Byla 2A-536-173/2015

1Kauno apygardos teismo civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Virginijos Lozoraityės (pirmininkė) Nijolios Indreikienės, Leono Jachimavičiaus (pranešėjas) teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės UAV „VKK Investicija“ apeliacinį skundą dėl Kauno apylinkės teismo 2014 m. spalio 22 d. sprendimo civilinėje byloje Nr. 2-1376-214/2014 pagal ieškovės UAB „VKK Investicija“ patikslintą ieškinį atsakovui Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos Kauno teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriui dėl savavališkos statybos akto ir reikalavimo pašalinti savavališkos statybos padarinius panaikinimo, tretieji asmenys Nacionalinė žemės tarnyba prie LR žemės ūkio ministerijos, UAB „V. B. Korporacija“, RUAB „Vicus“, UAB „VKK Vilnius“.

2Teismas, išnagrinėjęs bylą,

Nustatė

3I.Ginčo esmė

4UAB „VKK Investicija“ pateikė teismui patikslintą ieškinį atsakovui Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos Kauno teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriui dėl savavališkos statybos akto ir reikalavimo pašalinti savavališkos statybos padarinius panaikinimo, tretieji asmenys Nacionalinė žemės tarnyba prie LR žemės ūkio ministerijos, UAB „V. B. Korporacija“, RUAB „Vicus“, UAB „VKK Vilnius“, kuriuo prašė panaikinti Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Kauno teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriaus įmonei UAB „VKK Investicija“ surašytą ir 2012-07-02 užregistruotą Savavališkos statybos aktą Nr. (duomenys neskelbtini); 2012-07-04 surašytą Reikalavimą pašalinti savavališkos statybos padarinius Nr. (duomenys neskelbtini) iki 2013-01-07 nugriauti prie Pastato savavališkai pastatytus priestatus (t.2, b.l. 3-15).

5Nurodė, kad Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos Kauno teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyrius 2011-11-02 gavo anoniminį pranešimą dėl galimai savavališkai rekonstruojamo „(duomenys neskelbtini)“ prekybos centro. Skyrius 2011-11-05 atliko faktinių duomenų patikrinimą vietoje ir nustatė, kad dalis pastato, esančio (duomenys neskelbtini), unikalus Nr. (duomenys neskelbtini), (toliau - Pastatas) fasado vakarinėje pusėje aptaisyta tamsiu stiklu. Kauno teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyrius pakartotinai 2012-04-10 atliko patikrinimą ir surašė Faktinių duomenų patikrinimo vietoje aktą Nr. (duomenys neskelbtini). Šiuo aktu nustatyta, kad prie Pastato šiaurinės sienos pastatytas 3,60 m pločio, 6.00 m ilgio, 4,30 m aukščio priestatas ir prie pastato vakarinės sienos pastatytas 5,90 m pločio, 22.80 m ilgio, 10,50 m aukščio priestatas, kuriems statybą leidžiantys dokumentai Savivaldybėje neišduoti. Kauno teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyrius UAB „VKK Investicijai“ surašė ir 2012-07-02 užregistravo Savavališkos statybos aktą Nr. (duomenys neskelbtini). Akte reikalaujama iš UAB „VKK Investicija“ nevykdyti Priestatų statybos darbų, išskyrus darbus, kuriuos būtina atlikti šalinant savavališkos statybos padarinius, apsaugoti statybvietę ir aplinką. UAB „VKK Investicija“ 2012-07-04 surašytas Reikalavimas pašalinti savavališkos statybos padarinius Nr. (duomenys neskelbtini) - iki 2013-01-07 nugriauti prie pastato savavališkai pastatytus priestatus. Kauno teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriaus surašytame Faktinių duomenų patikrinimo vietoje akte Nr. (duomenys neskelbtini) bei 2012-07-02 užregistruotame Savavališkos statybos akte Nr. (duomenys neskelbtini) nurodytų kaip savavališkai pastatytų Pastato priestatų (prie Pastato šiaurinės sienos pastatytas 3,60 m pločio, 6.00 m ilgio, 4,30 m aukščio priestatas ir prie pastato vakarinės sienos pastatytas 5,90 m pločio, 22.80 m ilgio, 10,50 m aukščio priestatas) bei kitų Pastato rekonstrukcijos darbų statytojas (užsakovas) iš tikrųjų yra ne UAB „VKK Investicija“, bet UAB „Vicus“. Kauno teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyrius, pažeisdamas Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 2 straipsnio 41 dalį, 28 straipsnio 1 ir 2 dalį, neteisėtai ir nepagrįstai UAB „VKK Investicija“ surašė ir 2012-07-02 užregistravo Savavališkos statybos aktą Nr. (duomenys neskelbtini). Taip pat neteisėtai ir nepagrįstai tais pačiais pagrindais 2012-07-04 surašytas Reikalavimas UAB „VKK Investicija“ pašalinti savavališkos statybos padarinius Nr. (duomenys neskelbtini) iki 2013-01-07 nugriauti prie pastato savavališkai pastatytus priestatus. Savavališkos statybos aktas Nr. (duomenys neskelbtini) taip pat yra neteisėtas ir nepagrįstas dalyje, kurioje nurodoma, kad savavališkai pastatytas prie pastato vakarinės sienos 5,90 m pločio, 22.80 m ilgio, 10,50 m aukščio priestatas. Šs priestatas stovi nuo pastato pastatymo dienos. Pastatas ir pastato vakarinės sienos 5,90 m pločio, 22.80 m ilgio, 10,50 m aukščio priestatas pastatyti 1988 m. pagal architekto E. M. projektą. UAB „VKK Investicija“ šio pastato dalies įsigijimo metu (2007 m.) bei UAB „Vicus“ šio pastato dalies įsigijimo metu (2003 m.) pastato vakarinės sienos pastatytas 5,90 m pločio, 22.80 m ilgio, 10,50 m aukščio priestatas jau buvo pastatytas. Todėl nėra teisinio pagrindo šią statybą pripažinti savavališka ir neteisėta. Buvo atlikti darbai, tačiau nebuvo pažeisti esminiai statinio projekto sprendiniai: nebuvo keičiama nustatyta statinio vieta sklype, sklypo, statinio paskirtis, leistinas sklypo užstatymo tankis, statinio aukštis. Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Kauno teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyrius, surašydamas aktą nevertino ar ieškovė atitinka statinių statytojo sampratą, nurodyta Statybos įstatyme.

6Skundžiamuose aktuose nepagrįstai pastato vakarinės sienos 5,90 m pločio, 22.80 m ilgio, 10,50 m aukščio priestatas įvardijamas kaip savavališkai pastatytas priestatas. Šis pastatas jau buvo pastatytas, kai UAB „Vicus“ ir UAB „VKK Investicija“ įsigijo nuosavybės teisėmis šį pastatą. UAB „Vicus“, turėdamas Nacionalinės žemės tarnybos Kauno miesto skyriaus sutikimą, šioje sienoje tiesiog išėmė dalį susidėvėjusių gelžbetoninių pertvarų, jų erdvėje įrengė dalį patalpų bei sumontavo stiklą.

7UAB „VKK Investicija“ kreipėsi dėl faktinių duomenų neatitikimo ir klaidų ištaisymo savavališkos statybos akte bei reikalavime pašalinti savavališkos statybos padarinius, tačiau prašymas netenkintas.

8II. Pirmos instancijos teismo sprendimo esmė

9Kauno apylinkės teismas 2014 m. spalio 22 d. sprendimu ieškinį atmetė (t.2, b.l. 123-131). Valstybei iš ieškovės UAB „VKK Investicija“ priteisė 77,74 Lt) išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu.

10Teismas nustatė, kad 2004-12-20 tarp užsakovo UAB „Vicus“ ir vykdytojo V. M. projektavimo įmonės buvo pasirašyta projektavimo darbų sutartis Nr. (duomenys neskelbtini) bei projektinės dokumentacijos atidavimo ir priėmimo aktas (avansinis apmokėjimas), kuriais šalys sutarė dėl „(duomenys neskelbtini)“ prekybinio centro rekonstrukcijos techninio projekto parengimo (t.1, b. l. 18-20, 21-22), 2004-12-21 tarp UAB „Vicus“ ir V. M. sudaryta Autorinė sutartis (duomenys neskelbtini) dėl „(duomenys neskelbtini)“ prekybos centro rekonstrukcijos priešprojektinių pasiūlymų parengimo (t.1, b. l. 23-24), 2010-11-26 tarp UAB „Vicus“ ir UAB „Stikmeta“ sudaryta Rangos sutartis Nr. (duomenys neskelbtini) dėl aliuminio stiklo vitrinų pagaminimo ir sumontavimo darbų „(duomenys neskelbtini)“ prekybos centre (t.1, b. l. 25-26, 27). 2012-04-18 UAB „Vicus“ pateikė UAB „Stikmeta“ raginimą „Dėl rangos darbų trūkumų ištaisymo“, kuriame nurodė, kad Statybos rangos sutartys nėra tinkamai įvykdytos, todėl negali daryti galutinių atsiskaitymų už atliktus darbus (t. 1, b. 28). 2012-04-19 UAB „Vekšis“ Raginimu „Užbaigti statybos rangos darbus“ UAB „Stikmeta“ raginama per 14 dienų pašalinti fasado stiklinimo darbų trūkumus ir sumontuoti pastato viduje naujas stiklines duris (t.1, b. l. 29). 2012-09-19 UAB „Vicus“ Pretenzija „Dėl rangos darbų trūkumų“ UAB „Stikmeta“ dar kartą raginama ištaisyti statybos broką (t.1, b. 30). 2010-12-30 tarp UAB „Vicus“ ir UAB „Stoglaišis“ sudaryta Statybos rangos sutartis Nr. (duomenys neskelbtini) dėl metalo konstrukcijų gamybos ir montavimo (t.1, b. l. 31-33). 2011-04-11 UAB „Stoglaišis“ UAB „Vicus“ pateikė komercinį pasiūlymą dėl rūsio perdangų atrėmimo turguje, esančiame „(duomenys neskelbtini)“ prekybos centre (t.1, b. l. 34). Atliktų darbų pridavimo aktu už 2011 m. gegužės mėn. UAB „Stoglaišis“ pridavė UAB „Vicus“ priėmė atliktus darbus (t.1, b. 35). 2012-08-21 UAB „Vicus“ Nacionalinei žemės tarnybai prie LR žemės ūkio ministerijos pateikė prašymą dėl sutikimo statyti/rekonstruoti pastatą, adresu (duomenys neskelbtini) (t.1, b. 36). 2012-09-17 raštu „Dėl pastato rekonstrukcijos“ Nacionalinės žemės tarnybos prie LR žemės ūkio ministerijos Kauno miesto skyrius nurodė, kad neprieštarauja, jog nustatyta tvarka parengusi projektinę dokumentaciją, gavusi statybą leidžiantį dokumentą ir bendraturčių raštiškus sutikimus UAB „Vicus“ žemės sklype (kadastro Nr. (duomenys neskelbtini), unikalus Nr. (duomenys neskelbtini)) (duomenys neskelbtini) rekonstruotų prekybos paskirties pastatą 1E2p (unikalus nr. (duomenys neskelbtini)), nekeičiant esamos statinio naudojimo paskirties, bendrojo, užstatymo ploto ir tūrio (t.1, b. 37). 2013-08-18 pranešimu „Dėl faktinių duomenų neatitikimo ir klaidų ištaisymo Savavališkos statybos akte bei Reikalavime pašalinti savavališkos statybos padarinius“, pranešdama Kauno teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriui apie šias faktinių duomenų neatitikimo klaidas minėtuose administraciniuose aktuose ir vadovaudamasi LR Viešojo administravimo įstatymo 35 straipsnyje įtvirtinta klaidų ištaisymo procedūra, prašė šios institucijos ištaisyti minėtas klaidas (t.1, b. l. 38-42). Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos 2012-07-02 UAB „VKK Investicija“ surašė Savavališkos statybos aktą Nr. (duomenys neskelbtini), kuriuo reikalaujama iš UAB „VKK Investicija“ nevykdyti jokių statinio (jo dalies) prekybos paskirties pastato, adresu (duomenys neskelbtini), statybos darbų, išskyrus darbus, kuriuos būtina atlikti šalinant savavališkos statybos padarinius, apsaugoti statybvietę ir aplinką (t.1, b. l. 70-71). 2012-07-04 Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos Reikalavimu Nr. (duomenys neskelbtini) iš UAB „VKK Investicija“ pareikalauta ne vėliau kaip iki 2013-01-07 savo lėšomis pašalinti savavališkos statybos padarinius - nugriauti prie Pastato savavališkai pastatytus Šiaurinį bei Vakarinį priestatus ir sutvarkyti statybvietę. Minėtu Reikalavimu UAB „VKK Investicija“ taip pat buvo informuota, kad Statybos įstatymo 28 str. 2 d. 1 ir 2 p. nurodytais atvejais turi teisę kreiptis į šio įstatymo 23 straipsnyje nurodytus statybą leidžiančius dokumentus išduodančius subjektus dėl statybą leidžiančio dokumento išdavimo šio įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka (t.1, b. 72-73). 2013-08-30 Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos Kauno teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriaus (toliau – Skyrius) nutarimu Nr. (duomenys neskelbtini) „dėl 2013-08-18 UAB „VKK Investicija“ pranešimo nagrinėjimo“ nutarė pranešimo netenkinti (t1 b. l. 74-75).2012-05-07 raštu VĮ „Registrų centras“ pateikia gyvenamojo namo, plane pažymėto šifrus 1E2p, adresu (duomenys neskelbtini), patalpų savininkų sąrašą (t.1, b. l. 126-128). 2013-01-17 sprendimu Nr. (duomenys neskelbtini) Reikalavimo pašalinti savavališkos statybos padarinius įvykdymo terminas buvo pratęstas iki 2013-04-07 (t.1, b. l. 129). 2011-11-04 Skyriui atlikus faktinių duomenų patikrinimą vietoje (Faktinių duomenų patikrinimo vietoje aktas Nr. (duomenys neskelbtini)), nustatyta, kad dalis pastato, esančio (duomenys neskelbtini), unikalus Nr. (duomenys neskelbtini) (toliau - Pastatas), fasado vakarinėje pusėje aptaisyta tamsiu stiklu (t.2, b. l. 38-40). 2012-04-10 Skyriui pakartotinai atlikus faktinių duomenų patikrinimą vietoje (Faktinių duomenų patikrinimo vietoje aktas Nr. (duomenys neskelbtini)), nustatyta, kad Pastato fasado vakarinėje pusėje yra pastatytas stiklo ir betono sienų priestatas, kurio plotis - apie 5,90 m, ilgis - apie 22,80 m, aukštis - apie 10,50 m (toliau - Vakarinis priestatas). Taip pat buvo nustatyta, kad Pastato fasado šiaurinėje pusėje iš silikatinių blokelių ir plytų pastatytas priestatas, kurio plotis - apie 3,60 m, ilgis - apie 6,00 m, aukštis - apie 4,30 m (toliau - Šiaurinis priestatas) (t.2, b. l. 41-43).Skyrius 2011-11-09 raštu Nr. (duomenys neskelbtini) „Dėl skubaus dokumentų pateikimo“ pareikalavo iš Pastato savininkų: UAB „VKK Investicija“, UAB „Vicus“ ir UAB „V. B. korporacija“ skubiai pateikti statybos teisėtumą patvirtinančius dokumentus (t.2, b. l. 44). UAB „Vicus“ pateikė Skyriui 2011-11-18 raštą, tačiau reikalaujami dokumentai nebuvo pateikti (t.2, b. l. 47). Skyrius pakartotinai 2012-02-02 raštu Nr. (duomenys neskelbtini) „Dėl skubaus dokumentų pateikimo“ pareikalavo iš Pastato savininkų pateikti prašomus dokumentus (t.2, b. l. 45). Skyrius 2012-06-21 raštu „Dėl atvykimo ir informacijos pateikimo“ Nr. (duomenys neskelbtini) ir Nr. (duomenys neskelbtini) pareikalavo UAB „Vicus“ ir UAB „VKK Investicija“ pateikti informaciją ir 2012-07-02 atvykti į Skyrių (t.2, b. l. 49).VĮ Registrų centras 2012-06-27 pateikė Skyriui raštą Nr. (duomenys neskelbtini) „Dėl pakartotino prašymo“ ir Pastato dalies patalpų planus (t.2, b. l. 50). 2012-02-10 raštu Nr. (duomenys neskelbtini) Kauno miesto savivaldybės administracijos Statybos leidimų skyrius pateikė informaciją, pranešė, kad 2002-10-22 buvo išduotas statybos leidimas Nr. (duomenys neskelbtini), 2005-07-11 statybos leidimas Nr. (duomenys neskelbtini) Nr. (duomenys neskelbtini) atlikti rekonstravimo darbus (duomenys neskelbtini). Taip pat šiuo adresu yra išduoti pritarimai supaprastintiems projektams Nr. (duomenys neskelbtini), Nr. (duomenys neskelbtini), Nr., (duomenys neskelbtini), Nr. (duomenys neskelbtini), Nr. (duomenys neskelbtini), Nr. (duomenys neskelbtini), Nr. (duomenys neskelbtini) (t.2, b. l. 51). 2012-07-02 UAB „VKK Investicija“ raštu „dėl informacijos pateikimo“ Kauno teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriui pripažino, jog UAB „VKK Investicija“ vykdė pastato, esančio adresu (duomenys neskelbtini) statybos darbus, nurodė, jog jiems nebuvo žinoma, kad atliekant pastato išorės remonto darbus, turėjo gauti specialius leidimus, todėl padarė keletą pažeidimų. Prašo neskirti baudos, o duoti terminą, kad galėtų pašalinti pažeidimus (t.2, b. l. 53). 2013-01-07 raštu UAB „VKK Investicija“ prašo pratęsti Reikalavimo pašalinti savavališkos statybos padarinius įvykdymo terminą (t.2, b. l. 55). 2012-10-12 Kauno miesto apylinkės teismo nutarimu V. Z., UAB „VKK Investicija“ direktorius pagal ATPK 1591 str. 9 d. nubaustas 10000 Lt bauda (t.2, b. l. 101-104). Kauno apygardos administracinio teismo 2013-09-30 sprendimu pareiškėjo UAB „VKK Investicija“ skundas, kuriuo prašė teismo pratęsti pareiškėjui Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Kauno teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriaus 2012-07-04 reikalavimo pašalinti savavališkos statybos padarinius Nr. (duomenys neskelbtini) įvykdymo terminą dvylikai mėnesių atmestas, kaip nepagrįstas (t.2, b. l. 105-110). Lietuvos Vyriausiojo administracinio teismo 2014-02-24 nutartimi pareiškėjo UAB „VKK Investicija“ apeliacinis skundas dėl Kauno apygardos administracinio teismo 2013-09-30 sprendimo, buvo atmestas (t.1, b. l. 153-160).

11Nurodė, kad ieškovo ginčijamų surašytų aktų metu pagal galiojusio Statybos įstatymo 20 str. 1 d. 2 p., 23 str. 1 d. 2 p. turėjo būti atliktas rekonstravimo projektas ir gautas leidimas statinio rekonstrukcijai, atliekant Šiaurinio bei Vakarinio pastato dalių rekonstrukciją valstybinėje žemėje. Jau minėtų darbų atlikimo pastate metu galiojančio Statybos įstatymo 2 str. nustatyta, kad statinio ar jo dalies statyba be galiojančio statybą leidžiančio dokumento<> yra laikoma savavališka statyba. Byloje statybą leidžiančių dokumentų atlikti rekonstrukcijos darbus Šiaurinėje ir Vakarinėje pastato dalyse ieškovas nepateikė, išskyrus Nacionalinės žemės tarnybos 2012-09-17 dėl pastato rekonstrukcijos sutikimą dėl pastato rekonstrukcijos. 2012-07-02 surašytas savavališkos statybos aktas Nr. (duomenys neskelbtini) ir 2012-07-04 reikalavimas Nr. (duomenys neskelbtini), kuriuo pareikalauta ne vėliau kaip iki 2013-01-07 savo lėšomis pašalinti savavališkos statybos padarinius - nugriauti prie Pastato savavališkai pastatytus Šiaurinį bei Vakarinį priestatus ir sutvarkyti statybvietę, atitinka Statybos įstatymo 28 str. 1 d. 1 p. ir 2 d. 1 p.

12Ieškovas neįrodė aplinkybių kuriomis grindė savo reikalavimą, nes vykdė dalies pastato esančio (duomenys neskelbtini) rekonstrukciją, neturėdamas šiam nustatyta tvarka išduotų rekonstrukciją leidžiančių dokumentų. Byloje nepateikti dokumentai, kad būtent ne ieškovo lėšomis atlikta minėto pastato dalies rekonstrukcija, todėl teismas sprendė, kad nėra pagrindo panaikinti Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Kauno teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriaus UAB „VKK Investicijai“ surašytą ir 2012-07-02 užregistruotą Savavališkos statybos aktą Nr. (duomenys neskelbtini) bei 2012-07-04 surašytą Reikalavimą pašalinti savavališkos statybos padarinius Nr. (duomenys neskelbtini) iki 2013-01-07 nugriauti prie Pastato savavališkai pastatytus Priestatus.

13Nustatė, kad ginčijamas savavališkos statybos aktas surašytas 2012-07-02, reikalavimas pašalinti savavališkos statybos padarinius 2012-07-04, ieškinys teismui pateiktas 2013-09-13, t.y. ženkliai praleidus nustatytą vieno mėnesio terminą ginčyti Savavališkos statybos aktą ir Reikalavimą pašalinti savavališkos statybos padarinius, kurio ieškovas neprašo atnaujinti, todėl ieškinys atmestinas, neįrodžius aplinkybių, kuriomis ieškovas grindė savo reikalavimą ir dėl praleisto senaties termino kreiptis į teismą.

14III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimų į apeliacinį skundą esmė

15Apeliaciniu skundu ieškovas prašo panaikinti Kauno apylinkės teismo 2014 m. spalio 22 d. sprendimą ir grąžinti bylą Kauno apylinkės teismui nagrinėti iš naujo (t.1, b.l. 10-31).

16Apeliacinis skundas grindžiamas šiais argumentais:

171) ieškovė RUAB „VKK Investicija“ pareikšdama ieškinį gynė pažeistas nuosavybės teises, kaip dalies pastato, kurio priestatus reikalaujama nugriauti, savininkė. Pirmosios instancijos teismas pažeidė iš Konstitucijos ir CK 4.93 straipsnio kylantį būtinumą apsaugoti savininko teises. Šį pažeidimą lėmė netinkamas, formalus įrodymų tyrimas ir įvertinimas, bendrųjų teisingumo, protingumo ir proporcingumo principų nepaisymas.

182) Teismų praktikoje pripažįstama, kad neteisėtos statybos padariniai turi būti taikomi laikantis ginčo šalių interesų derinimo ir taikomų priemonių proporcingumo siekiamam tikslui principų; kurią iš įstatymo nurodytų priemonių taikyti, sprendžia teismas kiekvienu konkrečiu atveju, priklausomai nuo aplinkybių, kurioms esant padarytas teisės pažeidimas, taip pat pažeidimo sunkumo, ginamos teisės svarbos ir kitų aplinkybių; savavališkų statinių nugriovimas yra kraštutinė priemonė ir turi būti taikoma, nesant teisinės galimybės kitaip spręsti savavališkos statybos padarinių šalinimo klausimą. Prekybos, centras „(duomenys neskelbtini)“ yra lankoma ir populiari vieta. Tuo atveju, jei būtų įvykdytas 2012-07-04 surašytas Reikalavimas pašalinti savavališkos statybos padarinius Nr. (duomenys neskelbtini) iki 2013-01-07 nugriauti prie pastato savavališkai pastatytus priestatus, būtų pažeisti ne tik ieškovės RUAB „VKK Investicija“ kaip sąžiningo verslo subjekto, mokančio valstybei nemažus mokesčius, bet ir visų įmonių, kurios yra pasirašę subnuomos sutartis bei subnuomojasi patalpas pastate, teisėti lūkesčiai, nukentėtų verslo interesai. Nugriovus prie pastato neva savavališkai pastatytus priestatus, pastate įsikūręs prekybos centras prarastų savo patrauklumą, atitinkamai sumažėtų pirkėjų srautas, ko pasėkoje sumažėtų pastate įsikūrusių prekybininkų pajamos, galimai tektų uždaryti įrengtas parduotuves, žmonės netektų darbo. Atitinkamai nukentėtų ir valstybės interesai - būtų surinkta mažiau mokesčių. Nepatenkinus ieškinio reikalavimų, būtų pažeistas viešasis interesas. T.y., net nustačius savavališkos statybos faktą, pastato priestatų griovimas negali būti pripažįstamas proporcinga priemone.

193) Pirmos instancijos teismas, konstatavęs savavališkos statybos faktą, nesiaiškino, ar yra galimybė neteisėtai pastatytą statinį įteisinti, todėl teismo sprendimas naikintinas ir byla perduotina nagrinėti iš naujo.

204) Subjektas, kuriam surašomas savavališkos statybos aktas bei iš kurio reikalaujama savo lėšomis pašalinti savavališkos statybos padarinius yra statytojas (užsakovas), jeigu statytojo (užsakovo) nėra - statinio ar jo dalies savininkas, valdytojas, naudotojas. Ginčijamuose aktuose pastato rekonstrukcijos darbų statytoju (užsakovu) yra įvardijama ieškovė RUAB „VKK Investicija”, nors būtent UAB „Vicus“ buvo ir yra minėtuose dokumentuose nurodytų kaip savavališkai pastatytų pastato priestatų bei kitų pastato rekonstrukcijos darbų užsakovas ir investuotojas.

215) Aplinkybę, kad būtent UAB „Vicus” o ne RUAB „VKK Investicija” atliko pastato rekonstrukciją rodo ieškovo pateikti įrodymai: 2004-12-20 Projektavimo darbų sutartis Nr. (duomenys neskelbtini), pagal kurią užsakovas UAB „Vicus“ ir vykdytojas V. M. projektavimo įmonė; 2004-12-21 Autorinė sutartis Nr. (duomenys neskelbtini), pagal kurią užsakovas UAB „Vicus“, autorius V. M., 2010-11-26 Rangos sutartis Nr. (duomenys neskelbtini); UAB „Vicus“ 2012-04-18 raginimas UAB „Stikmeta“ ištaisyti visus statybos rangos darbų trūkumus pagal jau aukščiau minėtą 2010-11-26 Rangos sutartį Nr. (duomenys neskelbtini); UAB „Vicus“ 2012-04-19 raginimas UAB „Stikmeta“ užbaigti statybos rangos darbus; UAB „Vicus“ 2012-09-19 pretenzija „Dėl rangos darbų trūkumų“ UAB „Stikmeta“; 2010-12-30 Statybos rangos sutartis Nr. (duomenys neskelbtini);UAB „Stoglaišis“ 2011-04-11 komercinis pasiūlymas UAB „Vicus“; užsakovo UAB „Vicus“ ir rangovo „UAB „Stoglaišis“ pasirašytas atliktų darbų pridavimo aktas; UAB „Vicus“ 2012-07-25 prašymas Nacionalinės žemės tarnybos Kauno miesto skyriui dėl sutikimo rekonstruoti; Nacionalinės žemės tarnybos Kauno miesto skyriaus sutikimas išduotas UAB „Vicus“ rekonstruoti pastatą. Tačiau pirmosios instancijos teismas ieškovės pateiktų įrodymų nevertino. Teismui pateiktų įrodymų nevertinimas, nepasisakymas dėl jų motyvojamoje sprendimo dalyje yra ne tik teismo sprendimo formos pažeidimas, bet ir teismo sprendimo turinio trūkumas.

226) Aplinkybę, kad dalis byloje esančių dokumentų buvo pasirašyti UAB „VKK Investicija” vardu, paaiškino liudytojas V. Z., kuris nurodė, kad klaidą sąlygojo žmogiškasis faktorius, nes V. Z. būdamas abiejų įmonių, t. y. UAB „VKK Investicija” ir UAB „Vicus” direktoriumi, per neapsižiūrėjimą pasirašė dokumentus UAB „Vicus” vardu. V. Z. klaida negali paneigti dokumentais patvirtinto fakto, kad pastato rekonstrukcijos darbus vykdė UAB „Vicus”.

237) Norint įrodyti, kad tam tikras juridinis asmuo yra statytojas (užsakovas), reikia įrodyti ir tai, jog šis juridinis asmuo investuoja/investavo lėšas į statybą. Paskutiniojo teismo posėdžio metu ieškovės RUAB „VKK Investicija” atstovė nurodė teismui, jog gali pateikti dokumentus, įrodančius, kad būtent UAB „Vicus”, o ne UAB „VKK Investicija” investavo lėšas į pastato rekonstrukciją (šį faktą patvirtino ir liudytojas V. Z.) ir paprašė suteikti galimybę šiuos dokumentus pateikti teismui, tačiau teismas atsisakė suteikti tokią galimybę, nurodydamas, kad byloje yra pakankamai dokumentų tinkamai išspręsti ginčui. Tokiais veiksmais teismas paneigė ieškovės RUAB „VKK Investicija” teisę pagrįsti savo ieškinio argumentus. Byloje nėra dokumentų, įrodančių, kad būtent RUAB „VKK Investicija” investavo savo lėšas į pastato rekonstrukciją. Be to UAB „Vicus“ sutiko, kad ginčo pastatų statytojas (užsakovas) iš tikrųjų yra ne RUAB „VKK Investicija“, o būtent UAB „Vicus“.

248) UAB „VKK Investicija“ duomenimis, pastato ((duomenys neskelbtini)) vakarinės sienos 5,90 m pločio, 22.80 m ilgio, 10,50 m aukščio priestatas stovi nuo pastato pastatymo dienos. Pastatas ir jo vakarinės sienos 5,90 m pločio, 22.80 m ilgio, 10,50 m aukščio priestatas pastatyti 1988 m. pagal architekto E. M. projektą. UAB „VKK Investicija“ šio pastato dalies įsigijimo metu (2007 m.) bei UAB „Vicus“ šio pastato dalies įsigijimo metu (2003 m.) pastato vakarinės sienos 5,90 m pločio, 22.80 m ilgio, 10,50 m aukščio priestatas jau buvo pastatytas. Todėl nėra teisinio pagrindo šią statybą pripažinti savavališka ir neteisėta.

259) Šioje byloje yra teisiškai reikšmingas ginčas, kada iš tikrųjų buvo pastatytas pastato vakarinės sienos 5,90 m pločio, 22.80 m ilgio, 10,50 m aukščio priestatas. Šiai teisiškai reikšmingai aplinkybei nustatyti, ieškovė RUAB „VKK Investicija“, prašė teismo skirti statybos techninę ekspertizę. Teismas ekspertizės neskyrė. Kauno apylinkės teismo atsisakymas skirti ekspertizę yra nepagrįstas ir neteisėtas, nes visapusiškam šios civilinės bylos išnagrinėjimui bei vadovaujantis šalių lygiateisiškumo principu buvo tikslinga skirti ieškovės-RUAB „VKK-Investicija“ prašomą ekspertizę, kurios klausimas yra tiesiogiai susijęs su ieškinio dalyku ir motyvais, kuriuos ieškovė ginčija.

2610) Pirmos instancijos teismas nevertino ieškovės RUAB „VKK Investicija“ argumentų, nors nenustačius, kada pastatytas pastato ((duomenys neskelbtini)) vakarinės sienos 5,90 m pločio, 22.80 m ilgio, 10,50 m. aukščio priestatas, kuris ginčijamuose aktuose įvardijamas kaip savavališkos statybos statinys, neįmanoma visapusiškai išnagrinėti bylą ir priimti teisėtą ir pagrįstą sprendimą.

2711) Teismui nepatenkinus ieškovės prašymo skirti ekspertizę bei suteikti galimybę pateikti įrodymus, kad nagrinėjamu atveju į pastato rekonstrukciją lėšas investavo UAB „Vicus“, buvo pažeisti teisingumo, proporcingumo, lygiateisiškumo, rungimosi principai. Atsisakius patenkinti minėtus ieškovės prašymus, buvo pažeistas teisingumo principas, nes teismas, neatsižvelgė į ieškovės teisėtą interesą pagrįsti savo reikalavimą, išnaudoti visus įstatyme numatytus galimus būdus gauti įrodymus, kurie būtini ieškiniui pagrįsti.

28Taip pat buvo pažeistas kooperacijos principas, užkirstas kelias teisingam procesui.

2912) Kauno apylinkės teismas neteisingai taikė ir aiškino ieškinio senatį reglamentuojančias teisės normas ir vadovavosi teismų praktika, kurios ratio decidendi skiriasi nuo nagrinėtos civilinės bylos. Nagrinėjamu atveju byla yra susijusi su nuosavybės teisės gynimu. Reikalavimas, kai savininkas reikalauja pašalinti bet kuriuos teisės pažeidimus, nors jie nesusiję su nuosavybės valdymo netekimu, vadinamas negatoriniu ieškiniu. Negatorinio reikalavimo tikslas - nutraukti teisę pažeidžiančius veiksmus ir uždrausti juos. Negatoriniams reikalavimams netaikoma ieškinio senatis, nes teisės pažeidimas yra tęstinio pobūdžio. Jeigu pažeidimas yra tęstinis, t. y. jis vyksta kiekvieną dieną (asmuo neatlieka veiksmų, kuriuos privalo atlikti, ar atlieka veiksmus, kurių neturi teisės atlikti, ar nenutraukia kitokio pažeidimo), ieškinio senaties terminas ieškiniams dėl veiksmų ar neveikimo, atliktų tą dieną, prasideda tą kiekvieną dieną (civilinio kodekso 1.127straipsnio 5 dalis). Neteisėtai atsakovo ieškovei RUAB „VKK Investicija“ surašytas ir 2012-07-02 užregistruotas Savavališkos statybos aktas Nr. (duomenys neskelbtini) ir 2012-07-04 surašytas Reikalavimas pašalinti savavališkos statybos padarinius Nr. (duomenys neskelbtini) iki 2013-01-07 nugriauti prie pastato savavališkai pastatytus priestatus laikytini tęstinio pobūdžio pažeidimais ieškovės, kaip pastato dalies savininkės, teisių atžvilgiu. Todėl ieškinio senačiai taikytina CK 1.127 straipsnio 5 dalies nuostata.

3013) Ieškovas, pareiškęs negatorinį ieškinį, turi įrodyti du dalykus: 1) kad jis yra turto savininkas; 2) kad jo teisės yra pažeistos. Savininkas neturi įrodinėti, kad jo teises pažeidžiantis asmuo elgiasi neteisėtai. Atsakovas turi įrodyti, jog jo elgesys visiškai atitinka teisės aktų reikalavimus. Nagrinėjamu atveju ieškovė RUAB „VKK Investicija“ net neprivalo įrodinėti atsakovo veiksmų neteisėtumo.

3114) Nurodo, kad pirmosios instancijos teismas padarė procesinės teisės normų pažeidimus, pažeidė ieškovės teisę į tinkamą procesą, netenkino prašymo suteikti galimybę pateikti įrodymus, kuriais ieškovė būtų įrodinėjusi ieškinio dalyką. Todėl atsižvelgiant į tai, kad ieškovė-neturėjo galimybės tinkamai ginti savo-pažeistas teises, kartu su apeliaciniu skundu teikia rašytinius įrodymus, t. y. dokumentus, patvirtinančius, kad į Pastato rekonstrukciją lėšas investavo UAB „Vicus“, kuriuos prašo prijungti prie civilinės bylos Nr. 2-1376-214/2014.

3215) Kauno apylinkės teismo 2014 m. spalio 22 d. sprendimas civ. byloje Nr. 2-1376-214/2014 priimtas, neatskleidus bylos esmės, nenustačius visų reikšmingų aplinkybių. Neskirta ekspertizė, siekiant nustatyti, kada pastatytas pastato ((duomenys neskelbtini)) vakarinės sienos 5,90 m pločio, 22.80 m ilgio, 10,50 m aukščio priestatas. Šis klausimas yra tiesiogiai susijęs su ieškinio dalyku. Kauno apylinkės teismas šiuo aspektu nepasisakė iš viso. Be to, skundžiamas sprendimas priimtas, be pagrindo atsisakius suteikti galimybę ieškovei RUAB „VKK Investicija“ pateikti įrodymus, t. y. dokumentus, įrodančius, kad į pastato rekonstrukciją lėšas investavo UAB „Vicus“, todėl būtent ši įmonė, o ne ieškovė, nagrinėjamu atveju laikytina statytoju (užsakovu) Lietuvos Respublikos statybos įstatymo kontekste ir yra tinkamas ginčytinų aktų subjektas. Nepateikus ir neįvertinus šių įrodymų nebuvo atskleistos svarbiausios faktinės ir teisinės bylos aplinkybės. Nagrinėjamu atveju, negrąžinus bylos Kauno apylinkės teismui nagrinėti iš naujo, byla apeliacinės instancijos teisme turėtu būti nagrinėjama beveik visa apimtimi naujais aspektais.

33Atsiliepimu į apeliacinį skundą atsakovė Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos prašo apeliacinį skundą atmesti (t.3, b.l. 40-48).

34Atsiliepimas į apeliacinį skundą grindžiamas šiais argumentais:

351) Įgyti nuosavybės teisę į statinį ir kartu visas savininko teises bei savininko teisių garantijas galima ne bet kokio statybos proceso padarinyje, bet tik tokiu atveju, kai statyba buvo pradėta ir vykdoma laikantis jos procesą reglamentuojančių teisės norminių aktų reikalavimų, t. y. jeigu statybos procesas buvo teisėtas. Tik savininkas savo teises gali ginti reikalaudamas pašalinti bet kuriuos jo teisės pažeidimus, nors ir nesusijusius su valdymo netekimu (CK 4.98 straipsnis). Todėl nepagrįstas apeliantės argumentas, kad Inspekcijos surašyti administraciniai aktai, kuriais iš statytojos pareikalauta pašalinti savavališkos statybos padarinius pažeidžia UAB „VKK Investicija“ kaip pastato dalies savininkės Lietuvos Respublikos Konstitucijoje ir kituose teisės aktuose įtvirtintas teises. Kadangi savavališkai pastatyti priestatai negali būti pripažįstami teisėtai sukurtu nuosavybės objektu, todėl asmuo į jį negali įgyti nuosavybės teisių.

362) Atsakovė nesutinka su apeliacinio skundo argumentais, kad reikalavimas nugriauti savavališkai pastatus vakarinį ir šiaurinį priestatus yra neproporcinga siekiamiems tikslams priemonė, kuri turėtų būti taikoma tik nesant galimybės kitaip spręsti savavališkos statybos padarinių šalinimo klausimą. Nurodo, kad neteisėtos statybos padariniai turi būti šalinami taikant įstatymus, galiojančius šių padarinių konstatavimo ir šalinimo metu. Savavališkos statybos padarinių šalinimą šiuo metu reglamentuoja Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros įstatymo (toliau - TPSVPĮ) 14 straipsnis. Vadovaujantis TPSVPĮ 14 straipsnio 8 dalimi, tik teismas, spręsdamas klausimą, ar įpareigoti asmenį, kuriam surašytas privalomasis nurodymas nugriauti statinį (išardyti jo dalį) ar jo nenugriauti (neardyti), turi teisę atsižvelgti į savavališkos statybos padarinių aplinkai ir visuomenės interesams mastą, savavališkos statybos padarinių šalinimo pasekmes ir galimybes atkurti iki savavališkos statybos buvusią padėtį. Nagrinėjamu atveju, teismas sprendė klausimą ne dėl įpareigojimo statytojui vykdyti Inspekcijos reikalavimą šalinti savavališkos statybos padarinius, o UAB „VKK Investicijai " kaip statytojai Inspekcijos surašytų administracinių aktų teisėtumą.

373) Imperatyvių teisės normų pažeidimai statybos srityje turi esminės reikšmės valstybės ir visuomenės teisėms bei teisėtiems interesams, todėl tokių pažeidimų pašalinimas laikytinas kaip viešojo intereso gynimas. Savavališkos statybos padarinių pašalinimas įteisinant ar nugriaunant statinius yra įstatymų pažeidimų pašalinimas bei visuomenės interesų gynimas, o ne tokio statinio statytojo (savininko) pažeistų teisių gynimas

384) Reikšdama ieškinį apeliantė kaip pagrindą naikinti administracinius aktus visą laiką įrodinėjo aplinkybę, kad ne UAB „VKK Investicija“ yra pastato priestatų statytoja, o UAB „Vicus“. Todėl apeliantės teiginys, kad bus pažeisti jos kaip pastato bendrasavininkės interesai, tuo atveju jei bus reikalaujama pašalinti padarinius - nugriauti savavališkai pastatytus priestatus, prieštarauja apeliantės pozicijai, kad ne ji pastatė ginčo priestatus ir jie šiam juridiniam asmeniui nepriklauso.

395) Inspekcijos Skyriui 2011-11-02 gavus anoniminį pareiškimą, Skyriaus pareigūnai 2011-11- 04 atliko faktinių duomenų patikrinimą vietoje. Inspekcija, siekdama išsiaiškinti faktines aplinkybes, ne kartą raštu kreipėsi į pastato savininkus prašydama pateikti informaciją apie vykdomus statybos darbus, dėl informacijos ir duomenų pateikimo kreipėsi į Kauno miesto savivaldybės administraciją, VĮ „Registrų centras“. Tuo tarpu pastato bendrasavininkai elgėsi pasyviai, vengė teikti Inspekcijai reikalingą informaciją. 2012-07-02 ir 2012- 07-17 UAB „VKK Investicija“ pateiktuose paaiškinimuose, buvo pripažįstama, jog UAB „VKK Investicija“ vykdė statybos darbus. Taigi, teismas tinkamai ištyrė byloje surinktus rašytinius įrodymus ir padarė išvadą, kad Inspekcija pagrįstai surašė ginčijamą savavališkos statybos aktą ir reikalavimą pašalinti savavališkos statybos padarinius.

406) pateiktame apeliaciniame skunde, pati apeliantė 14 apeliacinio skundo puslapyje nurodo ir pripažįsta, kad: „<...> byloje nėra dokumentų, patvirtinančių, kad į pastato rekonstrukciją lėšas investavo UAB „Vicus“. Visa, kas išdėstyta suponuoja išvadą, kad UAB „Vicus“ negali būti laikomas statytoju (užsakovu) Lietuvos Respublikos statybos įstatymo kontekste“.

417) Teismas, priimdamas skundžiamą sprendimą tinkamai ištyrė ir vertino faktines aplinkybes, t.y., kad savavališkos statybos aktas ir reikalavimas 2012-07-09 buvo pasirašytinai įteikti V. Z.. Kauno miesto apylinkės teismas 2012-10-12 nutarimu administracinio teisės pažeidimo byloje Nr. A2.7-4777-923/2012 už pastato savavališką rekonstravimą paskyrė UAB „VKK Investicija“ direktoriui V. Z. 10000 Lt baudą padarius administracinį teisės pažeidimą, numatytą Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso 1591 str. 9 d. Taip pat vertino aplinkybę, jog 2013-01-07 Inspekcijos Skyriuje buvo gautas UAB „VKK Investicija“ prašymas dėl reikalavimo pašalinti savavališkos statybos padarinius įvykdymo termino pratęsimo. Be to, pasinaudodama Statybos įstatymo 28 straipsnio 3 dalyje suteikta teise, UAB „VKK Investicija“ kaip statytoja, prašydama pratęsti reikalavimo pašalinti savavališkos statybos terminus kreipėsi į Kauno apygardos administracinį teismą. Kauno apygardos administracinis teismas 2013-09-30 sprendimu administracinėje byloje Nr. 1-988- 505/2013 atmetė pareiškėjos UAB „VKK Investiciją“ skundą, kuriuo buvo prašoma teismo pratęsti Inspekcijos reikalavimo įvykdymo terminą dvylikai mėnesių. T.y. priimdamas skundžiamą sprendimą teismas visapusiškai ir objektyviai išnagrinėjo visas reikšmingas bylai aplinkybes, šalių pateiktus įrodymus vertino pagal vidinį savo įsitikinimą, todėl nepažeidė įrodymų vertinimo taisyklių.

428) Teismas pagrįstai 2014-10-02 vykusio teismo posėdžio metu atsisakė suteikti galimybę ieškovei UAB „VKK Investicija“ pateikti papildomus įrodymus. Pradinį ieškinį ieškovė UAB „VKK Investicija“ teismui pateikė 2013-09-10, o vėliau 2013-09-24 ir 2014- 06-18 buvo pateikti dar 2 patikslinti ieškiniai. Ieškovė UAB „VKK Investicija“ turėjo pakankamai laiko sutikslinti ieškinio reikalavimus ir pateikti ieškinio dalyką patvirtinančias faktines aplinkybes. Teismo posėdžio atidėjimas būtų užvilkinęs civilinės bylos, kuri pradėta 2014-01-10, nagrinėjimą.

439) UAB „VKK Investicija“ turėjo galimybę pateikti įrodymus nagrinėjant bylą pirmosios instancijos teisme. Apeliantei nenurodžius dėl kokių priežasčių rašytiniai įrodymai nebuvo pateikti nagrinėjant bylą pirmosios instancijos teisme, apeliacinės instancijos teismas turėtų atmesti prašymą prijungti naujus rašytinius įrodymus.

4410) Teisminio nagrinėjimo dalykas nustatomas atsižvelgiant į pareikšto ieškinio dalyką ir faktinį pagrindą, taip pat į atsakovo atsikirtimų pagrindu nurodytas aplinkybes. Ieškovė turėjo pareigą įrodyti aplinkybes, kuriomis grindė savo ieškinį. Ginčai dėl statybos teisinių santykių yra dispozityvūs, juose nenustatyta teismo pareigos būti aktyviam, imtis priemonių išsiaiškinti ieškovės pateiktų reikalavimų įrodymui reikšmingas aplinkybes; kiekviena šalis privalo įrodyti tas aplinkybes, kuriomis remiasi kaip savo reikalavimų ar atsikirtimų pagrindu.

4511) Patenkinus apeliantės prašymą ir paskyrus byloje ekspertizę nurodytu klausimu, ekspertizės pateiktos išvados nebūtų reikšmingos byloje, kadangi teismui paskyrus ekspertizę atsakyti į klausimą ar UAB „VKK Investicija“ yra pastato priestato statytoja, yra fakto klausimas. Tuo tarpu byloje ekspertizė gali būti skiriama siekiant išsiaiškinti nagrinėjant bylą kylančius klausimus, reikalaujančius specialių mokslo, medicinos, meno, techniko ar amato žinių.

4612) Nurodo, kad atsakovė nesutinka su apeliantės prašymu sprendimą panaikinti ir bylą grąžinti nagrinėti pirmosios instancijos teismui. Byla nagrinėti pirmosios instancijos teismui gali būti grąžinta tik tada, kai bylos negalima išnagrinėti iš esmės apeliacinės instancijos teisme.

4713) Atsižvelgiant į tai, kad ABTĮ administracinio akto ginčijimui numato vieno mėnesio senaties terminą, o apeliantė senaties termino atnaujinti neprašė, teismas, priimdamas skundžiamą sprendimą, tinkamai taikė ieškinio senatį reglamentuojančias teisės normas ir pagrįstai konstatavo, kad UAB „VKK Investicija“ yra praleidusi įstatymo nustatytą terminą kreiptis į teismą dėl savavališkos statybos akto ir reikalavimo panaikinimo.

48Atsiliepimu į apeliacinį skundą trečiasis asmuo Nacionalinė žemės taryba prie Žemės ūkio ministerijos prašo dėl apeliacinio skundo pagrįstumo spręsti teismo nuožiūra (t.3, b.l. 35-37). Nurodo, kad tai, jog pirmosios instancijos teismas, įvertinęs šalių ir jų atstovų paaiškinimus, byloje esančius rašytinius įrodymus, padarė kitokias išvadas, nei tikėjosi ieškovas (apeliantas), nesuponuoja išvados, jog skundžiamas sprendimas yra nepagrįstas, kad buvo pažeistos materialiosios ir procesinės teisės normos, ar to, jog teismas nevisapusiškai įvertino bylos aplinkybes.

49Atsiliepimu į apeliacinį skundą trečiasis asmuo UAB „VKK Vilnius“ prašo apeliacinį skundą patenkinti, panaikinti Kauno apylinkės teismo 2014-10-22 sprendimą ir grąžinti bylą apylinkės teismui nagrinėti iš naujo (t.3, b.l. 53-60). Nurodo, kad prekybos centro „(duomenys neskelbtini)" pastato, esančio (duomenys neskelbtini), vakarinėje sienoje sumontuoto fasadinio stiklo bei prie pastato šiaurinės sienos pastatyto priestato - tambūro į turgų statytojas (užsakovas) yra ne ieškovė (apeliantė) RUAB „VKK Investicija", o UAB „Vicus". Subjektas, kuriam surašomas savavališkos statybos aktas bei iš kurio reikalaujama savo lėšomis pašalinti savavališkos statybos padarinius yra statytojas (užsakovas), jeigu statytojo (užsakovo) nėra - statinio ar jo dalies savininkas, valdytojas, naudotojas. Apeliantė teisingai nurodė, kad norint įrodyti, kad tam tikras juridinis asmuo yra statytojas (užsakovas), reikia įrodyti ir tai, jog šis juridinis asmuo investuoja/investavo lėšas į statybą. Nagrinėjamoje byloje nėra jokių dokumentų įrodančių, kad ieškovė (apeliantė) RUAB „VKK Investicija" investavo lėšas į statybą. Todėl ieškovės skundžiami aktai yra surašyti ne tam subjektui. Byloje esantys dokumentai įrodo, kad pastato ((duomenys neskelbtini)) vakarinės sienos 5,90 m pločio, 22.80 m ilgio, 10,50 m aukščio priestatas stovi nuo pastato pastatymo dienos. Pastatas ir pastato vakarinės sienos 5,90 m pločio, 22.80 m ilgio, 10,50 m aukščio priestatas pastatyti 1988 m. pagal architekto E. M. projektą. UAB „VKK Investicija" šio pastato dalies įsigijimo metu (2007 m.) bei UAB „Vicus" šio pastato dalies įsigijimo metu (2003 m.) Pastato vakarinės sienos 5,90 m pločio, 22.80 m ilgio, 10,50 m aukščio priestatas jau buvo pastatytas. Todėl prie pastato vakarinės sienos pastatytas 5,90 m pločio, 22.80 m ilgio, 10,50 m aukščio priestatas jokiais būdais negali būti laikomas savavališka tiek ieškovės (apeliantės) RUAB „VKK Investicija", tiek UAB „Vicus" statyba. Be to, byloje kilo ginčas kada buvo pastatytas minėtas priestatas, todėl byloje buvo prašoma skirti statybos techninę ekspertizę. Pirmos instancijos teismas ekspertizę skirti atsisakė. Be to, teismas nepasisakė dėl šių ieškovo argumentų, todėl pažeidė proceso normas, reglamentuojančias įrodinėjimą (CPK 270 str. 4 d. 2-3 p., 331 str. 4 d. 2-3 p.). Nurodo, kad sutinka su apeliantės išvada, jog pirmosios instancijos teismas neteisingai taikė ir aiškini ieškinio senatį reglamentuojančias teisės normas. Atsakovas, surašęs ginčijamus aktus, pažeidė ieškovės (apeliantės) nuosavybės teisę, nes ieškovė (apeliantė) RUAB „VKK Investicija" negali laisvai disponuoti jai nuosavybės teise priklausančiu turtu, t. y. atitinkama pastato dalimi. UAB „VKK Vilnius“ pasirašė su UAB „VKK Investicija“, UAB „Vicus“ patalpų nuomos sutartis dėl patalpų, esančių ginčo pastate. UAB „VKK Vilnius" išsinuomojo minėtas patalpas subnuomos tikslu. Šiuo metu UAB „VKK Vilnius" yra sudariusi daug negyvenamųjų patalpų, esančių pastate, subnuomos sutarčių su įvairias paslaugas teikiančiomis įmonėmis. Prekybos centras „(duomenys neskelbtini)" yra lankoma ir populiari vieta. Tuo atveju, jei būtų įvykdytas 2012-07-04 surašytas Reikalavimas pašalinti savavališkos statybos padarinius Nr. (duomenys neskelbtini) iki 2013-01-07 nugriauti prie Pastato savavališkai pastatytus Priestatus, būtų pažeisti ne tik UAB „VKK Vilnius" kaip sąžiningo verslo subjekto, mokančio valstybei nemažus mokesčius, bet ir visų įmonių, kurios su UAB „VKK Vilnius" yra pasirašę subnuomos sutartis, teisėti lūkesčiai, nukentėtų verslo interesai. Taip pat būtų pažeistas viešasis interesas. Tik panaikinus ginčijamus aktus, RUAB „Investicija" galės apginti savo pažeistas teises, o tuo pačiu ir sąžiningų trečiųjų asmenų interesus.

50Atsiliepimu į apeliacinį skundą trečiasis asmuo UAB „Vicus“ nurodo, kad apeliacinis skundas turėtų būti patenkintas (t.3, b.l. 62-70). UAB „Vicus" buvo ir ginčo dokumentuose nurodytų kaip savavališkai pastatytų pastato priestatų bei kitų pastato rekonstrukcijos darbų užsakovas ir investuotojas. Pirmosios instancijos teismas ignoravo faktą, kad ieškovės pateikti dokumentai įrodo, kad pastato statytojas yra UAB „Vicus“. Teismas, teigdamas, jog byloje nėra įrodymų, kurie neginčijamai pagrįstų faktą, kad nagrinėjamu atveju statytoju (užsakovu) yra UAB „Vicus" remiasi tuo, kad dalis byloje esančių dokumentų buvo pasirašyti UAB „VKK Investicija" vardu. Kaip teisingai nurodė ieškovė, šią aplinkybę vieno iš teismo posėdžių metu paaiškino liudytojas V. Z., kuris nurodė, kad šią klaidą sąlygojo žmogiškasis faktorius - V. Z. būdamas abiejų įmonių, t. y. UAB „VKK Investicija" ir UAB „Vicus” direktoriumi, per neapsižiūrėjimą pasirašė dokumentus UAB „VKK Investicija” vardu. Ši V. Z. klaida negali paneigti dokumentais patvirtinto fakto, kad pastato rekonstrukcijos darbus vykdė UAB „Vicus”. UAB „Vicus" disponuoja dokumentais, pagrindžiančiais faktą, kad būtent šios įmonės lėšomis buvo vykdoma pastato rekonstrukcija. Ieškovės RUAB „VKK Investicija" atstovė nurodė teismui, jog gali pateikti minėtus dokumentus ir paprašė suteikti galimybę šiuos dokumentus pateikti teismui, tačiau teismas atsisakė suteikti tokią galimybę, nurodydamas, kad byloje yra pakankamai dokumentų tinkamai išspręsti ginčui. Tačiau Kauno apylinkės teismas skundžiamame sprendime nurodo, kad byloje nėra pateikti dokumentai, įrodantys, jog pastato rekonstrukcija buvo vykdoma UAB „Vicus” lėšomis. Jeigu teismui trūko įrodymų, pagrindžiančių ieškovės reikalavimą, jis turėjo teisę jų reikalauti. Teigti, jog RUAB „VKK Investicija" yra tinkamas atsakomybės subjektas nagrinėjamu atveju, nėra pagrindo, nes RUAB „VKK Investicija” neatitinka Lietuvos Respublikos statybos įstatyme įtvirtintos statytojo (užsakovo) sąvokos, kai tuo tarpu savavališkos statybos aktas surašomas būtent statytojui. Priestatas prie pastato vakarinės sienos stovi nuo pastato pastatymo dienos. Ieškovė nevykdė jokių statybos darbų pažeidžiant esminius statinio projekto sprendinius. Nurodo, kad UAB „Vicus" sutinka su ieškove, kad Kauno apylinkės teismo atsisakymas skirti ekspertizę yra nepagrįstas ir neteisėtas, nes visapusiškam šios civilinės bylos išnagrinėjimui bei vadovaujantis šalių lygiateisiškumo principu buvo tikslinga skirti ieškovės RUAB „VKK Investicija" prašomą ekspertizę, kurios klausimas yra tiesiogiai susijęs su ieškinio dalyku ir motyvais, kuriuos ieškovė ginčija.

51IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos faktinės aplinkybės ir teisiniai argumentai.

52Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindai bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d.). Apeliacinės instancijos teismas tikrina teismo sprendimo teisėtumą ir pagrįstumą tik apskųstoje dalyje ir tik analizuojant apeliaciniame skunde išdėstytus argumentus, išskyrus įstatyme nurodytas išimtis (CPK 320 str. 2 d.). Absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė (CPK 329 str.).

53Apeliacinis skundas netenkintinas.

54Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 20 straipsnio 1 dalies 2 punktu nustatyta, kad ypatingo ar neypatingo statinio rekonstravimui, taip pat kai nesudėtingas statinys rekonstruojamas į neypatingą ar ypatingą statinį reikalingas rekonstravimo projektas. Statybą leidžiantis dokumentas – ypatingo ar neypatingo statinio rekonstravimo atveju – leidimas rekonstruoti statinį (Statybos įstatymo 23 straipsnio 1 dalies 2 punktas).

55Atsakovas Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie aplinkos ministerijos Kauno teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyrius (toliau – Skyrius) 2011 m. lapkričio 2 d. gavo anoniminį pareiškimą dėl galimai savavališkai rekonstruojamo „(duomenys neskelbtini)“ prekybos centro, esančio (duomenys neskelbtini). Pastato savininkai yra UAB „VKK Investicija“, UAB „Vicus“ ir UAB „V. B. korporacija“. Skyrius 2011 m. lapkričio 4 d. atliko faktinių duomenų patikrinimą vietoje, kur buvo surašytas Faktinių duomenų patikrinimo aktas Nr. (duomenys neskelbtini). Nustatyta, kad dalis pastato fasado vakarinėje pusėje aptaisyta tamsiu stiklu.

56Skyrius 2012 m. balandžio 10 d. pakartotinai atliko faktinių duomenų patikrinimą vietoje, kur buvo surašytas faktinių duomenų patikrinimo vietoje aktas Nr. (duomenys neskelbtini). Nustatyta, kad Pastato fasado vakarinėje pusėje yra pastatytas stiklo ir betono sienų priestatas (toliau – Vakarinis priestatas), kurio plotis – apie 5, 90 m, ilgis – apie 22, 80 m, aukštis – apie 10, 50 m.

57Taip pat nustatyta, kad pastato fasado šiaurinėje pusėje (toliau – Šiaurinis priestatas) iš silikatinių blokelių ir plytų pastatytas priestatas, kurio plotis – apie 3,60m, ilgis – apie 6,00m, aukštis – apie 4,30m. Abu priestatai pastatyti valstybinės žemės sklype, kurio unikalus Nr. (duomenys neskelbtini).

58Skyrius iš 2012 m. birželio 27 d. VĮ Registrų centras gautų dokumentų nustatė, kad priestatai pastatyti rekonstravus pastato cokoliniame aukšte UAB „VKK Investicija“ priklausančias patalpas 1-30, 1-31, 1-10 ir bendro naudojimo patalpą a-1, kurioms statybą leidžiantys dokumentai nebuvo išduoti.

59Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos Kauno teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyrius 2012 m. liepos 2 d. surašė savavališkos statybos aktą Nr. (duomenys neskelbtini). Juo nustatyta, kad prekybos paskirties pastatas, kurio išorės matmenys (statinio dalies apibūdinimas) – pastato šiaurinėje pusėje pastatyto priestato sienos iš silikatinių blokelių ir plytų, plotis 3, 60 m, ilgis 6, 00 m, aukštis 4,30 m; pastato vakarinėje pusėje pastatyto priestato sienos iš stiklo ir betono, plotis 5, 90 m, ilgis 22, 80 m, aukštis 10, 50 m, adresu : (duomenys neskelbtini), rekonstruotas savavališkai (b. l. 70-71, t.1) (CK 4.103 straipsnio 1 dalis).

602012 m. liepos 4 d. atsakovas surašė Reikalavimą pašalinti savavališkos statybos padarinius: nugriauti prie pastato (duomenys neskelbtini), šiaurinės sienos pastatytą 3,60 m pločio, 6,00 m ilgio, 4,30 m aukščio priestatą ir prie pastato vakarinės sienos pastatytą 5,90 m pločio, 22,80 m ilgio, 10,50 aukščio priestatą. Šis reikalavimas įteiktas UAB „VKK Investicija“ direktoriui V. Z. (b. l. 72-73, t.1).

61UAB „Vicus“ 2012 m. rugpjūčio 21 d. prašymu dėl sutikimo statyti/rekonstruoti pastatą adresu (duomenys neskelbtini), kreipėsi į Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Kauno miesto skyrių. 2012m. rugsėjo 17 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Kauno skyrius neprieštaravo, kad nustatyta tvarka parengusi projektinę dokumentaciją, gavusi statybą leidžiantį dokumentą ir bendraturčių raštiškus sutikimus, UAB „Vicus“, vadovaudamasi statybą reglamentuojančiais teisės aktais, žemės sklype (kadastro Nr. (duomenys neskelbtini), unikalus Nr. (duomenys neskelbtini)) (duomenys neskelbtini), rekonstruotų prekybos paskirties pastatą 1E2p (unikalus Nr. (duomenys neskelbtini)), nekeičiant esamos statinio naudojimo paskirties, bendrojo, užstatymo ploto ir tūrio. Atliekant statinio rekonstrukciją nepažeisti trečiųjų asmenų teisių ir įstatymų saugomų interesų. Kartu su bendraturčiais nustatyta tvarka parengti dokumentaciją ir sudaryti žemės sklypo nuomos sutartį (b. l. 36, 37, t.1). Kolegija sprendžia, jog šis prašymas siejamas su UAB „Vicus“ priklausančios pastato dalies rekonstravimu, o ne ieškovui priklausančios dalies rekonstravimu.

622013m. sausio 14 d. Skyrius nustatė, jog UAB „VKK investicija“ reikalavimą iki 2013 m. sausio 7 d. savo lėšomis pašalinti savavališkos statybos statinio (jo dalies) pavadinimu – prekybos paskirties pastatas, adresu (duomenys neskelbtini), padarinius neįvykdė, t.y. nenugriautas prie pastato (duomenys neskelbtini), šiaurinės sienos pastatytas 3, 60 m pločio, 6 m ilgio, 4,30 aukščio priestatas ir prie pastato vakarinės sienos pastatytas 5, 90 m. pločio, 22, 80 m ilgio, 10, 50 m aukščio priestatas.

63Kauno miesto apylinkės teismas 2012 m. spalio 12 d. nutarimu pripažino V. Ž. kaltu, padarius administracinį teisės pažeidimą, numatytą Lietuvos Respublikos Administracinių teisės pažeidimų kodekso 1591 straipsnio 9 dalyje, ir paskyrė jam 10 000 Lt baudą. V. Ž. buvo nubaustas už tai, kad prie UAB „VKK Investicija“, kurios direktoriumi buvo V. Ž., priklausančio pastato, esančio (duomenys neskelbtini), šiaurinės sienos pastatytas 3, 60 m pločio, 6 m ilgio, 4,3 m aukščio priestatas ir prie vakarinės sienos pastatytas 5,90m pločio, 22,80 m ilgio, 10,50 aukščio priestatas. V. Ž. pripažino, kad padarė pažeidimą. Nurodė, jog nežinojo, kad tokiam priestatui statyti reikalingas specialus statybos leidimas. Priestatas, kurio išmatavimai ir vieta teisingai nurodyti administracinio teisės pažeidimo protokole, buvo pastatytas prie jo vadovaujamai UAB „VKK Investicija“ priklausančio pastato, esančio (duomenys neskelbtini). V. Ž. parodė, jog apie tai, kad tokiam priestatui reikalingas statybos leidimas, jo neinformavo nei architektai, nei statybininkai. Šiuo metu dėl finansavimo trūkumo statybos darbai sustoję, tačiau yra parengtas projektas ir kreiptasi į savivaldybę dėl reikiamo leidimo išdavimo, kurį gavus, tikimasi pradėtus darbus įteisinti ir užbaigti. Su projektu dėl leidimo į savivaldybę kreipėsi jau po administracinio teisės pažeidimo protokolo surašymo. Teismas sprendžia, jog tai aplinkybės, kurių nereikia įrodinėti, nes jos nustatytos įsiteisėjusiu sprendimu administracinėje byloje (prejudiciniai faktai) (CPK 182 straipsnio 2 punktas).

64Ieškovas nurodo, kad ginčo pastato rekonstrukcija atliko ne ieškovas, o UAB „Vicus“. Šis apeliacinio skundo argumentas paneigiamas minėtu Kauno miesto apylinkės teismo 2012 m. spalio 12 d. nutarimu, Kauno apygardos administracinio teismo 2013 m. rugsėjo 30 d. sprendimu, kuriais nustatyta, jog statytojas yra UAB „VKK Investicija“

65Dėl ekspertizės skyrimo

66Ieškovas UAB „VKK Investicija“ apeliaciniu skundu prašo teismo nagrinėjant bylą apeliacine tvarka skirti ekspertizę, ekspertui pavedant atsakyti į klausimą: „ ar UAB „VKK Investicija“ yra pastato dalies įsigijimo metu, t.y. 2007m., pastato, (duomenys neskelbtini), vakarinės sienos 5,90 m pločio, 22,80 m ilgio, 10,50 m aukščio priestato statytoja“.

67Kolegija sutinka su atsakovo argumentu, jog šioje byloje skirti statybos ekspertizę nėra pagrindo. Ieškovo prašymas susijęs su fakto klausimu, o ne būtinybe išsiaiškinti tam tikrą byloje kilusį klausimą, kai reikalingos specialios žinios (CPK 212 straipsnio 1 dalis), dėl ko tenkinti ieškovo prašymą nėra pagrindo.

68Dėl senaties termino

69Nagrinėjamos bylos atveju yra pareikštas ieškinys dėl savavališkos statybos akto ir reikalavimo pašalinti savavališkos statybos padarinius panaikinimo. Abu reikalavimai yra susiję, todėl pirmosios instancijos teismas pagrįstai taikė vieno mėnesio terminą, nustatytą Administracinių bylų teisenos įstatymo 33 straipsnio 1 dalimi, ginčyti ieškovo atžvilgiu priimtą administracinį aktą.

702012m. liepos 2d. Kauno teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyrius UAB „VKK Investicijai“ surašė ir užregistravo Savavališkos statybos aktą Nr. (duomenys neskelbtini). 2012 m. liepos 4 d. surašytas reikalavimas pašalinti savavališkos statybos padarinius iki 2013 m. sausio 7d. 2013 m. rugsėjo 13 d. teisme gautas ieškovo ieškinys dėl savavališkos statybos akto ir Reikalavimo pašalinti savavališkos statybos padarinius panaikinimo. Vieno mėnesio terminas yra žymiai praleistas, dėl ko pirmosios instancijos teismas teisingai sprendė, kad ieškovas UAB „VKK Investicija“ praleido vieno mėnesio terminą.

71Teisėjų kolegija plačiau nepasisako dėl kitų apeliacinio skundo motyvų, kadangi jie neturi esminės reikšmės teisingai išspręstai bylai.

72Kolegija, vadovaudamasi išdėstytomis aplinkybėmis, sprendžia, jog tenkinti apeliacinį skundą pagrindo nėra

73Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

74apeliacinį skundą atmesti. Kauno apylinkės teismo 2014 m. spalio 22 d. sprendimą palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teismas, išnagrinėjęs bylą,... 3. I.Ginčo esmė... 4. UAB „VKK Investicija“ pateikė teismui patikslintą ieškinį atsakovui... 5. Nurodė, kad Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos Kauno... 6. Skundžiamuose aktuose nepagrįstai pastato vakarinės sienos 5,90 m pločio,... 7. UAB „VKK Investicija“ kreipėsi dėl faktinių duomenų neatitikimo ir... 8. II. Pirmos instancijos teismo sprendimo esmė... 9. Kauno apylinkės teismas 2014 m. spalio 22 d. sprendimu ieškinį atmetė (t.2,... 10. Teismas nustatė, kad 2004-12-20 tarp užsakovo UAB „Vicus“ ir vykdytojo V.... 11. Nurodė, kad ieškovo ginčijamų surašytų aktų metu pagal galiojusio... 12. Ieškovas neįrodė aplinkybių kuriomis grindė savo reikalavimą, nes vykdė... 13. Nustatė, kad ginčijamas savavališkos statybos aktas surašytas 2012-07-02,... 14. III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimų į apeliacinį skundą esmė... 15. Apeliaciniu skundu ieškovas prašo panaikinti Kauno apylinkės teismo 2014 m.... 16. Apeliacinis skundas grindžiamas šiais argumentais:... 17. 1) ieškovė RUAB „VKK Investicija“ pareikšdama ieškinį gynė pažeistas... 18. 2) Teismų praktikoje pripažįstama, kad neteisėtos statybos padariniai turi... 19. 3) Pirmos instancijos teismas, konstatavęs savavališkos statybos faktą,... 20. 4) Subjektas, kuriam surašomas savavališkos statybos aktas bei iš kurio... 21. 5) Aplinkybę, kad būtent UAB „Vicus” o ne RUAB „VKK Investicija”... 22. 6) Aplinkybę, kad dalis byloje esančių dokumentų buvo pasirašyti UAB... 23. 7) Norint įrodyti, kad tam tikras juridinis asmuo yra statytojas (užsakovas),... 24. 8) UAB „VKK Investicija“ duomenimis, pastato ((duomenys neskelbtini))... 25. 9) Šioje byloje yra teisiškai reikšmingas ginčas, kada iš tikrųjų buvo... 26. 10) Pirmos instancijos teismas nevertino ieškovės RUAB „VKK Investicija“... 27. 11) Teismui nepatenkinus ieškovės prašymo skirti ekspertizę bei suteikti... 28. Taip pat buvo pažeistas kooperacijos principas, užkirstas kelias teisingam... 29. 12) Kauno apylinkės teismas neteisingai taikė ir aiškino ieškinio senatį... 30. 13) Ieškovas, pareiškęs negatorinį ieškinį, turi įrodyti du dalykus: 1)... 31. 14) Nurodo, kad pirmosios instancijos teismas padarė procesinės teisės... 32. 15) Kauno apylinkės teismo 2014 m. spalio 22 d. sprendimas civ. byloje Nr.... 33. Atsiliepimu į apeliacinį skundą atsakovė Valstybinė teritorijų planavimo... 34. Atsiliepimas į apeliacinį skundą grindžiamas šiais argumentais:... 35. 1) Įgyti nuosavybės teisę į statinį ir kartu visas savininko teises bei... 36. 2) Atsakovė nesutinka su apeliacinio skundo argumentais, kad reikalavimas... 37. 3) Imperatyvių teisės normų pažeidimai statybos srityje turi esminės... 38. 4) Reikšdama ieškinį apeliantė kaip pagrindą naikinti administracinius... 39. 5) Inspekcijos Skyriui 2011-11-02 gavus anoniminį pareiškimą, Skyriaus... 40. 6) pateiktame apeliaciniame skunde, pati apeliantė 14 apeliacinio skundo... 41. 7) Teismas, priimdamas skundžiamą sprendimą tinkamai ištyrė ir vertino... 42. 8) Teismas pagrįstai 2014-10-02 vykusio teismo posėdžio metu atsisakė... 43. 9) UAB „VKK Investicija“ turėjo galimybę pateikti įrodymus nagrinėjant... 44. 10) Teisminio nagrinėjimo dalykas nustatomas atsižvelgiant į pareikšto... 45. 11) Patenkinus apeliantės prašymą ir paskyrus byloje ekspertizę nurodytu... 46. 12) Nurodo, kad atsakovė nesutinka su apeliantės prašymu sprendimą... 47. 13) Atsižvelgiant į tai, kad ABTĮ administracinio akto ginčijimui numato... 48. Atsiliepimu į apeliacinį skundą trečiasis asmuo Nacionalinė žemės taryba... 49. Atsiliepimu į apeliacinį skundą trečiasis asmuo UAB „VKK Vilnius“... 50. Atsiliepimu į apeliacinį skundą trečiasis asmuo UAB „Vicus“ nurodo, kad... 51. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos faktinės aplinkybės ir... 52. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis... 53. Apeliacinis skundas netenkintinas.... 54. Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 20 straipsnio 1 dalies 2 punktu... 55. Atsakovas Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie... 56. Skyrius 2012 m. balandžio 10 d. pakartotinai atliko faktinių duomenų... 57. Taip pat nustatyta, kad pastato fasado šiaurinėje pusėje (toliau –... 58. Skyrius iš 2012 m. birželio 27 d. VĮ Registrų centras gautų dokumentų... 59. Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos... 60. 2012 m. liepos 4 d. atsakovas surašė Reikalavimą pašalinti savavališkos... 61. UAB „Vicus“ 2012 m. rugpjūčio 21 d. prašymu dėl sutikimo... 62. 2013m. sausio 14 d. Skyrius nustatė, jog UAB „VKK investicija“... 63. Kauno miesto apylinkės teismas 2012 m. spalio 12 d. nutarimu pripažino V. Ž.... 64. Ieškovas nurodo, kad ginčo pastato rekonstrukcija atliko ne ieškovas, o UAB... 65. Dėl ekspertizės skyrimo ... 66. Ieškovas UAB „VKK Investicija“ apeliaciniu skundu prašo teismo... 67. Kolegija sutinka su atsakovo argumentu, jog šioje byloje skirti statybos... 68. Dėl senaties termino... 69. Nagrinėjamos bylos atveju yra pareikštas ieškinys dėl savavališkos... 70. 2012m. liepos 2d. Kauno teritorijų planavimo ir statybos valstybinės... 71. Teisėjų kolegija plačiau nepasisako dėl kitų apeliacinio skundo motyvų,... 72. Kolegija, vadovaudamasi išdėstytomis aplinkybėmis, sprendžia, jog tenkinti... 73. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 326 straipsnio 1 dalies 1... 74. apeliacinį skundą atmesti. Kauno apylinkės teismo 2014 m. spalio 22 d....