Byla ATP-512-332/2013
Dėl Joniškio rajono apylinkės teismo 2013-08-26 nutarimo, kuriuo K. U. pripažintas kaltu padarius administracinį teisės pažeidimą, numatytą Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso (toliau Lietuvos Respublikos ATPK) 1632 str. 4 d., ir jam paskirta administracinė nuobauda – 10000 Lt dydžio bauda su 849 pakelių cigarečių „Queen supers lims“ su Baltarusijos Respublikos akcizo ženklais konfiskavimu

1Šiaulių apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjas Raimundas Jurgaitis,

2teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjęs administracinę bylą pagal Valstybinės sienos apsaugos tarnybos Pakrančių apsaugos rinktinės apeliacinį skundą dėl Joniškio rajono apylinkės teismo 2013-08-26 nutarimo, kuriuo K. U. pripažintas kaltu padarius administracinį teisės pažeidimą, numatytą Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso (toliau Lietuvos Respublikos ATPK) 1632 str. 4 d., ir jam paskirta administracinė nuobauda – 10000 Lt dydžio bauda su 849 pakelių cigarečių „Queen supers lims“ su Baltarusijos Respublikos akcizo ženklais konfiskavimu,

Nustatė

3Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Pakrančių apsaugos rinktinės pareigūnė 2013-08-07 K. U. surašė administracinio teisės pažeidimo protokolą Nr. 1487P-2832067-13 už tai, kad K. U. 2013-07-15, apie 23.30 val., ( - ) kaimo prieigose, prie ( - ) kontaktinio punkto, automobiliu „( - )“, valst. Nr. ( - ) po prietaisų skydeliu įrengtoje slėptuvėje gabeno 849 vnt. pakelių cigarečių „Queen super slims“ su Baltarusijos Respublikos akcizo ženklais, kurių muitinė vertė yra 6754,51 Lt, kas sudaro 51,95 MGL. Taip K. U. pažeidė Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2004-05-26 įsakymu Nr. 4-200 patvirtintų „Fiziniams asmenims taikomos alkoholio produktų ir tabako gaminių gabenimo ir laikymo Lietuvos Respublikos teritorijoje taisyklių“ 3.3 p. ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004-04-16 nutarimu Nr. 439 patvirtintų „Keleiviams įvežamų prekių neapmokestinimo importo pridėtinės vertės mokesčių ir akcizais taisyklių“ 8.1.1 p. reikalavimus ir padarė administracinį teisės pažeidimą, numatytą ATPK 1632 straipsnio 4 dalyje.

4Joniškio rajono apylinkės teismas 2013-08-26 nutarimu K. U. pripažino kaltu padarius administracinį teisės pažeidimą, numatytą ATPK 1632 str. 4 d., ir skyrė jam 10000 Lt dydžio bauda su 849 pakelių cigarečių „Queen supers lims“ konfiskavimu. Skiriant nuobaudą, teismas atsižvelgė į padaryto pažeidimo pobūdį, pažeidėjo asmenybę, į atsakomybę lengvinančią aplinkybę, sunkinančių aplinkybių nebuvimą, administracine tvarka už vienarūšius administracinius teisės pažeidimus nebaustas ir padarė išvadą, jog administracinės nuobaudos tikslai gali būti pasiekti skiriant ATPK 1632 str. 4 d. numatytą nuobaudos rūšį – baudą. Teismas spręsdamas klausimą dėl automobilio konfiskavimo nurodė, kad byloje nėra nustatyta visų sąlygų, numatytų ATPK 26 straipsnyje, leidžiančių taikyti transporto priemonės, kuria buvo gabentos akcizais apmokestintos prekės, konfiskavimą.

5Apeliaciniu skundu Valstybinės sienos apsaugos tarnybos Pakrančių apsaugos rinktinės vadas prašo pakeisti Joniškio rajono apylinkės teismo 2013-08-26 nutarimą skiriant papildomą nuobaudą – automobilio konfiskavimą.

6Nurodo, kad pažeidėjas, pažeisdamas prekių gabenimo nustatytą tvarką, įrengtoje slėptuvėje gabeno gana didelį kiekį cigarečių – 849 vnt. pakelių, mano, kad tokio kiekio cigarečių be transporto priemonės nebūtų įmanoma realiai gabenti, todėl teismas priimdamas nutarimą šioje administracinėje byloje, siekiant ATPK 20 str. įtvirtintų administracinės nuobaudos tikslų, turėjo į minėtas aplinkybes atsižvelgti ir konfiskuoti automobilį.

7Pažymi, kad padarytas administracinis teisės pažeidimas yra vienas iš pavojingiausių, žalą valstybės ekonomikai ir visuomenės interesams darančių veikų. Nurodo, kad K. U. gabeno akcizais apmokestinamų prekių, kurių vertė yra didesnė nei 50 MGL, ir tai rodo, kad jo padarytas pažeidimas yra itin pavojingas.

8Apeliacinis skundas tenkinamas.

9K. U. administracinėn atsakomybėn patrauktas už pažeidimo, numatyto ATPK 1632 straipsnio 4 dalyje, padarymą. Minėtame straipsnyje numatyta, kad akcizais apmokestinamų prekių laikymas, gabenimas, naudojimas ar realizavimas, pažeidžiant nustatytą tvarką, prekyba tokiomis prekėmis be banderolių ar kitų specialių ženklų arba su seno pavyzdžio banderolėmis, kai neteisėtai laikomų, gabenamų, naudotų ar realizuotų prekių vertė viršija penkiasdešimties minimalių gyvenimo lygių (MGL), užtraukia baudą nuo dešimties tūkstančių iki dvidešimties tūkstančių litų su šių prekių konfiskavimu ir gabenimo priemonės, kuria šios prekės buvo neteisėtai gabenamos, konfiskavimu arba be jos konfiskavimo.

10Ginčo dėl šio pažeidimo nėra, o apeliacinės instancijos teismas, patikrinęs byloje esančius įrodymus, neturi pagrindo abejoti administracinėn atsakomybėn patraukto asmens kalte padarius veiką, dėl kurios jis nubaustas. Kadangi apeliaciniame skunde Institucija nesutinka tik su apylinkės teismo sprendimu nepaskirti K. U. ATPK 1632 straipsnio 4 dalies sankcijoje numatyto automobilio konfiskavimo, skundas nagrinėjamas tik šio reikalavimo ribose.

11Apeliacinės instancijos teismas, įvertinęs byloje surinktus duomenis, konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas nepagrįstai netaikė pažeidėjui ATPK 1632 straipsnio 4 dalies sankcijoje numatytos papildomos administracinės nuobaudos – neteisėtai gabenamų prekių gabenimo priemonės konfiskavimo. Transporto priemonės konfiskavimas privalomai taikomas tais atvejais, kai transporto priemonė buvo panaudota pažeidimui padaryti, tai yra, jeigu ji specialiai tam buvo pritaikyta – įrengta slėptuvė gabenimo dalykui paslėpti arba tiesiogiai panaudota jam gabenti, jei gabenimas be tokios priemonės nebūtų įmanomas. Kaip matyti iš bylos medžiagos, K. U. automobilyje, kuriuo neteisėtai gabeno cigaretes, buvo įrengęs po skydeliu specialią slėptuvę. Tai rodo, kad K. U., pažeisdamas nustatytą tvarką, minėtu automobiliu gabeno akcizais apmokestinamas prekes cigaretes taip, kad jos nebūtų matomos, paslėpdamas jas slėptuvėje, esančioje po prietaisų skydeliu. Todėl nekyla abejonių, kad akcizais apmokestinamas prekes K. U. gabeno ne tik pažeisdamas nustatytą tvarką, bet ir panaudodamas įrankį teisės pažeidimui padaryti – automobilį. Pažymėtina ir tai, kad nagrinėjamu atveju administracinėn atsakomybėn patrauktas asmuo neteisėtai gabeno net 849 pakelius cigarečių, o be automobilio jis nebūtų galėjęs gabenti tokio cigarečių kiekio. Taigi, automobilį K. U. tiesiogiai panaudojo kaip įrankį teisės pažeidimui padaryti. Nagrinėjamu atveju teisės pažeidimo padarymo įrankio – automobilio konfiskavimas yra būtinas ATPK 20 str. numatytiems administracinei nuobaudai keliamiems prevenciniams tikslams pasiekti. Dėl šių priežasčių apeliacinis skundas tenkinamas ir skundžiamas nutarimas keičiamas K. U. paskiriant transporto priemonės konfiskavimą.

12Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso 30212 straipsnio 1 dalies 6 punktu,

Nutarė

13Valstybinės sienos apsaugos tarnybos Pakrančių apsaugos rinktinės apeliacinį skundą tenkinti.

14Joniškio rajono apylinkės teismo 2013-08-26 nutarimą pakeisti:

15paskirti K. U. ATPK 1632 straipsnio 4 dalies sankcijoje numatytą papildomą administracinę nuobaudą – transporto priemonės – automobilio „( - )“, valst. Nr. ( - ) konfiskavimą.

16Kitos nutarimo dalies nekeisti.

17Nutartis įsiteisėja jos paskelbimo dieną ir yra neskundžiama.

Proceso dalyviai
Ryšiai