Byla 2-213-828/2014
Dėl žalos atlyginimo pagal ieškovų K. V. ir S. V. ieškinį atsakovams T. B., A. B

1Panevėžio miesto apylinkės teismo teisėjas Vygintas Mažuika, sekretoriaujant teismo posėdžių sekretorei Audronei Meškonytei, dalyvaujant ieškovei K. V., jos atstovei advokatei Eligijai Norkienei-Paplauskei, ieškovui S. V., atsakovams T. B., A. B.,

2viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjęs civilinę bylą dėl žalos atlyginimo pagal ieškovų K. V. ir S. V. ieškinį atsakovams T. B., A. B.,

Nustatė

3Ieškovė reikalauja priteisti iš atsakovo T. B. ir subsidiariai iš atsakovo A. B. 2 374,02 Lt žalą, kurią ji patyrė dėl sūnaus S. V. gydymo. Ji turėjo 2 283,20 Lt sūnaus dantų gydymo išlaidų bei 90,82 Lt išlaidų kurui sūnaus vežiojimui iš namų į gydymo įstaigas.

4Ieškovas reikalauja priteisti iš atsakovo T. B. ir subsidiariai iš atsakovo A. B. 2 700 Lt būsimų gydymo išlaidų.

5Procesiniuose dokumentuose ieškovai nurodė, teismo posėdžio metu paaiškino, kad įsiteisėjusiu teismo nuosprendžiu nustatyta, jog nusikaltimo metu atsakovas T. B. sužalojo ieškovui S. V. dantis (nustatytas viršutinio žandikaulio dviejų priekinių dantų panirimas), dėl ko juos būtina tiesinti. Numatytas gydymo procesas trūks apie du metus, mažiausia numatyta viso gydymo kaina – 4 983,20 Lt, iš kurių 2 283,20 Lt jau sumokėjo ieškovė, likusius 2 700 Lt privalės sumokėti ieškovas.

6Ieškovės atstovė prašo ieškinį tenkinti visiškai.

7Atsakovai prašo ieškinį atmesti. Procesiniuose dokumentuose nurodė, teismo posėdžio metu paaiškino, kad nėra įrodymų, jog ieškovo gydymo išlaidos yra susijusios su atsakovo jo atžvilgiu padarytais nusikalstamais veiksmais, ieškovui ir iki nusikaltimo buvo atliekamas panašus gydymas, neįrodytas ir išlaidų dydis. Be to ieškovai pasirinko ne pigiausias gydymo paslaugas, o vienas iš brangesnių.

8Ieškinys tenkinamas visiškai.

9Byloje nustatyta, kad įsiteisėjusiu 2012-12-19 Panevėžio miesto apylinkės teismo nuosprendžiu atsakovas T. B. pripažintas kaltu 2012-09-17 sužalojęs ieškovą S. V.. Nuosprendžiu nustatyta, kad be kitų sužalojimų ieškovui padarytas viršutinio žandikaulio dviejų priekinių dantų panirimas. Civilinis ieškinys dėl nusikaltimu padarytos turtinės žalos nuosprendžiu perduotas spręsti civilinio proceso tvarka (b.l. 5-9). Bylos įrodymai patvirtina, kad ieškovai turėjo ir turės nurodyto dantų sužalojimo gydymo išlaidų.

10Įstatyme nustatyta, kad sužalojus fiziniam asmeniui sveikatą, už žalą atsakingas asmuo privalo nukentėjusiajam atlyginti visus šio patirtus nuostolius, kuriuos sudaro ir su sveikatos grąžinimu susijusios išlaidos (gydymo, vaistų įsigijimo, protezavimo, priežiūros ir kt.). Žala turi būti atlyginta visiškai. Už nepilnamečių nuo keturiolikos iki aštuoniolikos metų padarytą žalą iki jų pilnametystės subsidiariai atsakingi ir jų tėvai (CK 6.263, 6.276, 6.283 str.). Esant įsiteisėjusiam teismo nuosprendžiui, kuriuo ieškinys dėl turtinės žalos atlyginimo perduotas spręsti civilinio proceso tvarka, civilinės atsakomybės sąlygos, išskyrus žalos dydį, iš naujo nebenustatinėjamos, pripažįstama, kad jos įrodytos baudžiamojoje byloje (CPK 182 str. 3 p.).

11Ieškovai paaiškino, kad po sužalojimo S. V. gydėsi VšĮ „Panevėžio m. stomatologijos poliklinika“, gydymo metu buvo tiesinami panirę dantys. Šiuos paaiškinimus patvirtina kasos aparato kvitai, medicininių dokumentų kopijos (b.l. 16, 45-54). Matyti, kad už gydymą buvo sumokėta 83,20 Lt. Taip pat ieškovai paaiškino, kad nuo 2013 m. rugsėjo jie tęsė gydymą UAB „Oridenta“, kur dantys toliau buvo ir bus tiesinami breketų sistemomis. Nurodė, kad gydymas trūks apie dvejus metus. Iš UAB „Oridenta“ pateiktos pažymos, kasos kvitų matyti, kad S. V. gydymo klinikoje kaina yra 4 900 Lt (b.l. 12), iš kurių jau sumokėta 2 200 Lt (b.l. 13). Ieškovai gyvena Raguvoje Panevėžio r., S. V. gydosi klinikose Panevėžio m., kuriose būtina lankytis, kaip nurodė ieškovai, kas antrą savaitę. Todėl akivaizdu, kad dėl to ieškovai patiria ir kelionių į klinikas išlaidų. Teismui pateikti kuro įsigijimo kvitai 90,82 Lt sumai (b.l. 13). Šie ieškovų paaiškinimai, rašytiniai įrodymai, teismo vertinimu, yra pakankami ir neabejotinai patvirtina ieškovų turėtų ir būsimų išlaidų, susijusių su S. V. sveikatos grąžinimu, dydį (CPK 178, 185 str.). Tokiu būdu byloje visiškai įrodytas žalos, kurią reikalauja atlyginti ieškovai, dydis.

12Tuo pačiu atsakovų argumentai, kad ieškovo gydymo išlaidos nėra susijusios su atsakovo jo atžvilgiu padarytais nusikalstamais veiksmais, pateikti įrodymai nepakankami žalos dydžiui konstatuoti, atmetami. Ieškovų paaiškinimai, kad buvo ir yra gydomas būtent atsakovo T. B. padarytas sužalojimas nuoseklūs, atitinka vieni kitus, kt. bylos įrodymus. Kaip minėta, šiuos paaiškinimus patvirtina ir medicininiai dokumentai (nurodoma, kad 2012-09-18 nukentėjusysis kreipėsi dėl 2012-09-17 sumušimu padaryto sužalojimo) (b.l. 45), kiti nurodyti rašytiniai įrodymai. Teismo vertinimu, šių įrodymų visetas yra pakankamas išvadai, kad ieškovas S. V. gydosi būtent atsakovo T. B. padarytą sužalojimą. Pažymėtina, kad 2013-05-30 medicininis pažymėjimas Nr. 180 patvirtina, kad panašus ieškovui S. V. iki nusikaltimo nustatytas sveikatos sutrikimas (netaisyklingas sąkandis) buvo visiškai išgydytas iki 2009-12-08 (b.l. 18), taigi šiuo metu gydomas ne šis sutrikimas. Nepagrįsti ir atsakovų argumentai apie tai, kad ieškovai pasirinko ne pigiausią gydymo įstaigą, o vieną iš brangesnių. Šiai aplinkybei įrodyti jokių įrodymų nepateikta. Be to, teismo vertinimu, ieškovai neprivalo pasirinkti pigiausių, o turi teisę gauti geriausias su sveikatos grąžinimu susijusias paslaugas, kad padaryta žala būtų pašalinta visiškai nepaliekant jokių pasekmių (CK 1.5 str. 1 d., 6.263 str. 2 d., 6.283 str. 2 d.). Bylos duomenys nepatvirtina, kad ieškovai galėtų piktnaudžiauti savo teisėmis į žalos atlyginimą, pasirinkdami brangiausią, bet tuo pačiu ir neatitinkantį geriausios kokybės kriterijaus gydymą.

13Taigi byloje įrodyta, kad ieškovė dėl atsakovo T. B. nusikalstamų veiksmų patyrė 2 374,02 Lt žalą (turėjo 2 283,20 Lt sūnaus dantų gydymo išlaidų bei 90,82 Lt išlaidų kurui sūnaus vežiojimui iš namų į gydymo įstaigas), ieškovas turės 2 700 Lt būsimų gydymo išlaidų (CK 6.249 str. 3 d.). Žala padaryta tyčia, nusikalstamais chuliganiškais veiksmais, todėl mažinti jos nėra teisinio pagrindo (CK 6.248 str. 4 d., 6.251, 6.282 str.). Šią žalą privalo atlyginti ją padaręs atsakovas T. B.. Atsakovas T. B. žalos padarymo metu buvo nepilnametis. Byloje nėra jokių įrodymų, paneigiančių ir už jo veiksmus pagal įstatymą subsidiariai atsakingo atsakovo A. B. kaltę dėl žalos atsiradimo. Atsakovas A. B. savo subsidiarios atsakomybės byloje neginčijo, jo kaltės prezumpcija nepaneigta (CK 6.248 str. 1 d.). Todėl ir šis atsakovas subsidiariai yra atsakingas už T. B. padarytą žalą. Taigi žalos atlyginimas priteisiamas iš atsakovo T. B., nustatant, kad jam neturint turto ar uždarbio, kurio pakaktų padarytai žalai atlyginti, atitinkamą žalos dalį iki jo pilnametystės turi atlyginti atsakovas A. B. (CK 6.276 str. 1, 2 d.).

14Byloje susidarė šios bylinėjimosi išlaidos : 152 Lt žyminis mokestis, nuo kurio mokėjimo ieškovai atleisti, 480 Lt ieškovei teiktos valstybės garantuojamos antrinės teisinės pagalbos išlaidų, 24 Lt teismo išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu. Ieškinį patenkinus visiškai, visos bylinėjimosi išlaidos lygiomis dalimis priteisiamos iš atsakovų (CPK 93 str. 1 d.).

15Vadovaudamasis CPK 259, 260, 270 straipsniais, teismas

Nutarė

16Ieškinį tenkinti visiškai.

17Priteisti ieškovei K. V., a.k. ( - ) iš atsakovo T. B., a.k. ( - ) 2 374,02 Lt (dviejų tūkstančių trijų šimtų septyniasdešimt keturių litų 2 centų) žalos atlyginimą, nustatant, kad T. B. neturint turto ar uždarbio, kurio pakaktų padarytai žalai atlyginti, atitinkamą žalos dalį iki T. B. pilnametystės turi atlyginti atsakovas A. B., a.k. ( - )

18Priteisti ieškovui S. V., a.k. ( - ) iš atsakovo T. B., a.k. ( - ) 2 700 Lt (dviejų tūkstančių septynių šimtų litų) žalos atlyginimą, nustatant, kad T. B. neturint turto ar uždarbio, kurio pakaktų padarytai žalai atlyginti, atitinkamą žalos dalį iki T. B. pilnametystės turi atlyginti atsakovas A. B., a.k. ( - )

19Priteisti valstybei iš atsakovo T. B., a.k. ( - ) šias bylinėjimosi išlaidas : 240 Lt (du šimtus keturiasdešimt litų) valstybės garantuojamos antrinės teisinės pagalbos išlaidų bei 88 Lt kitų bylinėjimosi išlaidų.

20Priteisti valstybei iš atsakovo A. B., a.k. ( - ) šias bylinėjimosi išlaidas : 240 Lt (du šimtus keturiasdešimt litų) valstybės garantuojamos antrinės teisinės pagalbos išlaidų bei 88 Lt kitų bylinėjimosi išlaidų.

21Sprendimas per trisdešimt dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Panevėžio apygardos teismui, apeliacinį skundą paduodant per Panevėžio miesto apylinkės teismą.

Ryšiai
1. Panevėžio miesto apylinkės teismo teisėjas Vygintas... 2. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjęs civilinę... 3. Ieškovė reikalauja priteisti iš atsakovo T. B. ir subsidiariai iš atsakovo... 4. Ieškovas reikalauja priteisti iš atsakovo T. B. ir subsidiariai iš atsakovo... 5. Procesiniuose dokumentuose ieškovai nurodė, teismo posėdžio metu... 6. Ieškovės atstovė prašo ieškinį tenkinti visiškai.... 7. Atsakovai prašo ieškinį atmesti. Procesiniuose dokumentuose nurodė, teismo... 8. Ieškinys tenkinamas visiškai.... 9. Byloje nustatyta, kad įsiteisėjusiu 2012-12-19 Panevėžio miesto apylinkės... 10. Įstatyme nustatyta, kad sužalojus fiziniam asmeniui sveikatą, už žalą... 11. Ieškovai paaiškino, kad po sužalojimo S. V. gydėsi VšĮ „Panevėžio m.... 12. Tuo pačiu atsakovų argumentai, kad ieškovo gydymo išlaidos nėra susijusios... 13. Taigi byloje įrodyta, kad ieškovė dėl atsakovo T. B. nusikalstamų veiksmų... 14. Byloje susidarė šios bylinėjimosi išlaidos : 152 Lt žyminis mokestis, nuo... 15. Vadovaudamasis CPK 259, 260, 270 straipsniais, teismas... 16. Ieškinį tenkinti visiškai.... 17. Priteisti ieškovei K. V., a.k. ( - ) iš atsakovo T. B., a.k. ( - ) 2 374,02... 18. Priteisti ieškovui S. V., a.k. ( - ) iš atsakovo T. B., a.k. ( - ) 2 700 Lt... 19. Priteisti valstybei iš atsakovo T. B., a.k. ( - ) šias bylinėjimosi... 20. Priteisti valstybei iš atsakovo A. B., a.k. ( - ) šias bylinėjimosi... 21. Sprendimas per trisdešimt dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti...