Byla A2.9.-405-537/2017
Dėl padaryto pažeidimo ir dėl jo gailisi. Atsakomybę sunkinančių aplinkybių nenustatyta

1Marijampolės rajono apylinkės teismo teisėjas Raimundas Krušinys, teismo posėdyje nedalyvaujant administracinėn atsakomybėn traukiamam asmeniui,

2rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo R. Z., asmens kodas ( - ) gimusio ( - ), gyvenančio ( - ), administracinio teisės pažeidimo bylą, kurioje jis kaltinamas padaręs administracinį pažeidimą, numatytą Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso (toliau – ATPK) 181 straipsnio 1 dalyje.

3Teismas

Nustatė

4R. Z. 2016 m. gruodžio 6 d., apie 22 val., savo namuose, esančiuose ( - ), neužtikrino tinkamos priežiūros savo mažametei dukrai G. Z., gim. ( - ), kadangi namuose vyko išgertuvės, buvo vartojami necenzūriniai žodžiai, mažametė paėmė nu stalo stikliuką ir išgėrė alkoholio likučius. R. Z. panaudojo tėvų valdžią priešingai vaiko interesams, pažeidė Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymo 6 straipsnio 1 dalį, 21 straipsnio 1 dalį ir padarė pažeidimą, numatytą ATPK 181 straipsnio 1 dalyje.

5R. Z., būdamas tinkamai informuota apie teismo posėdžio vietą ir laiką, į teismo posėdį neatvyko, prašė administracinio teisės pažeidimo bylą nagrinėti jam nedalyvaujant (b. l. 5).

6Nustatytas faktines aplinkybes ir asmens kaltę padarius administracinį teisės pažeidimą, numatytą ATPK 181 straipsnio 1 dalyje, įrodo: administracinio teisės pažeidimo protokolas ROIK: 17067955314, kuriame užfiksuota pažeidimo padarymo esmė, data, laikas ir vieta (b. l. 1-2); R. Z. paaiškinimas, kuriame nurodyta, kad 2016 m. gruodžio 6 d., 22 val., atėjo pažįstami, kurie atsinešė alaus. Dukra dar nemiegojo ir viską matė (b. l. 3); A. B. paaiškinimas, kuriame nurodytos tos pačios faktinės aplinkybės kaip ir R. Z. paaiškinime (b. l. 4); Kalvarijos savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriaus raštas, kuriame parašyta, kad skyriui elektroniniu paštu buvo persiųstas įrašas, kuris buvo įkeltas socialiniame tinkle „Facebook“. Jame užfiksuota alkoholį vartojančių asmenų kompanija, tarp kurių yra mažametis vaikas. Susirinkusi kompanija vartojo alkoholį, keikėsi necenzūriniais žodžiais. Išgertuvių metu mažametė A. B. ir R. Z. dukra G. Z. paėmusi nuo stalo stikliuką išgėrė alkoholio likučius (b. l. 6); kompaktinis diskas, iš kurio matyti vaizdas, aprašytas Kalvarijos savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriaus rašte (b. l. 7). Asmenybę charakterizuoja išrašas apie asmeniui registruotus nusižengimus ir priimtus sprendimus (b. l. 11-13).

7Kvalifikuojant administracinėn atsakomybėn patrauko asmens veiksmus, svarbu akcentuoti tai, jog nuo 2017 m. sausio 1 d. įsigaliojo Lietuvos Respublikos Administracinių nusižengimų kodeksas (toliau – ANK). Administracinių nusižengimų kodekso įsigaliojimo ir įgyvendinimo tvarkos įstatymo (toliau – Įstatymas) 3 straipsnio numato, kad jeigu asmuo iki 2017 m. sausio 1 d., padarė administracinį teisės pažeidimą, kuris atitinka ANK numatyto administracinio nusižengimo požymius, ši veika perkvalifikuojama pagal atitinkamą ANK straipsnį, kai jame nustatyta švelnesnė administracinė atsakomybė. Įstatymo 3 straipsnio 2 dalies 1-4 punktai, numato, kad švelnesnė administracinė atsakomybė yra šiais atvejais – ANK straipsnyje už administracinį nusižengimą nustatyta švelnesnė administracinė nuobauda negu ATPK, arba švelnesnė administracinio poveikio priemonė negu ATPK nustatyta papildoma nuobauda, arba ANK nenustatyta administracinio poveikio priemonių, nors ATPK buvo nustatytos papildomos administracinės nuobaudos; kai pagal ATPK už padarytą administracinį teisės pažeidimą buvo nustatytos administracinės nuobaudos – administracinis areštas ar nušalinimas nuo darbo (pareigų); už padarytą veiką ANK nustatytų minimalios ir maksimalios baudų vidurkis yra daugiau negu dešimt eurų mažesnis, specialiosios teisės atėmimo trukmės vidurkis yra mažesnis negu ANK; pagal ANK straipsnį už administracinį nusižengimą gali būti paskirtas turto konfiskavimas ar specialios teisės atėmimas, o ATPK už šią veiką buvo nustatytas privalomas turto konfiskavimas ar specialios teisės atėmimas.

8Atsižvelgiant į tai, kad R. Z. veiksmus kvalifikuojanti ANK 73 straipsnio 1 dalis (tėvų valdžios nepanaudojimas arba panaudojimas priešingai vaiko interesams, nuobauda – įspėjimas) nenumato švelnesnės atsakomybės, nei ATPK 181 straipsnio 1 dalis (nuobauda taip pat įspėjimas), R. Z. veiksmai neperkvalifikuotini ir jai taikytina 181 straipsnio 1 dalyje numatyta atsakomybė (Įstatymo 3 straipsnio 8 dalis).

9Teismas nustatė, jog pažeidimo esmė yra įrodyta, įrodymų pakanka nustatyti visas faktines aplinkybes, abejoti įrodymais nėra pagrindo. Pažeidimo padarymo aplinkybės aiškios, veiksmai kvalifikuoti tinkamai, atitinka pažeidimo, numatyto ATPK 181 straipsnio 1 dalyje, požymius.

10Atsakomybę lengvinančia aplinkybe laikytina tai, jog asmuo prisipažįsta dėl padaryto pažeidimo ir dėl jo gailisi. Atsakomybę sunkinančių aplinkybių nenustatyta.

11Skiriant nuobaudą, atsižvelgiama į padaryto teisės pažeidimo pobūdį, pažeidėjos asmenybę (niekada nebusta administracine tvarka), vieną atsakomybę lengvinančią aplinkybę ir atsakomybę sunkinančių aplinkybių nebuvimą. Įvertinus šias aplinkybes, teismas sprendžia, jog R. Z. skirtina ATPK 181 straipsnio 1 dalyje numatyta nuobauda – įspėjimas.

12Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo tvarkos įstatymo 3 straipsniu, Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso 30-32 straipsniais, 286-288 straipsniais, teismas

Nutarė

13R. Z. pripažinti kaltu, padarius administracinį teisės pažeidimą, numatytą ATPK 181 straipsnio 1 dalyje ir jam skirti nuobaudą – įspėjimą.

14Nutarimas per 20 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas Kauno apygardos teismui per Marijampolės rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai