Byla e2-595-584/2018
Dėl pažeistų teisių gynimo

1Kauno apylinkės teismo Kauno rūmų teisėja Diana Jasaitienė, sekretoriaujant Daivai Masionienei, dalyvaujant ieškovui I. D., jo atstovei advokatei Kristinai Česnauskienei, atsakovės Kauno miesto savivaldybės atstovei J. R.,

2viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo I. D. ieškinį atsakovei Kauno miesto savivaldybei, tretiesiems asmenims R. D., M. D., K. D., V. Š., G. A. dėl pažeistų teisių gynimo.

3Teismas

Nustatė

4ieškovas prašė pripažinti 0,27 dalį pastogės, kurios unikalus Nr. ( - ), buto, esančio ( - ), priklausiniu ir pripažinti ieškovui teisę pirkti ją kartu su butu (2 t., b. l. 164, 3 t., b. l. 4-5).

5Ieškovas teismo posėdyje ieškinio reikalavimus palaikė, prašė ieškinį tenkinti. Ieškovas ir jo atstovė paaiškino, kad gyvenamasis namas ( - ), yra vieno aukšto, senas. Atsakovė aktu 54/100 dalis palėpės pripažino nereikalingomis savivaldybės reikmėms ir siūlė parduoti kitiems butų savininkams. Palėpės, prašomos pripažinti buto priklausiniu, dalis yra virš ieškovo buto, tačiau ji buvo pasiūlyta įsigyti kitiems namo bendraturčiams. Savivaldybė negali parduoti palėpės kitiems bendraturčiams, nes palėpė nėra gyvenama ir gyvenimui nepritaikyta, palėpė yra 4 buto priklausinys, nes 2011-12-15 pažyma yra pripažinta, jog ji netinkama naudoti. Tiesioginio patekimo iš butų į palėpę nėra. Į palėpę galimą patekti kopėčiomis iš šoninės angos. Namas buvo pastatytas kaip 1 aukšto namas, todėl perdengimas yra labai plonas, nemetalinis, garso izoliacija tarp buto ir palėpės menka, tačiau namo bendraturčiai turi pareigą prižiūrėti namo bendrąsias konstrukcijas. Palėpės grindys yra labai plonos, vaikščiojant gali įlūžti. Funkcinis ryšys su palėpe yra buto lubos, jas būtina apšiltinti, tvarkyti stogą. Taip pat ieškovas turi prižiūrėti kaminą, jame yra buto ventiliacinės angos, o pardavus palėpę pašaliniams asmenims, ieškovas tokios galimybės neteks. Kauno apylinkės teismas analogiškoje byloje dėl vienos iš bendraturčių priėmė sprendimą ir palėpę pripažino buto priklausiniu. Gyvenamojo namo bendraturtės sutinka, kad palėpės dalis atitektų ieškovui. Gyvenamajame name yra 4 butai, visi kiti butų bendraturčiai palėpes yra įsigiję ir valdo savo nuožiūra – G. A. privatizavo kartu su butu, E. D. gyvena antrame bute ir 2010 m. savivaldybė išreiškė sutikimą padalinti palėpę, jai buvo išduotas leidimas dėl jos buto rekonstravimo ir tokiu būdu palėpė buvo paaukštinta ir prijungta prie jos buto, V. Š. palėpė atiteko pagal teismo sprendimą, ją pripažinus buto priklausiniu. Buto pirkimo procedūra nebaigta, todėl palėpė turi būti įsigyta su butu. Savivaldybė pripažino, kad palėpės dalis savivaldybei nereikalinga, kad ją reikia parduoti, palėpės būklė yra prasta, todėl reikia remontuoti, savivaldybė palėpės niekada nenaudojo, tos palėpės dalies niekas nevaldo, tik ieškovas, tačiau jokių remonto darbų jis negali atlikti, nes nėra savininkas. Palėpė funkcionaliai susijusi su ieškovo butu, nes palėpė yra padalinta į dalis virš kiekvieno savininko, naudotojų butų. Palėpės dalys nebuvo įtrauktos į nuomos sutartis, tačiau kitos palėpės dalys atiteko bendraturčiams. Ginčo palėpės dalis jau seniai įregistruota savivaldybės vardu, bet iki šio laiko jokia pirkimo – pardavimo procedūra nebuvo pradėta. Palėpės matavimai buvo atlikti 2008 m. birželio mėnesį, 2010 m. palėpė buvo padalinta. 27/100 dalys palėpės atitinka 18,82 kv. m., jos aukštis yra nuo 1,60 m iki 3,20 m.

6Atsakovė pateikė atsiliepimą, kuriame su ieškiniu nesutiko (2 t., 165-173).

7Teismo posėdžio metu atsakovės atstovė J. R. paaiškino, kad pastogė buvo pripažinta nereikalinga savivaldybei. Pastogė nėra atidalinta, priklauso visiems bendraturčiams bendrai, įregistruota, kaip atskiras turtinis vienetas. Butai įregistruoti be priklausinių, ieškovui butas išnuomotas be jokių priklausinių. Paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymo 24 str. 2 d. 4 p. numato, kad pastogė turi būti parduota bendraturčiams, o ieškovas nėra bendraturtis ir juo netaps butą privatizavus. Savivaldybės tarybos posėdžiai vyko 2017-11-14, įvyks gruodį. Į šių Tarybos posėdžių dienotvarkę buto privatizavimo klausimas nėra įtrauktas, dėl to, kad keičiasi klausimą sprendžiantys darbuotojai. Buto statusas pakeistas Tarybos 2017-11-14 sprendimu, tačiau nuomos sutartis nėra pasirašyta. Palėpė savivaldybei buvo perduota 1999-12-27. Palėpė skirta savivaldybės nuomininkų poreikių tenkinimui, mokestis atskirai neimamas. Ieškovui išnuomotame bute esantis kaminas šiuo metu nenaudojamas. Buto ventiliacija galima atidarant buto langus. Tretiesiems asmenims G. A. ir V. Š. buvo pasiūlyta pirkti ginčo palėpę, bet jos pageidavimo neišreiškė. Kaip G. A. nusipirko palėpę, nežino.

8Trečiasis asmuo R. D. 2017-09-06 teismo posėdžio metu ieškinį palaikė ir paaiškino, kad palėpės savivaldybė nesiūlė išsipirkti, nes jie yra tik buto nuomininkai, nors palėpė yra virš jų gyvenamo buto. Aktualiausia susiremontuoti stogą. Garso izoliacija tarp palėpės ir buto bloga.

9Trečiasis asmuo K. D. 2017-09-06 teismo posėdžio metu ieškinį palaikė.

10Trečiasis asmuo M. D. 2017-09-06 teismo posėdžio metu ieškinį palaikė.

11Trečiasis asmuo V. Š. pateikė atsiliepimą į ieškinį, kuriame su ieškiniu sutiko (3 t., b. l. 17).

12Trečiasis asmuo G. A. pateikė atsiliepimą į ieškinį, kuriame su ieškiniu sutiko (3 t., b. l. 18).

13Teismas

konstatuoja:

14Ieškinys tenkintinas.

15Nustatyta, kad ieškovas pagal su atsakove 2005-04-06 sudarytą nuomos sutartį, o nuo 2016-10-20 – socialinio būsto nuomos sutartį, gyvena atsakovei nuosavybės teise priklausančiame bute, esančiame ( - ), kurio unikalus Nr. ( - ) (1 t., b. l. 8-9, 24-26, 109-116). VĮ „Registrų centras“ nekilnojamojo turto išrašas patvirtina, kad negyvenamosios patalpos – neįrengtos pastogės, esančios ( - ), kurios unikalus Nr. ( - ), po 27/100 dalis nuosavybės teise valdo atsakovė Kauno miesto savivaldybė ir trečiasis asmuo V. Š., 22/100 dalis valdo trečiasis asmuo G. A., o likusi dalis patalpos prijungta prie buto, esančio ( - ), unikalus Nr. ( - ), kurį nuosavybės teise valdo E. D. (2 t., b. l. 129-130, 3 t., b. l. 9-10, 11-12). Neįrengtos palėpės padalijimo 2010-06-07 plane gyvenamojo namo, ( - ), bendraturčiai: 1 buto savininkė G. A., 2 buto savininkė E. D. bei 3 ir 4 buto savininkė Kauno miesto savivaldybės taryba susitarė, kad 2 butas naudotųsi palėpės dalimi, plane pažymėta 121A-10-2 (3 t., b. l. 14). Kauno miesto savivaldybės nereikalingų arba netinkamų naudoti nekilnojamųjų daiktų 2011-12-15 apžiūros pažymoje Nr. 60-15-121 nurodyta, kad 54/100 dalys pastogės, esančios ( - ), unikalus Nr. 4( - ), pripažintos nereikalingos ir galėtų būti panaudotos pagal Lietuvos Respublikos valstybės paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti ar daugiabučiams atnaujinti (modernizuoti) įstatymą (1 t., b. l. 105-106). Kauno apylinkės teismo 2017-09-14 nutartimi buvo patvirtinta taikos sutartis, sudaryta tarp ieškovo ir atsakovės, pagal kurios 2 punktą atsakovė pripažįsta ieškovui teisę privatizuoti gyvenamąsias patalpas, ( - ), (unikalus daikto Nr. ( - )), pagal Lietuvos Respublikos paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymo 24 straipsnio 2 dalies 5 punktą.

16Ginčo pastogės 27/100 dalys nekilnojamojo turto registre įregistruotos kaip atskiras daiktas. Nekilnojamojo turto registro paskirtis yra išviešinti duomenis apie nekilnojamuosius daiktus. Duomenų apie nekilnojamuosius daiktus išviešinimas nenulemia ir nereiškia, kad daikto savybės ar kriterijai yra būtent tokie ir išviešinti duomenys nelemia daikto likimo, todėl byloje pagal faktines aplinkybes turi būti sprendžiama, ar negyvenamosios patalpos – neįrengtos pastogės 27/100 dalys atitinka priklausiniui teisėje – įstatyme, teisės moksle ir teismų praktikoje – įtvirtintus ir suformuotus požymius.

17Materialiosios teisės normose įtvirtinti požymiai ir kriterijai sudaro pagrindą skirstyti daiktus į pagrindinius ir antraeilius, taip pat ir į jų rūšis, o pagal tai spręsti dėl jų teisinės padėties bei likimo. Pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 4.13 straipsnio 1 dalį antraeiliais daiktais laikomi trijų rūšių daiktai: 1) egzistuojantys tik su pagrindiniais daiktais; 2) pagrindiniams daiktams priklausantys; 3) kitaip su pagrindiniais daiktais susiję daiktai. Pastarosios, t. y. trečiosios rūšies daiktams nekeliama reikalavimų egzistuoti tik su pagrindiniu daiktu ir priklausyti tik pagrindiniam daiktui. Pagal bendrąją taisyklę antraeilio daikto likimas tiesiogiai priklauso nuo pagrindinio daikto likimo, t. y. keičiantis pagrindinio daikto likimui, pvz., perleidžiant nuosavybės teisę į pagrindinį daiktą kitam asmeniui, kartu perleidžiama nuosavybės teisė ir į antraeilį daiktą, išskyrus atvejus, kai sutartyje arba įstatyme nustatyta kitaip.

18Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad priklausiniu pripažįstamas toks daiktas, kuris yra skirtas pagrindiniam daiktui tarnauti ir yra susijęs su juo bendra ūkine paskirtimi (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2004 m. spalio 20 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-561/2004; 2008 m. vasario 25 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-134/2008; kt., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2011 m. spalio 24 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-422/2011).

19Atsakovės atstovė teismo posėdžio metu pripažino aplinkybę, kad pastogė skirta patalpų naudotojų poreikių tenkinimui. Tai, kad pati atsakovė nesinaudoja pastogės dalimi, patvirtina, Kauno miesto savivaldybės tarybos 2014-03-20 sprendimas Nr. T-193, kuriuo 54/100 dalys pastogės, esančios ( - ), pripažintos nereikalingomis reikmėms, susijusioms su savivaldybės valdomo buto, ( - ), naudojimu. Tretieji asmenys V. Š., G. A. būdami pastogės, esančios ( - ), bendraturčiai bei turėdami pirmumo teisę pirkti nekilnojamojo turto registre įregistruotą likusią 27/100 dalį pastogės, tokio pageidavimo neišreiškė bei prieštaravimų dėl to, kad ieškovas naudotųsi pastogės dalimi, esančia virš buto, ( - ), nepareiškė. Nors iš ieškovo naudojamo buto, ( - ), tiesioginio patekimo į pastogę nėra, tačiau duomenų, kad atsakovė būtų neleidusi ieškovui naudotis pastoge, t. y. patalpa būtų uždaryta, užrakinta ar sudarytos kitos kliūtys patekti į ją, taip pat nėra, todėl nėra pagrindo daryti išvadą, jog ieškovas gyvendamas bute, ( - ), naudojosi pastogės dalimi, esančia virš buto, neteisėtai.

20Byloje esantys įrodymai patvirtina, kad gyvenamasis namas, ( - ), pastatytas kaip vieno aukšto statinys, todėl stacionarios perdangos atskiriančios ieškovo naudojamą butą, ( - ), nuo pastogės, nėra. Nesant stacionarios perdangos skiriančios ieškovo naudojamą butą su virš jo esančia pastogės dalimi, naudojimasis šia pastogės dalimi kaip atskiru savarankišku daiktu, būtų neįmanomas. Butą ir pastogę skiria plonos medinės buto lubos, jas būtina šiltinti, o tokius darbus būtų galima atlikti tik turint teisę naudotis pastogės dalimi, esančia virš buto Nr. 4. Be to, ieškovas, neturėdamas pastogės dalies savininko sutikimo negalėtų patekti į šią virš jo naudojamo buto Nr. 4, esančią pastogės dalį ir prižiūrėti, remontuoti kaminą, išeinantį iš jo naudojamo buto Nr. 4. Nors iš šalių paaiškinimų matyti, kad šiuo metu kaminas nėra naudojamas pagal tiesioginę paskirtį – pašalinti dūmams, susidariusiems kūrenant krosnį, tačiau šis įrenginys nėra pašalintas ir gali tarnauti kaip papildoma buto ventiliacijos sistema, kurią būtina prižiūrėti, tvarkyti, išsaugoti, užtikrinant įprastinę jo būklę, tam, kad jis nekeltų grėsmės kitoms statinio konstrukcijoms. Taigi, įvertinus, tai kas išdėstyta, spręstina, kad tarp ieškovo naudojamo buto, ( - ), ir virš jo esančios pastogės dalies susiklostė nuolatinio pobūdžio funkcinis ryšys, būdingas daikto priklausiniui. Atsižvelgiant į tai, pripažintina, kad 27/100 dalys negyvenamosios patalpos – neįrengtos pastogės, esančios ( - ), unikalus Nr. ( - ), yra pagrindinio daikto – buto, esančio ( - ), unikalus Nr. ( - ), priklausinys (CK 4.13 str., 4.19 str.).

21Dėl bylinėjimosi išlaidų.

22Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, turėtos bylinėjimosi išlaidos priteisiamos iš kitos šalies, nors ši ir būtų atleista nuo bylinėjimosi išlaidų mokėjimo į valstybės biudžetą (CPK 93 str. 1 d.). Ieškovas, reikšdamas pradinį ieškinį turėjo sumokėti 381 Eur žyminio mokesčio (už reikalavimą privatizuoti butą – 297 Eur ir reikalavimą dėl 27/100 dalių pastogės privatizavimo – 84 Eur). Ieškovas sumokėjo 191 Eur žyminio mokesčio (1 t., b. l. 30, 56), o likusios 190 Eur žyminio mokesčio dalies sumokėjimas Kauno apylinkės teismo 2016-10-25 nutartimi buvo atidėtas iki teismo sprendimo priėmimo (1 t., b. l. 57). Dalį ieškinio reikalavimų (dėl teisės privatizuoti butą) išsprendus teismo 2017-09-14 nutartimi patvirtinta taikos sutartimi (2 t., b. l. 186-187), 25 proc. žyminio mokesčio (74,25 Eur) turi likti valstybei (CPK 87 str. 2 d., 5 d.). Atsižvelgus į tai, laikytina, kad 74,25 Eur ir 84 Eur žyminio mokesčio buvo sumokėti, todėl likusi žyminio mokesčio dalis grąžintina ieškovui 32,75 Eur (191 Eur - 74,25 Eur - 84 Eur) (CPK 87 str. 2 d., 5 d.). Šalys, sudarydamos taikos sutartį dėl buto privatizavimo, neaptarė dėl tos dalies ieškinio patirtų bylinėjimosi išlaidų atlyginimo klausimo, todėl jos nepaskirstytinos šiuo teismo sprendimu ( CPK 94 str. 2 d.). Ieškinį patenkinus, iš atsakovės priteistina 84 Eur žyminio mokesčio ir proporcingai patenkintų reikalavimų daliai (dėl pastogės) 88 Eur už advokato teisinę pagalbą ieškovo naudai (1 t., b. l. 54) (CPK 93 str. 1 d., 2 d.).

23Kauno apylinkės teismo 2017-09-14 nutartimi patvirtintos taikos sutarties 4 punkte šalys susitarė, kad ieškovas apmoka išlaidas, susijusias su procesinių dokumentų įteikimu, todėl 18,93 Eur išlaidų, susidariusių iki taikos sutarties patvirtinimo, priteistina iš ieškovo, o likusi dalis – 11,12 Eur priteistina iš atsakovės, valstybės naudai (CPK 79 str., 88 str. 1 d. 3 p., 92 str., 96 str.) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2014 m. birželio 10 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-319/2014). Vadovaujantis proceso koncentracijos ir ekonomiškumo principais, iš ieškovui grąžintino 32,75 Eur žyminio mokesčio, išskaitytina procesinių dokumentų įteikimo išlaidų suma – 18,93 Eur, o likusi 13,82 Eur suma grąžintina ieškovui (CPK 7 str.).

24Ieškinį tenkinus, panaikintinos Kauno apylinkės teismo 2016-12-12 nutartimi taikytos laikinosios apsaugos priemonės – 27/100 dalių neįrengtos pastogės, unikalus Nr. ( - ), ( - ), įregistruotos Kauno miesto savivaldybės vardu, įrašas viešame registre dėl nuosavybės teisės perleidimo draudimo (2 t., b. l. 186-187).

25Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259, 270 straipsniais,

Nutarė

26ieškinį tenkinti.

27Pripažinti, kad 27/100 dalys negyvenamosios patalpos – neįrengtos pastogės, esančios ( - ), unikalus Nr. ( - ), yra pagrindinio daikto – buto, esančio ( - ), unikalus Nr. ( - ), priklausinys.

28Priteisti iš atsakovės Kauno miesto savivaldybės, juridinio asmens kodas 111106319, ieškovui I. D., asmens kodas ( - ) 84,00 Eur (aštuoniasdešimt keturis eurus 00 ct) žyminio mokesčio, 88,00 Eur (aštuoniasdešimt aštuonis eurus 00 ct) advokato teisinės pagalbos išlaidų.

29Grąžinti ieškovui I. D., asmens kodas ( - ) 2016-10-05 sumokėto žyminio mokesčio dalį – 13,82 Eur (trylika eurų 82 ct).

30Priteisti iš atsakovės Kauno miesto savivaldybės, juridinio asmens kodas 111106319, valstybei 11,12 Eur (vienuolika eurų 12 ct) procesinių dokumentų siuntimo išlaidų. Ši suma turi būti sumokėta į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (kodas 188659752) biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą, įmokos kodas 5660.

31Panaikinti Kauno apylinkės teismo 2016-12-12 nutartimi taikytas laikinąsias apsaugos priemones – 27/100 dalių neįrengtos pastogės, unikalus Nr. ( - ), ( - ), įregistruotos Kauno miesto savivaldybės vardu, įrašą viešame registre dėl nuosavybės teisės perleidimo draudimo.

32Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas Kauno apygardos teismui per Kauno apylinkės teismo Kauno rūmus.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apylinkės teismo Kauno rūmų teisėja Diana... 2. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą... 3. Teismas... 4. ieškovas prašė pripažinti 0,27 dalį pastogės, kurios unikalus Nr. ( - ),... 5. Ieškovas teismo posėdyje ieškinio reikalavimus palaikė, prašė ieškinį... 6. Atsakovė pateikė atsiliepimą, kuriame su ieškiniu nesutiko (2 t., 165-173).... 7. Teismo posėdžio metu atsakovės atstovė J. R. paaiškino, kad pastogė buvo... 8. Trečiasis asmuo R. D. 2017-09-06 teismo posėdžio metu ieškinį palaikė ir... 9. Trečiasis asmuo K. D. 2017-09-06 teismo posėdžio metu ieškinį palaikė.... 10. Trečiasis asmuo M. D. 2017-09-06 teismo posėdžio metu ieškinį palaikė.... 11. Trečiasis asmuo V. Š. pateikė atsiliepimą į ieškinį, kuriame su... 12. Trečiasis asmuo G. A. pateikė atsiliepimą į ieškinį, kuriame su ieškiniu... 13. Teismas... 14. Ieškinys tenkintinas.... 15. Nustatyta, kad ieškovas pagal su atsakove 2005-04-06 sudarytą nuomos... 16. Ginčo pastogės 27/100 dalys nekilnojamojo turto registre įregistruotos kaip... 17. Materialiosios teisės normose įtvirtinti požymiai ir kriterijai sudaro... 18. Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad priklausiniu pripažįstamas toks... 19. Atsakovės atstovė teismo posėdžio metu pripažino aplinkybę, kad pastogė... 20. Byloje esantys įrodymai patvirtina, kad gyvenamasis namas, ( - ), pastatytas... 21. Dėl bylinėjimosi išlaidų.... 22. Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, turėtos bylinėjimosi išlaidos... 23. Kauno apylinkės teismo 2017-09-14 nutartimi patvirtintos taikos sutarties 4... 24. Ieškinį tenkinus, panaikintinos Kauno apylinkės teismo 2016-12-12 nutartimi... 25. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259, 270... 26. ieškinį tenkinti.... 27. Pripažinti, kad 27/100 dalys negyvenamosios patalpos – neįrengtos... 28. Priteisti iš atsakovės Kauno miesto savivaldybės, juridinio asmens kodas... 29. Grąžinti ieškovui I. D., asmens kodas ( - ) 2016-10-05 sumokėto žyminio... 30. Priteisti iš atsakovės Kauno miesto savivaldybės, juridinio asmens kodas... 31. Panaikinti Kauno apylinkės teismo 2016-12-12 nutartimi taikytas laikinąsias... 32. Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas Kauno...