Byla 2SA-187-577/2013
Dėl antstolio I. G. veiksmų, suinteresuoti asmenys K. A., D. A. ir AB DNB bankas

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Jadvyga Mardosevič teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjo J. A. atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013 m. sausio 17 d. nutarties civilinėje byloje pagal pareiškėjo J. A. skundą dėl antstolio I. G. veiksmų, suinteresuoti asmenys K. A., D. A. ir AB DNB bankas.

2Teismas, išnagrinėjęs civilinę bylą,

Nustatė

3pareiškėjas J. A. pateikė skundą dėl antstolio I. G. veiksmų – 2012-11-15 surašyto turto arešto akto vykdomojoje byloje Nr. 0008/12/02983, kuriuo antstolis areštavo K. A. nuosavybės teise priklausantį nekilnojamąjį turtą: žemės sklypus, pastatus ir butus. Nurodo, kad turto arešto aktas surašytas pareiškėjui nedalyvaujant, apie turto arešto aktą jis sužinojo tik 2012-12-18, negavo jokio pranešimo iš antstolių kontoros apie numatomą atlikti procesinį veiksmą, todėl turto arešto akto surašymo aplinkybės sąlygoja jo neteisėtumą. Be to, turto arešto aktu areštuoti daiktai (malkinės, vištidė), kurių realybėje nėra, todėl neegzistuojančių daiktų negalima nei areštuoti, nei parduoti priverstine tvarka. Pareiškėjas prašo panaikinti 2012-11-15 turto arešto aktą ir taikyti laikinąsias apsaugos priemones – sustabdyti vykdymo veiksmus vykdomojoje byloje Nr. 000/12/02983 iki skundo išnagrinėjimo.

4Antstolis I. G., išnagrinėjęs pareiškėjo skundą, priėmė 2013-01-04 patvarkymą Nr. 50 8 2013 01 04 2983/12-1S, kuriuo J. A. skundo netenkino ir skundą su vykdomąja byla persiuntė Vilniaus miesto apylinkės teismui. Patvarkyme nurodė, kad antstolių kontoroje vykdomas Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo Hipotekos skyriaus 2011-05-05 išduotas vykdomasis dokumentas Nr. I-1118V/2010 dėl 796 997,92 Lt skolos ir 6 procentų metinių palūkanų išieškojimo iš skolininkų K. A., J. A. ir D. A. išieškotojui AB DNB bankui. Teismo nutartyje nurodyta, koks skolininkų turtas turi būti parduotas iš varžytynių. Įsiteisėjusi teismo nutartis yra privaloma ir turi būti vykdoma. Kreditoriui įkeistą turtą antstolis areštavo 2012-11-15. Turto arešto aktas ir patvarkymas dėl informacijos skolininkui J. A. įteiktas 2012-12-18, nes anksčiau dokumentų įteikti nepavykdavo (skolininkai dokumentų neatsiimdavo). Be to, pažymėjo, kad pagal CPK 604 str. dokumentai laikomi įteiktais po 5 dienų nuo išsiuntimo. Įstatymas leidžia areštuoti turtą skolininkams ir išieškotojui nedalyvaujant, o turto arešto aktas siunčiamas šalims registruota pašto siunta. Nekilnojamojo turto pažymoje nurodyti pastatai yra identifikuoti (turi savo unikalius numerius), įrašų apie statinių sunaikinimą nėra. Registre esantys duomenys yra laikomi teisingais. Be to, skolininkas nepateikė įrodymų, kad malkinės ir vištidė yra sunaikintos, ir duomenų, kad hipotekinis kreditorius yra išdavęs leidimą nugriauti įkeistus daiktus.

5Suinteresuoti asmenys K. A., D. A. ir AB DNB bankas atsiliepimų į pareiškėjo skundą nepateikė.

6Vilniaus miesto apylinkės teismas 2013 m. sausio 17 d. nutartimi pareiškėjo J. A. skundo netenkino. Pirmosios instancijos teismas nesutiko su pareiškėjo teiginiu, kad ta aplinkybė, jog pareiškėjas nedalyvavo surašant turto arešto aktą, sąlygoja turto arešto akto neteisėtumą. Teismas nurodė, kad įstatymas nenumato, kad, surašant turto arešto aktą, skolininko ar turto savininko dalyvavimas yra privalomas, turto arešto aktas siunčiamas šalims registruota pašto siunta ir dokumentai laikomi įteiktais po 5 dienų nuo išsiuntimo (CPK 604 str.), todėl pareiškėjo skunde nurodyti teiginiai, kad turto arešto akto surašymo aplinkybės sąlygoja jo neteisėtumą, yra nepagrįsti. Taip pat teismas nustatė, kad K. A., užtikrindama paskolos AB DNB bankui grąžinimą, hipotekos lakštu Nr. 01120070034260, įregistruotu 2007-12-03 Hipotekos registre, įkeitė kreditoriui malkines, vištidę ir kitus objektus (vykd. b.l. 1-2). Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2011-05-05 nutartyje nurodyta, kad, siekiant patenkinti kreditoriaus reikalavimą, įkeistos malkinės ir vištidė su kitais objektais turi būti parduoti iš varžytynių. Byloje nėra duomenų, kad teismo nutartį skolininkai skundė. Iš Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko 2012-11-07 išrašo (vykd. b.l. 59-60) matyti, kad nekilnojamojo turto objektai yra identifikuoti, turi savo unikalius numerius ir aprašymus, o duomenų apie statinių nugriovimą ar sunaikinimą registre nėra (CK 4.254 str. 9 p.). Remdamasis nurodytomis aplinkybėmis, pirmosios instancijos teismas konstatavo, kad turto arešto aktas buvo surašytas nepažeidžiant įstatymų reikalavimų, todėl naikinti jo bei sustabdyti vykdymo veiksmus iki skundo išnagrinėjimo (įsiteisėjimo) nėra pagrindo. Be to, teismas atkreipė dėmesį, kad areštuoto turto savininkė K. A. skundo dėl antstolio veiksmų nėra padavusi, todėl pareiškėjo skundas gali būti vertinamas tik dėl pareiškėjo atžvilgiu atliktų vykdymo veiksmų teisėtumo.

7Pareiškėjas J. A. atskiruoju skundu prašo panaikinti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013 m. sausio 17 d. nutartį bei taikyti laikinąsias apsaugos priemones – iki šio skundo išnagrinėjimo iš esmės sustabdyti priverstinį išieškojimą iš turto vykdomojoje byloje. Apeliantas tvirtina, kad antstolis, gavęs prašymą dėl vykdomosios bylos sustabdymo, iš kurio matyti, kad antstolis areštavo daiktus, kurių realiai nėra, turėjo ištaisyti turto arešto aktą neįtraukdamas į jį neegzistuojančių daiktų. Taip pat apeliantas nurodo, kad areštuoto turto savininkė skundo dėl antstolio veiksmų nėra padavusi, o šios bylos išsprendimas gali turėti įtakos jos teisėms ir pareigoms, todėl teismas savo iniciatyva turėjo įtraukti K. A. į bylą. Pasak apelianto, to nepadaręs pirmos instancijos teismas, nusprendė dėl neįtrauktų dalyvauti byloje asmenų materialinių teisių ir pareigų, o tai yra absoliutus teismo nutarties negaliojimo pagrindas. Be to, apeliantas nurodo, kad teismas netinkamai vertino įrodymus, nes vadovavosi vien tik tuo, kad duomenų apie statinių nugriovimą ar sunaikinimą registre nėra ir kad į viešąjį registrą įtraukti duomenys laikomi teisingais ir išsamiais, kol nenuginčijami įstatymų nustatyta tvarka.

8Antstolis I. G. atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo pareiškėjo atskirąjį skundą atmesti. Nurodo, kad pareiškėjas prie 2012-12-21 skundo jokių įrodymų, pagrindžiančių, kad malkinė ir vištidė sunaikintos, nepridėjo, taip pat nebuvo pateikti duomenys, kad hipotekos kreditorius yra išdavęs leidimą nugriauti įkeistus daiktus. Iš Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko duomenų matyti, kad nekilnojamojo turto objektai yra identifikuoti, turi savo unikalius numerius ir aprašymus, o duomenų apie statinių nugriovimą ar sunaikinimą registre nėra. Antstolis pažymi, kad Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo hipotekos skyriaus vykdomajame dokumente yra aiškiai nurodyta, koks turtas turi būti parduotas iš varžytynių, o įsiteisėjęs teismo sprendimas, nutartis, įsakymas ar nutarimas yra privalomi valstybės ar savivaldybių institucijoms, tarnautojams ar pareigūnams, fiziniams bei juridiniams asmenims ir turi būti vykdomas. Be to, antstolis tvirtina, kad pareiškėjas savo skunde nenurodė nei vieno iš CPK 626 str. ir 627 str. įtvirtintų vykdomosios bylos ar vykdymo veiksmų sustabdymo pagrindų, todėl nebuvo jokio teisinio pagrindo stabdyti vykdymo veiksmus. Taip pat antstolis pažymi, kad 2013-01-04 patvarkymu Nr. 50 8 2013 01 04 2983/12-1S buvo įtraukti visi suinteresuoti asmenys, o teismas skundžiamoje nutartyje taip pat nurodė, kad suinteresuoti asmenys K. A., D. A. ir AB DNB bankas atsiliepimų į pareiškėjo skundą nepateikė.

9Suinteresuotas asmuo AB DNB bankas atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo atmesti pareiškėjo atskirąjį skundą bei prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo. AB DNB bankas sutinka su pirmosios instancijos teismo padaryta išvada, kad vykdomojoje byloje pareiškėjo teisės nebuvo pažeistos, o turto arešto aktas surašytas nepažeidžiant įstatymo reikalavimų, todėl jo naikinti bei sustabdyti vykdymo veiksmus iki skundo išnagrinėjimo nėra pagrindo. Taip pat pažymi, kad apelianto argumentas dėl to, jog pirmosios instancijos teismas nusprendė dėl neįtrauktų dalyvauti byloje asmenų teisių ir pareigų, yra nepagrįstas.

10Atskirasis skundas atmestinas.

11Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d.). Apeliacinės instancijos teismas tikrina teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą tik dėl apskųstos dalies ir tik analizuodamas atskirajame skunde nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme nurodytas išimtis. Nagrinėjant atskiruosius skundus taikomos taisyklės, reglamentuojančios civilinį procesą apeliacinės instancijos teisme (CPK 338 str.).

12Byloje kilo ginčas dėl to, ar pirmosios instancijos teismas pagrįstai atmetė pareiškėjo J. A. skundą dėl antstolio I. G. veiksmų teisėtumo, todėl apeliacinės instancijos teismas, neišeidamas už atskirojo skundo ribų, pasisako tik dėl skundžiamos teismo nutarties teisėtumo ir pagrįstumo (320 str., 338 str.).

13Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad vykdymo procesą reglamentuoja LR CPK bei Sprendimų vykdymo instrukcijos normos, kuriose laikomasi nuostatos, kad vykdymo procesas imperatyviai reglamentuojamas viešosios teisės (proceso teisės) normų, todėl visi proceso dalyviai – skolininkas, išieškotojas ir antstolis – privalo griežtai laikytis LR CPK bei jo pagrindu priimtų kitų teisės aktų nustatytos teismo sprendimų vykdymo proceso tvarkos. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra ne kartą pažymėjęs, kad vykdymo procesas reglamentuotas imperatyviai ir antstolis, kaip viešosios teisės subjektas, vykdymo procese privalo veikti tik pagal jam suteiktus įgalinimus (intra vires), o bet koks ultra vires veikimas vertintinas kaip antstolio veiklos teisėtumo principo pažeidimas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007-09-14 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-341/2007).

14Iš vykdomosios bylos Nr. 0008/12/02983 medžiagos matyti, kad antstolių V. M., I. G. ir D. T. kontoroje vykdomas Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo Hipotekos skyriaus 2011-05-05 išduotas vykdomasis dokumentas Nr. I-1118V/2010 dėl 796 997,92 Lt skolos ir 6 procentų metinių palūkanų išieškojimo iš skolininkų K. A., J. A. ir D. A. išieškotojui AB DNB bankui (vykd. b.l. 8). 2011-05-05 teismo nutartyje nurodyta, koks įkeistas nekilnojamasis K. A. turtas turi būti parduotas iš varžytynių. Taip pat iš nutarties matyti, kad įkeistą turtą Vilniaus miesto 1 apylinkės teismas 2010-08-23 nutartimi Nr. I-1118/2010 areštavo. Nutartis K. A. įteikta pasirašytinai 2010-09-20, o adresuota J. A. ir D. A. –įteikta 2010-08-26 D. A. taip pat pasirašytinai (vykd. b. l. 1-2). Byloje nėra duomenų, kad teismo nutartį dėl turto arešto ar varžytynių skolininkai būtų apskundę. 2012-11-15 antstolis I. G. surašė turto arešto aktą, kuriuo areštavo kreditoriui įkeistą K. A. nekilnojamąjį turtą: 64,16 kv.m. ploto butą ( - ); 49,70 kv.m. ploto butą ( - ); 0,2304 ha žemės sklypą ( - ); 0,6196 ha žemės sklypą ( - ); gyvenamąjį namą ( - ), tvartą ( - ), daržinę ( - ), malkinę ( - ), malkinę ( - ) ir vištidę ( - ) (vykd. b.l. 114-116). Areštuoto turto saugotoju paskyrė J. A.. Turto arešto aktas įregistruotas Turto arešto aktų registre 2012-11-15 (turto arešto akto Nr. 2012024952) (vykd. b.l. 125-126). Turto arešto aktas ir 2012-11-15 patvarkymas dėl informacijos skolininkams buvo išsiųsti registruotu paštu. J. A. turto arešto aktas įteiktas 2012-12-18, nes anksčiau dokumentų įteikti nepavykdavo (skolininkai dokumentų neatsiimdavo). 2012-12-27 antstolių kontoroje gautas J. A. skundas dėl antstolio veiksmų – 2012-11-15 surašyto turto arešto akto. Skundą antstolis išnagrinėjo per 5 darbo dienas (CPK 510 str. 2 d.) ir 2013-01-04 patvarkymu skundą atmetė bei kartu su vykdomąja byla persiuntė Vilniaus miesto apylinkės teismui.

15Apeliantas nurodo, kad turto arešto aktu areštuoti daiktai (malkinės, vištidė), kurių realybėje nėra, ir kad tai kelia abejonių dėl surašyto akto teisėtumo. Iš vykdomosios bylos medžiagos matyti, kad K. A., užtikrindama paskolos AB DNB bankui grąžinimą, hipotekos lakštu Nr. 01120070034260, įregistruotu 2007-12-03 Hipotekos registre, įkeitė kreditoriui malkines, vištidę ir kitus objektus (vykd. b.l. 1-2). Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2011-05-05 nutartyje nurodyta, kad, siekiant patenkinti kreditoriaus reikalavimą, įkeistos malkinės ir vištidė su kitais objektais turi būti parduoti iš varžytynių. Byloje nėra duomenų, kad teismo nutartį skolininkai skundė. Taigi darytina išvada, kad tuo metu malkinės ir vištidė egzistavo, o įrodymų, kad hipotekinis kreditorius leido sunaikinti jam įkeistus daiktus, byloje nėra (CK 4.171 str. 7 d.).

16Taip pat pažymėtina, kad iš Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko 2012-11-07 išrašo (vykd. b.l. 59-60) matyti, kad nekilnojamojo turto objektai yra identifikuoti, turi savo unikalius numerius ir aprašymus. Išrašas patvirtina, kad registre yra įregistruota malkinė, kurios unikalus numeris ( - ) , 6 kv.m. užstatyto ploto, pažymėta plane indeksu 2I1m, baigtumo procentas 100; malkinė, kurios unikalus Nr. ( - ), 10 kv.m. užstatyto ploto, pažymėta plane indeksu 3I1m, baigtumo procentas 100; vištidė, kurios unikalus Nr. ( - ), 6 kv.m. užstatyto ploto, pažymėta plane indeksu 6I1m, baigtumo procentas 100. Kadastro duomenys nustatyti 1995-02-28. Duomenų apie statinių nugriovimą ar sunaikinimą registre nėra (CK 4.254 str. 9 p.). Pažymėtina, kad viešame registre įregistruoti duomenys yra laikomi teisingais ir išsamiais, kol jie nenuginčyti įstatymų nustatyta tvarka (CK 4.262 str.). Pareiškėjas viešajame registre įrašytų duomenų nenuginčijo, todėl jie laikytini teisingais ir išsamiais, ir pirmosios instancijos teismas pagrįstai jais remdamasis padarė teisingą išvadą, kad antstolio procesiniai veiksmai buvo atlikti nepažeidžiant civilinio proceso normų, reglamentuojančių procesinių veiksmų atlikimo tvarką.

17Be to, nesutiktina ir su apelianto argumentu, kad pirmosios instancijos teismas priimdamas skundžiamą nutartį nusprendė dėl neįtrauktų dalyvauti byloje asmenų materialinių teisių ir pareigų. Atkreiptinas apelianto dėmesys, kad tiek iš 2013-01-04 patvarkymo Nr. 50 8 2013 01 04 2983/12-1S, tiek iš byloje esančių: Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013-01-08 nutarties, kuria buvo paskirtas skundo nagrinėjimas ir pasiūlyta suinteresuotiems asmenims, tame tarpe ir D. A., K. A. ir AB DNB bankui, iki teismo posėdžio pradžios pateikti atsiliepimus į skundą (b.l. 5-6), skelbimo bei pranešimo apie posėdį (b.l. 7, 8) matyti, kad į bylos nagrinėjimą buvo įtraukti visi suinteresuoti asmenys.

18Taip pat atkreiptinas apelianto dėmesys, kad areštuoto turto savininkė K. A. skundo dėl antstolio veiksmų nėra padavusi, todėl pareiškėjo skundas iš esmės gali būti vertinamas tik dėl pareiškėjo atžvilgiu atliktų vykdymo veiksmų teisėtumo. Kasacinio teismo jurisprudencijoje ne kartą nurodyta, jog asmens teisė kreiptis į teismą nereiškia teisės reikalauti ginti nuo pažeidimų bet kieno teisę, o reiškia tik galimybę kreiptis į teismą dėl to, kad būtų apginta jo subjektinė teisė arba įstatymų saugomas interesas. Remdamasis nurodytomis aplinkybėms, apeliacinės instancijos teismas sutinka su pirmosios instancijos teismo išvada, kad vykdomojoje byloje pareiškėjo teisės nebuvo pažeistos, turto arešto aktas surašytas nepažeidžiant įstatymo reikalavimų ir naikinti jo bei sustabdyti vykdymo veiksmus iki skundo išnagrinėjimo (įsiteisėjimo) nėra pagrindo.

19Pabrėžtina, kad kasacinės instancijos teismas ne kartą yra pažymėjęs, kad įstatyminė teismo pareiga tinkamai motyvuoti priimtą teismo sprendimą (nutartį) neturi būti suprantama kaip reikalavimas detaliai atsakyti į kiekvieną šalių byloje išsakytą ar pateiktą argumentą. Atmesdamas apeliacinį skundą, apeliacinės instancijos teismas gali tiesiog pritarti pirmosios instancijos teismo priimto procesinio sprendimo motyvams (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009-05-27 nutartis civilinėje Nr. 3K-3-219/2009; Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010-06-22 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-287/2010).

20Esant nurodytoms aplinkybėms, apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad atskirojo skundo motyvais nėra pagrindo keisti ar naikinti skundžiamą teismo nutartį (LR CPK 337 str. 1 d. 4 p.).

21Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 336–339 straipsniais, apeliacinės instancijos teismas

Nutarė

22Pareiškėjo J. A. atskirąjį skundą atmesti.

23Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013 m. sausio 17 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Jadvyga... 2. Teismas, išnagrinėjęs civilinę bylą,... 3. pareiškėjas J. A. pateikė skundą dėl antstolio I. G. veiksmų –... 4. Antstolis I. G., išnagrinėjęs pareiškėjo skundą, priėmė 2013-01-04... 5. Suinteresuoti asmenys K. A., D. A. ir AB DNB bankas atsiliepimų į... 6. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2013 m. sausio 17 d. nutartimi pareiškėjo... 7. Pareiškėjas J. A. atskiruoju skundu prašo panaikinti Vilniaus miesto... 8. Antstolis I. G. atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo pareiškėjo... 9. Suinteresuotas asmuo AB DNB bankas atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo... 10. Atskirasis skundas atmestinas.... 11. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir... 12. Byloje kilo ginčas dėl to, ar pirmosios instancijos teismas pagrįstai... 13. Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad vykdymo procesą reglamentuoja LR... 14. Iš vykdomosios bylos Nr. 0008/12/02983 medžiagos matyti, kad antstolių V.... 15. Apeliantas nurodo, kad turto arešto aktu areštuoti daiktai (malkinės,... 16. Taip pat pažymėtina, kad iš Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų... 17. Be to, nesutiktina ir su apelianto argumentu, kad pirmosios instancijos teismas... 18. Taip pat atkreiptinas apelianto dėmesys, kad areštuoto turto savininkė K. A.... 19. Pabrėžtina, kad kasacinės instancijos teismas ne kartą yra pažymėjęs,... 20. Esant nurodytoms aplinkybėms, apeliacinės instancijos teismas konstatuoja,... 21. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 336–339... 22. Pareiškėjo J. A. atskirąjį skundą atmesti.... 23. Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013 m. sausio 17 d. nutartį palikti...