Byla B2-1-230/2020
Dėl individualios įmonės V. ir S. M. prekybos centras pripažinimo pabaigusia veiklą ir jos išregistravimo

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Nijolia Indreikienė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą dėl individualios įmonės V. ir S. M. prekybos centras pripažinimo pabaigusia veiklą ir jos išregistravimo,

Nustatė

2bankrutavusios IĮ V. ir S. M. prekybos centras administratorius pateikė teismui prašymą priimti sprendimą dėl įmonės pabaigos.

3Prašymas tenkinamas.

4Pažymėtina, kad nuo 2020 m. sausio 1 d. įsigaliojo naujas Lietuvos Respublikos juridinių asmenų nemokumo įstatymas (toliau – JANĮ), reguliuojantis juridinių asmenų restruktūrizavimo ir bankroto procesus ir kuriam įsigaliojus neteko galios Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymas (toliau – ĮBĮ) su visais pakeitimais ir papildymais (JANĮ 153 straipsnis). JANĮ 155 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad iki 2019 m. gruodžio 31 d. pradėtiems juridinių asmenų nemokumo procesams šio įstatymo nuostatos taikomos toms asmenų teisėms ir pareigoms, kurios atsiranda arba yra įgyvendinamos jam įsigaliojus, taip pat toms nemokumo procedūroms, kurios pradedamos šiam įstatymui įsigaliojus, išskyrus šio įstatymo nuostatas, reguliuojančias: 1) atlygį nemokumo administratoriui; 2) kreditorių reikalavimų tenkinimo eilę ir tvarką; 3) reikalavimus restruktūrizavimo plano turiniui ir įgyvendinimo trukmei; 4) kreditorių balsavimą dėl restruktūrizavimo plano; 5) nemokumo administratoriaus skyrimą bankroto byloje. To paties straipsnio 2 dalis numato, kad šio straipsnio 1 dalyje nurodytoms išimtims taikomas ĮBĮ.

5Atsižvelgiant į tai, kad bankroto administratoriaus prašymas priimti sprendimą dėl IĮ V. ir S. M. prekybos centras pabaigos teismui buvo pateiktas 2019 m. vasario 21 d., t. y. iki JANĮ įsigaliojimo, jis spręstinas vadovaujantis iki JANĮ įsigaliojimo galiojusio ĮBĮ nuostatomis (JANĮ 155 straipsnis).

6Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) 32 straipsnio 4 dalis numato, kad po to, kai administratorius pateikia teismui likusio turto grąžinimo, nurašymo arba perdavimo aktus ir Aplinkos apsaugos departamento pažymą, teismas, nagrinėjantis įmonės bankroto bylą, priima sprendimą dėl įmonės pabaigos.

7Kauno apygardos teismo 2004 m. kovo 22 d. nutartimi IĮ V. ir S. M. prekybos centras iškelta bankroto byla. Lietuvos apeliacinis teismas 2004 m. gegužės 13 d. nutartimi Kauno apygardos teismo 2004 m. kovo 22 d. nutartį paliko nepakeistą. Kauno apygardos teismo 2009 m. sausio 8 d. nutartimi įmonė pripažinta bankrutavusia ir likviduojama dėl bankroto. Lietuvos apeliacinis teismas 2009 m. kovo 26 d. nutartimi Kauno apygardos teismo 2009 m. sausio 8 d. nutartį paliko nepakeistą. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2009 m. liepos 28 d. nutartimi Lietuvos apeliacinio teismo 2009 m. kovo 26 d. nutartį paliko nepakeistą.

8Bankroto administratorius pateikė teismui prašymą priimti sprendimą dėl IĮ V. ir S. M. prekybos centras pabaigos ir likvidavimo aktą, iš kurių matyti, kad įmonė turto ir piniginių lėšų neturi, padengti kreditorių finansinius reikalavimus nėra galimybės, bankroto proceso metu buvo gauta 2 289 583,36 Eur pajamų, bankroto proceso metu patirta 1 039 746,34 Eur administravimo išlaidų, liko nepatenkinti kreditoriniai reikalavimai bendrai 1 514 322,22 Eur sumai (įvertinus Kauno apygardos teismo 2019 m. liepos 4 d. ir 2020 m. sausio 27 d. nutartimis patikslintus kreditorių finansinius reikalavimus). Įmonė veiklos nevykdo, mokumas neatstatytas, visi privalomi bankroto procesiniai veiksmai atlikti. Iš pateiktos Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Marijampolės regiono aplinkos apsaugos departamento pažymos matyti, kad likviduojama įmonė su departamentu yra atsiskaičiusi. Teismo iniciatyva (CPK 179 straipsnio 3 dalis) gauti Nekilnojamojo turto registro ir Kelių transporto priemonių registro duomenys patvirtina, kad IĮ V. ir S. M. prekybos centras vardu registruoto nekilnojamojo turto ir transporto priemonių nėra. Kreditoriai iki šios dienos nėra pateikę teismui jokių argumentų ar įrodymų, kad bankroto procedūra negali būti baigiama ir yra aplinkybių, dėl kurių ji turėtų būti tęsiama. Patys kreditoriai 2017 m. balandžio 14 d. vykusiame kreditorių susirinkime priėmė nutarimą dėl įmonės pabaigos.

9Esant išdėstytoms aplinkybėms yra pagrindas priimti sprendimą dėl įmonės pabaigos (ĮBĮ 32 straipsnio 4 dalis).

10Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 32 straipsnio 4 dalimi, civilinio proceso kodekso 270 straipsniu, teismas

Nutarė

11pripažinti bankrutavusią individualią įmonę V. ir S. M. prekybos centras (juridinio asmens kodas 151101792, buveinės adresas Marijampolė, Jaunimo g. 2) veiklą pabaigusia ir ją išregistruoti.

12Įpareigoti administratorių atlikti veiksmus, numatytus Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 32 straipsnio 5 dalyje.

13Įpareigoti administratorių sprendimo nuorašą įteikti kreditoriams.

14Sprendimui įsiteisėjus, grąžinti byloje esančius vykdomuosius dokumentus, perduotus antstolių į bankroto bylą, pagal kuriuos išieškojimas yra vykdomas iš įmonės savininkų (skolininkė – V. M., asmens kodas ( - ) skolininkas S. M. – ( - )

15Sprendimas per 30 dienų nuo priėmimo dienos gali būti skundžiamas Lietuvos apeliaciniam teismui per Kauno apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai