Byla 2-313/2013
Dėl kreditorinio reikalavimo patvirtinimo restruktūrizuojamos uždarosios akcinės bendrovės „Vakarų inžineriniai tinklai“ restruktūrizavimo byloje

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Rasos Gudžiūnienės, Vyto Miliaus (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas) ir Marytės Mitkuvienės, teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo akcinės bendrovės „Swedbank“ ir atsakovo restruktūrizuojamos uždarosios akcinės bendrovės „Vakarų inžineriniai tinklai“ atskiruosius skundus dėl Klaipėdos apygardos teismo 2012 m. rugpjūčio 17 d. nutarties civilinėje byloje Nr. 2-1549-460/2012 pagal kreditoriaus akcinės bendrovės „Swedbank“ prašymą dėl kreditorinio reikalavimo patvirtinimo restruktūrizuojamos uždarosios akcinės bendrovės „Vakarų inžineriniai tinklai“ restruktūrizavimo byloje.

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Klaipėdos apygardos teismo 2012 m. vasario 21 d. nutartimi UAB „Vakarų inžineriniai tinklai“ iškelta restruktūrizavimo byla, restruktūrizavimo administratoriumi paskirtas A. G..

5AB „Swedbank“ kreipėsi į restruktūrizavimo administratorių ir prašė kreiptis į teismą dėl 463 350,83 Lt kreditorinio reikalavimo patvirtinimo.

6Restruktūrizavimo administratorius su minėtu reikalavimu sutiko ir kreipėsi į teismą patvirtinti ieškovo reikalavimą.

7Klaipėdos apygardos teismo 2012 m. birželio 8 d. nutartimi minėtas reikalavimas buvo patvirtintas.

8RUAB „Vakarų inžineriniai tinklai“ direktoriaus atstovas nesutiko su minėtu kreditoriniu reikalavimu ir teismui pateikė atskirąjį skundą.

9Klaipėdos apygardos teismas 2012 m. liepos 5 d. nutartimi panaikino Klaipėdos apygardos teismo 2012 m. birželio 8 d. nutartį, kuria ginčijamas reikalavimas buvo patvirtintas.

10Teismo posėdžio metu ieškovas reikalavimą palaikė, prašė patvirtinti patikslintą 243 043,23 Lt kreditorinį reikalavimą.

11Teismo posėdžio metu RUAB „Vakarų inžineriniai tinklai“ su minėtu 243 043,23 Lt reikalavimu nesutiko. Sutiko tik su 61 971,38 Lt kreditoriniu reikalavimu, kildinamu iš ieškovo AB „Klaipėdos vanduo“ išduotos atlikimo užtikrinimo garantijos Nr. 11-063087-GM.

12II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

13Klaipėdos apygardos teismas 2012 m. rugpjūčio 17 d. nutartimi ieškovo prašymą tenkino iš dalies – patvirtino AB „Swedbank“ 61 971,38 Lt kreditorinį reikalavimą.

14Teismas nustatė, kad AB „Swedbank“ (toliau - bankas) ir UAB „Vakarų inžineriniai tinklai“ 2009 m. kovo 25 d. pasirašė Kredito sutartį Nr. 09-024519-JL, (toliau - Kredito sutartis), remiantis kuria UAB „Vakarų inžineriniai tinklai“ buvo suteiktas 2 175 000 Lt sumos garantijų limitas. Naujausia Kredito sutarties redakcija buvo išdėstyta 2011 m. spalio 18 d. susitarimu Nr. 09-024519-JL-8. UAB „Vakarų inžineriniai tinklai“ įsipareigojimų tinkamas įvykdymas pagal Kredito sutartį buvo užtikrintas: 1) nekilnojamojo turto įkeitimu; 2) V. P. laidavimu pagal 2011 m. spalio 18 d. laidavimo sutartį Nr. 09-024519-LA1 (su visais vėlesniais pakeitimais ir papildymais); A. P. laidavimu pagal 2011 m. spalio 18 d. laidavimo sutartį Nr. 09-024519-LA2; 3) 222 000 Lt sumos finansiniu užstatu su nuosavybės teisės perdavimu (Kredito sutarties Specialiosios dalies skyrius „Kredito gavėjo prievolių pagal sutartį įvykdymo užtikrinimas“ (papildomai prie Bendrojoje dalyje numatytų užtikrinimo priemonių)) bei finansiniu užstatu be nuosavybės teisės perdavimo (Kredito sutarties Bendrosios dalies 10.3 p.). Bankas 2011 m. lapkričio 3 d. išleido atlikimo užtikrinimo garantiją Nr. 11-053665-GM, kuria remiantis bankas įsipareigojo išmokėti ne didesnę kaip 399 764,40 Lt sumos garantiją UAB „Joniškio vandenys“. Banko išduota atlikimo užtikrinimo garantija galiojo iki 2012 m. spalio 31 d. Bankas 2011 m. gruodžio 27 d. išleido atlikimo užtikrinimo garantiją Nr. 11-063087-GM, kuria remiantis bankas įsipareigojo išmokėti ne didesnę kaip 600 000 Lt sumos garantiją AB „Klaipėdos vanduo“. Pagal banko duomenis RUAB „Vakarų inžineriniai tinklai“ skola AB „Swedbank“ 2012 m. kovo 20 d. pagal Kredito sutartį buvo 463 350,83 Lt, iš jų: 1 599,85 Lt priskaičiuoto įsipareigojimo mokesčio; 15,20 Lt, delspinigių už laiku nesumokėtą įsipareigojimo mokestį; 61 971,38 Lt skola pagal banko apmokėtą AB „Klaipėdos vanduo“ mokėjimo reikalavimą pagal atlikimo užtikrinimo garantiją Nr. 11-063087-GM, iš jų: 58 871,48 Lt apmokėtos garantijos sumos skolos likutis, 600 Lt mokestis už banko įsipareigojimo įvykdymą, 2 499,90 Lt priskaičiuotas įsipareigojimo mokestis pagal garantiją; 399 764,40 Lt banko įsipareigojimas pagal 2011 m. lapkričio 3 d. banko išduotą atlikimo užtikrinimo garantiją Nr. 11-053665-GM. Tarp AB „Swedbank“ ir atsakovo 2009 m. kovo 25 d. sudaryta kredito sutartis Nr. 09-024519-JL, su visais vėlesniais pakeitimais ir papildymais, kurios naujausia redakcija buvo išdėstyta 2011 m. spalio 18 d. susitarimu Nr. 09-024519-JL-8, yra nutraukta nuo 2012 m. gegužės 8 d.

15Teismas nurodė, kad Bankas 2012 m. rugpjūčio 1 d. teismui pateiktuose paaiškinimuose bei teismo posėdžio metu savo reikalavimą patikslino ir prašė patvirtinti 243 043,23 Lt kreditorinį reikalavimą. Pažymėjo, jog minėtas reikalavimas kildinamas ir iš AB Swedbank 2011 m. lapkričio 3 d. išleistos atlikimo užtikrinimo garantijos Nr. 11-053665-GM, kuria remiantis bankas įsipareigojo UAB „Joniškio vandenys“ pareikalavus išmokėti tam tikrą sumą. Nurodė, kad ieškovas mano, kad vadovaudamasi Kredito sutarties bendrosios dalies 13.3 punktu RUAB „Vakarų inžineriniai tinklai“ iki 2012 m. gegužės 8 d. privalėjo pervesti visų išduotų garantijų sumos dydžio lėšas į AB Swedbank sąskaitą. Ieškovo nuomone, bendrovei to nepadarius, ieškovas įgijo reikalavimo teisę į atitinkamas sumas.

16Visų pirma, teismas atkreipė dėmesį, kad ieškovo išleista užtikrinimo garantija Nr. 11-053665-GM yra sąlyginė, t. y. ji bus vykdoma tada, jeigu UAB „Joniškio vandenys“ pareikalaus apmokėti pagal atlikimo užtikrinimo garantiją Nr. 11-053665-GM. Išaiškino, kad atlikimo užtikrinimo garantija gali būti naudojama, jeigu RUAB „Vakarų inžineriniai tinklai“ neįvykdys sutartinių įsipareigojimų pagal rangos sutartį Nr. (7.64)A13-70. Antra, teismas nurodė, kad CK 6.90 straipsnio 3 dalyje numatyta, kad tik „įvykdęs už skolininką prievolę, garantas įgyja atgręžtinio reikalavimo teisę skolininkui“. Nustatė, jog UAB „Joniškio vandenys“ nėra pareikalavę, kad būtų išmokėta nurodyta atlikimo užtikrinimo garantija, o bankas nėra atlikęs jokių mokėjimų įmonei UAB „Joniškio vandenys“. Taip pat nustatė, kad nėra įrodymų ir apie tai, jog RUAB „Vakarų inžineriniai tinklai“ nevykdo sutartinių įsipareigojimų pagal anksčiau minėtą rangos sutartį. Dėl šių priežasčių teismas vertino, kad ieškovas AB „Swedbank“ neturi kreditorinio reikalavimo teisės.

17Pažymėjo, kad bankroto ir restruktūrizavimo bylose teismo vaidmuo yra specifinis ir jis privalo būti aktyvus. Atkreipė dėmesį, kad bankas savo reikalavimą kildino iš visų išduotų garantijų, o ne tik įmonei UAB „Joniškio vandenys“ išduotos garantijos. Nurodė, jog svarbu tai, kad ieškovas savo pirminiame reikalavime kaip vieną iš sudedamųjų dalių nurodė sumą, pervestą AB „Klaipėdos vanduo“, ir šio reikalavimo nėra atsisakęs. Teismas, vadovaudamasis proceso koncentracijos principu, vertino, kad ieškovas AB „Klaipėdos vanduo“ sumokėjo 61 971,38 Lt pagal atlikimo užtikrinimo garantiją Nr. 11-063087-GM, atsakovas su tuo sutiko.

18Remdamasis tuo, kas išdėstyta, teismas vertino, kad yra teisinis pagrindas ieškovo prašymą tenkinti iš dalies – patvirtinti ieškovo 61 971,38 Lt kreditorinį reikalavimą (ĮRĮ 23 str.).

19III. Atskirųjų skundų ir atsiliepimo į juos argumentai

20Ieškovas AB „Swedbank“ pateikė atskirąjį skundą dėl Klaipėdos apygardos teismo 2012 m. rugpjūčio 17 d. nutarties . Atskiruoju skundu prašo pakeisti skundžiamą nutartį ir patvirtinti 243 043,23 Lt AB „Swedbank“ kreditorinį reikalavimą RUAB „Vakarų inžineriniai tinklai“ restruktūrizavimo byloje. Atskirąjį skundą grindžia šiais argumentais:

  1. Remiantis CPK 276 str. 1 d., Klaipėdos apygardos teismas, patvirtinęs bendrovės kreditorių reikalavimus 2012 m. birželio 8 d. nutartimi, neturėjo teisės pats pasinaikinti šios savo nutarties ir iš naujo svarstyti kai kurių kreditorių reikalavimus.
  2. Atkreiptinas dėmesys, kad AB „Swedbank“ neprašo patvirtinti jo kreditorinio reikalavimo remiantis 2011 m. lapkričio 3 d. išduota atlikimo užtikrinimo garantija Nr. 11-053665-GM. Pagrindas, iš kurio AB „Swedbank“ kildina savo 402 510,68 Lt reikalavimą, yra Kredito sutartis, kuri buvo nutraukta 2012 m. gegužės 8 d. Ir kaip sutarties nutraukimo pasekmė yra numatyta pareiga RUAB „Vakarų inžineriniai tinklai“ deponuoti AB „Swedbank“ sąskaitoje (pervesti) visų išduotų garantijų sumos dydžio lėšas. Taigi Kredito sutartis numato, kad ją nutraukus kredito gavėjas (RUAB „Vakarų inžineriniai tinklai“) privalo deponuoti AB „Swedbank“ visų išduotų garantijų sumos dydžio lėšas nepriklausomai nuo to, ar yra gautas mokėjimo reikalavimas pagal išduotas garantijas. Taigi darytina išvada, kad šiuo atveju nesvarbu, ar buvo pateiktas mokėjimo reikalavimas, ar ne, pareiga deponuoti visą išduotų garantijų sumos finansinį užstatą buvo numatyta Kredito sutartyje ir toks RUAB „Vakarų inžineriniai tinklai“ įsipareigojimas kilo vien dėl Kredito sutarties nutraukimo fakto. Kadangi RUAB „Vakarų inžineriniai tinklai“ deponuotų kaip finansinis užstatas su nuosavybės teisės perdavimu lėšų likutis AB „Swedbank“ sąskaitoje 2012 m. liepos 31 d. buvo 159 467,45, bendrovės skolos pagal Kredito sutartį likutis - 402 510,68 Lt, atitinkamai suma, kurią bendrovė privalo pervesti AB „Swedbank“ yra 243 043,23 Lt.
  3. Pirmosios instancijos teismas nepateikė jokių motyvų, kuo remiantis nepatvirtino kitos AB „Swedbank“ reikalavimo dalies - nesumokėto įsipareigojimo mokesčio ir delspinigių pagal Kredito sutartį (iš viso 1 615,05 Lt). Teismas patvirtino 61 971,38 Lt sumos reikalavimą (skolos pagal apmokėtą garantiją AB „Klaipėdos vanduo“ likutis), atsisakė pripažinti 399 764,40 Lt sumos reikalavimą pagal 2011 m. lapkričio 3 d. atlikimo užtikrinimo garantiją Nr. 11-053665-GM, tačiau nieko nepasisakė, kodėl netvirtina AB „Swedbank“ finansinio reikalavimo dėl 1 615,05 Lt RUAB „Vakarų inžineriniai tinklai“ įsiskolinimo pagal Kredito sutartį.

21Atsakovas UAB „Vakarų inžineriniai tinklai“ pateikė atskirąjį skundą dėl Klaipėdos apygardos teismo 2012 m. rugpjūčio 17 d. nutarties. Atskiruoju skundu prašo panaikinti skundžiamą nutartį ir išspręsti klausimą iš esmės – netvirtinti AB „Swedbank“ kreditorinio reikalavimo. Atsakovas atskirajame skunde nurodo, kad teismas skundžiama nutartimi patvirtino ieškovo AB „Swedbank“ reikalavimą, kuris buvo padengtas, t. y. nuskaitytas nuo finansinio užstato su nuosavybės teisės perdavimu. Atsakovo nuomone, šią aplinkybę patvirtina paties ieškovo AB „Swedbank“ pateiktas 2012 m. liepos 24 d. raštas Nr. SR/12-29278 „Dėl finansinio įsipareigojimo priverstinio vykdymo įvykio“ ir 2012 m. balandžio 12 d. raštas Nr. SR/12-24766 „Dėl kreditorinių reikalavimo patvirtinimo“. Atsakovo manymu, skundžiama nutartis pažeidžia tiek restruktūrizuojamos bendrovės, tiek jos kreditorių teises.

22Ieškovas AB „Swedbank“ pateikė atsiliepimą į atsakovo RUAB „Vakarų inžineriniai tinklai“ atskirąjį skundą. Atsiliepimu ieškovas prašo atsakovo atskirąjį skundą atmesti. Atsiliepime ieškovas pakartoja argumentus, nurodytus jo atskirajame skunde.

23Ieškovas AB „Swedbank“ pateikė prašymą priimti papildomus įrodymus.

24IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

25AB „Swedbank“ atskirasis skundas tenkintinas, o RUAB „Vakarų inžineriniai tinklai“ atskirasis skundas tenkintinas iš dalies.

26Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d., 338 str.). Apeliacinės instancijos teismas tikrina apskųstos teismo nutarties dalies teisėtumą ir pagrįstumą ir analizuoja atskirajame skunde nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme numatytas išimtis. Absoliučių skundžiamos pirmosios instancijos teismo nutarties negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė (CPK 329, 338 str.).

27Apeliantas AB „Swedbank“ nurodo, kad pirmosios instancijos teismas neturėjo teisės pats panaikinti 2012 m. birželio 8 d. nutarties ir iš naujo svarstyti kai kurių kreditorių reikalavimus, kas lėmė skundžiamos nutarties priėmimą. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus išplėstinė teisėjų kolegija 2012 m. spalio 31 d. nutartyje Nr. 3K-7-328/2012 pažymėjo, kad teismas, gavęs kreditoriaus atskirąjį skundą dėl teismo nutarties, kuria be nagrinėjimo iš esmės teisme buvo patvirtinti kreditoriaus finansiniai reikalavimai, ir nustatęs, kad yra pagrindas sutikti su atskiruoju skundu, pats gali panaikinti skundžiamą nutartį ar jos dalį. Kadangi teismas bankroto bylose turi būti aktyvus, o proceso koncentracijos ir ekonomiškumo principų laikymasis ypač svarbus, norint pasiekti vieną esminių bankroto instituto taikymo tikslų - iš bankrutuojančios (bankrutavusios) įmonės turto kuo operatyviau bei kiek įmanoma daugiau patenkinti kreditorių patvirtintų pagrįstų finansinių reikalavimų, todėl CPK 334 straipsnio 2 dalies 1 punkto suteikiama teisė atskirąjį skundą gavusiam teismui pačiam panaikinti skundžiamą nutartį, turi būti taikoma bankroto procese skundžiant nutartį dėl kreditorių reikalavimų tvirtinimo. Nagrinėjamu atveju Klaipėdos apygardos teismas 2012 m. liepos 5 d. nutartimi panaikino 2012 m. birželio 8 d. nutartį, kuria be nagrinėjimo iš esmės buvo patvirtintas kreditorių ir jų reikalavimų sąrašas RUAB „Vakarų inžineriniai tinklai“ restruktūrizavimo byloje, o kartu buvo patvirtintas ir kreditorius AB „Swedbank“ su 463 350,83 Lt kreditoriniu reikalavimu. Kaip matyti iš bylos medžiagos, Klaipėdos apygardos teismo 2012 m. liepos 5 d. nutarties priėmimą lėmė tai, kad RUAB „Vakarų inžineriniai tinklai“ direktorius A. S. pateikė atskirąjį skundą dėl Klaipėdos apygardos teismo 2012 m. birželio 6 d. nutarties, su kuriuo pirmosios instancijos teismas sutiko. Šios nustatytos aplinkybės leidžia teigti, kad susiklostė analogiška situacija kaip ir Lietuvos Aukščiausiojo Teismo išnagrinėtoje civilinėje byloje Nr. 3K-7-328/2012, todėl atsižvelgtina į išdėstytus Lietuvos Aukščiausiojo Teismo išaiškinimus ir konstatuotina, kad pirmosios instancijos teismas turėjo teisę panaikinti 2012 m. birželio 8 d. nutartį ir iš naujo spręsti AB „Swedbank“ kreditorinio reikalavimo pagrįstumo klausimą, kas ir buvo padaryta skundžiama nutartimi. Taigi vertintinas kaip nepagrįstas apelianto argumentas, kad Klaipėdos apygardos teismo 2012 m. rugpjūčio 17 d. nutarties neteisėtumą lemia tai, kad pirmosios instancijos teismas neturėjo teisės pats panaikinti 2012 m. birželio 8 d. nutarties ir iš naujo svarstyti kai kurių kreditorių reikalavimus.

28Pirmosios instancijos teismas skundžiama nutartimi patvirtino AB „Swedbank“ 61 971,38 Lt kreditorinį reikalavimą RUAB „Vakarų inžineriniai tinklai“ restruktūrizavimo byloje. Šį kreditorinį reikalavimą teismas patvirtino nustatęs, kad AB „Swedbank“ AB „Klaipėdos vanduo“ sumokėjo 61 971,38 Lt pagal atlikimo užtikrinimo garantiją Nr. 11-063087-GM. Apeliantas RUAB „Vakarų inžineriniai tinklai“ nesutiko su šia pirmosios instancijos išvada. Nurodo, kad teismas patvirtino ieškovo AB „Swedbank“ reikalavimą, kuris buvo padengtas, t. y. nuskaitytas nuo finansinio užstato su nuosavybės teisės perdavimu. Savo teiginius apeliantas grindė ieškovo AB „Swedbank“ pateiktais 2012 m. liepos 24 d. raštu Nr. SR/12-29278 „Dėl finansinio įsipareigojimo priverstinio vykdymo įvykio“ ir 2012 m. balandžio 12 d. raštu Nr. SR/12-24766 „Dėl kreditorinių reikalavimo patvirtinimo“. Atsiliepime į šį atskirąjį skundą ieškovas nepaneigė šios aplinkybės. Priešingai, nurodė, kad savo kreditorinį reikalavimą jis kildina ne iš AB „Klaipėdos vanduo“ sumokėtų sumų pagal atlikimo užtikrinimo garantiją, o iš UAB „Joniškio vandenys“ atžvilgiu atsakovui suteiktos atlikimo užtikrinimo garantijos. Remiantis šiomis byloje nustatytomis aplinkybėmis, konstatuotina, kad teismas nepagrįstai RUAB „Vakarų inžineriniai tinklai“ restruktūrizavimo byloje patvirtino AB „Swedbank“ 61 971,38 Lt kreditorinį reikalavimą.

29Pirmosios instancijos teismas skundžiama nutartimi atsisakė patvirtinti AB „Swedbank“ 243 043,23 Lt kreditorinį reikalavimą RUAB „Vakarų inžineriniai tinklai“ restruktūrizavimo byloje. Teismas nurodė, kad UAB „Joniškio vandenys“ nėra pareikalavę, kad būtų išmokėta atlikimo užtikrinimo garantija Nr. 11-053665-GM, o bankas nėra atlikęs jokių mokėjimų įmonei UAB „Joniškio vandenys“. Taip pat nurodė, kad nėra įrodymų ir apie tai, jog RUAB „Vakarų inžineriniai tinklai“ nevykdo sutartinių įsipareigojimų pagal rangos sutartį. Dėl šių priežasčių teismas vertino, kad ieškovas AB „Swedbank“ neturi kreditorinio reikalavimo teisės. AB „Swedbank“ teismui pateikė UAB „Joniškio vandenys“ 2012 m. spalio 31 d. reikalavimą sumokėti garantuotą sumą pagal atlikimo užtikrinimo garantiją Nr. 11-053665-GM (b. l. 117) ir mokėjimo nurodymą (b. l. 118), iš kurio matyti, kad AB „Swedbank“ sumokėjo UAB „Joniškio vandenys“ atlikimo užtikrinimo garantijoje nustatytą sumą, t. y. 399 764,40 Lt. Šie įrodymai yra nauji ir galėjo būti pateikti tik apeliacinės instancijos teismui, dėl šios priežasties minėti įrodymai yra priimtini ir vertintini (CPK 314 str., 338 str.). Teisėjų kolegijos nuomone, pateikti nauji įrodymai pašalina visas abejones dėl AB „Swedbank“ 243 043,23 Lt kreditorinio reikalavimo patvirtinimo RUAB „Vakarų inžineriniai tinklai“ restruktūrizavimo byloje, t. y. nauji įrodymai patvirtina, kad RUAB „Vakarų inžineriniai tinklai“ nevykdo savo įsipareigojimų pagal rangos sutartį, UAB „Joniškio vandenys“ pareikalavo sumokėti sumą pagal atlikimo užtikrinimo garantiją Nr. 11-053665-GM, ieškovas AB „Swedbank“ įvykdė savo įsipareigojimus ir išmokėjo garantijoje nurodytą sumą UAB „Joniškio vandenys“. Remiantis tuo, kas išdėstyta, darytina išvada, jog yra pagrindas patvirtinti AB „Swedbank“ 243 043,23 Lt kreditorinį reikalavimą RUAB „Vakarų inžineriniai tinklai“ restruktūrizavimo byloje.

30Kiti atskiruosiuose skunduose ir atsiliepime į juos nurodyti argumentai neturi teisinės reikšmės teisingam klausimo išsprendimui.

31Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 2 punktu, 338 straipsniu,

Nutarė

32Klaipėdos apygardos teismo 2012 m. rugpjūčio 17 d. nutartį panaikinti ir išspręsti klausimą iš esmės - patvirtinti akcinės bendrovės „Swedbank“ 243 043,23 Lt kreditorinį reikalavimą restruktūrizuojamos uždarosios akcinės bendrovės „Vakarų inžineriniai tinklai“ restruktūrizavimo byloje.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą,... 3. I. Ginčo esmė... 4. Klaipėdos apygardos teismo 2012 m. vasario 21 d. nutartimi UAB „Vakarų... 5. AB „Swedbank“ kreipėsi į restruktūrizavimo administratorių ir prašė... 6. Restruktūrizavimo administratorius su minėtu reikalavimu sutiko ir kreipėsi... 7. Klaipėdos apygardos teismo 2012 m. birželio 8 d. nutartimi minėtas... 8. RUAB „Vakarų inžineriniai tinklai“ direktoriaus atstovas nesutiko su... 9. Klaipėdos apygardos teismas 2012 m. liepos 5 d. nutartimi panaikino Klaipėdos... 10. Teismo posėdžio metu ieškovas reikalavimą palaikė, prašė patvirtinti... 11. Teismo posėdžio metu RUAB „Vakarų inžineriniai tinklai“ su minėtu 243... 12. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 13. Klaipėdos apygardos teismas 2012 m. rugpjūčio 17 d. nutartimi ieškovo... 14. Teismas nustatė, kad AB „Swedbank“ (toliau - bankas) ir UAB „Vakarų... 15. Teismas nurodė, kad Bankas 2012 m. rugpjūčio 1 d. teismui pateiktuose... 16. Visų pirma, teismas atkreipė dėmesį, kad ieškovo išleista užtikrinimo... 17. Pažymėjo, kad bankroto ir restruktūrizavimo bylose teismo vaidmuo yra... 18. Remdamasis tuo, kas išdėstyta, teismas vertino, kad yra teisinis pagrindas... 19. III. Atskirųjų skundų ir atsiliepimo į juos argumentai... 20. Ieškovas AB „Swedbank“ pateikė atskirąjį skundą dėl Klaipėdos... 21. Atsakovas UAB „Vakarų inžineriniai tinklai“ pateikė atskirąjį skundą... 22. Ieškovas AB „Swedbank“ pateikė atsiliepimą į atsakovo RUAB „Vakarų... 23. Ieškovas AB „Swedbank“ pateikė prašymą priimti papildomus įrodymus.... 24. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 25. AB „Swedbank“ atskirasis skundas tenkintinas, o RUAB „Vakarų... 26. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir... 27. Apeliantas AB „Swedbank“ nurodo, kad pirmosios instancijos teismas... 28. Pirmosios instancijos teismas skundžiama nutartimi patvirtino AB... 29. Pirmosios instancijos teismas skundžiama nutartimi atsisakė patvirtinti AB... 30. Kiti atskiruosiuose skunduose ir atsiliepime į juos nurodyti argumentai neturi... 31. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Civilinio proceso... 32. Klaipėdos apygardos teismo 2012 m. rugpjūčio 17 d. nutartį panaikinti ir...