Byla 2-791/2010

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Kazio Kailiūno (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas), Marytės Mitkuvienės ir Gintaro Pečiulio, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo trečiojo asmens (kreditoriaus) uždarosios akcinės bendrovės AKL IR KO atskirąjį skundą dėl Klaipėdos apygardos teismo 2010 m. vasario 1 d. nutarties, kuria atmesti pareiškimai (skundai) dėl kreditorių susirinkimo nutarimo pripažinimo negaliojančiu ir administratoriaus atstatydinimo, civilinėje byloje Nr. B2-22-524/2010 dėl uždarosios akcinės bendrovės „Alfenika“ bankroto.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3Klaipėdos apygardos teismas 2006 m. gegužės 29 d. nutartimi iškėlė UAB „Alfenika“ bankroto bylą, administratoriumi paskyrė UA „Simpatija“.

4Klaipėdos apygardos teismas 2008 m. sausio 14 d. nutartimi pripažino UAB „Alfenika“ bankrutavusia ir likviduojama dėl bankroto, patvirtino patikslintus kreditorinius reikalavimus.

52009 m. rugpjūčio 10 d. Klaipėdos apygardos teisme gauti trečiųjų asmenų (kreditorių) A. S. ir UAB AKL IR KO pareiškimai (skundai) dėl 2009 m. rugpjūčio 3 d. LUAB „Alfenika“ kreditorių susirinkimo nutarimo pripažinimo negaliojančiu, kuriais prašoma pripažinti 2009 m. rugpjūčio 3 d. LUAB „Alfenika“ kreditorių susirinkimą neturintį juridinės galios (t. 6, b.l. 55-56, 86-87). Tretieji asmenys (kreditoriai) nurodė, kad pažeista kreditorių susirinkimo sušaukimo tvarka, kad 2009 m. rugpjūčio 3 d. atvyko į administratoriaus sušauktą LUAB „Alfenika“ kreditorių susirinkimą, tačiau administratoriaus atstovai pranešė, jog susirinkimas jau įvyko balsuojant paštu. Trečiųjų asmenų (kreditorių) teigimu, kreditorių susirinkimas neturi juridinės galios, nes kreditoriai iki šiol nenustatė kreditorių susirinkimo sušaukimo ir balsavimo tvarkos.

6Tretysis asmuo (kreditorius) UAB AKL IR KO pateikė teismui pareiškimą (skundą) dėl BUAB „Alfenika“ administratoriaus atstatydinimo, kuriuo prašė svarstyti klausimą dėl LUAB „Alfenika“ administratoriaus atstatydinimo (t. 6, b.l. 74-79). Nurodė, kad administratorius vilkino kreditoriaus UAB AKL IR KO kreditorinio reikalavimo priėmimą, negynė šio kreditoriaus teisių, neteisėtai pardavė įmonės turtą.

7Klaipėdos apygardos teismas 2010 m. vasario 1 d. nutartimi nutarė pareiškimus atmesti.

8Teismas nurodė, kad bylos medžiaga patvirtina, kad 2009 m. rugpjūčio 3 d. pareiškėjų (kreditorių UAB AKL IR KO, A. S. ) prašymu buvo sušauktas kreditorių susirinkimas, kurio darbotvarkės klausimas buvo administratoriaus atliekamų pareigų svarstymas ir jo nušalinimas. Teismas pažymėjo, kad pareiškėjai šioje byloje įrodinėjo, kad šis kreditorių susirinkimas turi būti pripažintas negaliojančiu, nes bankrutuojančios įmonės kreditoriai nenustatė įmonėje kreditorių sušaukimo tvarkos, susirinkimas buvo sušauktas formaliai, nes jiems nebuvo pristatyti balsavimo paštu biuleteniai ir teismo posėdyje pareiškėjai nurodė papildomą motyvą – BUAB „Feniks“ administratorės L. L. galimą interesų konfliktą.

9Teismas nurodė, kad kreditoriaus A. S. pranešimu administratoriui dėl šio susirinkimo sušaukimo įrodyta, jog jis 2009 m. liepos 23 d. pranešimą dėl kreditorių susirinkimo sušaukimo gavo 2009 m. liepos 26 d. ir jame nurodė, jog įmonėje nėra nustatyta kreditorių susirinkimų sušaukimo tvarka. Teismas pažymėjo, kad šį motyvą kreditorius A. S. nurodė ir teismo posėdyje, tačiau tai yra paneigta bylos medžiaga. Teismas nurodė, kad bankrutuojančios įmonės kreditorių susirinkimų sušaukimo tvarka buvo nustatyta 2006 m. rugsėjo 11 d. kreditorių susirinkimo nutarimu ir šis nutarimas kreditorių nebuvo ginčijamas, todėl teismas neturi įstatymu nustatyto pagrindo juo nesivadovauti. Teismas pažymėjo, kad minėto nutarimo 1 punkte nustatyta, kad pranešimai apie kreditorių susirinkimą teikiami prieš 10 dienų visiems kreditoriams pasirašytinai faksu ar paštu. Teismo teigimu, tai, kad tokį pranešimą kreditoriai gavo, įrodo minėtas A. S. pareiškimas ir tiek A. S. , tiek kreditoriaus UAB AKL IR KO nurodytos aplinkybės, jog jis atvyko į 2009 m. rugpjūčio 3 d. susirinkimą.

10Teismas pažymėjo, jog Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra išaiškinęs, kad juridinio asmens dalyvių susirinkimo sušaukimo tvarkos pažeidimas pats savaime nėra pakankamas teisinis pagrindas pripažinti negaliojančiais susirinkimo priimtus nutarimus. Teismas nurodė, kad bankrutuojančiose įmonėse tos pačios taisyklės yra taikomos kreditorių susirinkimų nutarimams. Teismo teigimu, tokiais atvejais svarbu įvertinti, ar asmenų, ginčijančių susirinkimo nutarimą, dalyvavimas susirinkime būtų pakeitęs balsavimo rezultatus, ar ne, taip pat susirinkime dalyvavusių asmenų skaičių ir kitas svarbias aplinkybes. Teismas nurodė, kad, visų pirma, įvertintina tai, kad šie du kreditoriai prašė sušaukti ginčo kreditorių susirinkimą, todėl dokumentų išsiuntimas šiuo atveju tapo formaliu reikalavimu, nes šie klausimai pareiškėjams buvo žinomi. Teismo teigimu, protokolas ir pareiškėjų pozicija įrodo, jog jie į susirinkimą atvyko, susirinkimas įvyko, jame buvo keliamas pagrindinis klausimas – administratoriaus nušalinimas. Teismas pažymėjo, kad šiuo klausimu priimtas nutarimas pareiškėjams faktiškai teisinių pasekmių nesukūrė, nes nepriklausomai nuo kreditorių susirinkimo nutarimo, jie turi teisę su administratoriaus nušalinimo klausimu savarankiškai kreiptis į teismą ir bylos medžiaga patvirtina, kad su tokiu pareiškimu pakartotinai kreipėsi kreditorius UAB AKL IR KO.

11Teismas nurodė, kad bylos medžiaga patvirtina, jog į ginčo kreditorių susirinkimą atvyko BUAB „Feniks“ atstovė administratorė L. L. ir pareiškėjai, kurie atsisakė dalyvauti, o kiti kreditoriai – VSDFV Klaipėdos skyrius ir UAB Turto bankas balsavo raštu. Teismas nurodė, kad pareiškėjai nepateikė įrodymų, kad šie balsavimo paštu biuleteniai buvo suklastoti. Teismas pažymėjo, kad nors pareiškėjai nurodo, jog yra pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl kitų balsavimo biuletenių klastojimo, tačiau iš administratoriaus atstovo paaiškinimo nustatyta, kad šis ikiteisminis tyrimas buvo nutrauktas, kitų įrodymų pareiškėjai nepateikė, todėl nėra pagrindo teigti, jog šiame susirinkime dalyvavo mažiau kreditorių, negu nurodyta protokole – 57,69 procentų kreditorinių reikalavimų sumos.

12Teismas nurodė, kad ginčo kreditorių susirinkimo metu galiojo 2001 m. liepos 5 d. Ūkio ministro įsakymu Nr. 221 patvirtintos Verslo administratorių etikos taisyklės, kurių 2.6 punktas nustatė, kad jeigu tas pats administratorius vienu metu administruoja įmones, turinčias tarpusavio tiesioginių kreditinių-debitinių santykių, būtina apie tai pranešti vienos ir kitos įmonės kreditoriams. Teismas nurodė, kad šiuo atveju pareiškėjų įrodinėjamas interesų konfliktas nenustatytas, nes UAB „Alfenika“ administruoja juridinis asmuo UAB „Simpatija“, o UAB „Feniks“ – administratorė L. L. kaip fizinis asmuo. Teismas pažymėjo, kad kreditoriaus BUAB „Feniks“ administratorė L. L. balsuodama ginčo kreditorių susirinkime atstovavo BUAB „Feniks“ kreditorius ir byloje nėra įrodymų, jog šie kreditoriai buvo įpareigoję ją balsuoti kitaip nei buvo balsuota. Teismas pažymėjo, kad šiuo balsavimu L. L. išreiškė BUAB „Feniks“ kreditorių valią ir nesprendė UAB „Simpatija“ klausimų, be to, byloje nėra įrodymų dėl UAB „Feniks“ administratorės L. L. nepasitikėjimo balsuojant šiame susirinkime, todėl pripažinti kreditorių susirinkimo nutarimą negaliojančiu šiuo motyvu nėra pagrindo. Teismas nurodė, kad taip pat įvertintina tai, kad buvo svarstomas klausimas dėl administratoriaus atstatydinimo, kurį inicijuoti kreditoriai gali ne tik kreditorių susirinkime, bet ir teisme. Teismo nuomone, šiuo atveju balsavimas kreditorių susirinkime nesuvaržė kreditorių teisės kreiptis į teismą su pareiškimu dėl administratoriaus atstatydinimo, todėl įrodinėjamas interesų konfliktas neturėjo įtakos pareiškėjų teisėms.

13Teismas nurodė, kad vertinant administratoriaus pareigų vykdymą būtina įrodyti tai, jog administratorius savo funkcijas vykdo netinkamai. Teismas nurodė, kad kreditorius UAB AKL IR KO savo pareiškime nurodo šias aplinkybes, dėl kurių administratorius turėtų būti atstatydintas –administratorius vilkino jo kreditorinio reikalavimo priėmimą, negina jo teisių, neteisėtai pardavė įmonės turtą. Teismo nuomone, prie pareiškimo pridėti įrodymai neįrodo, kad įmonės administratorius netinkamai vykdo savo pareigas. Teismas nurodė, kad nagrinėjamoje byloje administratoriaus veiklą pagal minėtus kreditoriaus motyvus ištyrė Įmonių bankroto valdymo departamentas prie Ūkio ministerijos ir nenustatė įstatymų pažeidimų. Teismas pažymėjo, kad, kreditoriui nepateikus papildomų įrodymų, teismas priešingos išvados padaryti negali. Teismas nurodė, kad įmonės turto pardavimo klausimas yra išnagrinėtas įsiteisėjusiais procesiniais sprendimais, kreditoriaus UAB AKL IR KO 1 700 Lt kreditorinis reikalavimas buvo patvirtintas 2008 m. rugsėjo 29 d. nutartimi. Teismas pažymėjo, kad administratoriaus veikla buvo išnagrinėta Lietuvos apeliacinio teismo 2009 m. gegužės 28 d. nutartimi, 2008 m. rugsėjo 4 d. kreditorių susirinkime priimtas nutarimas kreiptis į teismą dėl įmonės pabaigos, todėl šio prašymo patenkinimas vėl sutrikdytų įmonės bankroto procesą, pažeistų šios kategorijos byloms ypatingai reikšmingą operatyvumo principo taikymą, todėl, nesant naujų įrodymų, jį tenkinti nėra įstatyme numatyto pagrindo.

14Atskiruoju skundu tretysis asmuo (kreditorius) UAB AKL IR KO prašo apeliacinės instancijos teismą Klaipėdos apygardos teismo 2010 m. vasario 1 d. nutartį panaikinti ir klausimą perduoti pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo. Apelianto teigimu, teismo nutartis yra nepagrįsta, kadangi teismas visiškai nenagrinėjo pareiškime išdėstytų faktų, pateiktų įrodymų bei paaiškinimų, pateiktų teismo posėdžio metu.

15Atsiliepime į atskirąjį skundą atsakovas LUAB „Alfenika“ prašo apeliacinės instancijos teismą Klaipėdos apygardos teismo 2010 m. vasario 1 d. nutartį palikti nepakeistą. Nurodo, kad su atskiriamajame skunde išdėstytais motyvais ir prašymu nesutinka, nes teismas, priimdamas atskiruoju skundu skundžiamą nutartį visiškai, objektyviai ir visapusiškai išnagrinėjo bylą ir priėmė pagrįstą sprendimą.

16Atsiliepime į atskirąjį skundą ieškovas VSDFV Klaipėdos skyrius prašo apeliacinės instancijos teismą pirmosios instancijos teismo nutartį palikti nepakeistą. Ieškovo teigimu, teismas priėmė motyvuotą ir pagrįstą nutartį, todėl atskirasis skundas atmestinas kaip nepagrįstas.

17Atskirasis skundas atmestinas, Klaipėdos apygardos teismo 2010 m. vasario 1 d. nutartis paliktina nepakeista.

18CPK 1 straipsnio pirmojoje dalyje nustatyta, kad įmonių bankroto bylos nagrinėjamos pagal šio kodekso taisykles, išskyrus išimtis, kurias nustato kiti įstatymai. Įmonių bankroto procesą (bankroto bylos iškėlimą, kreditorių reikalavimų pateikimą ir tvirtinimą, įmonės likvidavimą dėl bankroto, taip pat kitas su bankrotu susijusias procedūras) reglamentuoja Įmonių bankroto įstatymas. Įmonių bankroto įstatymo 1 straipsnio trečiojoje dalyje įtvirtintas šio įstatymo normų taikymo prioritetas kitų įstatymų atžvilgiu vykdant įmonės bankroto procedūras ir nurodyta, kad kitų įstatymų nuostatos, reglamentuojančios įmonių veiklą, kreditoriaus teisę į reikalavimų tenkinimą, kreditoriaus teisę imtis priemonių skoloms išieškoti, mokesčius ir kitas privalomąsias įmokas ir jų administravimą bankroto proceso metu, įmonėse taikomos tiek, kiek jos neprieštarauja šio įstatymo nuostatoms.

19Įmonių bankroto įstatymo 22 straipsnis numato, kad pirmasis kreditorių susirinkimas šaukiamas ne vėliau kaip per 15 dienų nuo teismo nutarties patvirtinti kreditorių reikalavimus įsiteisėjimo dienos; iškėlus bankroto bylą, pirmąjį kreditorių susirinkimą sušaukia teismas ar jo pavedimu – administratorius; kitus kreditorių susirinkimus šaukia teismas, administratorius arba kreditorių susirinkimo pirmininkas. Reikalauti sušaukti kreditorių susirinkimą turi teisę kreditorius (kreditoriai), kurio (kurių) reikalavimų suma vertine išraiška sudaro ne mažiau kaip 10 procentų šio įstatymo nustatyta tvarka teismo patvirtintų visų kreditorių reikalavimų sumos; kreditorių susirinkimo šaukimo tvarką nustato kreditorių susirinkimas; kreditorių susirinkimui administratorius pateikia teismo nutartį patvirtinti kiekvieno kreditoriaus reikalavimus; kreditorių susirinkimuose turi teisę dalyvauti bankrutuojančios įmonės savininkas (savininkai) arba jo atstovas, administratorius, valstybės ar savivaldybės įmonės steigėjo atstovas, įgaliotas akcininkų (pajininkų) atstovas; teisę balsuoti turi tik kreditoriai. Įmonių bankroto įstatymo 24 straipsnis reglamentuoja kreditorių susirinkimo nutarimų priėmimo tvarką ir numato, kad kreditorių susirinkimo nutarimas laikomas priimtu, kai už jį atvirai balsavo kreditoriai, kurių teismo (kai bankroto procesas vyksta ne teismo tvarka, – kreditorių susirinkimo) patvirtintų reikalavimų suma vertine išraiška sudaro daugiau kaip pusę visų kreditorių patvirtintų reikalavimų sumos, išskyrus šio įstatymo nustatytas išimtis; teismo (kai bankroto procesas vyksta ne teismo tvarka, – kreditorių susirinkimo) patvirtinti kreditorių reikalavimai bei jų suma turi būti sumažinami iki susirinkimo jau išmokėtų sumų dydžiu; kreditorius turi teisę raštu pareikšti kreditorių susirinkimui savo nuomonę (už ar prieš) dėl kiekvieno nutarimo; šios nuomonės įskaitomos į kreditorių susirinkimo (taip pat ir pakartotinio susirinkimo) balsavimo rezultatus ir apie tai turi būti paskelbta kreditorių susirinkimo metu; jeigu nutarimui priimti susirinkime balsų nepakako, administratorius per 15 dienų sušaukia pakartotinį kreditorių susirinkimą; jis turi teisę priimti nutarimus tik pagal ankstesniojo susirinkimo darbotvarkę, išskyrus nutarimus dėl įmonės bankroto proceso ne teismo tvarka ir dėl taikos sutarties; pakartotiniame kreditorių susirinkime nutarimas laikomas priimtu, kai už jį atvirai balsavo kreditoriai, kurių teismo patvirtintų reikalavimų suma vertine išraiška sudaro daugiau kaip pusę visų susirinkime dalyvaujančių kreditorių patvirtintų reikalavimų sumos; kreditorių susirinkimo nutarimai privalomi visiems kreditoriams; tuo atveju, kai bankroto byla iškelta teisme, kreditorių susirinkimo pirmininkas privalo ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo nutarimo priėmimo dienos kreditorių susirinkimo protokolo kopiją pateikti bankroto bylą nagrinėjančiam teismui; kreditorių susirinkimo nutarimas gali būti apskųstas teismui ne vėliau kaip per 14 dienų nuo dienos, kurią kreditorius sužinojo arba turėjo sužinoti apie nutarimo priėmimą.

20Nagrinėjamu atveju kilo ginčas dėl kreditorių susirinkimo (kreditorių susirinkimo nutarimo) pripažinimo negaliojančiu trečiųjų asmenų (kreditorių) UAB AKL IR KO, A. S. pareiškimuose (skunduose) nurodomu pagrindu, kad kreditorių susirinkimas sušauktas neteisėtai, įmonės kreditoriai nenustatė įmonėje kreditorių sušaukimo tvarkos, susirinkimas buvo sušauktas formaliai, nes jiems nebuvo pristatyti balsavimo paštu biuleteniai. Į bylą pateiktas 2006 m. rugsėjo 11 d. UAB „Alfenika“ kreditorių susirinkimo protokolo Nr. 1 turinys patvirtina, kad šio kreditorių susirinkimo nutarimu buvo patvirtinta įmonės kreditorių susirinkimų sušaukimo ir pranešimo tvarka – pranešimai apie kreditorių susirinkimą teikiami prieš 10 dienų visiems UAB „Alfenika“ kreditoriams, kurių reikalavimai yra patvirtinti teisme; pranešimai teikiami pasirašytinai, faksu ar paštu. Teisėjų kolegijos nuomone, aplinkybę, jog kreditorius UAB AKL IR KO gavo pranešimą apie 2009 m. rugpjūčio 3 d. kreditorių susirinkimą, kurio teisėtumas yra ginčijamas, patvirtina tai, kad kreditorius pats pripažįsta, jog į minėtą kreditorių susirinkimą atvyko. Dėl to nėra pagrindo pripažinti, kad būtų buvusi pažeista kreditorių susirinkimo sušaukimo tvarka. Teisėjų kolegija pažymi, kad Įmonių bankroto valdymo departamentas prie Ūkio ministerijos 2009 m. rugsėjo 23 d. raštu Nr. (6.14)A2-2725, atsakydamas į UAB AKL IR KO pareiškimą, taip pat konstatavo, jog nėra pagrindo manyti, kad administratorius, sušaukdamas 2009 m. rugpjūčio 3 d. kreditorių susirinkimą, būtų pažeidęs įmonių bankrotą reguliuojančių teisės aktų reikalavimus ar nustatytą įmonės kreditorių sušaukimo tvarką.

21Į bylą pateiktas 2009 m. rugpjūčio 3 d. LUAB „Alfenika“ kreditorių susirinkimo protokolas Nr. 07 patvirtina, kad į šį kreditorių susirinkimą atvyko kreditoriaus BUAB „Feniks“ atstovė administratorė L. L. , taip pat atvyko kreditorius A. S. bei kreditoriaus UAB AKL IR KO atstovė R. A. , kurie kreditorių susirinkime atsisakė dalyvauti, o kiti kreditoriai – VSDFV Klaipėdos skyrius ir UAB Turto bankas balsavo raštu. Teisėjų kolegija pažymi, kad bylos duomenys patvirtina, jog susirinkime dalyvavo 57,69 procento kreditorinių reikalavimų sumos turinčių kreditorių (balsavo raštu 23,72 procento) ir šia balsų dauguma buvo nutarta nepritarti kreditoriaus UAB AKL IR KO pareiškimui teismui dėl administratoriaus UAB „Simpatija“ nušalinimo (atstatydinimo) ir prašyti teismą jį atmesti kaip nepagrįstą. Priešingas aplinkybes patvirtinančių įrodymų į bylą nepateikta. Nors, kreditoriaus UAB AKL IR KO teigimu, yra galimas UAB „Feniks“ administratorės L. L. interesų konfliktas, tačiau teisėjų kolegija pažymi, kad apribojimus administratoriams nustato Įmonių bankroto įstatymo 11 straipsnio ketvirtoji dalis – administratoriumi negali būti paskirtas įmonės, kuriai iškelta bankroto byla, kreditorius (su kreditoriumi darbo santykiais susijęs asmuo ar jo valdymo organų narys), asmuo, kuris pagal įstatymus ar kitus teisės aktus neturi teisės būti administracijos vadovu, įmonės ar šios įmonės patronuojančios arba dukterinės įmonės savininkas, jos tarybos, valdybos narys, administracijos vadovas, jo pavaduotojai (direktoriai), vyriausiasis finansininkas (buhalteris), akcininkas, nuosavybės teise turintis daugiau kaip 10 procentų bankrutuojančios įmonės ar šios įmonės patronuojančios arba dukterinės įmonės akcijų. Šie apribojimai taikomi ir šioje dalyje nurodytiems asmenims, kurie dirbo bankrutuojančioje įmonėje ir buvo atleisti iš pareigų per paskutinius 12 mėnesių iki bankroto bylos iškėlimo. Bylos duomenys patvirtina, kad UAB „Alfenika“ administruoja juridinis asmuo UAB „Simpatija“, o UAB „Feniks“ – administratorė L. L. kaip fizinis asmuo. Bylos duomenys patvirtina, kad kreditoriaus UAB „Feniks“ administratorė L. L. balsuodama ginčo kreditorių susirinkime, atstovavo UAB „Feniks“ kreditorius ir byloje nėra įrodymų, jog šie kreditoriai buvo įpareigoję ją balsuoti kitaip nei buvo balsuota. Teisėjų kolegija pažymi, kad šiuo balsavimu L. L. išreiškė UAB „Feniks“ kreditorių valią ir nesprendė UAB „Simpatija“ klausimų. Dėl to darytina išvada, kad byloje nėra nustatytas interesų konfliktas ir pirmosios instancijos teismo išvados dėl interesų konflikto nebuvimo yra pagrįstos. Be to, dėl BUAB „Feniks“ administravimo yra pasisakęs ir Įmonių bankroto valdymo departamentas prie Ūkio ministerijos 2009 m. rugsėjo 2 d. raštu Nr. (6.14)A2-2518, atsakydamas į UAB AKL IR KO pareiškimą ir pažeidimų dėl BUAB „Feniksas“ administravimo nenustatyta.

22Dėl nurodytų aplinkybių teisėjų kolegija konstatuoja, kad 2009 m. rugpjūčio 3 d. LUAB „Alfenika“ kreditorių susirinkimas sušauktas pagal įstatymo ir kreditorių susirinkimo nustatytą tvarką, yra teisėtas, šio kreditorių susirinkimo nutarimas yra teisėtas bei pagrįstas ir pirmosios instancijos teismas pagrįstai atmetė trečiųjų asmenų (kreditorių) A. S. , UAB AKL IR KO pareiškimu (skundų) reikalavimus dėl kreditorių susirinkimo (kreditorių susirinkimo nutarimo) pripažinimo negaliojančiu.

23Teisėjų kolegija pažymi, kad byloje taip pat pagal trečiojo asmens (kreditoriaus) UAB AKL IR KO pareikštą reikalavimą buvo nagrinėjamas LUAB „Alfenika“ administratoriaus atstatydinimo klausimas ir reikalavimas buvo grindžiamas tuo, kad administratorius vilkino kreditoriaus UAB „AKL IR KO kreditorinio reikalavimo priėmimą, negynė šio kreditoriaus teisių, negynė kreditoriaus kaip nuomininko teisių pardavus įmonės turtą iš varžytynių, neteisėtai pardavė įmonės turtą. Teisėjų kolegija pažymi, kad Klaipėdos apygardos teismo 2009 m. kovo 23 d. nutartimi atmestas prašymas dėl LUAB „Alfenika“ administratoriaus atstatydinimo ir Lietuvos apeliacinio teismo 2009 m. gegužės 28 d. nutartimi Klaipėdos apygardos teismo 2009 m. kovo 23 d. nutartis palikta nepakeista. Įmonių bankroto valdymo departamentas prie Ūkio ministerijos 2009 m. rugsėjo 23 d. raštu Nr. (6.14)A2-2725, atsakydamas į UAB AKL IR KO pareiškimą dėl įmonės administratoriaus, konstatavo, kad, atlikus LUAB „Alfenika“ administratoriaus UAB „Simpatija“ veiklos patikrinimą, įmonių bankrotą reguliuojančių teisės aktų pažeidimo nenustatyta. Teisėjų kolegija sprendžia, kad pateikti į bylą įrodymai patvirtina Įmonių bankroto valdymo departamento prie Ūkio ministerijos 2009 m. rugsėjo 23 d. rašte Nr. (6.14)A2-2725 pateiktą išvadą. Trečiojo asmens (kreditoriaus) UAB AKL IR KO paduotame teismui pareiškime (skunde) dėl administratoriaus atstatydinimo nenurodytos kitos naujos aplinkybės dėl administratoriaus atstatydinimo. Byloje nustatyta, kad įmonės turto pardavimo klausimas yra išnagrinėtas įsiteisėjusiais procesiniais sprendimais. Teisėjų kolegija konstatuoja, kad į bylą nepateikti įrodymai, leidžiantys daryti priešingas išvadas dėl administratoriaus pareigų vykdymo.

24Teisėjų kolegija pagal pateiktus į bylą įrodymus ir nustatytas aplinkybes sprendžia, kad trečiojo asmens (kreditoriaus) UAB AKL IR KO pareikštas reikalavimas dėl administratoriaus atstatydinimo yra neįrodytas bei nepagrįstas ir pirmosios instancijos teismas pagrįstai atmetė trečiojo asmens (kreditoriaus) UAB „AKL IR KO pareiškimo (skundo) reikalavimą dėl administratoriaus atstatydinimo.

25Dėl nurodytų motyvų teisėjų kolegija konstatuoja, kad atskirojo skundo argumentai nėra pagrindas panaikinti ar pakeisti pirmosios instancijos teismo nutartį, ir sprendžia, kad atskirasis skundas nepagrįstas ir atmestinas, o Klaipėdos apygardos teismo 2010 m. vasario 1 d. nutartis paliktina nepakeista.

26Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 punktu,

Nutarė

27Klaipėdos apygardos teismo 2010 m. vasario 1 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija... 3. Klaipėdos apygardos teismas 2006 m. gegužės 29 d. nutartimi iškėlė UAB... 4. Klaipėdos apygardos teismas 2008 m. sausio 14 d. nutartimi pripažino UAB... 5. 2009 m. rugpjūčio 10 d. Klaipėdos apygardos teisme gauti trečiųjų asmenų... 6. Tretysis asmuo (kreditorius) UAB AKL IR KO pateikė teismui pareiškimą... 7. Klaipėdos apygardos teismas 2010 m. vasario 1 d. nutartimi nutarė... 8. Teismas nurodė, kad bylos medžiaga patvirtina, kad 2009 m. rugpjūčio 3 d.... 9. Teismas nurodė, kad kreditoriaus A. S. pranešimu... 10. Teismas pažymėjo, jog Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra išaiškinęs,... 11. Teismas nurodė, kad bylos medžiaga patvirtina, jog į ginčo kreditorių... 12. Teismas nurodė, kad ginčo kreditorių susirinkimo metu galiojo 2001 m. liepos... 13. Teismas nurodė, kad vertinant administratoriaus pareigų vykdymą būtina... 14. Atskiruoju skundu tretysis asmuo (kreditorius) UAB AKL IR KO prašo... 15. Atsiliepime į atskirąjį skundą atsakovas LUAB „Alfenika“ prašo... 16. Atsiliepime į atskirąjį skundą ieškovas VSDFV Klaipėdos skyrius prašo... 17. Atskirasis skundas atmestinas, Klaipėdos apygardos teismo 2010 m. vasario 1 d.... 18. CPK 1 straipsnio pirmojoje dalyje nustatyta, kad įmonių bankroto bylos... 19. Įmonių bankroto įstatymo 22 straipsnis numato, kad pirmasis kreditorių... 20. Nagrinėjamu atveju kilo ginčas dėl kreditorių susirinkimo (kreditorių... 21. Į bylą pateiktas 2009 m. rugpjūčio 3 d. LUAB „Alfenika“ kreditorių... 22. Dėl nurodytų aplinkybių teisėjų kolegija konstatuoja, kad 2009 m.... 23. Teisėjų kolegija pažymi, kad byloje taip pat pagal trečiojo asmens... 24. Teisėjų kolegija pagal pateiktus į bylą įrodymus ir nustatytas aplinkybes... 25. Dėl nurodytų motyvų teisėjų kolegija konstatuoja, kad atskirojo skundo... 26. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 27. Klaipėdos apygardos teismo 2010 m. vasario 1 d. nutartį palikti nepakeistą....