Byla ATP-540-174/2016

1Klaipėdos apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėja Violeta Miliuvienė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo Klaipėdos apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kriminalinės policijos Ekonominių nusikaltimų tyrimo valdybos apeliacinį skundą dėl Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2016 m. liepos 12 d. nutarimo, kuriuo O. V. (nutarime klaidingai nurodyta pavardė Verkietis) nubaustas pagal Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso (toliau – ATPK) 1632 straipsnio 4 dalį 2 896 Eur bauda konfiskuojant paimtus 2 002 pakelius cigarečių „NZ Gold Super Slims“, paženklintų Baltarusijos Respublikos banderolėmis. Paskirtos baudos dalis – 2 400 Eur pakeista 400 valandų trukmės nemokamais viešaisiais darbais, skaičiuojant vieną nemokamų viešųjų darbų valandą už 6 Eur baudos, ir nustatyti, kad O. V. 400 valandų trukmės nemokamus viešuosius darbus privalo atlikti per 4 (keturių) mėnesių laikotarpį. Likusios baudos dalies – 496 Eur – mokėjimas išdėstytas per 3 (trijų) mėnesių laikotarpį, kas mėnesį sumokant po 165,33 Eur nuo nutarimo įsiteisėjimo dienos. Automobilį „Audi 80 Avant“, valstybinis Nr. ( - ), jo užvedimo raktelį, registracijos liudijimą nuspręsta grąžinti teisėtam savininkui arba jo atstovui.

2Teismas

Nustatė

32016 m. gegužės 25 d. O. V., asmens kodas ( - ), surašytas administracinio teisės pžeidimo protokolas už tai, kad 2016 m. gegužės 25 d., apie 11.55 val., automagistralėje Vilnius–Kaunas–Klaipėda, ties įvažiavimu į Klaipėdos miestą pareigūnams sustabdžius jo vairuojamą automobilį „Audi 80 Avant“, valstybinis ( - ), patikrinimo metu buvo nustatyta, kad automobilio salone jis gabeno 4 popierines dėžes, kuriose buvo 2 002 pakeliai cigarečių „NZ Gold Super Slims“, paženklintų Baltarusijos Respublikos banderolėmis. Bendra sulaikytų cigarečių vertė, įskaitant privalomus sumokėti importo mokesčius, – 5 989,98 Eur. Įsigydamas ir gabendamas „NZ Gold Super Slims“ cigaretes su baltarusiškomis banderolėmis, O. V. pažeidė 2004-05-26 Lietuvos Respublikos ūkio ministro įsakymu Nr. 4-200 (pakeisto 2010-06-11 įsakymu Nr. 4-443, 2013-08-27 įsakymu Nr. 4-759) patvirtintų Fiziniams asmenims taikomų alkoholio produktų ir tabako gaminių gabenimo ir laikymo Lietuvos Respublikos teritorijoje taisyklių 3.1.2, 3.3 punktų bei Lietuvos Respublikos tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių kontrolės įstatymo 14 straipsnio 4 dalies reikalavimus. Tokie O. V. veiksmai administracinio teisės pžeidimo protokole kvalifikuoti pagal ATPK 1632 straipsnio 4 dalį.

4Klaipėdos miesto apylinkės teismas 2016 m. liepos 12 d. nutarimu O. V. pripažino kaltu padarius ATPK 1632 straipsnio 4 dalyje numatytą pažeidimą ir paskyrė administracinę nuobaudą – 2 896 Eur baudą konsfiskuojant 2 002 pakelius cigarečių „NZ Gold Super Slims“, paženklintų Baltarusijos Respublikos banderolėmis. O. V. paskirtos baudos dalį – 2 400 Eur – pakeitė 400 valandų trukmės nemokamais viešaisiais darbais, skaičiuojant vieną nemokamų viešųjų darbų valandą už 6 Eur baudos, nurodant 400 valandų trukmės nemokamus viešuosius darbus atlikti per 4 mėnesių laikotarpį. Likusios baudos dalies – 496 Eur – mokėjimą išdėstė per 3 mėnesių laikotarpį, kas mėnesį sumokant po 165,33 Eur nuo šio nutarimo įsiteisėjimo dienos. Automobilį „Audi 80 Avant“, valstybinis Nr. ( - ), jo užvedimo raktelį, registracijos liudijimą grąžino teisėtam savininkui arba jo atstovui.

5Apeliaciniu skundu Klaipėdos apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kriminalinės policijos Ekonominių nusikaltimų tyrimo valdyba prašo pakeisti Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2016-07-12 nutarimą administracinėje byloje Nr. A2.8.-3001-972/2016 ir O. V. už pažeidimo, numatyto ATPK 1632 straipsnio 4 dalyje, padarymą paskirti šio straipsnio sankcijoje numatytą papildomą nuobaudą – automobilio „Audi 80 Avant“, valstybinis Nr. ( - ), konfiskavimą ir paskirtą baudą nurodyti sumokėti visiškai, nepakeičiant jos dalies viešaisiais darbais.

6Apeliaciniame skunde atkreipiamas dėmesys į tai, kad O. V. padarytas ATPK 1632 straipsnio 4 dalyje numatytas pažeidimas priskiriamas prie pavojingesnių, sukeliančių padidintą pavojų mokestiniams santykiams (akcizo surinkimas) bei įgalinami šešėlinės ekonomikos reiškiniai. Pagal nusistovėjusią teismų praktiką transporto priemonės konfiskavimas privalomai taikomas tais atvejais, kai transporto priemonė buvo specialiai pritaikyta pažeidimui daryti ir jei gabenimas be tokios transporto priemonės nebūtų įmanomas (žr. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo (toliau – LVAT) 2009 m. sausio 30 d. nutartį administracinėje byloje Nr. N575-215/2009, 2010 m. spalio 29 d. nutartį administracinėje byloje N62-2803/2010, 2012 m. gegužės 18 d. nutartį administracinėje byloje Nr. N575-320/2012 ir kt.), Klaipėdos apygardos teismo nutartis Nr. ATP-67-462/2014, ATP-78-174/2014; Vilniaus apygardos teismo nutartį ATP-394-318/2014, Šiaulių apygardos teismo nutartį ATP-512-332/2013 ir kt.). Administracinėn atsakomybėn patrauktas asmuo O. V. neteisėtai gabeno didelį kiekį – 2 002 pakelių cigarečių automobilio „Audi 80 Avant“, valstybinis Nr. ( - ), salone ir fiziškai nebūtų galėjęs gabenti tokį kiekį be automobilio, be to, O. V. nurodė, kad minėtas cigaretes gabeno iš Vilniaus į Klaipėdą, t. y. administracinėn traukiamas asmuo, darydamas ATPK 1632 straipsnio 4 dalyje numatytą pažeidimą, panaudojo automobilį kaip pažeidimo priemonę. Todėl vien tik simbolinės, jo pageidavimus tenkinančios nuobaudos paskyrimas akivaizdžiai neatitiktų administracinei nuobaudai keliamų tikslų.

7ATPK 26 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad daikto, kuris buvo administracinio teisės pažeidimo padarymo įrankis arba tiesioginis objektas, ir pajamų, kurios buvo gautos administracinio teisės pažeidimo padarymu, konfiskavimas yra priverstinis neatlygintinis šio daikto ir šių pajamų pavertimas valstybės nuosavybe. Taip pat šiame straipsnyje nurodyta, kad konfiskuojamas daiktas, kuris buvo ATPK 1632 straipsnyje numatyto administracinio teisės pažeidimo įrankis ir priklausė nuosavybės teise pažeidėjui. LVAT 2008 m. gegužės 26 d. nutartyje administracinėje byloje Nr. N575-1742/2008 (žr. LVAT biuletenį Nr. 5(15), 2008 m., 44–54 psl.) konstatavo, kad pažeidimo padarymo įrankio (transporto priemonės) konfiskavimas pripažintinas proporcinga administracine nuobauda, esant padarytiems tam tikriems ATPK numatytiems pažeidimams, toks nuosavybės teisių ribojimas atitinka visuomenės siekiamus visuotinai svarbius tikslus ir negali būti laikomas priemone, kuri varžo asmens teises labiau negu reikia, kad šie tikslai būtų pasiekti.

8Institucijos nuomone, pirmosios instancijos teismas O. V. skirdamas įstatymo numatytą baudą ir neskirdamas papildomos administracinės nuobaudos – automobilio konfiskavimo, netinkamai taikė ATPK 1632 straipsnio 4 dalies nuostatas, nepagrįstai paskyrė per švelnią ir neadekvačią padarytai veikai nuobaudą.

9Dėl ATPK 313 straipsnio 3 dalies ir 4 dalies taikymo

10ATPK 313 straipsnio 3 dalyje numatyta, kad organas (pareigūnas), skirdamas baudą, atsižvelgdamas į administracinėn atsakomybėn traukiamo asmens sunkią materialinę padėtį, kitas reikšmingas aplinkybes, šio asmens prašymu gali tuo pačiu nutarimu visą baudą ar jos dalį pakeisti nemokamais viešaisiais darbais.

11ATPK 313 straipsnio 4 dalyje numatyta, kad asmuo, kuriam paskirtos baudos mokėjimas išdėstytas per tam tikrą laikotarpį šio straipsnio 3 dalyje nustatyta tvarka, jeigu pasunkėja jo materialinė padėtis ar yra kitų reikšmingų aplinkybių, gali kreiptis į nutarimą administracinio teisės pažeidimo byloje priėmusį organą (pareigūną) dėl nesumokėtos baudos dalies, ne mažesnės kaip du šimtai trisdešimt vienas euras, pakeitimo nemokamais viešaisiais darbais.

12LVAT, nagrinėdamas administracinių teisės pažeidimų bylas, kuriose buvo sprendžiamas ATPK 314 straipsnio taikymo klausimas, ne kartą yra pažymėjęs, kad sistemiškai aiškinant ATPK 314 straipsnyje įtvirtintas normas darytina išvada, jog baudos pakeitimo kitomis administracinėmis nuobaudomis klausimo nagrinėjimas gali būti inicijuojamas tik nutarimą skirti baudą priėmusiam organui (pareigūnui) turint duomenų, kad asmuo, kuriam paskirta bauda, nedirba arba jeigu baudos išieškoti iš pažeidėjo darbo užmokesčio ar kitokio uždarbio, pensijos ar stipendijos negalima dėl kitų priežasčių, ir gavus iš antstolio duomenis, kad nėra turto, į kurį gali būti nukreiptas baudos išieškojimas. Duomenys, kad nėra turto ar pajamų, iš kurių gali būti išieškota bauda, yra teisinis pagrindas antstoliui, kuriam buvo perduotas vykdomasis dokumentas (nutarimas), grąžinti vykdomąjį dokumentą (nutarimą) jį priėmusiai institucijai (LVAT nutartys N575-2760/2010, N62-3570/2011; N575-334/2012). Pagal policijos informacinės sistemos ir „Sodros“ duomenis nustatyta, kad O. V. ir jo žmona S. V. gauna darbines pajamas, o pažeidėjo O. V. vardu registruotos penkios transporto priemonės.

13Institucijos nuomone, teismas neobjektyviai ir nevisapusiškai įvertino visas aplinkybes, spręsdamas klausimą dėl O. V. baudos pakeitimo, t. y. viešieji darbai pakeisti nesilaikant įstatymo nustatytų administracinės nuobaudos – baudos keitimo nemokamais viešaisiais darbais – taisyklių.

14Apeliacinis skundas tenkintinas iš dalies.

15Byloje ginčo dėl O. V. kaltės padarius ATPK 1632 straipsnio 4 dalyje numatytą pažeidimą nėra, todėl apeliacinės instancijos teismas, patikrinęs bylą įrodymų vertinimo ir teisės taikymo aspektu, neturi pagrindo nesutikti su pirmosios instancijos teismo išvadomis sprendžiant O. V. administracinės atsakomybės klausimą. Tačiau apeliaciniame skunde keliamas administracinės nuobaudos individualizavimo klausimas. Institucijos nuomone, teismas nepagrįstai nekonfiskavo pažeidimo padarymo įrankio – automobilio „Audi 80 Avant“, valstybinis Nr. ( - ), ir be pagrindo paskirtos 2 896 Eur baudos dalį – 2 400 Eur – pakeitė viešaisiais darbais. Būtent šiais klausimais apygardos teismas ir pasisako.

16Dėl pažeidimo padarymo įrankio – automobilio „Audi 80 Avant“, valstybinis Nr. ( - ), konfiskavimo

17Gabenimo ir kitų priemonių, skirtų akcizais apmokestinamų prekių gabenimui pažeidžiant nustatytą tvarką, konfiskavimas ATPK 1632 straipsnio 4 dalies sankcijoje numatyta kaip papildoma, alternatyvi nuobauda, dėl kurios skyrimo kiekvienu konkrečiu atveju, įvertinus visas nuobaudos skyrimui turinčias reikšmės aplinkybes, yra pavesta spręsti administracinę nuobaudą skiriančiai institucijai, t. y. šios sankcijos taikymas, nustačius ATPK 1632 straipsnio 4 dalyje numatyto pažeidimo padarymą, nėra privalomas. Teismas, vertindamas visas bylos aplinkybes, sprendžia klausimą dėl tokios priemonės konfiskavimo. Priimdamas šį sprendimą teismas taip pat atsižvelgia į Konstitucinio Teismo doktriną, pagal kurią pripažįstama, kad nuosavybės teisė yra prigimtinė žmogaus teisė, ginama įstatymo, tačiau ji nėra absoliuti. Vienas iš nuosavybės teises ribojančių požymių yra draudimas panaudoti turtą taip, kad kitiems asmenims ar visuomenei dėl to būtų padaryta žala (LAT nutartis 2AT-5/2011). Įstatymas nenustato konkrečių kriterijų, kada turėtų būti skiriama viena ar kita nuobauda, tačiau tais atvejais, kai sankcijoje yra numatytos alternatyvios nuobaudos, parenkama turi būti tokia nuobauda, kuri būtų efektyviausia siekiant ATPK 20 straipsnyje numatytų administracinės nuobaudos tikslų. Pagal teismų formuojamą praktiką panašaus pobūdžio bylose transporto priemonės konfiskavimas privalomai taikomas tais atvejais, kai transporto priemonė buvo panaudota pažeidimui padaryti, t. y. tais atvejais, kai transporto priemonė buvo specialiai pritaikyta pažeidimui daryti (įrengta slėptuvė) ar jei gabenimas be tokios priemonės būtų neįmanomas (pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo (toliau – LAT) nutartys administracinių teisės pažeidimų bylose Nr. 2AT-5-2011, 2AT-58-489/2015, 2AT-97-942/2015; apeliaciniame skunde paminėta LVAT nutartis N575-215/2009).

18Pirmosios instancijos teismas automobilio, kuriuo neteisėtai buvo gabenamos akcizais apmokestinamos prekės, nekonfiskavimą motyvavo tuo, kad O. V. anksčiau už analogišką pažeidimą nebaustas, transporto priemonėje neįrengta slėptuvė, o pačios cigaretės, supakuotos į dėžes ir plastikinius maišus, buvo gabenamos automobilio salone, todėl jų suradimas ir pažeidimo išaiškinimas nebuvo apsunkintas. Toks apylinkės teismo sprendimas prieštarauja teismų praktikai.

19Iš nustatytų faktinių aplinkybių matyti, jog O. V. automobilio „Audi 80 Avant“, valstybinis Nr. ( - ), kuris, kaip pats nurodė, nors registruotas mamos vardu, tačiau faktiškai priklauso jam, salone gabeno 2 002 pakelius baltarusiškų cigarečių, kurių bendra muitinė vertė – 5 989,98 Eur. Nors ši transporto priemonė nebuvo specialiai pritaikyta, neįrengtos slėptuvės, tačiau automobilis buvo tiesiogiai panaudotas pažeidimui daryti ir akivaizdu, jog tokio didelio kiekio cigarečių be transporto priemonės O. V. nebūtų galėjęs gabenti, kaip pats nurodė, iš Kalvarijų turgaus, kur jas įsigijo, į Klaipėdą (b. l. 12), kur pareigūnai ties įvažiavimu į Klaipėdą patikrinimui sustabdė O. V. vairuojamą automobilį (atstumas nuo Kalvarijų turgaus iki Klaipėdos yra apie 300 km). Nagrinėjamu atveju akivaizdu, kad gabenti tokį atstumą 4 dėžėse supakuotus 2 002 pakelius cigarečių kitu būdu, ne automobiliu, būtų neįmanoma. Atsižvelgiant į tai, pripažįstama, kad automobilį „Audi 80 Avant“, valstybinis Nr. ( - ), administracinėn atsakomybėn patrauktas O. V., darydamas ATPK 1632 straipsnio 4 dalyje numatytą pažeidimą, panaudojo kaip pažeidimo įrankį (gabenimo priemonę). Atsižvelgus į paminėtų aplinkybių visumą, teismų praktiką, transporto priemonės, kaip pažeidimo padarymo įrankio, konfiskavimas šiuo atveju yra būtinas ATPK 20 straipsnyje numatytiems administracinei nuobaudai keliamiems prevenciniams tikslams pasiekti, kartu siekiant neleisti jos analogiškai panaudoti ateityje.

20Nors, kaip matyti iš skundžiamo nutarimo, O. V. bylos nagrinėjimo apylinkės teisme metu nurodė, jog automobilis yra jo darbo priemonė, tačiau iš Institucijos kartu su apeliaciniu skundu pateiktų „Regitros“ duomenų matyti, kad O. V. vardu yra registruotos net 5 transporto priemonės (b. l. 38). Tai, kad automobilyje nebuvo įrengta jokių slėptuvių, konfiskavimo taikymo pagrįstumui šiuo atveju esminės reikšmės neturi.

21Todėl, atsižvelgiant į aptartas aplinkybes, automobilis „Audi 80 Avant“, valstybinis Nr. ( - ), kuriuo O. V., pažeisdamas nustatytą tvarką, gabeno 2 002 pakelių cigarečių su Baltarusijos Respublikos banderolėmis, konfiskuotinas kaip pažeidimo padarymo įrankis. Neskiriant O. V. papildomos nuobaudos – automobilio konfiskavimo, nebus pasiekti ATPK 20 straipsnyje numatyti administracinės atsakomybės taikymo tikslai. Todėl skundžiamas nutarimas keistinas, paskiriant O. V. už administracinio teisės pažeidimo, numatyto ATPK 1632 straipsnio 4 dalyje, padarymą šio straipsnio sankcijoje numatytą papildomą nuobaudą – transporto priemonės – automobilio „Audi 80 Avant“, valstybinis Nr. ( - ), konfiskavimą.

22Dėl ATPK 313 straipsnio nuostatų taikymo

23O. V. administracinė nuobauda paskirta už ATPK 1632 straipsnio 4 dalyje numatyto pažeidimo padarymą. Už šio pažeidimo padarymą asmeniui gali būti skiriama bauda su neteisėtai gabenamų prekių konfiskavimu ir gabenimo priemonės, kuria šios prekės buvo neteisėtai gabenamos, konfiskavimu arba be jos konfiskavimo.

24ATPK 21 straipsnio 4 dalyje nustatyta, jog šio kodekso numatytais atvejais kaip alternatyvi nuobauda apylinkės teismo nutarimu ir pažeidėjo sutikimu bauda ar jos dalis gali būti pakeista ne daugiau negu 400 val. trukmės nemokamais viešaisiais darbais, skaičiuojant vieną nemokamų viešųjų darbų valandą už 6 eurus baudos. Sprendimą dėl baudos ar jos dalies pakeitimo nemokamais viešaisiais darbais teismas priima tik tuo pačiu nutarimu, kuriuo skiriama bauda, ir tik tuo atveju, kai yra pateiktas administracinėn atsakomybėn traukiamo asmens prašymas, atsižvelgdamas į sunkią asmens materialinę padėtį bei kitas reikšmingas aplinkybes (ATPK 313 straipsnio 4 dalis).

25Kaip matyti iš skundžiamo nutarimo, tokį prašymą O. V. išreiškė bylos nagrinėjimo apylinkės teisme metu, ir pirmosios instancijos teismas, atsižvelgdamas į tai bei į administracinėn atsakomybėn traukiamo asmens materialinę padėtį (vienas dirbantis šeimoje, augina mažametį vaiką), O. V. pagal ATPK 1632 straipsnio 4 dalį paskirtos 2 896 Eur baudos dalį – 2 400 Eur – pakeitė 400 valandų trukmės nemokamais viešaisiais darbais, nurodant juos atlikti per 4 mėnesių laikotarpį, o likusios baudos dalies – 496 Eur – mokėjimą išdėstė 3 mėnesių laikotarpiui.

26Institucijos teigimu, apylinkės teismo sprendimas O. V. pagal ATPK 1632 straipsnio 4 dalį paskirtos 2 896 Eur baudos dalį pakeisti viešaisiais darbais priimtas nesilaikant įstatymo nustatytų baudos keitimo nemokamais viešaisiais darbais taisyklių, neatsižvelgiant į tai, kad pažeidėjas O. V., taip pat ir jo žmona S. V. gauna darbines pajamas, o pažeidėjo O. V. vardu yra registruotos penkios transporto priemonės, todėl turi būti panaikintas, nurodant sumokėti O. V. paskirtą baudą, nepakeičiant jos viešaisiais darbais.

27Sutiktina su Institucijos apeliacinio skundo argumentais dėl pirmosios instancijos teismo sprendimo O. V. pagal ATPK 1632 straipsnio 4 dalį paskirtos 2 896 Eur baudos dalį – 2 400 Eur – pakeisti nemokamais viešaisiais darbais nepagrįstumo. Tokį sprendimą teismas motyvavo tuo, kad O. V. vienas dirba šeimoje, augina mažametį vaiką, todėl pripažino, kad jo materialinė padėtis yra sunki. Tačiau pažymėtina, kad O. V. nepateikė apylinkės teismui duomenų, kad jo materialinė padėtis yra sunki. Administracinio teisės pažeidimo byloje nėra jokių duomenų apie pažeidėjo šeiminę padėtį, jo darbo užmokestį ar bet kokias kitokias pajamas, jo vardu registruotą turtą. Tuo tarpu, kaip matyti iš Institucijos kartu su apeliaciniu skundu pateiktų duomenų, pažeidėjo O. V. vardu yra registruotos 5 transporto priemonės (b. l. 38), tiek jis, tiek jo sutuoktinė S. V. yra dirbantys (b. l. 40, 41). Duomenų apie O. V. turimus finansinius įsipareigojimus teismui nepateikta. Tokiu būdu nagrinėjamu atveju nėra jokių objektyvių duomenų, patvirtinančių O. V. sunkią materialinę padėtį, taip pat nėra ir jokių kitokių reikšmingų aplinkybių, į kurias atsižvelgęs teismas galėtų paskirtą baudą pakeisti viešaisiais darbais.

28Pažymėtina, kad administracinė nuobauda yra atsakomybės priemonė, kuri skiriama administracinį teisės pažeidimą padariusiems asmenims nubausti bei siekiant auklėti, kad jie laikytųsi įstatymų, gerbtų bendro gyvenimo taisykles, taip pat – kad tiek pats teisės pažeidėjas, tiek ir kiti asmenys nepadarytų naujų teisės pažeidimų (ATPK 20 straipsnis). Taigi administracine nuobauda siekiama ir nubaudimo, ir prevencinių tikslų – sukurti nubaustajam suvaržymus, dėl kurių jis būtų auklėjamas ir atgrasomas nuo analogiškų nusižengimų padarymo ateityje. Kaltas asmuo, kuriam skiriama nuobauda, priverstas patirti tam tikrų negatyvių padarinių. Jis netenka tam tikrų teisių, laisvių ar materialinių vertybių arba patiria kitokių teisių ar laisvių suvaržymų, tačiau, darydamas teisės pažeidimus, asmuo pats priima atsakomybę už jam galinčius kilti tokio pobūdžio padarinius. Taigi nagrinėjamu atveju O. V. materialinė padėtis negali būti vertinama kaip sunki baudos pakeitimo viešaisiais darbais kontekste. Pažeidėjo finansinė padėtis nesustabdė jo nuo administracinio teisės pažeidimo padarymo, todėl jis pats prisiėmė atsakomybę už visus su tuo susijusius neigiamus padarinius.

29Tačiau atkreiptinas dėmesys, kad ATPK 313 straipsnio 3 dalyje numatyta galimybė ir po nutarimo priėmimo paskirtos baudos mokėjimą išdėstyti, atsižvelgiant į administracinėn atsakomybėn patraukto asmens turtinę padėtį bei kitas reikšmingas aplinkybes, dėl kurių asmeniui iš karto sumokėti visą paskirtą baudą nėra galimybės. Po nutarimo priėmimo, 2015 m. liepos 1 d. įsigaliojus naujai ATPK 313 straipsnio redakcijai, klausimus dėl nutarimu paskirtos baudos mokėjimo išdėstymo sprendžia Valstybinė mokesčių inspekcija Mokesčių administravimo įstatymo nustatyta tvarka. Taigi jeigu administracinėn atsakomybėn patrauktas O. V. neturėtų finansinės galimybės iš karto sumokėti visą teismo paskirtą baudą, jis gali kreiptis su prašymu į vietos mokesčių administratorių dėl nutarimu jam paskirtos baudos mokėjimo išdėstymo (Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo 26 straipsnio 1 dalies 12 punktas).

30Tuo tarpu, jeigu pažeidėjas nesumoka baudos per ATPK 313 straipsnyje nustatytą terminą, nutarimas skirti baudą vykdomas priverstine tvarka. Nesumokėtos baudos priverstinio išieškojimo procesą reglamentuoja ATPK 314 straipsnis. Šio straipsnio 4 dalyje, inter alia (be kita ko), numatyta, kad jeigu nėra turto, į kurį gali būti nukreiptas baudos išieškojimas, rajono (miesto) apylinkės teismo nutarimu arba kito organo (pareigūno), priėmusio nutarimą skirti baudą, nutarimu ir pažeidėjo sutikimu bauda gali būti pakeista nemokamais ne ilgesnės kaip 400 valandų trukmės viešaisiais darbais, skaičiuojant vieną nemokamų viešųjų darbų valandą už šešis eurus baudos. Nemokami viešieji darbai skiriami tik darbingiems asmenims. Šiuo atveju institucija nepagrįstai apylinkės teismo sprendimą pažeidėjui paskirtą baudą pakeisti viešaisiais darbais sieja su netinkamu ATPK 314 straipsnio taikymu, nes šiame straipsnyje reglamentuotas priverstinis nutarimo skirti baudą vykdymas, kuris šiuo atveju nėra aktualus, nes dėl pažeidėjo priverstinis nutarimo skirti baudą vykdymo procesas nėra pradėtas.

31Atsižvelgus į visas išdėstytas aplinkybes, vadovaujantis teisingumo, protingumo ir proporcingumo principais, skundžiamas Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2016 m. liepos 12 d. nutarimas keistinas dėl administracinės nuobaudos skyrimo, paskiriant O. V. už administracinio teisės pažeidimo, numatyto ATPK 1632 straipsnio 4 dalyje, padarymą papildomą nuobaudą, transporto priemonės – automobilio „Audi 80 Avant“, valstybinis Nr. ( - ), konfiskavimą ir panaikinant nutarimo dalį dėl O. V. paskirtos 2 896 Eur baudos dalies – 2 400 Eur – pakeitimo viešaisiais darbais ir likusios baudos dalies – 496 Eur – mokėjimo išdėstymo per 3 mėnesių laikotarpį.

32Teismas, vadovaudamasis ATPK 30212 straipsnio 1 dalies 6 punktu,

Nutarė

33Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2016 m. liepos 12 d. nutarimą pakeisti:

34panaikinti šio nutarimo dalį, kuria automobilis „Audi 80 Avant“, valstybinis Nr. ( - ), jo užvedimo raktelis, registracijos liudijimas grąžinti teisėtam savininkui arba jo atstovui, ir taikyti O. V. ATPK 1632 straipsnio 4 dalyje numatytą papildomą administracinę nuobaudą – automobilio „Audi 80 Avant“, valstybinis Nr. ( - ), konfiskavimą.

35Panaikinti nutarimo dalį dėl O. V. pagal ATPK 1632 straipsnio 4 dalį paskirtos 2 896 Eur baudos dalies – 2 400 Eur – pakeitimo viešaisiais darbais ir likusios baudos dalies – 496 Eur – mokėjimo išdėstymo per 3 mėnesių laikotarpį ir nurodyti, kad paskirtą 2 896 Eur baudą O. V. turi sumokėti per du mėnesius nuo šios nutarties priėmimo dienos. Bauda turi būti sumokėta į Valstybinės mokesčių inspekcijos biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą, pavedime nurodant registro objekto ROIK numerį 16058235991 ir įmokos kodą 1001.

36Kitą nutarimo dalį palikti nepakeistą.

37Nutartis neskundžiama.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Klaipėdos apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėja Violeta... 2. Teismas... 3. 2016 m. gegužės 25 d. O. V., asmens kodas ( - ), surašytas administracinio... 4. Klaipėdos miesto apylinkės teismas 2016 m. liepos 12 d. nutarimu O. V.... 5. Apeliaciniu skundu Klaipėdos apskrities vyriausiojo policijos komisariato... 6. Apeliaciniame skunde atkreipiamas dėmesys į tai, kad O. V. padarytas ATPK... 7. ATPK 26 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad daikto, kuris buvo administracinio... 8. Institucijos nuomone, pirmosios instancijos teismas O. V. skirdamas įstatymo... 9. Dėl ATPK 313 straipsnio 3 dalies ir 4 dalies taikymo... 10. ATPK 313 straipsnio 3 dalyje numatyta, kad organas (pareigūnas), skirdamas... 11. ATPK 313 straipsnio 4 dalyje numatyta, kad asmuo, kuriam paskirtos baudos... 12. LVAT, nagrinėdamas administracinių teisės pažeidimų bylas, kuriose buvo... 13. Institucijos nuomone, teismas neobjektyviai ir nevisapusiškai įvertino visas... 14. Apeliacinis skundas tenkintinas iš dalies.... 15. Byloje ginčo dėl O. V. kaltės padarius ATPK 1632 straipsnio 4 dalyje... 16. Dėl pažeidimo padarymo įrankio – automobilio „Audi 80 Avant“,... 17. Gabenimo ir kitų priemonių, skirtų akcizais apmokestinamų prekių gabenimui... 18. Pirmosios instancijos teismas automobilio, kuriuo neteisėtai buvo gabenamos... 19. Iš nustatytų faktinių aplinkybių matyti, jog O. V. automobilio „Audi 80... 20. Nors, kaip matyti iš skundžiamo nutarimo, O. V. bylos nagrinėjimo apylinkės... 21. Todėl, atsižvelgiant į aptartas aplinkybes, automobilis „Audi 80 Avant“,... 22. Dėl ATPK 313 straipsnio nuostatų taikymo... 23. O. V. administracinė nuobauda paskirta už ATPK 1632 straipsnio 4 dalyje... 24. ATPK 21 straipsnio 4 dalyje nustatyta, jog šio kodekso numatytais atvejais... 25. Kaip matyti iš skundžiamo nutarimo, tokį prašymą O. V. išreiškė bylos... 26. Institucijos teigimu, apylinkės teismo sprendimas O. V. pagal ATPK 1632... 27. Sutiktina su Institucijos apeliacinio skundo argumentais dėl pirmosios... 28. Pažymėtina, kad administracinė nuobauda yra atsakomybės priemonė, kuri... 29. Tačiau atkreiptinas dėmesys, kad ATPK 313 straipsnio 3 dalyje numatyta... 30. Tuo tarpu, jeigu pažeidėjas nesumoka baudos per ATPK 313 straipsnyje... 31. Atsižvelgus į visas išdėstytas aplinkybes, vadovaujantis teisingumo,... 32. Teismas, vadovaudamasis ATPK 30212 straipsnio 1 dalies 6 punktu,... 33. Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2016 m. liepos 12 d. nutarimą pakeisti:... 34. panaikinti šio nutarimo dalį, kuria automobilis „Audi 80 Avant“,... 35. Panaikinti nutarimo dalį dėl O. V. pagal ATPK 1632 straipsnio 4 dalį... 36. Kitą nutarimo dalį palikti nepakeistą.... 37. Nutartis neskundžiama....