Byla 2A-839-450/2020
Dėl Kauno apygardos teismo 2020 m. sausio 27 d. sprendimo, kuriuo bankrutavusios individualios įmonės V. ir S. Mačiulių prekybos centro veikla pripažinta pasibaigusia, priimto bankrutavusios individualios įmonės V. ir S. Mačiulių prekybos centro bankroto byloje Nr. B2-1-230/2020

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Mariaus Bajoro, Artūro Driuko ir Astos Radzevičienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja),

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjos V. M. apeliacinį skundą dėl Kauno apygardos teismo 2020 m. sausio 27 d. sprendimo, kuriuo bankrutavusios individualios įmonės V. ir S. Mačiulių prekybos centro veikla pripažinta pasibaigusia, priimto bankrutavusios individualios įmonės V. ir S. Mačiulių prekybos centro bankroto byloje Nr. B2-1-230/2020.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4I.

5Ginčo esmė

61.

7Bankrutavusios individualios įmonės (toliau – BIĮ) V. ir S. Mačiulių prekybos centro bankroto administratorė uždaroji akcinė bendrovė (toliau – UAB) „Audersima“ pateikė prašymą priimti sprendimą dėl BIĮ V. ir S. Mačiulių prekybos centro pabaigos.

8II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

92.

10Kauno apygardos teismas 2020 m. sausio 27 d. sprendimu pripažino BIĮ V. ir S. Mačiulių prekybos centro veiklą pabaigusia ir nutarė ją išregistruoti.

113.

12Teismas, atsižvelgdamas į tai, kad bankroto administratorės prašymas priimti sprendimą dėl BIĮ V. ir S. Mačiulių prekybos centro pabaigos buvo pateiktas 2019 m. vasario 21 d., t. y. iki Lietuvos Respublikos juridinių asmenų nemokumo įstatymo (toliau – JANĮ) įsigaliojimo, jį sprendė vadovaujantis iki JANĮ įsigaliojimo galiojusio Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) nuostatomis (JANĮ 155 straipsnis).

134.

14Teismas nustatė, kad Kauno apygardos teismo 2004 m. kovo 22 d. nutartimi BIĮ V. ir S. Mačiulių prekybos centrui iškelta bankroto byla. Lietuvos apeliacinis teismas 2004 m. gegužės 13 d. nutartimi Kauno apygardos teismo 2004 m. kovo 22 d. nutartį paliko nepakeistą. Kauno apygardos teismo 2009 m. sausio 8 d. nutartimi įmonė pripažinta bankrutavusia ir likviduojama dėl bankroto. Lietuvos apeliacinis teismas 2009 m. kovo 26 d. nutartimi Kauno apygardos teismo 2009 m. sausio 8 d. nutartį paliko nepakeistą. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2009 m. liepos 28 d. nutartimi Lietuvos apeliacinio teismo 2009 m. kovo 26 d. nutartį paliko nepakeistą.

155.

16Teismas taip pat nustatė, kad bankroto administratorė pateikė teismui prašymą priimti sprendimą dėl BIĮ V. ir S. Mačiulių prekybos centro pabaigos ir likvidavimo aktą, iš kurių matyti, jog įmonė turto ir piniginių lėšų neturi, padengti kreditorių finansinius reikalavimus nėra galimybės, bankroto proceso metu gauta 2 289 583,36 Eur pajamų, patirta 1 039 746,34 Eur administravimo išlaidų, liko nepatenkinti finansiniai reikalavimai bendrai 1 514 322,22 Eur sumai (įvertinus Kauno apygardos teismo 2019 m. liepos 4 d. ir 2020 m. sausio 27 d. nutartimis patikslintus kreditorių finansinius reikalavimus). Įmonė veiklos nevykdo, mokumas neatstatytas, visi privalomi bankroto procesiniai veiksmai atlikti. Iš pateiktos Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Marijampolės regiono aplinkos apsaugos departamento pažymos teismas nustatė, kad likviduojama įmonė su departamentu yra atsiskaičiusi. Teismo iniciatyva (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 179 straipsnio 3 dalis) gauti Nekilnojamojo turto registro ir Kelių transporto priemonių registro duomenys patvirtino, kad BIĮ V. ir S. Mačiulių prekybos centro vardu registruoto nekilnojamojo turto ir transporto priemonių nėra. Kreditoriai iki šios dienos nėra pateikę teismui jokių argumentų ar įrodymų, kad bankroto procedūra negali būti baigiama ir yra aplinkybių, dėl kurių ji turėtų būti tęsiama. Patys kreditoriai 2017 m. balandžio 14 d. vykusiame kreditorių susirinkime priėmė nutarimą dėl įmonės pabaigos.

176.

18Esant išdėstytoms aplinkybėms teismas sprendė, kad yra pagrindas priimti sprendimą dėl įmonės pabaigos (ĮBĮ 32 straipsnio 4 dalis).

19III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimų į jį argumentai

207.

21Apeliaciniame skunde pareiškėja V. M. prašo panaikinti Kauno apygardos teismo 2020 m. sausio 27 d. sprendimą ir perduoti klausimą nagrinėti iš naujo. Apeliacinis skundas grindžiamas šiais pagrindiniais argumentais:

227.1.

23Apeliantė kreipėsi į teismą, prašydama įpareigoti administratorę ištaisyti padarytą kreditorių reikalavimų tenkinimo proporcingumo klaidą ir pateikti teismui patikslintą nepatenkintų kreditorių reikalavimų sąrašą patvirtinimui. Teismų informacinėje sistemoje buvo nurodytas pranešimas, kad 2020 m. sausio 27 d. 9 val. Kauno apygardos teisme įvyks teismo posėdis. Apeliantė pagrįstai tikėjosi, kad nurodytu laiku bus nagrinėjamas klausimas dėl kreditorių reikalavimų tenkinimo proporcingumo principo pažeidimo, tačiau tą pačią dieną teismas priėmė ir sprendimą dėl įmonės pabaigos, nors apie tokio teismo posėdžio datą ir laiką nebuvo jokiu teisėtu būdu pranešta, todėl egzistuoja absoliutus teismo sprendimo negaliojimo pagrindas (CPK 329 straipsnio 3 dalis).

247.2.

25Nepranešęs apie posėdžio datą ir laiką, teismas iš apeliantės atėmė teisę iki teismo posėdžio pradžios pareikšti prieštaravimus dėl bylos nagrinėjimo rašytinio proceso tvarka bei pateikti teismui prašymą, kad byla dėl įmonės pabaigos būtų nagrinėjama žodinio proceso tvarka.

267.3.

27Teismas nepagrįstai rėmėsi ĮBĮ nuostatomis, o ne JANĮ. Atsižvelgiant į tai, kad pareiškėja 2020 m. sausio 6 d. pateikė teismui pareiškimą, kuriuo prašė teismo įpareigoti bankroto administratorę ištaisyti padarytą kreditorių reikalavimų tenkinimo proporcingumo klaidą, priimant sprendimą dėl įmonės pabaigos turėjo būti pateikta (1) įrodymai, kad atsiskaityta su kreditoriais pagal galutinėje bankroto ataskaitoje nurodytas sumas kreditorių reikalavimams tenkinti bei (2) juridinio asmens likvidavimo pradžios ir pabaigos finansinių ataskaitų rinkiniai (JANĮ 100 straipsnio 3 dalis).

287.4.

29Teismui tos pačios dienos procesiniais sprendimais nusprendus dėl apeliantės prašymo dėl kreditorių reikalavimų tenkinimo proporcingumo principo pažeidimo bei dėl įmonės pabaigos, buvo pažeista pareiškėjos teisė į apeliaciją.

308.

31Atsiliepime į apeliacinį skundą atsakovės BIĮ V. ir S. Mačiulių prekybos centro bankroto administratorė UAB „Audersima“ prašo atmesti pareiškėjos apeliacinį skundą ir pirmosios instancijos teismo sprendimą palikti nepakeistą. Atsiliepimas grindžiamas šiais pagrindiniais atsikirtimais:

328.1.

33Atlikusi visas reikiamas procedūras, administratorė 2019 m. liepos 4 d. kreipėsi į teismą su prašymu spręsti įmonės pabaigos dėl bankroto klausimą. Per visus šešiolika bankroto bylos metų, visos pareiškėjos pretenzijos išnagrinėtos, nutartys įsiteisėjusios. Visi veiksmai, susiję su įmonės pabaiga atlikti iki 2019 m. gruodžio 31 d. JANĮ 155 straipsnio 1 dalies nuostatos.

348.2.

35Administratorė pagal įsiteisėjusias teismų nutartis, kuriomis patvirtinti bankroto bylos eigoje kitę kreditorių reikalavimai, bei kitus turimus dokumentus sutikrino galutines kreditorių reikalavimų sumas bei 2014 m. ir 2019 m. atliktus trečios eilės pirmo etapo dalinius finansinių reikalavimų atsiskaitymus. Faktų, kad būtų neteisingai patvirtinti kreditorių reikalavimai ir / ar būtų nesilaikoma proporcingumo principo, tenkinant reikalavimus, nenustatyta.

369.

37Atsiliepime į apeliacinį skundą Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Marijampolės skyrius (toliau – VSDFV) prašo atmesti pareiškėjos apeliacinį skundą ir pirmosios instancijos teismo sprendimą palikti nepakeistą. Atsiliepimas grindžiamas šiais pagrindiniais atsikirtimais:

389.1.

39Teismas specialiame tinklapyje „pranesimai.teismai.lt“ 2020 m. sausio 13 d. paskelbė pranešimą, kad Kauno apygardos teisme teisėja Nijolia Indreikienė 2020 m. sausio 27 d. 9.00 val. rašytinio proceso tvarka nagrinės bankrutavusios individualios įmonės V. ir S. Mačiulių prekybos centro bankroto administratorės prašymą priimti sprendimą dėl bankrutavusios individualios V. ir S. Mačiulių prekybos centro pabaigos. Pranešime buvo nurodyta, kad kreditoriai turi teisę iki teismo posėdžio pradžios pareikšti prieštaravimus dėl bylos nagrinėjimo rašytinio proceso tvarka. Atsižvelgiant į tai, apie bylos nagrinėjimą buvo tinkamai pranešta visiems byloje dalyvaujantiems asmenims.

409.2.

41Sutinka, kad teismas, priimdamas sprendimą dėl įmonės pabaigos tą pačią dieną, kai buvo priimta nutartis dėl pareiškėjos prašymo dėl kreditorių reikalavimų tenkinimo proporcingumo principo pažeidimo, formaliai pažeidė jos teisę į apeliaciją, tačiau apeliantė minėtos nutarties neskundė, todėl nutarties dėl bankroto pabaigos priėmimas realiai niekaip nepažeidė jos teisių ir teisėtų interesų, taip pat nepažeidė kreditorių ir kitų dalyvaujančių byloje asmenų interesų.

42Teisėjų kolegija

konstatuoja:

43IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

4410.

45Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindai bei absoliučių teismo sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 straipsnio 1 dalis). Apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija, nagrinėdama šią bylą apeliacine tvarka, nenustatė absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų ir aplinkybių, dėl kurių turėtų būti peržengtos apeliaciniame skunde nustatytos ribos (CPK 320 straipsnio 2 dalis, 329 straipsnio 2 dalis).

4611.

47Bankroto byloje kilo ginčas dėl to, ar yra pagrindas pripažinti atsakovės BIĮ V. ir S. Mačiulių prekybos centro veiklą pasibaigusia likvidavus ją dėl bankroto. Dėl ginčui aktualaus teisinio reglamentavimo

4812.

492020 m. sausio 1 d. įsigaliojus JANĮ, neteko galios ĮBĮ su visais pakeitimais ir papildymais (JANĮ 153 straipsnis). JANĮ 155 straipsnyje, reglamentuojančiame pereinamąsias nuostatas dėl nemokumo procesų, nustatyta, kad iki 2019 m. gruodžio 31 d. pradėtiems juridinių asmenų nemokumo procesams šio įstatymo (JANĮ) nuostatos taikomos toms asmenų teisėms ir pareigoms, kurios atsiranda arba yra įgyvendinamos jam įsigaliojus, taip pat toms nemokumo procedūroms, kurios pradedamos šiam įstatymui įsigaliojus, išskyrus tam tikras išvardytas šio įstatymo nuostatas.

5013.

51Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas yra konstatavęs, jog neatsiejami teisinės valstybės principo elementai yra teisėtų lūkesčių apsauga, teisinis tikrumas ir teisinis saugumas. Teisinio saugumo principas – vienas iš esminių Konstitucijoje įtvirtinto teisinės valstybės principo elementų, reiškiantis valstybės pareigą užtikrinti teisinio reguliavimo tikrumą ir stabilumą, apsaugoti teisinių santykių subjektų teises, taip pat įgytas teises, gerbti teisėtus interesus ir teisėtus lūkesčius (Konstitucinio Teismo 2004 m. gruodžio 13 d., 2008 m. gruodžio 24 d. ir kt. nutarimai). Teisinio tikrumo principas reikalauja, jog teisinių santykių subjektai būtų tikri dėl savo teisinės padėties. Su teisinio tikrumo principu glaudžiai siejasi įstatymo negaliojimo atgal teisinis principas. Šiuo principu siekiama užtikrinti teisinio reguliavimo bei asmenų teisinio statuso aiškumą, stabilumą. Subjektai turi žinoti, kokio elgesio iš jų yra tikimasi, reikalaujama, ir turi būti tikri, kad už teisės aktus atitinkantį elgesį jiems nebus taikomos neigiamos teisinės pasekmės vėliau pasikeitusio teisinio reguliavimo pagrindu.

5214.

53Kasacinio teismo praktikoje nurodoma, kad pagal teisėtų lūkesčių principą būtina pripažinti, gerbti ir ginti teisėtai įgytas civilines teises, t. y. asmuo, teisėtai įgijęs civilines teises, turi pagrįstą tikėjimą, kad savo teises galės įgyvendinti tiek veikdamas šiandien, tiek ateityje. Teisėtų lūkesčių apsaugos principas siejamas su pareiga laikytis prisiimtų įsipareigojimų bei teise pagrįstai tikėtis, kad asmens pagal galiojančius teisės aktus įgytos teisės bus išlaikytos tam tikrą laiką ir galės būti realiai įgyvendinamos (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009 m. vasario 23 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-48/2009; 2011 m. balandžio 4 d. nutartis civilinėje Nr. 3K-3-148/2011). Todėl teisinis reguliavimas, nustatantis asmens teisės įgyvendinimo tvarką, turi būti aiškinamas taip, kad būtų užtikrintas teisinis tikrumas ir pagrįsti teisėti lūkesčiai, kurių siekiama įgyvendinant teisę.

5415.

55Pažymėtina, kad nors skundžiamo sprendimo priėmimo metu juridinių asmenų bankroto teisiniai santykiai jau buvo reglamentuojami JANĮ pagrindu, tačiau pirmosios instancijos teismas, įvertinęs tai, kad atsakovės bankroto administratorės prašymas priimti sprendimą dėl BIĮ V. ir S. Mačiulių prekybos centro pabaigos buvo pateiktas iki JANĮ įsigaliojimo, sprendė, jog prašymo išsprendimui taikytinos ĮBĮ nuostatos (JANĮ 155 straipsnio 1 dalis).

5616.

57Nagrinėjamu atveju BIĮ V. ir S. Mačiulių prekybos centro kreditoriai 2017 m. balandžio 14 d. vykusiame kreditorių susirinkime priėmė nutarimą dėl įmonės pabaigos. Bankroto administratorė 2019 m. liepos 3 d. kreipėsi į teismą su prašymu priimti sprendimą dėl įmonės pabaigos. Kauno apygardos teismas 2019 m. liepos 4 d. nutartimi prašymą dėl pabaigos priėmimo paskyrė nagrinėti teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka 2019 m. rugpjūčio 20 d. 9.00 val., tačiau teismo posėdis neįvyko, nes Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2019 m. liepos 15 d. nutartimi pritaikė laikinąsias apsaugos priemones – uždraudė BIĮ V. ir S. Mačiulių prekybos centro bankroto byloje Nr. B2-1-230/2019 priimti sprendimą dėl įmonės pabaigos iki byla bus išnagrinėta kasacine tvarka. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2019 m. gruodžio 20 d. nutartimi Lietuvos apeliacinio teismo 2019 m. birželio 21 d. nutartį paliko nepakeistą ir civilinę bylą 2020 m. sausio 6 d. grąžino Kauno apygardos teismui. Pirmosios instancijos teismas 2020 m. sausio 9 d. nutartimi klausimą dėl įmonės pabaigos skyrė nagrinėti teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka 2020 m. sausio 27 d. 9.00 val. Taigi procesas dėl BIĮ V. ir S. Mačiulių prekybos centro pabaigos buvo pradėtas ir įgyvendinamas galiojant ĮBĮ nuostatoms.

5817.

59Apeliacinės instancijos teismas, įvertinęs nutarties 16 punkte nustatytas aplinkybes, sutinka su pirmosios instancijos teismo vertinimu dėl ĮBĮ nuostatų taikymo nagrinėjamo klausimo išsprendimui (JANĮ 155 straipsnio 1 dalis) ir klausimą dėl Kauno apygardos teismo 2020 m. sausio 27 d. sprendimo pagrįstumo ir teisėtumo, sprendžia, vadovaudamasis ĮBĮ nuostatomis bei šio įstatymo normų pagrindu suformuota teismų praktika dėl įmonės pabaigos. Dėl įmonės pabaigos

6018.

61Bankroto bylos nagrinėjimas susideda iš kelių etapų. Kiekviename iš jų yra įgyvendinami tam tikri tikslai. Įmonės likvidavimo etape, kuris prasideda teismui pripažinus įmonę bankrutavusia ir pradėjus likvidavimo procedūras, yra sprendžiami su turto realizavimu ĮBĮ nustatyta tvarka susiję klausimai, kuriuos išsprendus, yra užbaigiamos įmonės bankroto procedūros ir kartu bankroto byla. Šiame bankroto proceso etape vyrauja likvidacinis tikslas, kuris reiškia, kad tiek bankroto administratorius, tiek ir bankroto procedūrų teisėtumo priežiūrą užtikrinantis teismas, turi operatyviai veikti bei priimti tokius sprendimus ir atlikti tokius veiksmus, kurie sudarytų pagrindą kuo greičiau patenkinti kreditorių reikalavimus bei operatyviai ir teisingai išspręsti bylą. Bankroto byla užbaigiama teismo sprendimu dėl įmonės pabaigos. Įsiteisėjus šiam sprendimui, atsiranda pagrindas išregistruoti juridinį asmenį iš Juridinių asmenų registro ir juridinis asmuo, kaip teisės subjektas, pasibaigia (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 2.95 straipsnio 3 dalis). Įmonės likvidavimo procedūros gali būti užbaigtos tik tuomet, kai nebelieka įmonės turto, iš kurio gali būti vykdomas kreditorių reikalavimų patenkinimas. Tuo pačiu pasibaigia ir likviduoto juridinio asmens, jei jis yra ribotos civilinės atsakomybės, prievolės kreditoriams, kurių reikalavimai nebuvo patenkinti bankroto proceso metu (CK 6.128 straipsnio 3 dalis).

6219.

63ĮBĮ reglamentuoja sprendimo dėl įmonės pabaigos priėmimo sąlygas. ĮBĮ 32 straipsnio 4 dalyje nustatyta, jog teismas, nagrinėjantis įmonės bankroto bylą, priima sprendimą dėl įmonės pabaigos po to, kai bankroto administratorius pateikia teismui ĮBĮ 31 straipsnio 8 punkte nurodytus dokumentus ir Aplinkos ministerijos regiono aplinkos apsaugos departamento pažymą. Pagal ĮBĮ 31 straipsnio 8 punktą, likviduojant bankrutavusią įmonę, administratorius pateikia teismui likusio turto grąžinimo, nurašymo arba perdavimo aktus.

6420.

65Lietuvos apeliacinis teismas yra ne kartą pažymėjęs, kad teismas, gavęs iš bankrutavusios įmonės bankroto administratoriaus dokumentus, būtinus sprendžiant klausimą dėl įmonės pabaigos (nurodytus ĮBĮ 32 straipsnio 4 dalyje), gali priimti sprendimą dėl įmonės pabaigos tik tuo atveju, kai nelieka abejonių, jog atlikti visi įstatyme numatyti būtinieji bankroto proceso darbai, tinkamai pabaigtos bankroto procedūros ir išnaudotos visos galimybės kuo daugiau patenkinti bankrutavusios įmonės kreditorių finansinius reikalavimus (Lietuvos apeliacinio teismo 2007 m. sausio 25 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-213/2007; 2013 m. balandžio 25 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-1428/2013; 2013 m. spalio 28 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-2224/2013). Tokios aplinkybės turi būti itin kruopščiai aiškinamos tais atvejais, kai kreditorius ar kreditoriai teikia argumentus dėl to, jog bankroto procedūros atliktos ar užbaigtos netinkamai, administratorius (likvidatorius) neišnaudojo visų galimybių tenkinant kreditorių reikalavimus, priimti sprendimą dėl bankrutavusios įmonės pabaigos dar nėra pakankamo pagrindo (Lietuvos apeliacinio teismo 2007 m. sausio 25 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-213/2007; 2012 m. birželio 11 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-1851/2012). Taigi bankroto procedūros ĮBĮ 32 straipsnio pagrindu gali būti užbaigiamos, jeigu bankrutavusios įmonės administratorius pateikia teismui ĮBĮ 31 straipsnio 8 punkte nustatytus dokumentus ir Aplinkos ministerijos regiono aplinkos apsaugos departamento pažymą (procesinio pobūdžio sąlygos) bei įrodymus, jog buvo išnaudotos visos protingos ir būtinos priemonės bankrutavusios įmonės kreditorių reikalavimams patenkinti (materialaus pobūdžio sąlyga). Pastarosios sąlygos vertinimas turi būti atliekamas tikslu įsitikinti, ar iš tiesų egzistuoja objektyvios faktinės prielaidos, suponuojančios, jog kreditorių reikalavimai galėtų būti patenkinti didesniu mastu, jeigu administratorius atliktų papildomus veiksmus, susijusius su bankrutavusios įmonės bankroto procedūrų vykdymu. Vien tik formalus bankroto procedūrų tęsimas (nesant prima facie įrodymų egzistuojant realią galimybę tokiu būdu patenkinti bankrutavusios įmonės kreditorių reikalavimus didesniu mastu) neužtikrintų nei kreditorių, nei skolininko interesų apsaugos, o atskirais atvejais pažeistų ir bankroto proceso tikslus.

6621.

67Pirmosios instancijos teismas priėmė sprendimą dėl įmonės pabaigos nustatęs, kad egzistuoja visi ĮBĮ 32 straipsnio 4 dalyje įtvirtinti reikalavimai – kreditorių reikalavimams tenkinti įmonė lėšų ir turto neturi, visos ĮBĮ numatytos ir būtinos procedūros yra baigtos, byloje nėra duomenų, jog bankroto procedūros atliktos ar užbaigtos netinkamai, jog administratorė neišnaudojo visų galimybių tenkindama kreditorių reikalavimus, bankroto administratorė teismui pateikė ĮBĮ 31 straipsnio 8 punkte nurodytus dokumentus ir Aplinkos ministerijos regiono aplinkos apsaugos departamento pažymą. Teisėjų kolegija, įvertinusi bylos medžiagą, konstatuoja, kad šiuo atveju nenustatyta kliūčių priimti sprendimą dėl BIĮ V. ir S. Mačiulių prekybos centro pabaigos.

6822.

69Apeliantė savo skundą iš esmės grindžia argumentu, kad ji nebuvo tinkamai informuota apie BIĮ V. ir S. Mačiulių prekybos centro pabaigos klausimo nagrinėjimą, nes tikėjosi, kad 2020 m. sausio 27 d. bus nagrinėjamas tik klausimas dėl kreditorių reikalavimų tenkinimo proporcingumo principo pažeidimo pagal jos pateiktą skundą. Nepranešęs apie posėdžio datą ir laiką, teismas iš apeliantės atėmė teisę iki teismo posėdžio pradžios pareikšti prieštaravimus dėl bylos nagrinėjimo rašytinio proceso tvarka bei pateikti prašymą klausimą dėl pabaigos nagrinėti žodinio proceso tvarka, užkirto kelią į apeliaciją. Teisėjų kolegija tokius apeliantės argumentus laiko nepagrįstais.

7023.

71Bylos duomenimis nustatyta, kad bankroto administratorė 2019 m. liepos 3 d. kreipėsi į teismą su prašymu priimti sprendimą dėl įmonės pabaigos. Kauno apygardos teismas 2019 m. liepos 4 d. nutartimi prašymą dėl pabaigos priėmimo paskyrė nagrinėti teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka 2019 m. rugpjūčio 20 d. 9.00 val., tačiau teismo posėdis neįvyko, nes Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2019 m. liepos 15 d. nutartimi pritaikė laikinąsias apsaugos priemones – uždraudė BIĮ V. ir S. Mačiulių prekybos centro bankroto byloje Nr. B2-1-230/2019 priimti sprendimą dėl įmonės pabaigos iki byla bus išnagrinėta kasacine tvarka. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2019 m. gruodžio 20 d. nutartimi Lietuvos apeliacinio teismo 2019 m. birželio 21 d. nutartį paliko nepakeistą. Bankroto bylą 2020 m. sausio 6 d. grąžinus Kauno apygardos teismui, teismas 2020 m. sausio 9 d. nutartimi klausimą dėl įmonės pabaigos skyrė nagrinėti rašytiniame teismo posėdyje 2020 m. sausio 27 d. 9.00 val., taip pat nutarė apie teismo posėdį paskelbti specialiame internetiniame tinklapyje. Pranešimas apie teismo posėdžio vietą ir laiką 2020 m. sausio 13 d. paskelbtas specialiame interneto tinklapyje, jame aiškiai nurodant, kad 2020 m. sausio 27 d. 9.00 val. rašytinio proceso tvarka bus nagrinėjamas bankroto administratorės prašymas priimti sprendimą dėl BIĮ V. ir S. Mačiulių prekybos centro pabaigos. Pranešime taip pat nurodyta, kad įmonės kreditoriai turi teisę iki teismo posėdžio pradžios pareikšti prieštaravimus dėl bylos nagrinėjimo rašytinio proceso tvarka; žodinis bylos nagrinėjimas bus rengiamas, jeigu bet kuris kreditorius paprašys žodinio bylos nagrinėjimo (CPK 235 straipsnio 6 dalis). Teisėjų kolegija, atsižvelgdama į nustatytas aplinkybes, sprendžia, kad apeliantė apie teismo posėdžio vietą ir laiką buvo tinkamai informuota paskelbiant pranešimą specialiame interneto tinklapyje (CPK 133 straipsnio 3 dalis). Nustačius, kad apeliantei apie teismo posėdį dėl BIĮ V. ir S. Mačiulių prekybos centro pabaigos buvo pranešta tinkamai, paskelbiant pranešimą specialiame interneto tinklapyje bei atsižvelgiant į tai, kad duomenų byloje, jog apeliantė būtų reiškusi prieštaravimus dėl bylos nagrinėjimo rašytinio proceso tvarka ar prašymą dėl žodinio bylos nagrinėjimo, nėra, teisėjų kolegija sprendžia, jog apeliantės procesinės teisės pažeistos nebuvo. Apeliantės nurodomos aplinkybės apie jos subjektyvų įsitikinimą, kad 2020 m. sausio 27 d. 9.00 val. bus nagrinėjamas klausimas tik dėl kreditorių reikalavimų tenkinimo proporcingumo principo pažeidimo pagal jos pateiktą skundą, esant viešai paskelbtame teismo pranešime aiškiai nurodytam nagrinėjimam klausimui – dėl įmonės pabaigos, laikytinos nepagrįstomis.

7224.

73ĮBĮ laikytinas specialiuoju įmonių bankroto procesą reglamentuojančiu įstatymu. ĮBĮ 10 straipsnio 1 dalis numato, kad bankroto bylos iškeliamos ir nagrinėjamos CPK nustatyta ginčo teisenos tvarka, išskyrus ĮBĮ nustatytas išimtis. Iš esmės tokią pačią taisyklę įtvirtina ir CPK 1 straipsnio 1 dalis, leidžianti bankroto bylų nagrinėjimo ypatumus nustatyti kituose įstatymuose. ĮBĮ teikia prioritetą rašytiniam bankroto byloje sprendžiamų klausimų nagrinėjimui (pvz., ĮBĮ 10 straipsnio 4 dalies 3 punktas, 13 dalis, 26 straipsnio 5 dalis), o žodinis nagrinėjimas paliktas teismo diskrecijai, atsižvelgiant į suinteresuotų asmenų prašymus, įvertinus byloje sprendžiamų klausimų sudėtingumą ir kitas bylos nagrinėjimui reikšmingas aplinkybes.

7425.

75Minėta, kad šioje byloje spręstas klausimas dėl įmonės pabaigos, suinteresuotiems asmenims nepareiškus prašymų dėl žodinio bylos nagrinėjimo, buvo nagrinėtas rašytinio proceso tvarka. Tačiau žodinio proceso nebuvimas nereiškia apeliantės procesinių teisių pažeidimo. Apeliantė, realizuodama savo teisę būti išklausytai ir pateikdama apeliacinį skundą dėl skundžiamo pirmosios instancijos teismo sprendimo, jame nenurodė jokių aplinkybių, duomenų ar įrodymų, kuriuos jis būtų nurodžiusi ar pateikusi nagrinėjant klausimą dėl įmonės pabaigos žodinio proceso tvarka bei kurių ji iki šiol nebuvo pateikusi teismui. Bylos duomenys patvirtina, kad apeliantė viso atsakovės bankroto proceso metu aktyviai naudojosi savo teisėmis, reiškė prašymus, skundus, teikė įrodymus. Taip pat bylos duomenys patvirtina, kad apeliantė nuo 2019 m. liepos 3 d., kai bankroto administratorė kreipėsi į teismą su prašymu priimti sprendimą dėl įmonės pabaigos, iki jo išnagrinėjimo skundžiamu sprendimu, nebuvo pateikusi prašymo dėl bylos nagrinėjimo žodinio proceso tvarka. Įvertinusi nustatytas aplinkybes, teisėjų kolegija daro išvadą, kad pirmosios instancijos teismas, rašytinio proceso tvarka išspręsdamas atsakovės pabaigos klausimą, nepažeidė apeliantės procesinių teisių ar civilinio proceso principų. Dėl bylos stabdymo

7626.

77Apeliantė 2020 m. vasario 20 ir 21 d. pateikė prašymą sustabdyti apeliacinio skundo nagrinėjimą, kol Lietuvos Respublikos Konstituciniame Teisme bus priimtas sprendimas dėl ginčijamų teisės aktų (jų dalių) atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijai, nes pripažinus apeliantės ginčijamus aktus prieštaraujančiais Konstitucijai ir atnaujinus procesą, BIĮ V. ir S. Mačiulių prekybos centro bankroto byloje gali būti ženkliai sumažinti Marijampolės apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos ir VSDFV finansiniai reikalavimai, dėl ko atsirastų turto (pinigų); bankroto byloje turi būti išnaudotos visos galimybės kuo geriau patenkinti kreditorių reikalavimus.

7827.

79Teisėjų kolegija, atmesdama apeliantės prašymą dėl apeliacinio skundo nagrinėjimo stabdymo, pažymi, kad CPK 163 straipsnio 1 dalies 7 punkte įtvirtinta, jog teismas privalo sustabdyti bylą, kai teismas kreipiasi arba kiti teismai jau kreipėsi į Lietuvos Respublikos Konstitucinį Teismą CPK 3 straipsnio 3 dalyje nustatyta tvarka ir pagrindais. Šis privalomas teisinis bylos stabdymo pagrindas siejamas su teismo ar teismų kreipimosi į Konstitucinį Teismą, o ne su bylos dalyvio pateiktu individualiu konstituciniu skundu.

8028.

81Teisėjų kolegija taip pat pažymi, kad įmonės pasibaigimas neužkerta kelio BIĮ V. ir S. Mačiulių prekybos centro kreditoriams, kurių reikalavimai nebuvo patenkinti (arba buvo patenkinti tik iš dalies), pretenduoti į naujai atsiradusį bankrutavusios įmonės turtą, kadangi tuo atveju, jeigu po įmonės pabaigos atsiranda turto, iš kurio galėtų būti tenkinami likę nepatenkinti šios įmonės kreditorių reikalavimai, šie kreditoriai turi teisę kreiptis į įmonės bankroto bylą nagrinėjusį teismą su prašymu dėl šio turto paskirstymo, laikantis įmonės bankroto byloje nustatyto kreditorių reikalavimų tenkinimo eiliškumo ir jų proporcingumo (Lietuvos apeliacinio teismo 2008 m. sausio 24 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-67/2008; 2012 m. spalio 18 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-2098/2012). Tokiu būdu yra užtikrinama kreditorių teisė į teisminę gynybą net ir po likvidavimo procedūrų įmonėje užbaigimo (reiškiant reikalavimą dėl turto paskirstymo). Taip pat atkreiptinas dėmesys ir į tai, kad nagrinėjamu atveju bylos sustabdymas neatitiktų bankroto proceso operatyvumo, koncentruotumo, ekonomiškumo bei bankrutavusios įmonės kreditorių teisėtų lūkesčių apsaugos principų, bankroto proceso tikslų. Kasacinio teismo teisės aiškinimo ir taikymo taisyklėse suformuotas vienas teisminio bankroto proceso tikslų – kiek įmanoma operatyviau užbaigti bankroto procedūras (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2014 m. vasario 7 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-16/2014). Nurodytos teismų praktikos kontekste bankroto procedūros pratęsimas, sustabdant apeliacinio skundo dėl BIĮ V. ir S. Mačiulių prekybos centro pabaigos nagrinėjimą neapibrėžtam laikui, esant tik duomenims apie apeliantės prašymo užregistravimą Konstituciniame Teisme, be aiškių tikslų ir pagrindų pažeistų teisminio bankroto procedūros tikslus, todėl teisėjų kolegija apeliantės prašymą stabdyti apeliacinį procesą atmeta kaip nepagrįstą. Dėl bylos procesinės baigties

8229.

83Pirmosios instancijos teismas tinkamai taikė teisės normas, reglamentuojančias įmonės užbaigimą ir pagrįstai priėmė sprendimą dėl įmonės pabaigos. Keisti ar naikinti teisėtą ir pagrįstą sprendimą apeliacinio skundo argumentais nėra pagrindo. Todėl sprendimas paliktinas nepakeistas (CPK 326 straipsnio 1 dalies 1 punktas).

84Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

85Kauno apygardos teismo 2020 m. sausio 27 d. sprendimą palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę... 3. Teisėjų kolegija... 4. I.... 5. Ginčo esmė... 6. 1.... 7. Bankrutavusios individualios įmonės (toliau – BIĮ) V. ir S. Mačiulių... 8. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 9. 2.... 10. Kauno apygardos teismas 2020 m. sausio 27 d. sprendimu pripažino BIĮ V. ir S.... 11. 3.... 12. Teismas, atsižvelgdamas į tai, kad bankroto administratorės prašymas... 13. 4.... 14. Teismas nustatė, kad Kauno apygardos teismo 2004 m. kovo 22 d. nutartimi BIĮ... 15. 5.... 16. Teismas taip pat nustatė, kad bankroto administratorė pateikė teismui... 17. 6.... 18. Esant išdėstytoms aplinkybėms teismas sprendė, kad yra pagrindas priimti... 19. III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimų į jį argumentai... 20. 7.... 21. Apeliaciniame skunde pareiškėja V. M. prašo panaikinti Kauno apygardos... 22. 7.1.... 23. Apeliantė kreipėsi į teismą, prašydama įpareigoti administratorę... 24. 7.2.... 25. Nepranešęs apie posėdžio datą ir laiką, teismas iš apeliantės atėmė... 26. 7.3.... 27. Teismas nepagrįstai rėmėsi ĮBĮ nuostatomis, o ne JANĮ. Atsižvelgiant į... 28. 7.4.... 29. Teismui tos pačios dienos procesiniais sprendimais nusprendus dėl apeliantės... 30. 8.... 31. Atsiliepime į apeliacinį skundą atsakovės BIĮ V. ir S. Mačiulių prekybos... 32. 8.1.... 33. Atlikusi visas reikiamas procedūras, administratorė 2019 m. liepos 4 d.... 34. 8.2.... 35. Administratorė pagal įsiteisėjusias teismų nutartis, kuriomis patvirtinti... 36. 9.... 37. Atsiliepime į apeliacinį skundą Valstybinio socialinio draudimo fondo... 38. 9.1.... 39. Teismas specialiame tinklapyje „pranesimai.teismai.lt“ 2020 m. sausio 13 d.... 40. 9.2.... 41. Sutinka, kad teismas, priimdamas sprendimą dėl įmonės pabaigos tą pačią... 42. Teisėjų kolegija... 43. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 44. 10.... 45. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis... 46. 11.... 47. Bankroto byloje kilo ginčas dėl to, ar yra pagrindas pripažinti atsakovės... 48. 12.... 49. 2020 m. sausio 1 d. įsigaliojus JANĮ, neteko galios ĮBĮ su visais... 50. 13.... 51. Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas yra konstatavęs, jog neatsiejami... 52. 14.... 53. Kasacinio teismo praktikoje nurodoma, kad pagal teisėtų lūkesčių principą... 54. 15.... 55. Pažymėtina, kad nors skundžiamo sprendimo priėmimo metu juridinių asmenų... 56. 16.... 57. Nagrinėjamu atveju BIĮ V. ir S. Mačiulių prekybos centro kreditoriai 2017... 58. 17.... 59. Apeliacinės instancijos teismas, įvertinęs nutarties 16 punkte nustatytas... 60. 18.... 61. Bankroto bylos nagrinėjimas susideda iš kelių etapų. Kiekviename iš jų... 62. 19.... 63. ĮBĮ reglamentuoja sprendimo dėl įmonės pabaigos priėmimo sąlygas. ĮBĮ... 64. 20.... 65. Lietuvos apeliacinis teismas yra ne kartą pažymėjęs, kad teismas, gavęs... 66. 21.... 67. Pirmosios instancijos teismas priėmė sprendimą dėl įmonės pabaigos... 68. 22.... 69. Apeliantė savo skundą iš esmės grindžia argumentu, kad ji nebuvo tinkamai... 70. 23.... 71. Bylos duomenimis nustatyta, kad bankroto administratorė 2019 m. liepos 3 d.... 72. 24.... 73. ĮBĮ laikytinas specialiuoju įmonių bankroto procesą reglamentuojančiu... 74. 25.... 75. Minėta, kad šioje byloje spręstas klausimas dėl įmonės pabaigos,... 76. 26.... 77. Apeliantė 2020 m. vasario 20 ir 21 d. pateikė prašymą sustabdyti... 78. 27.... 79. Teisėjų kolegija, atmesdama apeliantės prašymą dėl apeliacinio skundo... 80. 28.... 81. Teisėjų kolegija taip pat pažymi, kad įmonės pasibaigimas neužkerta kelio... 82. 29.... 83. Pirmosios instancijos teismas tinkamai taikė teisės normas,... 84. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 85. Kauno apygardos teismo 2020 m. sausio 27 d. sprendimą palikti nepakeistą....