Byla 2A-2257-619/2012
Dėl darbo sutarties pripažinimo negaliojančia, nuostolių atlyginimo, tretysis asmuo V. V

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininkės ir pranešėjos Andrutės Kalinauskienės, kolegijos teisėjų Ritos Kisielienės ir Almos Urbanavičienės,

2kolegijos posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovės UAB „Druskininkų autobusų parkas“ apeliacinį skundą dėl Varėnos rajono apylinkės teismo 2012 m. vasario 10 d. sprendimo priimto civilinėje byloje Nr. 2-26-547/2012 pagal ieškovo J. C. ieškinį atsakovui UAB „Druskininkų autobusų parkas“ dėl išmokų, susijusių su darbo santykiais išieškojimo ir atsakovo priešinį ieškinį ieškovui dėl darbo sutarties pripažinimo negaliojančia, nuostolių atlyginimo, tretysis asmuo V. V.

3Kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,

Nustatė

4Ieškovas patikslintu ieškiniu prašė teismo priteisti jam iš atsakovo 25 916,60 Lt su darbo santykiais susijusių išmokų – atlyginimą bei kompensaciją už nepanaudotas atostogas. Nurodė, kad nuo 2006 10 12 jis dirbo atsakovo įmonėje vadybininko pareigose, darbo sutartis su juo nutraukta 2009 m. sausio 16 d., tačiau nebuvo atsiskaityta. Priešinio ieškinio atsakovo nepripažino, laikydamas, kad abi sutarties šalys sutartį vykdė, todėl laikyti ją niekine ir negaliojančia nėra teisinio pagrindo.

5Atsakovas su ieškiniu nesutiko, pateikė priešinį ieškinį dėl darbo sutarties, pagal kurią ieškovas buvo priimtas į darbą vadybininko pareigose pripažinimo negaliojančia CK 1.80 str. pagrindu ir žalos atlyginimo.

6Varėnos rajono apylinkės teismas 2012 m. vasario 10 d. sprendimu ieškinį tenkino pilnutinai. Priteisė ieškovui iš atsakovo 25 916,60 Lt vidutinį darbo užmokestį nuo darbo sutarties nutraukimo dienos iki 2009-12-11 ir 2000 Lt advokato atstovavimo išlaidų. Atsakovo priešinį ieškinį atmetė. Teismas sprendime konstatavo, kad atleidimo iš darbo dieną su ieškovu nebuvo atsiskaityta, todėl buvo pažeista DK 141 str. 2 d., ieškovui priteistinas vidutinis darbo užmokestis už uždelstą atsiskaityti laiką – 25 916,60 Lt. Priešinį ieškinį dėl 7 160,72 Lt žalos atlyginimo, ieškovui neteisėtai naudojantis bendrovės automobiliu be teisinio pagrindo teismas laikė neįrodytu.

7Apeliaciniu skundu atsakovas UAB „Druskininkų parkas“ prašė teismo panaikinti Varėnos rajono apylinkės teismo 2012 m. vasario 10 d. sprendimą ir priimti naują sprendimą, kuriuo ieškinį atmesti, o priešinį ieškinį tenkinti. Apeliantas nesutiko su teismo argumentu, kad atsakovas nekėlė klausimo dėl darbo sutarties pripažinimo negaliojančia, nepagrįsti teismo argumentai apie atsakovų pozicijos pasikeitimą. Nesutiko su teismo argumentu, kad valdybos sprendimas buvo priimtas dėl naujo vadybininko etato, ieškovas dirbo darbą, kurį nurodydavo tiesioginis jo vadovas bendrovės direktorius. Apelianto vertinimu, teismas netinkamai vertino bylos įrodymus, neatsižvelgė į jų visumą, nukrypo nuo Lietuvos Aukščiausiojo teismo suformuotų įrodymų vertinimo taisyklių. Dėl priešinio ieškinio nurodė, kad bendrovė patyrė 7 160,72 Lt nuostolių dėl ieškovo neteisėto naudojimosi automobiliu. Teismo išvada, kad atsakovas nepatyrė nuostolių prieštarauja logikai, nuostoliai yra įrodyti ir pagrįsti.

8Ieškovas atsiliepimu į apeliacinį skundą prašo teismą skundą atmesti, sprendimą palikti nepakeistą, priteisti turėtas bylinėjimosi išlaidas (b.l. 227-230).

9Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka metu šalys sudarė taikos sutartį, kurią prašo tvirtinti, išspręsti žyminio mokesčio grąžinimo klausimą.

10Prašymas dėl taikos sutarties patvirtinimo tenkintinas ir civilinė byla nutrauktina.

11Šalys turi teisę užbaigti civilinę bylą taikos sutartimi bet kurioje proceso stadijoje (CPK 42 str., 140 str. 2 d.). Apeliacinės instancijos teisėjų kolegija, išanalizavusi pateiktą taikos sutartį, nustatė, jog ji neprieštarauja imperatyvioms įstatymų nuostatoms, viešajam interesui, nepažeidžia šalių teisių ir teisėtų interesų (CPK 42 str. 2 d.), todėl darytina išvada, jog yra teisinis pagrindas patvirtinti šią taikos sutartį. Šalims yra žinoma, kad sudarius taikos sutartį ir teismui ją patvirtinus bei nutraukus bylą, vėl kreiptis į teismą dėl ginčo tarp tų pačių šalių, dėl to paties dalyko ir tuo pačiu pagrindu neleidžiama, todėl šalių pateikta taikos sutartis patvirtintina, pirmosios instancijos teismo sprendimas panaikintinas ir civilinė byla nutrauktina (CPK 293 str. 5 p., 326 str. 1 d. 5 p.).

12Atsakovui UAB „Druskininkų autobusų parkas“ grąžintini 75 procentai sumokėto žyminio mokesčio už priešinį ieškinį (CPK 87 str. 2 d.). Atsakovas už priešinį ieškinį sumokėjo 2 185 Lt (t.1, b.l. 170), Varėnos rajono apylinkės teismo 2011 m. lapkričio 24 d. nutartimi atsakovui grąžinta 1 831,53 Lt žyminio mokesčio atsiėmus dalį priešinio ieškinio reikalavimų (t.2, b.l. 27), todėl atsakovui grąžintino žyminio mokesčio suma sudaro 262,10 Lt. Apeliantas sumokėjo 1092 Lt žyminio mokesčio (b. l. 218), todėl sudarius taikos sutartį iki bylos nagrinėjimo iš esmės pradžios jam grąžintinas visas žyminis mokestis už apeliacinį skundą. Taikos sutartimi šalys sutarė, kad pašto išlaidas apmoka atsakovas. Teismų patirtos išlaidos susijusios su procesinių dokumentų įteikimu sudaro 58,81 Lt. Atsižvelgiant į šalių valią šios išlaidos valstybės naudai priteistinos iš atsakovo (CPK 88 str. 1 d. 3, 92 str. 1 d., 96 str. 2 d.).

13Dėl šalių patirtų atstovavimo išlaidų paskirstymo kolegija nepasisako, kadangi šalys taikos sutartyje aptarė šį klausimą.

14Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 293 str. 1 d. 5 p., 294 str., 326 str. 1 d. 5 p. straipsniais, teisėjų kolegija

15n u t a r i a :

  1. Varėnos rajono apylinkės teismo 2012 m. vasario 10 d. sprendimą panaikinti.

162. Patvirtinti ieškovo (atsakovo pagal priešinį ieškinį) J. C. a/k ( - ) ir atsakovo (ieškovo pagal priešinį ieškinį) UAB „Druskininkų autobusų parkas“, į.k. 152035473 2012-05-29 sudarytą taikos sutartį ir šias sąlygas:

17TAIKOS SUTARTIS

18Civilinėje byloje Nr.2A-2257-619/2012

192012-05-28 Kaunas

20I. J. C., asmens kodas ( - ), gyv. ( - ), Alytus (toliau tekste - Ieškovas), ir

21Atsakovas UAB „Druskininkų autobusų parkas", įmonės kodas: 152035473, registruota: Taikos pr. 98A, Kaunas, atsiskaitomoji sąskaita A/s ( - ), bankas Swedbank, AB, atstovaujama įgalioto asmens I. Š., veikiančios pagal 2012-03-01 Įgaliojimą (toliau tekste - Atsakovas),

Nutarė

22taikiai baigti civilinę bylą Nr. 2A-2257-619/2012, ir sudarė Taikos sutartį žemiau aptartomis sąlygomis:

231.. Šalys bendrai susitaria ir pripažįsta, kad Atsakovas sumoka Ieškovui 15 000 Lt (penkiolika tūkstančių litų) vidutinį darbo užmokestį nuo darbo sutarties nutraukimo dienos iki 2009-12-11, ir įsipareigoja šią sumą sumokėti žemiau nurodytais terminais ir sumomis:

241.1. 2500,00 Lt skolos Atsakovas įsipareigoja sumokėti Ieškovui iki 2012 m, birželio mėn. 30d.;

251.2. 2500,00 Lt skolos Atsakovas įsipareigoja sumokėti Ieškovui iki 2012 m. liepos mėn. 31d;

261.3. 2500,00 Lt skolos Atsakovas įsipareigoja sumokėti Ieškovui iki 2012 m. rugpjūčio mėn. 31d;

271.4. 2500,00 Lt skolos Atsakovas įsipareigoja sumokėti Ieškovui iki 2012 m. rugsėjo mėn. 30 d;

281.5. 2500,00 Lt skolos Atsakovas įsipareigoja sumokėti Ieškovui iki 2012 m. spalio mėn. 31 d;

291.6. 2500,00 Lt skolos Atsakovas įsipareigoja sumokėti Ieškovui iki 2012 m. lapkričio mėn. 31d.

301.7. Aukščiau aptarti mokėjimai turi būti vykdomi grynais pinigais Atsakovo kasoje veiklos vykdymo adresu.

312. Visų kitų reikalavimų, tame tarpe bylinėjimosi išlaidų Ieškovas atsisako. Ieškovui yra žinomos procesinės šio atsisakymo pasekmės.

323. Atsakovas atsisako visų savo reikalavimų pagal priešieškinį. Atsakovui yra žinomos procesinės šio atsisakymo pasekmės.

334. Kadangi Ieškovas atleistas nuo žyminio mokesčio mokėjimo, Atsakovas prašo Teismo nutartimi grąžinti jam 75 % (septyniasdešimt penkis procentus) sumokėto žyminio mokesčio.

345. Pašto išlaidas dengia Atsakovas.

356. Ieškovas ir Atsakovas pareiškia ir patvirtina, kad pasirašydami šią Taikos sutartį jokių kitų pretenzijų ir reikalavimų vienas kitam neturi ir ateityje neturės.

367. Ieškovas ir Atsakovas prašo Teismo jiems nedalyvaujant rašytinio proceso tvarka patvirtinti šią Taikos sutartį ir civilinę bylą nutraukti.

378. Ieškovas ir Atsakovas yra susipažinę su LR CPK 42 str. 1 d., 140 str. 3 d. bei 294 str. 2 d. ir supranta, kad Teismui patvirtinus šią Taikos sutartį, ji šalims turės galutinio teismo sprendimo (r e s judicata) galią, bus priverstinai vykdomas dokumentas ir nė vienai iš šalių nebus leidžiama vėl kreiptis į teismą dėl ginčo tarp tų pačių šalių, to paties dalyko ir tuo pačiu pagrindu;

383. Civilinę bylą pagal ieškovo J. C. ieškinį atsakovui UAB „Druskininkų autobusų parkas“ dėl išmokų, susijusių su darbo santykiais išieškojimo ir atsakovo priešinį ieškinį ieškovui dėl darbo sutarties pripažinimo negaliojančia, nuostolių atlyginimo, tretysis asmuo V. V., nutraukti.

394. Grąžinti atsakovui UAB „Druskininkų autobusų parkas“ į.k. 152035473 262,10 Lt žyminio mokesčio už priešinį ieškinį, 1 092 Lt žyminio mokesčio už apeliacinį skundą, iš viso 1 412,91 Lt. (b. l. 218), iš valstybės biudžeto, nurodant, jog žyminį mokestį grąžina Valstybinė mokesčių inspekcija.

405. Priteisti į valstybės biudžetą iš atsakovo UAB „Druskininkų autobusų parkas“ į/k 152035473 58,81 Lt pašto išlaidų. Šios sumos turi būti sumokėtos Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (kodas 188659752) į biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą Nr. ( - ), esančią „Swedbank“, AB, banko kodas 73000, įmokos kodas 5660.

Proceso dalyviai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. kolegijos posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovės UAB... 3. Kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,... 4. Ieškovas patikslintu ieškiniu prašė teismo priteisti jam iš atsakovo 25... 5. Atsakovas su ieškiniu nesutiko, pateikė priešinį ieškinį dėl darbo... 6. Varėnos rajono apylinkės teismas 2012 m. vasario 10 d. sprendimu ieškinį... 7. Apeliaciniu skundu atsakovas UAB „Druskininkų parkas“ prašė teismo... 8. Ieškovas atsiliepimu į apeliacinį skundą prašo teismą skundą atmesti,... 9. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka metu šalys sudarė taikos sutartį,... 10. Prašymas dėl taikos sutarties patvirtinimo tenkintinas ir civilinė byla... 11. Šalys turi teisę užbaigti civilinę bylą taikos sutartimi bet kurioje... 12. Atsakovui UAB „Druskininkų autobusų parkas“ grąžintini 75 procentai... 13. Dėl šalių patirtų atstovavimo išlaidų paskirstymo kolegija nepasisako,... 14. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 293 str. 1 d. 5... 15. n u t a r i a :
  1. Varėnos rajono apylinkės teismo 2012 m.... 16. 2. Patvirtinti ieškovo (atsakovo pagal priešinį ieškinį) J. C. a/k ( - )... 17. TAIKOS SUTARTIS... 18. Civilinėje byloje Nr.2A-2257-619/2012... 19. 2012-05-28 Kaunas... 20. I. J. C., asmens kodas ( - ), gyv. ( - ), Alytus (toliau tekste - Ieškovas),... 21. Atsakovas UAB „Druskininkų autobusų parkas", įmonės kodas: 152035473,... 22. taikiai baigti civilinę bylą Nr. 2A-2257-619/2012, ir sudarė Taikos sutartį... 23. 1.. Šalys bendrai susitaria ir pripažįsta, kad Atsakovas sumoka Ieškovui 15... 24. 1.1. 2500,00 Lt skolos Atsakovas įsipareigoja sumokėti Ieškovui iki 2012 m,... 25. 1.2. 2500,00 Lt skolos Atsakovas įsipareigoja sumokėti Ieškovui iki 2012 m.... 26. 1.3. 2500,00 Lt skolos Atsakovas įsipareigoja sumokėti Ieškovui iki 2012 m.... 27. 1.4. 2500,00 Lt skolos Atsakovas įsipareigoja sumokėti Ieškovui iki 2012 m.... 28. 1.5. 2500,00 Lt skolos Atsakovas įsipareigoja sumokėti Ieškovui iki 2012 m.... 29. 1.6. 2500,00 Lt skolos Atsakovas įsipareigoja sumokėti Ieškovui iki 2012 m.... 30. 1.7. Aukščiau aptarti mokėjimai turi būti vykdomi grynais pinigais Atsakovo... 31. 2. Visų kitų reikalavimų, tame tarpe bylinėjimosi išlaidų Ieškovas... 32. 3. Atsakovas atsisako visų savo reikalavimų pagal priešieškinį. Atsakovui... 33. 4. Kadangi Ieškovas atleistas nuo žyminio mokesčio mokėjimo,... 34. 5. Pašto išlaidas dengia Atsakovas.... 35. 6. Ieškovas ir Atsakovas pareiškia ir patvirtina, kad pasirašydami šią... 36. 7. Ieškovas ir Atsakovas prašo Teismo jiems nedalyvaujant rašytinio proceso... 37. 8. Ieškovas ir Atsakovas yra susipažinę su LR CPK 42 str. 1 d., 140 str. 3... 38. 3. Civilinę bylą pagal ieškovo J. C. ieškinį atsakovui UAB „Druskininkų... 39. 4. Grąžinti atsakovui UAB „Druskininkų autobusų parkas“ į.k. 152035473... 40. 5. Priteisti į valstybės biudžetą iš atsakovo UAB „Druskininkų...