Byla 2S-844-520/2009

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, kurią sudaro kolegijos pirmininkė Dalia Višinskienė (pranešėja), kolegijos teisėjai Virginija Volskienė, Andžej Maciejevski, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal kreditoriaus UAB „AGV TRANSPORT“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto 2-ojo apylinkės teismo 2009 m. balandžio 6 d. nutarties, kuria panaikintas teismo įsakymas civilinėje byloje dėl skolos priteisimo pagal kreditoriaus UAB „AGV TRANSPORT“ pareiškimą skolininkui UAB „Unikalma“, kreditoriaus UAB ‚AGV TRANSPORT“ pareiškimas laikytas nepaduotu ir grąžintas jį padavusiam asmeniui,

Nustatė

2Kreditorius UAB „AGV TRANSPORT“ kreipėsi į teismą su pareiškimu dėl teismo įsakymo išdavimo ir prašė jam iš skolininko UAB „Unikalma“ priteisti 10703,68 Lt skolos, 6 proc. dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo įvykdymo. Vilniaus miesto 2-asis apylinkės teismas 2009 m. vasario 18 d. išdavė kreditoriui UAB „AGV TRANSPORT“ teismo įsakymą, kuriuo nutarė išieškoti iš skolininko UAB „Unikalma“ 10703,68 Lt skolos, 6 proc. dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo įvykdymo, priėmė nutartį, kuria taikė laikinąsias apsaugos priemones.

3Vilniaus miesto 2-asis apylinkės teismas 2009 m. balandžio 6 d. nutartimi panaikino 2009 m. vasario 18 d. teismo įsakymą ir kreditoriaus UAB „AGV TRANSPORT“ pareiškimą dėl skolos, delspinigių ir palūkanų priteisimo iš skolininko UAB „Unikalma“ laikė nepaduotu ir grąžino jį padavusiam asmeniui, grąžino kreditoriui 260 Lt žyminį mokestį. Teismas nurodė, kad kreditoriui buvo nustatytas 14 dienų terminas nuo skolininko prieštaravimų įteikimo dienos pareikšti ieškinį. Kreditorius UAB „AGV TRANSPORT“ per teismo nustatytą terminą pateikė ieškinį, kuris nebuvo pasirašytas, todėl teismas padarė išvadą, kad ieškinys nėra tinkamai įformintas, ir vadovaudamasis CPK 439 str. 6 d. kreditoriaus pareiškimą laikė nepaduotu ir grąžino jį padavusiam asmeniui.

4Kreditorius UAB „AGV TRANSPORT“ atskiruoju skundu prašo panaikinti 2009-04-06 teismo nutartį ir priimti ieškinį. Nurodo, kad teismo nutartis yra neteisėta ir nepagrįsta, nes CPK 439 str. 3 d., 6 d. turi būti aiškinamos sistemiškai su kitomis CPK normomis, reglamentuojančiomis ieškinio priėmimą. CPK XXIII skyrius yra speciali CPK dalis, kuriai mutatis mutandis taikytinos visos CPK bendrosios nuostatos ir taisyklės, kaip tai nurodyta CPK 432 str. Tai reiškia, kad teismas turėjo taikyti CPK 115 str. ir nustatyti terminą ieškinio trūkumams pašalinti, o ne laikyti pareiškimą nepaduotu.

5Skolininkas UAB „Unikalma“ atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo teismo nutartį palikti nepakeistą, o atskirąjį skundą atmesti kaip nepagrįstą. Nurodo, kad teismas pagrįstai panaikino teismo įsakymą, kadangi kreditorius nesilaikė imperatyvių reikalavimų, nurodytų CPK 111 str., per nustatytą terminą nepateikė tinkamai įforminto ieškinio, todėl jam turi būti taikomos CPK 439 str. 6 d. numatytos priemonės. Paduodančio ieškinį asmens parašas yra vienintelė priemonė užtikrinti, kas prisiima atsakomybę už pareikštą ieškinį. Apeliantas nenurodė jokių objektyvių priežasčių, dėl kurių nei kreditorius, nei jo atstovė advokatė, kuriai taikomi didesni profesionalumo, rūpestingumo ir atidumo reikalavimai, negalėjo pasirašyti ieškinio. Pažymėjo, kad parašo nebuvimas yra viena iš procesinio piktnaudžiavimo priemonių, siekiant vilkinti procesą, daryti spaudimą kitai šaliai.

6Atskirasis skundas iš dalies tenkintinas, pirmosios instancijos teismo nutartis panaikintina, klausimas perduotinas nagrinėti iš naujo tam pačiam pirmosios instancijos teismui (CPK 337 str. 3 p.).

7Iš bylos dokumentų matyti, kad buvo iškelta civilinė byla dėl teismo įsakymo išdavimo dėl 10703,68 Lt skolos, 6 proc. dydžio metinių palūkanų nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo įvykdymo priteisimo pagal kreditoriaus UAB „AGV TRANSPORT“ pareiškimą skolininkui UAB „Unikalma“. Pirmosios instancijos teismas 2009-02-18 kreditoriaus pareiškimą priėmė, išdavė kreditoriui UAB „AGV TRANSPORT“ teismo įsakymą. Skolininkas UAB „Unikalma“ pareiškė prieštaravimus. Pirmosios instancijos teismas kreditoriui išsiuntė skolininko prieštaravimus, išaiškino, kad kreditorius turi teisę per 14 dienų nuo prieštaravimų įteikimo jam dienos pateikti teismui ieškinį, atitinkantį CPK 135 str., primokėti trūkstamą žyminio mokesčio dalį. Skolininko UAB „Unikalma“ prieštaravimai kreditoriaus atstovui Advokatų profesinei bendrijai Morkūnas Legal Bureu buvo įteikti 2009-03-12. Kreditorius 2009-03-26 teismui pateikė ieškinį, kuris buvo nepasirašytas. Ieškinyje buvo nurodyta, kad UAB ‚AGV TRANSPORT“ vardu pasirašo atstovė advokatė J. Grigaliūnienė, tačiau advokatės parašo nebuvo (b. l. 45). Dėl to pirmosios instancijos teismas padarė išvadą, kad kreditoriaus pateiktas ieškinys neatitinka CPK 439 str. 6 d., t. y. nėra tinkamai įformintas, todėl 2009-04-06 nutartimi kreditoriaus pareiškimą dėl skolos, palūkanų priteisimo laikė nepaduotu, grąžino jį padavusiam asmeniui, panaikino 2009-02-18 teismo įsakymą.

8Kreditorius UAB „AGV TRANSPORT“, nesutikdamas su minėta pirmosios instancijos teismo nutartimi, nurodo, kad pirmosios instancijos teismas turėjo taikyti ieškinio trūkumų šalinimo institutą, numatytą CPK 115 str., ir tik kreditoriui nepašalinus ieškinio trūkumų, galėjo priimti sprendimą grąžinti pareiškimą. Skolininkas atsiliepime į atskirąjį skundą, nurodo, kad nepaisymas reikalavimo pasirašyti procesinį dokumentą sukelia pasekmes, numatytas CPK 439 str. 6 d., nes šis reikalavimas laikytinas esmine procesinio dokumento forma. Apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija, išnagrinėjusi šiuos šalių argumentus, įvertinusi procesinės teisės normas, reglamentuojančias procesiniam dokumentui, ieškiniui keliamus formos ir turinio reikalavimus, ieškinio priėmimą, bylų dėl teismo įsakymo išdavimo nagrinėjimo ypatumus, daro išvadą, kad pirmosios instancijos teismas, spręsdamas UAB „AGV TRANSPORT“ ieškinio priėmimo klausimą, turėjo taikyti procesinio dokumento (ieškinio) trūkumų šalinimo institutą, t. y. nustatyti kreditoriui terminą pašalinti ieškinio trūkumą ir sudaryti galimybę kreditoriui pateikti ieškinį su jį paduodančio asmens parašu.

9Pagrindinė teismo įsakymo institutui keliama užduotis – kiek įmanoma supaprastinti ir pagreitinti teismo darbą sprendžiant sąlygiškai aiškias bylas, dėl kurių šalys nesiginčija. Teismo įsakymo procedūrą reglamentuojančios normos yra išimtinės, ir jeigu konkrečios išimties nėra numatyta, taikomos bendrosios bylų nagrinėjimo ginčo teisena taisyklės (CPK 432 str.). Įstatymas specialiai reglamentuoja pareiškimo išduoti įsakymą turiniui keliamus reikalavimus, civilinės bylos iškėlimo procedūrą, teismo įsakymo išdavimą. Skolininkui pareiškus prieštaravimus, t. y. pareiškus nesutikimą su kreditoriaus pareiškimu nebegalimas tolesnis teismo įsakymo proceso taikymas, atsiranda sąlygos nagrinėti bylą bendrąja ginčo teisena. Tam, kad pagal skolininko reikalavimą byla būtų nagrinėjama bendrąja ginčo teisena, kreditorius per 14 dienų nuo teismo pranešimo įteikimo dienos turi pateikti teismui ieškinį, atitinkantį CPK 135 str. (CPK 439 str. 3 d.). Pagal šios bylos duomenis kreditorius UAB „AGV TRANSPORT“ įstatymo nustatytu terminu pateikė pirmosios instancijos teismui ieškinį raštu, tačiau ieškinys neatitiko CPK 135 str. reikalavimų, t. y. jis nebuvo pasirašytas (CPK 111 str. 2 d. 6 p., 135 str. 1 d.). Pirmosios instancijos teismas konstatavo, kad kreditoriaus ieškinys nėra tinkamai įformintas, t. y. kad kreditorius nepateikė tinkamai įforminto ieškinio ir todėl yra pagrindas kreditoriaus pareiškimą laikyti nepaduotu, kaip tai numatyta CPK 439 str. 6 d. Su tokia pirmosios instancijos teismo pozicija nesutiktina, nes kreditorius pateikė teismui raštu tinkamos formos procesinį dokumentą – ieškinį (CPK 110 str., 111 str. 1 d.). Ieškinio turinys neatitiko įstatymų reikalavimų. CPK 439 str. 6 d. nenumato, kad jei ieškinys neatitinka CPK 111 str. 2 d., 135 str. numatytų procesinio dokumento (ieškinio) turinio reikalavimų, tai jis laikomas nepateiktu ir pirmosios instancijos teismas neturi taikyti procesinės teisės normų, reglamentuojančių ieškinio priėmimą. CPK 439 str. 6 d. nuostatos, CPK 434 str. 3 d. nurodymas, kad grąžinus kreditoriui pareiškimą CPK 439 str. 6 d. nurodytu atveju, sumokėtas žyminis mokestis negrąžinamas, leidžia daryti išvadą, jog jei per 14 dienų ieškinys nepareiškiamas, tai tada kreditoriaus pareiškimas laikomas nepaduotu ir grąžinamas kreditoriui, o teismo įsakymas panaikinamas. Dėl to konstatuotina, kad pirmosios instancijos teismas, gavęs kreditoriaus UAB „AGV TRANSPORT“ ieškinį, turėjo spręsti ieškinio priėmimo klausimą (CPK 137 str.), nustatęs, kad ieškinys neatitinka CPK 135 str. reikalavimų, turėjo nustatyti terminą ieškinio trūkumams pašalinti (CPK 138 str.). Ieškinio nepasirašymas nepriskiriamas prie sąlygų, kurių nesilaikius, teismas atsisako priimti ieškinį ir negali nustatyti termino ieškinio trūkumams pašalinti (CPK 115 str. 1 d., 137 str. 2 d.).

10Dėl aukščiau nurodytų aplinkybių pirmosios instancijos teismo nutartis panaikintina ir UAB „AGV TRANSPORT“ ieškinio priėmimo klausimas perduotinas nagrinėti iš naujo. Netenkintinas atskirojo skundo reikalavimas išspręsti klausimą iš esmės, t. y. priimti ieškinį, nes ieškinio priėmimo klausimą pagal CPK 137 str. gali spręsti tik pirmosios instancijos teismas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008-06-20 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-344/2008).

11Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 321, 325, 336, 329, 331, 337, 339 str.,

Nutarė

12Vilniaus miesto 2-ojo apylinkės teismo 2009 m. balandžio 6 d. nutartį panaikinti ir klausimą perduoti nagrinėti iš naujo tam pačiam pirmosios instancijos teismui.

Proceso dalyviai
Ryšiai