Byla 2A-861-125/2012
Dėl žalos atlyginimo priteisimo

1Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininko teisėjo Broniaus Valiaus, kolegijos teisėjų Albinos Pupeikienės, Audriaus Saulėno, rašytinio proceso apeliacine tvarka išnagrinėjusi ieškovo Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Šilutės skyriaus apeliacinį skundą dėl Šilutės rajono apylinkės teismo 2011 m. rugpjūčio 5 d. sprendimo civilinėje byloje pagal ieškovo Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Šilutės skyriaus ieškinį atsakovams N. K., uždarajai akcinei bendrovei „Marių Neptūnas“ dėl žalos atlyginimo priteisimo,

Nustatė

2ieškovas kreipėsi į teismą prašydamas pripažinti suinteresuoto asmens UAB „Marių Neptūnas“ 2008 m. balandžio 10 d. įsakymą Nr. 4 negaliojančiu, priteisti iš atsakovės N. K.

348 308,43 Lt turtinę žalą. Nurodė, kad N. K. nuo 2008-04-07 buvo įdarbinta UAB „Marių Neptūnas“ vadybininke antraeilėse pareigose, nustatant 800 Lt darbo užmokestį per mėnesį. Nuo 2008-04-08 atsakovė laikinai paskirta dirbti direktore. 2008-04-10 įsakymu Nr. 4 laikinai einanti direktorės pareigas atsakovė nurodė sau mokėti 5 000 Lt darbo užmokestį bei papildomus priedus. Prieš tai dirbusios direktorės ir vienintelės UAB „Marių Neptūnas“ akcininkės darbo užmokestis balandžio mėn. už 5 darbo valandas buvo 100,57 Lt. Ieškovas teigė, kad nėra duomenų, jog

45 000 Lt atlyginimą atsakovei būtų paskyręs visuotinis akcininkų susirinkimas. Kadangi atsakovė neteisėtai pasididino atlyginimą, ieškovas prašė pripažinti UAB „Marių Neptūnas“ direktoriaus 2008-04-10 įsakymą Nr. 4 negaliojančiu. Nurodė, jog laikotarpiu nuo 2008-10-06 iki 2010-07-16 N. K., kai dirbant UAB „Marių Neptūnas“ draudžiamosios pajamos 2008 m. II ketv. Buvo 9 000 Lt, apskaičiuota ir išmokėta 58 900,43 Lt motinystės (tėvystės) pašalpos dalis. Ieškovas nurodo, kad jei to paties laikotarpio draudžiamosios pajamos būtų buvusios tik 1 454,54 Lt, jai būtų apskaičiuota ir turėtų būti išmokėta 10 592,00 Lt motinystės (tėvystės) pašalpos dalis, todėl ieškovas prašė priteisti iš atsakovės 48 308,43 Lt permokėtą pašalpos dalį.

5Šilutės rajono apylinkės teismas 2011-08-05 sprendimu ieškinį atmetė. Iš bylos duomenų teismas nustatė, kad dėl neteisėto pašalpos išmokėjimo ieškovė kreipėsi į Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybą, buvo pradėtas ikiteisminis tyrimas, tačiau 2010-05-10 Šilutės r. apylinkės prokuratūra nutarimu, kuris yra įsiteisėjęs, nutraukė ikiteisminį tyrimą, nenustačius nusikaltimo sudėties. Kadangi prokuratūra nenustatė neteisėtų veiksmų, teismas darė išvadą, jog nesant asmenų kaltės, žalos dėl jų kaltės nustatyti negalima, todėl dėl šios dalies ieškinį atmetė. Remdamasis bylos duomenimis teismas nenustatė, kad juridinis asmuo priėmė sprendimą neteisėtai, kad šio sprendimo priėmimas būtų padaręs kam nors žalos. Pats juridinis asmuo UAB „Marių Neptūnas“ nurodė, kad 2008-04-10 įsakymas Nr. 4 yra teisėtas, pagrįstas, jiems dėl šio įsakymo jokia žala nepadaryta. Teismas darė išvadą, kad ieškovas, jei jam nepadaryta jokia žala, neturi teisės revizuoti juridinių asmenų vidinių sprendimų. Be to, teismas pažymėjo, kad nors sprendimu buvo padidintas atsakovės atlyginimas, tačiau nuo mokamo aplyginimo buvo sumokėti visi mokesčiai, o atlyginimo dydis – tai darbdavio ir darbuotojo tarpusavio susitarimo objektas, valstybė neturi pagrindo, jei tai neprieštarauja žmogaus teisėms ar galiojantiems įstatymams, daryti nuorodas į juridinio asmens vidaus reikalus, todėl šią ieškinio dalį taip pat atmetė.

6Apeliaciniu skundu ieškovas prašo Šilutės rajono apylinkės teismo 2011-08-05 sprendimą panaikinti ir priimti naują sprendimą. Nurodo, kad teismui buvo pateikta Šilutės rajono apylinkės prokuratūros atlikto ikiteisminio tyrimo Nr. 06-1-02021-09 medžiaga, kurioje nurodyta, jog nebuvo gauta duomenų, kad S. G., UAB „Marių Neptūnas“ direktorė, sutiko su 9 000 Lt draudžiamųjų pajamų apskaičiavimu ir 6 750 Lt darbo užmokesčio išmokėjimu N. K.. S. G. teismo posėdyje apklausiama kaip liudytoja nurodė, jog pasinaudodama vienintelės akcininkės teise, 2008-05-30 darbo sutartį su N. K. nutraukė, nes N. K. savavališkai, be jokios žinios pasididino darbo užmokestį, pasiskyrė priedą bei išsimokėjo iš kasos pinigus. S. G. teigė, kad nereikalavo grąžinti įmonei pinigus, nes neturėjo laiko kreiptis į teismą, tačiau vėliau ji teigė nemananti, kad įmonei būtų padaryta žala. Be to, ji nurodė, kad sau pati neturėjo galimybių pasididinti atlyginimo, nes įmonė neturėjo tam lėšų. Apeliantas teigia, kad šios aplinkybės paneigia valdymo organo veiklos teisėtumą. Atkreipia dėmesį, jog nėra duomenų, kad akcininkų susirinkimas būtų nustatęs N. K. 5 000 Lt darbo užmokestį bei priedus. Dėl neteisėtų veiksmų ir išmokėtų išmokų biudžetui buvo padaryta 48 308,43 Lt turtinė žala.

7Atsiliepimu į apeliacinį skundą atsakovė prašo Šilutės rajono apylinkės teismo 2011-08-05 sprendimą palikti nepakeistą. Nurodo, kad byloje yra duomenų, jog Šilutės rajono apylinkės prokuratūra nutraukė ikiteisminį tyrimą prieš ją, konstatavusi, jog nepadaryta veika, turinti nusikaltimo ar baudžiamojo nusižengimo požymių. UAB „Marių Neptūnas“ direktorės

8S. G. parodymai teisminio nagrinėjimo metu nebuvo nuoseklūs, jie keitėsi, todėl atsakovė mano, jog S. G. parodymai negali pagrįsti jos neteisėtų veiksmų. Pažymi, jog ji iš darbo buvo atleista pačiai prašant, todėl ieškovo argumentai yra visiškai nepagrįsti. Taip pat atsakovė pažymi, kad pagal Valstybinio socialinio draudimo įstatymą juridiniai ir fiziniai asmenys, dėl kurių Fondo administravimo įstaigos neteisėtai išmokėjo apdraustiesiems asmenims tam tikras išmokas arba kurių neteisėtais veiksmais buvo padaryta kitokia turtinė žala Fondui, privalo tą žalą atlyginti įstatymų nustatyta tvarka, pašalpos pagal neteisingai įformintus dokumentus, išieškomos iš kaltų asmenų, išdavusių ar pateikusių šiuos dokumentus. Atsakovė teigia, kad byloje nebuvo pateikta jokių jos neteisėtus veiksmus pagrindžiančių įrodymų, jos kaltė nebuvo nustatyta. Taip pat nurodo, kad ieškovas nepateikė jokių įrodymų, pagrindžiančių 2008-04-10 įsakymo Nr. 4 neteisėtumą.

9S. G. laikotarpiu nuo 2008-04-08 iki 2008-05-30 mokymosi atostogų metu atliko praktiką, rašė kursinį darbą, ruošėsi baigiamiesiems egzaminams, todėl bendrovės veikla visiškai nesidomėjo. Atsižvelgiant į tai, kad s. G. buvo vienintelė įmonės akcininkę, ji turėjo spręsti klausimą dėl algos padidinimo, tačiau šis klausimas nebuvo nagrinėjamas dėl jos užimtumo. Byloje esantys duomenys pagrindžia, jog buvo sutarta, kad einant direktorės pareigas atlyginimas bus žymiai didinamas, kadangi iš esmės keitėsi darbo krūvis. Pagal akcinių bendrovių įstatymą ieškinį dėl bendrovės organų sprendimų gali pareikšti akcininkai, kreditoriai, bendrovės vadovas, valdybos ir stebėtojų tarybos nariai. Sprendimai gali būti pripažinti negaliojančiai, jeigu jie prieštarauja imperatyvioms įstatymų normoms, juridinio asmens steigimo dokumentams arba protingumo ar sąžiningumo principams. Kreditoriai ieškinį gali paduoti, jeigu sprendimai pažeidžia jų teises ar interesus, tokiems ieškiniams taikomas trijų mėnesių ieškinio senaties terminas. Atsakovė teigia, kad ieškinys dėl įsakymo pripažinimo negaliojančiu įstatymo nustatyta tvarka nebuvo pareikštas, S. G. ar kiti asmenys jo neginčijo, įmonės vadovė teisminio nagrinėjimo metu pripažino, kad jokia žala įmonei nebuvo padaryta, todėl atsakovė teigia, kad jos pasirašytam įsakymui buvo pritarta. Atsakovė pažymi, kad įmokos ieškovui buvo nuolat mokamos, ieškovas jas priimdavo, ieškovui buvo žinomas tęstinių įmokų buvimas bei darbo sutarties sąlygos ir mokėjimo už darbą tvarka, tačiau jis neginčijo nei mokėjimo, nei tokių įmokų dydžio, nors būtent su mokamų įmokų dydžiu siejamas ir gaunamų motinystės išmokų dydis. Be to, ieškovas nepateikė duomenų, kad motinystės išmoka ir gaunama motinystės pašalpa būtų panaudota ne pagal paskirtį. Atsakovė teigia, kad išmokų apskaičiavimas nuo jos valios nepriklausė ir buvo vykdomas pagal galiojančius norminius aktus, todėl nėra atlikti jokie neteisėti veiksmai.

10Daugiau atsiliepimų į apeliacinį skundą nepateikta.

11Apeliacinis skundas tenkintinas.

12Remiantis bylos duomenimis nustatyta, jog atsakovė N. K. UAB „Marių Neptūnas“ 2008-04-08 įsakymu Nr. 3 nuo 2008-04-09 laikinai buvo paskirta dirbi UAB „Marių Neptūnas“ direktore. 2008-04-10 įsakymu Nr. 4 laikinai paskirta direktorė N. K. nustatė laikinai einančiai direktorės pareigas N. K. mokėti 5 000 Lt algą ir papildomus priedus. 2008-05-30 įsakymu Nr. 5 N. K. atleista iš darbo pačiai prašant. 2008-10-06 VSDFV Šilutės skyriaus sprendimu atsakovei N. K. paskirta motinystės (tėvystės) pašalpa dėl vaiko priežiūros atostogų iki vaikui sukaks dveji metai. Ieškovas VSDFV Šilutės skyrius kreipėsi į teismą prašydamas pripažinti UAB „Marių Neptūnas“ direktorės 2008-04-10 įsakymą Nr. 4 negaliojančiu bei priteisti iš atsakovės N. K.

1348 308,43 Lt turtinės žalos atlyginimo. Tokį savo reikalavimą grindė tuo, jog UAB „Marių Neptūnas“ įsakymas priimtas pažeidžiant akcinių bendrovių įstatymą, t. y. įsakymas dėl darbo užmokesčio direktorei nustatymo priimtas be UAB „Marių Neptūnas“ visuotinio akcininkų susirinkimo pritarimo, dėl neteisėtai padidinto atlyginimo ir remiantis juo išmokėtų motinystės pašalpų atsakovei N. K. ieškovas patyrė 48 308,43 Lt turtinę žalą. Pirmosios instancijos teismas atmetė ieškovo ieškinį konstatavęs, jog ieškovas neturi teisės revizuoti juridinių asmenų vidinių sprendimų, be to, nutraukus ikiteisminį tyrimą dėl neteisėto darbo užmokesčio nustatyto, nenustačius nusikaltimo sudėties, nesant asmenų kaltės, teismas konstatavo, jog žalos nustatyti negalima.

14Apeliacinės instancijos teismas nesutinka su pirmosios instancijos teismo išvadomis bei atkreipia dėmesį, jog sandoris – civilinėje apyvartoje dominuojantis civilinių teisių ir pareigų atsiradimo pagrindas (CK 1.136 str. 2 d.); sudarydami sandorius asmenys, veikdami civilinių teisinių santykių dalyvių autonomijos principo pagrindu, įgyvendina savo civilinį teisnumą. Civilinių teisinių santykių subjektų autonomijos principas nėra absoliutus – įgyvendindami civilines teises ir vykdydami pareigas, asmenys negali pažeisti imperatyviųjų įstatymo nuostatų ir kitų asmenų teisių bei teisėtų interesų (CK 1.137 str.). Kai sandorio sudarymu pažeidžiamos kitų asmenų teisės ir teisėti interesai ar viešasis interesas, tokie pažeidimai šalinami ir pažeistos teisės ginamos taikant sandorio negaliojimo institutą, t. y. jį nuginčijant ar pripažįstant niekiniu (CK 1.78 str.). Akcinių bendrovių įstatymo 37 str. 3 d. numato, jog bendrovės vadovą renka ir atšaukia bei atleidžia iš pareigų, nustato jo atlyginimą, tvirtina pareiginius nuostatus, skatina jį ir skiria nuobaudas bendrovės valdyba (jei valdyba nesudaroma – stebėtojų taryba, o jei nesudaroma ir stebėtojų taryba – visuotinis akcininkų susirinkimas). UAB „Marių Neptūnas“ įstatų 5.7 p. nustato, jog bendrovės vadovą renka ir atšaukia bei atleidžia iš pareigų, nustato jo atlyginimą, tvirtina pareiginius nuostatus, skatina jį ir skiria nuobaudas – visuotinis akcininkų susirinkimas (t. 1, b. l. 64). Taigi esant tokiam teisiniam reglamentavimui UAB „Marių Neptūnas“ laikinai paskirtai direktorei atsakovei N. K. darbo užmokestį galėjo nustatyti tik visuotinis akcininkų susirinkimas. Nagrinėjamoje byloje duomenų, jog visuotinis akcininkų susirinkimas būtų pritaręs laikinai einančios direktorės pareigas N. K. darbo užmokesčio padidinimui, nėra. UAB „Marių Neptūnas“ vienintelė akcininkė S. G. ikiteisminio tyrimo metu teigė, jog atsakovė N. K. darbo užmokestį pasididino be jos žinios. Nagrinėjamoje byloje akcininkė jau nurodė, kad darbo užmokestis buvo padidintas su jos žinia. Tokie akcininkės nenuoseklūs parodymai vertintini kritiškai ir nesant nenuginčijamų duomenų, jog darbo užmokestis atsakovei N. K. buvo padidintas su visuotiniu akcininkų susirinkimo pritarimu, darytina išvada, jog UAB „Marių Neptūnas“ 2008-04-10 įsakymas Nr. 4 priimtas nepagrįstai, t. y. nesant tam įstatyminio pagrindo (CPK 177 str., 178 str., 185 str., ABĮ 37 str. 3 d.). Be to, byloje nėra duomenų, jog atsakovei tikrai buvo išmokėtas nustatyto dydžio darbo užmokestis. Taip pat byloje nėra duomenų, patvirtinančių, jog laikotarpiu, kai atsakovei buvo nustatytas padidintas darbo užmokestis, bendrovėje buvo didesnis darbo krūvis ar atsiradę naujų darbų. Kaip jau buvo minėta, asmenų sudaryti sandoriai negali pažeisti imperatyviųjų įstatymo nuostatų ir kitų asmenų teisių bei teisėtų interesų. Toks įstatymo reikalavimas taikomas ir juridiniam asmeniui, priimančiam savo vidinius sprendimus. Šiuo atveju atsakovės UAB „Marių Neptūnas“ 2008-04-10 įsakymas Nr. 4 prieštarauja imperatyvioms įstatymo normoms bei bendrovės įstatams, taip pat pažeidžia ieškovo interesus, todėl konstatuotina, jog ieškovo reikalavimas pripažinti minimą atsakovės UAB „Marių Neptūnas“ įsakymą negaliojančiu yra pagrįstas ir tenkintinas (CK 1.137 str., 1.78 str., ABĮ 37 str. 3 d.). Pažymėtina, kad Šilutės rajono apylinkės prokuratūros 2010-05-10 nutarimas nutraukti ikiteisminį tyrimą nėra prejudicinis šioje byloje. Tai, kad atsakovė netraukiama baudžiamojon atsakomybės, nereiškia, kad ji neturi atsakyti už padarytą žalą civiline tvarka.

15Remiantis bylos duomenimis nustatyta, kad atsakovei N. K. 2008-10-06 buvo paskirta motinystės (tėvystės) pašalpa, į paskirtos pašalpos apskaičiavimą pateko periodas, kai atsakovei 2008-04-10 UAB „Marių Neptūnas“ įsakymu Nr. 4 buvo padidintas darbo užmokestis. Ieškovas, kreipdamasis į teismą, nurodė, jog dėl to, kad pašalpa atsakovei buvo apskaičiuota remiantis neteisėtai padidintu atlyginimu, ji patyrė turtinę žalą. Pažymėtina, jog žala suprantama kaip turto sunaikinimas, sužalojimas, kitoks jo vertės sumažėjimas, taip pat nuostoliai, pasireiškiantys išlaidomis ir negautomis pajamomis, ji atsiranda esant asmens, įpareigoto atlikti atitinkamus veiksmus ar nuo jų susilaikyti, neteisėtiems veiksmams ar neveikimui, kaltei dėl šių neteisėtų veiksmų padarymo ar neveikimo ir priežastiniam ryšiui tarp veiksmų ar neveikimo ir atsiradusios žalos (CK 6.246–6.249). Nagrinėjamoje byloje, teisėjų kolegijos nuomone, yra visos anksčiau paminėtos sąlygos, t. y. atsakovės neteisėti veiksmai ir kaltė pasireiškia tuo, jog ji savavališkai inicijavo darbo užmokesčio pasididinimą sau, dėl tokių neteisėtų veiksmų ieškovas patyrė žalą, todėl konstatuotina, kad ieškovo reikalavimas dėl žalos priteisimo yra pagrįstas (CK 6.246–6.249). Ieškovas byloje pateikė tikslų žalos apskaičiavimą, atsakovai šių duomenų nepaneigė, todėl iš atsakovės N. K. priteistina 48 308,43 Lt žala (CPK 177 str., 178 str., 185 str., CK 6.249 str.).

16Esant nurodytoms aplinkybėms teisėjų kolegija konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas netinkamai taikė materialinės ir procesinės teisės normas, todėl pirmosios instancijos teismo sprendimas naikintinas, priimtinas naujas – ieškinys tenkintinas. Tenkinus ieškinį bei apeliacinį skundą, iš atsakovės N. K. priteistinos bylinėjimosi išlaidos – 1 449 Lt žyminis mokestis valstybei už ieškinį pirmosios instancijos teisme bei 1 449 Lt žyminis mokestis už apeliacinį skundą, iš viso 2 898 Lt (CPK 96 str. 1 d.).

17Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 325–331 str., teismas

Nutarė

18Šilutės rajono apylinkės teismo 2011 m. rugpjūčio 5 d. sprendimą panaikinti, priimti naują sprendimą – ieškinį tenkinti.

19Pripažinti UAB „Marių Neptūnas“ 2008 m. balandžio 10 d. įsakymą Nr. 4 negaliojančiu.

20Priteisti iš atsakovės N. K. ieškovui Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Šilutės skyriui (procesinių teisių perėmėjas – Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Klaipėdos skyrius) 48 308,43 Lt žalos atlyginimo.

21Priteisti iš atsakovės N. K. valstybei 2 898 Lt bylinėjimosi išlaidų.

Proceso dalyviai
1. Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. ieškovas kreipėsi į teismą prašydamas pripažinti suinteresuoto asmens UAB... 3. 48 308,43 Lt turtinę žalą. Nurodė, kad N. K. nuo 2008-04-07 buvo įdarbinta... 4. 5 000 Lt atlyginimą atsakovei būtų paskyręs visuotinis akcininkų... 5. Šilutės rajono apylinkės teismas 2011-08-05 sprendimu ieškinį atmetė. Iš... 6. Apeliaciniu skundu ieškovas prašo Šilutės rajono apylinkės teismo... 7. Atsiliepimu į apeliacinį skundą atsakovė prašo Šilutės rajono apylinkės... 8. S. G. parodymai teisminio nagrinėjimo metu nebuvo nuoseklūs, jie keitėsi,... 9. S. G. laikotarpiu nuo 2008-04-08 iki 2008-05-30 mokymosi atostogų metu atliko... 10. Daugiau atsiliepimų į apeliacinį skundą nepateikta.... 11. Apeliacinis skundas tenkintinas.... 12. Remiantis bylos duomenimis nustatyta, jog atsakovė N. K. UAB „Marių... 13. 48 308,43 Lt turtinės žalos atlyginimo. Tokį savo reikalavimą grindė tuo,... 14. Apeliacinės instancijos teismas nesutinka su pirmosios instancijos teismo... 15. Remiantis bylos duomenimis nustatyta, kad atsakovei N. K. 2008-10-06 buvo... 16. Esant nurodytoms aplinkybėms teisėjų kolegija konstatuoja, kad pirmosios... 17. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 325–331 str., teismas... 18. Šilutės rajono apylinkės teismo 2011 m. rugpjūčio 5 d. sprendimą... 19. Pripažinti UAB „Marių Neptūnas“ 2008 m. balandžio 10 d. įsakymą Nr. 4... 20. Priteisti iš atsakovės N. K. ieškovui Valstybinio socialinio draudimo fondo... 21. Priteisti iš atsakovės N. K. valstybei 2 898 Lt bylinėjimosi išlaidų....