Byla 2A-1632-343/2015
Dėl mokamo servituto nustatymo

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Jolitos Cirulienės (kolegijos pirmininkė), R. P. (pranešėja) ir Egidijaus Tamašausko, rašytinio proceso tvarka nagrinėdama atsakovo Lietuvos agrarinių ir miškų mokslo centro apeliacinį skundą dėl Varėnos rajono apylinkės teismo 2015 m. balandžio 1 d. sprendimo civilinėje byloje Nr.2-39-445/2015 pagal ieškovės J. K. ieškinį atsakovui Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centrui, trečiajam asmeniui Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Varėnos skyriui dėl mokamo servituto nustatymo,

Nustatė

2I. Ginčo esmė

3Ieškovė pirmosios instancijos teismui pateikė patikslintą ieškinį (b. l. 45-48), kuriame prašė: 1) nustatyti servitutą žemės sklype, kurio unikalus Nr. ( - ), kadastrinis Nr. ( - ),, atsakovui priklausančių statinių bei inžinerinių tinklų (ryšių, elektros, vandentiekio, lietaus ir kanalizacijos įrenginiai ir jų apsaugos zonos) eksploatavimui. Servitutinio žemės sklypo ploto dydis 988 kv. m., koordinačių žiniaraštyje pažymėti taškai 12; 13; 14; 15 - atstumai tarp servituto posūkio taškų yra: tarp 12 ir 13 taškų - 45,86 m.; tarp 13 ir 14 taškų - 21,20 m.; tarp 14 ir 15 taškų yra 46,06 m. ir tarp 15 ir 12 taškų - 21,81 m; 2) nustatyti servitutinį mokestį, mokamą periodinėmis išmokomis po 2 896,20 Eur per metus, sumokant iki einamųjų metų gruodžio 31 d. Servitutinį mokestį nustatyti nuo ieškinio pateikimo dienos; 3) priteisi bylinėjimosi išlaidas.

4Nurodė, kad 2013 06 11 Dovanojimo sutarties Nr. 2134 pagrindu jai nuosavybės teise priklauso žemės sklypas, unikalus Nr. ( - ),, kadastrinis Nr. ( - ). Šio žemės sklypo plotas 0,1717 ha, naudojimo pobūdis - mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos. Sklype yra atsakovui patikėjimo teise priklausantys pastatai, kuriais yra faktiškai užstatytas ieškovei nuosavybės teise priklausantis žemės sklypas bei nustatytos apsaugos zonos elektrai ir kanalizacijai, dėl to ji negali laisvai disponuoti savo turtu. Nagrinėjant bylą buvo tikslinami žemės sklypo kadastriniai matavimai ir sudaryta nustatytino servituto schema, kuria vadovaujantis ieškovė prašė tenkinti patikslintą ieškinį.

5Atsakovas atsiliepime į ieškinį (b. l. 18-21) su ieškiniu sutiko iš dalies. Nurodė, kad, siekiant tinkamai naudotis sklype esančiais statiniais, yra būtina naudotis dalimi ieškovės žemės sklypo. Naudojimuisi reikalinga žemės sklypo dalis, kiek tai yra būtina tinkamai prieiti/privažiuoti prie statinių ir juos prižiūrėti, t. y. turėti privažiavimo galimybę ir 1 m nuo statinių sienų pastatų priežiūrai. Ieškovė nei bendraujant iki kreipimosi į teismą, nei pareikšdama ieškinį teisme nepateikė jokio sklypo plano projektinio pasiūlymo, kaip ir kokia apimtimi turėtų būti nustatomas servitutas sklype. Prašė nustatyti neatlygintiną servitutą. Atsiliepimo į patikslintą ieškinį nepateikė.

6Trečiasis asmuo Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos Varėnos skyrius atsiliepime į ieškinį (b. l. 53-55) prašė ieškinio tenkinimo klausimą spręsti vadovaujantis teisingumo, protingumo ir proporcingumo principais.

7II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

8Varėnos rajono apylinkės teismas 2015 m. balandžio 1 d. sprendimu ieškinį tenkino iš dalies ir nustatė servitutą žemės sklype, kurio unikalus Nr. ( - ), kadastrinis Nr. ( - ), atsakovui patikėjimo teise priklausančių statinių bei inžinerinių tinklų (ryšių, elektros, vandentiekio, lietaus ir kanalizacijos įrenginiai ir jų apsaugos zonos) eksploatavimui; nustatė servitutinį mokestį, įpareigojant atsakovą mokėti šį mokestį ieškovei periodinėmis išmokomis po 900 Eur per metus nuo 2014 09 17 neterminuotai iki servituto pabaigos.

9Teismas bylos duomenimis nustatė, kad atsakovas faktiškai naudojasi ieškovės nekilnojamu daiktu – žemės sklypu, nes jame yra atsakovo pastatai ir juos atsakovas naudoja ir eksploatuoja pagal jų paskirtį. Atsakovas teigė, kad servitutą būtina nustatyti, tačiau jokio servituto nustatymo plano prie atsiliepimo nepateikė, o iš vėliau pateikto žemės sklypo plano negalima nustatyti servituto apimties (dydžio, ploto ir pan.), todėl teismas padarė išvadą, kad atsakovo elgesys yra pasyvus teikiant savo pasiūlymus dėl servituto nustatymo. Teismas vertino ieškovės pateiktą UAB „Žemėtvarka“ 2015 01 30 parengtą servituto žemės sklypo planą ir sprendė, kad pagal jį servituto nustatymas yra galimas, nežiūrint, kad jis užima daugiau, kaip ½ dalį ieškovės žemės sklypo, tačiau su tuo sutinka pati ieškovė ir nelaiko, kad jai nepagrįstai suvaržomos teisės. Teismas vertino, kad tokia ieškovės pozicija ir nuostata neprieštarauja CK 1.5 straipsnyje įtvirtintiems teisingumo, sąžiningumo ir protingumo principams. Teismas padarė išvadą, kad nustatytinas atlygintinas servitutas, kadangi atsakovas nors ir yra vieša, valstybinė įstaiga, jam priklausančius pastatus naudoja pagal jų fukcinę paskirtį, todėl ieškovei turi būti kompensuojami dėl servituto patirti netekimai, kadangi servitutas nustatytas didesnei nei ½ viso sklypo daliai, neterminuotai, pagal nustatomo servituto turinį ieškovei tenka 5.68 m ir 1.82 m. pločio patekimo takai į kitą jai nuosavybės teise priklausančią žemės sklypo dalį. Ieškovė prašė nustatyti 2 896,20 Eur servitutinį metinį mokestį, o atsakovas sutiko mokėti 50 eurų metinį mokestį. Spręsdamas dėl servitutinio mokesčio dydžio, teismas pagal ieškovės pateiktus įrodymus nustatė, kad 2013 03 05 dienai jai priklausančio žemės sklypo, esančio Perlojos k., Sodų g.12, Varėnos r., žemės sklypo vidutinė rinkos vertė yra 3205 Lt. Teismas sprendė, kad ieškovė nepagrindė ir neįrodė prašomo priteisti 2650,20 Eur servituto atlyginimo dydžio ir nustatydmas jį 900 Eur suma, jo dydį siejo su ieškovės pateikta žemės sklypo verte, kaip tam tikra, realiai įrodyta ir pagrįsta šioje byloje, aplinkybe. Teismas vertino, kad atlygintinio servituto dydis neįrodytas didesniu, nei pačio žemės sklypo vidutinės 3 250 Lt rinkos vertės dydžiu.

10III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į apeliacinį skundą argumentai

11Apeliaciniame skunde (b. l. 85-86) atsakovas prašo panaikinti 2015 m. balandžio 1 d. Varėnos rajono apylinkės teismo sprendimą ir priimti naują, priteisti bylinėjimosi išlaidas. Nurodo šiuos pirmosios instancijos teismo sprendimo neteisėtumo ir nepagrįstumo argumentus:

  1. Atsakovas neturėjo galimybės pateikti teismui savo prieštaravimus, kadangi, nors ir buvo tinkamai pranešta apie teismo posėdžio laiką ir vietą, bet stipriai susirgus atstovei R. Č. ir apie tai teismui nepranešus, ji neatvyko į posėdį dėl svarbios priežasties. Advokatė taip pat negalėjo dalyvauti posėdyje dėl užimtumo kitoje byloje. Atsakovo atstovai nedalyvavo teismo posėdyje, todėl teismo sprendimas priimtas pažeidžiant rungimosi principą.
  2. Teismas, nustatydamas servitutinio mokesčio dydį, neatsižvelgė į žemės sklypo vertę. Žemės sklypo vertė yra 358 Eur, todėl teismo nustatytas servitutinis 900 Eur mokesčio dydis žymiai viršija žemės sklypo vertę, be to, jis nepagrįstas jokiais skaičiavimais. Atsakovas sutinka mokėti po 50 Eur servitutinį mokestį per metus, kurį apskaičiavo vadovaudamasis privačios 1 ha žemės sklypo nuomos mokesčio dydžiu – 43,44 Eur per metus.

12Ieškovė atsiliepime į apeliacinį skundą (b. l. 144-117) prašo skundą atmesti kaip nepagrįstą, sprendimą palikti nepakeistą, priteisti bylinėjimosi išlaidas.

13Trečiasis asmuo Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos Varėnos skyrius atsiliepime į apeliacinį skundą (b. l. 108-110) dėl jo pagrįstumo palieka spręsti tesimui

14IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

15Apeliacinis skundas netenkintinas.

16Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas. Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų, išskyrus atvejus, kai to reikalauja viešasis interesas (CPK 320 str.). Šioje byloje apeliacinės instancijos teismas nei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų, nei pagrindo peržengti apeliacinio skundo ribas nenustatė.

17Apeliacijos objektą sudaro pirmosios instancijos teismo sprendimo, kuriuo nustatytas atlygintinis žemės servitutas, teisėtumo ir pagrįstumo klausimas apeliantui argumentuojant procesinių teisės normų pažeidimu ir ginčijant teismo nustatytą servitutinio mokesčio dydį.

18Atsakovas skunde teigia, kad teismo sprendimas priimtas pažeidžiant šalių rungimosi principą, kadangi teismas bylą išnagrinėjo atsakovo atstovėms nedalyvaujant dėl svarbių priežasčių. Šie skundo argumentai atmestini, nes nepagrįsti.

19Pažymėtina, kad bylos šalys civiliniame procese turi pareigą aktyviai dalyvauti bylos nagrinėjime, rūpintis greitu bylos išnagrinėjimu, rūpestingai ir laiku pateikti teismui prašymus ir argumentus, motyvuotai pranešti teismui apie pagrįstas aplinkybes, dėl kurių negali dalyvauti teismo posėdyje, sąžiningai naudotis ir nepiktnaudžiauti proceso įstatymo suteiktomis teisėmis (CPK 7 straipsnis). Šalis, nesilaikydama šių principų, privalo prisiimti ir įstatyme numatytas neigiamas savo veiksmų (neveikimo) pasekmes. Bylos duomenimis nustatyta, kad atsakovą šioje byloje atstovavo teisininkas A. S. pagal jam 2015 01 19 išduotą įgaliojimą (b. l. 28); atsakovo filialo Perlojos bandymų stoties direktorė R. Č. pagal jai 2013 11 22 išduotą įgaliojimą (b. l. 29), advokatė R. Š. (b. l. 63). Apeliantas skunde nurodytų aplinkybių dėl atstovės R. Č. ligos, dėl kurios ji negalėjo ne tik dalyvauti 2015 03 18 teismo posėdyje, bet ir pranešti apie negalėjimą dalyvauti, nepagrindžia jokiais įrodymais (CPK 178 straipsnis). Advokatė prašė 2015 03 18 posėdį atidėti, kadangi tą pačią dieną turės dalyvauti didelės apimties baudžiamosios bylos nagrinėjime (b. l. 62). Patikrinus teismų informacinės sistemos LITEKO duomenis nustatyta, kad advokatės prašyme nurodytoje baudžiamojoje byloje 2015 03 18 paskirtas posėdis teismo 2015 02 02 nutartimi perkeltas į 2015 05 13. Taigi, advokatė tuo pačiu metu nebuvo užimta kitoje byloje, todėl jai nebuvo jokių kliūčių dalyvauti paskirtame teismo posėdyje, o jai neatvykus, neatvykimo priežastis vertinti svarbiomis. Teismas turi teisę atidėti bylos nagrinėjimą, kai yra dvi sąlygos: pirma, iki teismo posėdžio pradžios šalis, jos atstovas pateikia prašymą atidėti bylos nagrinėjimą ir prideda dokumentus, pateisinančius neatvykimą; antra, teismas pripažįsta nurodytas neatvykimo priežastis svarbiomis. Tačiau byloje nėra jokių duomenų, leidžiančių konstatuoti atsakovo atstovų neatvykimą į 2015 03 18 teismo posėdį dėl svarbių priežasčių, jų nepateikta ir su skundu (CPK 178, 185 straipsniai). Todėl pirmosios instancijos teismas turėjo teisinį pagrindą bylą išnagrinėti atsakovo atstovams nedalyvaujant, procesinių teisės normų nepažeidė.

20Servituto nustatymas yra daikto savininko muosavybės teisės suvaržymas, kuris yra nustatytas teisės aktais. Nepaisant to, kad servituto nustatymas yra teisėtas veiksmas, jis gali sukelti tarnaujančio daikto savininkui turtinių ir neturtinių netekimų, suvaržymų ar nepatogumų, kurie turi būti kompensuojami. Lietuvos Aukščiausiojo teismo formuojamoje praktikoje servituto nustratytmo bylose nurodyta, kad civilinių teisinių santykių teisingumo ir interesų derinimo principai suponuoja servituto atlygintinumo prezumpciją – tarnaujančio daikto savininkui turi būti kompensuojami dėl servituto patirti netekimai (Lietuvos Aukščiausiojo teismo civilinė byla Nr. 3K-3-157/2009 ir kt.). Nuostolių atlyginimas CK 4.129 str. prasme reiškia teisingą atlyginimą savininkui dėl jo patiriamų teisių ribojimų, mokamą vienkartine ar periodine kompensacija. Tai reiškia, kad įgydama naudos viena šalis turi suteikti ekvivalentinę naudą kitai šaliai. Servituto turėtojas įgyja teisę naudotis svetimu daiktu, o šio daikto savininkas patiria atitinkamų teisių ribojimų, kurie turi būti kompensuojami (Lietuvos Aukščiausiojo teismo civilinės bylos Nr. 3K-3-419/2011, 3K-3-210/2012). Įvertinęs teisinį reglamentavimą, suformuotą teismų praktiką, apeliacinės instancijos teismas vertina nepagrįstais apeliacinio skundo argumentus dėl per didelio teismo nustatyto servitutinio mokesčio. Apeliantas teigia sutinkantis mokėti po 50 Eur kasmetinį mokestį, kurio dydį grindžia kitų asmenų sudarytose žemės ūkio paskirties žemės nuomos sutartyse nurodytais nuomos mokesčio dydžiais. Byloje sprendžiamas servituto nustatymo klausimas žemės sklype, kurio naudojimo pobūdis yra mažaaukščių gyvenamųjų namų statyba (b. l. 7-8). Todėl atsakovo pateiktomis sutartimis ir jose nurodytais nuomos mokesčio dydžiais nėra pagrindo vadovautis, kadangi šioje byloje prašoma nustatyti servitutą kitos, ne žemės ūkio veiklai, paskirties žemės sklypui. Sprendime detaliai ir motyvuotai nurodyta, kodėl nustatytinas 900 Eur dydžio mokestis. Teismas išsamiai šiuo klausimu išanalizavo teismų praktiką, įvertino mokesčio dydžio nustatymui reikšmingas aplinkybes: servitutas nustatytas neterminuotai, didesnei nei ½ viso žemės sklypo daliai, įvertinus dėl to ieškovės patiriamus nepatogumus ir suvaržymus naudotis savo nuosavybe: nustatytas servitutas lemia ieškovės žemės sklypo suvaržymus, ribojant jos galimybes statyti pastatus ir juos eksploatuoti tokiomis pat sąlygomis, kaip naudosis atsakovas, nustačius servitutą, nes ieškovei tenkanti žemės sklypo dalis yra žymiai mažesnė, likusios ieškovei žemės sklypo dalies konfigūracija už atsakovui priklausančių pastatų tampa žymiai labiau suvaržyta susisiekiant su gatve, vaizdą į gatvę uždengia atsakovui priklausantys statiniai ir kiemo įrenginiai. Šalys teismui nepateikė įrodymų apie tokios pat paskirties žemės nuomos vidutinį mokestį nurodomoje vietovėje, todėl, teisėjų kolegijos vertinimu, teismas pagrįstai servituto atlyginimo dydį nustatė remdamasis ieškovės pateikta žemės sklypo 928,23 Eur (3205 Lt) verte kaip objektyvia, realia ir pagrįsta aplinkybe. Pabrėžtina, jog apeliantas, teigdamas, kad žemės sklypo vertė yra 358 Eur (1235,10 Lt) jos nepagrindžia jokiais įrodymais (CPK 178 straipsnis).

21Apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad skundžiamo pirmosios instancijos teismo sprendimo naikinti apeliaciniame skunde nurodytais motyvais nėra teisinio pagrindo, todėl skundas atmetamas, o Varėnos rajono apylinkės teismo sprendimas paliekamas nepakeistas (CPK 326 straipsnio 1 dalies 1 punktas).

22Kadangi netenkintas apeliacinis skundas, todėl vadovaujantis CPK 98 str. ieškovei iš atsakovo priteistinos 150 Eur advokato atstovavimo apeliacinės instancijos teisme išlaidos (b. l. 114-120).

23Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu, teismas

Nutarė

24Apeliacinio skundo netenkinti.

25Varėnos rajono apylinkės teismo 2015 m. balandžio 1 d. sprendimą palikti nepakeistą.

26Priteisti iš atsakovo Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro, juridnio asmens kodas 302471203, ieškovei J. K., asmens kodas ( - ) 150 Eur išlaidų, turėtų apeliacinės instancijos teisme.

27Nutartis įsiteisėja nuo jos priėmimo dienos.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. I. Ginčo esmė... 3. Ieškovė pirmosios instancijos teismui pateikė patikslintą ieškinį (b. l.... 4. Nurodė, kad 2013 06 11 Dovanojimo sutarties Nr. 2134 pagrindu jai nuosavybės... 5. Atsakovas atsiliepime į ieškinį (b. l. 18-21) su ieškiniu sutiko iš... 6. Trečiasis asmuo Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos... 7. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 8. Varėnos rajono apylinkės teismas 2015 m. balandžio 1 d. sprendimu ieškinį... 9. Teismas bylos duomenimis nustatė, kad atsakovas faktiškai naudojasi... 10. III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į apeliacinį skundą argumentai... 11. Apeliaciniame skunde (b. l. 85-86) atsakovas prašo panaikinti 2015 m.... 12. Ieškovė atsiliepime į apeliacinį skundą (b. l. 144-117) prašo skundą... 13. Trečiasis asmuo Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos... 14. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 15. Apeliacinis skundas netenkintinas.... 16. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis... 17. Apeliacijos objektą sudaro pirmosios instancijos teismo sprendimo, kuriuo... 18. Atsakovas skunde teigia, kad teismo sprendimas priimtas pažeidžiant šalių... 19. Pažymėtina, kad bylos šalys civiliniame procese turi pareigą aktyviai... 20. Servituto nustatymas yra daikto savininko muosavybės teisės suvaržymas,... 21. Apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad skundžiamo pirmosios... 22. Kadangi netenkintas apeliacinis skundas, todėl vadovaujantis CPK 98 str.... 23. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu,... 24. Apeliacinio skundo netenkinti.... 25. Varėnos rajono apylinkės teismo 2015 m. balandžio 1 d. sprendimą palikti... 26. Priteisti iš atsakovo Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro, juridnio... 27. Nutartis įsiteisėja nuo jos priėmimo dienos....