Byla 2YT-11862-1030/2019
Dėl antstolio veiksmų, suinteresuoti asmenys mažoji bendrija „A. Navicko konsultacinė poliklinika“, antstolis Aleksandras Selezniovas

1Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmų teisėja Monika Lapukaitė

2rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjos S. P. skundą dėl antstolio veiksmų, suinteresuoti asmenys mažoji bendrija „A. Navicko konsultacinė poliklinika“, antstolis Aleksandras Selezniovas.

3Teismas

Nustatė

4teisme gautas pareiškėjos S. P. skundas dėl antstolio Aleksandro Selezniovo veiksmų, kuriuo pareiškėja prašo panaikinti antstolio 2019 m. rugsėjo 19 d. patvarkymą Nr. S1d-100360 dėl areštuoto turto perkainojimo. Pareiškėja nurodo, kad ekspertas R. G. netinkamai nustatė areštuoto turto vertę, turto vertinimo ataskaitoje skolininkei priklausančio žemės ūkio paskirties žemę įvertino pagal gyvenamosios paskirties kainas. Teigiama, kad ekspertizę atliko šališkas ekspertas, kuris atliko neobjektyvų areštuoto turto vertinimą.

5Antstolis 2019 m. spalio 10 d. patvarkymu Nr. S1d-107538 pareiškėjos skundo netenkino ir perdavė pareiškėjos skundą nagrinėti Klaipėdos apylinkės teismui (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 510 straipsnio 2 dalis). Nurodo, kad visi antstolio atlikti vykdymo veiksmai, susiję su parduotino iš varžytynių turto kainos nustatymu atitinka CPK 681 straipsnio ir 682 straipsnio reikalavimus.

6Suinteresuotas asmuo (išieškotoja) mažoji bendrija (toliau – MB) A. Navicko konsultacinė poliklinika nustatytu terminu atsiliepimo į pareiškėjos skundą nepateikė, apie bylos nagrinėjimą informuota tinkamai.

7Teismas konstatuoja:

8Bylos duomenimis nustatyta, kad antstolis Aleksandras Selezniovas atlieka vykdymo veiksmus vykdomojoje byloje Nr. 0010/16/00031 pagal 2015 m. gruodžio 30 d. Klaipėdos apygardos teismo vykdomąjį raštą Nr. 1-44-174/2014, išduotą dėl 289 308,72 Eur skolos išieškojimo iš skolininkės S. P. išieškotojai MB A. Navicko konsultacinė poliklinika.

9Minėtoje vykdomojoje byloje 2016 m. liepos 11 d. turto arešto aktu Nr. Sla-47461 (turto arešto akto numeris Turto arešto aktų registre 2016032134) areštuotas skolininkei S. P. ir jos sutuoktiniui S. P. bendrosios jungtinės sutuoktinių nuosavybės teise priklausantis turtas: turtinė teisė į 0,2900 ha ploto žemės sklypą, unikalus Nr. ( - ), esantį ( - ) (pagrindas: 2016-06-02 Klaipėdos rajono apylinkės teismo sprendimas civilinėje byloje Nr.2- 44-729/2016, kuriuo nutarta: „Taikyti restituciją natūra – grąžinti 0.2900 ha ploto žemės sklypą, unikalus Nr. ( - ), ( - ), iš L. K. S. P., įpareigojant S. P. grąžinti L. K. 1 419,14 Eur, gautus už šį sklypą“). Remiantis VĮ Registrų centras Nekilnojamojo turto registro duomenimis 2017 m. spalio 11 d. nuosavybės teisės į 0.2900 ha ploto žemės sklypą, unikalus Nr. ( - ), esantį ( - ), įregistruotos S. P., vardu (vykdomosios bylos Nr. 0010/16/00031, II tomas, b. l. 118; III tomas, b. l. 82-85)

102019 m. kovo 21 d. Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos rajono rūmai sprendimu civilinėje byloje Nr. e2YT-65-867/2019 nusprendė: „Padalinti atsakovams S. P. ir S. P. bendrosios jungtinės sutuoktinių nuosavybės teise priklausantį žemės sklypą, unikalus Nr. ( - ), kadastro Nr. ( - ), esantį ( - ), pagal 2018 m. rugsėjo 10 d. UAB „Geomodera“ parengtą planą, nustatant, kad atsakovui S. P., asmeninės nuosavybės teise atitenka ½ dalis žemės sklypo, unikalus Nr. ( - ), jam asmeniškai skiriant naudotis žemės sklypo dalimi plane pažymėta indeksu „A“, o atsakovei S. P. asmeninės nuosavybės teise atitenka ½ dalis žemės sklypo, unikalus Nr. ( - ), jai asmeniškai skiriant naudotis žemės sklypo dalimi plane pažymėta indeksu „B“ (vykdomosios bylos Nr. 0010/16/00031, IV tomas, b. l. 84-89).

112019 m. birželio 11 d. patvarkymu Nr. Sld-65370 dėl areštuoto turto vertės nustatymo, atsižvelgiant į 2019 m. gegužės 13 d. nekilnojamojo turto vertintojo UAB „INREAL“, nekilnojamojo turto rinkos vertės nustatymo ataskaitą Nr. l9/05-223KL, nustatyta skolininkei S. P., priklausančio turto, t. y. ½ dalies žemės sklypo, unikalus Nr. ( - ), esančio ( - ), vertė – 505,00 Eur (vykdomosios bylos Nr. 0010/16/00031, IV tomas, b. l. 153).

122019 m. liepos 30 d. skolininkės S. P. atstovas pateikė antstoliui prašymą, kuriuo informuoja, kad pirkėja L. K. pageidauja įsigyti iš skolininkės S. P. areštuotą žemės sklypo dalį už nustatytą rinkos vertę, - 505,00 Eur. Todėl prašo antstolį informuoti, kada bus galima sudaryti minėto žemės sklypo skolininko pasiūlyto pirkėjo prikimo – pardavimo aktą (vykdomosios bylos Nr. 0010/16/00031, IV tomas, b. l. 157).

132019 m. rugpjūčio 7 d. antstolio kontoroje buvo gautas išieškotojo MB A. Navicko konsultacinės poliklinikos, prieštaravimas dėl 2019 m. birželio 11 d. patvarkymu Nr. Sld-65370 nustatytos turto vertės (vykdomosios bylos Nr. 0010/16/00031, IV tomas, b. l. 161). 2019 m. rugpjūčio 9 d. antstolio kontoroje gautas skolininkės atstovo advokato L. S. raštas, kuriuo informuoja, kad nesutinka ir nepritaria išieškotojos prašymui dėl ekspertizės skyrimo (vykdomosios bylos Nr. 0010/16/00031, IV tomas b. l. 164). 2019 m. rugpjūčio 9 d. patvarkymu Nr. S1d-84835 MB A. Navicko konsultacinė poliklinika, įpareigota per 10 darbo dienų nuo patvarkymo gavimo dienos pateikti susitarimą su teismo ekspertu (2019 m. rugpjūčio 7 d. teismo ekspertų sąrašas skelbiamas Lietuvos Respublikos Teisingumo ministerijos tinklapyje https://tm.lrv.lt dėl areštuoto turto, t. y. ½ dalies žemės sklypo, unikalus Nr. ( - ), esančio ( - ) - pilnos ekspertizės, bei pagal eksperto ar ekspertinės įstaigos pateiktus dokumentus į antstolio Aleksandro Selezniovo depozitinę sąskaitą Nr.LT80 7300 0100 9038 6223, esančią AB „Swedbank“, banko kodas 73000, įmokėti sumą, reikalingą ekspertizės kaštams padengti (vykdomosios bylos Nr. 0010/16/00031, IV tomas b. l. 165).

142019 m. rugpjūčio 12 d. antstolis raštu atsakė skolininkės atstovui dėl jo pateikto 2019 m. rugpjūčio 8 d. prašymo, kuriuo nesutinka su prašoma paskirti ekspertize. Antstolis informavo, kad antstolis privalo skirti ekspertizę, jei jam kyla abejonių dėl turto vertės, bei kad antstolis savarankiškai sprendžia dėl ekspertizės reikalingumo (vykdomosios bylos Nr. 0010/16/00031, IV tomas, b. l. 167).

152019 m. rugpjūčio 20 d. MB A. Navicko konsultacinė poliklinika, pateikė sutikimą dėl turto rinkos vertės nustatymo ekspertizės atlikimo su teismo ekspertu R. G. (UAB „OBER-HAUS“ nekilnojamas turtas), pagal kurį teismo ekspertas įsipareigoja per 10 darbo dienų nuo turto apžiūros atlikti ½ dalies žemės sklypo, unikalus Nr. ( - ), esančio ( - ), ekspertizę (vykdomosios bylos Nr. 0010/16/00031, IV tomas b. l. 164). 2019 m. rugpjūčio 20 d. MB A. Navicko konsultacinė poliklinika, įmokėjo į antstolio Aleksandro Selezniovo depozitinę sąskaitą 300,00 Eur sumą, reikalingą ekspertizės kaštams padengti (vykdomosios bylos Nr. 0010/16/00031, IV tomas, b. l. 174).

162019 m. rugpjūčio 22 d. patvarkymu Nr. Sld-87662 dėl ekspertizės turto vertei nustatyti skyrimo buvo paskirta skolininkei S. P., priklausančio turto, t. y. ½ dalies žemės sklypo, unikalus Nr. ( - ), esančio ( - ), ekspertizė, ją pavedant atlikti teismo ekspertui R. G. (UAB „OBER-HAUS“ nekilnojamas turtas) (vykdomosios bylos Nr. 0010/16/00031, IV tomas, b. l. 171-172).

172019 m. rugsėjo 19 d. antstolio kontoroje gautas teismo eksperto R. G. paruoštas ekspertizės aktas Nr. 90901, kuriame nurodyta, kad ½ dalies žemės sklypo, unikalus Nr. ( - ), esančio ( - ), rinkos vertė nustatyta lyginamuoju metodu vertės nustatymo dienai (2019 m. rugsėjo 5 d.) yra 5 000,00 Eur (vykdomosios bylos Nr. 0010/16/00031, IV tomas b. l. 175-201).

18Atsižvelgdamas į CPK 681 straipsnio ir 682 straipsnio reikalavimus antstolis 2019 m. rugsėjo 19 d. priėmė patvarkymą dėl areštuoto turto perkainojimo Nr. Sld-100360, kuriuo nustatė, kad atsižvelgiant į teismo eksperto R. G. paruoštą ekspertizės aktą Nr. 90901, perkainoja 2016 m. liepos 11 d. turto arešto aktu Nr. Sla-47461 (turto arešto akto numeris Turto arešto aktų registre 2016032134) vykdomojoje byloje Nr.0010/16/00031 areštuotą, skolininkei S. P., nuosavybės teise priklausantį turtą, nustatant dalies žemės sklypo, unikalus Nr. ( - ), esančios ( - ), vertę – 5 000,00 Eur (vykdomosios bylos Nr. 0010/16/00031, IV tomas, b. l. 209-210).

192019 m. spalio 10 d. patvarkymu „Dėl turto pardavimo iš varžytynių“ Nr. Sld-107494 antstolis paskelbė pareiškėjai priklausančio turto varžytynes, preliminari varžytynių pabaiga 2019 m. lapkričio 11 d.( vykdomosios bylos Nr. 0010/16/00031, IV tomas b. l. 232). Iš www.e.varzytynes.lt puslapio matyti, kad ½ dalies žemės sklypo unikalus Nr. ( - ), esančio ( - ) varžytynės paskelbtos neįvykusiomis.

20Pareiškėja, nesutikdama su antstolio 2019 m. rugsėjo 19 d. priimtu patvarkymu dėl areštuoto turto perkainojimo Nr. Sld-100360, prašo panaikinti antstolio patvarkymą, kuriuo nustatyta, kad, atsižvelgiant į teismo eksperto R. G. paruoštą ekspertizės aktą Nr. 90901, antstolis perkainoja 2016 m. liepos 11 d. turto arešto aktu Nr. Sla-47461 (turto arešto akto numeris Turto arešto aktų registre 2016032134) vykdomojoje byloje Nr.0010/16/00031 areštuotą, skolininkei S. P., nuosavybės teise priklausantį turtą, nustatant dalies žemės sklypo, unikalus Nr. ( - ), esančios ( - ), vertę – 5 000,00 Eur.

21Vykdymo procesas yra imperatyviai reglamentuojamas viešosios teisės (proceso teisės) normų, todėl visi šio proceso dalyviai – skolininkas, išieškotojas ir antstolis – privalo griežtai laikytis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) bei jo pagrindu priimtų kitų teisės aktų nustatytos teismo sprendimų vykdymo proceso tvarkos. Vykdymo proceso teisinis reguliavimas, visų pirma, skirtas išieškotojo – asmens, kurio naudai yra priimtas teismo sprendimas – teisių ir teisėtų interesų apsaugai. Kartu vykdymo procesas yra grindžiamas bendraisiais teisiniais teisėtumo, interesų derinimo ir proporcingumo principais, kurie reiškia, kad antstolis, vykdydamas vykdomuosius dokumentus, privalo imtis visų teisėtų priemonių išieškotojo interesams tinkamai apginti, nepažeisdamas kitų vykdymo proceso dalyvių teisių bei teisėtų interesų (Antstolių įstatymo 3 straipsnio 1 dalis). CPK 634 straipsnio 2 dalyje įtvirtinta antstolio pareiga savo iniciatyva imtis visų teisėtų priemonių, kad sprendimas būtų kuo greičiau ir realiai įvykdytas, aktyviai padėti šalims ginti jų teises ir įstatymų saugomus interesus.

22Areštuoto turto įkainojimas yra ypač svarbi parduodamo iš varžytynių turto proceso stadija. Jos metu antstoliui keliami reikalavimai maksimaliai ir objektyviai įkainoti areštuotą turtą. Nepaisant to, kad šio proceso paskirtis yra patenkinti kreditoriaus (išieškotojo) reikalavimus, antstolis privalo atsižvelgti tiek į išieškotojo, tiek į skolininko interesus, šių interesų pusiausvyros išlaikymas įpareigoja antstolį elgtis sąžiningai, protingai ir teisingai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009-04-23 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-90/2009).

23Areštuodamas skolininko turtą, antstolis jį įkainoja rinkos kainomis, atsižvelgdamas į turto nusidėvėjimą bei į arešto metu dalyvaujančių išieškotojo ir skolininko nuomones; jeigu skolininkas ar išieškotojas prieštarauja antstolio atliktam įkainojimui arba jei antstoliui kyla abejonių dėl turto vertės, antstolis turto vertei nustatyti skiria ekspertizę (CPK 681 straipsnio 1 ir 4 dalys; Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2014 m. balandžio 18 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-215/2014). Skolininkas ar išieškotojas, prieštaraujantys dėl antstolio nustatytos turto vertės, turi prieš skiriant ekspertizę sumokėti į antstolio depozitinę sąskaitą sumas, būtinas už ekspertizės atlikimą; jeigu skolininkas ar išieškotojas pareiškia prieštaravimus dėl antstolio nustatytos turto vertės, tačiau už ekspertizės atlikimą būtinų sumų nesumoka ir nėra pagrindo jo nuo šių sumų sumokėjimo atleisti, antstolis savo iniciatyva gali skirti ekspertizę turto vertei nustatyti; šiuo atveju už ekspertizės atlikimą sumokama iš antstolio sąskaitos; ekspertizės atlikimo išlaidos išieškomos iš skolininko CPK 611 straipsnyje nustatyta tvarka (CPK 682 straipsnio 3 dalis).

24Nagrinėjamu atveju, antstolis teisėtai atliko visus vykdymo veiksmus. Išieškotojai nesutinkant su areštuotam ir įkeistam turtui nustatyta 505,00 Eur turto verte, išieškotoja pateikė prieštaravimus, pateikė sutikimą dėl turto rinkos vertės nustatymo ekspertizės atlikimo su teismo ekspertu R. G. (UAB „OBER-HAUS“ nekilnojamas turtas), pagal kurį teismo ekspertas įsipareigojo per 10 darbo dienų nuo turto apžiūros atlikti ½ dalies žemės sklypo, unikalus Nr. ( - ), esančio ( - ), ekspertizę ir 2019 m. rugpjūčio 20 d. įmokėjo į antstolio Aleksandro Selezniovo depozitinę sąskaitą 300,00 Eur sumą, reikalingą ekspertizės kaštams padengti. Antstolis atsižvelgdamas į turto vertintojo UAB „OBER-HAUS“ nekilnojamas turtas“ pateiktus vertinimo duomenis, perkainavo areštuotą turtą. 2019 m. rugsėjo 19 d. patvarkymu „Dėl areštuoto turto perkainavimo“ Nr. S1d-100360 antstolio padėjėjas nurodė, kad šalys prieštaravimus dėl turto įkainojimo gali pareikšti ne vėliau kaip per tris dienas nuo patvarkymo gavimo. Skolininkė apie areštuoto turto kainos perkainavimą buvo informuota tinkamai elektroniniu paštu, taip pat šis patvarkymas išsiųstas ir skolininkės atstovui elektroniniu paštu. Skolininkė (pareiškėja) CPK 681 straipsnyje suteikta teise nepasinaudojo, nepateikė antstoliui prieštaravimų dėl nustatytos parduotino iš varžytynių turto vertės.

25Jeigu kompetentingas asmuo pagal nustatytą metodiką atliko individualų nekilnojamojo turto vertinimą laikoma, kad tokia turto vertinimo ataskaita turi oficialaus rašytinio įrodymo galią (CPK 197 straipsnio 2 dalis), todėl tokia turto vertinimo ataskaita laikoma teisinga, kol ji nenuginčyta įstatymų nustatyta tvarka (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010-02-17 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-82/2010). Pabrėžtina, kad pagal CPK 681 straipsnio 4 dalį, jeigu šiame straipsnyje nustatyta tvarka turto vertę nustatė ekspertas, tai areštuoto turto verte laikoma eksperto nustatyta turto vertė. Įstatymas taip pat numato antstolio įgaliojimus, vykdymo proceso metu įkainoto turto vertei pasikeitus, turtą perkainoti (CPK 681 straipsnio 2 dalis).

26Todėl nagrinėjamu atveju antstolis neturėjo pagrindo nesivadovauti UAB „OBER-HAUS“ nekilnojamas turtas“ nekilnojamojo turto ekspertizės aktu Nr. 90901. Pažymėtina ir tai, kad skunde išdėstyti argumentai dėl turto vertintojo šališkumo ir neobjektyvumo yra deklaratyvūs ir nepagrįsti jokiais konkrečiais įrodymais ar vykdomosios bylos duomenimis.

27Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes, teismas pripažįsta, kad antstolis Aleksandras Selezniovas teisėtai ir pagrįstai perkainojo pareiškėjai priklausančio nekilnojamojo turto – ½ dalies žemės sklypo, unikalus Nr. ( - ), esančio ( - ), vidutinę rinkos vertę. Paminėtina ir tai, kad nekilnojamasis turtas įvertintas žymiai didesne turto rinkos verte, nei buvo prieš tai, tai sudaro prielaidas skolininkei padengti didesnę skolos dalį, šį turtą realizavus.

28Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, teismas atmeta pareiškėjos skundą, kaip nepagrįstą.

29Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 290-291, 510, 513 straipsniais, teismas

Nutarė

30Pareiškėjos S. P. skundą dėl antstolio Aleksandro Selezniovo veiksmų atmesti.

31Įsiteisėjus nutarčiai, vykdomąją bylą Nr. 0010/16/00031 grąžinti antstoliui Aleksandrui Selezniovui.

32Nutartis per 7 dienas nuo jos kopijos gavimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Klaipėdos apygardos teismui per Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmus.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmų teisėja Monika... 2. rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjos S. P. skundą dėl... 3. Teismas... 4. teisme gautas pareiškėjos S. P. skundas dėl antstolio Aleksandro Selezniovo... 5. Antstolis 2019 m. spalio 10 d. patvarkymu Nr. S1d-107538 pareiškėjos skundo... 6. Suinteresuotas asmuo (išieškotoja) mažoji bendrija (toliau – MB) A.... 7. Teismas konstatuoja:... 8. Bylos duomenimis nustatyta, kad antstolis Aleksandras Selezniovas atlieka... 9. Minėtoje vykdomojoje byloje 2016 m. liepos 11 d. turto arešto aktu Nr.... 10. 2019 m. kovo 21 d. Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos rajono rūmai... 11. 2019 m. birželio 11 d. patvarkymu Nr. Sld-65370 dėl areštuoto turto vertės... 12. 2019 m. liepos 30 d. skolininkės S. P. atstovas pateikė antstoliui prašymą,... 13. 2019 m. rugpjūčio 7 d. antstolio kontoroje buvo gautas išieškotojo MB A.... 14. 2019 m. rugpjūčio 12 d. antstolis raštu atsakė skolininkės atstovui dėl... 15. 2019 m. rugpjūčio 20 d. MB A. Navicko konsultacinė poliklinika, pateikė... 16. 2019 m. rugpjūčio 22 d. patvarkymu Nr. Sld-87662 dėl ekspertizės turto... 17. 2019 m. rugsėjo 19 d. antstolio kontoroje gautas teismo eksperto R. G.... 18. Atsižvelgdamas į CPK 681 straipsnio ir 682 straipsnio reikalavimus antstolis... 19. 2019 m. spalio 10 d. patvarkymu „Dėl turto pardavimo iš varžytynių“ Nr.... 20. Pareiškėja, nesutikdama su antstolio 2019 m. rugsėjo 19 d. priimtu... 21. Vykdymo procesas yra imperatyviai reglamentuojamas viešosios teisės (proceso... 22. Areštuoto turto įkainojimas yra ypač svarbi parduodamo iš varžytynių... 23. Areštuodamas skolininko turtą, antstolis jį įkainoja rinkos kainomis,... 24. Nagrinėjamu atveju, antstolis teisėtai atliko visus vykdymo veiksmus.... 25. Jeigu kompetentingas asmuo pagal nustatytą metodiką atliko individualų... 26. Todėl nagrinėjamu atveju antstolis neturėjo pagrindo nesivadovauti UAB... 27. Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes, teismas pripažįsta, kad antstolis... 28. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, teismas atmeta pareiškėjos skundą,... 29. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 290-291, 510, 513... 30. Pareiškėjos S. P. skundą dėl antstolio Aleksandro Selezniovo veiksmų... 31. Įsiteisėjus nutarčiai, vykdomąją bylą Nr. 0010/16/00031 grąžinti... 32. Nutartis per 7 dienas nuo jos kopijos gavimo dienos gali būti skundžiama...