Byla 2S-1203-163/2015
Dėl turtinės ir neturtinės žalos atlyginimo

1Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Alona Romanovienė, apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi A. K. T. atskirąjį skundą dėl Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2015 m. birželio 1 d., 2015 m. birželio 5 d. nutarties ir 2015 m. birželio 8 d. rašto civilinėje byloje pagal ieškovės A. K. T. ieškinį atsakovei antstolei Brigitai Tamkevičienei dėl turtinės ir neturtinės žalos atlyginimo,

Nustatė

2ieškovė ieškiniu prašė priteisti iš atsakovės 30 000 Eur turtinės ir neturtinės žalos atlyginimo.

3Klaipėdos m. apylinkės teismo teisėjas Egidijus Mickevičius 2015 m. birželio 1 d. nutartimi nustatė ieškovei 10 dienų terminą nuo nutarties nuorašo gavimo dienos pašalinti ieškinio trūkumus, kadangi paduodama ieškinį ieškovė nepateikė duomenų apie tai, kad yra sumokėjusi nustatyto dydžio žyminį mokestį. Nutartyje teismas nurodė, kad pagal pareikštus reikalavimus ieškovė turi sumokėti 868 Eur plius 2 proc. nuo ieškinio sumos, viršijančios 28 962 Eur dydžio žyminį mokestį (CPK 80 str. 1 d., 1 p.).

42015 m. birželio 2 d. civilinėje byloje Nr. 2-8909-512/2015 pagal ieškovės A. K. T. ieškinį atsakovei antstolei Brigitai Tamkevičienei dėl turtinės ir neturtinės žalos atlyginimo A. K. T. pateikė pareiškimą dėl teisėjo Egidijaus Mickevičiaus nušalinimo nuo bylos nagrinėjimo. Pareiškėja nušalinimo pareiškime nurodo, kad, jos manymu, teisėjas pažeidė Lietuvos Respublikos Konstituciją ir pažemino teisėjo vardą, kadangi mano, jog ieškiniai dėl neteisėtų antstolio veiksmų nėra apmokestinami žyminiu mokesčiu. Pareiškime nurodyta, kad teisėjas slepia nusikaltimus – sukčiavimą, dokumentų klastojimą. Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, prašo nušalinti teisėją Egidijų Mickevičių.

5Klaipėdos m. apylinkės teismo pirmininkė Audronė Gaižutienė 2015 m. birželio 5 d. nutartimi ieškovės pareiškimo netenkino, kadangi pareiškėjos pareiškime nurodomos aplinkybės grindžiamos priimtu teismo procesiniu sprendimu, tai yra, kad teisėjas Egidijus Mickevičius Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2015 m. birželio 1 d. nutartimi nustatė terminą ieškinio trūkumams pašalinti – sumokėti žyminį mokestį. Nesutikdamas su atitinkamais teismo procesiniais sprendimais, asmuo turi teisę pasinaudoti civilinio proceso įstatyme nustatytomis teismo procesinio sprendimo teisėtumo ir pagrįstumo kontrolės formomis, nurodytomis CPK III dalyje, o ne inicijuoti bylą nagrinėjančio teisėjo nušalinimą. Pareiškėja mano, kad teisėjas Egidijus Mickevičius slepia nusikalstamą veiką, tačiau nepateikia jokių duomenų ir įrodymų, pagrindžiančių šias aplinkybes.

6Ieškovė pateikė atskirąjį skundą, juo prašo panaikinti pirmosios instancijos teismo 2015 m. birželio 1 d. nutartį dėl ieškinio trūkumų pašalinimo, 2015 m. birželio 5 d. nutartį dėl teisėjo nušalinimo bei 2015 m. birželio 8 d. teismo pirmininkės atsakymą į ieškovės prašymą inicijuoti drausmės bylos iškėlimą teisėjui. Apeliantė nurodo, kad žyminis mokestis neturi būti mokamas pateikiant ieškinį dėl neteisėtų antstolės veiksmų, mokesčiai pateikiant ieškinį nėra taikomi dėl antstolės padarytos turtinės ir neturtinės žalos. Taip pat apeliantė nurodo, kad vertinant teisėjo nušalinimo nuo bylos klausimą, turi būti atsižvelgta į tai, kad teisėjai slepia antstolės suklastotus protokolus bei kitus įrodymus byloje.

7Atskirasis skundas atmestinas.

8Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirųjų skundų faktiniai ir teisiniai pagrindai bei absoliučių negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d., 338 str.). Apeliacinės instancijos teismas tikrina pirmosios instancijos teismo priimtos nutarties apskųstos dalies teisėtumą ir pagrįstumą, analizuodamas atskirajame skunde nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme nurodytas išimtis. Absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė (CPK 329 str., 338 str.).

9Byloje nagrinėjami klausimai dėl žyminio mokesčio mokėjimo ir teisėjo nušalinimo nuo bylos. Ieškovė kreipėsi į teismą su ieškiniu, tačiau pirmosios instancijos teismas nustatė terminą ieškinio trūkumams šalinti, nurodydamas sumokėti įstatymo nustatytą žyminį mokestį. Ieškovė pateikė pareiškimą dėl teisėjo nušalinimo nuo bylos, tačiau pirmosios instancijos teismas pareiškimą atmetė. Taip pat ieškovė pateikė prašymą teismo pirmininkei dėl drausminės bylos iškėlimo teisėjui, jai buvo pateiktas atsakymas, kuriame paaiškinta drausminės bylos iškėlimo tvarka.

10Dėl trūkumų šalinimo (žyminio mokesčio).

11Teismui pateikiami dokumentai turi atitikti reikalavimus, keliamus procesinių dokumentų formai ir turiniui (CPK 115 str. 1 d.). Jeigu procesiniai dokumentai neatitinka jų formai ir turiniui keliamų reikalavimų arba nesumokėtas žyminis mokestis, teismas priima nutartį ir nustato pakankamą terminą trūkumams pašalinti (CPK 115 str. 2 d.). Nagrinėjamu atveju ieškovė pateikė ieškinį dėl turtinės ir neturtinės žalos atlyginimo. Kai teisme pareiškiamas ieškinys dėl civilinės teisės, mokėtino žyminio mokesčio dydžio klausimą lemia pareikšto ieškinio suma (80 str. 1 d. 1 p.). Ieškinio sumą turi nurodyti ieškovas, pareikšdamas ieškinį (CPK 85 str. 2 d.). LR CPK 80 straipsnio 1 dalies 1 punkte yra numatyta, kad turtiniuose ginčuose pareiškimas apmokamas tokio dydžio žyminiu mokesčiu: nuo ieškinio sumos, didesnės kaip dvidešimt aštuonių tūkstančių devynių šimtų šešiasdešimt dviejų eurų, iki aštuoniasdešimt šešių tūkstančių aštuonių šimtų aštuoniasdešimt šešių eurų – aštuoni šimtai šešiasdešimt aštuoni eurai plius 2 procentai nuo ieškinio sumos, viršijančios dvidešimt aštuonis tūkstančius devynis šimtus šešiasdešimt du eurus, o to paties straipsnio 5 punkte numatyta, kad už kitus ginčus – šiuo atveju neturtinį ginčą, mokamas keturiasdešimt vieno euro žyminis mokestis. To paties straipsnio antra dalis numato, kada žyminis mokestis nėra mokamas, t. y. tik už atskiruosius skundus, pateiktus dėl pirmosios instancijos teismo nutarčių, išskyrus atskiruosius skundus dėl nutarčių dėl laikinųjų apsaugos priemonių. Įstatymas eksplicitiškai ir aiškiai įvardija atvejus, kada yra mokamas žyminis mokestis, o kada ne. Tai, kad ieškovė pateikė ieškinį atlyginti turtinę ir neturtinę žalą atsakovei, kuri yra antstolė, nereiškia, kad ieškovė pateikė skundą dėl antstolės veiksmų, kadangi skundus dėl antstolių veiksmų reglamentuoja LR CPK 510 str. ir numato, kad tokie skundai yra paduodami antstoliui. Vadovaudamasis tuo, kas išdėstyta anksčiau, apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismo 2015 m. birželio 1 d. nutartis yra pagrįsta, todėl nėra pagrindo jos keisti ar naikinti apeliantės nurodytų argumentų pagrindu (LR CPK 337 str. 1 d. 1 p.).

12Teismas išaiškina ieškovei, kad teisė kreiptis teisminės gynybos asmenims, kurių sunki materialinė padėtis, užtikrinta LR CPK 83 straipsnio 3 dalyje, kuri nustato, kad asmens prašymu teismas, atsižvelgdamas į asmens turtinę padėtį, turi teisę rašytinio proceso tvarka iš dalies atleisti jį nuo žyminio mokesčio sumokėjimo. Įstatymas, suteikdamas asmeniui teisę būti atleistam nuo dalies žyminio mokesčio sumokėjimo, įpareigoja motyvuoti ir įrodyti, jog jis turi teisę pasinaudoti tokia įstatymo suteikta teise. Asmens prašymu teismas, spręsdamas ieškinio priėmimo klausimą, atsižvelgdamas į asmens turtinę padėtį, turi teisę rašytinio proceso tvarka iš dalies atleisti jį nuo žyminio mokesčio sumokėjimo (CPK 83 str. 3 d.). Prašymas atleisti nuo žyminio mokesčio mokėjimo turi atitikti procesinio dokumento turiniui keliamus reikalavimus (CPK 111 str.), prie jo turi būti pridėti įrodymai, patvirtinantys prašymo pagrįstumą, t. y. dokumentai apie esamą turtinę-finansinę padėtį, turimų įsiskolinimų pažymos ir kt.

13Dėl teisėjo nušalinimo

14Apeliacinio apskundimo objektas yra ne visos pirmosios instancijos teismo nutartys. Pagal CPK 334 straipsnio 1 dalį pirmosios instancijos teismo nutartys gali būti skundžiamos paduodant atskirąjį skundą apeliacinės instancijos teismui atskirai nuo teismo sprendimo šiais atvejais: 1) CPK tiesiogiai numatytais atvejais; 2) kai teismo nutartis užkerta galimybę tolesnei bylos eigai. Nesutinkant su nutartimi, dėl kurios atskirasis skundas negali būti paduotas, motyvai dėl jos teisėtumo ir pagrįstumo gali būti įtraukiami į apeliacinį skundą. Vadovaujantis CPK 315 straipsnio 2 dalies 3 punktu, atskirasis skundas nepriimamas ir grąžinamas jį padavusiam asmeniui, jeigu skundžiama nutartis, kuri pagal įstatymus negali būti apeliacinio apskundimo objektas (CPK 338 str.).

15Apeliantė atskiruoju skundu taip pat skundžia ieškovės prašymą Klaipėdos miesto apylinkės teismo pirmininkės 2015 m. birželio 5 d. nutartį, kuria buvo atsisakyta tenkinti ieškovės prašymą nušalinti teisėją nuo nagrinėjamos bylos. Ši nutartis yra neskundžiama, kadangi tokios apskundimo galimybės nenumato CPK nuostatos bei tokia nutartis nėra laikoma užkertanti kelią proceso eigai (CPK 334 str. 1 d.) Nutartis laikoma užkertančią kelią proceso eigai, kai dėl jos priėmimo procesas byloje apskritai negali prasidėti, yra užbaigiamas arba dėl tokios nutarties priėmimo nebegalimas tolesnis procesas (Lietuvos apeliacinio teismo 2010-11-18 nutartis civ. byloje Nr. 2-1758/2010; 2015-01-22 nutartis civ. byloje Nr. e2-91-464/2015). Neskundžiamas apeliacine tvarka ir Klaipėdos miesto apylinkės teismo pirmininkės 2015 m. birželio 8 d. atsakymas į A. T. prašymą iškelti teisėjui drausminę bylą, kadangi tai nėra byloje priimtas procesinis dokumentas. Apeliacinės instancijos teismas tikrina pirmosios instancijos teismo priimtų nutarčių teisėtumą ir pagrįstumą, o ne pirmosios instancijos teismo pateiktus atsakymus į prašymus ar kitus išduotus dokumentus. Atskirasis skundas dalyje, kurioje skundžiama Klaipėdos miesto apylinkės teismo pirmininkės 2015 m. birželio 5 d. nutartis ir 2015 m. birželio 8 d. raštas, turėjo būti atsisakytas priimti, tačiau pirmosios instancijos teismas, spręsdamas atskirojo skundo priėmimo klausimą, priėmė visą atskirąjį skundą, inter alia ir dėl neskundžiamos nutarties bei pirmininkės raštiško atsakymo į prašymą. CPK 315 straipsnio 5 dalyje nustatyta, kad jeigu pirmosios instancijos teismas priėmė skundą dėl sprendimo (nutarties), kuris pagal įstatymus negalėjo būti apeliacinio apskundimo objektu, apeliacinis teismas apeliacinį procesą nutraukia. Todėl dėl šios atskiro skundo dalies apeliacinis procesas nutrauktinas.

16Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 336–339 straipsniais, apeliacinės instancijos teismas

Nutarė

17Klaipėdos m. apylinkės teismo 2015 m. birželio 1 d. nutartį palikti nepakeistą.

18Apeliacinį procesą dėl atskiro skundo dalies, kuria skundžiami Klaipėdos miesto apylinkės teismo pirmininkės 2015 m. birželio 5 d. nutartis ir Klaipėdos miesto apylinkės teismo pirmininkės 2015 m. birželio 8 d. atsakymas į A. T. prašymą, nutraukti.

Ryšiai