Byla 2-166-737/2013
Dėl baudos V. V. skyrimo už antstolio reikalavimų nevykdymą

1Jonavos rajono apylinkės teismo teisėja Jūratė Petraškienė, teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi antstolės R. M. pareiškimą suinteresuotiems asmenims asociacijai „( - )“, asociacijai Jonavos SK „( - )“ ir V. V. dėl baudos V. V. skyrimo už antstolio reikalavimų nevykdymą,

Nustatė

2Antstolė R. M. kreipėsi į teismą, prašydama už antstolio reikalavimo nevykdymą Jonavos sporto klubo „( - )“ prezidentui V. V. skirti iki 1000 Lt baudą už kiekvieną pažeidimo dieną. Pareiškime nurodė, jog jos kontoroje vykdoma vykdomoji byla Nr.0064/12/02139 dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo Jonavos sporto klubo „( - )“ (į.k.( - )) atžvilgiu, ieškovo Asociacijos „( - )“ naudai. Jonavos sporto klubo „( - )“ prezidentui V. V. 2012-12-06 buvo įteiktas patvarkymas uždrausti pavadinime ir logotipe naudoti žodį/ prekinį ženklą „( - )“. Jonavos sporto klubas „( - )“ nepateikė duomenų apie teismo nutarties vykdymą ir toliau savo pavadinime ir logotipe naudoja žodį/ prekinį ženklą „( - )“.

3Suinteresuoto asmens - ieškovo Asociacijos „( - )“ atstovas atsiliepimu antstolės pareiškimą prašo tenkinti. Nurodo, jog atsakovui nutartis įteikta 2012-12-06, tačiau atsakovas iki šiol nėra įvykdęs skubiai vykdytinos teismo nutarties ir toliau savo pavadinime, logotipe bei ant krepšinio komandos aprangos naudoja žodį/ prekinį ženklą „( - )“.

4Suinteresuoto asmens – atsakovo Jonavos sporto klubo „( - )“ atstovė pateiktame atsiliepime antstolės prašymą dėl baudos skyrimo Asociacijos Jonavos skyriaus „( - )“ prezidentui V. V. prašo atmesti. Nurodo, jog asociacijos pavadinimas su žodžiu „( - )" yra oficialiai įregistruotas, todėl kad įvykdyti Jonavos rajono apylinkės teismo nutartį, reikalinga pakeisti asociacijos pavadinimą, atitinkamai pakeičiant Asociacijos įstatus, o vadovaujantis įstatų 5.6.1 punktu sprendimą dėl įstatų pakeitimo gali priimti tik Asociacijos narių susirinkimas. Kadangi eilinis asociacijos narių susirinkimas numatomas tik balandžio mėnesį, prezidentas nedelsiant sušaukė Valdybos posėdį spręsti dėl neeilinio asociacijos narių susirinkimo sušaukimo. Valdybos posėdžio dieną 2013-01-09 Asociacijos prezidentas ir Valdybos pirmininkas V. V. posėdyje nedalyvavo, todėl Valdybos posėdis neįvyko, nes nesusidarė narių kvorumas. Išdėstytos aplinkybės patvirtina, kad asociacijos prezidentas, neturėdamas įgalinimų pakeisti asociacijos pavadinimo, nedelsiant ėmėsi veiksmų tam, kad pavadinimas būtų pakeistas Asociacijos įstatų nustatyta tvarka. Todėl nėra pagrindo V. V. skirti baudą. Be to teismo nutartis dėl laikinųjų apsaugos priemonių yra apskųsta, todėl gali būti panaikinta ar pakeista (b.l.14-16). 2013-02-22 papildomu paaiškinimu Jonavos sporto klubo „( - )“ atstovė informavo teismą, kad 2013-02-14 asociacijos buveinėje buvo pakartotinai sušauktas Valdybos posėdis, kurio metu nutarta šaukti asociacijos narių susirinkimą 2013-03-25 10 val., kurio metu bus svarstomas klausimas dėl pavadinimo pakeitimo.

5Suinteresuotas asmuo atsakovo Jonavos sporto klubo „( - )“ prezidentas V. V. per teismo nustatytą terminą atsiliepimo į pareiškimą nepateikė.

6Pareiškimas tenkintinas.

7Teismui pateiktais dokumentais nustatyta, kad antstolei R. M. pateikta vykdyti Jonavos rajono apylinkės teismo 2012-11-22 nutartis Nr. 23078-8148/2012 dėl veiksmų, susijusių su lažybų organizavimo paslaugų teikimu bei reklama uždraudimo atsakovui -Asociacijai Jonavos SK ( - ) savo pavadinime ir logotipe naudoti žodį/ prekinį ženklą „( - )“. 2012-12-05 antstolė priėmė patvarkymą Nr.S-9911, kuriuo įpareigojo Jonavos sporto klubą „( - )“ skubiai pateikti dokumentus, įrodančius teismo nutarties įvykdymą ir išaiškino sprendimo neįvykdymo pasekmes; patvarkymas 2012-12-06 buvo įteiktas Jonavos sporto klubo „( - )“ prezidentui V. V. (v.b.l.14). Atsakovas šio patvarkymo neskundė. Antstolė, nustačiusi, kad teismo nutartis nevykdoma, 2012-12-11 surašė „Sprendimų, įpareigojančių skolininką atlikti arba nutraukti tam tikrus veiksmus nevykdymo“ aktą (v.b.l.15).

8Lietuvos Respublikos Juridinių asmenų išrašu nustatyta, kad Jonavos sporto klubas ginčijamą pavadinimą Jonavos skyrius ( - ) įregistravo ir naudoja nuo 2011-01-21. Klubo vadovas yra prezidentas V. V. (b.l.22-25). Taip pat nustatyta, kad pats atsakovo vadovas sukvietęs neeilinį valdybos posėdį jame nedalyvavo, kaip nurodyta - dėl ligos, tačiau tai patvirtinančių įrodymų teismui nepateikė, todėl teismas negali pripažinti, jog vadovo nedalyvavimas valdybos posėdyje laikytinas svarbia priežastimi.

9Antstolio reikalavimai vykdyti sprendimus privalomi visiems asmenims ir turi būti įvykdyti per antstolio nustatytą laiką (CPK 585 str. 1 d.). Atsakovo argumentai, kad teismo įpareigojimo skubiai įvykdyti negali, nes tam reikia pakeisti asociacijos pavadinimą ir atitinkamai Asociacijos įstatus, kuriuos gali keisti tik asociacijos narių susirinkimas, kad 2013-01-09 sušauktas neeilinis valdybos posėdis šiam klausimui spręsti neįvyko, neatvykus dviems iš trijų valdybos narių (V. V. nedalyvavo dėl ligos, o M. S. informavo, jog yra išvykęs) (b.l.20), atmestini kaip nepagrįsti. Vadovaujantis CPK 18 str., įsiteisėjęs teismo sprendimas (nutartis, įsakymas ar nutarimas) yra privalomas valstybės ar savivaldybių institucijoms, tarnautojams ar pareigūnams, fiziniams bei juridiniams asmenims ir turi būti vykdomas visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje. Šis civilinio proceso principas išlygų nenumato, todėl jokiomis aplinkybėmis negali būti pateisinamas įsiteisėjusio ir įmanomo įvykdyti teismo sprendimo nevykdymas, o asmenims, nevykdantiems jų atžvilgių priimtų įsiteisėjusių teismo procesinių sprendimų, gali būti taikomos atitinkamos procesinės sankcijos (CPK 771 str.). Jonavos sporto klubo „( - )“ įstatai savo teisine galia negali konkuruoti su įsiteisėjusia teismo nutartimi, kurios privalomumą užtikrina įstatymas. Neeliminuoja V. V. atsakomybės ir tai, kad šiuo metu, praėjus nepateisinamai ilgam laiko tarpui po nutarties priėmimo (daugiau nei 3 mėn.) jau yra nuspręsta sušaukti 2013-03-25 asociacijos narių susirinkimą ir svarstyti klausimą dėl pavadinimo pakeitimo. Teismo nutartis dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo priimta 2012-11-22, joje numatytas skubus nutarties vykdymas, todėl asociacijos vadovas privalėjo užtikrinti, kad nutartis būtų laiku ir tinkamai įvykdyta. Nepaisant to, V. V., ne tik, kad nesiėmė priemonių kuo greičiau įvykdyti nurodytą nutartį, bet priešingai - pats neatvykdamas į suorganizuotą valdybos narių susirinkimą, sąmoningai vilkino nutarties įvykdymą. Taigi, spręstina, kad teismo nutarties ir antstolio patvarkymo Jonavos sporto klubas „( - )“ neįvykdė be pateisinamų priežasčių, todėl klubo prezidentui V. V. skirtina bauda. Sprendžiant klausimą dėl baudos dydžio, atsižvelgtina į tai, kad skolininkas šiame vykdymo procese baudžiamas pirmą kartą, kad nors ir nesavalaikiai, tačiau ėmėsi veiksmų dėl klubo pavadinimo pakeitimo (sušaukė visuotinį narių susirinkimą), vadovaujantis sąžiningumo, protingumo ir teisingumo principais, skolininkui V. V. skirtina 10 Lt dydžio bauda išieškotojo naudai už kiekvieną 2012 m. gruodžio 5 d. antstolės R. M. patvarkymo uždrausti pavadinime ir logotipe naudoti žodį/prekinį ženklą „( - )“ neįvykdymo dieną, skaičiuojant baudą nuo 2012 m. gruodžio 6 d.

10Vadovaujantis LR CK 585 str., 593 str., 771 str., teismas

Nutarė

11Pareiškimą patenkinti.

12Jonavos sporto klubo „Triobet“ prezidentui V. V., a.k( - ) gyv. ( - ), skirti 10 Lt (dešimties litų) dydžio baudą išieškotojo naudai už kiekvieną 2012 m. gruodžio 5 d. antstolės R. M. patvarkymo „Uždrausti pavadinime ir logotipe naudoti žodį/ prekinį ženklą „( - )““ neįvykdymo dieną, skaičiuojant baudą nuo 2012 m. gruodžio 6 d.

13Nutartis per 7 dienas nuo jos kopijos gavimo dienos atskiruoju skundu gali būti skundžiama Kauno apygardos teismui per Jonavos rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai