Byla 2-1595-196/2015
Dėl Kauno apygardos teismo 2015 m. gegužės 22 d. nutarties ir 2015 m. birželio 17 d. nutarties, kuriomis patvirtintas kreditoriaus K. A. papildomas finansinis reikalavimas atsakovo bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Tutrix“ bankroto byloje Nr. 2-731-343/2015

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Konstantino Gurino (kolegijos pirmininko ir pranešėjo), Egidijos Tamošiūnienės ir Egidijaus Žirono, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal atsakovo bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Tutrix“ administratoriaus uždarosios akcinės bendrovės „Pečiusta“ atskiruosius skundus dėl Kauno apygardos teismo 2015 m. gegužės 22 d. nutarties ir 2015 m. birželio 17 d. nutarties, kuriomis patvirtintas kreditoriaus K. A. papildomas finansinis reikalavimas atsakovo bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Tutrix“ bankroto byloje Nr. 2-731-343/2015.

2Teismas, išnagrinėjęs atskiruosius skundus,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Byloje nagrinėjamas klausimas dėl kreditoriaus K. A. papildomo kreditorinio reikalavimo patvirtinimo bankroto byloje teisėtumo.

5Kauno apygardos teismas 2010 m. vasario 2 d. nutartimi iškėlė bankroto bylą UAB „Tutrix“, bankroto administratoriumi paskyrė UAB „Pečiusta“. 2010 m. rugsėjo 30 d. nutartimi patvirtintas kreditoriaus K. A. 346,08Eur (1 194,96 Lt) kreditorinis reikalavimas.

6Kreditorius bankroto byloje, K. A. 2015 m. vasario 27 d. pateikė prašymą, kuriame prašė patvirtinti jo papildomą kreditorinį reikalavimą BUAB „Tutrix“ bankroto byloje 56708,76 Eur. 2015 m. gegužės 12 d. pateikė patikslintą prašymą dėl 57 736,65 Eur kreditorinio reikalavimo patvirtinimo. Prašyme ir patikslintame prašyme nurodė, jog pagrindas šiam kreditoriniam reikalavimui tvirtinti yra Lietuvos Aukščiausiojo teismo 2015 m. vasario 6 d. nutartis, 2012 m. kovo 27 d. Lietuvos apeliacinio teismo nutartis, jos pagrindu išduoto vykdomojo dokumento pateikimo vykdymui išlaidos, nuomos mokesčio ir komunalinių patarnavimų išlaidos.

7Atsakovo BUAB „Tutrix“ bankroto administratorius su kreditoriaus finansinio reikalavimo patikslinimu iš dalies sutiko, neprieštaravo dėl 260,66 Eur (900,00 Lt) kreditorinio reikalavimo, kas sudaro Lietuvos apeliacinio teismo 2012 m. kovo 27 d. nutartimi priteistas advokato atstovavimo išlaidas. Dėl teismo sprendimu taikytos restitucijos ir grąžintos 21 485,87 Eur sumos bei sumokėto 35 222,88 Eur nuomos mokesčio, viso 56 708,75 Eur, nesutiko, nurodydamas, kad nors nuomos mokestį ir įrangą kreditorius įmonei grąžino, tačiau, Kauno apygardos teismas 2013 m. liepos 1 d. sprendimu, kuris Lietuvos apeliacinio teismo 2014 m. balandžio 17 d. nutartimi, bei Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2015 m. vasario 6 d. nutartimi liko nepakeistas, pripažino, jog kreditorius sudarydamas baro pirkimo – pardavimo sutartį buvo nesąžiningas, nuomos mokesčio užskaitymą atliko pažeisdamas kitų atsakovo kreditorių interesų, be to, kreditorius praleido terminą reikšti kreditorinį reikalavimą ir jo neprašo atnaujinti.

8II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

9Kauno apygardos teismas 2015 m. gegužės 22 d. nutartimi pareiškėjo prašymą tenkino ir patvirtino papildomą kreditoriaus K. A. finansinį reikalavimą 56 969,41 Eur sumai, nurodydamas, kad bendra kreditorinio reikalavimo suma yra 57 315,49 Eur. 2015 m. birželio 17 d. nutartimi patvirtino papildomą, 767,24 Eur sumą ir nurodė, kad bendra kreditorinio reikalavimo suma yra 58 082,73 Eur.

10Teismas 2015 m. gegužės 22 d. nutartyje nurodė, kad kreditoriaus K. A. patikslintas 56 708,76 Eur kreditorinis reikalavimas kildinamas iš įvykdyto Kauno apygardos teismo 2013 m. liepos 1 d. sprendimo, kurio teisėtumą ir pagrįstumą patvirtino Lietuvos Aukščiausias Teismas 2015 m. vasario 6 d. nutartimi. Nurodė, kad Kauno apygardos teismas, naikindamas baro įrangos pirkimo-pardavimo sandorį, taikė restituciją ir K. A. grąžino jo sumokėtus 21 485,87 Eur, bei iš K. A. BUAB „Tutrix“ priteisė jam sumokėtą 35 222,88 Eur patalpų nuomos mokestį. Administratorius pripažino, kad baro įranga ir nuomos mokesčio suma atsakovui BUAB „Tutrix“ yra grąžintos, ginčo dėl nesumokėto nuomos mokesčio nėra, o K. A. grąžinus sumokėtą nuomos mokestį, įmonė tokio pat dydžio nuomos mokestį liko skolinga K. A.. Teismas sprendė, kad papildomai patvirtintina 56 969,41 Eur (21 485,87+35 222,88+260,66) kreditorinio reikalavimo suma, o įvertinus jau patvirtintą kreditorinio reikalavimo sumą 346,08 Eur (1194,96 Lt), viso K. A. kreditorinis reikalavimas atsakovo BUAB „Tutrix“ bankroto byloje yra 57 315,49 Eur (56 969,41+346,08).

11Teismas atmetė administratoriaus argumentą, kad papildomas kreditorinis reikalavimas neturi būti tvirtinamas, nes teismas konstatavo K. A. nesąžiningumą, nurodydamas, kad nesąžiningumo konstatavimas yra būtina sąlyga taikant Actio pauliana institutą, o minėtas sprendimas ir buvo priimtas Actio pauliana pagrindu. Teismas taip pat atmetė administratoriaus argumentą, jog K. A. praleido terminą, nustatytą nutartyje iškelti bankroto bylą, kreditoriniam reikalavimui pareikšti, nes jo kreditorinis reikalavimas, administratoriui nuginčijus pirkimo – pardavimo sutartį ir įrodžius nuomos mokesčio sumokėjimo nepagrįstumą, atsirado ženkliai vėliau, be to, atkreipė administratoriaus dėmesį, kad K. A. jau yra BUAB „Tutrix“ kreditorių sąraše, ir jo papildomas kreditorinis reikalavimas kildinamas iš įsiteisėjusių ir įvykdytų teismo sprendimų.

12Teismas 2015 m. birželio 17 d. nutartyje dėl 767,24 Eur papildomo kreditorinio reikalavimo patvirtinimo nurodė, kad pagal patikslintą kreditorinio reikalavimo prašymą, 2015 m. gegužės 22 d. nutartimi, liko neišspręstas kreditorinio reikalavimo dalies klausimas. Teismas nurodė, kad atsakovas, pagal negyvenamų patalpų nuomos sutartį, patalpomis galėjo naudotis iki 2010 m. balandžio 30 d. Iš į bylą pateikto faktinių aplinkybių konstatavimo protokolo teismas sprendė, kad atsakovas patalpomis naudojosi iki 2010 m. birželio 19 d., liko skolingas kreditoriui K. A. 744,07 Eur nuomos ir komunalinių mokesčių, todėl kreditoriaus prašymą tenkino ir patvirtino kreditorinį reikalavimą, nurodydamas visą kreditorinio sumą 58 082,73 Eur.

13III. Atskirųjų skundų ir atsiliepimų į juos argumentai

14Atsakovas BUAB „Tutrix“ (toliau – apeliantas) atskiruosiuose skunduose prašo Kauno apygardos teismo 2015 m. gegužės 22 d. nutartį panaikinti, bei panaikinti 2015 m. birželio 17 d. nutarties rezoliucinę dalį, kurioje nurodyta, kad K. A. kreditorinis reikalavimas BUAB „Tutrix“ bankroto byloje yra 58 082,73 Eur. Atskirieji skundai grindžiami šiais argumentais:

  1. Teismas nepagrįstai padarė išvadą, kad pareiškėjas nepraleido Kauno apygardos teismo 2010 m. vasario 2 d. nutartimi nustatyto termino kreditoriniams reikalavimams pareikšti. Nesant kreditoriaus prašymo terminą atnaujinti teismas nepagrįstai patvirtino patikslintą kreditoriaus reikalavimą.
  2. Kreditoriaus papildomas reikalavimas negali būti tvirtinamas, nes nors restitucija įvyko 2015 metais, tačiau tai lėmė paties kreditoriaus nesąžiningi veiksmai, todėl teismas atnaujinti terminą kreditoriniam reikalavimui pateikti neturėjo nei teisinio, nei faktinio pagrindo.
  3. Kadangi K. A. kreditorinis reikalavimas dėl 56 708,76 Eur patvirtinimo yra apskųstas, negaliojantis, todėl 2015 m. birželio 17 d. nutartis dalyje dėl 58 082,73 Eur kreditorinio reikalavimo patvirtinimo taip pat yra negaliojanti ir naikintina.

15Kreditorius K. A. atsiliepimuose į atskiruosius skundus prašo juos atmesti bei priteisti bylinėjimosi išlaidas, skirti bankroto administratoriui 5 792 Eur baudą, pusę sumos skiriant kreditoriui K. A.. Atsiliepimai grindžiami šiais argumentais:

  1. Kreditorius nepraleido teismo, iškėlusio atsakovui bankroto bylą, nustatyto termino kreditoriniams reikalavimams pareikšti, nes aplinkybė, jog kreditorius turi teisę reikšti ginčo reikalavimą, paaiškėjo tik 2015 m. vasario 6 d. LAT priėmus nutartį civilinėje byloje Nr.3K-19-969/2015.
  2. Bankroto administratorius, nepagrįstai atsisakydamas tvirtinti kreditoriaus reikalavimą bei teikdamas teismui atskirąjį skundą piktnaudžiauja savo teise bei vilkina bankroto bylos nagrinėjimą.

16IV.

17Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

18CPK 320 straipsnio 1 dalyje nustatyta, jog bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas. Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų, išskyrus kai to reikalauja viešasis interesas ir neperžengus skundo ribų būtų pažeistos asmens, visuomenės ar valstybės teisės ir teisėti interesai (CPK 320 str. 2 d.). Apeliacinės instancijos teismas ex officio patikrina, ar nėra CPK 329 straipsnyje nurodytų absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų. Atskiriesiems skundams nagrinėti taikomos tos pačios taisyklės, išskyrus CPK XVI skyriaus II skirsnyje numatytas išimtis.

19Apeliacijos dalyką sudaro nutarties, kuria patvirtintas K. A. kreditorinis reikalavimas, ir nutarties kuria patikslintas K. A. kreditorinis reikalavimas teisėtumo ir pagrįstumo patikrinimas.

20Atskirieji skundai netenkintini.

21Dėl termino kreditoriniam reikalavimui pareikšti atnaujinimo

22Bankroto bylos nagrinėjamos pagal CPK įtvirtintas taisykles, išskyrus išimtis, nustatytas kitų įstatymų (CPK 1 str. 1 d.). Specialusis įstatymas bankroto bylų nagrinėjimui yra Įmonių bankroto įstatymas (toliau – ĮBĮ), o kitų įstatymų nuostatos, susijusios su bankroto procesu, taikomos tiek, kiek jos neprieštarauja ĮBĮ nuostatoms.

23Apeliantas teigia, kad atnaujinti terminą kreditoriniam reikalavimui pareikšti teismas neturėjo nei teisinio, nei faktinio pagrindo.

24ĮBĮ įtvirtinta kreditorių reikalavimų, atsiradusių iki bankroto bylos iškėlimo dienos, pateikimo tvarka, pagal kurią kreditorius savo reikalavimą administratoriui gali pateikti per teismo nustatytą terminą. Vadovaujantis ĮBĮ 10 straipsnio 4 dalies 5 punktu, priėmęs nutartį iškelti bankroto bylą, teismas privalo nustatyti ne ilgesnį kaip 45 dienų laikotarpį nuo teismo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos, per kurį kreditoriai turi teisę pareikšti savo reikalavimus, atsiradusius iki bankroto bylos iškėlimo teismui dienos. Teismas turi teisę priimti tvirtinti kreditorių reikalavimus, kurie buvo pateikti pažeidus šio straipsnio 4 dalies 5 punkte nustatytą terminą, jeigu termino praleidimo priežastis pripažįsta svarbiomis (ĮBĮ 10 str. 9 d.). Kreditorių pareiškimai dėl reikalavimų, susidariusių iki bankroto bylos iškėlimo, patvirtinimo, pateikti po šio straipsnio 4 dalies 5 punkte nustatyto termino, priimami iki teismo nutarties nutraukti bankroto bylą arba sprendimo dėl įmonės pabaigos priėmimo dienos (ĮBĮ 10 str. 9 d.). Analogiška nuostata yra įtvirtinta ĮBĮ 26 straipsnio 1 dalyje, pagal kurią kreditorių sąrašo ir jų reikalavimų patikslinimai, susiję su bankroto procesu, tvirtinami teismo nutartimi iki teismas priima nutartį nutraukti bankroto bylą arba sprendimą dėl įmonės pabaigos.

25Teismų praktikoje pažymėta, jog teismo, įgyvendinant jam ĮBĮ 10 straipsnio 4 dalies 5 punkte įtvirtintą pareigą, nustatytas terminas, per kurį kreditoriai turi teisę pareikšti savo reikalavimus, atsiradusius iki bankroto bylos iškėlimo teismui dienos, yra procesinis, nes kreditorių reikalavimų, atsiradusių iki bankroto bylos iškėlimo teisme dienos, konkretų pateikimo terminą nustato teismas, vadovaudamasis ĮBĮ 10 straipsnio 4 dalies 5 punkte apibrėžta maksimalia šio termino riba (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2007 m. spalio 17 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-326/2007). Sprendžiant dėl termino tokiam procesiniam veiksmui atlikti praleidimo priežasčių vertinimo, taikytinas protingos ir apdairios elgsenos reikalavimas. Sužinojimas apie procesinių teisių įgyvendinimui reikšmingas aplinkybes yra įrodomasis faktas, kiekvienu atveju nustatytinas pagal procesines įrodymų vertinimo taisykles. Iš bylos medžiagos ir teismų informacinės sistemos LITEKO matyti, kad Lietuvos Aukščiausiojo teismo nutartis priimta 2015 m. vasario 6 d., o 2015 m. vasario 27 d. kreditorius K. A. pateikė Kauno apygardos teismui prašymą patvirtinti 56 708,76 Eur finansinį reikalavimą (2 t., 44 b. l.). Tai, kad kreditorius reikalavimo teisę įgyvendino per 20 dienų nuo teismo nutarties priėmimo, teisėjų kolegijos nuomone, kreditoriaus elgesį leidžia vertinti kaip atitinkantį protingos ir apdairios elgsenos reikalavimus.

26Dėl kreditorinio reikalavimo pagrįstumo

27Jau minėta, kad kreditorių reikalavimai, atsiradę iki bankroto bylos iškėlimo dienos, gali būti reiškiami ir tokius reikalavimus tvirtinanti (tikslinanti) teismo nutartis gali būti priimama iki teismas priima nutartį nutraukti bankroto bylą arba sprendimą dėl įmonės pabaigos Kreditorių reikalavimų pareiškimo specifika ta, jog kreditoriai reikalavimus reiškia ne tiesiogiai teismui, bet bankroto administratoriui, kuris, išdėstęs teismui argumentuotą nuomonę dėl pareikštų reikalavimų pagrįstumo, teikia juos tvirtinti arba prašo teismo netvirtinti tokių reikalavimų. Administratoriaus pateiktas teismui tvirtinti kreditorių reikalavimų sąrašas nereiškia šių reikalavimų nenuginčijamumo. Teismas nėra įpareigotas tvirtinti visus be išimties administratoriaus pripažintus reikalavimus, t. y. gali patvirtinti administratoriaus ginčijamus kreditorių pareikštus reikalavimus arba atsisakyti juos tvirtinti, sumažinti ar padidinti administratoriaus pripažintus teismui pateiktus tvirtinti kreditorių reikalavimus. Bankroto bylą nagrinėjantis teismas tik tuomet tvirtina kreditoriaus pareikštą reikalavimą, jeigu iš byloje esančių duomenų gali padaryti išvadą, kad toks reikalavimas yra pagrįstas įrodymais, kurių nepaneigia kiti įrodymai (Lietuvos apeliacinio teismo 2008 m. gruodžio 11 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1020/2008, Lietuvos Aukščiausiojo teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2012 m. gruodžio 28 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-630/2012; 2014 m. balandžio 25 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-233/2014).

28Apeliantas teigia, kad pareiškėjo finansinis reikalavimas yra nepagrįstas, nes Kauno apygardos teismas 2013 m. liepos 1 d. sprendime pripažino, kad kreditorius K. A. elgėsi nesąžiningai kitų atsakovo kreditorių atžvilgiu. Todėl, nors restitucija įvyko 2015 metais, tai negali būti laikoma svarbia priežastimi termino, kreditoriniam reikalavimui pareikšti, atnaujinimui. Teisėjų kolegija su apelianto išdėstytais argumentais nesutinka.

29Civiliniame procese galiojantis rungimosi principas (CPK 12 str.) lemia tai, kad įrodinėjimo pareiga ir pagrindinis vaidmuo įrodinėjant tenka įrodinėjamų aplinkybių nustatymu suinteresuotoms šalims (CPK 178 str.). Įrodinėjimo tikslas – teismo įsitikinimas, pagrįstas byloje esančių įrodymų tyrimu ir vertinimu, kad tam tikros aplinkybės, susijusios su ginčo dalyku, egzistuoja arba neegzistuoja (CPK 176 str. 1 d.). Faktą galima pripažinti įrodytu, jeigu byloje esančių įrodymų pagrindu susiformuoja teismo įsitikinimas to fakto buvimu.

30Kaip minėta, bankroto byla apeliantui iškelta 2010 m. vasario 2 d. Kreditoriaus K. A. finansinis reikalavimas atsakovui BUAB „Tutrix“ kildinamas iš Kauno apygardos teismo 2013 m. liepos 1 d. sprendimo, kuriuo teismas ieškovo BUAB „Tutrix“ ieškinį patenkino – pripažino 2009 m. birželio 1 d. baro įrangos pirkimo–pardavimo sutartį, sudarytą tarp ieškovo BUAB „Tutrix“ ir atsakovo K. A., negaliojančia nuo sudarymo momento ir taikė restituciją –grąžino ieškovui BUAB „Tutrix“ natūra baro įrangą; priteisė ieškovui BUAB „Tutrix“ iš atsakovo K. A. 121 617,56 Lt (35 222,88 Eur), sumokėtų už patalpų nuomą, bei 6 proc. metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki visiško teismo sprendimo įvykdymo. Teismas atmetė atsakovo K. A. priešieškinio dalį dėl trūkstamų detalių baro įrangai, spynos ir kasos aparato priteisimo iš ieškovo, o kitą civilinės bylos dalį, atsakovui atsisakius priešieškinio reikalavimų, nutraukė (2 t., 61-65 b. l.). Lietuvos apeliacinio teismas 2014 m. balandžio 17 d. nutartimi Kauno apygardos teismo 2013 m. liepos 1 d. sprendimą paliko iš esmės nepakeistą, patikslinęs sprendimo rezoliucinę dalį, kuria 2009 m. birželio 1 d. baro įrangos pirkimo–pardavimo sutartis pripažinta negaliojančia nuo sudarymo momento ir taikyta restitucija, nurodant, kad restitucija taikoma, grąžinant ieškovui BUAB „Tutrix“ natūra baro įrangą, atsakovui K. A. iš ieškovo priteisiant už baro įrangą sumokėtus 74 186,42 Lt (21 485,87 Eur). 2015 m. vasario 6 d. nutartimi Lietuvos Aukščiausiasis teismas Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2014 m. balandžio 17 d. nutartį paliko nepakeistą (2 t., 95-109 b. l.).

31Teisėjų kolegija sutinka su pirmosios instancijos teismo argumentais, kad kreditorius K. A. reikalavimo teisę į papildomą kreditorinį reikalavimą įgijo ženkliai vėliau, nei buvo pirmos instancijos teismo nustatytas terminas kreditoriniams reikalavimams pareikšti, t.y. 2015 m. vasario 6 d., todėl, kolegijos nuomone, jokių objektyvių galimybių įgyti reikalavimo teisę į ginčo sumą ir ta reikalavimo teise pasinaudoti teismo nustatytu terminu kreditorius neturėjo, juolab, kad ieškinį teismui dėl sandorių pripažinimo negaliojančiais pateikė pats atsakovas BUAB „Tutrix“. Be to, teisėjų kolegija pastebi, kad dėl skirtingų kreditorinių reikalavimų patvirtinimo (įrangos kainos, nuomos mokesčio ir bylinėjimosi išlaidų) apeliantas laikosi skirtingų pozicijų. Bylinėjimosi išlaidų, kaip kreditorinio reikalavimo patvirtinimą pripažįsta, o įrangos kainą bei nuomos mokesčio įsiskolinimą, kaip apelianto skolą kreditoriui neigia, motyvuodamas termino, kreditoriniam reikalavimui pareikšti, praleidimu, nors, pastebėtina, kad kreditorinį reikalavimą visoms trims ginčo sumoms kreditorius K. A. įgijo jau gerokai vėliau, nei suėjo terminas kreditoriniam reikalavimui pareikšti.

32Teisėjų kolegija, atsižvelgdama į aukščiau išdėstytą, sprendžia, kad apelianto atskirojo skundo motyvai nesudaro pagrindo naikinti ar keisti teisėtą ir pagrįstą pirmosios instancijos teismo 2015 m. gegužės 22 d. nutartį, todėl ji paliktina nepakeista (CPK 326 str. 1 d. 1 p.). Palikus nepakeistą minėtą nutartį, nėra pagrindo keisti ar naikinti ir 2015 m. birželio 17 d. nutarties rezoliucinę dalį dėl visos K. A. kreditorinio reikalavimo 58 082,73 Eur sumos, patvirtinimo.

33Dėl baudos skyrimo apeliantui dėl piktnaudžiavimo procesinėmis teisėmis

34Nepagrįstas kreditoriaus atsiliepimo į atskirąjį skundą prašymas skirti baudą apeliantui už piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis.

35Pagal CPK 95 straipsnio nuostatas baudai dėl piktnaudžiavimo procesinėmis teisėmis paskirti būtinos sąlygos: šalies nesąžiningumas ir ieškinio (skundo) nepagrįstumas jį pateikiant teismui arba sąmoningas veikimas prieš teisingą ir greitą bylos išnagrinėjimą ir išsprendimą. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra pažymėjęs, kad įstatyme nustatytos teisės įgyvendinimas gali būti laikomas piktnaudžiavimu tik išimtiniais atvejais, kai tokia teise akivaizdžiai naudojamasi ne pagal jos paskirtį (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų 2005 m. balandžio 4 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-224/2005).

36Nagrinėjamoje byloje nepateikta įrodymų, jog apeliantas UAB „Pečiusta“ piktnaudžiavo savo procesinėmis teisėmis (CPK 12 str., 178 str., 302 str., 314 str., 338 str.). Nagrinėjamu atveju tai, kad atsakovo atstovas, naudodamasis savo procesinėmis teisėmis, pareiškė atskirąjį skundą, negali būti vertinama kaip piktnaudžiavimas įstatymų suteiktomis procesinėmis teisėmis ar nesąžiningas elgesys. Nenustačius trečiojo asmens nesąžiningumo ar sąmoningo veikimo prieš teisingą ir greitą atsakovo bankroto bylos išnagrinėjimą, nėra pagrindo skirti jam baudą pagal CPK 95 straipsnį.

37Dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo

38Kreditorius K. A. pateikė įrodymus, kad turėjo 1124,70 Eur išlaidų už advokato pagalbą rengiant atsiliepimus į atskiruosius skundus.

39Pagal Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojamą praktiką bylinėjimosi išlaidų atlyginimo klausimu, kuomet pareigą sumokėti bylinėjimosi išlaidas turi bankrutuojanti bendrovė, tokios išlaidos yra priteisiamos iš bankrutuojančios bendrovės administravimo išlaidoms skirtų lėšų (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2013 m. birželio 28 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-381/2013). Atsižvelgdama į kreditoriui suteiktos teisinės pagalbos apimtį, atskirajame skunde keltų teisės ir fakto klausimų pobūdį, teisėjų kolegija sprendžia, kad nėra pagrindo nukrypti nuo Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. 1R-85 patvirtintų Rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio (redakcija, patvirtinta Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2015 m. kovo 19 d. įsakymu Nr. 1R-77) rekomenduojamų priteisti užmokesčio už advokato civilinėse bylose teikiamas teisines paslaugas 8.15 - 8. 16 punktuose įtvirtinto koeficiento. Remiantis tuo, iš apelianto kreditoriui priteisiama 285,56 Eur advokato teisinės pagalbos išlaidų (CPK 98 straipsnio 2 dalis), priteistas išlaidas apmokant iš BUAB „Tutrix“ administruoti skirtų lėšų.

40Kiti atskirųjų skundų bei atsiliepimų argumentai neturi teisinės reikšmės nagrinėjamo klausimo teisingam išsprendimui, todėl apeliacinės instancijos teismas dėl jų nepasisako.

41Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 336-338 straipsniais,

Nutarė

42Kauno apygardos teismo 2015 m. gegužės 22 d. nutartį ir 2015 m. birželio 17 d. nutartį palikti nepakeistas.

43Netenkinti kreditoriaus K. A. prašymo dėl baudos skyrimo bankroto administratoriui UAB „Pečiusta“.

44Priteisti iš BUAB „Tutrix“ (juridinio asmens kodas 135648926) kreditoriui K. A. (asmens kodas ( - ) 285,56 Eur (du šimtus aštuoniasdešimt penkis eurus ir 56 centus) advokato teisinės pagalbos išlaidų, šias išlaidas apmokant iš BUAB „Tutrix“ administruoti skirtų lėšų.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teismas, išnagrinėjęs atskiruosius skundus,... 3. I. Ginčo esmė... 4. Byloje nagrinėjamas klausimas dėl kreditoriaus K. A. papildomo kreditorinio... 5. Kauno apygardos teismas 2010 m. vasario 2 d. nutartimi iškėlė bankroto bylą... 6. Kreditorius bankroto byloje, K. A. 2015 m. vasario 27 d. pateikė prašymą,... 7. Atsakovo BUAB „Tutrix“ bankroto administratorius su kreditoriaus finansinio... 8. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 9. Kauno apygardos teismas 2015 m. gegužės 22 d. nutartimi pareiškėjo... 10. Teismas 2015 m. gegužės 22 d. nutartyje nurodė, kad kreditoriaus K. A.... 11. Teismas atmetė administratoriaus argumentą, kad papildomas kreditorinis... 12. Teismas 2015 m. birželio 17 d. nutartyje dėl 767,24 Eur papildomo... 13. III. Atskirųjų skundų ir atsiliepimų į juos argumentai... 14. Atsakovas BUAB „Tutrix“ (toliau – apeliantas) atskiruosiuose skunduose... 15. Kreditorius K. A. atsiliepimuose į atskiruosius skundus prašo juos atmesti... 16. IV.... 17. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 18. CPK 320 straipsnio 1 dalyje nustatyta, jog bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka... 19. Apeliacijos dalyką sudaro nutarties, kuria patvirtintas K. A. kreditorinis... 20. Atskirieji skundai netenkintini.... 21. Dėl termino kreditoriniam reikalavimui pareikšti atnaujinimo... 22. Bankroto bylos nagrinėjamos pagal CPK įtvirtintas taisykles, išskyrus... 23. Apeliantas teigia, kad atnaujinti terminą kreditoriniam reikalavimui... 24. ĮBĮ įtvirtinta kreditorių reikalavimų, atsiradusių iki bankroto bylos... 25. Teismų praktikoje pažymėta, jog teismo, įgyvendinant jam ĮBĮ 10... 26. Dėl kreditorinio reikalavimo pagrįstumo ... 27. Jau minėta, kad kreditorių reikalavimai, atsiradę iki bankroto bylos... 28. Apeliantas teigia, kad pareiškėjo finansinis reikalavimas yra nepagrįstas,... 29. Civiliniame procese galiojantis rungimosi principas (CPK 12 str.) lemia tai,... 30. Kaip minėta, bankroto byla apeliantui iškelta 2010 m. vasario 2 d.... 31. Teisėjų kolegija sutinka su pirmosios instancijos teismo argumentais, kad... 32. Teisėjų kolegija, atsižvelgdama į aukščiau išdėstytą, sprendžia, kad... 33. Dėl baudos skyrimo apeliantui dėl piktnaudžiavimo procesinėmis teisėmis... 34. Nepagrįstas kreditoriaus atsiliepimo į atskirąjį skundą prašymas skirti... 35. Pagal CPK 95 straipsnio nuostatas baudai dėl piktnaudžiavimo procesinėmis... 36. Nagrinėjamoje byloje nepateikta įrodymų, jog apeliantas UAB „Pečiusta“... 37. Dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo... 38. Kreditorius K. A. pateikė įrodymus, kad turėjo 1124,70 Eur išlaidų už... 39. Pagal Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojamą praktiką bylinėjimosi... 40. Kiti atskirųjų skundų bei atsiliepimų argumentai neturi teisinės... 41. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 42. Kauno apygardos teismo 2015 m. gegužės 22 d. nutartį ir 2015 m. birželio 17... 43. Netenkinti kreditoriaus K. A. prašymo dėl baudos skyrimo bankroto... 44. Priteisti iš BUAB „Tutrix“ (juridinio asmens kodas 135648926) kreditoriui...