Byla e2A-869-653/2017
Dėl skolos priteisimo

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Ramunės Mikonienės, Dainiaus Rinkevičiaus, Jelenos Šiškinos (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), rašytinio apeliacinio proceso tvarka išnagrinėjo apelianto atsakovo UAB Statybos komercijos firmos „Arkada“ apeliacinį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2016 m. balandžio 13 d. sprendimo, priimto civilinėje byloje pagal ieškovo UAB „Actus“ ieškinį atsakovui UAB Statybos komercijos firmai „Arkada“, trečiasis asmuo „Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba“, dėl skolos priteisimo.

2Kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4

 1. Ieškovas prašė iš atsakovo priteisti 30 681,68 Eur dydžio skolą pagal sudarytas statybos rangos sutartis, 141,60 Eur dydžio delspinigių, 8,05 % dydžio metinių procesinių palūkanų už teismo sprendimu priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei bylinėjimosi išlaidas.
 2. Atsakovas su ieškiniu nesutiko ir prašė jį atmesti. Nurodė, kad ieškovas neįvykdė visų sutartyje numatytų darbų, taip pat atsakovas nuskaičiavo iš jam priskaičiuotos mokėti sumos baudos sumą, todėl ne atsakovas skolingas ieškovui, o ieškovas skolingas atsakovui.
 3. Trečiasis asmuo, nepareiškiantis savarankiškų reikalavimų, Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos (toliau – Tarnyba) su ieškiniu nesutiko, prašė jį atmesti, nurodydama, kad proceso šalys, pasirašydamos 2014-05-23 ir 2014-06-27 statybos rangos sutartis buvo nesąžiningos, todėl jų teisės neturėtų būti ginamos.

5II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

6

 1. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2016 m. balandžio 13 d. sprendimu ieškinį tenkino visiškai – priteisė iš atsakovo UAB Statybos komercijos firma „Arkada“ 30 540,08 Eur dydžio skolą, 141,60 Eur dydžio delspinigių, 8,05 % dydžio metinių procesinių palūkanų už teismo sprendimu priteistą 30 681,68 Eur dydžio sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki visiško teismo sprendimo įvykdymo, 767,00 Eur dydžio žyminio mokesčio bei 1 000,00 Eur dydžio išlaidų advokato pagalbai atlyginimo ieškovo UAB „Actus“, naudai.
 2. Teismas nustatė, jog ieškovas su atsakovu 2014-05-23 sudarė statybos rangos sutartį dėl darbų Dzūkijos nacionalinio parko gamtos mokyklos, esančios Miškininkų g. 62, Marcinkonių k., Varėnos r. (toliau ir Sutartis Nr. 1). Taip pat ieškovas su atsakovu 2014-06-27 sudarė statybos rangos sutartį dėl darbų Aukštaitijos nacionalinio parko gamtos mokykloje, esančioje Meiros g. 10, Meironyje (toliau ir Sutartis Nr. 2). Sutarties Nr. 1 bei Sutarties Nr. 2 8.2. punkte šalys sulygo, jog užsakovo (nagrinėjamu atveju – atsakovo) patvirtintos sąskaitos apmokamos per 40 dienų po atliktų darbų akto ir PVM sąskaitos faktūros pasirašymo dienos. Sutarties Nr. 1 pagrindu ieškovas

  72015-03-02 atsakovui išrašė 9 228,72 Eur dydžio PVM sąskaitą faktūrą Nr. AC0000612 (toliau – sąskaita Nr. 612). Atsakovas sąskaitą Nr. 612 pasirašė 2015-04-24. Vadovaujantis Sutarties Nr. 1 8.2. punktu, sąskaita turėjo būti apmokėta iki 2015-06-03 (įskaitytinai). Sutarties Nr. 2 pagrindu, ieškovas atsakovui 2014-12-22 išrašė 30 002,60 Eur dydžio PVM sąskaitą faktūrą Nr. AC0000600 (toliau – sąskaita Nr. 600). Atsakovas sąskaitą Nr. 600 pasirašė 2015-01-23. Vadovaujantis Sutarties Nr. 2 8.2. punktu, sąskaita turėjo būti apmokėta iki 2015-03-04 (įskaitytinai). Sutarties Nr. 2 pagrindu, ieškovas atsakovui taip pat išrašė 36 824,36 Eur dydžio PVM sąskaitą faktūrą Nr. AC0000611 (toliau – sąskaita Nr. 611), kurią atsakovas pasirašė 2015-04-24. Vadovaujantis Sutarties Nr. 2 8.2. punktu, sąskaita turėjo būti apmokėta iki 2015-06-03 (įskaitytinai). Taigi galutinė atsakovo ieškovui mokėtina suma pagal sąskaitas Nr. 600, Nr. 611 bei Nr. 612 buvo

  876 055,68 Eur dydžio suma.

 3. Ieškovas pagal Sutartis Nr. 1 bei Nr. 2 iš viso gavo 47 000,00 Eur dydžio apmokėjimą.
 4. Atsakovo ieškovui mokėtina pagal Sutarčių Nr. 1 ir Nr. 2 pagrindu išrašytų sąskaitų Nr. 600, Nr. 611 bei Nr. 612 suma buvo 76 055,68 Eur. Bylos duomenimis nustatyta, jog ieškovas gavo dalinį 47 000,00 Eur dydžio apmokėjimą. Taigi atsakovo ieškovui mokėtinas likutis sudarė

  929 055,68 Eur dydžio sumą.

 5. Atsakovas teismui nurodė, jog su nurodoma priteisti suma nesutinka, kadangi atsakovas ieškovui buvo priskaičiavęs 21 808,38 Eur dydžio bei 15 639,48 Eur dydžio sutartinių baudų sumas, todėl ne atsakovas ieškovui, o ieškovas atsakovui buvo skolingas. Tačiau teismas sprendė, jog atsakovo teiginiai dėl pritaikytų sutartinių baudų neįrodyti, todėl nepagrįsti.
 6. Atsakovas teigė, kad sąskaitą Nr. 555 apmokėjo dalimis ir apmokėjo daugiau, nei priklauso. Teismas šiuos argumentus vertino kaip nepagrįstus.
 7. Teismas konstatavo, kad ieškovas atsakovo mokėtinus delspinigius bei pagrindinę mokėtiną sumą paskirstydavo vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.54-6.55 straipsniuose nurodytomis įmokų paskirstymo taisyklėmis. Nagrinėjamu atveju ieškovas, paskirstydamas atsakovo (arba trečiųjų asmenų už atsakovą) sumokėtas sumas, paskaičiavo 1 484,40 Eur dydžio delspinigius (9,6 Eur + 603,10 Eur + 21,1 Eur + 80,80 Eur + 5,2 Eur + 684,90 Eur +79,7 Eur = 1 484,40 Eur). Taigi dėl šios priežasties ieškovo pagrindinis reikalavimas ir buvo 30 540,08 Eur (29 055,68 Eur + 1484,40 Eur = 30 540,08 Eur). Taigi pirmosios instancijos teismas nesutiko su atsakovo teiginiu, jog ieškovas netiksliai apskaičiavo pagrindinio reikalavimo sumą – 30 540,08 Eur dydžio suma.
 8. Teismas pažymėjo, jog nagrinėjamu atveju trečiojo asmens nurodyti teiginiai nėra susiję su šios bylos nagrinėjimo dalyku, nes šios bylos nagrinėjimo dalykas buvo piniginiai reikalavimai, kildinami iš tarp ieškovo ir atsakovo sudarytų Sutarčių Nr. 1 ir Nr. 2, o ne dėl šių sutarčių pripažinimo negaliojančiomis (trečiasis asmuo nebuvo Sutarčių Nr. 1 bei Nr. 2 šalis).
 9. Pasisakydamas dėl delspinigių priteisimo, pirmosios instancijos teismas pažymėjo, jog ieškovas nurodė, kad 191,60 Eur dydžio delspinigius apskaičiavo taip: 119,20 Eur dydžio delspinigius skaičiavo nuo sąskaitos Nr. 612 nuo neapmokėtos 5 228,72 Eur dydžio sumos dalies už laikotarpį nuo sąskaitos Nr. 612 apmokėjimo suėjimo termino dienos (2015-06-03) iki ieškinio pateikimo teismui dienos (2015-09-25), t. y. už 114 dienų, o 72,40 Eur dydžio delspinigius skaičiavo nuo sąskaitos Nr. 611 nuo neapmokėtos 31 311,36 Eur dydžio sumos dalies už laikotarpį nuo paskutinio atlikto mokėjimo pagal sąskaitą Nr. 611 dienos (2015-09-15) iki ieškinio pateikimo teismui dienos (2015-09-25), t. y. už 10 dienų. Kadangi bylos nagrinėjimo metu ieškovas atsisakė nuo 50,00 Eur dydžio paskaičiuotų delspinigių, teismas, įvertinęs ieškovo atliktą paskaičiavimą, taip pat tą aplinkybę, jog atsakovas nereiškė prieštaravimų dėl atsakovo atlikto delspinigių paskaičiavimo, sprendė, kad iš atsakovo ieškovo naudai turi būti priteistini 141,60 Eur dydžio delspinigiai (191,40 Eur – 50,00 Eur = 141,40 Eur).

10III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į apeliacinį skundą argumentai

11

 1. Apeliaciniu skundu atsakovas UAB Statybos komercijos firmos „Arkada“ prašo Vilniaus m. apylinkės teismo 2016-04-13 sprendimo dalį dėl 30 540,08 EUR dydžio skolos priteisimo pakeisti, priteisti šioje dalyje UAB „Actus“ naudai 29 055,67 EUR dydžio skolą, atitinkamai sumažinant UAB „Actus“ naudai priteistas jos turėtas bylinėjimosi išlaidas (žyminį mokestį).
 2. Apelianto atstovas nurodo, jog 1 484,40 EUR delspinigių sumą Ieškovas pirmą kartą paminėjo tik savo ieškinio teismui turinyje (nepateikęs konkrečios šių delspinigių paskaičiavimo lentelės), iki nurodyto termino Ieškovas jokia forma nebuvo informavęs Atsakovo apie šių delspinigių priskaičiavimą. Be to, Ieškovo ieškinyje teismui nurodytos Atsakovo lėšų mokėjimų dalimis datos neatitinka faktinių Atsakovo mokėjimų datų, kurios nurodytos teismui Atsakovo pateiktose bankiniuose dokumentuose (žiūr. Atsakovo 2016-03-14 d. raštu priede pateiktus bylai bankinius mokėjimo nurodymus ( 14 vnt.), todėl 1484,40 EUR delspinigių suma priskaičiuota nepagrįstai.
 3. Teismas skundžiamame sprendime konstatavo, kad 1 484,40 EUR delspinigių suma priteisiama minėtų Sutarčių 8 punkto pagrindu, tačiau sutinkamai su minėtų Sutarčių p. 8.3. 2 pap. nuostata, Atsakovas turėjo teisę sustabdyti mokėjimus ir jokių delspinigių Ieškovas negali reikalauti (Sutarčių p. 9.1.), o faktinių duomenų apie tai, kad Ieškovas vykdant minėtas Sutartis 1 ir 2 pastoviai nesilaikė darbų atlikimo terminų (Sutarčių 6 punkto nuostata) byloje yra pakankamai: pagal Sutartį Nr. 2 1 etapo ežero kolektoriaus įrengimo darbus objekte turėjo atlikti per 15 dienų nuo sutarties pasirašymo. Minėta sutartis pasirašyta 2014-06-27, vadinasi šiuo darbus turėjo baigti iki 2014-07-12, tačiau šiuos darbus (ir tik iš dalies) atliko tik 2014 m. gruodžio mėn. (2014-12 mėn. atliktų darbų aktas Nr. A001); atitinkamai pagal Sutartį Nr. 1, 1 etapo darbus: išorinio lauko kolektoriaus įrengimo darbus įsipareigojo atlikti per 15 dienų po sutarties pasirašymo. Minėta sutartis pasirašyta 2014-05-23, vadinasi šiuos darbus turėjo atlikti iki 2014-06-07, tačiau šiuos darbus atliko irgi tik iš dalies, kurie buvo priimti 2014-06-30 (2014-06 mėn. aktas Nr. A001). Kiti darbai pagal Sutartis Nr. 1 ir 2 irgi buvo atliekami pavėluotai, vadinasi jokių delspinigių Ieškovas Atsakovui skaičiuoti ir reikalauti juos sumokėti neturėjo teisės.
 4. Atsiliepimu į apeliacinį skundą ieškovas prašo palikti 2016 m. balandžio 13 d. Vilniaus miesto apylinkės teismo sprendimą civilinėje byloje Nr. e2-1959-934/2016 nepakeistą. Nurodo, jog atsakovas apeliaciniu skundu ginčija aplinkybes, kurių iki šiol jis neginčijo pirmosios instancijos teisme. Bylos nagrinėjimo pirmojoje instancijoje metu atsakovas ginčijo pagrindinę prievolę mokėti už ieškovo atliktus darbus pagal tris ieškovo pateiktas sąskaitas. Tačiau kaip nurodyta patikslintame ieškinyje, anksčiausiai pasirašytos sąskaitos Nr. 600 apmokėjimo terminas suėjo 2015-03-04, todėl nuo šios datos ieškovas pradėjo skaičiuoti atsakovui 0,02 proc. delspinigius už kiekvieną pradelstą dieną – taip šalys buvo sutarusios rangos sutarčių 9.1 p. Skaičiuojamų delspinigių dydį ir įskaitymo tvarką ieškovas detaliai nurodė tikslintame ieškinyje. Tačiau atsakovas nei teikdamas atsiliepimą, nei paaiškinimus byloje, neginčijo nei ieškovo prašomų priteisti delspinigių dydžio, nei jų paskaičiavimo tvarkos. Pirmosios instancijos teisme visai nebuvo jokio ginčo dėl sutarčių sąlygų, į kuriomis atsakovas remiasi apeliaciniame skunde, ir kurias ieškovas vertina ir aiškina skirtingai nei atsakovas.
 5. Atsakovo argumentai, jog ieškovo ir atsakovo nurodomos mokėjimų, pagal kuriuos buvo skaičiuojami delspinigiai, datos tarpusavyje neatitinka, yra klaidinantys. Kaip nurodyta patikslintame ieškinyje, ankščiausiai atsakovo pasirašytos sąskaitos faktūros Nr. 600 apmokėjimo terminas suėjo 2015-03-04, vadinasi delspinigiai buvo pradėti skaičiuoti būtent nuo šios datos. Atsakovas savo apeliaciniame skunde nurodomuose rašytiniuose paaiškinimuose yra pridėjęs šiuos bankinius mokėjimus, atliktus vėliau negu buvo pradėti skaičiuoti delspinigiai: 2015-03-06, 2015-07-21, 2015-07-27, 2015-08-28, 2015-09-04, 2015-09-15. Šios mokėjimų datos, palyginus jas su patikslintame ieškinyje nurodytomis mokėjimų datomis, visiškai sutampa. Taigi atsakovo argumentai, jog ieškovas neteisingai apskaičiavo priteistinus delspinigius, nes nurodė neteisingas mokėjimų datas, yra klaidinantys ir nepagrįsti.
 6. Pareigos ieškovui iki ieškinio pateikimo raštiškai pareikalauti ar įspėti atsakovą, jog yra skaičiuojami delspinigiai, nenumato nei LR įstatymai, nei tarp šalių sudarytos rangos sutartys.
 7. Atsakovo nurodyti darbai, kuriuos neva vėlavo atlikti ieškovas, nebuvo šalių ginčo objektu. Ieškovas pradėjo skaičiuoti delspinigius tik už tuos darbus, už kuriuos pasirašytos sąskaitos-faktūros mokėjimo terminas suėjo 2015-03-04, todėl minėti pavėluotai atlikti darbai neturėjo jokios įtakos delspinigių skaičiavimui.

12IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

13

 1. Apeliacinis skundas atmestinas.
 2. Apeliacinės instancijos teismas turi patikrinti, ar pirmosios instancijos teismas teisingai išsprendė bylą faktiniu ir teisiniu aspektais, o nagrinėjimo apeliacinės instancijos teisme ribas apsprendžia apeliacinio skundo teisiniai argumentai bei motyvai, taip pat absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 straipsnio 1 dalis). Šiuo atveju sprendimo absoliutaus negaliojimo pagrindų nenustatyta.
 3. Byloje kilo ginčas dėl delspinigių dydžio.
 4. Apeliacinis skundas negali būti grindžiamas aplinkybėmis, kurios nebuvo nurodytos pirmosios instancijos teisme (LR CPK 306 straipsnio 2 dalis.). Nagrinėjamu atveju apeliantas ginčija priteistą 1 484,40 EUR delspinigių sumą, nors duomenų, kad atsiliepimu į ieškinį ar tesimo posėdžio metu būtų ginčijęs minėtos sumos susidarymą pagrindžiančius ieškovo skaičiavimus, nurodytus ieškinyje, byloje nėra. Todėl jau vien šiuo pagrindu apeliacinis skundas negali būti tenkinamas.
 5. Tai, kad ginčo 1 484,40 EUR delspinigių sumą Ieškovas paminėjo tik savo ieškinio teismui turinyje, o iki tol jokia forma nebuvo informavęs atsakovo apie šių delspinigių priskaičiavimą, neatleidžia atsakovo nuo prievolės mokėti minėtus delspinigius pagal ginčo rangos sutarčių 9.1 p. Nors atsakovas teigia, kad Ieškovas vykdant ginčo Sutartis 1 ir 2 pastoviai nesilaikė darbų atlikimo terminų ir dėl to atsakovas turėjo teisę sustabdyti mokėjimus ir jokie delspinigiai jam negalėjo būti skaičiuojami, tačiau pirmosios instancijos teismas skundžiamame sprendime konstatavo, kad atsakovas į bylą nepateikė įrodymų, jog ieškovas būtų netinkamai atlikęs Sutartyje Nr. 1 bei Nr. 2 nurodytus darbus; priešingai, iš byloje esančių sąskaitų Nr. 600, Nr. 611, Nr. 612 bei atliktų darbų (perdavimo–priėmimo) aktų matyti, kad atsakovas su ieškovo sąskaitomis sutiko, jas pasirašė, priėmė perduotus darbus, pastabų (pretenzijų) nenurodė. Apeliaciniame skunde nenurodoma, kuo pasireiškė minėtų aplinkybių vertinimo ydingumas, todėl apeliacinės instancijos teismas laiko, jog šioje dalyje pirmosios instancijos teismas tinkamai įvertino byloje esančius įrodymus.
 6. Apeliaciniame skunde taip pat teigiama, jog ieškovo ieškinyje teismui nurodytos atsakovo lėšų mokėjimų dalimis datos neatitinka faktinių atsakovo mokėjimų datų, kurios nurodytos teismui atsakovo pateiktose bankiniuose dokumentuose. Pažymėtina, kad ieškovo ieškinyje nurodytos atsakovo lėšų mokėjimų dalimis datos yra: 2015-02-04, 2015-03-06, 2015-07-21, 2015-07-27, 2015-08-28, 2015-09-04 ir 2015-09-15 (el. b. t. 1, b.l. 19-20), atsakovas, be kitų įrodymų apie mokėjimų nurodymus, į bylą yra pateikęs ir įrodymus apie aukščiau minėtus atliktus mokėjimus. Taigi apeliantas nepagrindė kuo pasireiškė netinkamas pirmosios instancijos teismo atliktas įrodymų vertinimas šioje dalyje.
 7. Apeliantas, nesutikdamas su pirmosios instancijos tesimo išvadomis, kitaip vertina tuos pačius įrodymus, tačiau nenurodo argumentų, pagrindžiančių, kad teismas, atlikdamas įrodymų vertinimą, būtų pažeidęs teisės normas ar netinkamai jas taikęs, o iš esmės siekia, kad byloje pateiktų įrodymų pagrindu būtų nustatytos kitos faktinės aplinkybės, nei tai padarė pirmosios instancijos teismas. Tokia apelianto pozicija sudaro pagrindą pripažinti apeliacinį skundą nepagrįstu.
 1. Apibendrinus išdėstytą, teisėjų kolegija sutinka su pirmosios instancijos skundžiamame sprendime padarytomis išvadomis bei pažymi, kad apeliacinio skundo argumentai teisingam bylos išnagrinėjimui nėra teisiškai reikšmingi ir įtakos pirmosios instancijos teismo sprendimo teisėtumui bei pagrįstumui nedaro, todėl teisėjų kolegija sprendžia apeliacinį skundą atmesti bei palikti pirmosios instancijos teismo sprendimą nepakeistą.

14Vadovaudamasi CPK 326–331 straipsniais, teisėjų kolegija

Nutarė

15palikti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2016 m. balandžio 13 d. sprendimą nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai