Byla 1-1652-311/2014
Dėl dėl padarytų buhalterinę apskaitą reglamentuojančių teisės aktų pažeidimų iš dalies negalima nustatyti juridinio asmens- I-osios garažo eksploatavimo bendrijos- turto ir įsipareigojimų dydžio, t.yy. padarė nusikalstamą veiką, numatytą BK 223 str. 1 d

1Kauno apylinkės teismo teisėjas Rimantas Grigas, sekretoriaujant Birutei Čyžaitei, dalyvaujant: prokurorei Alinai Petruškevičienei, kaltinamiesiems J. N., A. R., specialistei L. B., viešame teisiamajame posėdyje išnagrinėjo baudžiamąją bylą, kurioje:

2J. N., gim. ( - ) Kaune, asmens kodas ( - ) LR pilietė, lietuvė, susituokusi, aukštojo išsilavinimo, nedirbanti, gyv. ( - ), ten pat deklaravusi gyvenamąją vietą, neteista,

3kaltinama padariusi nusikalstamas veikas, numatytas Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (toliau-BK) 223 str. 1 d , 300 str. 1 d.,

4A. R., gim. ( - ) Švenčionyse, asmens kodas ( - ) , LR pilietis, vedęs, aukštojo išsilavinimo, pensininkas, gyv. ( - ), neteistas,

5kaltinamas padaręs nusikalstamą veiką, numatytą BK 223 str. 1 d.,

Nustatė

6J. N. aplaidžiai tvarkė buhalterinę apskaitą, o būtent: 2007-06-22 iki 2011-08-09 būdama I-osios garažo eksploatavimo bendrijos, įmonės kodas ( - ), registruotos ( - ) buhaltere, pagal Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymo (2001-11-06 Nr. IX-574) 11 straipsnio ,,Atsakomybė už įrašų teisingumą“ 1 dalies nuostatas ,,Už buhalterinių įrašų teisingumą Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka atsako vyriausiasis buhalteris (buhalteris) arba kiti šio įstatymo 10 straipsnyje nurodyti asmenys, kurie tvarko ūkio subjekto apskaitą“ būdama atsakinga už buhalterinių įrašų teisingumą, pažeidė:

7-Kasos darbo organizavimo ir kasos operacijų atlikimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. vasario 17 d. nutarimu Nr. 179, 16 p. ,,Visos kasos operacijos įrašomos į kasos knygą. Jeigu kasos knyga pildoma kompiuteriu, turi būti išsaugoti visi būtinieji kasos knygos rekvizitai: data, pinigų likutis kasoje darbo dienos pradžioje, kasos pajamų ir išlaidų orderių numeriai, iš ko priimta arba kam išmokėta pinigų suma pagal kiekvieną kasos pajamų ir išlaidų orderį, bendra gautų ir bendra išmokėtų per dieną pinigų suma, pinigų likutis kasoje darbo dienos pabaigoje, kasininko ir vyriausiojo buhalterio (buhalterio) parašai“,

8-Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymo 6 straipsnio ,,Apskaitos tvarkymo sistemos nustatymas ir parinkimas“ 2 d. ,,Į apskaitą privaloma įtraukti visas ūkines operacijas ir ūkinius įvykius, susijusius su turto, nuosavo kapitalo, įsipareigojimų dydžio arba struktūros pasikeitimu“, t.y. nuo 2010-10-01 iki 2010-10-28 kasos knygoje neapskaitė 53 kasos pajamų orderių: 2010-10-01 kasos pajamų orderio (toliau-( - )) Nr. ( - ) 30 Lt sumai, 2010-10-04 ( - ) Nr. ( - ) 200 Lt sumai, 2010-10-01 ( - ) Nr. ( - ) 100 Lt sumai, 2010-10-04 ( - ) Nr. ( - ) 120 Lt sumai, 2010-10-04 ( - ) Nr. ( - ) 110 Lt sumai, 2010-10-04 ( - ) Nr. ( - ) 50 Lt sumai, 2010-10-04 ( - ) Nr. ( - ) 50 Lt sumai, 2010-10-04 ( - ) Nr. ( - ) 200 Lt sumai, 2010-10-04 ( - ) Nr. ( - ) 300 Lt sumai, 2010-10-05 ( - ) Nr. ( - ) 100 Lt sumai, 2010-10-05 ( - ) Nr. ( - ) 50 Lt sumai, 2010-10-05 ( - ) Nr. ( - ) 100 Lt sumai, 2010-10-05 ( - ) Nr. ( - ) 130 Lt sumai, 2010-10-06 ( - ) Nr. ( - ) 100 Lt sumai, 2010-10-01 ( - ) Nr. ( - ) 110 Lt sumai, 2010-10-06 ( - ) Nr. ( - ) 100 Lt sumai, 2010-10-06 ( - ) Nr. ( - ) 100 Lt sumai, 2010-10-07 ( - ) Nr. ( - ) 250 Lt sumai, 2010-10-18 ( - ) Nr. ( - ) 50 Lt sumai, 2010-10-18 ( - ) Nr. ( - ) 250 Lt sumai, 2010-10-18 ( - ) Nr. ( - ) 50 Lt sumai, 2010-10-18 ( - ) Nr. ( - ) 60 Lt sumai, 2010-10-18 ( - ) Nr. ( - ) 250 Lt sumai, 2010-10-18 ( - ) Nr. ( - ) 160 Lt sumai, 2010-10-18 ( - ) Nr. ( - ) 50 Lt sumai, 2010-10-19 ( - ) Nr. ( - ) 70 Lt sumai, 2010-10-19 ( - ) Nr. ( - ) 200 Lt sumai, 2010-10-19 ( - ) Nr. ( - ) 140 Lt sumai, 2010-10-19 ( - ) Nr. ( - ) 150 Lt sumai, 2010-10-20 ( - ) Nr. ( - ) 60 Lt sumai, 2010-10-20 ( - ) Nr. ( - ) 150 Lt sumai, 2010-10-20 ( - ) Nr. ( - ) 100 Lt sumai, 2010-10-20 ( - ) Nr. ( - ) 150 Lt sumai, 2010-10-20 ( - ) Nr. ( - ) 50 Lt sumai, 2010-10-20 ( - ) Nr. ( - ) 55 Lt sumai, 2010-10-20 ( - ) Nr. ( - ) 100 Lt sumai, 2010-10-20 ( - ) Nr. ( - ) 150 Lt sumai, 2010-10-20 ( - ) Nr. ( - ) 150 Lt sumai, 2010-10-20 ( - ) Nr. ( - ) 100 Lt sumai, 2010-10-21 ( - ) Nr. ( - ) 200 Lt sumai, 2010-10-21 ( - ) Nr. ( - ) 200 Lt sumai, 2010-10-22 ( - ) Nr. ( - ) 170 Lt sumai, 2010-10-21 ( - ) Nr. ( - ) 100 Lt sumai, 2010-10-26 ( - ) Nr. ( - ) 100 Lt sumai, 2010-10-26 ( - ) Nr. ( - ) 100 Lt sumai, 2010-10-26 ( - ) Nr. ( - ) 50 Lt sumai, 2010-10-26 ( - ) Nr. ( - ) 100 Lt sumai, 2010-10-27 ( - ) Nr. ( - ) 130 Lt sumai, 2010-10-28 ( - ) Nr. ( - ) 10 Lt sumai, 2010-10-28 ( - ) Nr. ( - ) 75 Lt sumai, 2010-10-28 ( - ) Nr. ( - ) 190 Lt sumai, 2010-10-28 ( - ) Nr. ( - ) 100 Lt sumai, 2010-10-28 ( - ) Nr. ( - ) 102 Lt sumai,

9viso 6322 Lt sumai, šiai sumai nepadidino kasos grynųjų pinigų likučio, bendrijai padarydama 6332 Lt nuostolį, todėl dėl padarytų buhalterinę apskaitą reglamentuojančių teisės aktų pažeidimų iš dalies negalima nustatyti juridinio asmens- I-osios garažo eksploatavimo bendrijos- turto ir įsipareigojimų dydžio, t.yy. padarė nusikalstamą veiką, numatytą BK 223 str. 1 d.

10Be to, J. N. 2010-2011 metais, tiksliau ikiteisminio tyrimo metu nenustatytu laiku, I-osios garažo eksploatavimo bendrijoje adresu ( - ), eidama bendrijos buhalterės pareigas, suklastojo tikrus dokumentus:

112010-10-01 ( - ) Nr. ( - ) suklastojo E. V. parašą apie 30 Lt įnešimą, 2010-10-04 ( - ) Nr. ( - ) suklastojo R. J. parašą apie 200 Lt įnešimą, 2010-10-01 ( - ) Nr. ( - ) suklastojo E. J. parašą apie 100 Lt įnešimą, 2010-10-04 ( - ) Nr. ( - ) suklastojo A. D. parašą apie 120 Lt įnešimą, 2010-10-04 ( - ) Nr. ( - ) suklastojo T. C. parašą apie 110 Lt įnešimą, 2010-10-04 ( - ) Nr. ( - ) suklastojo S.V. K. parašą apie 50 Lt įnešimą, 2010-10-04 ( - ) Nr. ( - ) suklastojo S. K. parašą apie 50 Lt įnešimą, 2010-10-04 ( - ) Nr. ( - ) suklastojo V. I. parašą apie 200 Lt įnešimą, 2010-10-04 ( - ) Nr. ( - ) suklastojo A.A. M. parašą apie 300 Lt įnešimą, 2010-10-05 ( - ) Nr. ( - ) suklastojo K. M. parašą apie 100 Lt įnešimą, 2010-10-05 ( - ) Nr. ( - ) suklastojo J.V. N. parašą apie 50 Lt įnešimą, 2010-10-05 ( - ) Nr. ( - ) suklastojo J. R. parašą apie 100 Lt įnešimą, 2010-10-05 ( - ) Nr. ( - ) suklastojo G. Z. parašą apie 130 Lt įnešimą, 2010-10-06 ( - ) Nr. ( - ) suklastojo A. C. parašą apie 100 Lt įnešimą, 2010-10-01 ( - ) Nr. ( - ) suklastojo R. P. parašą apie 100 Lt įnešimą, 2010-10-06 ( - ) Nr. ( - ) suklastojo J. K. parašą apie 100 Lt įnešimą, 2010-10-06 ( - ) Nr. ( - ) suklastojo V. J. parašą apie 100 Lt įnešimą, 2010-10-07 ( - ) Nr. ( - ) suklastojo E. Z. parašą apie 250 Lt įnešimą, 2010-10-18 ( - ) Nr. ( - ) suklastojo E. M. parašą apie 50 Lt įnešimą, 2010-10-18 ( - ) Nr. ( - ) suklastojo V. J. parašą apie 250 Lt įnešimą, 2010-10-18 ( - ) Nr. ( - ) suklastojo D. L. parašą apie 50 Lt įnešimą, 2010-10-18 ( - ) Nr. ( - ) suklastojo R. K. parašą apie 60 Lt įnešimą, 2010-10-18 ( - ) Nr. ( - ) suklastojo V. J. parašą apie 250 Lt įnešimą, 2010-10-18 ( - ) Nr. ( - )suklastojo S. V. parašą apie 160 Lt įnešimą, 2010-10-18 ( - ) Nr. ( - ) suklastojo B. D. parašą apie 50 Lt įnešimą, 2010-10-19 ( - ) Nr. ( - ) suklastojo P. K. parašą apie 70 Lt įnešimą, 2010-10-19 ( - ) Nr. ( - ) suklastojo R. L. parašą apie 200 Lt įnešimą, 2010-10-19 ( - ) Nr. ( - ) suklastojo A. B. parašą apie 140 Lt įnešimą, 2010-10-19 ( - ) Nr. ( - ) suklastojo Z. S. parašą apie 150 Lt įnešimą, 2010-10-20 ( - ) Nr. ( - ) suklastojo J. S. parašą apie 60 Lt įnešimą, 2010-10-20 ( - ) Nr. ( - ) suklastojo J. G. parašą apie 150 Lt įnešimą, 2010-10-20 ( - ) Nr. ( - ) suklastojo M. T. parašą apie 100 Lt įnešimą, 2010-10-20 ( - ) Nr. ( - ) suklastojo E. Š. parašą apie 150 Lt įnešimą, 2010-10-20 ( - ) Nr. ( - ) suklastojo D. G. parašą apie 50 Lt įnešimą, 2010-10-20 ( - ) Nr. ( - ) suklastojo A. L. parašą apie 55 Lt įnešimą, 2010-10-20 ( - ) Nr. ( - ) suklastojo R. P. parašą apie 100 Lt įnešimą, 2010-10-20 ( - ) Nr. ( - ) suklastojo M. V. parašą apie 150 Lt įnešimą, 2010-10-20 ( - ) Nr. ( - ) suklastojo B. K. parašą apie 150 Lt įnešimą, 2010-10-20 ( - ) Nr. ( - ) suklastojo V. V. parašą apie 100 Lt įnešimą, 2010-10-21 ( - ) Nr. ( - ) suklastojo L. R. parašą apie 200 Lt įnešimą, 2010-10-21 ( - ) Nr. ( - ) suklastojo R. J. parašą apie 200 Lt įnešimą, 2010-10-22 ( - ) Nr. ( - ) suklastojo J. K. parašą apie 170 Lt įnešimą, 2010-10-21 ( - ) Nr. ( - ) suklastojo J. V. parašą apie 100 Lt įnešimą, 2010-10-26 ( - ) Nr. ( - ) suklastojo V. L. parašą apie 100 Lt įnešimą, 2010-10-26 ( - ) Nr. ( - ) suklastojo V. K. parašą apie 100 Lt įnešimą, 2010-10-26 ( - ) Nr. ( - ) suklastojo A. V. parašą apie 50 Lt įnešimą, 2010-10-26 ( - ) Nr. ( - ) suklastojo A.M. K. parašą apie 100 Lt įnešimą, 2010-10-27 ( - ) Nr. ( - ) suklastojo B. D. parašą apie 130 Lt įnešimą, 2010-10-28 ( - ) Nr. ( - ) suklastojo D. S. parašą apie 10 Lt įnešimą, 2010-10-28 ( - ) Nr. ( - ) suklastojo G. D. parašą apie 75 Lt įnešimą, 2010-10-28 ( - ) Nr. ( - ) suklastojo V. R. parašą apie 190 Lt įnešimą, 2010-10-28 ( - ) Nr. ( - ) suklastojo N.M. S. parašą apie 100 Lt įnešimą, 2010-10-28 ( - ) Nr. ( - ) suklastojo I. D. parašą apie 102 Lt įnešimą, t.y. padarė nusikalstamą veiką, numatytą BK 300 str. 1 d.

12Kaltinamoji J. N. kalta prisipažino ir parodė, kad nuo 2007-06-22 iki 2011-08-10 dirbo I-os garažo eksploatavimo bendrijos, esančios ( - ), buhaltere. Pradedant darbą, buvusi buhalterė neperdavė turto, dokumentų, pinigų, priėmimo- perdavimo aktas nebuvo surašytas. 2007 m.liepą buvusi buhalterė S. perdavė tik seifo raktus ir slaptažodį, kad galėtų prisijungti prie kompiuterio, nes kasos knyga buvo vedama kompiuteriu. Pirmininkas A. R. pasakė, kad gali tekti iš bendrijos narių priimti bendrijos narių mokesčius, apie tai, kad jai reikės vesti ir kasos knygą, nei pirmininkas A. R., nei buhalterė S. nesakė, A. R. tik pasakė dirti taip, kaip iki tol dirbo S.. Nors jai ir nepriklausė, kompiuteriu pildė bendrijos kasos knygą, dirbo ne pilną darbo dieną, be to, turėjo atlikti daugybę papildomų darbų – rašyti įvairius raštus, vykdyti kitus pirmininko nurodymus, todėl galėjo ir neišlaikyti visų būtinų kasos knygos rekvizitų, galėjo kur nors nepasirašyti. Ji bendrijos pirmininko A. R. žodiniu nurodymu iš bendrijos narių priimdavo grybais nario mokesčius, kurio dydis kiekvieną mėnesį būdavo skirtingas visiems bendrijos nariams (priklausydavo nuo patirtų bendrijos išlaidų ir pan.), konkreti mokėjimo diena nebuvo nustatyta, todėl bendrijos nariai visą mėnesį, kada kas sugalvodavo, užėję mokėdavo grynais, dažnai mokėdavo iš karto už kelis mėnesius. Ji mokėtojo akivaizdoje dviem egzemplioriais išrašydavo kasos pajamų orderį (toliau ( - )). Nežiūrint į tai, už kurį laikotarpį, nežiūrint į tai, kokia suma būdavo įmokama, visada išrašydavo vieną ( - ) visai sumai, niekada vienu metu mokamai pinigų sumai nerašydavo kelių ( - ). Mokėtojas visada jos akivaizdoje pasirašydavo, patvirtindamas, jog iš tikrųjų įmokėjo ( - ) nurodytą sumą. Vienas ( - ) egzempliorius likdavo bendrijoje, kitą atiduodavau mokėtojui. Dėl didelio darbo krūvio tik mėnesio pabaigoje visus ( - ) surašydavo į kasos knygą. ( - ) blankai buvo griežtos atskaitomybės, numerius juose ji įrašydavo ranka, jie turėjo būti rašomi iš eilės, sutapti su numeriais kasos knygoje, tačiau pasitaikydavo, jog suklysdavo, netyčia praleisdavo numerį, taip kasos knygoje atsiradus besidubliuojančių numerių, vienam iš numerių prirašydavo raidę ,,A“. Taip dirbo ir 2010 m.spalį- kaip įprastai visą mėnesį iš bendrijos narių priiminėjo nario įmokas, jiems išrašinėjo ( - ). Pasibaigus 2010 m.spaliui tarp kitų seife buvusių dokumentų nesugebėjo surasti tą mėnesį išrašytų ( - ), kuriuos reikėjo suvesti į kasos knygą. 2010 m.pabaigoje- 2011 m.pradžioje buvo prasta sveikata, 2011m. balandį atsigulė į ligoninę, dėl prastos sveikatos buvo sunku dirbti. 2011 m.balandžio mėn.turėjo būti ataskaitinis susirinkimas, bendrijos kasos knygą ji turėjo sutvarkyti iki tos datos, kadangi nerado 2010 m.spalį išrašytų ( - ), patvirtinančių nario mokesčių įmokėjimą, o juos būtinai reikėjo įtraukti į kasos knygą, nusprendė išrašyti naujus ( - ), jeigu iki susirinkimo nespėtų jų rasti ir įtraukti į kasos knygą. Suprasdama ką daro, niekieno neverčiama, laisva valia, bendrijoje - Kaune Partizanų g. 61, tuščiuose 53 ( - ) blankuose įrašė ( - ) numerius, kurie buvo pildyti 2010 m.spalio mėn., visuose šiuose ( - ) savo ranka įrašė 2010 m.spalio mėn. nario mokesčius mokėjusiųjų duomenis, už juos visus savo ranka pasirašė ir taip suklastojo 53 bendrijos narių parašus, už juos pasirašydama ( - ). Įmokėtas pinigų sumas ( - ) įrašė savo ranka, sumas, mokėtojus nurodė iš atminties, kaip tuo metu prisiminė kiek kas mokėjo. Taip ji ne tik suklastojo bendrijos narių parašus 53 ( - ), bet ir juose nurodė klaidingas sumas. Negali paaiškinti, kaip atsitiko, jog originaliuose ir visuose suklastotuose ( - ) numeriai sutapo, suklastotų orderių niekur ir niekada nepanaudojo, juos išrašė kaip atsarginį variantą. Originalių ( - ) nesugebėjo surasti dėl sveikatos būklės. Naująją bendrijos buhalterę D. K. informavo apie savo išrašytus ir už bendrijos narius pasirašytus 53 ( - ), pasakė, kad jų į kasos pajamų knygą neįtraukė, niekur nepanaudojo, sakė jai seife gerai paieškoti tikrųjų 2010 m.spalio mėn. ( - ). Taip D. K. jos seife tarp kitų dokumentų rado tikruosius 2010 m.spalio mėn.išrašytus ( - ) ir juos įtraukė į kasos knygą. Nuo 2011-04-26 iki 2011-04-29 ji gulėjo ligoninėje, po kelių dienų į namus atvyko bendrijos pirmininkas A. R. ir bendrijos vedėjas E. S., ji A. R. perdavė kabineto raktą ir 2 seifo, kuriuo naudojosi, raktus, seifo atidaryme nedalyvavo. Dėl nustatyto 18084,61 lt trūkumo negali nieko paaiškinti, neįsivaizduoja, kaip jis galėjo susidaryti. Sutinka, kad aplaidžiai tvarkė buhalterinę apskaitą. Jos darbo seife visada būdavo grynųjų pinigų, ji tiesiog nespėdavo jų įnešti į sąskaitą, suskaičiuoti, supildyti kasos knygą. Pilnai prisipažįsta dėl aplaidaus buhalterinės apskaitos tvarkymo, nuoširdžiai gailisi, tačiau taip atsitiko dėl labai didelių darbo krūvių. Ji niekada nebuvo supažindinta su pareigybės aprašymu, nežino, ar toks buvo iš viso, su ja nebuvo sudaryta materialinės atsakomybės sutartis, dirbo 4 val. per dieną, 5 darbo dienų savaitę.

13Kaltinamasis A. R. kaltu prisipažino ir parodė, kad yra I-os garažo eksploatavimo bendrijos, esančios ( - ), pirmininkas nuo 2002 ar 2004 m. Mano, kad apskaitos dokumentų pasirašymo tvarką turėjo parengti atsakingi asmenys, t.y. bendrijos buhalterė J. N., ji, parengusi šią tvarką, turėjo jam pateikti patvirtinti, taip mano remdamasis savo asmenine praktika, nes ne įmonių vadovai rengia apskaitos dokumentų pasirašymo tvarką, o atsakingi asmenys- šiuo atveju - bendrijos buhalterė J. N.. J. N. darbo sutartyje, pareigybės aprašyme nebuvo numatyta pareiga parengti apskaitos dokumentų pasirašymo tvarką ir ją pateikti bendrijos pirmininkui patvirtinti, tačiau tai savaime suprantama. Jis, kaip bendrijos pirmininkas, turėjo kontroliuoti apskaitos dokumentų pasirašymo tvarką, tačiau nekontroliavo, nes J. N. tvarkos neparengė ir nepateikė, o jis nežinojo, kad turi būti kokiu tai būdu nustatyta apskaitos dokumentų pasirašymo tvarka ir kad jis už tai atsakingas. J. N. pristatė kaip patyrusi specialistė, todėl manė, kad visą, kas susiję su buhalterine apskaita, atliks tinkamai. 1-oje garažo eksploatavimo bendrijoje nuo įsteigimo, t.y. nuo 1973 m., buvo nusistovėjusi tvarka, kad su bendrijos buhaltere nebuvo sudaroma materialinės atsakomybės sutartis, dėl to niekam pretenzijų, jokių klausimų niekada nekilo, tokia tvarka buvo iki 2011 metų. Nuo bendrijos įsteigimo iki 2011 m. nebuvo rengiami darbuotojų, tame tarpe ir buhalterės, pareigybių aprašymai. Atrenkant J. N. konkurso būdu į buhalterės, kasininkės, pareigas, su ja buvo žodžiu kruopščiai aptartos jos būsimos pareigos, darbo pobūdis, atlyginimas, darbo laikas, vieta (dirbti kiekvieną darbo dieną po 4 val., darbo vieta buvo kompiuterizuota, ji turėjo priimti iš bendrijos narių įmokas, skaičiuoti išlaidas, apmokėti bendrijai teikiamas paslaugas, apskaičiuoti ir išmokėti darbuotojų atlyginimus, vesti paslaugų mokėjimus per banką). J. N. besąlygiškai sutiko su darbo apimtimi. Po J. N. darbo patikrinimo bendrijoje įvesta buhalterės- kasininkės pareigybė. Bendrijos seifu naudojosi tik viena J. N.. Išeidama iš darbo V. S. perdavė seifo raktus J. N., seifo patalpoje yra įrengta signalizacija, langas grotuotas, šarvuotos durys. Jis J. N. žodžiu patarė seife laikyti grynuosius darbuotojų atlyginimams, nes tuo metu atlyginimai buvo mokami grynaisiais. Naudojimosi seifu tvarkos nei žodžiu, nei raštu nenustatė, nes seifu naudojosi tik tik bendrijos buhalterė, raktų komplektas buvo tik vienas ir jį turėjo J. N.. Grynieji pinigai buvo inventorizuojami reguliariai: 2007 m.rugpjūčio 1 d., rugsėjo 1 d. ir gruodžio 1 d., 2008 m.kovo 1 d., liepos 14 d., rugsėjo 1 d., gruodžio 1 d., 2009 m.sausio 1 d., balandžio 1 d., rugsėjo 1 d., gruodžio 2 d., 2010 m.balandžio 1 d., lapkričio 1 d., 2011 m.balandžio 14 d., gegužės 4 d., mano, kad inventorizacijos aktus turėjo surašyti buhalterė, kodėl jie nebuvo surašyti, paaiškinti negali. Kasos knygos visą laiką bendrijoje buvo vedamos, jas 2007-2009m. vedė J. N., 2010-2011 m.- buhalterė D. K.. Įsakymų dėl inventorizacijos atlikimo už 2007-06-22 - 2011-08-09 jis nerengė, nes nematė reikalo. Bendrijoje 2009 m.balandžio mėn ir 2011 m.balandžio mėn., buvo atliktos inventorizacijos, surašyti revizijos komisijos aktai. Bendrijos buhalterė J. N. turėjo pasirūpinti bendrijoje naudojamų blankų apskaita. E. S. parengdavo medžiagų nurašymo aktus, prie kurių prisegdavo išlaidas patvirtinančius dokumentus. Jis viską sutikrinęs pasirašydavo parengtuose medžiagų nurašymo aktuose, vėliau E. S. pateikdavo juos buhalterei J. N.. Negali paaiškinti, kodėl nebuvo išsaugoti E. S. parengti medžiagų nurašymo aktai bei išlaidas patvirtinantys dokumentai. 2011-05-04 buvo atidarytas seifas, kuriuo naudojosi J. N., ji pati nedalyvavo. Seife rado 10 252, 08 Lt. Jis niekada bendrijos kasos knygos netvarkė ir netikrino. Nežino, koks kasos knygoje, jos ataskaitoje, nurodytas likutis 2011-04-29 ir koks grynųjų likutis nurodytas kasos knygoje bei jos ataskaitoje, apie tai reikėtų klausti įrašus dariusios buhalterės. Nuo 2010m. spalio J. N. pradėjo sirgti, netvarkė apskaitos dokumentų, nevedė kasos knygos, 2011m. balandžio mėn. ji pateikė tik išlaidas pagrindžiančias ataskaitas. Nuo 2011 m.gegužės 2 d.bendrijoje pradėjo dirbti buhalterė D. K., jai už papildomą atlygį buvo pavesta sutvarkyti bendrijos buhalterinės apskaitos dokumentus, kasos knygą nuo 2010 m.spalio mėn., ko nebuvo padariusi J. N.. Kuo remiantis D. K. kasos knygos ataskaitoje padarė įrašus už laikotarpį nuo 2010 m.spalio iki 2011 m.balandžio pabaigos, nežino. Kodėl kasos knygos ataskaitoje nurodytas 2011-04-29 likutis 28 336, 67 Lt, nežino, kodėl kasos knygos ataskaitoje 2011-05-01 (dienos pradžiai) buhalterė D. K. nurodė grynųjų pinigų likutį 10 252,08 Lt (ši suma sutampa su 2011-05-04 seifo atidarymo akte nurodyta pinigų suma), sumažindama 18 084, 59 Lt, nežino. Tik 2011-09-26 buhalterė D. K. jį raštu informavo apie 17 784, 59 Lt grynųjų trūkumą kasoje. D. K. pareiškė 2011-05-02 kasoje radusi grynųjų pinigų 10 252, 08 Lt., ji nurodė, kad suvedusi kasos apskaitą, nustatė kasos likutį 2011-05-02 dienai 28 036,67 Lt. Gavęs šį raštą iš buhalterės D. K., sušaukė bendrijos tarybos posėdį, apsvarstė D. K. pranešimą, kuriuo bendrijos tarybos posėdžio metu buvo suabejota ir nuspręsta atlikti pakartotinį buhalterės J. N. veiklos patikrinimą už visą jos darbo laiką bendrijoje. Bendrijos revizijos narys P. Č. atlikęs patikrinimą nustatė 18 084, 59 Lt grynųjų trūkumą. Vėl buvo sukviestas bendrijos tarybos posėdis ir nuspręsta sušaukti neeilinį bendrijos narių visuotinį susirinkimą, kad apsvarstyti susidariusią situaciją. Visuotinio susirinkimo metu nuspręsta kreiptis į policiją.

14Kadangi kaltinamieji J. N. ir A. R. kaltais prisipažino visiškai, nusikalstamų veikų padarymo aplinkybės nekelia abejonių, visi proceso dalyviai sutiko, kad įrodymų tyrimas būtų nutrauktas, todėl baudžiamoji byla nagrinėjama, sutrumpinus įrodymų tyrimą, vadovaujantis LR BPK 273 str., 291 str.

15Ikiteisminio tyrimo metu liudytoju ir įtariamuoju apklaustas E. S. (jo atžvilgiu ikiteisminis tyrimas nutrauktas, 2 t. b.l. 94-95) parodė, kad dirba I-os garažo eksploatavimo bendrijos vedėju. 2007-06-22 dirbti bendrijos buhaltere buvo priimta J. N., iki jos dirbo V. S.. Atrankos į darbą metu J. N. bendrijos pirmininkas A. R. paaiškino darbo pobūdį, girdėjo, kad J. N. buvo paaiškinta, kad ji turės priimti pinigus iš bendrijos narių, pateikti duomenis VMI, Sodrai, kt. institucijoms, rengti darbo laiko apskaitos žiniaraščius ir t.t., darbo pobūdis J. N. tenkino. Jo darbo vieta yra kartu su buhalteriu, todėl kabineto raktą J. N. perdavė jis, seifo raktus jai perdavė V. S.. Ar buvo sudaryta perdavimo komisija, nežino, ar buvo surašytas materialinių vertybių, dokumentų priėmimo- perdavimo aktas, nežino. Seifo raktų buvo vienas komplektas. Dirbdamas viename kabinete su J. N., matė, kad ji, priimdama pinigus iš bendrijos narių, išrašo ( - ), priėmusi grynuosius, pinigų iš karto į seifą nepadėdavo, o pasidėdavo į piniginę. Kuriuo metu ir kiek pinigų J. N. padėdavo į seifą, nematydavo, nes jo darbas ne kabinetinis. Nepastebėjo, kad J. N. laikytų atrakintą seifą. Ne darbo metu kabinete visada įjungiama garsinė signalizacija. Dirbant V. S., vėliau J. N., bendrijoje kasininko nebuvo. Jis pats nėra materialiai atsakingas, prižiūri remontų darbus, perka būtinas prekes, prižiūri įmonės darbuotojus, pildo darbo laiko apskaitos žiniaraščius. Jam kas mėnesį išskiriama bendrijos susirinkimo nustatyta pinigų suma ūkiniams reikalams, eksploatacinėms išlaidoms, pinigai ūkio, transporto išlaidoms skiriama kaskart pagal poreikį. Įmonės buhalterė išrašo reikalingą sumą ūkio, o jis visais atvejais išlaidas pagrindžia dokumentais, kuriuos visada pateikia buhalterei. Kodėl nebuvo pateikti visi buhalterinės apskaitos dokumentai, pagrindžiantys jo išlaidas ūkio reikalams, nežino. Nuo 2007 m. iki 2011m. jam ūkio ir transporto išlaidoms buvo išmokėta 13 005 (trylika tūkstančių penki ) Lt., kokiais metais kokia konkreti suma išmokėta, nežino.. Nors ir neprivalėjo, jis pats visus buhalterinius apskaitos dokumentus, pagrindžiančius jam išmokėtas sumas, rašė per kalkę, pirmą egzempliorių visada pateikdavo įmonės buhalterei, antrą pasilikdavo sau. Kodėl nebuvo pateikti visi jo išlaidas patvirtinantys dokumentai, nežino. 2007 m. gegužę – birželį keitėsi bendrijos buhalterės, tuo laikotarpiu bendrijos pirmininko A. R. žodiniu nurodymu jis darbuotojams išmokėjo avansą ir darbo užmokestį iš surinktų įmokų. Jam buvo išduota 8 566, 38 Lt , dalį šių pinigų išmokėjo kaip avansą ir atlyginimą, darbuotojams pasirašant laisva forma surašytame atlyginimo išmokėjimo lape, po darbuotojų sąrašu pasirašė bendrijos pirmininkas A. R.. Šis atlyginimų išmokėjimo lapas buvo surašytas vienu egzemplioriumi, jį perdavė bendrijos buhalterei. Dalį pinigų išleido eksploatacinėms išlaidoms. Bendrijos buhalterė D. K. tarp kitų dokumentų rado 54 ( - ), kuriuose užfiksuota, jog buhalterė J. N. iš bendrijos narių priima pinigus įvairiomis sumomis, visi šie kasos pajamų orderiai supildyti J. N. ranka, mano, kad šiuose ( - ) bendrijos narių vardu pasirašė J. N., nurodydama mažesnę pinigų sumą nei iš tikrųjų įmokėdavo bendrijos narys. (t. 1, b.l. 89, t.2, b.l.84)

16Ikiteisminio tyrimo metu liudytoju ir įtariamuoju apklaustas D. K. ( ikiteisminis tyrimas jos atžvilgiu nutrauktas, t. 2, b.l. 78-79) parodė, kad nuo 2011-05-02 d. dirba I-os garažo eksploatavimo bendrijos buhaltere nuo 2011 m. gruodžio buhaltere-kasininke. 2011-05-02 pradėjus dirbą priėmimo - perdavimo aktu nebuvo perduoti jokie dokumentai ar vertybės, darbo kabineto raktą davė vedėjas E. S., seifas buvo užrakintas. 2011-05-04 seifas buvo atrakintas, kas jį atrakino, ar dalyvavo, neprisimena. Žino, kad 2011-05-03 .A. R. ir E. S. buvo nuvykę pas J. N. paimti seifo raktus. 2011-05-04 A. R. iš seifo išėmė tamsiai rudą moterišką didelę piniginę, kurią vėliau atsiėmė J. N., piniginėje rado 10 252,08 Lt kupiūromis ir monetomis. Seife buvo įvairūs bendrijos buhalteriniai dokumentai - nesutvarkyti, susegti, tiesiog krūvelėmis sudėti, ji rastus dokumentus vėliau sutvarkė. Seife rasti pinigai buvo perduoti jai, juos išmokėjo bendrijos darbuotojams kaip atlyginimus. Ji žino, kad 2011 m. balandžio15 d. banke į bendrijos sąskaitą įnešta 10 000 (dešimt tūkstančių) Lt., iš kur paimti šie pinigai, nežino. Kiek pamena, 2011m. balandį, dalyvaujant bendrijos revizijos komisijos pirmininkei L. P., J. N. savo darbo seife perskaičiavo turimas bendrijos pinigines lėšas, buvo surašytas aktas, ir išimta 10 000 Lt. Ji pradėjusi darbą sutvarkė buhalterinius dokumentus nuo 2010 m. spalio, tvarkydama dokumentus pastebėjo, kad bendrijos narių įnašai buvo renkami, išrašomi ( - ), atlyginimai darbuotojams mokami, tačiau pinigai į bendrijos sąskaitą nebuvo įnešami arba įnešama nedidelė dalis surinktų pinigų, o kiti laikomi grynaisiais. Jai A. R. yra sakęs, kad su jo žinia buvo laikomi grynieji. Ji žino, kad J. N. sveikata buvo labai prasta, teko girdėti, kad ji buvo darbo kabinete nualpusi. Netiki, kad J. N. būtų iš bendrijos pasisavinusi kiek pinigų, mano, kad greičiausiai kas nors pasinaudojo jos sveikatos būkle. Dirbdama bendrijos buhaltere, pirmą savo darbo savaitę grynuosius ir ji laikė seife, tačiau vėliau nusprendė pinigų kabinete nepalikti, iš pradžių pinigus nešdavosi į namus, maždaug nuo 2011 m. birželio iki šiol kiekvienos darbo dienos pabaigoje visus grynuosius įneša į bendrijos sąskaitą banke, maždaug nuo 2011m. spalio atlyginimai darbuotojams mokami per banką pavedimu, dėl ko bendrijos pirmininkas A. R. kartą išreiškė nepasitenkinimą, tačiau tam neprieštaravo.

172011-05-04 kai seifas, kuriuo naudojosi J. N., buvo atrakintas, buvo surašytas seifo atrakinimo aktas. Ji dėl rastų seife pinigų bendrijos kasos knygoje padarė įrašą apie rastą sumą. Taigi ji pradėjusi dirbti būtent tokią sumą rado bendrijos kasoje. Maždaug per laikotarpį nuo 2011-05-02 iki 2011 gruodžio ji sutvarkė bendrijos buhalterinius dokumentus už 2010 m. spalį - 2011m. gegužę, seife rado krūvą ( - ), kasos knyga buvo nesutvarkyta, nebuvo daromi įrašai nuo 2010 m. spalio. Ji tvarkydama dokumentus už laikotarpį nuo 2010 m. spalio .iki 2011-05-01, kasos knygoje padarė įrašus remdamasi esamais dokumentais, E. S. avanso apyskaitų duomenimis, išrašė kasos išlaidų orderius, tačiau aš ant jų nepasirašė, nes tuo metu dar nedirbo. Pilnai suvedusi kasos knygą nustatė, kad 2011-05-01 dienai kasoje turėjo būti 28336,67 Lt grynųjų. Tik apytiksliai 2011 m. gruodį buvo nustatyta, kad neatitinka kasoje 2011-05-01 pagal buhalterinius dokumentus turėjusi būti pinigų suma su realiai bendrijos kasoje buvusia pinigų suma. Pagal dokumentus 2011-05-01 kasoje turėjo būti 28336,67 Lt., tačiau realiai buvo 10252,67 Lt.. Kasos knygoje įrašai turi būti daromi pagal buhalterinius dokumentus- kasos pajamų ir išlaidų orderius. Jai pradėjus dirbti bendrijoje nebuvo aišku koks kasos likutis, nes nebuvo sutvarkyta kasos knyga, nebuvo tvarkyta buhalterinė apskaita. Jokių dokumentų, pagrindžiančių skirtumą nerado. 2010 -2011m. kasos pajamų ir išlaidų orderiai nebuvo griežtos atskaitomybės blankai. (2 t. b.l.66-67) (b.l.90) (2 t. b.l.66-67)

18Ikiteisminio tyrimo metu liudytoja L. P. parodė, kad buvo bendrijos nare, pirmininke, revizijos komisijos pirmininke. 2011 m. balandžio pradžioje I-je garažo eksploatavimo bendrijoje buvo atlikta finansinių dokumentų ir lėšų revizija, dalyvavo ji, P. Č., A. R. ir tuo metu dirbusi buhalterė J. N.. Buvo nustatyta, kad nuo 2010 m. rugsėjo nebuvo sutvarkyti buhalteriniai dokumentai, užpildyta kasos knyga. Buvo surašytas ir dalyvavusių pasirašytas revizijos aktas, J. N. nurodyta sutvarkyti bendrijos kasos apskaitos visus dokumentus, kad būtų galima nustatyti realų grynųjų likutį kasoje, tačiau ji dokumentų nesutvarkė, ilgai sirgo, todėl buvo priimta nauja buhalterė, kuri sutvarkė bendrijos kasos apskaitos dokumentus, suskaičiavo grynuosius ir nustatė trūkumą. Analogiškos revizijos bendrijoje atliekamos kas 3-4 metai, iki 2011 m. balandžio niekada nebuvo nustatytas trūkumas. Buhalterė J. N. iš bendrijos narių priimdavo įnašus už garažų išlaikymą ir eksploatavimą, dalį pinigų ji turėdavo įnešti į bendrijos sąskaitą banke, iš kur būdavo mokami bendrijos mokesčiai įmonėms, dalį pinigų ji laikydavo grynais, jais buvo mokami atlyginimai. J. N. ligos metu įnašus už garažų išlaikymą ir eksploatavimą priimdavo E. S., kuris pinigus perduodavo J. N..( t.1, b.l.91, 92)

19Ikiteisminio tyrimo metu liudytojas P. Č. parodė, kad maždaug nuo 2005 m. iki 2011 m. gegužės tris kadencijas po du metus buvo I-os GEB revizijos komisijos narys. 2011 m.balandžio mėn. buvo planuojamas bendrijos ataskaitinis susirinkimas, todėl bendrijos pirmininko A. R. žodiniu nurodymu revizijos komisija atliko ūkinės finansinės veiklos tyrimą už 2009-2010 metus atsitiktinės atrankos būdu, pasirenkant atskirus mėnesius, 2011-04-14 surašyta ataskaita. Tikrinta bendrijos kasa - tiesiog skaičiuojami grynieji tai dienai, buvę pas buhalterę J. N. seife, likutis sudarė 20567,50 Lt. Kodėl ataskaitoje nurodytas grynųjų likutis nesutampa su kasos knygos ataskaita, nežino. Bendrijos buhalteriniai dokumentai buvo labai netvarkingi, viskas suvelta, bet kaip sudėta, tačiau bendrijos pirmininkas A. R. primygtinai reikalavo neperkelti bendrijos ataskaitinio susirinkimo, o pasirašyti dokumentus, fiksuojant, kad viskas tvarkoje, sakė, kad vėliau viską susitvarkysime, nėra ko erzinti bendrijos narių. Ataskaitą surašė revizijos komisijos pirmininkė L. P., kiek pamena, revizijos pirmininkė, nariai, pirmininkas A. R., buhalterė J. N. pasirašė. (t.1, b.l.93)

20Ikiteisminio tyrimo metu liudytojas E. M. parodė, kad mokant sumokėjus buhalterei įmoką už garažą, J. N. tą pačią dieną išrašydavo ( - ) kvitą, tačiau jis pasirašydamas niekada netikrindavo, kokią mokamą sumą buhalterė įrašė. 2010-10-18 ( - ) Nr. 0007870 pasirašytas ne jo. (t.1, b.l.94)

21Iš FNTT prie LR VRM Kauno apygardos valdybos Ūkinės finansinės veiklos tyrimo skyriaus 2012-11-08 specialisto išvados Nr. ( - ) (t.1, b.l.121-167) bei 2013-08-26 papildomos specialisto išvados Nr. ( - ) (2 t.b.l.7-61) matyti, kad J. N. pažeidė Kasos darbo organizavimo ir kasos operacijų atlikimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. vasario 17 d. nutarimu Nr. 179, 16 p. ,,Visos kasos operacijos įrašomos į kasos knygą. Jeigu kasos knyga pildoma kompiuteriu, turi būti išsaugoti visi būtinieji kasos knygos rekvizitai: data, pinigų likutis kasoje darbo dienos pradžioje, kasos pajamų ir išlaidų orderių numeriai, iš ko priimta arba kam išmokėta pinigų suma pagal kiekvieną kasos pajamų ir išlaidų orderį, bendra gautų ir bendra išmokėtų per dieną pinigų suma, pinigų likutis kasoje darbo dienos pabaigoje, kasininko ir vyriausiojo buhalterio (buhalterio) parašai“, Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymo 6 straipsnio ,,Apskaitos tvarkymo sistemos nustatymas ir parinkimas“ 2 d. ,,Į apskaitą privaloma įtraukti visas ūkines operacijas ir ūkinius įvykius, susijusius su turto, nuosavo kapitalo, įsipareigojimų dydžio arba struktūros pasikeitimu“, A. R. pažeidė Buhalterinės apskaitos įstatymo 10 str. ,, Apskaitos dokumentų pasirašymas“ 1 dalies nuostatas, nes laikotarpiu 2007-06-22 iki 2011-08-09 nebuvo nustatęs apskaitos dokumentų pasirašymo tvarko, Kasos darbo organizavimo ir kasos operacijų atlikimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m.vasario 17 nutarimu Nr.179 16, 23, 25, 26, 28, 29, 30 punkto reikalavimus, nes nevedė kasos knygos, su buhaltere J. N. nesudarė materialinės atsakomybės sutarties ir įsakymu nepavedė vykdyti kasininkės pareigų, nesurašė grynų pinigų inventorizacijos aktų, nenustatė naudojimosi seifu tvarkos, asmenų, galinčių juo naudotis, neužtikrino seifo saugumo, jokiu dokumentu nenustatė jame paliekamų grynų pinigų likučio sumos, Inventorizacijos taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999-06-03 nutarimu Nr.719 (nauja redakcija 2008-04-17 LR Vyriausybės nutarimas Nr.370) 1-2, 10, 40 p. reikalavimus, kadangi neinicijavo savo, kaip bendrijos pirmininko įsakymais dėl inventorizacijos atlikimo tokių inventorizacijų už laikotarpį nuo 2007-06-22 iki 2011-08-09, neužtikrino bendrijoje naudojamų blankų apskaitos, dėl ko nėra galimybės nustatyti I-osios garažo eksploatavimo bendrijos turto ir įsipareigojimų dydžio (1 t., 121-167 b.l.; 2 t., 7-61 b.l).

22BK 223 str. 1 d. nustatyta baudžiamoji atsakomybė už šių veikų padarymą: 1) buhalterinės apskaitos netvarkymą, 2) aplaidų buhalterinės apskaitos tvarkymą, 3) buhalterinės apskaitos dokumentų nesaugojimą, kai jos sukelia šiame BK straipsnyje numatytus padarinius. LR BK 223 str. numatyto nusikaltimo sudėtis yra materiali, todėl baudžiamoji atsakomybė kyla tik tuo atveju, kai dėl straipsnio dispozicijoje nurodytų pažeidimų padarymo negalima visiškai ar iš dalies nustatyti asmens veiklos, jo turto, nuosavo kapitalo ar įsipareigojimų dydžio ar struktūros.

23BK 223 str. numatytas aplaidus buhalterinės apskaitos tvarkymas yra Buhalterinės apskaitos įstatymo ir kitų įstatymų bei norminių aktų, reglamentuojančių buhalterinės apskaitos tvarkymą, netinkamas vykdymas (kai nesurašomi visi buhalterinės apskaitos dokumentai, nesudaromi ir netvarkomi apskaitos registrai, dokumentai ir registrai surašomi nesilaikant Buhalterinės apskaitos įstatymo ar kitų norminių aktų reikalavimų ir pan.). Vadinasi, aplaidaus buhalterinės apskaitos tvarkymo nusikaltimo subjektu yra asmenys, atsakingi už buhalterinės apskaitos tvarkymą. Kvalifikuojant veiką pagal šį straipsnį, būtina nustatyti konkrečius teisės aktus ir nurodyti jų nuostatas, kurias kaltininkas yra pažeidęs ar jų nesilaikęs aplaidžiai tvarkydamas apskaitą.

24Pagal Buhalterinės apskaitos įstatymo 21 str. 1 d. (tiek pagal veikos padarymo metu galiojusią, tiek pagal šiuo metu galiojančią įstatymo redakciją) už apskaitos organizavimą pagal šio Įstatymo reikalavimus atsako ūkio subjekto vadovas, o pagal minėto įstatymo 10, 11 str. atsakingais už buhalterinės apskaitos tvarkymą yra vyriausiasis buhalteris, buhalteris, apskaitos tarnybos vadovas ir kt.

25Kas yra BK 223 str. numatyto nusikaltimo subjektai išaiškinta ir Lietuvos Aukščiausiojo Teismo senato 1997 m. gruodžio 22d. nutarimo Nr. 13 „Dėl teismų praktikos nagrinėjant mokesčių vengimo ir kitų nusikaltimų finansams baudžiamąsias bylas“ 29 p., o 30p. išaiškinta, kad vadovas atsako už aplaidų buhalterinės apskaitos tvarkymą tuo atveju, jei ūkio subjekto vadovas pats tvarko buhalterinę apskaitą. Be to, pagal Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojamą teismų praktiką LR BK 223 str. 1 d. numatytos nusikalstamos veikos – aplaidaus buhalterinės apskaitos tvarkymo – subjektu, ūkio subjekto vadovas gali būti tik tada, kai jis pats tiesiogiai tvarko buhalterinę apskaitą arba ją aplaidžiai tvarko asmuo, nesusijęs su ūkio subjektu darbo santykiais, o tik žodžiu susitaręs su ūkio subjekto vadovu. Kitais atvejais aplaidaus buhalterinės apskaitos tvarkymo subjektai yra atsakingi už buhalterinės apskaitos tvarkymą ūkio subjekto arba pagal sutartį apskaitos paslaugas teikiančios įmonės darbuotajai (Buhalterinės apskaitos įstatymo 10 str., 11 str., straipsniai, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartys Nr. 2K-437/2012, 2K-134/2013).

26BK 300 str. įstatymo saugoma vertybė - teisinės apyvartos funkcionalumas ir patikimumas. Teisinė apyvarta suprantama kaip dokumentuose fiksuojamų juridinių faktų, dėl kurių atsiranda, keičiasi ir pasibaigia teisiniai santykiai, visuma. Teisinės apyvartos funkcionalumas ir patikimumas – būtina valstybės valdymo ir normalios visuomeninės tvarkos sąlyga. Nusikaltimo dalyku yra dokumentas. Dokumento suklastojimas bendra prasme – tai veiksmai, sukuriantys dokumento netikrumą arba jo turinio neteisingumą. Tikro dokumento suklastojimas – tai veiksmai, pakeičiantys dokumente užfiksuotos informacijos teisingumą. Tikras dokumentas gali būti suklastotas materialiai (teksto dalies pakeitimas, nuotraukos, parašo ar kitų rekvizitų pakeitimas ir pan.) ir intelektualiai (įrašymas į dokumentą melagingos informacijos, tokios informacijos patvirtinimas parašu ar antspaudu ir pan.). Suklastojimas laikomas baigtu nuo atitinkamų pokyčių atsiradimo: dokumento turinio pakeitimo, melagingo turinio dokumento sukūrimo.

27Surinktų ir teisminio bylos nagrinėjimo metu ištirtų įrodymų visetas patvirtina, kad būtent tokiais veiksmais ir pasireiškė kaltinamųjų J. N. ir A. R. nusikalstamos veikos, t.y. kaltinamosios J. N. veikos teisingai kvalifikuotos pagal BK 223 str. 1 d.,, 300 str. 1 d., A. R. veika teisingai kvalifikuota pagal BK 223 str. 1 d.

28Kaltinamieji J. N. ir A. R. kalti ir baustini.

29Bausmės skyrimo motyvai

30Bendrieji bausmės skyrimo pagrindai, kurie yra viena iš svarbiausių teisėto, pagrįsto ir teisingo nubaudimo garantijų, įtvirtinti LR BK 54 str., kurio. 2 d. nurodyta, kad skirdamas bausmę, teismas atsižvelgia į padarytos nusikalstamos veikos pavojingumo laipsnį, kaltės formą ir rūšį, nusikalstamos veikos motyvus, tikslus, nusikalstamos veikos stadiją, kaltininko asmenybę, atsakomybę lengvinančias bei sunkinančias aplinkybes. Kiekvienas nusikaltęs asmuo turi teisę į teisingą bausmę, todėl, vertinant konkrečios bylos aplinkybes, teismui privalu atsižvelgti ne tik į tai, kad skiriama bausmė formaliai atitiktų įstatymo reikalavimus, bet ir į nuostatas, skirtas bausmei individualizuoti, taip pat nuostatas, įtvirtinančias teisingumo principo viršenybę.

31Skiriant bausmę, teismas vadovaujasi bausmės paskirtimi (BK 41 str. 2 d.), bendraisiais bausmės skyrimo pagrindais (LR BK 54 str.), kitomis bausmės skyrimo taisyklėmis ir teismų praktika.

32Kaltinamoji J. N. padarė du nesunkius nusikaltimus (BK 11 str. 3 d., 15 str.), kalta prisipažino ir gailisi, kas laikytina jos atsakomybę lengvinančia aplinkybe (BK 59 str. 1 d. 2 p.), jos atsakomybę sunkinančių aplinkybių nenustatyta. J. N. nedirba (registruota darbo biržoje), bausta administracine tvarka (2 t.b.l.145), VšĮ Respublikinės Kauno ligoninės padalinio Psichiatrijos ligoninės stacionare nesigydė, konsultacijų kabinete nesilankė (2 t.b.l.121), Kauno apskrities priklausomybės ligų centre neregistruota (2 t.b.l.123), jai nustatytas darbingumo lygis (50 proc.) pagal diagnozę- K70.3 (kepenų alkoholinė cirozė) ( 2 t.b.l.130), Kauno 1 teismo psichiatrijos skyriaus ekspertizės akto Nr. 83TPK-74/2014 duomenimis, dėl nusikalstamos veikos padarymo metu konstatuojamų sutrikimų, ji galėjo suprasti savo veiksmų esmę ir juos valdyti, duoti objektyvius parodymus apie įvykio aplinkybes, dėl šiuo metu konstatuojamų sutrikimų gali suprasti savo veiksmų esmę bei juos valdyti, duoti objektyvius paaiškinimus bei stoti prieš teismą, ji suprato savo veiksmų esmę ir galėjo juos valdyti, priverčiamosios medicininės priemonės netaikytinos, stacionarinė teismo psichiatrijos- psichologijos ekspertizė nereikalinga (2 t.b.l.142-143)

33Kaltinamasis A. R. padarė vieną nesunkų nusikaltimą (BK 59 str. 1 d. 2 p.), kaltu prisipažino visiškai ir gailisi, .), kas laikytina jos atsakomybę lengvinančia aplinkybe (BK 59 str. 1 d. 2 p.), administracine tvarka nebaustas, VšĮ Respublikinės Kauno ligoninės padalinio Psichiatrijos ligoninės stacionare nesigydė, konsultacijų kabinete nesilankė (2 t.b.l.98), Kauno apskrities priklausomybės ligų centre neregistruotas (2 t.b.l.102), VšĮ Kauno Kalniečių poliklinikos PSC DB neregistruotas (2 t.b.l.100).

34Teisingumo principo realizavimas pirmiausia suponuoja tai, kad bausmė būtų adekvati (proporcinga) nusikalstamai veikai ir paskirta atsižvelgiant į kaltinamojo asmenybę. Kartu būtina atsižvelgti į tai, kad teisingumo principo įgyvendinimas skiriant bausmę yra neatsiejamas nuo visuomenės intereso, t.y. vyraujančių moralinių visuomenės nuostatų dėl atitinkamų nusikalstamų veikų, teisiamojo asmenybės savybes, jo elgesį prieš nusikalstamos veikos padarymą, nusikalstamos veikos metu ir po jos padarymo. Atsižvelgiant į konkrečias nagrinėjamos bylos aplinkybes, kaltinamiesiems J. N. ir A. R. skirtinos lengviausios BK 223 str. 1 d., 300 str. 1 d. sankcijose numatytos bausmės – baudos.

35Kardomoji priemonė–rašytinis pasižadėjimas neišvykti iki nuosprendžio įsiteisėjimo paliktina nepakeista, nuosprendžiui įsiteisėjus, panaikintina.

36Nuosprendžiui įsiteisėjus, I-osios garažų eksploatavimo bendrijos (įmonės kodas ( - ), reg. Partizanų g, 61, Kaune), buhalterinės apskaitos dokumentai grąžintini šiai bendrijai.

37Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos BPK 297-298 str., 301-302 str., 303 str. 1 d., 2 d., 304 str., 305 str. 1 d., 307 str. 1 d., 308 str. 1 d.,

38Ikiteisminio tyrimo metu J. N. parinkta kardomoji priemonė-rašytinis pasižadėjimas neišvykti, nuosprendžiui įsiteisėjus panaikintina.

39Daiktai, turintys reikšmės bylai nagrinėti teisme-I-osios garažų eksploatavimo bendrijos (įmonės kodas ( - ), reg. Partizanų g, 61, Kaune), buhalterinės apskaitos dokumentai, nuosprendžiui įsiteisėjus grąžintini šiai bendrijai.

40Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos BPK 297-298 str., 301-302 str., 303 str. 1 d., 2 d., 304 str., 305 str. 1 d., 307 str. 1 d., 308 str. 1 d.,

Nutarė

41J. N. pripažinti kalta padarius nusikalstamas veikas, numatytas BK 223 str. 1 d., 300 str. 1 d. ir skirti jai:

42pagal BK 223 str. 1 d. -5 (penkių) MGL dydžio, t.y. 650 (šešių šimtų penkiasdešimties) Lt baudą;

43pagal BK 300 str. 1 d.- 5 (penkių) MGL dydžio, t.y. 650 (šešių šimtų penkiasdešimties) Lt baudą

44Paskirtąsias bausmes, vadovaujantis BK 63 str. 1 d., 4 d., subendrinti dalinio bausmių sudėjimo būdu ir paskirti bausmę-9 (devynių) MGL dydžio, t.y. 1170 (vieno tūkstančio vieno šimto septyniasdešimties) Lt baudą.

45Vadovaujantis BK 641 str. paskirtąją bausmę sumažinti vienu trečdaliu ir paskirti galutinę bausmę- 6 (šešių) MGL dydžio, t.y. 780 (septynių šimtų aštuoniasdešimties) Lt baudą.

46Ikiteisminio tyrimo metu J. N. parinktą kardomąją priemonę-rašytinį pasižadėjimą neišvykti, nuosprendžiui įsiteisėjus panaikinti.

47A. R.pripažinti kaltu padarius nusikalstamą veiką, numatytą BK 223 str. 1 d. ir paskirti jam 6 (šešių) MGL dydžio, t.y. 780 (septynių šimtų aštuoniasdešimties) Lt baudą.

48Vadovaujantis BK 641 str. paskirtąją bausmę sumažinti vienu trečdaliu ir paskirti galutinę bausmę- 4 (keturių) MGL dydžio, t.y. 520 (penkių šimtų dvidešimties) Lt baudą.

49Nuosprendžiui įsiteisėjus, I-osios garažų eksploatavimo bendrijos (įmonės kodas ( - ), reg. Partizanų g, 61, Kaune), buhalterinės apskaitos dokumentus grąžinti šiai bendrijai.

50Paskirtosios baudos turi būti sumokėtos per 4 (keturis) mėnesius nuo nuosprendžio įsiteisėjimo dienos į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie LR FM (kodas 188659752) į biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą Nr. LT24 7300 0101 1239 4300, įmokos kodas 6800. Laiku nesumokėjus baudos, ji bus išieškota priverstinai. Sumokėjęs baudą nuteistasis privalo pateikti Kauno apylinkės teismo raštinės (Kaunas, Laisvės al. 103, kabinetas Nr. 120) tarnautojui banko kvitą (Lietuvos Respublikos bausmių vykdymo kodekso 22 str., 23 str.).

51Nuosprendis per 20 (dvidešimt) dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas Kauno apygardos teismui per Kauno apylinkės teismą.

Ryšiai
1. Kauno apylinkės teismo teisėjas Rimantas Grigas, sekretoriaujant Birutei... 2. J. N., gim. ( - ) Kaune, asmens kodas ( - ) LR pilietė, lietuvė, susituokusi,... 3. kaltinama padariusi nusikalstamas veikas, numatytas Lietuvos Respublikos... 4. A. R., gim. ( - ) Švenčionyse, asmens kodas ( - ) , LR pilietis, vedęs,... 5. kaltinamas padaręs nusikalstamą veiką, numatytą BK 223 str. 1 d.,... 6. J. N. aplaidžiai tvarkė buhalterinę apskaitą, o būtent: 2007-06-22 iki... 7. -Kasos darbo organizavimo ir kasos operacijų atlikimo taisyklių, patvirtintų... 8. -Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymo 6 straipsnio... 9. viso 6322 Lt sumai, šiai sumai nepadidino kasos grynųjų pinigų likučio,... 10. Be to, J. N. 2010-2011 metais, tiksliau ikiteisminio tyrimo metu nenustatytu... 11. 2010-10-01 ( - ) Nr. ( - ) suklastojo E. V. parašą apie 30 Lt įnešimą,... 12. Kaltinamoji J. N. kalta prisipažino ir parodė, kad nuo 2007-06-22 iki... 13. Kaltinamasis A. R. kaltu prisipažino ir parodė, kad yra I-os garažo... 14. Kadangi kaltinamieji J. N. ir A. R. kaltais prisipažino visiškai,... 15. Ikiteisminio tyrimo metu liudytoju ir įtariamuoju apklaustas E. S. (jo... 16. Ikiteisminio tyrimo metu liudytoju ir įtariamuoju apklaustas D. K. (... 17. 2011-05-04 kai seifas, kuriuo naudojosi J. N., buvo atrakintas, buvo surašytas... 18. Ikiteisminio tyrimo metu liudytoja L. P. parodė, kad buvo bendrijos nare,... 19. Ikiteisminio tyrimo metu liudytojas P. Č. parodė, kad maždaug nuo 2005 m.... 20. Ikiteisminio tyrimo metu liudytojas E. M. parodė, kad mokant sumokėjus... 21. Iš FNTT prie LR VRM Kauno apygardos valdybos Ūkinės finansinės veiklos... 22. BK 223 str. 1 d. nustatyta baudžiamoji atsakomybė už šių veikų padarymą:... 23. BK 223 str. numatytas aplaidus buhalterinės apskaitos tvarkymas yra... 24. Pagal Buhalterinės apskaitos įstatymo 21 str. 1 d. (tiek pagal veikos... 25. Kas yra BK 223 str. numatyto nusikaltimo subjektai išaiškinta ir Lietuvos... 26. BK 300 str. įstatymo saugoma vertybė - teisinės apyvartos funkcionalumas ir... 27. Surinktų ir teisminio bylos nagrinėjimo metu ištirtų įrodymų visetas... 28. Kaltinamieji J. N. ir A. R. kalti ir baustini.... 29. Bausmės skyrimo motyvai... 30. Bendrieji bausmės skyrimo pagrindai, kurie yra viena iš svarbiausių... 31. Skiriant bausmę, teismas vadovaujasi bausmės paskirtimi (BK 41 str. 2 d.),... 32. Kaltinamoji J. N. padarė du nesunkius nusikaltimus (BK 11 str. 3 d., 15 str.),... 33. Kaltinamasis A. R. padarė vieną nesunkų nusikaltimą (BK 59 str. 1 d. 2 p.),... 34. Teisingumo principo realizavimas pirmiausia suponuoja tai, kad bausmė būtų... 35. Kardomoji priemonė–rašytinis pasižadėjimas neišvykti iki nuosprendžio... 36. Nuosprendžiui įsiteisėjus, I-osios garažų eksploatavimo bendrijos... 37. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos BPK 297-298 str., 301-302 str.,... 38. Ikiteisminio tyrimo metu J. N. parinkta kardomoji priemonė-rašytinis... 39. Daiktai, turintys reikšmės bylai nagrinėti teisme-I-osios garažų... 40. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos BPK 297-298 str., 301-302 str.,... 41. J. N. pripažinti kalta padarius nusikalstamas veikas, numatytas BK 223 str. 1... 42. pagal BK 223 str. 1 d. -5 (penkių) MGL dydžio, t.y. 650 (šešių šimtų... 43. pagal BK 300 str. 1 d.- 5 (penkių) MGL dydžio, t.y. 650 (šešių šimtų... 44. Paskirtąsias bausmes, vadovaujantis BK 63 str. 1 d., 4 d., subendrinti dalinio... 45. Vadovaujantis BK 641 str. paskirtąją bausmę sumažinti vienu trečdaliu ir... 46. Ikiteisminio tyrimo metu J. N. parinktą kardomąją priemonę-rašytinį... 47. A. R.pripažinti kaltu padarius nusikalstamą veiką, numatytą BK 223 str. 1... 48. Vadovaujantis BK 641 str. paskirtąją bausmę sumažinti vienu trečdaliu ir... 49. Nuosprendžiui įsiteisėjus, I-osios garažų eksploatavimo bendrijos... 50. Paskirtosios baudos turi būti sumokėtos per 4 (keturis) mėnesius nuo... 51. Nuosprendis per 20 (dvidešimt) dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti...