Byla 2-1843/2012
Dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovui likviduojamai uždarajai akcinei bendrovei „Šilumnešis“ (trečiasis asmuo – R. A.) buvo iškelta bankroto byla bei

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Algirdo Gailiūno (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas), Konstantino Gurino ir Kazio Kailiūno, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo kreditoriaus R. A. ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos atskiruosius skundus dėl Vilniaus apygardos teismo 2012 m. liepos 19 d. nutarties, kuria civilinėje byloje Nr. B2-781-881/2012 pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Vilniaus vandenys“ pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovui likviduojamai uždarajai akcinei bendrovei „Šilumnešis“ (trečiasis asmuo – R. A.) buvo iškelta bankroto byla bei

Nustatė

2

3I. Ginčo esmė

4Byloje kilo ginčas, ar UAB „Šilumnešis“ keltina bankroto byla, ar šios įmonės 2009 m. balansas yra tinkamas įrodymas vertinant UAB „Šilumnešis“ turtinę padėtį, taip pat dėl įmonės skolų dydžio.

5II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

6Vilniaus apygardos teismas 2012 m. liepos 19 d. nutartimi iškėlė UAB „Šilumnešis“ bankroto bylą ir nutarė atlikti kitus su bankroto bylos iškėlimu susijusius veiksmus.

7Teismas, nustatęs, kad LUAB „Šilumnešis“ nevykdo įsipareigojimų ir pradelsti įmonės įsipareigojimai viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės, iškėlė UAB „Šilumnešis“ bankroto bylą.

8Teismas nustatė, kad pagal paskutinį 2009 m. gegužės 7 d. įmonės balansą, 2009 m. balandžio 30 d. atsakovo LUAB „Šilumnešis“ turtas buvo įvertintas 267 046 Lt, iš jo materialusis turtas – 188 491 Lt, per vienerius metus gautinos sumos – 77 493 Lt, pinigų ir pinigų ekvivalentų – 1 062 Lt. Nekilnojamojo turto registro duomenimis, įmonės materialusis turtas – tai katilinė bei inžineriniai tinklai – šilumos tinklų vamzdynas. Pagal Vilniaus miesto savivaldybės administracijos pateiktą nekilnojamojo turto įvertinimo ataskaitą Nr. VZ-185 (2011/09) katilinės rinkos vertė 2011 m. rugsėjo 15 d. buvo 40 000 Lt, o pagal inžinerinių tinklų rinkos vertės nustatymo ekspertizę inžinerinių tinklų vertė 2012 m. gegužės 10 d. buvo 88 000 Lt (teismo ekspertizės aktas Nr. DG120510).

9Įmonės nekilnojamojo (materialaus) turto vertė nuo 188 491 Lt, nurodytų įmonės 2009 m. gegužės 7 d. balanse, sumažėjo iki 128 000 Lt. Kitas 2009 m. gegužės 7 d. balanse nurodytas įmonės turtas – įmonės skolininkų neįvykdyti įsipareigojimai (balanse – per vienerius metus gautinos sumos) bei pinigai ir pinigų ekvivalentai, liko nepakitę. Taigi įmonės turtas yra lygus 206 555 Lt (materialusis turtas – 128 000 Lt, per vienerius metus gautinos sumos – 77 493 Lt, pinigai ir pinigų ekvivalentai – 1 062 Lt).

10Teismas sprendė, kad 2009 m. gegužės 7 d. balansas, kuriuo rėmėsi ir pats atsakovas, yra tinkamas LUAB „Šilumnešis“ turimo turto įrodymas, nors jam nėra pritaręs LUAB „Šilumnešis“ visuotinis akcininkų susirinkimas.

11Pagal 2011 m. rugpjūčio 8 d., 2011 m. rugsėjo 23 d. rašytinius paaiškinimus bei 2011 m. spalio 25 d. teismo posėdyje išdėstytus atsakovo paaiškinimus, Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pateiktą kreditorių sąrašą, pradelstų įsipareigojimų kreditoriams suma yra 116 969,12 Lt, o pagal paskutinius 2012 m. balandžio 25 d. rašytinius paaiškinimus bendra LUAB „Šilumnešis“ mokėtinų sumų ir įsipareigojimų suma yra 197 036 Lt ir ji viršija daugiau kaip pusę balanse nurodyto įmonės turto vertės.

12III. Atskirųjų skundų ir atsiliepimų į juos argumentai

13R. A. atskiruoju skundu prašo skundžiamą nutartį panaikinti ir išspręsti klausimą iš esmės. Nurodo šiuos svarbiausius argumentus:

141. Teismas neatsižvelgė į tai, kad priimtas sprendimas dėl juridinio asmens likvidavimo negali būti atšauktas, jeigu nors vienas akcininkas gavo likviduojamo juridinio asmens turto, ką patvirtina teismui pateikti dokumentai (CK 2.107 str. 2 d. ir Akcinių bendrovių įstatymo 16 str.). Nagrinėjamu atveju CK 1.3 straipsnis turi viršenybę prieš Įmonių bankroto įstatymą.

152. Likviduojamai bendrovei iškelti bankroto bylą inicijavo savivaldybės administracijos Miesto ūkio departamento direktoriaus pavaduotojas, pavesdamas tai atlikti UAB „Vilniaus vandenys“, t. y. piktnaudžiaudamas savo teise ir pažeidęs CK 1.137 straipsnio 3 dalies nuostatas.

163. Teismas nepateikė argumentų, kuo bendrovės bankrotas pranašesnis kreditoriams, negu bendrovės likvidavimas. Bankroto procedūra užsitęs ilgai ir atsiskaitymas su kreditoriais bus minimalus.

174. Prievolę atsiskaityti su likviduojamos bendrovės kreditoriais prisiėmė savivaldybės administracijos direktorius 2008 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 30-2639 (CK 6.50 str. 1 d.). Be to, savivaldybės administracija, paėmusi beveik visą bendrovės turtą, prisiėmė su turtu susijusias teises ir prievoles (CK 6.122 str. 1 d.).

185. Teismas nenustatė, kokiu pagrindu savivaldybės administracija registravo iš likviduojamos bendrovės neteisėtai paimtą turtą, ar jis buvo įvertintas rinkos verte (pelno mokesčio įstatymo 45 str.) ir kiek iš šio turto sudarytų negautos likviduojamos bendrovės pajamos, kurias būtų galima panaudoti atsiskaitymams su kreditoriais. Iš Vilniaus miesto pirmo apylinkės teismo 2005 m. lapkričio 24 d. sprendimo civilinėje byloje Nr. 2-1530-127/2005 ekspertų nustatyta rinkos vertė gyvenamojo namo, esančio ( - ), sudaro 64000 Lt sumą. Iš Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo 2012 m. sausio 13 d. sprendimo baudžiamojoje byloje Nr. 1-132-655/2012 likviduojamos bendrovės naudai priteista 8500 Lt. Ši suma - 72500 Lt (64000 + 8500), kaip negautos likviduojamos bendrovės pajamos, pagal CK 6.249 straipsnio 1 ir 3 punktus turi būti įskaityta į bendrovės pajamas ir įtraukta į balanso „kitas trumpalaikis turtas” eilutę.

19Vilniaus miesto savivaldybės administracija atskiruoju skundu prašo pakeisti Vilniaus apygardos teismo 2012 m. liepos 19 d. nutarties civilinėje byloje Nr. B2-781-881/2012 motyvuojamąją dalį, panaikinant šiuos teismo nutarties motyvus „2009 m. gegužės 7 d. balansas yra tinkamas LUAB „Šilumnešis“ turimo turto įrodymas“ bei „Vadovaudamasis Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pateiktu kreditorių sąrašu, teismas sprendžia, kad LUAB „Šilumnešis“ pradelstų įsiskolinimų kreditoriams suma yra 116969.12 Lt“. Nurodo šiuos svarbiausius argumentus:

201. Bankroto byla LUAB „Šilumnešis” iškelta pagrįstai, turimo turto dydis, lygus 206 555 Lt, nustatytas pagrįstai, tačiau teismas nepagrįstai 2009 m. gegužės 7 d. įmonės balansą laikė tinkamu įrodymu apie atsakovo turtinę padėtį, o LUAB „Šilumnešis“ pradelstų įsiskolinimų kreditoriams sumą (116969.12 Lt) nustatė pagal Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pateiktą kreditorių sąrašą. Skundžiama nutartis su joje nurodytais motyvais sudarytų prielaidas Vilniaus miesto savivaldybės administracijos kreditorinių reikalavimų netenkinimui iškeltoje LUAB „Šilumnešis“ bankroto byloje.

212. Teismo motyvai dėl UAB „Šilumnešis” turto nenuoseklūs. Teismas nurodė, kad 2009 m. gegužės 7 d. balansas yra tinkamas įrodymas apie įmonės turtą (pagal šį balansą turtas sudarė – 267046 Lt), tačiau vėliau sprendė, kad įmonės turtas sudaro 206555 Lt.

223. Į bylą pateikti du UAB „Šilumnešis” balansai: 2008 m. gruodžio 31 d. ir 2009 m. balandžio 30 d., tačiau antrasis nebuvo kaip to reikalauja įstatymai ir įstatai patvirtintas vienintelio akcininko, todėl neturi juridinės galios.

23Pagal 2008 m. gruodžio 31 d. balansą įmonės mokėtinos sumos ir įsipareigojimai (197036 Lt) viršijo pusę į balansą įrašyto turto vertės (78798 Lt). Teismas tinkamai nepasisakė, kodėl nevertino šio balanso.

24Skirtumas tarp 2008 m. gruodžio 31 d. balanso ir 2009 m. balandžio 30 d. balanso susidarė ne dėl bendrovės vykdomos veiklos, o dėl to, kad ankstesnių likvidatorių į balansą nebuvo įtraukta dalis bendrovės turto (katilinė ir inžineriniai tinklai).

254. Nepagrįsta teismo išvada, kad įmonės pradelstų įsipareigojimų dydis yra 116 969,12 Lt. Kadangi teismas jį nustatė pagal Vilniaus miesto savivaldybės direktoriaus pateiktą kreditorių sąrašą, patvirtintą 2008 m. gruodžio 31 d. įsakymu, o jame nurodytas skolos dydis yra 180 106,98 Lt, todėl toks turėjo būti nurodytas ir pradelstų įsipareigojimų dydis.

265. Vilniaus miesto savivaldybės administracija, apmokėjusi dalį LUAB „Šilumnešis“ skolų, t. y. 63851.76 Lt, įvykdė prievolę už UAB „Šilumnešis“ ir įgijo reikalavimo teisę. Vietoje kreditorių Valstybinės mokesčių inspekcijos, Sodros ir UAB „Vordana“ atsirado naujas kreditorius - Vilniaus miesto savivaldybės administracija - tokiu būdu LUAB „Šilumnešis” mokėtinos sumos ir įsipareigojimai (180106.98 Lt) Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pateiktame LUAB „Šilumnešis“ kreditorių sąraše nesumažėjo. Teismui vertinant LUAB „Šilumnešis“ pradelstus finansinius įsipareigojimus Vilniaus miesto savivaldybės administracija kaip LUAB „Šilumnešis“ kreditorius negali būti ignoruojamas, priešingu atveju teismo nutartis su joje nurodytais motyvais sudarytų prielaidas Vilniaus miesto savivaldybės administracijos kreditorinių reikalavimų netenkinimui iškeltoje LUAB „Šilumnešis“ bankroto byloje.

27Vilniaus miesto savivaldybės administracija atsiliepimu prašo R. A. skundą atmesti. Nurodo šiuos svarbiausius argumentus:

281. Bankroto byla gali būti keliama ir likviduojamai įmonei ir tokiu atveju nėra ir neturi būti taikoma likvidavimo atšaukimo procedūra.

292. Nepagrįsti teiginiai, kad piktnaudžiaujant teise UAB „Vilniaus vandenys“ buvo pavesta inicijuoti UAB „Šilumnešis” bankroto bylą. 2009 m. spalio 14 d. UAB „Vilniaus vandenys“ raštu, adresuotu UAB „Šilumnešis“ pareikalavo nedelsiant bet ne vėliau kaip iki 2009 m. lapkričio 12 d., pilnai atsiskaityti su UAB „Vilniaus vandenys“ ir taip pat informavo, jog priešingu atveju, praėjus 30 dienų po šio rašto išsiuntimo dienos vadovaujantis Įmonių bankroto įstatymo 6 straipsniu, kreditorius UAB „Vilniaus vandenys“ kreipsis į Vilniaus apygardos teismą dėl bankroto bylos UAB „Šilumnešis“ iškėlimo.

303. Vilniaus miesto savivaldybės administracija apmokėjo dalį LUAB „Šilumnešis“ skolų (63851.76 Lt) ir taip įvykdė dalį prievolių už UAB „Šilumnešis“ ir įgijo reikalavimo teisę. Asmuo, įvykdęs kito asmens prievolę, netampa atsakingu prieš šio asmens kreditorius ir už kitų jo prievolių įvykdymą, t. y. dalies kito asmens prievolių įvykdymas nesukuria pareigos įvykdyti ir kitų jo prievolių. Todėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius 2008 m. gruodžio 31d. įsakymu Nr. 30-2639 administracija neprisiėmė prievolių atsiskaityti su kitais UAB „Šilumnešis” kreditoriais.

31Be to, klausimas ar Vilniaus miesto savivaldybės administracija turi pareigą sumokėti darbo užmokestį ir kitas prašomas išmokas už LUAB „Šilumnešis“ yra sprendžiamas civilinėje byloje Nr. 2-3013-798/2012.

324. Nepagrįsti R. A. skundo teiginiai, kad:

33a) savivaldybės administracija, paėmusi beveik visą bendrovės turtą, pagal LR CK 6.122 straipsnį prisiėmė su turtu susijusias teises ir prievoles;

34b) teismas nenustatė, kokiu pagrindu savivaldybės administracija registravo iš likviduojamos bendrovės neteisėtai paimtą turtą, ar jis buvo įvertintas rinkos verte (Pelno mokesčio įstatymo 45 str.) ir kiek šio fakto sudarytų negautos likviduojamos bendrovės pajamos, kurias būtų galima panaudoti atsiskaitymams su kreditoriais.

355. Apliaanto nurodyti teismų sprendimai neturi reikšmės sprendžiant bankroto bylos UAB „Šilumnešis” iškėlimo klausimą.

36Nesuprantama, kokią reikšmę turi Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2005 m. lapkričio 24 d. sprendimas byloje Nr. 2- 1530-127/2005, nes jis ne dėl LUAB „Šilumnešis“ turto.

37Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo 2012 m. sausio 13 d. nuosprendžiu baudžiamojoje byloje Nr. 1-132- 655/2012 Vilniaus miesto savivaldybės administracijai, o ne likviduojamos bendrovės naudai kaip buvo teigiama atskirajame skunde, priteista 8500 Lt.

38Kreditorius R. A. atsiliepimu prašo Vilniaus miesto savivaldybės administracijos skundą atmesti kaip nepagrįstą. Nurodo šiuos svarbiausius argumentus:

391. Teismas neįvertino to, kad bendrovė turi likviduojamos bendrovės juridinį statusą, kad Vilniaus miesto savivaldybės administracija pažeidusi įstatymus, paėmė beveik visą bendrovės turtą ir tuo padarė bendrovę negalinčia atsakyti savo turtu su kreditoriais. Teismas neįvertino fakto, kad civiliniai santykiai tarp savivaldybės administracijos (juridinio asmens dalyvio) ir likviduojamos bendrovės vyko nesilaikant lygiateisiškumo, nuosavybės neliečiamumo, teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principų (CK 1.5 str. 1 ir 2 p.). Skundžiama nutartimi teismas negynė kreditorių reikalavimų, o tik pašalino savivaldybės administracijos prievolę (CK 2.50 str. 3 d.) atsiskaityti su kreditoriais.

402. Savivaldybės administracijos kreditoriniai reikalavimai likviduojamai bendrovei neturi juridinio pagrindo. Savivaldybės administracija nepateikė iš bendrovės paimto turto įvertinimo rinkos verte ir apmokėtų skolų kreditoriams suderinimo aktų, nepagrindė šių ūkinių operacijų apskaitos dokumentais.

413. Bendrovė negali atsiskaityti su kreditoriais savo turtu dėl nesąžiningų savivaldybės administracijos, kuri faktiškai administravo bendrovės veiklą, veiksmų.

424. Teismas turėjo išsiaiškinti, kiek pajamų bendrovė negavo savivaldybės administracijai neteisėtai nusavinus jos turtą. Tik tuomet būtų galima spręsti dėl bendrovės (ne)mokumo.

435. Perėmusi iš bendrovės beveik visą turtą (turto vertinimo rinkos verte aktai ir turto perdavimo sutartys nepateiktos) ir sąmoningai sutrukdžiusi likviduojamai bendrovei laiku atsiskaityti su kreditoriais, savivaldybės administracija pagal prisiėmė su bendrove susijusias teises ir prievoles (LR CK 1.122 str. 1 d.). Tą pripažino Administracijos direktorius 2008 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr.30-2639 ir patvirtino išmokėjus 63851,76 Lt sumą 2-os ir 3-os eilės kreditoriams.

44IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

45Atskirieji skunda netenkintini.

46Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos atskirojo skundo

47Vilniaus miesto savivaldybės administracija atskiruoju skundu prašo iš skundžiamos teismo nutarties pašalinti motyvus:

481) „2009 m. gegužės 7 d. balansas yra tinkamas LUAB „Šilumnešis“ turimo turto įrodymas“

492) „Vadovaudamasis Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pateiktu kreditorių sąrašu, teismas sprendžia, kad LUAB „Šilumnešis“ pradelstų įsiskolinimų kreditoriams suma yra 116969.12 Lt“

502009 m. gegužės 7 d. balansą apeliantas laiko netinkamu dėl to, kad jis nepatvirtintas vienintelio akcininko, taip pat nurodo, kad teismas turėjo vertinti 2008 m. gruodžio 31 d. balansą, o pagal jį taip pat akivaizdu, jog bendrovė yra nemoki. Taigi esminio skundžiama nutartimi nustatyto fakto – LUAB „Šilumnešis“ nemokumo, apeliantas neginčija. Iš atskirojo skundo argumentų matyti, kad reikalavimą pašalinti teismo motyvą, jog 2009 m. gegužės 7 d. balansas yra tinkamas LUAB „Šilumnešis“ turimo turto įrodymas, apeliantas grindžia iš esmės dviem argumentais: kad LUAB „Šilumnešis“ materialus turtas (katilinė ir šilumos tinklų vamzdynas) po šio balanso buvo įvertinti ir nustatyta mažesnė vertė nei minėtame balanse, ir tuo, kad šio balanso kaip tinkamo įrodymo apie LUAB „Šilumnešis“ turtą pripažinimas sudarytų prielaidas netenkinti LUAB „Šilumnešis“ bankroto byloje Vilniaus miesto savivaldybės kreditorinių reikalavimų.

51Su tokiais apelianto vertinimais negalima sutikti.

52Pažymėtina, kad pirmosios instancijos teismas, spręsdamas LUAB „Šilumnešis“ bankroto bylos iškėlimo klausimą, sistemiškai įvertino visus byloje esančius įrodymus apie įmonės turtą. Kadangi įmonės materialus turtas (katilinė ir šilumos tinklų vamzdynas) po 2009 m. gegužės 7 d. balanso buvo įvertinti ir nustatyta kitokia vertė nei nurodyta minėtame balanse, teismas, spręsdamas dėl įmonės turimo turto vertės, atsižvelgė į jos turimo materialaus turto vertinimo vėliausias išvadas, jas vertino kartu su 2009 m. gegužės 7 d. balanso duomenimis. Tai, kad teismas, turėdamas naujesnius nei paskutiniame balanse nurodytus duomenis apie įmonės, kuriai prašoma iškelti bankroto bylą, turto vertę, į šiuos duomenis atsižvelgia, nereiškia, jog minėtas balansas nebėra tinkamas įrodymas byloje. Jis tik turi būti vertinamas kartu su visais kitais byloje esančiais įrodymais, kas ir buvo padaryta. Pats apeliantas sutinka, kad teismo išvada apie LUAB „Šilumnešis“ turto vertę – 206 555 Lt yra pagrįsta.

53Apelianto argumentai, kad pripažinus 2009 m. gegužės 7 d. balansą tinkamu įrodymu apie LUAB „Šilumnešis“ įsiskolinimą ir kreditorius būtų sudarytos prielaidos netenkinti Vilniaus miesto savivaldybės administracijos kreditorinių reikalavimų LUAB „Šilumnešis“ bankroto byloje, nepagrįsti. Pažymėtina, kad bankroto procesas vykdomas tam tikromis detaliai Įmonių bankroto įstatyme (toliau – ĮBĮ) reglamentuojamomis stadijomis. Bankroto bylos iškėlimo stadijoje įvertinama, ar egzistuoja sąlygos iškelti įmonei bankroto bylą, įmonės mokumas (ĮBĮ 2 str. 8 d.), o galutinai kreditorių sąrašas ir jų reikalavimų dydžiai nustatomi ir ginčai dėl jų išsprendžiami vėlesnėje stadijoje. Priėmęs nutartį iškelti bankroto bylą, teismas nustato ne ilgesnį kaip 45 dienų laikotarpį nuo teismo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos, per kurį kreditoriai turi teisę pareikšti savo reikalavimus, atsiradusius iki bankroto bylos iškėlimo dienos (ĮBĮ 10 str. 4 d. 10 p.). Šiuo bankroto proceso etapu surenkami galutiniai duomenys apie bankrutuojančios įmonės kreditorius, paskirtas bankroto administratorius pagal kreditorių pareikštus reikalavimus, patikslintus pagal įmonės apskaitos dokumentus, sudaro šių įmonės kreditorių bei jų reikalavimų sąrašą ir pateikia jį teismui tvirtinti (ĮBĮ 11 str. 3 d. 10 p.). Dar vėliau, prireikus, sprendžiami ginčai dėl kreditorinių reikalavimų fakto ir dydžio, prireikus, tikslinami kreditorių sąrašai. Taigi, LUAB „Šilumnešis“ balanso netikslumai ta apimtimi, kiek jame netiksliai ar neišsamiai nurodyti įmonės kreditoriai, neužkerta kelio į balansą neįtrauktų įsiskolinimų tenkinimui įmonės bankroto proceso eigoje. Balanso netikslumai ta apimtimi, kiek jame netiksliai nurodyti įmonės įsiskolinimai, gali būti pagrindas balansą pripažinti netinkamų tuo atveju, jeigu šie netikslumai būtų lemiantys, t.y. turėtų įtakos išvadai apie įmonės mokumą/nemokumą, tačiau, nagrinėjamu atveju, taip nėra.

54Apeliantas teigia, kad teismas kreditorių sąrašą turėjo nurodyti didesnį - 180 106,98 Lt, pagal Vilniaus miesto savivaldybės direktoriaus pateiktą kreditorių sąrašą, patvirtintą 2008 m. gruodžio 31d. įsakymu. Tačiau šis argumentas nepaneigia teismo išvados dėl įmonės nemokumo (didesnis kreditorinių reikalavimų mastas tik patvirtina įmonės nemokumą). Be to, kaip jau minėta, galutinai kreditorių sąrašas bus sudaromas ir galės būti tikslinamas vėlesnėje LUAB „Šilumnešis“ bankroto proceso stadijoje.

55Dėl R. A. atskirojo skundo

56R. A. (LUAB „Šilumnešis“ likvidatorius laikotarpiu 2008 m. gegužės 27 d. iki 2009 m. gegužės 8 d. ir kreditorius, kadangi pagal bylos duomenis su juo įmonė pilnai neatsiskaitė už darbą) atskiruoju skundu iš esmės teigia, kad likviduojamai bendrovei, kurios bent dalį turto perėmė akcininkai, nebegali būti keliama bankroto byla (CK 1.3, CK 2.107 str. 2 d. ir Akcinių bendrovių įstatymo 16 str.) ir atšaukiamas bendrovės likvidavimas.

57Šie atskirojo skundo argumentai, teisėjų kolegijos vertinimu, nepagrįsti. Įstatymai nedraudžia likviduojamai bendrovei kelti bankroto bylą ir tokios situacijos, nors ir nedažnos, tačiau teismų praktikoje įprastos. Likviduojamas juridinis asmuo gali būti įvairiais pagrindais. 2006 m. rugsėjo 20d. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimu Nr. 1-1326 buvo nutarta likviduoti UAB „Šilumnešis“. Pagal bylos duomenis (2008 m. spalio 7 d. Vilniaus miesto savivaldybės kontrolieriaus tarnybos ataskaita dėl UAB „Šilumnešis“ patikrinimo) tuo metu bendrovė turėjo pakankamai turto atsiskaityti su kreditoriais, todėl ją buvo galima likviduoti juridinio asmens dalyvių sprendimu (CK 2.106 str. 1 p., Akcinių bendrovių įstatymo 73 str. 3 d.). pagal bylos duomenis likvidavimo procesas nevyko sklandžiai, ne kartą nustatytas terminas likviduoti bendrovę buvo pratęsiamas ir, paaiškėjus, kad likviduojama bendrovė nebegali atsiskaityti su kreditoriais, be to, yra nemoki (ĮBĮ 2 str. 8 d.), jai iškelta bankroto byla. Dėl bankroto bylos iškėlimo kreipėsi bendrovės kreditorius UAB „Vilniaus vandenys“ ir bylos išnagrinėjimui neturi reikšmės aplinkybė, jog Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Miesto ūkio departamentas šį kreditorių įpareigojo inicijuoti UAB „Šilumnešis“ bankroto bylą (2009 m. rugsėjo 25 d. raštas Nr. A-51-21516 (3.3.10.1-PD4)).

58Nagrinėjamu atveju netaikytinos CK 2.107 straipsnio 2 dalies, Akcinių bendrovių 73 straipsnio 16 dalies nuostatos, numatančios, kad priimtas sprendimas dėl juridinio asmens likvidavimo negali būti atšauktas, jei bent vienas juridinio asmens dalyvis gavo dalį likviduojamo juridinio asmens turto. Byloje nėra duomenų, kad LUAB „Šilumnešis“ likvidavimas būtų atšaukiamas, o bankroto bylos šiai įmonei iškėlimas neturi būti prilyginamas likvidavimo atšaukimui. Iškėlus įmonei bankroto bylą, bankroto proceso eigoje ji taip pat bus likviduojama, tik kitu pagrindu (CK 2.106 str. 2 p.) ir kita, t.y. ĮBĮ nustatyta, tvarka.

59Argumentas, kad bankroto procesas galimai mažiau palankus kreditoriams, nėra reikšmingas. Šios byloje sprendžiamas LUAB „Šilumnešis“ bankroto bylos iškėlimo klausimas ir jo išsprendimui svarbu nustatyti įmonės pradelstų įsipareigojimų santykį su turto verte. Pažymėtina, kad pirmosios instancijos teismas nagrinėdamas byla kaip to reikalauja viešasis interesas buvo aktyvus nustatydamas įmonės realią turtinę padėtį, turimo turto aktualią vertę (jai nustatyti skirta ekspertizė, 2011 m. rugpjūčio 26 d. teismas prašė pateikti finansinius duomenis apie įmonę, kuriais būtų pašalinti prieštaravimai tarp į bylą pateiktų duomenų). Visus byloje esančius įrodymus apie įmonės įsipareigojimus ir turimo turto vertę teismas pagrįstai vertino kaip visumą, jais rėmėsi tik išaiškinęs, kodėl dalis duomenų buvo prieštaringi ir ta apimtimi, kiek jie nebuvo paneigti įrodymų visumos.

60Atskirajame skunde taip pat keliami LUAB „Šilumnešis“ dalies turto perdavimo akcininkui likvidavimo procese teisėtumo klausimai, teigiama, kad Vilniaus miesto savivaldybė yra atsakinga už LUAB „Šilumnešis“ skolas. Vadovaujantis Akcinių bendrovių įstatymo 73 straipsnio 13 dalimi, likviduojama bendrovė pirmiausia turi atsiskaityti su bendrovės kreditoriais, laikantis CK nustatytos kreditorių reikalavimų tenkinimo eilės. Likęs likviduojamos bendrovės turtas, taip pat vėliau išaiškėjęs bendrovės turtas dalijamas akcininkams. Byloje nėra ginčo, kad dalis LUAB „Šilumnešis“ turto likvidavimo eigoje buvo perduota vieninteliam akcininkui, tačiau šio turto perdavimo teisėtumo klausimas nenagrinėjamas bankroto bylos iškėlimo stadijoje ir apelianto nurodytos su turto perdavimu susijusios aplinkybės bus įvertintos vėlesnėje įmonės bankroto proceso stadijoje.

61Teisėjų kolegija, vadovaudamasi tuo, kas išdėstyta, ir Lietuvos Respublikos CPK 337 straipsnio 1 punktu,

Nutarė

62Vilniaus apygardos teismo 2012 m. liepos 19 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. ... 3. I. Ginčo esmė... 4. Byloje kilo ginčas, ar UAB „Šilumnešis“ keltina bankroto byla, ar šios... 5. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 6. Vilniaus apygardos teismas 2012 m. liepos 19 d. nutartimi iškėlė UAB... 7. Teismas, nustatęs, kad LUAB „Šilumnešis“ nevykdo įsipareigojimų ir... 8. Teismas nustatė, kad pagal paskutinį 2009 m. gegužės 7 d. įmonės... 9. Įmonės nekilnojamojo (materialaus) turto vertė nuo 188 491 Lt, nurodytų... 10. Teismas sprendė, kad 2009 m. gegužės 7 d. balansas, kuriuo rėmėsi ir pats... 11. Pagal 2011 m. rugpjūčio 8 d., 2011 m. rugsėjo 23 d. rašytinius... 12. III. Atskirųjų skundų ir atsiliepimų į juos argumentai... 13. R. A. atskiruoju skundu prašo skundžiamą nutartį panaikinti ir išspręsti... 14. 1. Teismas neatsižvelgė į tai, kad priimtas sprendimas dėl juridinio asmens... 15. 2. Likviduojamai bendrovei iškelti bankroto bylą inicijavo savivaldybės... 16. 3. Teismas nepateikė argumentų, kuo bendrovės bankrotas pranašesnis... 17. 4. Prievolę atsiskaityti su likviduojamos bendrovės kreditoriais prisiėmė... 18. 5. Teismas nenustatė, kokiu pagrindu savivaldybės administracija registravo... 19. Vilniaus miesto savivaldybės administracija atskiruoju skundu prašo pakeisti... 20. 1. Bankroto byla LUAB „Šilumnešis” iškelta pagrįstai, turimo turto... 21. 2. Teismo motyvai dėl UAB „Šilumnešis” turto nenuoseklūs. Teismas... 22. 3. Į bylą pateikti du UAB „Šilumnešis” balansai: 2008 m. gruodžio 31... 23. Pagal 2008 m. gruodžio 31 d. balansą įmonės mokėtinos sumos ir... 24. Skirtumas tarp 2008 m. gruodžio 31 d. balanso ir 2009 m. balandžio 30 d.... 25. 4. Nepagrįsta teismo išvada, kad įmonės pradelstų įsipareigojimų dydis... 26. 5. Vilniaus miesto savivaldybės administracija, apmokėjusi dalį LUAB... 27. Vilniaus miesto savivaldybės administracija atsiliepimu prašo R. A. skundą... 28. 1. Bankroto byla gali būti keliama ir likviduojamai įmonei ir tokiu atveju... 29. 2. Nepagrįsti teiginiai, kad piktnaudžiaujant teise UAB „Vilniaus... 30. 3. Vilniaus miesto savivaldybės administracija apmokėjo dalį LUAB... 31. Be to, klausimas ar Vilniaus miesto savivaldybės administracija turi pareigą... 32. 4. Nepagrįsti R. A. skundo teiginiai, kad:... 33. a) savivaldybės administracija, paėmusi beveik visą bendrovės turtą, pagal... 34. b) teismas nenustatė, kokiu pagrindu savivaldybės administracija registravo... 35. 5. Apliaanto nurodyti teismų sprendimai neturi reikšmės sprendžiant... 36. Nesuprantama, kokią reikšmę turi Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2005 m.... 37. Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo 2012 m. sausio 13 d. nuosprendžiu... 38. Kreditorius R. A. atsiliepimu prašo Vilniaus miesto savivaldybės... 39. 1. Teismas neįvertino to, kad bendrovė turi likviduojamos bendrovės... 40. 2. Savivaldybės administracijos kreditoriniai reikalavimai likviduojamai... 41. 3. Bendrovė negali atsiskaityti su kreditoriais savo turtu dėl nesąžiningų... 42. 4. Teismas turėjo išsiaiškinti, kiek pajamų bendrovė negavo savivaldybės... 43. 5. Perėmusi iš bendrovės beveik visą turtą (turto vertinimo rinkos verte... 44. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 45. Atskirieji skunda netenkintini.... 46. Dėl Vilniaus miesto savivaldybės administracijos atskirojo skundo... 47. Vilniaus miesto savivaldybės administracija atskiruoju skundu prašo iš... 48. 1) „2009 m. gegužės 7 d. balansas yra tinkamas LUAB „Šilumnešis“... 49. 2) „Vadovaudamasis Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus... 50. 2009 m. gegužės 7 d. balansą apeliantas laiko netinkamu dėl to, kad jis... 51. Su tokiais apelianto vertinimais negalima sutikti.... 52. Pažymėtina, kad pirmosios instancijos teismas, spręsdamas LUAB... 53. Apelianto argumentai, kad pripažinus 2009 m. gegužės 7 d. balansą tinkamu... 54. Apeliantas teigia, kad teismas kreditorių sąrašą turėjo nurodyti didesnį... 55. Dėl R. A. atskirojo skundo... 56. R. A. (LUAB „Šilumnešis“ likvidatorius laikotarpiu 2008 m. gegužės 27... 57. Šie atskirojo skundo argumentai, teisėjų kolegijos vertinimu, nepagrįsti.... 58. Nagrinėjamu atveju netaikytinos CK 2.107 straipsnio 2 dalies, Akcinių... 59. Argumentas, kad bankroto procesas galimai mažiau palankus kreditoriams, nėra... 60. Atskirajame skunde taip pat keliami LUAB „Šilumnešis“ dalies turto... 61. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi tuo, kas išdėstyta, ir Lietuvos Respublikos... 62. Vilniaus apygardos teismo 2012 m. liepos 19 d. nutartį palikti nepakeistą....