Byla 2S-1060-510/2013
Dėl baudos skyrimo už antstolio reikalavimų nevykdymą

1Kauno apygardos teismo teisėjas Ramūnas Mitkus teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal išieškotojo asociacijos „Lažybų organizatorių aljansas“ ir skolininko asociacijos Jonavos sporto klubo „Triobet“ atskiruosius skundus dėl Jonavos rajono apylinkės teismo 2013 m. vasario 25 d. nutarties civilinėje byloje Nr. 2-166-737/2013 pagal suinteresuoto asmens antstolės Ramunės Mikliušienės pareiškimą išieškotojui asociacijai „Lažybų organizatorių aljansas“, skolininkui asociacijai Jonavos sporto klubui „Triobet“ ir suinteresuotam asmeniui Vaidui Vaškevičiui dėl baudos skyrimo už antstolio reikalavimų nevykdymą.

2Apeliacinės instancijos teismo teisėjas

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Antstolė Ramunė Mikliušienė kreipėsi į teismą su pareiškimu, prašydama Jonavos SK „Triobet“ prezidentui Vaidui Vaškevičiui skirti iki 1 000 Lt baudą už kiekvieną pažeidimo dieną. Pareiškime nurodoma, kad antstolės kontoroje vykdoma vykdomoji byla Nr. 0064/12/02139 pagal Jonavos rajono apylinkės teismo 2012 m. lapkričio 22 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 2-3078-814/2012 dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo asociacijos Jonavos sporto klubo „Triobet“ atžvilgiu išieškotojo asociacijos „Lažybų organizatorių aljansas“ naudai. Antstolė nurodė, kad 2012-12-06 pasirašytinai įteiktas Jonavos sporto klubo „Triobet“ prezidentui Vaidui Vaškevičiui patvarkymas uždrausti pavadinime ir logotipe naudoti žodį / prekinį ženklą „Triobet“. Asociacija Jonavos sporto klubas „Triobet“ nepateikė dokumentų apie teismo nutarties vykdymą ir toliau savo pavadinime ir logotipe naudoja žodį/prekinį ženklą „Triobet“.

5II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

6Jonavos rajono apylinkės teismas 2013 m. vasario 25 d. nutartimi pareiškimą tenkino. Teismas asociacijos Jonavos SK „Triobet“ prezidentui Vaidui Vaškevičiui skyrė 10 Lt dydžio baudą išieškotojo naudai už kiekvieną 2012 m. gruodžio 5 d. antstolės patvarkymo „Uždrausti pavadinime ir logotipe naudoti žodį / prekinį ženklą „Triobet“ neįvykdymo dieną, skaičiuojant baudą nuo 2012 m. gruodžio 6 d. Teismas nutartyje nurodė, kad asociacijos Jonavos SK „Triobet“ įstatai savo teisine galia negali konkuruoti su įsiteisėjusia teismo nutartimi, kurios privalomumą užtikrina įstatymas. Neeliminuoja V. Vaškevičiaus atsakomybės ir tai, kad šiuo metu, praėjus nepateisinamai ilgam laiko tarpui po nutarties priėmimo (daugiau nei 3 mėn.), jau yra nuspręsta sušaukti 2013-03-25 asociacijos narių susirinkimą ir svarstyti klausimą dėl pavadinimo pakeitimo. V. Vaškevičius nesiėmė priemonių kuo greičiau įvykdyti nurodytą nutartį, bet priešingai – pats neatvykdamas į suorganizuotą valdybos narių susirinkimą, sąmoningai vilkino nutarties įvykdymą. Teismo nutarties ir antstolio patvarkymo asociacija Jonavos SK „Triobet“ neįvykdė be pateisinamų priežasčių. Skolininkas šiame vykdymo procese baudžiamas pirmą kartą, nors ir nesavalaikiai, tačiau ėmėsi veiksmų dėl klubo pavadinimo pakeitimo (sušaukė visuotinį narių susirinkimą), todėl vadovaujantis sąžiningumo, protingumo ir teisingumo principais, skolininkui Vaidui Vaškevičiui skirtina 10 Lt dydžio bauda išieškotojo naudai už kiekvieną 2012 m. gruodžio 5 d. antstolės patvarkymo uždrausti pavadinime ir logotipe naudoti žodį / prekinį ženklą „Triobet“ neįvykdymo dieną, skaičiuojant baudą nuo 2012 m. gruodžio 6 d.

7III. Atskirųjų skundų ir atsiliepimų į atskiruosius skundus argumentai

8Išieškotojas asociacija „Lažybų organizatorių aljansas“ pateikė atskirąjį skundą, prašydamas pakeisti pirmosios instancijos teismo nutartį, skiriant asociacijos Jonavos SK „Triobet“ prezidentui V. Vaškevičiui ne mažesnę kaip 100 Lt baudą išieškotojo asociacijos „Lažybų organizatorių aljansas“ naudai už kiekvieną antstolės 2012 m. gruodžio 5 d. patvarkymo neįvykdymo dieną, baudą skaičiuojant nuo 2012 m. gruodžio 6 d. Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:

  1. skiriant nepagrįstai mažo dydžio baudą neatsižvelgta į tai, kad skolininko vadovas apskritai nebendradarbiavo su antstoliu, nors teismas ir konstatavo, kad skolininkas nutarties dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo ir antstolio patvarkymo neįvykdė be pateisinamų priežasčių;
  2. teismas nesivadovavo teismų praktika analogiško pobūdžio bylose dėl baudos skyrimo skolininkui nevykdant teismo nutarčių, kurioms numatytas skubus vykdymas, ir antstolio reikalavimų nevykdymo, todėl teismo sprendimas, nesant pakankamo pagrindo, skirti skolininko vadovui tokią baudą neatitinka netgi minimalios baudos dydžio ribos, taikomos teismų praktikoje;
  3. teismas, nesilaikydamas proporcingumo ir šalių interesų pusiausvyros principų, skolininko vadovui skyrė nepagrįstai mažo dydžio baudą, kuri nepasieks baudos tikslų; tokia bauda neskatins skolininko skubiai įvykdyti teismo nutartį;

9Skolininkas asociacija Jonavos SK „Triobet“ pateikė atskirąjį skundą, prašydamas panaikinti Jonavos rajono apylinkės teismo 2013 m. vasario 25 d. nutartį ir išspręsti klausimą esmės – antstolės Ramunės Mikliušienės pareiškimą atmesti. Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:

  1. kadangi asociacijos pavadinimas su žodžiu „Triobet“ yra oficialiai įregistruotas, tam, kad įvykdyti Jonavos rajono apylinkės teismo nutartį, reikalinga pakeisti asociacijos pavadinimą, atitinkamai pakeičiant asociacijos įstatus, o vadovaujantis asociacijos įstatų 5.6.1 punktu sprendimą dėl asociacijos įstatų pakeitimo gali priimti asociacijos narių susirinkimas. Prezidentas V. Vaškevičius pagal savo kompetenciją neturi įgalinimų ir teisės keisti asociacijos pavadinimą, todėl jis nedelsiant ėmėsi veiksmų tam, kad antstolės patvarkymas būtų įvykdytas ir vykdydamas Jonavos rajono apylinkės teismo nutartį ir antstolės patvarkymą, nedelsdamas parengė ir išsiuntė pranešimą asociacijos valdybos nariams apie šaukiamą valdybos posėdį, nurodydamas, kad šaukiamo valdybos posėdžio metu turi būti sprendžiamas klausimas dėl neeilinio asociacijos narių susirinkimo sušaukimo tam, kad būtų išspręstas klausimas dėl asociacijos pavadinimo ir įstatų keitimo. Tačiau likus kelioms savaitėms iki valdybos posėdžio, prezidentas susirgo ir gulėjo ligoninėje, ką patvirtino į bylą kartu su atsiliepimu pateikta pažyma. Vėliau paaiškėjo, kad valdybos posėdyje nedalyvavo ir kitas jos narys, nes buvo išvykęs į komandiruotę. Valdyba objektyviai negalėjo priimti sprendimo dėl neeilinio asociacijos narių susirinkimo sušaukimo, nes nebuvo kvorumo. Grįžęs po ligos, ir sužinojęs apie neįvykusį valdybos posėdį, asociacijos prezidentas V. Vaškevičius išsiuntė valdybos nariams pranešimus apie pakartotinio posėdžio sušaukimą. Pakartotiniame valdybos posėdyje buvo priimtas sprendimas eilinį asociacijos narių susirinkimą sušaukti 2013 m. kovo mėn. 25 d. Į susirinkimo darbotvarkę yra įtraukti klausimai dėl asociacijos pavadinimo pakeitimo, naujo asociacijos pavadinimo parinkimo, naujos asociacijos įstatų redakcijos patvirtinimo;
  2. atsižvelgtina ir į tai, jog asociacijos prezidentas V. Vaškevičius niekada anksčiau nebuvo baustas už antstolių patvarkymų / nurodymų nevykdymą.

10Skolininkas asociacija Jonavos SK „Triobet“ atsiliepimu į išieškotojo atskirąjį skundą prašė asociacijos „Lažybų organizatorių aljansas“ atskirąjį skundą atmesti. Atsiliepimas į atskirąjį skundą grindžiamas šiais argumentais:

  1. paskirta bauda yra didelė, lyginant ją tiek su vidutinėmis Lietuvos gyventojo pajamomis, tiek ir su V. Vaškevičiaus pajamomis. Bauda yra viena iš griežčiausių civiliniame procese numatytų procesinio poveikio priemonių, sukelianti proceso dalyviams finansinio pobūdžio neigiamas pasekmes;
  2. nagrinėjamu atveju V. Vaškevičius vienas pats neturi jokių galimybių priimti sprendimus, būtinus antstolio reikalavimams įvykdyti.

11Išieškotojas asociacija „Lažybų organizatorių aljansas“ atsiliepimu į skolininko atskirąjį skundą prašė jį atmesti. Atsiliepimas į atskirąjį skundą grindžiamas šiais argumentais:

  1. skolininkas nedėjo visų protingų pastangų, kad antstolės patvarkymas būtų įvykdytas per įmanomai trumpiausią laiką, todėl laikytina, jog elgėsi nesąžiningai;
  2. atsižvelgiant į padarytus pažeidimus, skolininkui skirta bauda yra itin maža, tokia bauda nesukels skolininkui jokių finansinių suvaržymų, o baudos tikslai nebus pasiekt;
  3. tam, kad būtų įvykdyta nutarties dalis dėl logotipo pakeitimo, valdybos posėdis ar narių susirinkimas nėra reikalingas.

12IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

13Įsiteisėję teismo sprendimas, nutartis, įsakymas ar nutarimas yra privalomi valstybės ar savivaldybių institucijoms, tarnautojams ar pareigūnams, fiziniams bei juridiniams asmenims ir turi būti vykdomi visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje (CPK 18 straipsnis). Teismo sprendimas yra vykdytinas dokumentas, o jo pagrindu išduotas vykdomasis dokumentas – vykdomasis raštas – yra vykdymo veiksmų atlikimo pagrindas (CPK 584, 586, 587 straipsniai). Vykdomųjų dokumentų vykdymo funkcijas valstybė suteikė antstoliui, kurio reikalavimai vykdyti sprendimus privalomi visiems asmenims ir turi būti įvykdyti per antstolio nustatytą terminą (Antstolių įstatymo 2 straipsnio 1 dalis, CPK 585 straipsnio 1 dalis). Jeigu antstolio reikalavimai nevykdomi, tai antstolio arba vykdymo proceso šalių prašymu teismas gali pritaikyti procesinio poveikio priemones – baudas (CPK 585 straipsnio 2 dalis, 616 straipsnis, 771 straipsnis).

14Nustatyta, kad Jonavos rajono apylinkės teismas 2012 m. lapkričio 22 d. nutartimi ieškovo asociacijos „Lažybų organizatorių aljansas“ ieškinio reikalavimų užtikrinimui taikė laikinąsias apsaugos priemones – uždraudė asociacijai Jonavos SK „Triobet“ savo pavadinime ir logotipe naudoti žodį / prekinį ženklą „Triobet“. Teismas nurodė, kad nutartis turi būti skubiai vykdoma. Lietuvos teismų informacinės sistemos LITEKO duomenimis nustatyta, kad Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjos 2013 m. vasario 6 d. nutartimi Jonavos rajono apylinkės teismo 2012 m. lapkričio 22 d. nutartis palikta nepakeista. Antstolė Ramunė Mikliušienė 2012 m. gruodžio 5 d. priėmė patvarkymą Nr. S-9911 uždrausti pavadinime ir logotipe naudoti žodį / prekinį ženklą „Triobet“, kuriame, vadovaudamasi CPK 585 straipsnio normomis, pareikalavo skubiai pateikti dokumentus, įrodančius teismo nutarties įvykdymą. 2012 m. gruodžio 11 d. sprendimų, įpareigojančių skolininką atlikti arba nutraukti tam tikrus veiksmus, neįvykdymo aktu konstatuota, kad skolininkas asociacija Jonavos SK „Triobet“ nevykdė Jonavos rajono apylinkės teismo 2012 m. lapkričio 22 d. nutarties, naudoja žodį / prekinį ženklą „Triobet“ (vykdomoji byla Nr. 0064/12/02139, b. l. 14, 15). Jonavos rajono apylinkės teismas 2013 m. vasario 25 d. nutartimi asociacijos Jonavos SK „Triobet“ prezidentui Vaidui Vaškevičiui paskyrė 10 Lt dydžio baudą išieškotojo naudai už kiekvieną 2012 m. gruodžio 5 d. antstolės Ramunės Mikliušienės patvarkymo „Uždrausti pavadinime ir logotipe naudoti žodį / prekinį ženklą „Triobet“ neįvykdymo dieną, skaičiuojant baudą nuo 2012 m. gruodžio 6 d. (b. l. 53)

15Pagal CPK 771 straipsnio 1 dalį, jeigu neįvykdytas sprendimas, įpareigojantis skolininką atlikti arba nutraukti tam tikrus veiksmus, nesusijusius su turto ar lėšų perdavimu, antstolis apie tai surašo Sprendimų vykdymo instrukcijoje nustatytos formos aktą. Teismas, nustatęs, kad skolininkas sprendimo neįvykdė, gali jam skirti vieno tūkstančio litų dydžio baudą už kiekvieną uždelstą įvykdyti sprendimą dieną išieškotojo naudai. Teismo sprendimo, kuriuo skolininkas yra įpareigotas atlikti arba nutraukti tam tikrus veiksmus, neįvykdymas yra tęstinio pobūdžio. Tai reiškia, kad pagrindas taikyti skolininkui CPK 771 straipsnio 5 dalyje nustatytą baudą yra tol, kol sprendimas yra neįvykdytas, todėl šį faktą teismas turi aiškintis kiekvienu atveju gavęs antstolio prašymą dėl baudos taikymo. Pažymėtina, kad sprendimo įvykdymo faktą privalo įrodyti skolininkas.

16Tiek vykdomojoje, tiek civilinėje byloje nėra duomenų, kad nutartis dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo būtų įvykdyta. Pats skolininkas pripažįsta, kad nutarties dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo nevykdė. Toks nutarties nevykdymas yra motyvuojamas tuo, kad norint skolininko pavadinime nenaudoti žodžio „Triobet“, pavadinimas turi būti pakeistas, o šiems veiksmams atlikti turi būti pakeisti skolininko įstatai, o juos pakeisti gali tik asociacijos narių susirinkimas. Apeliacinės instancijos teismas sutinka, kad juridinis asmuo be pavadinimo negali egzistuoti (CK 2.39 straipsnis). Apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad pagal bylos duomenis V. Vaškevičius ėmėsi visų protingų priemonių pavadinimui pakeisti – sušaukė valdybos posėdį, kuris turėjo įvykti 2013 m. sausio 9 d., tačiau jame nedalyvavo dėl ligos (nesant kvorumo, valdyba negalėjo priimti sprendimų), sušaukė antrą valdybos posėdį, kuriame pasiūlė sušaukti narių susirinkimą (b. l. 20, 34, 50, 52). Tačiau byloje nėra duomenų, kad V. Vaškevičius ėmėsi veiksmų nenaudoti logotipe žodžio / prekinio ženklo „Triobet“. Iš vykdomojoje byloje pateiktų duomenų matyti, kad logotipe žodis / prekinis ženklas „Triobet“ buvo naudojamas (b. l. 7–13). Asociacija Jonavos sporto klubas „Triobet“ atskirajame skunde nenurodė jokių aplinkybių, pateisinančių pastarojo draudimo nevykdymą.

17Apeliacinės instancijos teismas, įvertinęs visas su nagrinėjamu klausimu susijusias aplinkybes, sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas V. Vaškevičiui pagrįstai paskyrė baudą, jos dydis nėra per mažas, todėl abu atskirieji skundai atmetami, o Jonavos rajono apylinkės teismo 2013 m. vasario 25 d. nutartis paliekama nepakeista (CPK 337 straipsnio 1 dalies 1 punktas).

18Kauno apygardos teisme 2013 m. balandžio 29 d. buvo gautas asociacijos Jonavos sporto klubo „Triobet“ ir V. Vaškevičiaus atstovo prašymas dėl papildomų dokumentų prijungimo. Šis prašymas nesvarstytinas, kadangi gautas po to, kai teismas atskiruosius skundus išnagrinėjo iš esmės ir atidėjo procesinio sprendimo priėmimą.

19Apeliacinės instancijos teismo teisėjas, vadovaudamasis Civilinio proceso kodekso 336-337 straipsniais,

Nutarė

20Jonavos rajono apylinkės teismo 2013 m. vasario 25 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo teisėjas Ramūnas Mitkus teismo posėdyje apeliacine... 2. Apeliacinės instancijos teismo teisėjas... 3. I. Ginčo esmė... 4. Antstolė Ramunė Mikliušienė kreipėsi į teismą su pareiškimu, prašydama... 5. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 6. Jonavos rajono apylinkės teismas 2013 m. vasario 25 d. nutartimi pareiškimą... 7. III. Atskirųjų skundų ir atsiliepimų į atskiruosius skundus argumentai... 8. Išieškotojas asociacija „Lažybų organizatorių aljansas“ pateikė... 9. Skolininkas asociacija Jonavos SK „Triobet“ pateikė atskirąjį skundą,... 10. Skolininkas asociacija Jonavos SK „Triobet“ atsiliepimu į išieškotojo... 11. Išieškotojas asociacija „Lažybų organizatorių aljansas“ atsiliepimu į... 12. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 13. Įsiteisėję teismo sprendimas, nutartis, įsakymas ar nutarimas yra privalomi... 14. Nustatyta, kad Jonavos rajono apylinkės teismas 2012 m. lapkričio 22 d.... 15. Pagal CPK 771 straipsnio 1 dalį, jeigu neįvykdytas sprendimas,... 16. Tiek vykdomojoje, tiek civilinėje byloje nėra duomenų, kad nutartis dėl... 17. Apeliacinės instancijos teismas, įvertinęs visas su nagrinėjamu klausimu... 18. Kauno apygardos teisme 2013 m. balandžio 29 d. buvo gautas asociacijos Jonavos... 19. Apeliacinės instancijos teismo teisėjas, vadovaudamasis Civilinio proceso... 20. Jonavos rajono apylinkės teismo 2013 m. vasario 25 d. nutartį palikti...