Byla 1-44-174/2014
Dėl to negalima iš dalies nustatyti IĮ A. N. konsultacinės poliklinikos veiklos, jos turto, nuosavo kapitalo, įsipareigojimų dydžio ir struktūros

1Klaipėdos apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėja Violeta Miliuvienė, sekretoriaujant L. A., Audriui Kvajauskui, dalyvaujant prokurorei Laimai Rokanskienei, kaltinamajai S. P., gynėjai advokatei Gražinai Mauručaitienei, viešame teisiamajame posėdyje išnagrinėjo baudžiamąją bylą, kurioje S. P., asmens kodas ( - ), gim. ( - ), LR pilietė, turinti aukštąjį išsilavinimą, ištekėjusi, dirbanti UAB ,, ( - )“ buhaltere, gyv. ( - ), neteista, kaltinama pagal BK 222 str. 1 d., BK 183 str. 2 d., 183 str. 2 d., 183 str. 2 d., BK 184 str. 2 d.

2Teisėja, išnagrinėjusi bylą,

Nustatė

3kaltinamoji S. P. apgaulingai tvarkė teisės aktų reikalaujamą buhalterinę apskaitą – sunaikino, sugadino apskaitos dokumentus, dėl to negalima iš dalies nustatyti IĮ A. N. konsultacinės poliklinikos veiklos, jos turto, nuosavo kapitalo, įsipareigojimų dydžio ir struktūros.

4Kaltinamoji S. P., laikotarpiu nuo 2003-08-11 iki 2011-01-19 dirbdama individualios įmonės A. N. konsultacinės poliklinikos (toliau IĮ A. N. konsultacinė poliklinika), įmonės kodas 14034732, registruotos adresu ( - ), buhaltere, pagal Lietuvos Respublikos 2001 m. lapkričio 6 d. Buhalterinės apskaitos įstatymo Nr. IX-574 11 straipsnio 1 dalį nuostatą „už buhalterinių įrašų teisingumą Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka atsako vyriausiasis buhalteris (buhalteris)“ užimamų pareigų pagrindu, veikdama vieninga tyčia, turėdama tikslą pasisavinti pinigines lėšas, pažeisdama Lietuvos Respublikos 2001 m. lapkričio 6 d. Buhalterinės apskaitos įstatymo Nr. IX-574 13 str. 1 d. nuostatą: „Privalomi šie apskaitos dokumentų rekvizitai: 1) apskaitos dokumento pavadinimas; 2) ūkio subjekto, surašiusio apskaitos dokumentą, pavadinimas, kodas; 3) apskaitos dokumento data; 4) ūkinės operacijos arba ūkinio įvykio turinys; 5) ūkinės operacijos arba ūkinio įvykio rezultatas pinigine ir (arba) kiekybine išraiška. Jeigu ūkinės operacijos arba ūkinio įvykio rezultatas nurodomas kiekybine išraiška, turi būti nurodyti mato vienetai; 6) asmens (ų), kuris (-ie) turi teisę surašyti ir pasirašyti arba tik pasirašyti apskaitos dokumentus, vardas (-ai) arba pirmoji (-osios) vardo (-ų) raidė (-ės), pavardė (-ės), parašas (-ai) ir pareigos,to paties įstatymo 2 straipsnio 2 dalies nuostatą: „Apskaitos registras – remiantis apskaitos dokumentais parengta ūkinių operacijų ir ūkinių įvykių suvestinė, kurioje apibendrinti jų duomenys“, savo asmeniniame kompiuteryje saugotus IĮ A. N. konsultacinės poliklinikos buhalterinės apskaitos dokumentus, kuriuos tvarkė naudodamasi kompiuterine programa „Centas“, adresu ( - ), nenustatytu ikiteisminio tyrimo metu, ne vėliau kaip iki 2011-01-19 ištrynė nenustatytus IĮ A. N. konsultacinės poliklinikos buhalterinės apskaitos dokumentų įrašus, kuriuos atkūrus galima nustatyti tik apskaitos dokumento pavadinimą ir ūkio subjekto, surašiusio apskaitos dokumentą, pavadinimą, kodą, ir tokiu būdu sugadino IĮ A. N. konsultacinės poliklinikos laikotarpio nuo 2003-08 iki 2011-01-19 pirminius buhalterinius apskaitos dokumentus.

5Kaltinamoji S. P. žodiniu IĮ A. N. konsultacinės poliklinikos savininko A. N. prašymu savo namuose, adresu ( - ), saugodama pirminius buhalterinės apskaitos dokumentus už laikotarpį nuo 2003-08-11 iki 2011-01-19, ikiteisminio tyrimo metu nenustatytu laiku sunaikino įmonės buhalterinius dokumentus, o būtent:

6- kasos dokumentus už laikotarpį nuo 2007-08-01 iki 2010-12-31;

7- kasos knygas už laikotarpį nuo 2003-08-11 iki 2004-12-31, nuo 2006-10-01 iki 2010-12-31;

8- banko pirminius dokumentus už laikotarpį nuo 2003-08-11 iki 2011-01-19;

9- atskaitingų asmenų avansines apyskaitas su pirminiais dokumentais už laikotarpį nuo

102003-08-11 iki 2011-01-19;

11- darbo užmokesčio priskaitymo ir išmokėjimo dokumentus už laikotarpį nuo 2003-08-11 iki 2004-12-31, nuo 2007-01-01 iki 20047-12-31, 2009-01-01 iki 2011-01-19.

12Dėl sugadintų ir sunaikintų buhalterinės apskaitos dokumentų negalima iš dalies nustatyti IĮ A. N. konsultacinės poliklinikos veiklos, jos turto, nuosavo kapitalo, įsipareigojimų dydžio ir struktūros.

13Kaltinamoji S. P. pasisavino jai patikėtą ir jos žinioje buvusį didelės vertės svetimą IĮ A. N. konsultacinės poliklinikos turtą.

14Kaltinamoji S. P., dirbdama IĮ A. N. konsultacinės poliklinikos, (toliau IĮ „A. N. konsultacinė poliklinika“) įmonės kodas ( - ), registruotos adresu ( - ), buhaltere, užimamų pareigų pagrindu, turėdama teisiškai apibrėžtas galias, būdama viena iš asmenų, turinčių teisę savo parašu tvirtinti IĮ A. N. konsultacinės poliklinikos atliekamų operacijų su įstaigos lėšomis, esančiomis AB SEB banke (iki 2008-01-20 AB Vilniaus bankas), dokumentus, bei pasinaudodama savininko A. N. žodiniu nurodymu jai suteikta teise internetu atlikti bankines operacijas įmonės sąskaitose, neteisėtai pasinaudodama šiais jai suteiktais įgalinimais, laikotarpiu nuo 2005-04-18 iki 2011-01-26, veikdama vieninga tyčia, turėdama tikslą pasisavinti pinigines lėšas, pasinaudodama savo asmeniniu kompiuteriu, adresu ( - ), iš IĮ A. N. konsultacinės poliklinikos sąskaitos Nr. ( - ), esančios AB SEB banke, 127 elektroninio mokėjimo nurodymais į savo asmeninę sąskaitą Nr. ( - ), nurodydama pavedimo pagrindą „atlyginimas“, avansas“, „darbo užmokestis“, pervedė 249 330,64 Lt, o būtent:

Eil. Nr.DataMokėjimo nurodymonumerisPagrindasSuma, Lt
1.2005-04-181atlyginimas5000,00
2.2005-07-1265atlyginimas5000,00
3.2005-12-05225atlyginimas10 000,00
4.2005-12-08226atlyginimas2000,00
5.2005-12-15265atlyginimas1500,00
6.2005-12-21267atlyginimas2000,00
7.2005-12-23268atlyginimas2000,00
8.2005-12-29278atlyginimas3000,00
9.2006-01-12295atlyginimas2000,00
10.2006-01-17297atlyginimas2000,00
11.2006-01-20299atlyginimas3000,00
12.2006-01-23300atlyginimas5000,00
13.2006-01-24305atlyginimas2000,00
14.2006-01-26308atlyginimas2000,00
15.2006-01-31320atlyginimas2000,00
16.2006-02-08335atlyginimas3000,00
17.2006-02-13339atlyginimas3000,00
18.2006-02-20341atlyginimas3000,00
19.2006-02-24355atlyginimas3000,00
20.2006-02-27364atlyginimas5000,00
21.2006-02-28366atlyginimas3000,00
22.2006-03-02368atlyginimas3000,00
23.2006-03-09382atlyginimas3000,00
24.2006-03-16409atlyginimas3000,00
25.2006-03-22410atlyginimas3000,00
26.2006-03-29420atlyginimas3000,00
27.2006-04-04434atlyginimas3000,00
28.2006-04-10446atlyginimas3000,00
29.2006-04-13467atlyginimas1500,00
30.2006-04-14468atlyginimas3000,00
31.2006-04-19478atlyginimas2000,00
32.2006-04-21479atlyginimas3000,00
33.2006-04-25480atlyginimas5000,00
34.2006-04-27491atlyginimas2000,00
35.2006-05-02505atlyginimas2000,00
36.2006-05-03507atlyginimas5000,00
37.2006-05-10522atlyginimas2500,00
38.2006-05-15524atlyginimas4000,00
39.2006-05-16525atlyginimas10 000,00
40.2006-05-19527atlyginimas3000,00
41.2006-05-23541atlyginimas3000,00
42.2006-05-30551atlyginimas2000,00
43.2006-05-31553atlyginimas3000,00
44.2006-06-05567atlyginimas2000,00
45.2006-06-09582atlyginimas3000,00
46.2006-06-13592atlyginimas3000,00
47.2006-06-14594atlyginimas2000,00
48.2006-06-21597atlyginimas5000,00
49.2006-06-30617atlyginimas2000,00
50.2006-07-03619atlyginimas3000,00
51.2006-07-04626atlyginimas3000,00
52.2006-09-14760atlyginimas2000,00
53.2006-11-06878atlyginimas665,00
54.2006-12-05946atlyginimas665,00
55.2006-12-15967atlyginimas665,00
56.2007-02-051055atlyginimas665,00
57.2007-02-141080atlyginimas665,00
58.2007-02-191081atlyginimas665,00
59.2007-03-201156atlyginimas500,00
60.2007-03-221161atlyginimas1000,00
61.2007-03-301199atlyginimas700,00
62.2007-04-021200atlyginimas1000,00
63.2007-04-051217atlyginimas790,72
64.2007-04-131224atlyginimas1000,00
65.2007-04-231232atlyginimas1000,00
66.2007-05-091256atlyginimas1000,00
67.2007-05-171267atlyginimas1000,00
68.2007-05-301289atlyginimas1000,00
69.2007-05-311290atlyginimas2000,00
70.2007-06-051312atlyginimas790,72
71.2007-07-031394atlyginimas965,72
72.2007-08-031444atlyginimas965,72
73.2007-09-041484atlyginimas965,72
74.2007-09-281522atlyginimas2000,00
75.2007-10-101534atlyginimas965,72
76.2007-11-021591atlyginimas965,72
77.2007-12-031639atlyginimas965,72
78.2007-12-071644atlyginimas2000,00
79.2007-12-261673atlyginimas965,72
80.2008-02-051718atlyginimas993,14
81.2008-02-191729atlyginimas500,00
82.2008-03-031740atlyginimas493,14
83.2008-03-151769atlyginimas1000,00
84.2008-03-311786atlyginimas1102,64
85.2008-05-061848atlyginimas1102,64
86.2008-06-061894atlyginimas1102,64
87.2008-07-021930atlyginimas1307,04
88.2008-07-311963atlyginimas1307,04
89.2008-08-191973atlyginimas2000,00
90.2008-10-0257753162darbo užm. išmok.1307,04
91.2008-10-3057753205darbo užm. išmok.1307,04
92.2008-12-0257753287darbo užm. išmok.1307,04
93.2008-12-2957753350darbo užm. išmok.1307,04
94.2009-02-0257753434darbo užm. išmok.1328,40
95.2009-03-0257753488darbo užm. išmok.1328,40
96.2009-04-0357753562darbo užm. išmok.1328,40
97.2009-04-192059avansas1300,00
98.2009-05-0557753646darbo užm. išmok.1328,40
99.2009-06-022079atlyginimas1100,00
100.2009-06-0557753716darbo užm. išmok.1328,40
101.2009-07-0357753809darbo užm. išmok.1328,40
102.2009-08-0257753886darbo užm. išmok.1407,53
103.2009-09-0257753950darbo užm. išmok.1328,40
104.2009-10-0257754060darbo užm. išmok.1328,40
105.2009-11-0257754116darbo užm. išmok.1328,40
106.2009-11-092151atlyginimas1307,04
107.2009-11-302163avansas600,00
108.2009-12-0357754211darbo užm. išmok.1000,00
1092009-12-105775266darbo užm. išmok.328,40
110.2009-12-3057754309darbo užm. išmok.208,47
111.2010-02-0357754006darbo užm. išmok.1328,40
112.2010-02-1257754442darbo užm. išmok.1500,00
113.2010-03-1057754530darbo užm. išmok.1328,40
114.2010-04-212239atlyginimas1307,04
115.2010-04-272245darbo užm. išmok.600,00
116.2010-04-2957754698darbo užm. išmok.1328,40
117.2010-05-1157754747darbo užm. išmok.1328,40
118.2010-05-212257atlyginimas1000,00
119.2010-06-0857754825darbo užm. išmok.1328,40
120.2010-07-2257754911darbo užm. išmok.1328,40
121.2010-07-2657754933atostoginių išmok.1328,40
122.2010-09-0257755080darbo užm. išmok.1357,60
123.2010-10-0657755172darbo užm. išmok.1328,40
124.2010-11-022311atlyginimas1307,04
125.2010-11-0657755275darbo užm. išmok.1328,40
126.2010-12-0157755350darbo užm. išmok.1328,40
127.2010-12-112321atlyginimas1600,00
   Iš viso249 330,64

15t. y. 190 644,60 Lt daugiau, negu jai priklausė darbo užmokesčio (2005 m. išmokėta 3648 Lt darbo užmokesčio, 2006 m. išmokėta 6118 Lt darbo užmokesčio, 2007 m. išmokėta 9209,79 Lt darbo užmokesčio (apskaičiuota pagal Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Klaipėdos skyriaus pateiktus duomenis: draudžiamosios pajamos – 13 950 Lt, iš jų valstybinio socialinio draudimo įmokos – 4740,21 Lt), 2008 m. išmokėta 14 443, 48 Lt darbo užmokesčio, 2009 m. išmokėta 11 294,30 Lt, (apskaičiuota pagal Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Klaipėdos skyriaus pateiktus duomenis: draudžiamosios pajamos – 18 817,48 Lt, iš jų valstybinio socialinio draudimo įmokos – 7523,18 Lt), 2010 m. išmokėta 12 124,08 Lt darbo užmokesčio (apskaičiuota pagal Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Klaipėdos skyriaus pateiktus duomenis: draudžiamosios pajamos – 20 200 Lt, iš jų valstybinio socialinio draudimo įmokos – 8075,92 Lt), laikotarpiu nuo 2011-01-01 iki 2011-01-19 išmokėta 1848,39 Lt darbo užmokesčio (apskaičiuota pagal Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Klaipėdos skyriaus pateiktus duomenis: draudžiamosios pajamos – 3079,63 Lt, iš jų socialinio draudimo įmokos – 1231,24 Lt) ir tokiu būdu kaltinamoji S. P. pasisavino jai patikėtą ir jos žinioje buvusį svetimą IĮ A. N. konsultacinei poliklinikai priklausantį didelės vertės turtą – 190 644,60 Lt.

16Tęsdama savo nusikalstamą veiką kaltinamoji S. P., dirbdama IĮ A. N. konsultacinėje poliklinikoje, įmonės kodas ( - ), registruotoje adresu ( - ), buhaltere, užimamų pareigų pagrindu, turėdama teisiškai apibrėžtas įgalinimus, būdama viena iš asmenų, turinčių teisę savo parašu tvirtinti IĮ A. N. konsultacinės poliklinikos atliekamų operacijų su įstaigos lėšomis, esančiomis AB SEB banke (iki 2008-01-20 AB Vilniaus bankas), dokumentus, bei pasinaudodama savininko A. N. žodiniu nurodymu jai suteikta teise internetu atlikti bankines operacijas įmonės sąskaitose, neteisėtai pasinaudodama šiais jai suteiktais įgalinimais, laikotarpiu nuo 2006-07-26 iki 2011-01-07, veikdama vieninga tyčia, turėdama piniginių lėšų pasisavinimo tikslą, pasinaudodama savo asmeniniu kompiuteriu, adresu ( - ), iš IĮ A. N. konsultacinės poliklinikos sąskaitos Nr. ( - ), esančios AB SEB banke, 359 elektroninio mokėjimo nurodymais į savo asmeninę sąskaitą Nr. ( - ), nurodydama pavedimo pagrindą „avansinė apyskaita“, pervedė 754 937,04 Lt, o būtent:

Eil. Nr.DataMokėjimo nurodymonumerisPagrindasSuma, Lt
1.2006-07-26639avansinė apyskaita30 000,00
2.2006-09-25769avansinė apyskaita2000,00
3.2006-09-28774avansinė apyskaita2000,00
4.2006-10-03787avansinė apyskaita2000,00
5.2006-10-10809avansinė apyskaita2000,00
6.2006-10-17814avansinė apyskaita3000,00
7.2006-10-20834avansinė apyskaita1000,00
8.2006-10-26849avansinė apyskaita2000,00
9.2006-10-27851avansinė apyskaita2000,00
10.2006-11-02863avansinė apyskaita1000,00
11.2006-11-08889avansinė apyskaita2000,00
12.2006-11-17893avansinė apyskaita2000,00
13.2006-11-21917avansinė apyskaita2000,00
14.2006-11-29930avansinė apyskaita2000,00
15.2006-12-06950avansinė apyskaita2000,00
16.2006-12-13964avansinė apyskaita1000,00
17.2006-12-21970avansinė apyskaita2000,00
18.2006-12-22971avansinė apyskaita1000,00
19.2007-01-051004avansinė apyskaita1000,00
20.2007-01-081005avansinė apyskaita1000,00
21.2007-01-091006avansinė apyskaita1000,00
22.2007-01-171016avansinė apyskaita2000,00
23.2007-01-251040avansinė apyskaita500,00
24.2007-01-291043avansinė apyskaita1000,00
25.2007-01-301052avansinė apyskaita1000,00
26.2007-02-021053avansinė apyskaita1000,00
27.2007-02-071074avansinė apyskaita1000,00
28.2007-02-131079avansinė apyskaita1000,00
29.2007-02-211098avansinė apyskaita1000,00
30.2007-02-231100avansinė apyskaita600,00
31.2007-02-271101avansinė apyskaita1000,00
32.2007-03-021111avansinė apyskaita2000,00
33.2007-03-061145avansinė apyskaita2000,00
34.2007-03-131149avansinė apyskaita2000,00
35.2007-03-141151avansinė apyskaita1000,00
36.2007-03-161153avansinė apyskaita1000,00
37.2007-03-231163avansinė apyskaita1000,00
38.2007-03-291196avansinė apyskaita700,00
39.2007-04-181225avansinė apyskaita1000,00
40.2007-04-201230avansinė apyskaita1000,00
41.2007-04-261235avansinė apyskaita1000,00
42.2007-04-271236avansinė apyskaita1000,00
43.2007-05-031249avansinė apyskaita1300,00
44.2007-05-111261avansinė apyskaita1000,00
45.2007-05-151265avansinė apyskaita2000,00
46.2007-05-161266avansinė apyskaita1000,00
47.2007-05-211271avansinė apyskaita1000,00
48.2007-05-221280avansinė apyskaita1000,00
49.2007-06-041293avansinė apyskaita1000,00
50.2007-06-071315avansinė apyskaita1500,00
51.2007-06-121316avansinė apyskaita3000,00
52.2007-06-131335avansinė apyskaita2000,00
53.2007-06-151351avansinė apyskaita1000,00
54.2007-06-191368avansinė apyskaita700,00
55.2007-06-221370avansinė apyskaita2000,00
56.2007-06-281379avansinė apyskaita5000,00
57.2007-07-021381avansinė apyskaita5000,00
58.2007-07-051398avansinė apyskaita2000,00
59.2007-07-091399avansinė apyskaita2000,00
60.2007-07-201404avansinė apyskaita2000,00
61.2007-07-251413avansinė apyskaita2000,00
62.2007-08-011423avansinė apyskaita3000,00
63.2007-08-071446avansinė apyskaita2000,00
64.2007-08-101449avansinė apyskaita1000,00
65.2007-08-131456avansinė apyskaita1000,00
66.2007-08-171459avansinė apyskaita2000,00
67.2007-08-211463avansinė apyskaita2000,00
68.2007-08-281469avansinė apyskaita2000,00
69.2007-08-301470avansinė apyskaita2000,00
70.2007-09-031471avansinė apyskaita2000,00
71.2007-09-051487avansinė apyskaita3000,00
72.2007-09-061491avansinė apyskaita1700,00
73.2007-09-111496avansinė apyskaita2000,00
74.2007-09-141505avansinė apyskaita550,00
75.2007-09-171506avansinė apyskaita2000,00
76.2007-09-211508avansinė apyskaita1000,00
77.2007-09-251509avansinė apyskaita2000,00
78.2007-10-011523avansinė apyskaita2000,00
79.2007-10-041539avansinė apyskaita2000,00
80.2007-10-101546avansinė apyskaita1300,00
81.2007-10-151548avansinė apyskaita2000,00
82.2007-10-161549avansinė apyskaita2000,00
83.2007-10-191552avansinė apyskaita2000,00
84.2007-10-231561avansinė apyskaita2000,00
85.2007-10-261562avansinė apyskaita2000,00
86.2007-10-301570avansinė apyskaita3000,00
87.2007-11-051572avansinė apyskaita2500,00
88.2007-11-091595avansinė apyskaita4000,00
89.2007-11-141601avansinė apyskaita3000,00
90.2007-11-191603avansinė apyskaita2000,00
91.2007-11-241606avansinė apyskaita2000,00
92.2007-11-301621avansinė apyskaita3000,00
93.2007-12-031622avansinė apyskaita2000,00
94.2007-12-121647avansinė apyskaita2000,00
95.2007-12-141648avansinė apyskaita2000,00
96.2007-12-161649avansinė apyskaita2000,00
97.2007-12-171650avansinė apyskaita1600,00
98.2007-12-191652avansinė apyskaita3000,00
99.2007-12-221654avansinė apyskaita2000,00
100.2008-01-021672avansinė apyskaita2000,00
101.2008-01-071678avansinė apyskaita2000,00
102.2008-01-101681avansinė apyskaita2000,00
103.2008-01-131683avansinė apyskaita2000,00
104.2008-01-171684avansinė apyskaita1500,00
105.2008-01-211685avansinė apyskaita1000,00
106.2008-01-221686avansinė apyskaita2500,00
107.2008-01-281697avansinė apyskaita2000,00
108.2008-01-291698avansinė apyskaita1500,00
109.2008-02-011699avansinė apyskaita2000,00
110.2008-02-081722avansinė apyskaita800,00
111.2008-02-121725avansinė apyskaita2000,00
112.2008-02-151727avansinė apyskaita1100,00
113.2008-02-181728avansinė apyskaita2000,00
114.2008-02-231730avansinė apyskaita2000,00
115.2008-02-261731avansinė apyskaita2000,00
116.2008-03-041741avansinė apyskaita800,00
117.2008-03-061761avansinė apyskaita1000,00
118.2008-03-141766avansinė apyskaita1000,00
119.2008-03-191771avansinė apyskaita1500,00
120.2008-03-211772avansinė apyskaita2000,00
121.2008-03-241773avansinė apyskaita3000,00
122.2008-03-271774avansinė apyskaita3500,00
123.2008-03-281785avansinė apyskaita1500,00
124.2008-04-031805avansinė apyskaita1500,00
125.2008-04-041807avansinė apyskaita1500,00
126.2008-04-091808avansinė apyskaita2500,00
127.2008-04-171811avansinė apyskaita2500,00
128.2008-04-201813avansinė apyskaita1000,00
129.2008-04-221816avansinė apyskaita2000,00
130.2008-04-251827avansinė apyskaita1200,00
131.2008-04-291828avansinė apyskaita2500,00
132.2008-05-081850avansinė apyskaita2500,00
133.2008-05-161858avansinė apyskaita2500,00
134.2008-05-191859avansinė apyskaita2500,00
135.2008-05-191860avansinė apyskaita2500,00
136.2008-05-201862avansinė apyskaita2100,00
137.2008-05-271874avansinė apyskaita2550,00
138.2008-05-311875avansinė apyskaita1950,00
139.2008-06-071895avansinė apyskaita1900,00
140.2008-06-161902avansinė apyskaita1500,00
141.2008-06-201904avansinė apyskaita5450,00
142.2008-06-201905avansinė apyskaita7245,00
143.2008-06-251906avansinė apyskaita1750,00
144.2008-07-081934avansinė apyskaita1200,00
145.2008-07-091936avansinė apyskaita3250,00
146.2008-07-151954avansinė apyskaita4565,00
147.2008-07-181958avansinė apyskaita1100,00
148.2008-07-271961avansinė apyskaita1960,00
149.2008-08-031965avansinė apyskaita2150,00
150.2008-08-081967avansinė apyskaita3560,00
151.2008-08-131968avansinė apyskaita2500,00
152.2008-08-181972avansinė apyskaita2100,00
153.2008-08-201974avansinė apyskaita3500,00
154.2008-08-261977avansinė apyskaita1500,00
155.2008-08-281982avansinė apyskaita1950,00
156.2008-09-021983avansinė apyskaita2500,00
157.2008-09-041984avansinė apyskaita2500,00
158.2008-09-121987avansinė apyskaita1700,00
159.2008-09-141988avansinė apyskaita2750,00
160.2008-09-171989avansinė apyskaita4200,00
161.2008-09-241991avansinė apyskaita4790,00
162.2008-10-071996avansinė apyskaita4980,00
163.2008-10-081997avansinė apyskaita6470,00
164.2008-10-141998avansinė apyskaita2500,00
165.2008-10-182001avansinė apyskaita1850,00
166.2008-10-212002avansinė apyskaita3260,00
167.2008-10-272005avansinė apyskaita4230,00
168.2008-10-302006avansinė apyskaita2500,00
169.2008-11-042008avansinė apyskaita3550,00
170.2008-11-172012avansinė apyskaita1900,00
171.2008-11-212013avansinė apyskaita2000,00
172.2008-11-262014avansinė apyskaita3650,00
173.2008-12-052016avansinė apyskaita2550,00
174.2008-12-112020avansinė apyskaita3200,00
175.2008-12-132021avansinė apyskaita2100,00
176.2008-12-182022avansinė apyskaita2820,00
177.2008-12-202025avansinė apyskaita3500,00
178.2008-12-232026avansinė apyskaita2400,00
179.2008-12-282027avansinė apyskaita1860,00
180.2009-01-062029avansinė apyskaita2530,00
181.2009-01-132032avansinė apyskaita1780,00
182.2009-01-152033avansinė apyskaita2400,00
183.2009-01-232035avansinė apyskaita1890,00
184.2009-01-272037avansinė apyskaita2200,00
185.2009-01-302039avansinė apyskaita2140,00
186.2009-02-132043avansinė apyskaita2460,00
187.2009-02-182044avansinė apyskaita2440,00
188.2009-02-242045avansinė apyskaita2200,00
189.2009-03-062048avansinė apyskaita2500,00
190.2009-03-242052avansinė apyskaita2360,00
191.2009-03-272053avansinė apyskaita1960,00
192.2009-03-302054avansinė apyskaita1740,00
193.2009-04-092056avansinė apyskaita1200,00
194.2009-04-172057avansinė apyskaita1000,00
195.2009-04-182058avansinė apyskaita1100,00
196.2009-04-212060avansinė apyskaita1800,00
197.2009-04-242061avansinė apyskaita1000,00
198.2009-04-272062avansinė apyskaita2100,00
199.2009-04-302065avansinė apyskaita2100,00
200.2009-05-122068avansinė apyskaita2500,00
201.2009-05-152070avansinė apyskaita1800,00
202.2009-05-202071avansinė apyskaita1100,00
203.2009-05-252075avansinė apyskaita9000,00
204.2009-05-272076avansinė apyskaita500,00
205.2009-05-282077avansinė apyskaita300,00
206.2009-05-2957753693avansinė apyskaita1000,00
207.2009-06-022078avansinė apyskaita1200,00
208.2009-06-082080avansinė apyskaita1200,00
209.2009-06-092083avansinė apyskaita5500,00
210.2009-06-162085avansinė apyskaita3700,00
211.2009-06-172086avansinė apyskaita2600,00
212.2009-06-292089avansinė apyskaita3800,00
213.2009-07-062090avansinė apyskaita2500,00
214.2009-07-082091avansinė apyskaita2800,00
215.2009-07-142095avansinė apyskaita1000,00
216.2009-07-152098avansinė apyskaita1950,00
217.2009-07-202099avansinė apyskaita2650,00
218.2009-07-232101avansinė apyskaita3300,00
219.2009-07-2957753881avansinė apyskaita2500,00
220.2009-07-302102avansinė apyskaita2400,00
221.2009-08-052103avansinė apyskaita2800,00
222.2009-08-072104avansinė apyskaita2850,00
223.2009-08-092105avansinė apyskaita3500,00
224.2009-08-102106avansinė apyskaita4200,00
225.2009-08-152110avansinė apyskaita2500,00
226.2009-08-202112avansinė apyskaita3200,00
227.2009-08-262114avansinė apyskaita2300,00
228.2009-08-312115avansinė apyskaita1790,00
229.2009-09-052119avansinė apyskaita2200,00
230.2009-09-0957754005avansinė apyskaita2500,00
231.2009-09-1457754009avansinė apyskaita2800,00
232.2009-09-172124avansinė apyskaita3900,00
233.2009-09-182125avansinė apyskaita3300,00
234.2009-09-252127avansinė apyskaita3700,00
235.2009-09-262129avansinė apyskaita2200,00
236.2009-09-282130avansinė apyskaita3300,00
237.2009-09-292131avansinė apyskaita2900,00
238.2009-10-092133avansinė apyskaita1500,00
239.2009-10-142135avansinė apyskaita2300,00
240.2009-10-152136avansinė apyskaita2000,00
241.2009-10-162137avansinė apyskaita1500,00
242.2009-10-212138avansinė apyskaita4200,00
243.2009-10-252139avansinė apyskaita3450,00
244.2009-10-282144avansinė apyskaita3200,00
245.2009-11-042149avansinė apyskaita1700,00
246.2009-11-122152avansinė apyskaita1000,00
247.2009-11-132153avansinė apyskaita1000,00
248.2009-11-162154avansinė apyskaita2400,00
249.2009-11-182155avansinė apyskaita2200,00
250.2009-11-202157avansinė apyskaita1307,04
251.2009-11-242159avansinė apyskaita1400,00
252.2009-11-252160avansinė apyskaita3000,00
253.2009-11-302162avansinė apyskaita3000,00
254.2009-12-012164avansinė apyskaita1000,00
255.2009-12-0357754234avansinė apyskaita2540,00
256.2009-12-082166avansinė apyskaita1300,00
257.2009-12-142167avansinė apyskaita1500,00
258.2009-12-152168avansinė apyskaita1000,00
259.2009-12-152169avansinė apyskaita1000,00
260.2009-12-182171avansinė apyskaita2400,00
261.2009-12-212172avansinė apyskaita1200,00
262.2009-12-222173avansinė apyskaita2200,00
263.2009-12-232174avansinė apyskaita3300,00
264.2009-12-242176avansinė apyskaita1900,00
265.2009-12-302179avansinė apyskaita4500,00
266.2010-01-022180avansinė apyskaita1800,00
267.2010-01-052181avansinė apyskaita2500,00
268.2010-01-072182avansinė apyskaita1100,00
269.2010-01-082183avansinė apyskaita1500,00
270.2010-01-132184avansinė apyskaita1200,00
271.2010-01-142185avansinė apyskaita1500,00
272.2010-01-152186avansinė apyskaita1000,00
273.2010-01-202188avansinė apyskaita1000,00
274.2010-01-202189avansinė apyskaita1300,00
275.2010-01-222191avansinė apyskaita1400,00
276.2010-01-262193avansinė apyskaita1500,00
277.2010-01-282194avansinė apyskaita2600,00
278.2010-01-292196avansinė apyskaita2500,00
279.2010-02-0357754409avansinė apyskaita1600,00
280.2010-02-052198avansinė apyskaita2100,00
281.2010-02-062199avansinė apyskaita1600,00
282.2010-02-082200avansinė apyskaita3000,00
283.2010-02-122201avansinė apyskaita2300,00
284.2010-02-132202avansinė apyskaita900,00
285.2010-02-152203avansinė apyskaita1140,00
286.2010-02-232205avansinė apyskaita1300,00
287.2010-02-262208avansinė apyskaita3000,00
288.2010-03-022211avansinė apyskaita500,00
289.2010-03-032212avansinė apyskaita1500,00
290.2010-03-052213avansinė apyskaita3700,00
291.2010-03-062215avansinė apyskaita3200,00
292.2010-03-172217avansinė apyskaita200,00
293.2010-03-185775448avansinė apyskaita1000,00
294.2010-03-2057754582avansinė apyskaita1000,00
295.2010-03-222219avansinė apyskaita2500,00
296.2010-03-232220avansinė apyskaita1500,00
297.2010-03-252221avansinė apyskaita2300,00
298.2010-03-292224avansinė apyskaita1000,00
299.2010-03-292225avansinė apyskaita1500,00
300.2010-03-302228avansinė apyskaita1200,00
301.2010-04-012229avansinė apyskaita500,00
302.2010-04-022230avansinė apyskaita3000,00
303.2010-04-062231avansinė apyskaita1500,00
304.2010-04-072232avansinė apyskaita1600,00
305.2010-04-0957754640avansinė apyskaita3000,00
306.2010-04-142233avansinė apyskaita3000,00
307.2010-04-152235avansinė apyskaita700,00
308.2010-04-192236avansinė apyskaita500,00
309.2010-04-202237avansinė apyskaita500,00
310.2010-04-202238avansinė apyskaita600,00
311.2010-04-222240avansinė apyskaita2500,00
312.2010-04-232242avansinė apyskaita1000,00
313.2010-04-272244avansinė apyskaita400,00
314.2010-04-282246avansinė apyskaita1200,00
315.2010-04-2954454699avansinė apyskaita1500,00
316.2010-04-302250avansinė apyskaita1000,00
317.2010-05-0457754705avansinė apyskaita3000,00
318.2010-05-112253avansinė apyskaita3500,00
319.2010-05-172254avansinė apyskaita1000,00
320.2010-05-202255avansinė apyskaita700,00
321.2010-05-212260avansinė apyskaita1000,00
322.2010-05-2757754790avansinė apyskaita4000,00
323.2010-05-2857754812avansinė apyskaita2500,00
324.2010-06-032268avansinė apyskaita1500,00
325.2010-06-2057754841avansinė apyskaita1000,00
326.2010-06-202271avansinė apyskaita2500,00
327.2010-06-2257754865avansinė apyskaita2620,00
328.2010-06-232272avansinė apyskaita1700,00
329.2010-07-0257754888avansinė apyskaita2000,00
330.2010-07-0257754889avansinė apyskaita3000,00
331.2010-07-142277avansinė apyskaita600,00
332.2010-07-162278avansinė apyskaita400,00
333.2010-07-2357754932avansinė apyskaita1000,00
334.2010-07-262281avansinė apyskaita1000,00
335.2010-08-0557755021avansinė apyskaita1000,00
336.2010-08-312294avansinė apyskaita1400,00
337.2010-09-0757755099avansinė apyskaita2000,00
338.2010-09-222296avansinė apyskaita3000,00
339.2010-09-222297avansinė apyskaita2450,00
3402010-09-252299avansinė apyskaita2000,00
341.2010-10-0457755150avansinė apyskaita500,00
342.2010-10-202305avansinė apyskaita300,00
343.2010-10-222307avansinė apyskaita3000,00
344.2010-10-2557755223avansinė apyskaita3000,00
345.2010-10-2657755265avansinė apyskaita2500,00
346.2010-11-0957755293avansinė apyskaita3000,00
347.2010-11-1257755294avansinė apyskaita1500,00
348.2010-11-1657755305avansinė apyskaita2000,00
349.2010-11-232312avansinė apyskaita1000,00
3502010-11-252313avansinė apyskaita2000,00
351.2010-11-302316avansinė apyskaita800,00
352.2010-12-042318avansinė apyskaita1000,00
353.2010-12-092319avansinė apyskaita1300,00
354.2010-12-172324avansinė apyskaita1400,00
355.2010-12-212326avansinė apyskaita2300,00
356.2010-12-212327avansinė apyskaita500,00
357.2010-12-3157755413avansinė apyskaita2500,00
358.2011-01-0657755461avansinė apyskaita500,00
359.2011-01-0757755462avansinė apyskaita500,00
    Iš viso754 937,04

17Iš jų laikotarpiu nuo 2006-07-27 iki 2010-09-21 iš savo asmeninės sąskaitos Nr. ( - ), esančios AB SEB banke, nurodydama pagrindą „grąžinimas“, grąžino 22 490,00 Lt, o būtent:

Eil. Nr.DataMokėjimo nurodymonumerisPagrindasSuma, Lt
1.2006-07-2713045556grąžinimas2000,00
2.2006-07-2713045583grąžinimas2000,00
3.2009-05-2372129826grąžinimas2000,00
4.2009-05-2372129845grąžinimas2000,00
5.2009-05-2472146960grąžinimas1030,00
6.2009-05-2472146946grąžinimas2000,00
7.2009-07-1376504347grąžinimas200,00
8.2009-07-1376504184grąžinimas2000,00
9.2010-05-19106429496grąžinimas40,00
10.2010-08-19931grąžinimas120,00
112010-05-27938grąžinimas8000,00
12.2010-09-21956grąžinimas1100,00
   Iš viso22 490,00

18Kaltinamoji S. P. 2010-04-22 veikdama vieninga tyčia, turėdama tikslą pasisavinti pinigines lėšas, pasinaudodama savo asmeniniu kompiuteriu, adresu ( - ), iš IĮ A. N. konsultacinės poliklinikos sąskaitos Nr. ( - ), esančios AB SEB banke, 1 elektroniniu mokėjimo nurodymu į savo asmeninę sąskaitą Nr. ( - ), esančią AB SEB banke, nurodydama pervedimo pagrindą „avansinė apyskaita“, pervedė 1300 Lt ir tokiu būdu S. P. pasisavino jai patikėtą ir jos žinioje buvusį didelės vertės svetimą IĮ A. N. konsultacinei poliklinikai priklausantį didelės vertės turtą – 733 747,04 Lt.

19Tęsdama savo nusikalstamą veiką, kaltinamoji S. P., dirbdama IĮ A. N. konsultacinėje poliklinikoje, įmonės kodas 14034732, registruota adresu ( - ), buhaltere, užimamų pareigų pagrindu, turėdama teisiškai apibrėžtus įgalinimus, būdama viena iš asmenų, turinčių teisę savo parašu tvirtinti IĮ A. N. konsultacinės poliklinikos atliekamų operacijų su įstaigos lėšomis, esančiomis AB SEB banke (iki 2008-01-20-AB Vilniaus bankas), dokumentus, bei pasinaudodama savininko A. N. žodiniu nurodymu jai suteikta teise internetu atlikti bankines operacijas įmonės sąskaitose, neteisėtai pasinaudodama šiomis jai suteiktomis galiomis, laikotarpiu nuo 2006-07-26 iki 2009-07-14, veikdama vieninga tyčia, turėdama piniginių lėšų pasisavinimo tikslą, pasinaudodama savo asmeniniu kompiuteriu, adresu ( - ), iš IĮ A. N. konsultacinės poliklinikos sąskaitos Nr. ( - ), esančios AB SEB banke, 11 elektroninio mokėjimo nurodymų į savo asmeninę sąskaitą Nr. ( - ), esančią AB „Citadele“ banke, nurodydama pavedimo pagrindą „avansinė apyskaita“, pervedė 115 500 Lt, o būtent:

Eil. Nr.DataMokėjimo nurodymonumerisPagrindasSuma, Lt
1.2006-07-26640avansinė apyskaita25000,00
2.2006-09-06747avansinė apyskaita5000,00
3.2006-09-20764avansinė apyskaita5000,00
4.2006-09-27770avansinė apyskaita17000,00
5.2006-10-24848avansinė apyskaita10000,00
6.2006-11-23919avansinė apyskaita10500,00
7.2006-12-28986avansinė apyskaita10000,00
8.2007-03-011110avansinė apyskaita10000,00
9.2007-03-231162avansinė apyskaita21000,00
10.2007-10-101544avansinė apyskaita1000,00
112009-07-142094avansinė apyskaita1000,00
   Iš viso115 500,00

20Iš jų laikotarpiu nuo 2009-07-13 iki 2011-01-17 iš savo asmeninės sąskaitos Nr. ( - ), esančios AB „Citadele“ banke, nurodydama pagrindą „grąžinimas“, grąžino 1700 Lt, o būtent: Eil. Nr. Data Mokėjimo nurodymo numeris Pagrindas Suma, Lt 1. 2009-07-13 07131337 avansinė apyskaita 1000,00 2. 2011-01-17 01170802 grąžinimas 350,00 3. 2011-01-17 01170844 grąžinimas 350,00 Iš viso 1700,00 Lt

21Tokiu būdu kaltinamoji S. P. pasisavino jai patikėtą ir jos žinioje buvusį svetimą IĮ A. N. konsultacinei poliklinikai priklausantį didelės vertės turtą – 113 800 Lt. Iš viso kaltinamoji S. P. pasisavino jai patikėtą ir jos žinioje buvusį svetimą IĮ A. N. konsultacinei poliklinikai priklausantį didelės vertės turtą – 1 038 191,64 Lt.

22Be to, kaltinamoji S. P. iššvaistė jai patikėtą ir jos žinioje buvusį didelės vertės svetimą IĮ A. N. konsultacinės poliklinikos turtą, o būtent: kaltinamoji S. P., dirbdama IĮ A. N. konsultacinėje poliklinikoje, įmonės kodas ( - ), registruotoje adresu ( - ), buhaltere, užimamų pareigų pagrindu, turėdama teisiškai apibrėžtas galias, būdama viena iš asmenų, turinčių teisę savo parašu tvirtinti IĮ A. N. konsultacinės poliklinikos atliekamų operacijų su įstaigos lėšomis, esančiomis AB SEB banke (iki 2008-01-20 AB Vilniaus bankas), dokumentus, bei pasinaudodama savininko A. N. žodiniu nurodymu jai suteikta teise internetu atlikti bankines operacijas įstaigos sąskaitose, neteisėtai pasinaudodama šiais jai suteiktais įgalinimais, laikotarpiu nuo 2009-10-28 iki 2011-01-26, veikdama vieninga tyčia, būdama R. G. individualios įmonės buhaltere, pasinaudodama savo asmeniniu kompiuteriu, adresu ( - ), iš IĮ A. N. konsultacinės poliklinikos sąskaitos Nr. ( - ), esančios AB SEB banke, 26 elektroninio mokėjimo nurodymais, nurodydama pagrindą „avansinis mokėjimas“, „lėšų pervedimas“, „už paslaugas“, į R. G. individualios įmonės sąskaitą Nr. ( - ), esančią AB SEB banke, pervedė 99 150,52 Lt, o būtent:

Eil. Nr.DataMokėjimo nurodymonumerisPagrindasSuma, Lt
1.2009-10-282145avansinis mokėjimas6600,00
2.2010-03-0957754528avansinis mokėjimas4000,00
3.2010-06-0157754792avansinis mokėjimas6000,00
4.2010-06-012267avansinis mokėjimas1700,00
5.2010-07-222279avansinis mokėjimas1000,00
6.2010-07-222280avansinis mokėjimas8000,00
7.2010-07-2857754994avansinis mokėjimas6400,00
8.2010-08-0957755022lėšų pervedimas, už paslaugas6000,00
9.2010-08-2457755056lėšų pervedimas, už paslaugas12000,00
10.2010-08-242288lėšų pervedimas, už paslaugas4000,00
112010-09-1357755107lėšų pervedimas, už paslaugas1400,00
12.2010-09-2357755143lėšų pervedimas, už paslaugas8000,00
13.2010-09-252298lėšų pervedimas, už paslaugas3000,00
14.2010-09-302303lėšų pervedimas, už paslaugas3500,00
15.2010-10-0657755151lėšų pervedimas, už paslaugas6500,00
16.2010-10-1857755175lėšų pervedimas, už paslaugas900,00
17.2010-10-2257755187lėšų pervedimas, už paslaugas2500,00
18.2010-10-282310lėšų pervedimas, už paslaugas3000,00
19.2010-12-0357755352lėšų pervedimas, už paslaugas1300,00
20.2010-12-0657755353lėšų pervedimas, už paslaugas3000,00
21.2010-12-1557755373lėšų pervedimas, už paslaugas3000,00
22.2010-12-162323lėšų pervedimas, už paslaugas1000,00
23.2010-12-2257755408lėšų pervedimas, už paslaugas2000,00
24.2010-12-3057755410lėšų pervedimas, už paslaugas2550,52
25.2011-01-0457755438lėšų pervedimas, už paslaugas1500,00
26.2011-01-1457755479lėšų pervedimas, už paslaugas300,00
    Iš viso99 150,52
Iš jų laikotarpiu nuo 2010-06-23 iki 2011-01-26 8 elektroninio mokėjimo pavedimais iš R. G. individualios įmonės sąskaitos Nr. ( - ), esančios AB SEB banke, nurodydama pagrindą „avanso grąžinimas“, „lėšų įskaitymas“, „avansinis mokėjimas.“, „lėšų įskaitymas, paslaugos“, „lėšų įskaitymas, grąžinimas“, grąžino 50 500 Lt, o būtent:
Eil. Nr.DataMokėjimo nurodymonumerisPagrindasSuma, Lt
1.2010-06-23595073921avanso grąžinimas4000,00
2.2010-06-28595073924avanso grąžinimas4000,00
3.2010-06-30595073929avanso grąžinimas600,00
4.2010-06-23546avanso grąžinimas400,00
5.2010-07-29595073947lėšų įskaitymas, avansinis mok.9000,00
6.2010-08-03595073952lėšų įskaitymas, paslaugos3000,00
7.2010-09-21595073994lėšų įskaitymas, paslaugos500,00
8.2011-01-26595073998lėšų įskaitymas, grąžinimas29 000,00
   Iš viso50 500,00

23Tokiu būdu kaltinamoji S. P. iššvaistė jai patikėtą ir jos žinioje buvusį svetimą IĮ A. N. konsultacinei poliklinikai priklausantį didelės vertės turtą – 48 650,52 Lt.

24Kaltinamoji S. P. dėl jai pareikštų kaltinimų kalta neprisipažino ir parodė, kad A. N. klinikoje pradėjo dirbti 2003 m. liepos mėnesį. Mėnesį laiko dirbo neįforminus įdarbinimo, nes ir prieš ją dirbusi buhalterė dirbo taip pat. Tada paaiškėjo, kad turi būti „Sodros“ patikrinimas, ir todėl buvo nutarta, kad ją reikia oficialiai įdarbinti. Kadangi ji dirbo ir kitose įmonėse, todėl buvo įforminta kaip dirbanti ketvirčiu etato, dirbo namuose ir turėjo savo programą „Centas“. Iš pradžių buvo sutarta, kad jai mokės 500 litų į rankas, nors oficialiai buvo įformintas 250 litų atlyginimas be mokesčių. Gaudavo 500 litų, kadangi darbo apimtis nebuvo didelė. Dirbo tik specialistai, o bendrosios praktikos gydytojų nebuvo. Atlyginimą A. N. paduodavo tiesiai į rankas. Direktoriaus įsakymu ji buvo priimta buhaltere. Buvo sudaryta standartinė darbo sutartis ir papildomų reikalavimų nebuvo nustatyta. Ji žinojo, kad yra atsakinga už apskaitą. Kai ji pradėjo dirbti, A. N. turėjo studijų sutartis su užsienio kompanijomis. Jis turėjo įforminęs individualią veiklą ir taip dirbo, bet kai pradėjo didėti studijų apimtis, jis nutarė, kad visa tą studijų darbą perkels į įmonę. Tai reiškia, kad jis atsisakė individualios veiklos ir visos sutartys ėjo per individualią įmonę. Kai jis turėjo įforminęs individualią veiklą, ji dar nedirbo ir tų popierių netvarkė. Vėliau, kai pradėjo dirbti bendrosios praktikos gydytojai bei seselės, padidėjo ir apyvarta, nes buvo sudarytos sutartys su ligonių kasomis ir padidėjo studijų apimtis, todėl kai kurie gydytojai, kurie buvo įforminti kaip dirbantys ketvirčiu etato, dirbo su studijomis. Reikėjo su jais atsiskaityti. Kadangi už studijas buvo mokami dideli atlyginimai, tai būtų reikėję mokėti didelius mokesčius, kuriuos priskaičiuotų iš įmonės. Gydytojai turėjo gauti mažesnius atlyginimus už studijas, nes kitaip būtų padidėję mokesčiai, o darbo krūvis išliktų didelis. Todėl A. N. paprašė, kad į savo sąskaitą pervestų pinigus pažymėdama juos kaip avansines apyskaitas, pinigus vėliau paimtų grynaisiais ir atiduotų jam. Visi pinigai, kurie ėjo per kasos aparatą, buvo inkasuojami A. N. ir tie pinigai būdavo kasoje. Dalis šių pinigų pagal avansinę apyskaitą buvo įnešami į banką, kadangi tokią didelę sumą būtų buvę nerealu laikyti, nes nuo 2003 metų iki 2010 metų galo, kol ji dirbo, buvo inkasuota per kasos aparatą apie 2,5 milijono litų. Į banką buvo įnešta tik apie 800 tūkstančių litų. Kasoje dienos pajamos oficialiai buvo įvairios. Vieną dieną – 2000 litų, kitą dieną – 150–200 litų. Tai reiškia, kad ne visos gaunamos pajamos buvo fiksuojamos kasoje, tai yra jos nebūdavo apskaitomos kasos aparate. Ypatingai atliekami tyrimai, kurie buvo daromi pas juos. Nežino, kas davė nurodymą dalį pajamų užfiksuoti kasoje, o dalies nefiksuoti. Ji apie tai žinojo, nes žinojo, kad tie pinigai gulėdavo spintelėje po kasos aparatu. Kalbant apie paskutinius 3–4 mėnesius, pajamos būdavo 15–20 tūkstančių, o vieną mėnesį kasoje buvo užfiksuota beveik 70 tūkstančių litų ir ji paklausė, kodėl čia tokia didelė apyvarta, o A. N. pasakė, kad tai yra beveik visos pajamos, nes tuo metu dirbo viena slaugytoja, kuri vienintelė viską įnešdavo į kasą, todėl kai keisdavosi prie kasos dirbančios slaugytojos, sumos svyruodavo. Ji apie įneštus pinigus į kasą kasdien nežinodavo, kasos žurnalą pasiimdavo gale mėnesio ir suvesdavo duomenis į programą. Ne kartą yra mačiusi, kaip, sumokėjus klientui, grąža būdavo atiduodama iš po kasos, nes ji sakydavo slaugytojoms, kad pinigai kasoje su įneštais pinigais turi atitikti centas į centą. Apie tai su A. N. kalbėjo, kai jie žiūrėjo, kokios paslaugos yra pelningos, o kurios ne, ir ji pasakė, kad to neįmanoma atskirti, nes viskas yra „mušama į vieną“. Ji pasiūlė atskirti paslaugas, kad būtų žinoma, kiek kiekviena paslauga neša pelno. A. N. pasakė, kad vis tiek bus sunku sukontroliuoti, kadangi ne visos gaunamos pajamos fiksuojamos kasoje. Oficialus metinis pelnas būdavo apie 100 tūkstančių litų, o neoficialiai – apie 600–700 tūkstančių litų. Kasoje buvo fiksuojamas vienas trečdalis gautų pajamų. Kadangi odontologijos paslaugos buvo apmokamos ir iš ligonių kasų, ir teikiamos kaip mokamos paslaugos, tai buvo sutarta, kad odontologei oficialiai mokama iš ligoninių kasų ir plius 30 procentų nuo atliktų mokamų paslaugų. Tuos neoficialius pinigus slaugytojos atiduodavo pačiam A. N. dienos gale, nes tie pinigai iš pradžių buvo inkasuojami kas savaitę ar kas dvi savaites, o vėliau nežino kieno iniciatyva, bet jos paklausė, ar galima pinigus inkasuoti kasdien, ir jai patvirtinus, kad galima, jie pradėjo pinigus inkasuoti kasdien. Tie pinigai, kurie neatsispindėdavo kasoje, būdavo atiduodami A. N.. Ji tų pinigų neskaičiuodavo, bet jie buvo registruojami slaugytojos ir būdavo toks registracijos žurnalas, kiek tyrimų ir paslaugų padaryta, ir po to, jos manymu, iš bendro kiekio atėmus, kas yra įnešta, turėjo matytis, kiek turėtų būti pinigų neoficialiai. Už tyrimus žmonės mokėdavo grynaisiais, bet ne visiems būdavo duodamas kvitas. Su įmonėmis, kurios atlikdavo tyrimus, būdavo atsiskaitoma iš pinigų, esančių banko sąskaitoje. Ne visi pinigai, kurie būdavo pas A. N., atsidurdavo banko sąskaitoje. Per tuos visus metus nuo 2003 metų oficialiai buvo inkasuota 2,5 milijono litų, o iš tų oficialiai įmuštų pinigų į banką buvo įnešta 800 tūkstančių litų.

25Su gydytojais, kurie dalyvaudavo programose, A. N. atsiskaitydavo grynaisiais pinigais, nes buvo pervedami pinigai iš pradžių į jos sąskaita, o kai reikėjo didesnių sumų, buvo pervedama ir į jos sūnaus sąskaitą, o vėliau ji juos paimdavo grynaisiais ir atiduodavo A. N.. Buvo surašyti kasos pajamų orderiai, kad ji sugrąžino tuos pinigus. Į jos sąskaitą buvo pervedami taip vadinami „švarūs pinigai“. Tie pervedami pinigai buvo pažymėti kaip avansinės apyskaitos ir darbuotojui buvo galima pervesti avansą kažkokioms išlaidoms ne kaip darbo užmokestį. Ji padarė klaidą, kadangi banke yra padarytas ruošinys jos oficialiam atlyginimui pervesti į jos sąskaitą, ji per neapsižiūrėjimą kartais palikdavo tą pačią mokėjimo paskirtį, tai yra nepakeisdavo jos į „avansinę apyskaitą“, nes kaip būdavo parašyta „darbo užmokestis“, taip ir likdavo. Taip yra buvę ne vieną kartą, bet taip būdavo tik per skubėjimą ir per neapsižiūrėjimą. Ji pati turėjo 2 sąskaitas. Pinigus pervesdavo į abi sąskaitas, o sūnaus sąskaitos prisireikė, nes buvo pervedamos didesnės sumos. Supranta, kad tai yra jos kaltė, nes ji sutiko atlikti veiksmus, neatitinkančius įstatymų. Kai buvo didelės sumos, reikėjo padaryti taip, kad nelabai kristų į akis, o su įmone atsiskaityti yra lengviau. Tie pinigai įplaukia į kasą ir ji rašė, kad tai yra avansinis mokėjimas už būsimas paslaugas. Jos sūnus užsiėmė prekyba alumi ir transporto paslaugomis. A. N. jos sūnui nebuvo paskolinęs pinigų. Iš jos sąskaitos būdavo pervedama po 1000–2000 litų. A. N. tuos pinigus panaudodavo neoficialiai sumokėti už studijas. Tuos pinigus ji grąžindavo į kasą ir kasoje būdavo likutis. Reikėdavo, kad tie pinigai būtų padengti. Klinikos patalpos yra asmeninės, todėl A. N. planas buvo toks, kad patalpas parduos, tie pinigai nusirašys ir nereikės mokėti mokesčių. Kasoje buvo labai daug pinigų, tai yra tų pinigų, kurie nebuvo fiksuojami kasos aparate, o ši kasa būdavo pas A. N.. Nežino, ar tie pinigai buvo seife. Už kasą buvo atsakingas A. N. ir, jei neklysta, buvo parašytas įsakymas, kad už ją atsakingas A. N.. Ji tų pinigų iš karto nepervesdavo per savo sąskaitą, pervesdavo tik po truputį. Gaudavo neoficialų priedą už tai, kad perveda pinigus, ir tai būdavo 1000 litų per mėnesį. Galiausiai jos atlyginimas padidėjo iki 1360 litų. Tie įrašai, kuriuos ji nurodydavo, buvo nurodyti per jos neapsižiūrėjimą. Iš finansinių dokumentų matyti, kad pinigai buvo užpajamuoti ir atiduoti į kasą. Niekam tai neužkliuvo, nes kai jie pradėjo apie tai tartis, ji pasakė, kad juos labai greitai gali demaskuoti. Ligonių kasų direktorius buvo A. N. šeimos draugas, Mokesčių inspekcijos viršininkas buvo jo pacientas. Visos tos sumos buvo pervedamos, ji laikas nuo laiko jas paimdavo ir atiduodavo A. N.. Sau iš tų pasiimtų, tai yra išgrynintų, pinigų nieko neėmė. Viskas baigėsi, kai ji norėjo išeiti iš darbo ir sausio 19 d. apie tai pasakė A. N.. Šis liepė, kad ji jam atneštų pasirašyti kasos knygas. Sakė, kad kas žino kas bus, kai ateis dirbti nauja buhalterė. Kitą dieną ji atvažiavo su pilna bagažine dokumentų ir tada prasidėjo pykčiai. Jai sakė, kad ji skolinga 58 tūkstančius ir jeigu ji neparašys paskolos rašto, bus blogai jos šeimai. Todėl ji parašė skolos lapelį. Jai liepė parašyti, kur išleido tuos pinigus. Tada pasikvietė darbuotojus, kad padėtų užregistruoti, skaičiuoti dokumentų lapus. Ji turėjo atvežti visus dokumentus. Tačiau dalis jų buvo likę jos namuose sieninėje spintoje. Jokių dokumentų nenaikino, o trūkstami dokumentai 2010 metais buvo atiduoti A. N. pasirašyti. Ir šie dokumentai dingo. Kai ji pervedė reikalaujamą pinigų sumą, tai kitą vakarą išgirdo, kad yra kaltinama pavogusi milijoną. Kitą rytą, jai paskambino N. ir pas ją buvo rasta kasos knyga bei vienas kasos aparatų žurnalas. Kasos knygos ir visi duomenys yra kompiuterinėje programoje. Nurodyta, kad ji tuos duomenis sunaikino, tačiau to ji nedarė. Kompiuterinėje programoje buvo visos sąskaitos ir tie duomenys, nes duomenys, kurie kaltinime nurodyti kaip ištrinti, ištrinti nebuvo. Tą automatiškai padarydavo programa – senas atsargines kopijas ištrindavo. Tos kopijos buvo daromos tam, kad nereikėtų suvedinėti visų duomenų. Kai buvo kompiuterių specialistas, jis sakė, kad nebuvo tokios užduoties tirti šios programos ir kad būtų gerai, jeigu būtų visi dokumentai. Kas 10 dienų yra daromos atsarginės kopijos, visi tie duomenys yra, o ji laikas nuo laiko senas kopijas ištrindavo, bet jų ir nereikia. Ji turėjo banko generatorių, o A. N. laikas nuo laiko pristatydavo iš banko duomenis ir juos pateikdavo kas ketvirtį, kas pusmetį. Ištrinta buvo atsarginė kopija ir ten buvo visi dokumentai, kurių nerado, nes „Cento“ programos niekas netyrė. Tos atsarginės kopijos buvo standžiajame diske. Ji pasitikėjo A. N. ir visą gyvenimą visais pasitikėjo. Kartais pinigus grynindavo iš bankomato, o kartais paimdavo iš šeimos. Laikotarpiu nuo 2006 m. iki 2011 m. per jos rankas buvo perėjęs maždaug milijonas litų. Iš bankomato per dieną galėjo pasiimti 10 000 litų.

26Kai prasidėjo statybos, A. N. turėjo žinoti, kiek turėjo turėti pinigų, ir tai buvo 2007 m. pabaigoje. Ta procedūra vyko ir pats A. N. ėmė finansinę apyskaitą, nes 2010 m. spalio mėnesį ėjo į ligonių kasas ir, kad būtų greičiau, jas išsiėmė. Mano, kad negalima nepastebėti, kad trūksta milijono.

27Ikiteisminio tyrimo metu apklausta kaip specialioji liudytoja S. P. parodė, kad nuo 2003 m. dirbo IĮ A. N. konsultacinės poliklinikos buhaltere. Ji buvo atsakinga už konsultacinės poliklinikos buhalterinės apskaitos tvarkymą ir viena galėjo tvarkyti įmonės sąskaitą internetu, nes turėjo generatorių, identifikavimo kodą. Ji pildydavo darbo apskaitos žiniaraštį, o duomenis apie darbuotojus jai elektroniniu paštu adresu ( - ) pateikdavo S. S.. Nurodo, kad nuo 2010 m. naudoja kitą elektroninį paštą – ( - ). Atlyginimų dalis buvo išmokama pervedimu per banką, dalis – grynaisiais. A. N. mokėdavo grynaisiais pagal žiniaraštį, kurį gražindavo jai, bet ne visada būdavo visų asmenų parašai, todėl ji išrašydavo visos sumos, kuri būdavo nurodyta žiniaraštyje, kasos išlaidų orderius. Įmonės buhalterinę apskaitą tvarkydavo pagal išrašytus kasos pajamų ir išlaidų orderių kvitus, kuriuos ji išrašydavo, o pasirašydavo ji bei A. N.. A. N. jai pasakydavo, kad pinigus išmokėjo, ji išrašydavo tos sumos, kuri būdavo nurodyta žiniaraštyje, kasos išlaidų orderį, o praėjus mėnesiui ir daugiau įtraukdavo į buhalterinę apskaitą. Ji teikdavo įmonės duomenis SODRAI ir VMI, deklaracijas. Nurodo, kad nuo 2003 m. iki 2010-01-19 IĮ A. N. konsultacinė poliklinika dirbo pelningai, apyvartinių lėšų netrūko. A. N. buvo kasininkas, turėjo įmonės grynuosius, o ji vedė kasos knygą pagal A. N. pateiktus dokumentus. Patvirtina, kad įmonės buhalterinius dokumentus tvarkė namuose, adresu ( - ), savo asmeniniu kompiuteriu, naudodama buhalterines apskaitos programą „Centas“. Taip pat namuose laikė visus įmonės buhalterinius dokumentus, nes įmonės buveinėje, adresu ( - ), neturėjo kabineto. Ji atvykdavo į įmonės buveinę kartą per savaitę, kur iš A. N. kabineto rašomojo stalo stalčiaus pasiimdavo buhalterinius dokumentus. Tvirtina, kad A. N. įmonės visą buhalterinę apskaitą nuo 2003 m. iki 2009-12-31 buvo iki galo sutvarkiusi, tik nebuvo iki galo sutvarkyta buhalterinė apskaita už 2010 m., nes ji informavo A. N., kad nori išeiti iš darbo 2011 m. sausio pradžioje dėl asmeninių priežasčių. Jokio prašymo dėl atleidimo iš IĮ A. N. konsultacinės poliklinikos buhalterės pareigų ji nerašė. 2011-01-19 buhalterinės apskaitos programa „Centas“ ji užpildė pranešimą apie apdraustųjų valstybinio socialinio draudimo pabaigą, pasirašė kaip įgaliotas asmuo ir 2011-01-20 išsiuntė elektroniniu paštu SODRAI. 2011-01-20 ji atvežė buhalterinius dokumentus į IĮ A. N. konsultacinę polikliniką, kur jau buvo A. N., jo žmona V. N. ir S. S.. V. N. surašė perdavimo–priėmimo aktą. Ji pateikė įmonės buhalterinius dokumentus, susegtus į segtuvus, su pavadinimais, tačiau nebuvo sunumeruoti lapai. V. N. pakvietė dvi seseles – L. P. ir Liną, joms nurodė suskaičiuoti lapus, bet jų nenumeravo. V. N. padavė po du segtuvus seselėms, jos segtuvus išsinešė ir grįžo su ant lapelio užrašytais lapų skaičiais. Teigia, kad V. N. surašė pateiktų dokumentų segtuvus, lapų skaičių bei padavė jai pasirašyti, tačiau ten nebuvo nurodyta, kad trūksta buhalterinių dokumentų, todėl mano, kad tekstas yra prirašytas. Vėliau ji dar rado įmonės buhalterinius dokumentus, kasos operacijos žurnalą ir apie tai telefonu pranešė V. N.. Ji buvo pamiršusi paimti iš namų A. N. įmonės internetinės bankininkystės sąskaitos generatorių bei prisijungimo kodą, todėl 2011-01-24 atvežė ir atidavė S. S.. Nurodo, kad 2011-01-20 paaiškinime minimus 58 000 Lt jai A. N. nuo 2006 m. mokėdavo kaip dalį atlyginimo „vokelyje“, t. y. kas mėnesį po 1000 Lt. Tekstą suformulavo V. N., o ji parašė ir pasirašė. V. N. jai pagrasino, kad, jeigu ji negrąžins pinigų, tai kentės jos vaikai, todėl ji dalį pinigų (29 000 Lt) pervedė į A. N. įmonės sąskaitą iš savo sąskaitos ir 29 000 Lt per savo sūnaus R. G. sąskaitą. Nurodo, kad jos sūnus R. G. nėra sudaręs sutarties su IĮ A. N. konsultacine poliklinika dėl paslaugų teikimo. 2006 ar 2007 m. A. N. paprašė, kad iš įmonės sąskaitos ji persivestų į savo asmeninę sąskaitą įvairias pinigų sumas, kurias ji paimdavo ir perduodavo jam. Metų gale, kad būtų galima suvesti balansą, jai pervesti pinigai būdavo kaip „skola“, t. y. ji buvo skolinga įmonei. Teigia, kad pinigų grąžinimas ir „skolos“ buvo buhalteriškai sutvarkytas, buvo išrašomi įvairių sumų kasos pajamų orderiai. A. N. taip pat buvo skolingas įmonei, nes kaip kasininkas ir atskaitingas asmuo jis buvo pasiėmęs pinigų iš įmonės kasos ir nepateikęs pateisinamų dokumentų. Tvirtina, kad A. N. žinojo, kad jos sūnus R. G. turi individualią įmonę, ir prašė, kad ir per sūnaus įmonei priklausančią sąskaitą ji išgrynintų IĮ A. N. konsultacinės poliklinikos pinigus. A. N. žodžiu jai nurodydavo, kokią pinigų sumą turi išgryninti per mėnesį, sumos būdavo apie 10 000 Lt kas mėnesį. Nurodo, kad galimai A. N. mokėjo „vokeliuose“ gydytojams S. S., V. P., R. Z. ir Matukienei, kurie atlikdavo studijas, t. y. klinikinius tyrimus su naujais vaistais (t. 11, b. l. 24–25).

28Nors kaltinamoji S. P. dėl jai pareikštų kaltinimų kalta neprisipažino, jos kaltė įrodyta byloje surinktais ir ištirtais įrodymais.

29Liudytoja R. Z. parodė, kad dirba A. N. konsultacinėje poliklinikoje gydytoja endokrinologe. Apie šiuos įvykius yra girdėjusi, buvo kažkokių nemalonumų, bet ji nesigilino. Kai buhalterė buvo atvykusi su dokumentais, ji skaičiuojant dokumentus nedalyvavo. Su buhaltere bendrauti neteko. Klinikoje ji gaudavo fiksuotą atlyginimą, nepriklausomai nuo priimtų pacientų skaičiaus. Dirbdavo kartą per savaitę apie valandą laiko, o kartais ir visą savaitę pas ją nebūdavo nė vieno paciento. Ten turėjo mažai darbo. Ji neturėjo daug pacientų, nes tai yra privati įstaiga ir už visas paslaugas reikėjo mokėti. Tiksliai nepamena, koks buvo jos atlyginimas, – apie 300 litų. Klinikinių tyrimo programose dalyvaudavo ir tai taip pat įeidavo į tą patį fiksuotą atlyginimą. Tuo metu ji buvo tik pradėjusi dirbti ir tai buvo kaip ir mokymosi procesas. Dar neturėjo patirties, nors dalyvaujant programose reikėjo jos turėti, ir todėl buvo taip sutarta, o ją tokios sąlygos tenkino. Maža to, kai ji mokėsi daryti tuos tyrimus, buvo sutarta, kad visos stažuotės, mokymai bus įtraukti į tą programą. Tuose tyrimuose dalyvavo ji ir daktaras A. N., ji iš jo mokėsi. A. N. turėjo savo pacientų, ji turėjo savo, bet vis tiek praktiškai jis ją mokė dėl patirties stokos. Negali atsakyti, kiek yra mokama už vieną pacientą tokiose programose, nes nesidomėjo ir tarp kolegų šiais klausimais nelabai kalbama, nes yra skirtingos programos ir skirtingi įkainiai. A. N. klinikoje pagrindinės mokslinės studijos, kuriose dalyvavo, buvo susijusios su endokrinologija. Jeigu neklysta, studijose dalyvauti pradėjo nuo 2006 m. iki 2008 m., nes vėliau išėjo į dekretines atostogas. Dabar dalyvauja studijose, jos apmokamos, nes turi individualią veiklą ir savo konkrečią sutartį. Šią sutartį sudarė su farmacine kompanija. Dabar turi 3 pacientus ir už pusę metų gauna apie 400 eurų. Tie pinigai yra pervedami į jos sąskaitą, bet nuo jų ji dar turi sumokėti mokesčius. Negali pasakyti, kas apmokėjo jos stažuotes, mokymus, nes ji tuo metu gaudavo fiksuotą atlyginimą ir tuo nesirūpino. Sugrįžo dirbti pas A. N., nes yra pacientų, kurie nori gydytis pas ją. Kokią sumą turi sumokėti pacientas, darbe yra nustatoma pagal esamus įkainius. Pagal tuos įkainius sumą dėl suteiktų paslaugų, kurią reikia sumokėti, įrašo ji ir pacientas šiuos pinigus sumoka į kasą. Kasos kvituką ji mato, nes palydi pacientą iki registratūros.

30Liudytojas A. N. parodė, kad 1993 m. įkūrė individualią įmonę A. N. konsultacinę polikliniką. S. P. buhaltere dirbti buvo priimta 2003-08-11. Su ja buvo sudaryta darbo sutartis, kuri dingo. Jis tvarkė grynuosius pinigus kasoje, o buhalterinius dokumentus tvarkė S. P.. Įmonė turėjo dvi sąskaitas SEB banke, vieną valiutinę sąskaitą, skirtą atsiskaityti su užsienio kompanijomis, kitą – atsiskaitymui litais. Du arba vieną kartą per mėnesį jis paimtus iš kasos pinigus įnešdavo į įmonės sąskaitą, o kai nespėdavo, žodžiu nurodydavo S. P. įnešti iš įmonės kasos paimtus grynuosius pinigus, kuriuos jai perduodavo. Teigė, kad nieko nesupranta apie buhalterinius dokumentus, visą buhalterinę apskaitą tvarkė buhalterė S. P.. Grynieji pinigai iš SEB banke esančios įmonės sąskaitos paimami nebuvo, o buvo daromi tik pavedimai, kuriais atsiskaitydavo už suteiktas paslaugas, mokesčius, SODRAI, VMI, buvo išmokami atlyginimai darbuotojams. Ši sąskaita buvo papildoma įnešant grynuosius iš įmonės kasos arba pervedimais iš savo asmeninės sąskaitos tada, kai įmonei trūkdavo apyvartinių lėšų. Valiutinėje įmonės sąskaitoje būdavo pinigai, gauti pagal pavedimus iš užsienio kompanijų. Visus duomenis apie įmonę VMI, SODRAI teikdavo S. P.. Einamųjų metų gale jį S. P. žodžiu informuodavo apie įmonės veiklą, nurodydama, koks grynųjų pinigų likutis yra įmonės balanse, tačiau buhalterinių dokumentų jis netikrindavo. Jo žodiniu nurodymu S. P. tvarkė įmonės banko sąskaitas internetu, nes ji vienintelė turėjo internetinės bankininkystės slaptažodžius, įmonės buhalteriniai dokumentai buvo saugomi jos namuose, adresu ( - ). S. P. darbe būdavo retai, atnešdavo pasirašyti dokumentus, kurių jis negalėjo dėl laiko ir buhalterinių žinių stokos patikrinti, be to, ja visiškai pasitikėjo. Jam, kaip įmonės savininkui, pradėjo skambinti iš įmonių tiekėjų, kad jo įmonė laiku neatsiskaito už prekes. Jis pasikvietė buhalterę, kuri paaiškino, kad Ligonių kasa vėluoja pervesti už suteiktas paslaugas ir 2010 m. spalio mėnesį yra skolinga įmonei daugiau kaip 100 000 Lt. Jis buhaltere pasitikėjo ir pervedė 45 000 Lt savo lėšų, tačiau vėliau iš Klaipėdos universitetinės ligoninės sužinojo, kad jo įmonė ligoninei yra skolinga apie 20 000 Lt ir 2010 m. jai nėra pravedusi nė lito. Atlyginimus darbuotojams buhalterė taip pat vėluodavo išmokėti arba mokėdavo dalimis. S. P. telefonu jam patvirtino, kad viskas gerai, nes 2010 m. spalio mėnesį ji viską sutvarkė. Jis pasiėmė iš SEB banko įmonės sąskaitos laikotarpio nuo 2006 m. iki 2011-01-19 išklotinę ir pamatė, kad S. P. padarė daug pervedimų į savo ir sūnaus sąskaitas, nors su R. G. IĮ nėra sudariusi jokių sutarčių ir paslaugų nepirko. Jam pradėjus domėtis įmonės finansine padėtimi, S. P., jo neinformavusi, pati save atleido iš darbo. 2011-01-20 iš S. P. jis, jo žmona V. N. bei S. S. pagal dokumentų perdavimo–priėmimo aktą perėmė visus jos pateiktus buhalterinius IĮ A. N. konsultacinės poliklinikos dokumentus. Jis S. P. paklausė, kur ji padėjo įmonės pinigus. S. P. parašė paaiškinimą, kad pasiskolino iš IĮ A. N. konsultacinės poliklinikos 58 000 Lt, ir ant kito lapo parašė, kad „pinigus pravalgiau (58 000 Lt)“, ir pasirašė. Vėliau patikrinęs įmonės sąskaitą pamatė, kad yra įplaukos iš S. P. – 29 000 Lt, ir 2011-01-28 iš R. G. IĮ – 29 000 Lt. Jis nežino, kokiu pagrindu R. G. IĮ pervedė į jo įmonės sąskaitą pinigus, nes jokios sutarties su minėta įmone nėra. 2011-01-24 S. S. atnešė priėmimo-perdavimo aktą, kuriame buvo parašyta, kad S. P. perdavė banko PIN kodų generatorių, įdėtą į baltą voką su užrašytu kodu. Šiuo metu įmonė yra sudariusi sutartį su nauja įmone, kuri tvarko buhalterinę apskaitą bei tikrina perduotus buhalterinius dokumentus. Teigia, kad nedavė nurodymo S. P. paimti pinigus iš įmonės sąskaitos ir perduoti jam, iš S. P. pinigų įmonės veiklai ar sau asmeniškai nesiskolino, savo įmonei nebuvo skolingas ir niekada nemokėjo gydytojams ar buhalterei atlyginimų „vokeliuose“. Suprato, kad S. P. finansinė padėtis yra bloga, nes ji skolinosi pinigų sūnaus vestuvėms. Paprašius patikslinti paaiškino, kad iš banko turėjo pasiėmęs sąskaitos išrašus už 3 ketvirčius, kadangi buvo iškilusi problema, nes S. P. tvirtino, jog vėluoja atsiskaitymai su ligonių kasomis. Ji sakė, kad vėluoja apie du mėnesius ir ten turėtų būti susikaupę daugiau kaip 100 tūkstančių litų skolos. Jis susitiko su universitetinės ligoninės vyr. gydytoja ir jos paklausė, kaip yra su mokėjimais. Ši paaiškino, kad kartais vėluoja. Nuvažiavęs į banką paprašė paskutinių mėnesių išklotinių, kad pasižiūrėtų, kiek mokėjimai vėluoja. Kai pamatė, kiek ten yra pervedimų po 2 tūkstančius, po 1,5 tūkstančio, tai pats pasižymėdamas ieškojo tik tų pervedimų iš ligonių kasų, o į kitus pervedimus dėl savo kvailumo neatkreipė dėmesio. Matė, kad mokėjimai vėluoja, bet jie vėlavo apie 5–10 dienų, o pagal sutartis su ligonių kasomis atsiskaitoma buvo mėnesiu vėliau, todėl ir nepamatė jokių problemų. Netikrino kasos pinigų ir nematė, kad trūksta milijono litų, nes žiūrėjo tik tai, ar vėluoja, ar nevėluoja Ligonių kasai mokėjimai. Neturėjo visų sąskaitų išrašų, buvo prašęs mėnesio ar trijų mėnesių išklotinių. Jam buvo pikta, kad net algą buhalterė mokėdavo žmogui per 4–5 kartus. Susinervinęs pasibraukė tik tas vietas, kur mokėjo ligonių kasos, nes buvo kilę įtarimų, kad vėluoja atsiskaitymai. Kitų pavedimų nebeperžiūrėjo. Savo sūnui buvo pervedęs apie 60 tūkstančių litų ir šiuos pinigus sūnus grąžino. Tai atsispindėjo ir banko sąskaitose. Nežino, ar paskolos sutartis dėl sūnaus buvo pateikta buhalterei, bet mano, kad sūnus, būdamas advokatu, tvarkė tuos popierius, tai tikriausiai sutvarkė pagal galiojančius įstatymus. Pinigų sūnui buvo paskolinęs automobiliui įsigyti ir klausė S. P., ar jie turi tiek laisvų pinigų. Pastebėjo, kad trūksta tokios sumos, kuri yra pasisavinta tada, kai sausio pirmosiomis dienomis pasiėmęs visus buhalterinius dokumentus pamatė, kiek yra pinigų pervedimų ne ten, kur reikia, ir viską suskaičiavo per kokias 4–5 dienas. Jis anksčiau neatkreipė dėmesio į tai, kiek kaltinamoji pervedinėjo pinigus į savo sąskaitas. Įmonės apyvarta per metus yra apie pusantro milijono litų ir nėra paprasta sukontroliuoti buhalterinius dalykus. Jeigu būtų buvę kitaip, nebūtų samdęs buhalterės. Pelnas būdavo apie 100–150 tūkstančių litų per metus, priklausomai nuo to, kokias studijas gaudavo. Gydytojus dėl studijų buvo pradėjęs apmokyti, nes pamatė, kad pats visko nebeaprėpia, o metai eina ir darbų daugėja. Todėl pradėjo kai kuriuos gydytojus įtraukti į studijas, kad išmokyti juos dirbti. Jie turėdavo po 2–3 ligonius ir mokėsi, kaip tai daryti, todėl jiems mokėdavo tik minimalų atlyginimą, nes darbas buvo toks, kad dirbo tada, kai surasdavo ligonį, kuris tinka studijoms ir yra jomis suinteresuotas. Tuo metu klinikoje endokrinologais dirbo Z. ir jis. Ji buvo tik pradėjusi dirbti ligoninėje, ją pasikvietė todėl, kad jeigu jis išvažiuotų į konferenciją, klinikoje būtų endokrinologas. Galvojo, kad ji gali perimti dalį komercinių ligonių, kurie ateina ir moka grynuosius pinigus, bet pas ją ligonių būdavo mažai, kadangi jo įdirbis buvo didesnis ir visi norėjo eiti pas jį. Tada pasiūlė jai dirbti šį darbą, kadangi jis yra naudingas ir negaunant atlyginimo, nes pagrindinis stimulas yra tas, kad išvažiavus į kongresus, jie būdavo apmokomi, supažindinami su naujausiais pasiekimais. Jie būdavo paruošti geriau už tuos, kurie nedalyvaudavo tose studijose. Jis pats klinikoje atlyginimo negaudavo, bet dar dirba universitetinėje ligoninėje skyriaus vedėju, o savo klinikoje dirba po pietų, nes buvo nutarę, kad visos lėšos bus skiriamos klinikai plėsti. Klinikos vadovui gydytojui S. nebuvo leista sudarinėti sandorių ir atlikinėti piniginių operacijų, nes jis ir apie endokrinologiją nieko nenutuokė. Jis – darbui su personalu labai tinkamas žmogus. Moka bendrauti, paskatinti, bet prie šių reikalų jo nenorėjo prileisti, nes paskui būna problemų, kai viską valdo kitas asmuo. Buhaltere jis labai pasitikėjo, nes ji buvo labai pareiginga, be to, atėjo su rekomendacija iš pažįstamų asmenų, jai tik atėjus dirbti bei jos paklausus, kodėl ji išėjo iš kitos įmonės, ši atsakė, kad ten daug „šmukulio“, o ji taip negali dirbti. Pirmus metus ji labai uoliai dirbo, vis ateidavo, patardavo, kaip geriau daryti ir kaip būtų galima sutaupyti pinigų, taip jį ir „užliūliavo“. Nežino, kur ji tuos pinigus padėjo, bet gali pasakyti, kad kai ji pradėjo dirbti, gyveno labai kukliai, vėliau jam pasakė, kad jos sūnus įsteigė įmonę, kuri užsiėmė alaus mašinų valymo darbais. Tačiau, kadangi jis niekada tuo nesidomėjo, viską išklausė nesigilindamas. Vėliau ji kažkada užsiminė, kad negali atvažiuoti, nes daro remontą mamos namuose. Žino, kad važinėjo po keliones. Paskutiniais metais S. P. mokėdavo 1200–1300 Lt atlyginimą. Ji ateidavo pas juos retai, nes dirbdavo namuose.

31Akistatos su įtariamąja S. P. metu A. N. patvirtino savo parodymus (t. 4 , b. l. 139–142).

32Specialistas T. P. parodė, kad atliko šios įmonės kompiuterių patikrinimą, išvados Nr. 11K-172. Buvo pateikti du klausimai ir išvadoje suformuluoti 2 atsakymai. Jam buvo užduotas vienas klausimas, susijęs su programa „Centas“, kuri naudojama buhalterinei apskaitai tvarkyti. Buvo klausiama, ar ši programa buvo naudojama ir jei taip, tai nuo kada ir iki kada. Atlikęs tyrimą nustatė, kad yra įrašų, kurių seniausia data yra 2002-12-30 ir vėliausia data – 2011-01-19. Taip pat tyrimui buvo pateiktas papildomas antras klausimas, buvo klausiama, ar pateiktame kompiuterio sisteminiame bloke, kompiuterio laikmenose yra kažkokios informacijos, susijusios su individualia įmone A. N. konsultacine poliklinika. Atlikus informacijos paiešką, buvo aptikti failai, kuriuose yra žodžiai, susiję su A. N. konsultacine poliklinika. Tie failai buvo įrašyti ir pateikti tyrėjams. Kai jie tiria kompiuterius, turi galimybę atlikti žodžių paiešką ne tik tarp egzistuojančių failų, bet ir neužimtoje disko erdvėje. Kai ištrinami failai, jis niekur nedingsta, juos galima atkurti, jei nebuvo daug naudojamasi kompiuteriu po failo ištrynimo, bet jei kompiuteriu buvo naudojamasi ilgą laiką, tai tokia galimybė sumažėja ir galima atkurti tik fragmentus, kurie išlieka po informacijos užrašymo ant viršaus. Jam buvo pateikta užduotis pateikti likusius fragmentus, juos jis ir pateikė. Jis netyrė programos „Cento“ veikimo principų ir nežino, ar informacija gali išsitrinti automatiškai. Nenustatinėjo, ar ištrinti dokumentai kartojosi. Jie tiesiog ieškojo fragmentų, kurie būtų susiję su pateiktu klausimu. Jei tas pats sakinys yra keliuose dokumentuose, tai tikrai gali atrodyti, kad tai tas pats dokumentas. 60 tūkstančių dokumentų nebuvo ištrinta. Kadangi jie atkūrė fragmentus, o ne dokumentus, tai nustatyti, ar fragmentai buvo tuose pačiuose dokumentuose ar ne, nėra galimybės. Kaip minėjo, kuo daugiau kompiuteris yra naudojamas, tuo labiau sumažėja tikimybė iki galo atkurti dokumentą, tačiau gali likti fragmentų, kurių jie ieškojo ir atkūrė. Pačios „Cento“ programos netyrė. P. patvirtino 2011-07-08 specialisto išvadą, kad vėliausio laiko įrašo reikšmė yra 2011-01-19, kad buvo ištrinta informacija, susijusi su IĮ A. N. konsultacine poliklinika, kuri buvo atkurta ir įrašyta. Taip pat nurodė, kad padarant daugkartinius įrašus ant buvusio teksto jo atkurti neįmanoma.

33Liudytojas S. S. parodė, kad nuo 1997 m. dirba IĮ A. N. konsultacinėje poliklinikoje gydytoju, o nuo 2004 m. – direktoriumi. Pagal direktoriaus pareigas jis turi kontroliuoti susitarimus su Ligonių kasa, rašo įsakymus dėl darbuotojų priėmimo į darbą, išleidimo į atostogas ir atleidimo iš darbo, praveda darbo saugos instruktažus ir pan. 2003 metais buhalterę S. P. į darbą priėmė įmonės savininkas A. N.. Nurodė, kad jis nerašė įsakymo dėl S. P. atleidimo iš darbo, bet naujasis poliklinikos buhalteris P. P. jam pranešė, kad nuo 2011-01-19 S. P. nebedirba. Priėjimą prie įmonei priklausančių bankų sąskaitų turėjo tik S. P., įmonės kasą tvarkė savininkas A. N.. S. S. išrašydavo sąskaitas dviem egzemplioriais, vieną paduodavo klientui, o kitą padėdavo į stalčių savininko kabinete, o vėliau jas pasiimdavo buhalterė S. P.. Parodė, kad nuo 2008 m. spausdindavo tik vieną sąskaitą faktūrą, o antrą egzempliorių elektroniniu paštu nusiųsdavo S. P. į jos asmeninį kompiuterį, nes ji įmonės buhalterinę apskaitą tvarkė namuose, adresu ( - ). S. P. buhalterinę apskaitą tvarkė su „Cento“ programa ir į įmonės kompiuterius buvo instaliavusi programą, kuria jis naudojosi, tai yra spausdino sąskaitas faktūras klientams, nes kompiuterinė programa automatiškai suteikdavo numerį. Jis kiekvieną mėnesį gaudavo iš Ligonių kasos aktą už suteiktas paslaugas, duomenis sutikrindavo ir grąžindavo Ligonių kasai. Pagal pateiktą aktą išrašydavo sąskaitą faktūrą apmokėjimui bei antrą egzempliorių elektroniniu būdu nusiųsdavo S. P.. 2011 m. sausio mėnesio pradžioje gavo iš Klaipėdos universitetinės ligoninės aktą, kad IĮ A. N. konsultacinė poliklinika yra skolinga už visus 2010 m., – nesumokėta už suteiktas paslaugas suma buvo apie 20 000 Lt. Jis apie tai informavo savininką A. N., kuris paskambino buhalterei S. P.. A. N. paklausė, kodėl nesumokėta ligoninei už suteiktas paslaugas už 2010 m., tačiau negirdėjo, ką atsakė S. P.. A. N. pranešė, kad buhalterė turi atvežti visus įmonės buhalterinius dokumentus, ir jo paprašė dalyvauti juos perduodant. 2011-01-20 atvykus S. P. su IĮ A. N. konsultacinės poliklinikos dokumentais, buvo surašytas perdavimo–priėmimo aktas. A. N. žmona V. N. rašė aktą, buhalteriniai dokumentai buvo atvežti susegti į segtuvus, tačiau nesunumeruoti, todėl lapus skaičiavo darbuotojos L. P. ir L. B.. A. N. jam pasakė, kad įmonėje yra grynųjų pinigų trūkumas, tačiau sumos nenurodė. Jis suprato, kad buhalterė bus atleista iš darbo, todėl paprašė parašyti pasiaiškinimą, nes nežinojo, kad S. P. jau pati save atleido iš darbo. 2011-01-24 S. P. jam į darbą atnešė PIN generatorių, tačiau priėmimo–perdavimo akte nepasirašė, nes išėjo.

34Liudytoja V. N. parodė, kad jos vyras A. N. turi individualią įmonę A. N. konsultacinę polikliniką. 2010 lapkričio mėnesį vyrui sukėlė įtarimą tai, kad įmonei vos užtenka apyvartinių lėšų. 2011 sausio mėnesį vyras pasakė, kad įmonė nesumokėjo ligoninei už suteiktas paslaugas ir kad buhalterė vis prašo pinigų. Įmonės buhalterinę apskaitą tvarkė S. P.. Vėliau jis susitiko su darbuotojais ir paaiškėjo, kad trūksta pinigų. Paskambinęs į banką jis gavo išrašus ir paaiškėjo, kad pinigai buvo pervedami į buhalterės ir jos sūnaus sąskaitas, tada ir paaiškėjo, kas tuos pinigus vagia. Ji yra pati keletą kartų įnešusi pinigų į įmonės sąskaitą. 2011-01-20 būnant pas vyrą įmonėje S. P. atnešė įmonės dokumentus. Ji tada buvo atėjusi pas vyrą į jo įmonę. Dokumentai buvo nesutvarkyti, todėl ji atneštus S. P. dokumentus sunumeravo, surašė perdavimo–priėmimo aktą. Sunumeruojant lapus dalyvavo dar keletas darbuotojų. Ji paskambino sūnui ir paklausė, ką daryti. Šis patarė sunumeruoti lapus, viską tvarkingai surašyti ir jie tą padarė. Dalyvavo ir pati S. P.. Vyras pastebėjo, kad trūksta buhalterinių dokumentų, ir paklausė S. P., kur jie yra. Ji atsakė, kad jos namuose ir juos atneš vėliau. Turėjo atnešti ir generatorių, kuris buvo pas ją. Surašius aktą S. P. pasirašė. Jie klausė, ar ji neturi kokių pastabų. Paprašius parašyti pasiaiškinimą, ji ilgai galvojo, rašė, plėšė lapus, iš pradžių parašė, kad pinigus pasiskolino, vėliau, kad juos „pravalgė“. Ir sakė, kad nusižudys. Tai yra, kai A. N. pasakė, kad įmonės kasoje pinigų nėra, ir paklausė „ar tu juos pavogei?“, S. P. pasakė, kad skolinosi pinigus, ir savo ranka parašė paaiškinimą, kad pasiskolino 58 000 Lt. O kai ji paprašė, kad paaiškintų, kur padėjo pinigus, S. P. lape parašė „pinigus pravalgiau (58 000Lt)“ ir pasirašė. Buvo nustatyta, kad trūksta kai kurių įmonės dokumentų. Ji pati surašė priėmimo–perdavimo aktą, kurį pasirašė visi dalyvavę asmenys, tarp jų ir S. P.. Pažadėjo kitą dieną atnešti trūkstamus dokumentus ir generatorių.

35Liudytoja V. P. parodė, kad dirba IĮ A. N. konsultacinėje poliklinikoje gydytoja apie 10 metų, atlyginimas pervedamas per AB SEB banką, jokių grynųjų pinigų kaip atlyginimo ji negauna. Atlyginimas priklausydavo nuo to, kiek buvo prisirašę pacientų, nes pagal tai jį mokėdavo teritorinė Ligonių kasa. Ji turėjo nedaug prisiregistravusių pacientų kaip šeimos gydytoja, todėl iš pradžių dalyvavo keliose gydymo programose, tačiau papildomo užmokesčio negaudavo. P. ji dėl atlyginimo neskambindavo. Tuo klausimu su ja nebendravo. Ji buvo susitarusi su A. N., kad jai už studijas atskirai nebus mokama, o gaus atlyginimą, kuris nemažės, jeigu sumažės pacientų.

36Liudytoja V. M. parodė, kad dirbo IĮ A. N. konsultacinėje poliklinikoje gydytoja antraeilininke 2007–2009 metais, dalyvavo keliose programose, asmeniškai iš užsienio kompanijos gaudavo atlyginimą už dalyvavimą gydymo programose. N. IĮ gaudavo atlyginimą į sąskaitą už darbą su pacientais minimaliu krūviu, jokių grynųjų, pinigų „vokeliuose“ negaudavo. Kompanijos už studijas atlyginimą pervesdavo į jos sąskaitą.

37Liudytojos L. P. ir L. B. patvirtino, kad dirba IĮ A. N. konsultacinėje poliklinikoje. 2011-01-20 direktoriaus S. S. nurodymu suskaičiavo segtuvuose esančių lapų skaičių ir parašė ant lapelio.

38Liudytoja N. D. parodė, kad dirba IĮ A. N. konsultacinėje poliklinikoje slaugytoja. Ji paima iš pacientų pinigus už paslaugas, išmuša kasos čekį, o esant reikalui, direktorius S. S. išrašo sąskaitą. Darbo dienos pabaigoje pinigus inkasuoja, užpildo kasos knygą ir pinigus atiduoda A. N., o jam nesant – S. S.. Dirbo kas antrą dieną. Pacientai moka pagal nustatytus įkainius. Pacientas atsineša gydytojo aprašą, įkainiai fiksuojami ir tada šis susimoka. Nebūdavo taip, kad koks nors pacientas nesusimokėdavo kasoje.

39Liudytojas P. P. parodė, kad kaltinamąją pažįsta. Buvo pakviestas perimti buhalterinę apskaitą ir tą dieną, kai atvažiavo, ją pristatė kaip tuometinę buhalterę S. P.. Jis dirba UAB „Apskaita visiems“ buhalteriu. Jų bendrovė tvarko įmonėms buhalterinę apskaitą pagal buhalterines sutartis kaip įgalioti asmenys. Kada į juos kreipėsi dėl buhalterinės apskaitos tvarkymo, tiksliai nepamena, atrodo, kad 2011 m. sausio 18 d. buvo pakviesti atvykti į įmonę perimti dokumentų, su jais susipažinti, todėl ten nuvyko su direktore. Jų laukė direktorius S. S., tuometinė buhalterė S. P., savininkas A. N.. Jiems buvo paduotas priėmimo–perdavimo aktas ir ant kušetės buvo padėti visi dokumentai, juos turėjo patikrinti ir pasakyti, ar visi dokumentai yra pagal šį aktą. Jam priėmimo–perdavimo aktas nepasirodė kažkoks ne toks, kaip visi. Jie tikrino kiekvieną aplanką su dokumentais, ar turinys atitinka pavadinimą, tikrino lapų skaičių ir kartu žiūrėjo, kokių dokumentų trūksta. Ar buvo paskutinis akto teksto įrašas, negali pasakyti, bet tikrai trūko kasos knygos. Dėl trūkumų, tai kai kas buvo parašyta, o kai ką jie patys nustatė, bet kas tai buvo, dabar negali pasakyti, nes praėjo daug laiko. Jiems buvo paduotas aktas. Kadangi kasos knygų nebuvo, jie su S. P. susitarė, kad tam tikrus dokumentus ji jam galės persiųsti elektroniniu būdu, kadangi tuo metu būdama įmonėje ji negalėjo jų atspausdinti iš programos, nes, kaip ji teigė, atnaujinti duomenys ir failai yra jos namuose. Jis jos klausė, iš kur atsirado tos įneštų pinigų sumos už parduotą turtą, nes tai buvo pateikta iš persiųsto failo, kurį jinai atsiuntė į elektroninį paštą, bet ji to nesugebėjo paaiškinti. Jų manymu, tai buvo sufabrikuota, nes nebuvo taip, kad dokumentai būtų buvę taisyti paskutinę minutę. Jie turi kolegę, kuri moka elgtis su ta programa, ir kai jos prašydavo tam tikrų duomenų, kurių neišeidavo greitai gauti, paprašydavo pačios programos vadinamojo failo, kad galėtų įsikelti į savo programą, ir patys įkraudavo. Kai kolegė bandė gauti duomenis, tai yra tai, kas susiję su kasa, tai jai parodė klaidas, kad kažkas buvo nuolatos daryta, todėl ji iš savo patirties galėjo pasakyti, kad kažkas buvo daroma, nes duomenys neatitiko realybės pagal sąskaitų planus. Pagal jos kasos knygą neatitiko pinigų įplaukos ir išmokos pagal kasos aparato žurnalus, tai yra inkasuoti pinigai. Buvo įnešami pinigai per kasos aparatą ir vėliau buvo įnešami pinigai nežinia iš kur. Nebuvo nurodyta, kiek ir kam pinigų buvo išmokėta. Avansines išmokas matė. Jie dirba su apskaitos programa, kuri vadinasi „Centas“. Tai yra oficiali programa. Jie neatkūrinėjo tų failų. Šiuo atveju jie gavo tą failą elektroniniu paštu, jį įsikėlė ir pažiūrėjo, kad tie failai yra sugadinti, kadangi jie neatsidarė. Jie klausė, kur yra tie dokumentai, kurių trūko. S. P. patvirtino, kad namuose. Patvirtino faktą, kad jų trūksta.

40Vėliau bendravo elektroniniu paštu. Dėl failų, kurie buvo keisti, paprašė pirkimo–pardavimo sąskaitų registro, nes norėjo įsitikinti, ar yra įsegtos visos sąskaitos – tiek pirkimo, tiek pardavimo. Paprašė atspausdintos kasos knygos, norėjo išsiaiškinti, ar yra visi dokumentai susegti, PVM sąskaitos faktūros, nes jau buvo siunčiami suderinimo aktai ir tai buvo tiesiog likučiai. Paprašė likučių, kurie nesutapo su tiekėjų ar klientų siunčiamais suderinimo aktais, todėl paprašė pirkimo sąskaitų registro ir, kai sutikrino, kai kurių sąskaitų faktūrų tiesiog nebuvo kaip pridėto dokumento. S. P. pateikti duomenys buvo neteisingi ir reikėjo skambinti tiekėjams, klientams, derinti, žiūrėti faktūras, ar jos yra, kai kurių nebuvo. Tekdavo prašyti kopijų. SODROS dokumentų aplanko iš viso nebuvo, nes, kaip P. pasakė, ji šių dokumentų nespausdino, todėl paprašė kuo greičiau atlyginimų atsiskaitymų, kad galėtų toliau skaičiuoti algas ir užvesti naujas darbo užmokesčio korteles. Sąskaitų planas nustatytas pagal verslo apskaitos standartus ir dažniausia yra visur taikomas toks pat.

41Ikiteisminio tyrimo metu apklausiamas kaip liudytojas P. P. parodė, kad 2011-01-24 UAB „( - )“ pasirašė sutartį su A. N. IĮ konsultacine poliklinika dėl buhalterinės apskaitos tvarkymo, po to gavo buhalterinius dokumentus. Perimant buhalterinius dokumentus pastebėjo, kad buhalteriniai dokumentai yra ne visi, buvo kasos knygos už laikotarpį nuo 2006-10-01 iki 2007-08-31, tačiau kitų metų kasos knygų nebuvo ir trūko pirkimo sąskaitų už laikotarpį nuo 2006 m. sausio 1 d iki liepos 31 d. Pradėjus tvarkyti buhalterinius dokumentus paaiškėjo, kad nėra suvesta A. N. įmonės kasos grynųjų pinigų inkasacija nuo 2009 09-01 iki 2010-01-19. A. N. IĮ konsultacinė poliklinika buhalterinę apskaitą tvarkė S. P., todėl paskambino jai ir paprašė atsiųsti kasos knygą, kuri buvo vedama kompiuteriu. S. P. paaiškino, kad programa rodo klaidą, todėl jis suskaičiavo kasos kvitus, padarė mėnesines suvestines ir nusiuntė S. P. nurodytu elektroniniu adresu ( - ). 2011 m. sausio mėnesio pabaigoje S. P. atsiuntė kasos knygą už 2009–2010 m. Gavus duomenis ir pradėjus tikrinti įmonės kasą buvo nustatyta daug neatitikimų: kasos išlaidų orderių datos ir sumos nesutapo su banko gautais išrašais, banko išrašai patvirtino pinigų įnešimą, tačiau nebuvo kasos išlaidų orderių. Į įmonės kasą buvo įnešamos didelės grynųjų pinigų sumos, tariamai pardavus paslaugas ar turtą. Pagal S. P. atsiųstos kasos knygos kompiuterinį variantą nustatyta, kad A. N. konsultacinė poliklinika skolinosi iš S. P. apytiksliai 1 000 000 Lt grynaisiais, kuriuos vėliau A. N. išsiimė iš įmonės kasos be tai patvirtinančių buhalterinės apskaitos dokumentų. Jis nerado jokio paskolą patvirtinančio dokumento su S. P. ir A. N. parašais ar paskolos sutarties. Apie tai pranešė A. N., kuris nustebo ir pasakė, kad jokių pinigų A. N. įmonė iš S. P. nesiskolino. S. P. įmonės buhalterinę apskaitą tvarkė namuose savo asmeniniu kompiuteriu licencijuota buhalterine programa „Centas“, o jo įmonė dirba su „Rivilės“ programa, todėl telefonu S. P. paprašė atsiųsti elektroniniu paštu „Cento“ programos duomenų archyvą, kad jis galėtų sutikrinti duomenis. S. P. atsiuntė suarchyvuotą (ZIP) duomenų archyvą, kurio nebuvo galima išarchyvuoti ir patikrinti, nes kompiuteris rodė klaidą ir neleido atidaryti, atsispausdinti metinių balansų ir pelno (nuostolių) ataskaitų. Jis įtaria, kad galimai buvo ištrinta keletas aplankų su įmonės dokumentais, kuriuos galima atkurti tik tame kompiuteryje, kuriame yra instaliuota programa „Centas“ ir vedami pirmines buhalterines apskaitos duomenys, t. y. S. P. asmeniniame kompiuteryje (t. 4, b. l. 151–152).

42Iš 2011-01-28 kratos protokolo nustatyta, kad S. P. deklaruotoje gyvenamojoje vietoje, adresu ( - ), buvo rasti IĮ A. N. konsultacinės poliklinikos buhalteriniai dokumentai (t. 4, b. l. 174–182).

43Iš 2011-03-28 poėmio protokolo nustatyta, kad iš S. P. buvo paimtas kompiuterio „Writemaster TM“ procesorius (t. 4, b. l. 186–189). Iš LTEC Klaipėdos skyriaus 2011-07-08 specialisto išvados Nr. 11K-172(11) nustatyta, kad:

441. Tyrimui pateiktame sisteminio bloko standžiajame diske su serijiniu numeriu S/N:S00JJ1GL901669 aptikti programos „Centas“ įrašai, esantys „Windows OS“ registre. Duomenų bazės lentelėse rasti įrašai su raktiniais žodžiais „A. N.“ ir „140634732“. Anksčiausia laiko įrašo reikšmė su raktiniais žodžiais duomenų bazės lentelėse – „2012-12-30“. Vėliausia laiko įrašo reikšmė – „2011-01-19“. 2. Tyrimui pateiktame sisteminio bloko standžiajame diske su serijiniu numeriu S/N:S00JJ1GL901669 yra ištrinta informacija, susijusi su IĮ A. N. konsultacine poliklinika, įm. kodas 140634732. Įrašų fragmentai su raktiniais žodžiais „A. N.“ ir „140634732“ įrašyti ir gali įsikelti į programą ir tas pats duomenų paketas yra transportuojamas elektroninėje laikmenoje ar elektroniniu būdu pateikiami 1 priede prie specialisto išvados (kompaktiniame diske) tekstiniuose failuose „exportnavick.txt“ ir „export140634732.txt“. Atkurti tekstiniai failai su raktiniais žodžiais „A. N.“ ir „140634732“ įrašyti ir pateikiami 1 priede prie specialisto išvados kompaktinio disko kataloge „office“ (t. 4, b. l. 193–195).

45Iš FNTT prie LR VRM 2012-01-27 specialisto išvados Nr. 5-3/10 dėl A. N. konsultacinės poliklinikos ūkinės finansinės veiklos nustatyta, kad prie LTEK Klaipėdos skyriaus 2011-07-08 specialisto išvados Nr. 11K-172 (11) pateiktame priede – kompaktiniame diske nurodyti (atkurti) įrašai, tai: „A. N. konsultacinė poliklinika“; „( - )“; „( - ), Klaipėda“; „direktorius S. S.“; „S. P.“; „Gydytojai specialistai“; „Nedarbingumo ir kitos pašalpos“, „Pardavimas“; „Pard.PVM“; „EKA“; „Apyvarta“; „Paslaugų teikimo sutartis“; „Išankstinė sąskaita“; „Nusidėvėjimas“; „Pilna balanso forma“; „Didžioji knyga“; „Įplaukos į sąskaitą“; „Gryni į sąskaitą“; „Mokėjimo pavedimas“; „Kasos išlaidų orderis“; „Kasos pajamų orderis“, bei nurodyti kasos išlaidų orderių, kasos pajamų orderių numeriai.

46Pagal ūkinės finansinės veiklos tyrimui prie 2011-07-08 specialisto išvados Nr. 11K-172 (11) pateiktame kompaktiniame diske nurodytus (atkurtus) įrašus galima nustatyti tik apskaitos dokumento pavadinimą ir ūkio subjekto, surašiusio apskaitos dokumentą, pavadinimą, kodą.

47Ūkinės finansinės veiklos tyrimo metu, sulyginus prie LTEK Klaipėdos skyriaus 2011-07-08 specialisto išvados Nr. 11K-172 (11) pateiktame priede – kompaktiniame diske atkurtus įrašus – „Kasos pajamų orderis“ bei nurodytus kasos pajamų orderių numerius su 2011 m. kovo 2 d. „Daiktų, dokumentų pateikimo protokolu“ S. P. pateiktoje „A. N. konsultacinės poliklinikos Kasos knygoje 2009.01.01 – 2010.12.31“ užregistruotų 2009-09-14–2010-09-11 kasos pajamų orderių numeriais, nustatyta, kad prie 2011-07-08 specialisto išvados Nr. 11K-172 (11) pateiktame kompaktiniame diske nurodytuose (atkurtuose) įrašuose nėra nurodytų kasos pajamų orderių: Nr. 0000945; Nr. NAV0001017; Nr. NAV0001026; Nr. NAV0001045; Nr. NAV0001060; Nr. NAV0001077; Nr. NAV0001102; Nr. NAV0001117; Nr. NAV0001154; Nr. NAV0001179; Nr. NAV0001197; Nr. NAV0001211; Nr. NAV0001227; Nr. NAV0001249; Nr. NAV0001276; Nr. NAV0001290; Nr. NAV0001310; Nr. NAV0001324; Nr. NAV0001364; Nr. NAV0001394, kurie užregistruoti S. P. pateiktoje „A. N. konsultacinės poliklinikos Kasos knygoje 2009.01.01 – 2010.12.31“.

48A. N. konsultacinė poliklinika (buhalterė S. P.) pagal AB SEB banko sąskaitos Nr. ( - ), išraše nurodytus tiriamojo laikotarpio nuo 2005-04-18 iki 2011-01-07 mokėjimo nurodymus 486 atvejais pagrindė piniginių lėšų išmokėjimą – pervedimą S. P. į AB SEB banko sąskaitą Nr. ( - ), iš viso 1 004 267,68 Lt, iš jų:

49- laikotarpiu nuo 2005-04-18 iki 2010-12-11 – 127 atvejais 249 330,64 Lt, nurodant pervedimų pagrindą – „atlyginimas“, „avansas“, „darbo užmokesčio išmokėjimas“;

50- laikotarpiu nuo 2006-07-26 iki 2011-01-07 – 359 atvejais 754 937,04 Lt, nurodant pervedimų pagrindą „avansinė apyskaita“.

51A. N. konsultacinė poliklinika (buhalterė S. P.) pagal AB SEB banko sąskaitos Nr. ( - ), išraše nurodytą 2010-04-22 mokėjimo nurodymą Nr. 2241 1 atveju pagrindė piniginių lėšų išmokėjimą – pervedimą S. P. į AB SEB banko sąskaitą Nr. ( - ) – 1300 Lt, nurodant pervedimo pagrindą – „avansinė apyskaita“.

52A. N. konsultacinė poliklinika (buhalterė S. P.) pagal AB SEB banko sąskaitos Nr. ( - ), išraše nurodytus tiriamojo laikotarpio nuo 2006-07-26 iki 2009-07-14 mokėjimo nurodymus 11 atvejų pagrindė piniginių lėšų išmokėjimą – pervedimą S. P. į AB „Citadele“ banko sąskaitą Nr. ( - ), iš viso 115 500 Lt, nurodant pervedimų pagrindą – „avansinė apyskaita“.

53Kadangi A. N. konsultacinės poliklinikos tiriamojo laikotarpio nuo 2003-08-11 iki 2011-01-19 suvestiniai buhalterinės apskaitos registrai neišsaugoti ir ūkinės finansinės veiklos tyrimui nepateikti, todėl negalima įvertinti, ar laikotarpiu nuo 2005-04-18 iki 2011-01-07 iš A. N. konsultacinės poliklinikos AB SEB banko sąskaitos Nr. ( - ), 498 atvejais (486 + 1 + 11) pagal mokėjimo nurodymus S. P. į sąskaitas: AB SEB banko Nr. ( - ); AB SEB banko Nr. ( - ); AB „Citadele“ banko Nr. ( - ), pervestos piniginės lėšos, iš viso 1 121 067,68 Lt (1 004 267,68 Lt + 1300 Lt + 115 500 Lt), iš jų: 249 330,64 Lt, nurodant pervedimų pagrindą – „atlyginimas“, „avansas“, „darbo užmokesčio išmokėjimas“; 871 737,04 Lt (754 937,04 Lt + 1300 Lt + 115 500 Lt), nurodant pervedimų pagrindą – „avansinė apyskaita“, užregistruotos A. N. konsultacinės poliklinikos buhalterinėje apskaitoje.

54Pagal A. N. konsultacinės poliklinikos apskaitos dokumentus užregistruotas buhalterei S. P. priskaitytas darbo užmokestis: 2005 m. – 5700 Lt; 2006 m. – 9025 Lt; 2008 m. – 18 460 Lt, iš viso 33 185 Lt, bei išmokėtinas darbo užmokestis: 2005 m. – 3648 Lt; 2006 m. – 6118 Lt; 2008 m. – 14 443,48 Lt, iš viso 24 209,48 Lt.

55Įvertinus 2003-08-11–2011-01-19 įvykusių A. N. konsultacinės poliklinikos ūkinių operacijų duomenis, nustatyta, kad S. P. piniginių lėšų skolinimas A. N. konsultacinei poliklinikai apskaitos dokumentais nepagrįstas.

56A. N. konsultacinė poliklinika laikotarpiu nuo 2009-10-28 iki 2011-01-14 pagrindė 26 atvejais 99 150,52 Lt piniginių lėšų pervedimą iš AB SEB banko sąskaitos Nr. ( - ) R. G. individualiai įmonei į AB SEB banko sąskaitą Nr. ( - ), nurodant pervedimų pagrindą – „avansinis mokėjimas“; „lėšų pervedimas, už paslaugas“.

57A. N. konsultacinė poliklinika laikotarpiu nuo 2010-06-23 iki 2011-01-26 pagrindė 8 atvejais (tiriamuoju laikotarpiu nuo 2010-06-28 iki 2010-09-21 – 7 atvejais; po tiriamojo laikotarpio pabaigos – 2011-01-26 – 1 atveju) 50 500 Lt (tiriamuoju laikotarpiu nuo 2010-06-28 iki 2010-09-21 – 21 500 Lt; po tiriamojo laikotarpio pabaigos – 2011-01-26 – 29 000 Lt) gavimą iš R. G. individualios įmonės (savininkas R. G.) AB SEB banko sąskaitos Nr. ( - ), nurodant pervedimų pagrindą – „avanso grąžinimas“; „lėšų įskaitymas, avansinis mokėjimas“; „lėšų įskaitymas, paslaugos“; „lėšų įskaitymas, grąžinimas“.

58Nustatyta, kad 26 atvejais 99 150,52 Lt piniginių lėšų pervedimas iš A. N. konsultacinės poliklinikos AB SEB banko sąskaitos Nr. ( - ) į R. G. individualios įmonės AB SEB banko sąskaitą Nr. ( - ) bei 8 atvejais (tiriamuoju laikotarpiu nuo 2010-06-28 iki 2010-09-21 – 7 atvejais; po tiriamojo laikotarpio pabaigos – 2011-01-26 – 1 atveju) 50 500 Lt piniginių lėšų grąžinimas į A. N. konsultacinės poliklinikos AB SEB banko sąskaitą Nr. ( - ), iš R. G. individualios įmonės AB SEB banko sąskaitos Nr. ( - ), tiriamuoju laikotarpiu apskaitos dokumentais nepagrįstas.

59Laikotarpiu nuo 2005-04-18 iki 2011-01-25 į S. P. AB SEB banko sąskaitą Nr. ( - ), nustatytos įplaukos – 1 162 186,20 Lt (1 004 267,68 Lt + 73 823,52 Lt + 48 695 Lt + 35 400 Lt), iš jų:

60- iš A. N. konsultacinės poliklinikos AB SEB banko sąskaitos Nr. ( - ) – 1 004 267,68 Lt;

61- kitos įplaukos (mokėtojai fiziniai asmenys: L. K., K. V. bei Valstybinė mokesčių inspekcija) – 73 823,52 Lt;

62- kitos įplaukos (mokėtoja S. P.) – 48 695 Lt;

63- iš R. G. individualios įmonės AB SEB banko sąskaitos Nr. ( - ) – 35 400 Lt (6400 Lt + 29 000 Lt) (tiriamuoju laikotarpiu nuo 2005-04-18 iki 2011-01-19 – 6400 Lt; po tiriamojo laikotarpio pabaigos – 2011-01-25 – 29 000 Lt);

64Laikotarpiu nuo 2005-04-18 iki 2011-01-25 iš S. P. AB SEB banko sąskaitos Nr. ( - ) nustatytas piniginių lėšų panaudojimas – išmokėjimas, iš viso 1 135 081,80 Lt, iš jų:

65- grynųjų pinigų išmokėjimas iš banko sąskaitos bei išėmimas iš bankomatų – 379 013,22 Lt;

66- piniginių lėšų pervedimas į A. N. konsultacinės poliklinikos AB SEB banko sąskaitą Nr. ( - ) – 22 490 Lt;

67- į S. P. AB SEB banko sąskaitą Nr. ( - ) – 30 261 Lt;

68- į S. P. AB „Citadele“ banko sąskaitą Nr. ( - ) – 9000 Lt;

69- į S. P. AB „Citadele“ banko sąskaitą Nr. ( - ) – 22 465 Lt;

70- piniginių lėšų pervedimas pilietei K. V. į sąskaitas: AB „Citadele“ banko Nr. ( - ), AB „Swedbank“ Nr. ( - ) – 35 151,26 Lt;

71( - ) - piniginių lėšų pervedimas piliečiui R. G. į AB banko „Snoras“ sąskaitą Nr. ( - ) – 16 144,96 Lt;

72- piniginių lėšų pervedimas kitiems fiziniams asmenims – 14 650 Lt;

73- į R. G. individualios įmonės AB SEB banko sąskaitą Nr. ( - ) – 4700 Lt;

74- į R. G. individualios įmonės AB SEB banko sąskaitą Nr. ( - ) – 70 060 Lt;

75- mokėjimai UAB „Hansa lizingas“; UAB „Snoro lizingas“ – 42 848,04 Lt;

76- mokėjimai pagal atsiskaitymo knygelę – 25 891,42 Lt;

77- mokėjimai už vandenį, ryšio paslaugas, spaudą, draudimo įmokos ir kt. išlaidos – 106 283,36 Lt;

78- mokėjimai už prekes parduotuvėse, Lietuvos Respublikos įmonėms už prekes ir paslaugas – 353 720,10 Lt;

79- komisinių mokesčių už pervedimus, grynųjų pinigų išėmimą iš banko sąskaitos sumokėjimas – 2403,44 Lt.

80Laikotarpiu nuo 2008-03-01 iki 2010-12-31 į S. P. AB SEB banko sąskaitą Nr. ( - ) nustatytos įplaukos – 32 131,33 Lt (1300 Lt + 30 261 Lt + 400 Lt + 170,33 Lt ), iš jų:

81- iš A. N. konsultacinės poliklinikos AB SEB banko sąskaitos Nr. ( - ) – 1300 Lt;

82- iš S. P. AB SEB banko sąskaitos Nr. ( - ) – 30 261 Lt;

83- iš R. G. individualios įmonės AB SEB banko sąskaitos Nr. ( - ) – 400 Lt;

84- kitos įplaukos – 170,33 Lt.

85Laikotarpiu nuo 2008-03-01 iki 2010-12-31 iš S. P. AB SEB banko sąskaitos Nr. ( - ) nustatytas lėšų panaudojimas – išmokėjimas, iš viso 32 029,07 Lt (6660 Lt + 2100 Lt + 14 247,82 Lt + 9021,25 Lt), iš jų:

86- į R. G. individualios įmonės AB SEB banko sąskaitą Nr. ( - ) – 6660 Lt;

87- grynųjų pinigų išmokėjimas iš bankomatų – 2100 Lt;

88- mokėjimai užsienio įmonėms –14 247,82 Lt;

89- kitos išlaidos, banko komisinių mokesčių sumokėjimas – 9021,25 Lt.

90Laikotarpiu nuo 2005-12-06 iki 2011-01-17 į S. P. AB „Citadele“ banko sąskaitą Nr. ( - ) nustatytos įplaukos – 173 158,67 Lt (115 500 Lt + 22 465 Lt + 550 Lt+ 33 016,39 Lt), iš jų:

91- iš A. N. konsultacinės poliklinikos AB SEB banko sąskaitos Nr. ( - ) – 115 500 Lt;

92- iš S. P. AB SEB banko sąskaitos Nr. ( - ) – 22 465 Lt;

93- iš S. P. AB „Citadele“ banko sąskaitos Nr. ( - ) – 550 Lt;

94- iš UAB „(duomenys neskelbtini,“ (atlyginimas) – 33 016,39 Lt;

95- kitos įplaukos – 1627,28 Lt.

96Laikotarpiu nuo 2005-12-06 iki 2011-01-17 iš S. P. AB „Citadele“ banko sąskaitos Nr. ( - ) nustatytas lėšų panaudojimas – išmokėjimas – 173 836,83 Lt (1700 Lt + 20 385,50 Lt + 3950 Lt + 6000 Lt + 93 156,39 Lt + 36 158 Lt + 12 486,94 Lt), iš jų:

97- į A. N. konsultacinės poliklinikos AB SEB banko sąskaitą Nr. ( - ) – 1700 Lt;

98- grynųjų pinigų išmokėjimas iš banko sąskaitos bei išėmimas iš bankomatų – 20 385,50 Lt;

99- į S. P. AB SEB banko sąskaitą Nr. ( - ) – 3950 Lt;

100- piniginių lėšų pervedimas pilietei K. V. į AB „Swedbank“ sąskaitą Nr. ( - ) – 6000 Lt;

101- piniginių lėšų pervedimas UAB „( - )“ į AB „Citadele“ banko sąskaitą Nr. ( - ), nurodant pagrindą „atlyginimo grąžinimas“; „kreditorinis įsiskolinimas“ – 93 156,39 Lt;

102- piniginių lėšų pervedimas UAB „( - )“ į AB „Citadele“ banko sąskaitą Nr. ( - ), nurodant pagrindą „grąžinimas“ – 36 158 Lt;

103- mokėjimai už prekes, paslaugas, kitos išlaidos, banko komisinių mokesčių sumokėjimas – 12 486,94 Lt.

104Laikotarpiu nuo 2005-12-06 iki 2006-01-30 į S. P. AB „Citadele“ banko sąskaitą Nr. ( - ), nustatytos įplaukos iš S. P. AB SEB banko sąskaitos Nr. ( - ) – 9000 Lt;

105Laikotarpiu nuo 2005-12-06 iki 2006-01-30 iš S. P. AB „Citadele“ banko sąskaitos Nr. ( - ), nustatytos piniginių lėšų panaudojimas – išmokėjimas – 8932,81 Lt (2000 Lt + 3000 Lt + 550 Lt + 2984,01 Lt + 398 Lt), iš jų:

106- piniginių lėšų pervedimas pilietei K. V. į sąskaitas: AB „Citadele“ banko Nr. ( - ), AB „Swedbank“ Nr. ( - ) – 2000 Lt;

107- į S. P. AB „Citadele“ banko sąskaitą Nr. ( - ) – 3000 Lt;

108- į S. P. AB „Citadele“ banko sąskaitą Nr. ( - ) – 550 Lt;

109- mokėjimai UAB „Ūkio banko lizingas“; UAB „Snoro lizingas“ pagal išperkamosios nuomos sutartis – 2984,01 Lt;

110- kitos išlaidos, banko komisinių mokesčių sumokėjimas – 398,80 Lt.

111Laikotarpiu nuo 2005-12-08 iki 2006-01-26 į S. P. AB „Citadele“ banko sąskaitą Nr. ( - ) nustatytos įplaukos – 4119,07 Lt (3000 Lt + 1119,07 Lt), iš jų:

112- iš S. P. AB „Citadele“ banko sąskaitos Nr. ( - ) – 3000 Lt;

113- kitos įplaukos – 1119,07 Lt.

114Laikotarpiu nuo 2005-12-08 iki 2006-01-26 iš S. P. AB „Citadele“ banko sąskaitos Nr. ( - ) nustatytas piniginių lėšų panaudojimas – išmokėjimas – 3679,66 Lt (2700 Lt + 361,82 Lt + 617,84 Lt), iš jų:

115- grynųjų pinigų išėmimas iš bankomatų – 2700 Lt;

116- mokėjimai UAB „Ūkio banko lizingas“; UAB „Snoro lizingas“ pagal išperkamosios nuomos sutartis – 361,82 Lt;

117- kitos išlaidos, banko komisinių mokesčių sumokėjimas – 617,84 Lt (t. 10, b. l. 3–30).

118Iš FNTT prie LR VRM 2012-01-27 specialisto išvados Nr. 5-3/11 dėl R. G. individualios įmonės nustatyta, kad:

1191) R. G. individuali įmonė (savininkas R. G.) pagal AB SEB banko sąskaitos Nr. ( - ) išraše nurodytus tiriamojo laikotarpio nuo 2009-10-28 iki 2011-01-14 mokėjimo nurodymus 26 atvejais pagrindė piniginių lėšų gavimą – įplaukas iš A. N. konsultacinės poliklinikos AB SEB banko sąskaitos Nr. ( - ), iš viso 99 150,52 Lt, nurodant pervedimų pagrindą – „avansinis mokėjimas“; „lėšų įskaitymas, už paslaugas“.

1202) R. G. individuali įmonė (savininkas R. G.) pagal AB SEB banko sąskaitos Nr. ( - ) išraše nurodytus tiriamojo laikotarpio nuo 2010-06-23 iki 2011-01-26 mokėjimo nurodymus 8 atvejais pagrindė piniginių lėšų išmokėjimą – grąžinimą į A. N. konsultacinės poliklinikos AB SEB banko sąskaitą Nr. ( - ), iš viso 50 500 Lt, nurodant pervedimų pagrindą – „avanso grąžinimas“; „lėšų pervedimas, grąžinimas“.

121Ūkinės finansinės veiklos tyrimo metu, pagal pateiktus R. G. individualios įmonės apskaitos dokumentus, pagrindžiančius laikotarpiu nuo 2003-08-11 iki 2011-01-31 įvykusių R. G. individualios įmonės ūkinių operacijų duomenis, nustatytas 26 atvejais piniginių lėšų pervedimas iš A. N. konsultacinės poliklinikos AB SEB banko sąskaitos Nr. ( - ) į R. G. individualios įmonės AB SEB banko sąskaitą Nr. ( - ), iš viso 99 150,52 Lt, bei 8 atvejais piniginių lėšų grąžinimas į A. N. konsultacinės poliklinikos AB SEB banko sąskaitą Nr. ( - ) iš R. G. individualios įmonės AB SEB banko sąskaitos Nr. ( - ), iš viso 50 500 Lt, tiriamuoju laikotarpiu apskaitos dokumentais nepagrįstas (t. 10, b. l. 103–121).

122Iš FNTT prie LR VRM 2012-09-21 specialisto išvados Nr. 5-3/77 dėl A. N. konsultacinės poliklinikos ūkinės finansinės veiklos nustatyta, kad pagal VSDFV Klaipėdos skyriaus 2012-06-08 pažymą Nr. (7.89)15-1606 laikotarpiu nuo 2003-08-11 iki 2011-01-19 S. P. draudžiamosios pajamos pagal draudėją A. N. konsultacinę polikliniką – 93 075,86 Lt (t. 10, b. l. 185–187).

123Įtariamoji S. P. Psichikos sveikatos centro ir priklausomybės ligų kabineto įskaitose neįrašyta (t. 11, b. l. 126, 128).

124Byloje surinktų ir ištirtų įrodymų visetas neabejotinai įrodo kaltinamosios kaltę.

125Kaltinamoji S. P. iš esmės pripažino padariusi visas nusikalstamas veikas, nurodytas kaltinime, tačiau teigė, jog pati pinigų nepasisavino, jų neiššvaistė, viską darė paprašyta konsultacinės poliklinikos savininko A. N.. Tačiau neigė, jog ištrynė nenustatytus IĮ A. N. konsultacinės poliklinikos buhalterinės apskaitos dokumentų įrašus, kuriuos atkūrus galima nustatyti tik apskaitos dokumento pavadinimą ir ūkio subjekto, surašiusio apskaitos dokumentą pavadinimą, kodą, ir tokiu būdu sugadino IĮ A. N. konsultacinės poliklinikos laikotarpio nuo 2003m. rugpjūčio mėn. iki 2011-01-19 pirminius buhalterinius apskaitos dokumentus ir saugodama pirminius buhalterinės apskaitos dokumentus už laikotarpį nuo 2003-08-11 iki 2011-01-19 ikiteisminio tyrimo metu nenustatytu laiku sunaikino įmonės buhalterinius dokumentus, o būtent:

126- kasos dokumentus už laikotarpį nuo 2007-08-01 iki 2010-12-31;

127- kasos knygas už laikotarpį nuo 2003-08-11 iki 2004-12-31, nuo 2006-10-01 iki 2010-12-31;

128- banko pirminius dokumentus už laikotarpį nuo 2003-08-11 iki 2011-01-19;

129- atskaitingų asmenų avansines apyskaitas su pirminiais dokumentais už laikotarpį nuo

1302003-08-11 iki 2011-01-19;

131- darbo užmokesčio priskaitymo ir išmokėjimo dokumentus už laikotarpį nuo 2003-08-11 iki 2004-12-31, nuo 2007-01-01 iki 2007-12-31, 2009-01-01 iki 2011-01-19.

132Kaltinamoji teigė, kad visi įmonės dokumentai buvo sutvarkyti ir atiduoti savininkui A. N., jokių įmonės dokumentų neturi, dokumentų perdavimo akte buvo padaryti prierašai apie trūkstamus dokumentus. Kasos pajamų orderių, patvirtinančių pinigų perdavimą A. N., neturi, nes iki 2009 m. jų nepildė, o 2009–2010 metų perdavė pasirašyti ir A. N. jų negrąžino. Teigė, kad buhalterinės apskaitos dokumentai turi būti saugomi kompiuteryje, jų nereikia atspausdinti, kompiuteryje jokių dokumentų neištrynė, jie buvo surašyti ne chronologinė tvarka, nes ji darė pataisymus. Tačiau 2006-11-28 kratos protokolas patvirtina, kad S. P. namuose kratos metu rasti dokumentai: 2006 m. sausio–liepos mėn. sąskaitos, 2005-02-01–2006-01-31 kasos operacijų žurnalas, banko ir kiti buhalteriniai dokumentai. LR buhalterinės apskaitos 2001-11-06 įstatymo Nr. IX-574 16 str. 4 d. numatyta, kad „Apskaitos duomenis kompiuterinėse laikmenose galima saugoti tik tuo atveju, kai yra atspausdinti apskaitos registrai. Pasibaigus finansiniams metams, apskaitos registrai susiuvami (įrišami), jų lapai sunumeruojami, paskutiniame lape nurodomas lapų skaičius“, o 18 straipsnis 4 d. nurodyta, kad „Klaidos apskaitos registruose, pastebėtos iki metinių finansinių ataskaitų sudarymo ir patvirtinimo, gali būti taisomos perbraukiant klaidingą tekstą ir skaičių taip, kad būtų galima juos perskaityti, ir įrašant teisingą skaičių ar tekstą arba surašant buhalterinę pažymą. Šalia ištaisyto įrašo pasirašo taisomą dokumentą pasirašę asmenys ir nurodoma taisymo data. Klaidos apskaitos registruose, pastebėtos po metinių finansinių ataskaitų sudarymo ir patvirtinimo, taisomos tik surašant buhalterinę pažymą“.

133Nėra jokių objektyvių įrodymų, kad kaltinamoji būtų perdavusi buhalterinius dokumentus A. N., kad jis juos pasirašytų. Taip pat nėra įrodymų, kad ji perdavė visus buhalterinius dokumentus. Jeigu būtų buvę perduoti visi dokumentai, tai būtų buvę nurodyta priėmimo–perdavimo akte. Nėra pagrindo netikėti liudytojų parodymais, kurie paaiškino, kaip buvo perduoti dokumentai, surašytas priėmimo–perdavimo aktas, be to, tada kaltinamoji S. P. nebūtų pasirašiusi tokiame akte. Kaip ir neįtikėtinas jos teiginys, jog dokumentus ištrynė pati buhalterinė programa, kuri sukurta padėti buhalteriams vesti buhalterinę apskaitą, o ne apsunkinti ištrinant duomenis.

134Specialistas T. P. patvirtino 2011-07-08 specialisto išvadą, kad vėliausia laiko įrašo reikšmė yra 2011-01-19, jog yra ištrinta informacija, susijusi su IĮ N. konsultacine poliklinika, kuri buvo atkurta ir įrašyta. Taip pat nurodė, kad padarant daugkartinius įrašus ant buvusio teksto, jo atkurti neįmanoma. Nėra jokių duomenų, kad kaltinamoji S. P. būtų nunešusi kasos knygas ir atidavusi A. N., kad šis pasirašytų, nes to nepatvirtina jokie objektyvūs įrodymai, tą neigia liudytojas A. N.. Neįtikinamas kaltinamosios paaiškinimas, kad ji kasos knygas nunešė, kad Na. jose pasirašytų už kelerių metų senumo finansines operacijas. Taip pat buvo nustatyta, kad buvo ištrinti IĮ A. N. konsultacinės poliklinikos buhalterinės apskaitos dokumentų įrašai, kuriuos atkūrus galima nustatyti tik apskaitos dokumento pavadinimą ir ūkio subjekto, surašiusio apskaitos dokumentą pavadinimą, kodą. Tokiu būdu buvo sugadinti ir sunaikinti kaltinime nurodyti buhalterinės apskaitos dokumentai, bei buhalteriniai dokumentai. Nepasitvirtino ir kaltinamosios versija, kad programa pati automatiškai ištrina dokumentų kopijas.

135S. P., siekdama nuslėpti pasisavintų ir iššvaistytų didelių įmonės lėšų faktą, apgaulingai tvarkė įmonės buhalterinę apskaitą – savo asmeniniame kompiuteryje saugotus IĮ A. N. konsultacinės poliklinikos buhalterinės apskaitos dokumentus, kuriuos tvarkė naudodamasi kompiuterine programa „Centas“, nenustatytu ikiteisminio tyrimo metu, ne vėliau kaip iki 2011-01-19, ištrynė nenustatytus IĮ A. N. konsultacinės poliklinikos buhalterinės apskaitos dokumentų įrašus, kuriuos atkūrus galima nustatyti tik apskaitos dokumento pavadinimą ir ūkio subjekto, surašiusio apskaitos dokumentą pavadinimą, kodą, ir tokiu būdu sugadino IĮ A. N. konsultacinės poliklinikos laikotarpio nuo 2003m. rugpjūčio mėn. iki 2011-01-19 pirminius buhalterinius apskaitos dokumentus bei sunaikino įmonės laikotarpio nuo 2007-08-01 iki 2010-12-31 kasos dokumentus, kasos knygas už laikotarpį nuo 2003-08-11 iki 2004-12-31, nuo 2006-10-01 iki 2010-12-31, banko pirminius dokumentus už laikotarpį nuo 2003-08-11 iki 2011-01-19; atskaitingų asmenų avansines apyskaitas su pirminiais dokumentais už laikotarpį nuo 2003-08-11 iki 2011-01-19; darbo užmokesčio priskaitymo ir išmokėjimo dokumentus už laikotarpį nuo 2003-08-11 iki 2004-12-31, nuo 2007-01-01 iki 2007-12-31, 2009-01-01 iki 2011-01-19.

136Šiuo atveju buhalterinės apskaitos dokumentų sugadinimas ir sunaikinimas padarytas veikiant tiesiogine tyčia, dėl to negalima iš dalies nustatyti IĮ A. N. konsultacinės poliklinikos veiklos, jos turto, nuosavo kapitalo, įsipareigojimų dydžio ir struktūros. Todėl kaltinamosios nusikalstama veika kvalifikuotina pagal BK 222 str.

137Kaip jau ir minėta, kaltinamoji tvirtino, kad piniginių lėšų ji nepasisavino, nes pervedusi pinigines lėšas iš įmonės sąskaitos į savo sąskaitas, ji pinigus vėliau dalimis išgrynindavo ir atiduodavo tiesiogiai A. N., kuris prašė jos tai daryti, nes jam buvo reikalingi grynieji pinigai darbo užmokesčiui „vokeliuose“ mokėti bei kitoms reikmėms. Tačiau nė vienas byloje apklaustas liudytojas nepatvirtino šios kaltinamosios versijos. Jokių objektyvių įrodymų, kad išgryninusi pinigus ji juos būtų perdavinėjusi A. N., byloje nėra. Keistas kaltinamosios paaiškinimas, kad ji dalį pinigų atiduodavo ir iš savo ir savo šeimos narių turimų lėšų, nes jai kartais taip būdavo patogiau, arba N. staiga prireikdavo pinigų. Teigia, kad ji neužsirašydavo, kiek pinigų atidavusi, nes žinojo, koks jos atlyginimas ir kiek ji gali jų išleisti. Byloje taip pat nėra jokių objektyvių įrodymų, kad darbo užmokestis įmonėje buvo mokamas „vokeliuose“, kad kasoje nebūdavo apskaitomos iš pacientų gaunamos lėšos. To nepatvirtino ir apklausti liudytojai. Piniginių lėšų pasisavinimo faktas akivaizdžiai patvirtintas specialisto išvadomis.

138Tyrimo metu S. P. pateikė 2009-01-01–2010-12-31 kasos knygą, joje užregistruoti 22 kasos pajamų orderiai, kuriais S. P. pagrindė 1 048 000 Lt kasos pajamas (įplaukas), nurodant mokėjimo paskirtį: „S. P., kor. sąsk. 256“, tačiau nebuvo pateikti ne tik nurodyti kasos pajamų orderiai, bet ir ankstesnio laikotarpio (nuo 2007-08-01) kasos pajamų orderiai bei atskaitingų asmenų avansines apyskaitos už laikotarpį nuo 2003-08-11 iki 2011-01-19. Vienerių metų kasos pajamų orderiuose (2009-09-14–2010-09-11) nurodytos labai didelės pinigų sumos nuo 14 000 iki 65 000 Lt, tačiau, kaip matyti iš bylos medžiagos, pinigus į savo sąskaitas ji pervesdavo nuo 2005 metų, juos, jos teigimu, atiduodavo A. N.. Akivaizdu, kad kasos pajamų orderiai turėtų būti nuo to laikotarpio ir tokioms sumoms, tačiau visa suma parodyta vienerių metų kasos knygoje. Be to, specialistas konstatavo, kad S. P. pateiktoje A. N. konsultacinės poliklinikos Kasos knygoje nurodytų kasos pajamų orderių nėra (atkurtuose) įrašuose.

139Specialisto išvados prieduose nurodytų lentelių analizė patvirtina, kad S. P. iš A. N. IĮ konsultacinės poliklinikos į 3 sąskaitas pervedė 1 096 858,20 Lt.

140Tačiau kaltinime turto pasisavinimas iš IĮ A. N. konsultacinės poliklinikos nepagrįstai kvalifikuojamas kaip atskiros nusikalstamos veikos. Tai yra tęstinė veika, ji padaryta tuo pačiu būdu, tokiomis pačiomis priemonėmis ir iš to paties šaltinio, turint tikslą pasisavinti pinigines lėšas iš šios individualios įmonės, todėl vertintina kaip tęstinė veika.

141Kadangi kaltinamoji S. P. pasisavino jai patikėtą ir jos žinioje buvusį didelės vertės svetimą IĮ A. N. konsultacinės poliklinikos turtą, jos nusikalstama veika kvalifikuotina pagal BK 183 str. 2 d.

142Kaltinamoji S. P. taip pat tvirtino, kad įmonės savininko prašymu ji pervedė pinigus į savo sūnaus R. G. sąskaitą, nes tuo metu A. N. reikėjo didesnės grynųjų pinigų sumos. Teigė, kad negalėjo didelių piniginių sumų pervesti į savo sąskaitą ir išgryninti, nes bankas tokius duomenis perduotų VMI ir ji būtų tikrinama, tačiau prieš tai tvirtino, kad VMI viršininkas ir inspektorė buvo A. N. įmonės pacientai, todėl įmonės netikrino ir ji su A. N. nebijojo to daryti. Tai, kad pinigai buvo pervesti į R. G. sąskaitą, akivaizdu iš banko sąskaitų išrašų ir tai patvirtina specialisto išvada. Jokių sutartinių santykių tarp R. G. įmonės ir konsultacinės poliklinikos nebuvo.

143Kadangi kaltinamoji S. P. iššvaistė jai patikėtą ir jos žinioje buvusį didelės vertės svetimą IĮ A. N. konsultacinės poliklinikos turtą, jos nusikalstama veika kvalifikuotina pagal BK 184 str. 2 d.

144A. N. IĮ konsultacinės poliklinikos 998 925,16 Lt civilinis ieškinys tenkintinas visiškai, nes jis pagrįstas.

145Kaltinamosios atsakomybę sunkinančių ar lengvinančių aplinkybių nėra.

146Skiriant bausmę kaltinamajai atsižvelgiama į padarytų nusikalstamų veikų pobūdį, jų pavojingumo visuomenei laipsnį, kaltinamosios asmenybę. Kaltinamoji S. P. padarė du sunkius ir vieną apysunkį tyčinius nusikaltimus, jos atsakomybę lengvinančių aplinkybių nėra, pasisavinta ir iššvaistyta suma siekia milijoną litų, žala neatlyginta. Ji anksčiau neteista, charakterizuojama gerai, padeda sergančiai mamai. Nusikalstamos veikos nėra smurtinio pobūdžio. Jai skirtinos laisvės atėmimo bausmės, mažesnės nei sankcijose numatyti vidurkiai.

147Teisėja, vadovaudamasi BPK 301–303 str.,

Nutarė

148S. P. pripažinti kalta padarius nusikaltimus ir nuteisti:

149- pagal BK 222 str. – 1 m. 6 mėn. laisvės atėmimo;

150- pagal BK 183 str. 2 d. – 3 m. 6 mėn. laisvės atėmimo;

151- pagal BK 184 str. 2 d. – 2 m. laisvės atėmimo.

152Remiantis BK 63 str. 1 d., 2 d., 4 d., 6 d., paskirtas bausmes subendrinti dalinio bausmių sudėjimo būdu prie griežtesnės bausmės iš dalies pridedant švelnesnes ir paskirti galutinę bausmę – 4 m. 6 mėn. laisvės atėmimo, bausmę atliekant pataisos namuose.

153Iki nuosprendžio įsiteisėjimo kardomosios priemonės nekeisti.

154Bausmės pradžią nustatyti nuo nuosprendžio vykdymo dienos.

155Iš S. P. A. N. IĮ konsultacinei poliklinikai priteisti 998 925,16 Lt nusikaltimais padarytos žalos.

156Klaipėdos apygardos prokuratūros Antrojo skyriaus prokurorės Laimos Rokanskienės

1572011-02-01 nutarimais laikinai apribotas nuosavybės teises į S. P., asmens kodas ( - ), gyv. ( - ), į automobilį BMW, VIN kodas ( - ), valstybinis Nr. ( - ), S. P., asmens kodas ( - ), gyv. ( - ), nuosavybės teises į jam priklausantį turtą: 1) automobilį „Volkswagen Golf“, VIN kodas ( - ), valstybinis Nr. ( - ) 2) automobilį BMW, VIN kodas ( - ), valstybinis Nr. ( - ) 3) automobilį „Audi 100“, VIN kodas WAUZZZ44ZHN099335, valstybinis Nr. ( - ) K. V., asmens kodas ( - ), gyv. ( - ), (deklaruota gyv. vieta ( - )), nuosavybės teises į automobilį „Audi A6“, VIN kodas ( - ), valstybinis Nr. ( - ) V. F. (po 2011-08-03 santuokos G.), asmens kodas ( - ), gyv. ( - ), nuosavybės teises į automobilį BMW, VIN kodas ( - ), valstybinis Nr. ( - ) palikti galioti iki nuosprendžio įvykdymo.

158Nuosprendis per 20 d. nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas Lietuvos apeliaciniam teismui per nuosprendį priėmusį teismą.

1. Klaipėdos apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėja Violeta... 2. Teisėja, išnagrinėjusi bylą,... 3. kaltinamoji S. P. apgaulingai tvarkė teisės aktų reikalaujamą buhalterinę... 4. Kaltinamoji S. P., laikotarpiu nuo 2003-08-11 iki 2011-01-19 dirbdama... 5. Kaltinamoji S. P. žodiniu IĮ A. N. konsultacinės poliklinikos savininko A.... 6. - kasos dokumentus už laikotarpį nuo 2007-08-01 iki 2010-12-31;... 7. - kasos knygas už laikotarpį nuo 2003-08-11 iki 2004-12-31, nuo 2006-10-01... 8. - banko pirminius dokumentus už laikotarpį nuo 2003-08-11 iki 2011-01-19;... 9. - atskaitingų asmenų avansines apyskaitas su pirminiais dokumentais už... 10. 2003-08-11 iki 2011-01-19;... 11. - darbo užmokesčio priskaitymo ir išmokėjimo dokumentus už laikotarpį nuo... 12. Dėl sugadintų ir sunaikintų buhalterinės apskaitos dokumentų negalima iš... 13. Kaltinamoji S. P. pasisavino jai patikėtą ir jos žinioje buvusį didelės... 14. Kaltinamoji S. P., dirbdama IĮ A. N. konsultacinės poliklinikos, (toliau IĮ... 15. t. y. 190 644,60 Lt daugiau, negu jai priklausė darbo užmokesčio (2005 m.... 16. Tęsdama savo nusikalstamą veiką kaltinamoji S. P., dirbdama IĮ A. N.... 17. Iš jų laikotarpiu nuo 2006-07-27 iki 2010-09-21 iš savo asmeninės... 18. Kaltinamoji S. P. 2010-04-22 veikdama vieninga tyčia, turėdama tikslą... 19. Tęsdama savo nusikalstamą veiką, kaltinamoji S. P., dirbdama IĮ A. N.... 20. Iš jų laikotarpiu nuo 2009-07-13 iki 2011-01-17 iš savo asmeninės... 21. Tokiu būdu kaltinamoji S. P. pasisavino jai patikėtą ir jos žinioje buvusį... 22. Be to, kaltinamoji S. P. iššvaistė jai patikėtą ir jos žinioje buvusį... 23. Tokiu būdu kaltinamoji S. P. iššvaistė jai patikėtą ir jos žinioje... 24. Kaltinamoji S. P. dėl jai pareikštų kaltinimų kalta neprisipažino ir... 25. Su gydytojais, kurie dalyvaudavo programose, A. N. atsiskaitydavo grynaisiais... 26. Kai prasidėjo statybos, A. N. turėjo žinoti, kiek turėjo turėti pinigų,... 27. Ikiteisminio tyrimo metu apklausta kaip specialioji liudytoja S. P. parodė,... 28. Nors kaltinamoji S. P. dėl jai pareikštų kaltinimų kalta neprisipažino,... 29. Liudytoja R. Z. parodė, kad dirba A. N. konsultacinėje poliklinikoje gydytoja... 30. Liudytojas A. N. parodė, kad 1993 m. įkūrė individualią įmonę A. N.... 31. Akistatos su įtariamąja S. P. metu A. N. patvirtino savo parodymus (t. 4 , b.... 32. Specialistas T. P. parodė, kad atliko šios įmonės kompiuterių... 33. Liudytojas S. S. parodė, kad nuo 1997 m. dirba IĮ A. N. konsultacinėje... 34. Liudytoja V. N. parodė, kad jos vyras A. N. turi individualią įmonę A. N.... 35. Liudytoja V. P. parodė, kad dirba IĮ A. N. konsultacinėje poliklinikoje... 36. Liudytoja V. M. parodė, kad dirbo IĮ A. N. konsultacinėje poliklinikoje... 37. Liudytojos L. P. ir L. B. patvirtino, kad dirba IĮ A. N. konsultacinėje... 38. Liudytoja N. D. parodė, kad dirba IĮ A. N. konsultacinėje poliklinikoje... 39. Liudytojas P. P. parodė, kad kaltinamąją pažįsta. Buvo pakviestas perimti... 40. Vėliau bendravo elektroniniu paštu. Dėl failų, kurie buvo keisti, paprašė... 41. Ikiteisminio tyrimo metu apklausiamas kaip liudytojas P. P. parodė, kad... 42. Iš 2011-01-28 kratos protokolo nustatyta, kad S. P. deklaruotoje gyvenamojoje... 43. Iš 2011-03-28 poėmio protokolo nustatyta, kad iš S. P. buvo paimtas... 44. 1. Tyrimui pateiktame sisteminio bloko standžiajame diske su serijiniu numeriu... 45. Iš FNTT prie LR VRM 2012-01-27 specialisto išvados Nr. 5-3/10 dėl A. N.... 46. Pagal ūkinės finansinės veiklos tyrimui prie 2011-07-08 specialisto išvados... 47. Ūkinės finansinės veiklos tyrimo metu, sulyginus prie LTEK Klaipėdos... 48. A. N. konsultacinė poliklinika (buhalterė S. P.) pagal AB SEB banko... 49. - laikotarpiu nuo 2005-04-18 iki 2010-12-11 – 127 atvejais 249 330,64 Lt,... 50. - laikotarpiu nuo 2006-07-26 iki 2011-01-07 – 359 atvejais 754 937,04 Lt,... 51. A. N. konsultacinė poliklinika (buhalterė S. P.) pagal AB SEB banko... 52. A. N. konsultacinė poliklinika (buhalterė S. P.) pagal AB SEB banko... 53. Kadangi A. N. konsultacinės poliklinikos tiriamojo laikotarpio nuo 2003-08-11... 54. Pagal A. N. konsultacinės poliklinikos apskaitos dokumentus užregistruotas... 55. Įvertinus 2003-08-11–2011-01-19 įvykusių A. N. konsultacinės poliklinikos... 56. A. N. konsultacinė poliklinika laikotarpiu nuo 2009-10-28 iki 2011-01-14... 57. A. N. konsultacinė poliklinika laikotarpiu nuo 2010-06-23 iki 2011-01-26... 58. Nustatyta, kad 26 atvejais 99 150,52 Lt piniginių lėšų pervedimas iš A. N.... 59. Laikotarpiu nuo 2005-04-18 iki 2011-01-25 į S. P. AB SEB banko sąskaitą Nr.... 60. - iš A. N. konsultacinės poliklinikos AB SEB banko sąskaitos Nr. ( - ) – 1... 61. - kitos įplaukos (mokėtojai fiziniai asmenys: L. K., K. V. bei Valstybinė... 62. - kitos įplaukos (mokėtoja S. P.) – 48 695 Lt;... 63. - iš R. G. individualios įmonės AB SEB banko sąskaitos Nr. ( - ) – 35 400... 64. Laikotarpiu nuo 2005-04-18 iki 2011-01-25 iš S. P. AB SEB banko sąskaitos Nr.... 65. - grynųjų pinigų išmokėjimas iš banko sąskaitos bei išėmimas iš... 66. - piniginių lėšų pervedimas į A. N. konsultacinės poliklinikos AB SEB... 67. - į S. P. AB SEB banko sąskaitą Nr. ( - ) – 30 261 Lt;... 68. - į S. P. AB „Citadele“ banko sąskaitą Nr. ( - ) – 9000 Lt;... 69. - į S. P. AB „Citadele“ banko sąskaitą Nr. ( - ) – 22 465 Lt;... 70. - piniginių lėšų pervedimas pilietei K. V. į sąskaitas: AB „Citadele“... 71. ( - ) - piniginių lėšų pervedimas piliečiui R. G. į AB banko „Snoras“... 72. - piniginių lėšų pervedimas kitiems fiziniams asmenims – 14 650 Lt;... 73. - į R. G. individualios įmonės AB SEB banko sąskaitą Nr. ( - ) – 4700... 74. - į R. G. individualios įmonės AB SEB banko sąskaitą Nr. ( - ) – 70 060... 75. - mokėjimai UAB „Hansa lizingas“; UAB „Snoro lizingas“ – 42 848,04... 76. - mokėjimai pagal atsiskaitymo knygelę – 25 891,42 Lt;... 77. - mokėjimai už vandenį, ryšio paslaugas, spaudą, draudimo įmokos ir kt.... 78. - mokėjimai už prekes parduotuvėse, Lietuvos Respublikos įmonėms už... 79. - komisinių mokesčių už pervedimus, grynųjų pinigų išėmimą iš banko... 80. Laikotarpiu nuo 2008-03-01 iki 2010-12-31 į S. P. AB SEB banko sąskaitą Nr.... 81. - iš A. N. konsultacinės poliklinikos AB SEB banko sąskaitos Nr. ( - ) –... 82. - iš S. P. AB SEB banko sąskaitos Nr. ( - ) – 30 261 Lt;... 83. - iš R. G. individualios įmonės AB SEB banko sąskaitos Nr. ( - ) – 400... 84. - kitos įplaukos – 170,33 Lt.... 85. Laikotarpiu nuo 2008-03-01 iki 2010-12-31 iš S. P. AB SEB banko sąskaitos Nr.... 86. - į R. G. individualios įmonės AB SEB banko sąskaitą Nr. ( - ) – 6660... 87. - grynųjų pinigų išmokėjimas iš bankomatų – 2100 Lt;... 88. - mokėjimai užsienio įmonėms –14 247,82 Lt;... 89. - kitos išlaidos, banko komisinių mokesčių sumokėjimas – 9021,25 Lt.... 90. Laikotarpiu nuo 2005-12-06 iki 2011-01-17 į S. P. AB „Citadele“ banko... 91. - iš A. N. konsultacinės poliklinikos AB SEB banko sąskaitos Nr. ( - ) –... 92. - iš S. P. AB SEB banko sąskaitos Nr. ( - ) – 22 465 Lt;... 93. - iš S. P. AB „Citadele“ banko sąskaitos Nr. ( - ) – 550 Lt;... 94. - iš UAB „(duomenys neskelbtini,“ (atlyginimas) – 33 016,39 Lt;... 95. - kitos įplaukos – 1627,28 Lt.... 96. Laikotarpiu nuo 2005-12-06 iki 2011-01-17 iš S. P. AB „Citadele“ banko... 97. - į A. N. konsultacinės poliklinikos AB SEB banko sąskaitą Nr. ( - ) –... 98. - grynųjų pinigų išmokėjimas iš banko sąskaitos bei išėmimas iš... 99. - į S. P. AB SEB banko sąskaitą Nr. ( - ) – 3950 Lt;... 100. - piniginių lėšų pervedimas pilietei K. V. į AB „Swedbank“ sąskaitą... 101. - piniginių lėšų pervedimas UAB „( - )“ į AB „Citadele“ banko... 102. - piniginių lėšų pervedimas UAB „( - )“ į AB „Citadele“ banko... 103. - mokėjimai už prekes, paslaugas, kitos išlaidos, banko komisinių... 104. Laikotarpiu nuo 2005-12-06 iki 2006-01-30 į S. P. AB „Citadele“ banko... 105. Laikotarpiu nuo 2005-12-06 iki 2006-01-30 iš S. P. AB „Citadele“ banko... 106. - piniginių lėšų pervedimas pilietei K. V. į sąskaitas: AB „Citadele“... 107. - į S. P. AB „Citadele“ banko sąskaitą Nr. ( - ) – 3000 Lt;... 108. - į S. P. AB „Citadele“ banko sąskaitą Nr. ( - ) – 550 Lt;... 109. - mokėjimai UAB „Ūkio banko lizingas“; UAB „Snoro lizingas“ pagal... 110. - kitos išlaidos, banko komisinių mokesčių sumokėjimas – 398,80 Lt.... 111. Laikotarpiu nuo 2005-12-08 iki 2006-01-26 į S. P. AB „Citadele“ banko... 112. - iš S. P. AB „Citadele“ banko sąskaitos Nr. ( - ) – 3000 Lt;... 113. - kitos įplaukos – 1119,07 Lt.... 114. Laikotarpiu nuo 2005-12-08 iki 2006-01-26 iš S. P. AB „Citadele“ banko... 115. - grynųjų pinigų išėmimas iš bankomatų – 2700 Lt;... 116. - mokėjimai UAB „Ūkio banko lizingas“; UAB „Snoro lizingas“ pagal... 117. - kitos išlaidos, banko komisinių mokesčių sumokėjimas – 617,84 Lt (t.... 118. Iš FNTT prie LR VRM 2012-01-27 specialisto išvados Nr. 5-3/11 dėl R. G.... 119. 1) R. G. individuali įmonė (savininkas R. G.) pagal AB SEB banko sąskaitos... 120. 2) R. G. individuali įmonė (savininkas R. G.) pagal AB SEB banko sąskaitos... 121. Ūkinės finansinės veiklos tyrimo metu, pagal pateiktus R. G. individualios... 122. Iš FNTT prie LR VRM 2012-09-21 specialisto išvados Nr. 5-3/77 dėl A. N.... 123. Įtariamoji S. P. Psichikos sveikatos centro ir priklausomybės ligų kabineto... 124. Byloje surinktų ir ištirtų įrodymų visetas neabejotinai įrodo... 125. Kaltinamoji S. P. iš esmės pripažino padariusi visas nusikalstamas veikas,... 126. - kasos dokumentus už laikotarpį nuo 2007-08-01 iki 2010-12-31;... 127. - kasos knygas už laikotarpį nuo 2003-08-11 iki 2004-12-31, nuo 2006-10-01... 128. - banko pirminius dokumentus už laikotarpį nuo 2003-08-11 iki 2011-01-19;... 129. - atskaitingų asmenų avansines apyskaitas su pirminiais dokumentais už... 130. 2003-08-11 iki 2011-01-19;... 131. - darbo užmokesčio priskaitymo ir išmokėjimo dokumentus už laikotarpį nuo... 132. Kaltinamoji teigė, kad visi įmonės dokumentai buvo sutvarkyti ir atiduoti... 133. Nėra jokių objektyvių įrodymų, kad kaltinamoji būtų perdavusi... 134. Specialistas T. P. patvirtino 2011-07-08 specialisto išvadą, kad vėliausia... 135. S. P., siekdama nuslėpti pasisavintų ir iššvaistytų didelių įmonės... 136. Šiuo atveju buhalterinės apskaitos dokumentų sugadinimas ir sunaikinimas... 137. Kaip jau ir minėta, kaltinamoji tvirtino, kad piniginių lėšų ji... 138. Tyrimo metu S. P. pateikė 2009-01-01–2010-12-31 kasos knygą, joje... 139. Specialisto išvados prieduose nurodytų lentelių analizė patvirtina, kad S.... 140. Tačiau kaltinime turto pasisavinimas iš IĮ A. N. konsultacinės poliklinikos... 141. Kadangi kaltinamoji S. P. pasisavino jai patikėtą ir jos žinioje buvusį... 142. Kaltinamoji S. P. taip pat tvirtino, kad įmonės savininko prašymu ji... 143. Kadangi kaltinamoji S. P. iššvaistė jai patikėtą ir jos žinioje buvusį... 144. A. N. IĮ konsultacinės poliklinikos 998 925,16 Lt civilinis ieškinys... 145. Kaltinamosios atsakomybę sunkinančių ar lengvinančių aplinkybių nėra.... 146. Skiriant bausmę kaltinamajai atsižvelgiama į padarytų nusikalstamų veikų... 147. Teisėja, vadovaudamasi BPK 301–303 str.,... 148. S. P. pripažinti kalta padarius nusikaltimus ir nuteisti:... 149. - pagal BK 222 str. – 1 m. 6 mėn. laisvės atėmimo;... 150. - pagal BK 183 str. 2 d. – 3 m. 6 mėn. laisvės atėmimo;... 151. - pagal BK 184 str. 2 d. – 2 m. laisvės atėmimo.... 152. Remiantis BK 63 str. 1 d., 2 d., 4 d., 6 d., paskirtas bausmes subendrinti... 153. Iki nuosprendžio įsiteisėjimo kardomosios priemonės nekeisti.... 154. Bausmės pradžią nustatyti nuo nuosprendžio vykdymo dienos.... 155. Iš S. P. A. N. IĮ konsultacinei poliklinikai priteisti 998 925,16 Lt... 156. Klaipėdos apygardos prokuratūros Antrojo skyriaus prokurorės Laimos... 157. 2011-02-01 nutarimais laikinai apribotas nuosavybės teises į S. P., asmens... 158. Nuosprendis per 20 d. nuo jo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas Lietuvos...