Byla eB2-147-569/2017
Dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovui automobilių sporto klubui „Kripta racing“

1Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Lina Muchtarovienė rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi pareiškėjos Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – VMI prie LR FM) pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovui automobilių sporto klubui „Kripta racing“, ir

Nustatė

2Pareiškėja nurodė, kad VMI prie LR FM mokesčių apskaitos 2015-05-12 duomenimis, klubas valstybės biudžetui yra skolingas 59 794,50 Eur (32 787,75 Eur pelno mokesčio, 10 582,52 Eur pelno mokesčio delspinigių ir 16 405,53 Eur baudos, 18,10 Eur gyventojų pajamų mokesčio, 0,11 Eur gyventojo pajamų mokesčio delspinigių, 0,49 Eur mokesčio už aplinkos teršimą delspinigių). Pažymi, kad įsiskolinimas valstybės biudžetui susidarė nuo 2009 m. sausio mėn. Klubas deklaravo mokėtinus į valstybės biudžetą mokesčius, bet nevykdė prievolės juos sumokėti. Pareiškėjos nuomone, atsakovas negali įvykdyti savo finansinių įsipareigojimų, todėl sprendžia, kad atsakovas yra nemokus ir jam turi būti keliama bankroto byla.

3Automobilių sporto klubui „Kripta racing“ keltina bankroto byla.

4Lietuvos Respublikos Įmonių bankroto įstatymo (toliau – ir ĮBĮ) 4 straipsnyje nustatyta, kad įmonės kreditorius gali pateikti pareiškimą teismui dėl bankroto bylos įmonei iškėlimo, jeigu įmonė, be kita ko, laiku nemoka už gautas prekes, atliktus darbus (paslaugas), negrąžina kreditų ir nevykdo kitų sandoriais prisiimtų turtinių įsipareigojimų. Pagal ĮBĮ 9 straipsnio 5 dalies 1 punktą bankroto byla keliama, kai įmonė yra nemoki. ĮBĮ 2 straipsnio 8 dalyje nustatyta, kad įmonės nemokumas – įmonės būsena, kai įmonė nevykdo įsipareigojimų (nemoka skolų, neatlieka iš anksto apmokėtų darbų ir kt.) ir pradelsti įmonės įsipareigojimai (skolos, neatlikti darbai ir kt.) viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės.

5Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad nemokumas yra ekonominė įmonės būklė, kuri nustatoma pagal tai, ar įmonė atsiskaito su kreditoriais ir ar ji yra ekonomiškai pajėgi atsiskaityti. Jeigu asmuo neatsiskaito su kreditoriais arba neturi turto, kurio verte pakankamai būtų padengtas įsipareigojimų vykdymas, tai jos ekonominė padėtis gali būti vertinama kaip nemokumas (pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2013 m. sausio 9 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-82/2013).

6Atsakovui buvo išsiųsta 2015-05-19 teismo nutartis, kuria atsakovas įpareigotas pateikti teismui atsiliepimą į pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo, įmonės finansinės atskaitomybės dokumentus, kreditorių ir debitorių sąrašus, duomenis apie turimą turtą ir k. t. Tesimo siųsti procesiniai dokumentai atsakovui nebuvo įteikti. Teismas, pakartotinai 2015-05-19 teismo nutartį išsiuntė atsakovo ( - ) A. L.. Procesiniai dokumentai buvo įteikti A. L. motinai, tačiau atsiliepimo ir kitų 2015-05-19 nutartyje minimų dokumentų atsakovo ( - ) nepateikė. Kadangi teismo reikalauti dokumentai nebuvo pateikti, teismas, gindamas viešąjį interesą, įrodymus rinko savo iniciatyva. Teismas, spręsdamas klausimą dėl bankroto bylos atsakovui iškėlimo, vadovaujasi pareiškėjos pateiktais įrodymais, teismo iniciatyva išreikalautais įrodymais (CPK 179 straipsnio 2 dalis). Apie teismo posėdį dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovui pranešta viešo paskelbimo būdu (38, 44 b. l.). Iš byloje esančių duomenų matyti, kad atsakovas nevykdo įsipareigojimų pareiškėjai galimai dėl savo nemokumo. Pareiškimo pateikimo metu pareiškėja nurodė, kad VMI prie LR FM turimais 2015-05-12 duomenimis, atsakovas automobilių sporto klubas „Kripta racing“ valstybės biudžetui yra skolingas 59 794,50 Eur. Kaip matyti iš Valstybės įmonės (toliau – VĮ) „Registrų centras” duomenų, atsakovas nuo įmonės įregistravimo neteikia finansinės atskaitomybės duomenų (31 b. l.). Vadovaujantis VĮ „Registrų centras” duomenimis atsakovas automobilių sporto klubas „Kripta racing“ nuosavybės teise registruoto nekilnojamo turto neturi (14 b. l.). Valstybinės įmonės (toliau – VĮ) „Regitra“ duomenimis, atsakovo vardu buvo registruota 10 transporto priemonių, transporto priemonių būsena – išregistruotos, dalyvavimas viešame eisme draudžiamas (15 –17 b. l.). Pagal Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Šiaulių skyriaus duomenis, Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui atsakovas automobilių sporto klubas „Kripta racing“ yra skolingas 109,56 Eur valstybinio socialinio draudimo įmokų ir 5,91 Eur delspinigių, viso – 115,47 Eur. Paskutiniais duomenimis, atsakovo skola Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui 2015-09-01 sudarė 115,47 Eur. Pažymėtina, jog teismas neturi atsakovo finansinės atskaitomybės duomenų, todėl teismui sunku įvertinti tikrąją atsakovo automobilių sporto klubo „Kripta racing“ finansinę padėti, bylos nagrinėjimo metu. Įvertinus tai, kad atsakovas nemoka privalomųjų įmokų valstybei ir Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui, jo pradelsti įmonės įsipareigojimai (skolos, neatlikti darbai ir kt.) galimai viršija pusę į jo balansą įrašyto turto vertės, konstatuotina, jog atsakovas automobilių sporto klubas „Kripta racing“ yra nemokus, todėl jam keltina bankroto byla. Pagrindų, įpareigojančių atsisakyti kelti bankroto bylą, nėra (ĮBĮ 10 straipsnio 3 dalis).

7Pagal ĮBĮ 10 straipsnio 4 dalies 1 punktą, priėmęs nutartį iškelti bankroto bylą, teismas privalo paskirti bankroto administratorių. Pagal ĮBĮ 11 straipsnio 1 dalį įmonės bankroto administratorius – tai teismo paskirtas fizinis ar juridinis asmuo, turintis teisę teikti įmonių bankroto administravimo paslaugas ir šią teisę įgijęs šio įstatymo ir su jo įgyvendinimu susijusių teisės aktų nustatyta tvarka. Pagal nuo 2015 m. sausio 1 d. įsigaliojusio ĮBĮ 11 straipsnio 2 dalį administratoriaus kandidatūrą iš įrašytų į šio įstatymo 116 straipsnio 1 dalyje nurodytą sąrašą ir šio straipsnio 3 dalyje nustatyta tvarka pareiškusių sutikimą administruoti įmonę (įmones) asmenų parenka teismas, naudodamasis Bankroto administratorių atrankos kompiuterine programa, sukurta vadovaujantis Vyriausybės patvirtintomis Bankroto administratorių atrankos taisyklėmis. Atsižvelgiant į šias įstatymo nuostatas, atsakovo automobilių sporto klubo „Kripta racing“ bankroto administratoriumi skirtina mažoji bendrija (toliau – MB) „Bankroto byla“, parinkta naudojantis Bankroto administratorių atrankos kompiuterine programa.

8Teismas pažymi, kad bankrutuojančios įmonės kreditorių susirinkimas turi teisę kreiptis į teismą dėl įmonės administratoriaus pakeitimo, jeigu iškyla pagrįstos abejonės dėl administratoriaus tinkamumo, jo neatitikimo šiam subjektui įstatymo keliamiems reikalavimams (ĮBĮ 11 straipsnio 10 dalies 2 punktas, 23 straipsnio 13 punktas).

9Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 290 straipsniu, 291 straipsniu, Lietuvos Respublikos Įmonių bankroto įstatymo 4 straipsnio 2 punktu, 3 punktu, 4 punktu, 5 straipsnio 1 dalies 3 punktu, 8 straipsniu, 9 straipsnio 7 dalimi, 10 straipsnio 4 dalimi, 6 dalimi, 7 dalies 8 punktu, teismas

Nutarė

101. Iškelti bankroto bylą atsakovui automobilių sporto klubui „Kripta racing“ (įmonės kodas 300519546, registracijos adresas: Šiaulių m. sav., Šiaulių m. sav. teritorija).

112. Bankrutuojančio automobilių sporto klubo „Kripta racing“ administratoriumi paskirti MB „Bankroto byla“ (asmenų, teikiančių įmonių bankroto administravimo paslaugas, sąrašo numeris B-JA263).

123. Areštuoti automobilių sporto klubo „Kripta racing“ (įmonės kodas 300519546) kilnojamąjį ir nekilnojamąjį turtą bei pinigines lėšas, esančias bankų sąskaitose iki nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos.

134. Uždrausti automobilių sporto klubui „Kripta racing“ vykdyti visas finansines prievoles, neįvykdytas iki bankroto bylos iškėlimo, ir be teismo leidimo parduoti, išnuomoti, įkeisti, laiduoti įmonės turtą ar kitokiais būdais perleisti įmonei priklausantį turtą.

145. Nustatyti automobilių sporto klubo „Kripta racing“ kreditorių finansiniams reikalavimams pareikšti 30 dienų terminą nuo teismo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos.

156. Pirmąjį kreditorių susirinkimą sušaukti per 30 dienų nuo teismo nutarties patvirtinti kreditorių reikalavimus įsiteisėjimo dienos.

167. Pavesti administratoriui atlikti veiksmus, numatytus Lietuvos Respublikos Įmonių bankroto įstatymo 10 straipsnio 4 dalies 3 punkte, bei per 20 darbo dienų nuo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos pateikti teismui sąmatą bendrovės lėšų sumai, kurią jis turės teisę naudoti administravimo išlaidoms apmokėti.

178. Automobilių sporto klubo „Kripta racing“ valdymo organams nustatyti 15 dienų laikotarpį nuo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos perduoti bendrovės administratoriui įmonės turtą pagal finansinę atskaitomybę, sudarytą nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos duomenimis, taip pat visus dokumentus.

189. Nustatyti, kad nuo nutarties įsiteisėjimo dienos automobilių sporto klubas „Kripta racing“ įgyja bankrutuojančios įmonės statusą.

19Apie iškeltą automobilių sporto klubui „Kripta racing“ bankroto bylą pranešti Įmonių bankroto valdymo departamentui prie Ūkio ministerijos, juridinių asmenų registrui, atsakovui automobilių sporto klubui „Kripta racing“.

20Nutarties dalį dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, vykdyti skubiai.

21Nutartis per 10 dienų gali būti skundžiama Lietuvos apeliaciniam teismui per Šiaulių apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Lina... 2. Pareiškėja nurodė, kad VMI prie LR FM mokesčių apskaitos 2015-05-12... 3. Automobilių sporto klubui „Kripta racing“ keltina bankroto byla.... 4. Lietuvos Respublikos Įmonių bankroto įstatymo (toliau – ir ĮBĮ) 4... 5. Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad nemokumas yra ekonominė įmonės... 6. Atsakovui buvo išsiųsta 2015-05-19 teismo nutartis, kuria atsakovas... 7. Pagal ĮBĮ 10 straipsnio 4 dalies 1 punktą, priėmęs nutartį iškelti... 8. Teismas pažymi, kad bankrutuojančios įmonės kreditorių susirinkimas turi... 9. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 290 straipsniu,... 10. 1. Iškelti bankroto bylą atsakovui automobilių sporto klubui „Kripta... 11. 2. Bankrutuojančio automobilių sporto klubo „Kripta racing“... 12. 3. Areštuoti automobilių sporto klubo „Kripta racing“ (įmonės kodas... 13. 4. Uždrausti automobilių sporto klubui „Kripta racing“ vykdyti visas... 14. 5. Nustatyti automobilių sporto klubo „Kripta racing“ kreditorių... 15. 6. Pirmąjį kreditorių susirinkimą sušaukti per 30 dienų nuo teismo... 16. 7. Pavesti administratoriui atlikti veiksmus, numatytus Lietuvos Respublikos... 17. 8. Automobilių sporto klubo „Kripta racing“ valdymo organams nustatyti 15... 18. 9. Nustatyti, kad nuo nutarties įsiteisėjimo dienos automobilių sporto... 19. Apie iškeltą automobilių sporto klubui „Kripta racing“ bankroto bylą... 20. Nutarties dalį dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, vykdyti skubiai.... 21. Nutartis per 10 dienų gali būti skundžiama Lietuvos apeliaciniam teismui per...