Byla 2-1745-567/2012
Dėl skolos ir nuostolio dėl turto pardavimo priteisimo

1Vilniaus apygardos teismo teisėja Neringa Švedienė, sekretoriaujant Gražinai Petrikienei, Monikai Stankevičienei, dalyvaujant ieškovo atstovei G. U., atsakovui Z. B., atstovaujančiam atsakovą UAB „Kauzida“, viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo „Swedbank lizingas“, UAB ieškinį atsakovams UAB „Kauzida“, Z. B. dėl skolos ir nuostolio dėl turto pardavimo priteisimo.

2Teismas, išnagrinėjęs bylą,

Nustatė

3Ieškovas „Swedbank lizingas“, UAB pateikė ieškinį, prašydamas iš UAB „Kauzida“ ir Z. B. solidariai priteisti:

4- 210920,04 Lt dydžio nuostolį dėl turto pardavimo,

5- 7896,50 Lt dydžio papildomas išlaidas,

6- 45228,05 Lt palūkanų įmokų po sutarčių nutraukimo, iš viso 264044,59 Lt,

7- 5 proc. metinių palūkanų nuo bylos iškėlimo teisme iki sprendimo visiško įvykdymo,

8- lygiomis dalimis priteisti 6281 Lt žyminį mokestį. Nurodė, kad ieškovas „Swedbank lizingas“, UAB ir UAB „Kauzida“ sudarė lizingo sutartis Nr. LT047144 (2007-02-23), LT050247 (2007-04-13), LT051732 (2007-05-05), LT052337 (2007-05-15), LT065131 (2007-12-03), LT065132 (2007-12-03), LT074398 (2008-05-21), pagal kurias ieškovas įsipareigojo iš UAB „Kauzida“ nurodytų pardavėjų nupirkti sutartyse nurodytą turtą – ir perduoti jį naudoti ir valdyti UAB „Kauzida“ su sąlyga, kad atsakovas sutartyse numatytais terminais mokės sutartines įmokas. Ieškovas savo įsipareigojimus įvykdė tinkamai: sudarė turto pirkimo-pardavimo sutartis, pagal kurias įgijęs turtą nuosavybės teise, perdavė jį UAB „Kauzida“ valdyti ir naudotis sutartyse nustatytomis sąlygomis ir tvarka. Ieškovas ir Z. B. sudarė laidavimo sutartis Nr. LT047144/L (2009-03-13), LT050247/L (2009-03-13), LT051732/L (2009-03-13), LT052337/L (2009-03-13), LT065131/L (2009-03-13), LT065132/L (2009-03-13), LT074398/L (2009-03-13), pagal kurias Z. B. įsipareigojo įvykdyti UAB „Kauzida“ neįvykdytas ar netinkamai įvykdytas prievoles, prisiimtas pagal sutartis Nr. LT047144, LT050247, LT051732, LT052337, LT065131, LT065132, LT074398. Atsakovui UAB „Kauzida“ nevykdant sutartinių įsipareigojimų ir nemokant įmokų pagal sutartis, ieškovas 2009-08-04 išsiuntė minėtam atsakovui pretenziją Nr. 01-20-22649, reikalaudamas sumokėti susidariusį įsiskolinimą per 14 dienų ir įspėjo atsakovą, kad šio reikalavimo neįvykdžius, sutartys buvo vienašališkai nutrauktos. Atsakovui UAB „Kauzida“ per nustatytą terminą neįvykdžius ieškovo reikalavimo sumokėti skolą, pastarasis, remdamasis sutarčių bendrosiomis sąlygomis, 2009-09-02 pranešimu Nr. 01-30-4804 vienašališkai nutraukė sutartis ir pareikalavo sumokėti susidariusį įsiskolinimą bei grąžinti sutarčių pagrindu valdytą ir naudotą turtą. Ieškovas „Swedbank lizingas“, UAB 2011-03-07 reikalavimu Nr. SL-SR-4646 pareikalavo iš Z. B. iki 2011-03-21 įvykdyti atsakovo UAB „Kauzida“ neįvykdytas arba netinkamai įvykdytas prievoles pagal sutartis, tačiau šio savo įsipareigojimo pagal laidavimo sutartis atsakovas neįvykdė. Atsakovas UAB „Kauzida“ įvykdė ieškovo reikalavimus padengti susidariusį įsiskolinimą bei grąžinti turtą. Dėl sutarčių nutraukimo ieškovas patyrė nuostolius, kurie sudaro 237347,22 Lt. kadangi atsakovas UAB „Kauzida“ dalį nuostolių, t.y. 26427,18 Lt iš turto pardavimo padengė, reikalaujama suma yra mažinama ir sudaro 210920,04 Lt (LR CK 6.38 str., 6.59 str., 6.63 str., 6.81 str., 6.217 str., 6.256 str. 6.574 str.).

9Atsakovai UAB „Kauzida“ ir Z. B. atsiliepimų į ieškinį nepateikė. Teismo posėdžio metu atsakovas Z. B., atstovaujantis atsakovą UAB „Kauzida“, su ieškiniu sutiko iš dalies, nurodydamas, kad prieštarauja dėl palūkanų priteisimo.

10Ieškinys tenkintinas visiškai.

11Lizingo (finansinės nuomos) sutartimi lizingo davėjas įsipareigoja įgyti nuosavybės teise lizingo gavėjo nurodytą daiktą iš trečiojo asmens ir perduoti jį lizingo gavėjui valdyti ir naudoti verslo tikslais, o lizingo gavėjas – naudoti daiktą pagal paskirtį bei mokėti periodines įmokas. Pagal CK 6.567 straipsnio 1 dalyje nustatytą lizingo sąvoką šios sutarties šalys – lizingo davėjas ir lizingo gavėjas tikslu įvykdyti prisiimtas prievoles turi sudaryti kitus lizingo santykių subjektams privalomus arba papildomus sandorius. Lizingo davėjas, kuris lizingo sutarties sudarymo momentu nėra daikto (šios sutarties dalyko) savininkas, turi šį daiktą įsigyti iš trečiojo asmens. Šis įsigijimas privalomas, todėl ir tokio turto pirkimo-pardavimo sutartis lizingo davėjui privaloma. Pirkimo-pardavimo sandoris lizingo santykiuose yra ,,lydintis“ sandoris, sudaromas vykdant lizingo sutartį, ir dėl tokios savo paskirties turi tam tikrų specifinių bruožų palyginus su atskira pirkimo - pardavimo sutartimi.

12Vadovaujantis Lietuvos Respublikos CK 6.574 straipsniu, kai lizingo gavėjas iš esmės pažeidžia sutartį, lizingo davėjas turi raštu pareikalauti, kad per protingą terminą lizingo gavėjas šį pažeidimą pašalintų, jeigu atsižvelgiant į konkrečias aplinkybes tai yra įmanoma. Jeigu lizingo gavėjas to nepadaro, lizingo davėjas turi teisę reikalauti sumokėti periodines įmokas prieš terminą arba nutraukti lizingo sutartį. Kai lizingo sutartis nutraukta, lizingo davėjas turi teisę reikalauti grąžinti jam sutarties dalyką bei išieškoti iš lizingo gavėjo tokio dydžio nuostolius, kad jie lizingo davėją grąžintų į tokią padėtį, kokia būtų buvusi, jeigu lizingo gavėjas būtų tinkamai įvykdęs sutartį. Taigi, lizingo gavėjui nevykdant sutartinių prievolių, lizingo davėjas turi pasirinkimo teisę: reikalauti sumokėti visas pagal sutartį priklausančias įmokas prieš terminą arba nutraukti sutartį, susigrąžinti turtą, išsiieškoti sumas, kurias lizingo gavėjas privalėjo sumokėti iki lizingo sutarties nutraukimo dienos bei faktiškai patirtus lizingo davėjo nuostolius, kurių jam, nors ir sąžiningai bei protingai besielgiant, nepavyko išvengti. Nagrinėjamu atveju ieškovas pasirinko antrąjį variantą, t.y. sutarčių nutraukimą ir lizingo dalyko atsiėmimą, kartu pareikalaudamas iš lizingo gavėjo sumokėti sumas, kurias lizingo gavėjas privalėjo sumokėti iki lizingo sutarties nutraukimo dienos ir nuostolius, patirtus realizavus lizingo dalyku esantį turtą. Nuostolių, patirtų pardavus lizinguotą turtą, dydį, ieškovas apskaičiuoja kaip skirtumą tarp likusios neišmokėtos lizinguoto turto vertės ir turto realios pardavimo kainos. Teismas pažymi, jog toks nuostolių apskaičiavimo būdas yra pagrįstas ir pripažįstamas teismų praktikoje.

13Byloje nustatytos reikšmingos ginčui išspręsti aplinkybės

142007-02-23 UAB „Kauzida“ ir UAB Hansa lizingas (dabar „Swedbank lizingas“, UAB) sudarė:

  • Lizingo sutartį Nr. LT047144 dėl vilkiko Volvo FH 42T42 (b.l. 6-11);
  • Pirkimo - pardavimo sutartį Nr. LT047144/PPS dėl vilkiko Volvo FH 42T42 (b.l. 14-15);
  • Turto perdavimo aktą dėl vilkiko Volvo FH 42T42 (b.l. 16).

152007-04-13 UAB „Kauzida“ ir UAB Hansa lizingas (dabar „Swedbank lizingas“, UAB) sudarė:

16-Lizingo sutartį Nr. LT050247 dėl savivartės priekabės Menci, 2007 m. (b.l. 17-22);

17- Pirkimo –pardavimo sutartį Nr. LT050247/PPS dėl savivartės puspriekabės Menci, 2007 m. (b.l. 25-26);

18- Turto perdavimo aktą dėl savivartės puspriekabės Menci, 2007 m. (b.l. 27).

192007-05-05 UAB „Kauzida“ ir UAB Hansa lizingas (dabar „Swedbank lizingas“, UAB) sudarė:

20- Lizingo sutartį Nr. LT 051732 dėl priekabos Kempf SKM 34/3, 2001 m. (b.l. 28-33);

21- Pirkimo - pardavimo sutartį Nr. LT051732/PPS dėl priekabos Kempf SKM 34/3, 2001 m. (b.l. 36-37);

22- Turto perdavimo aktą dėl priekabos Kempf SKM 34/3, 2001 m. (b.l. 38).

232007-05-15 UAB „Kauzida“ ir UAB Hansa lizingas (dabar „Swedbank lizingas“, UAB) sudarė:

  • Lizingo sutartį Nr. LT052337 dėl vilkiko Man TGA 18.410, 2002 m. (b.l. 39-44);

24- Pirkimo –pardavimo sutartį Nr. LT052337/PPS dėl vilkiko Man TGA 18.410, 2002 m. (b.l. 47-48);

25- Turto perdavimo aktą dėl vilkiko Man TGA 18.410, 2002 m. (b.l. 49).

262007-12-03 UAB „Kauzida“ ir UAB Hansa lizingas (dabar „Swedbank lizingas“, UAB) sudarė:

27- Lizingo sutartį Nr. LT065131-32 dėl vilkiko Man 19.464, 2001 m. (b.l. 50-51);

28- Lizingo sutartį Nr. LT065132 dėl puspriekabės Viberti S06RP, 2006 m. (b.l. 52-57);

29- Pirkimo –pardavimo sutartį Nr. LT065131/PPS dėl vilkiko Man 19.464, 2001 m. (b.l. 62-64);

30- Turto perdavimo aktą dėl vilkiko Man 19.464, 2001 m. (b.l. 65);

31- Turto perdavimo aktą dėl puspriekabės Viberti S06RP, 2006 m. (b.l. 66).

322008-05-21 UAB „Kauzida“ ir UAB Hansa lizingas (dabar „Swedbank lizingas“, UAB) sudarė:

33- Lizingo sutartį Nr. LT074398 dėl sunkvežimio Man 33.414, 2001 m. (b.l. 67-72);

34- Pirkimo –pardavimo sutartį Nr. LT074398/PPS dėl sunkvežimio Man 33.414, 2001 m. (b.l. 75-76).

352008-05-22 UAB Hansa lizingas (dabar „Swedbank lizingas“, UAB) ir UAB „Kauzida“ pasirašė Turto perdavimo aktą dėl sunkvežimio Man 33.414, 2001 m. (b.l. 77).

362009-03-13 Z. B. ir UAB Hansa lizingas (dabar „Swedbank lizingas“, UAB) sudarė:

  • Laidavimo sutartį Nr. LT047144/L (b.l. 12-13);
  • Laidavimo sutartį Nr.LT050247/L (b.l. 23-24).

37- Laidavimo sutartį Nr.LT051732/L (b.l. 34-35).

38- Laidavimo sutartį Nr. LT052337/L (b.l. 45-46).

39- Laidavimo sutartį Nr. LT065131/L (b.l. 58-59).

40- Laidavimo sutartį Nr. LT065132/L (b.l. 60-61).

41- Laidavimo sutartį Nr. LT074398/L (b.l. 73-74).

422009-08-04 „Swedbank lizingas“, UAB kreipėsi į UAB „Kauzida“ su pretenzija Nr. 01-20-22649 dėl įsiskolinimo „Swedbank lizingas“, UAB (b.l. 78).

432009-09-02 „Swedbank lizingas“, UAB kreipėsi į UAB „Kauzida“ su pranešimu Nr. 01-30-4804 dėl vienašalio sutarčių nutraukimo (b.l. 79).

442010-03-02 „Swedbank lizingas“, UAB ir CMR Niderlandų BV sudarė pirkimo-pardavimo sutartį Nr. LT71168/PPS-35 (b.l. 81-83, 88-90,91-93,95-97).

452010-03-22 UAB „Baltijos realizacijos centras“ išrašytos PVM sąskaitos –faktūros Nr. „Swedbank lizingas“, UAB dėl mokesčio už stovėjimo aikštelę (b.l. 100-102).

462010-04-28 UAB „Baltijos realizacijos centras“ PVM sąskaitos-faktūros „Swedbank lizingas“, UAB dėl atlygio už automobilių pardavimą (b.l. 103).

472010-04-29 „Swedbank lizingas“, UAB ir UAB „Baltijos realizacijos centras“ sudarė Pirkimo-pardavimo sutartį Nr. LT050247/PPS-1 (b.l. 84).

482010-04-29 „Swedbank lizingas“ ir UAB „Baltijos realizacijos centras“ sudarė Pirkimo-pardavimo sutartį Nr. LT065132/PPS-1 (b.l. 94).

492010-05-18 „Swedbank lizingas“ ir BAS Truck B. V sudarė Pirkimo - pardavimo sutartį Nr. LT049436/PPS-38 (b.l. 85-87).

502010-05-25 UAB „Baltijos realizacijos centras“ PVM sąskaitos-faktūros „Swedbank lizingas“, UAB dėl atlygio už automobilių pardavimą bei mokesčio už stovėjimo aikštelę (b.l. 104-105).

512011-03-07 „Swedbank lizingas“, UAB pateikė Z. B. reikalavimą Nr. SL-SR-4646 dėl nuostolių dėl turto pardavimo atlyginimo (b.l. 80).

522011-03-07 „Swedbank lizingas“, UAB kreipėsi į UAB „Kauzida“ su reikalavimu Nr. SL-SR-4639 sumokėti susidariusį 218816,56 Lt įsiskolinimą (b.l. 99).

532011-09-21 „Swedbank lizingas“, UAB pažymoje dėl nuostolio dėl turto pardavimo paskaičiavimo nurodyta, jog banko nuostoliai pardavus turtą sudaro 237347,22 Lt (b.l. 98).

54LR CK 6.70 straipsnyje nustatytas pavyzdinis prievolių įvykdymo užtikrinimo būdų sąrašas.

55Laidavimas yra vienas iš įstatyme numatytų prievolių įvykdymo užtikrinimo būdų (CK 6.70 str. 1 d.). Pagal CK 6.76 straipsnio 1 dalį laidavimo sutartimi laiduotojas už atlyginimą ar neatlygintinai įsipareigoja atsakyti kito asmens kreditoriui, jeigu tas asmuo, už kurį laiduojama, neįvykdys visos ar dalies savo prievolės. Kai prievolė neįvykdyta, skolininkas ir laiduotojas atsako kreditoriui, kaip solidariąją prievolę turintys bendraskoliai, laidavusio asmens atsakomybė kreditoriui taip pat yra solidarioji, jei ko kita nenustato laidavimo sutartis (CK 6.6 str. 1 d., CK 6.81 str. 1 ir 3 d.). Laiduotojas atsako tiek pat, kaip ir skolininkas (už palūkanų sumokėjimą, už nuostolių atlyginimą, už netesybų mokėjimą), jeigu ko kita nenustato laidavimo sutartis. Laidavimo sutartys yra papildomos (akcesorinės) sutartys, kurių paskirtis – užtikrinti prievolių pagal pagrindinę sutartį (šiuo atveju – lizingo sutartis) tinkamą įvykdymą. Jos negali būti sudarytos ir egzistuoti be pagrindinės sutarties.

56Lietuvos Aukščiausiasis Teismas formuoja praktiką, kad kai laiduotojas ir kreditorius yra susitarę, jog laidavimas galioja iki visiško pagrindinės prievolės įvykdymo, tai CK nustatyti laidavimo pabaigos terminai netaikomi (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009 m. liepos mėn. 27 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-261/2009, 2009 m. gegužės 18 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-229/2009). Tai reiškia, kad laidavimas galioja tol, kol bus įvykdyta visa užtikrinta prievolė. Tokia sutartyje nustatyta laidavimo sąlyga neprieštarauja CK nuostatoms, yra teisėta, todėl, atsižvelgiant į sutarties laisvės ir šalių dispozityvumo principą, sutarties šalims sukuria atitinkamas teises ir pareigas (CK 1.136, 6.3 straipsniai, 6.70 straipsnio 1 dalis, 6.156 straipsnio 4, 5 dalys). Be to, laidavimo galiojimo iki visiško užtikrintos prievolės įvykdymo nustatymas atitinka laidavimo kaip aksesorinės (papildomos, šalutinės ir nuo pagrindinės prievolės priklausančios) prievolės pobūdį.

572009-03-13 ieškovas ir Z. B. sudarė laidavimo sutartis Nr. LT047144/L, LT050247/L, LT051732/L, LT052337/L, LT065131/L, LT065132/L, LT074398/L, kuriomis laiduotojas įsipareigojo įvykdyti lizingo gavėjo UAB „Kauzida“, už kurį laiduojama, neįvykdytas arba netinkamai įvykdytas prievoles ar jų dalis (b.l. 12-13,23-24, 34-35, 45-46, 58-59, 60-61, 73-74). Laidavimo sutarčių sąlygos su atsakovu Z. B. buvo suderintos ir jo priimtos, nes tokia jo valia buvo išreikšta pasirašant tas sutartis ir patvirtinant, kad jis turi teisę sudaryti tokias sutartis, prisiimti bei vykdyti visus jose numatytus įsipareigojimus. Byloje neįrodyta, kad atsakovas Z. B. neturėjo galimybių laisva valia apsispręsti dėl sudaromų laidavimo sutarčių sąlygų, įvertinti riziką dėl prisiimamų prievolių apimties bei turinio ir pasinaudoti pasirinkimo teise – sudaryti su ieškovu laidavimo sutartis konkrečiomis atsakomybės sąlygomis, ar jų nesudaryti. Pažymėtina, jog Z. B. pasirašydamas laidavimo sutartis buvo UAB „Kauzida“ vadovas (b.l. 128-130), todėl dalyvavo ne tik sudarant laidavimo sutartis, bet ir sudarant lizingo sutartis, atstovaudamas UAB „Kauzida“. Atsižvelgiant į tai, jog atsakovas Z. B., kaip UAB „Kauzida“ vadovas, atstovavo įmonę, kaip lizingo gavėją, ir, vykdant įmonės ūkinę komercinę veiklą, yra sudaręs ne vieną sandorį bei į tai, jog ieškovas „Swedbank lizingas“, UAB (buvęs UAB „Hansa bankas“) su atsakovu UAB „Kauzida“, kurį atstovavo Z. B., sudarė lizingo sutartis, ir laidavimo sutartis su Z. B., skirtingu laiku dėl skirtingų dalykų, darytina išvada, kad atsakovas Z. B. buvo įgijęs šioje srityje pakankamą patirtį, domėjosi lizingo suteikimo sąlygomis ir tvarka, ir tai sudaro pagrindą konstatuoti, jog atsakovai suprato savo prievoles, kylančias iš sudarytų sutarčių. Pažymėtina, kad atsakovai nėra pareiškę savarankiškų reikalavimų, ginčijant ieškovo, kaip kreditoriaus veiksmus, nutraukiant lizingo sutartis.

58Kiekvieno lizingo gavėjo esminė pareiga yra mokėti lizingo įmoką. Paprastai (kaip ir šiuo atveju) šią įmoką sudaro dvi dalys: pirma, palūkanos – atlygis lizingo gavėjui už suteiktą finansinę paslaugą, ir, antra, mokėjimas lizingo objekto vertei dengti, t. y. lizingo davėjo išlaidoms įsigyjant lizingo gavėjo pageidautą turtą kompensuoti. Tinkamai įvykdžius šalių sudarytas lizingo sutartis, ieškovas būtų gavęs numatytas palūkanas, taip pat jam būtų padengta turto įsigijimo kaina, o pastarasis pereitų lizingo davėjo nuosavybėn. Nutraukus lizingo sutartis ir ieškovui susigrąžintą lizinguotą turtą pardavus kitiems asmenims mažesne kaina nei neišpirkta (sumokėtomis lizingo įmokomis nepadengta) turto vertė, ieškovas patiria tiesioginius nuostolius, nes jis jau buvo nupirkęs turtą (CK 6.249 str. 1 d.).

59Teismas konstatuoja, kad byloje nėra įrodymų, kad ieškovas nebendradarbiavo su atsakovais. Byloje nėra duomenų, įrodančių priežastinį ryšį tarp kreditoriaus veiksmų, nutraukiant lizingo sutartis, ir skolininko negalėjimo įvykdyti prievoles pagal lizingo sutartis. Byloje nėra duomenų, kad atsakovai UAB „Kauzida“, Z. B. siekė savarankiškai surasti asmenis, galinčius įsigyti lizinguotą turtą. Tokiu būdu teismas neturi pagrindo konstatuoti, kad ieškovas nereagavo į atsakovų pasiūlymus, nes patys atsakovai nebuvo pakankamai aktyvūs ir rūpestingi, ieškodami asmenų, galinčių įsigyti lizinguotą turtą, tuo sukurdami teisines pasekmes ir pagrindą ieškovui savo nuožiūra realizuoti lizinguotą turtą.

60Byloje nėra duomenų, kad ieškovas neteisėtu būdu padidino nuostolių sumas, atsiradusias tarp lizinguojamo turto likutinės vertės ir realizuoto turto vertės. Byloje nėra duomenų, kad ieškovas nepagrįstai sumažino realizuojamo turto pardavimo kainą, ar padidino papildomas išlaidas, nes atsakovai nepateikė įrodymų, kad buvo objektyvios galimybės mažinti su realizuojamo turto pardavimu susijusias papildomas išlaidas arba didinti parduodamo turto kainą. Byloje nėra pateikta įrodymų, kad ieškovo elgesys dėl turto realizavimo neatitiko ekonomiškumo ir sąžiningumo kriterijų, nes atsakovai nepateikė įrodymų, sudarančių teisinį pagrindą mažinti priteistinus nuostolius ar atleisti juos nuo civilinės atsakomybės.

61Atsakovai neįrodė, kad ieškovas neteisingai paskaičiavo nuostolių dydį. Teismas daro išvadą, kad ieškovas įrodė aplinkybes, sudarančias teisinį pagrindą priteisti solidarios atsakomybės pagrindu iš atsakovų bendrą 264044,59 Lt sumą, susidedančią iš:

62- 210920,04 Lt dydžio nuostolio dėl turto pardavimo (b.l. 151-205),

63- 7896,50 Lt dydžio papildomų išlaidų (b.l. 142-146),

64- 45228,05 Lt palūkanų įmokų po sutarčių nutraukimo (b.l. 141).

65Atsižvelgiant į tai, kad ieškovas pateikė teismui įrodymus, patvirtinančius atsakovų solidarios prievolės atsiradimą, taip pat šios prievolės dydį, teismas daro išvadą, kad yra teisinis pagrindas ieškovo skolą ir patirtus nuostolius priteisti solidariai iš atsakovų UAB „Kauzida“ bei Z. B., kaip laiduotojo, pagal laidavimo sutartis ta apimtimi, už ką šis laidavo. Šią išvadą teismas grindžia:

661) CK 6.574 straipsniu, nustatančiu, kad nutraukus lizingo sutartį, lizingo davėjas turi teisę reikalauti grąžinti jam sutarties dalyką bei išieškoti iš lizingo gavėjo tokio dydžio nuostolius, kad jie lizingo davėją grąžintų į tokią padėtį, jei lizingo gavėjas būtų tinkamai įvykdęs sutartį;

672) Lizingo sutarčių bendrųjų sąlygų 11.2.2 punktus, pagal kuriuos lizingo davėjui nutraukus sutartį ir lizingo davėjui sumokėti visas iki nutraukimo nesumokėtas sumas, netesybas, palūkanų įmokas pagal įmokų grafiką, apmokėti išlaidas, kurias sukėlė pirmalaikis sutarties nutraukimas bei kompensuoti turto rinkos vertės bei neišpirktos turto vertės skirtumą, atsiradusį dėl turto eksploatacijos arba kitų priežasčių;

683) Lizingo sutarčių bendrųjų sąlygų 11.2.3 punktu, pagal kurį lizingo gavėjas privalo grąžinti lizingo bendrovei turtą bei tokio dydžio nuostolius, kad jie lizingo bendrovę grąžintų į tokią padėtį, kokia būtų buvusi, jeigu klientas būtų tinkamai įvykdęs sutartį.

694) Laidavimo sutartimis (11 p. ir 13 p., 20 p.), numatančiomis, kad laiduotojas privalo apmokėti įsiskolinimus, palūkanas, delspinigius ir padengti visas įsiskolinimo mokėjimo sutarties nutraukimo bei kitas lizingo bendrovės išlaidas, susijusias su sutarties vykdymu.

70Atsakovas Z. B., kaip laiduotojas, pagal atskiras sutartis privalo ieškovui solidariai atlyginti ieškovui skolą ir patirtus nuostolius. Jo atsakomybė atsiranda dėl to, kad jis yra įsipareigojęs įvykdyti lizingo gavėjo UAB „Kauzida“, už kurį Z. B. laidavo, neįvykdytas arba netinkamai įvykdytas prievoles ar jų dalis.

71Nagrinėjamu atveju pagrindinės sutartys yra konkrečios lizingo sutartys, numatančios lizingo gavėjo pareigą, nutraukus lizingo sutartis ir grąžinus lizingo davėjui turtą, atlyginti jam nesumokėtas įmokas ir patirtus nuotolius, šią pareigą privalo vykdyti ir laiduotojas. Teismas pažymi, kad atsakovas Z. B. nepareiškė reikalavimų dėl laidavimo sutarčių pripažinimo negaliojančiomis, todėl laidavimo sutarčių nepripažinus negaliojančiomis, teismas jomis vadovaujasi, priimdamas sprendimą šioje byloje. Pažymėtina, kad pagal CK 6.83 str. laiduotojas, įvykdęs prievolę, perima kreditoriaus teises, t. y. įgyja teisę pareikšti skolininkui regresinį reikalavimą.

72Byloje nėra duomenų, kad ieškovas, vykdydamas turto realizavimą, nepagrįstai padidino realizuojamo turto pardavimo išlaidas. Byloje nėra pateikta įrodymų, kad ieškovo elgesys dėl turto realizavimo neatitiko ekonomiškumo ir sąžiningumo kriterijų, nes atsakovai nepateikė įrodymų, sudarančių teisinį pagrindą mažinti skolą ir priteistinus nuostolius ar atleisti juos nuo civilinės atsakomybės.

73Atsakovai neįrodė, kad ieškovas neteisingai paskaičiavo nesumokėtas įmokas, palūkanas, nuostolius, kad būtent lizingo objektų pardavimo kaina sandorių sudarymo metu buvo kitokia. Teismas pažymi, kad byloje yra duomenys, kad ieškovas nedidino nuostolių sumos: apskaičiuodamas nuostolius, realizavus turtą pagal atskiras lizingo sutartis lizinguoto turto likutinę vertę nurodė be PVM ir realizuoto turto vertę taip pat be PVM (b.l. 98). Byloje nėra duomenų, kad ieškovas neteisėtu būdu padidino nuostolių sumas, atsiradusias tarp lizinguojamo turto likutinės vertės ir realizuoto turto vertės. Teismas konstatuoja, kad neturi teisinio pagrindo abejoti ieškovo atliktais paskaičiavimais, todėl jais remiasi (b.l. 98-99).

74Ieškovas prašo priteisti 7896,50 Lt papildomų išlaidų. Pagal lizingo sutarčių bendrųjų sąlygų 11.3 p. jeigu sutartis nutraukiama pagal 11.1 p. klientas įsipareigoja atlyginti lizingo bendrovės patirtus nuostolius. Ieškovas į bylą pateikė PVM sąskaitas - faktūras (b.l. 100-105), įrodančias ieškovo papildomas išlaidas dėl turto išlaikymo, todėl darytina išvada, jog ieškovo prašymas priteisti 7896,50 Lt yra pagrįstas ir tenkintinas.

75Pažymėtina, jog UAB „Kauzida“ sumokėjo ieškovui „Swedbank lizingas“, UAB 26427,18 Lt, taip padengdamas dalį ieškovo nuostolių dėl turto pardavimo, todėl 2011-09-21 „Swedbank lizingas“, UAB pažymoje dėl nuostolio dėl turto pardavimo paskaičiavimo nurodyta suma 237347,22 (b.l. 98) mažinta atsakovo UAB „Kauzida“ sumokėta suma, t.y. 26427,18 Lt.

76Teismas pažymi, kad pagrindas priteisti palūkanas iki bylos iškėlimo ir procesines palūkanas nuo bylos iškėlimo iki visiško teismo sprendimo įvykdymo yra asmeninė atsakovų atsakomybė už tai, kad jie prievolės nevykdė geruoju, dėl to ieškovas, kaip kreditorius, negalėjo naudotis jam priklausančiais pinigais ir turėjo kreiptis į teismą. Iki civilinės bylos iškėlimo ir per bylinėjimosi laiką atsakovai naudojosi kreditoriaus lėšomis, gavo iš to naudos, tuo pažeisdami kreditoriaus interesus ir turi mokėti palūkanas, kurios vertinamos kaip minimalūs kreditoriaus nuostoliai.

77Nagrinėjamu atveju atsakovų prievolė mokėti palūkanas, kaip civilinė atsakomybė, kyla iš jų, kaip skolininkų, neteisėtų veiksmų – pinigų nesumokėjimo geruoju, esant jų galiojančiai prievolei ieškovui, kaip kreditoriui. Teismas kritiškai vertina atsakovo Z. B., atstovaujančio atsakovą UAB „Kauzida“, argumentą, kad nėra teisinio pagrindo priteisti palūkanas, nes šioje byloje tarp atsakovų ir ieškovo yra susiklostę prievoliniai teisiniai santykiai. Teismas konstatuoja, kad situacija, kai prievolę pažeidę atsakovai gali naudotis ieškovo, kaip kreditoriaus, pinigais ir siekia nemokėti palūkanų, neskatina atsakovų, kaip skolininkų greičiau ir efektyviau įvykdyti prievolę, bet pažeidžia kreditoriaus teisėtus lūkesčius dėl prievolės pažeidimo gauti savo minimalių nuostolių atlyginimą.

78Ieškovas pagal LR CK 6.37 str. 2 d. ir CK 6.210 str. 1 d. pareiškė reikalavimus priteisti iš atsakovų ieškovo naudai 5 % dydžio metines palūkanas t.y. procesines palūkanas. Nagrinėjamu atveju neturi teisinės reikšmės, ar skolininko prievolė grąžinti priteistą sumą atsirado laidavimo, kaip papildomos (šalutinės) prievolės, pagrindu, nes atsakovo Z. B., kaip laiduotojo, atsakomybė yra tokia pati kaip ir pagrindinio skolininko, o procesinių palūkanų mokėjimas, kaip civilinė atsakomybė, kyla iš laiduotojo neteisėtų veiksmų – pinigų nesumokėjimo geruoju, esant jo galiojančiai prievolei grąžinti pinigus kreditoriui už kitą asmenį (LR CK 6.1 str. - 6.4 str., 6.6 str. 4 d., 6.70 str. 1 d., 6.76 str., 6.81 str., 6.189 str. 1 d., 6.193 str., 6.200 str. 1 d., 6.574 str., 6.245 str. 3 d., 6.256 str. 2 d., CPK 7 str., 8 str., 12 str., 177 str. -179 str., 185 str.).

79Dėl laikinųjų apsaugos priemonių ir bylinėjimosi išlaidų

802011-10-04 nutartimi (b.l. 109-111) pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės paliekamos galioti iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (LR CPK 150 str. 3 d.). Iš atsakovų priteistina lygiomis dalimis: ieškovo „Swedbank lizingas“, UAB naudai – jo sumokėtas 6281 Lt žyminis mokestis (b.l. 5); valstybės naudai – 43,04 Lt procesinių dokumentų įteikimo (b.l. 1a) išlaidų (CPK 79 str., 93 str., 96 str.).

81Dėl taikos sutarties sudarymo galimybių

82Teismas išaiškina, kad pagal CPK 87 str. 2 d, 140 str. 4 d. per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos šalys turi teisę sudaryti taikos sutartį dėl ginčo esmės ir pateikti ją teismui tvirtinti po sprendimo pirmosios instancijos teisme priėmimo, bet nepasibaigus jo apskundimo apeliacine tvarka terminui. Tokiu atveju pirmosios instancijos teismas, nutartimi patvirtinęs taikos sutartį, panaikina priimtą sprendimą ir bylą nutraukia, grąžinant 75 % žyminio mokesčio. Kol sprendžiamas taikos sutarties tvirtinimo klausimas, apeliacinio skundo padavimo termino eiga sustabdoma. Įsiteisėjusius teismo sprendimui, šalys turi teisę sudaryti taikos sutartį vykdymo procese LR CPK 595 straipsnio tvarka.

83Teismas, vadovaudamasis LR CPK 259 str., 263 str., 270 str.,

Nutarė

84Patenkinti ieškinį visiškai.

85Priteisti solidariai iš atsakovų UAB „Kauzida“ (j.a.k. 300543166) ir Z. B. (a.k. ( - ) 210920,04 Lt dydžio nuostolį dėl turto pardavimo, 7896,50 Lt papildomų išlaidų, 45228,05 Lt palūkanų po sutarčių nutraukimo, 5 % metinių palūkanų už priteistą 264044,59 Lt sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos 2011 m. spalio 4 d. iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ieškovo „Swedbank lizingas“, UAB (j. a. k. 111568069) naudai.

86Priteisti iš atsakovų UAB „Kauzida“ ir Z. B. po 3140,50 Lt žyminio mokesčio ieškovo „Swedbank lizingas“, UAB naudai.

87Priteisti iš atsakovų UAB „Kauzida“ ir Z. B. po 21,52 Lt bylinėjimosi išlaidų dėl procesinių dokumentų įteikimo valstybės naudai.

88Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti apskųstas apeliacine tvarka Lietuvos apeliaciniam teismui, paduodant apeliacinį skundą per Vilniaus apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo teisėja Neringa Švedienė, sekretoriaujant... 2. Teismas, išnagrinėjęs bylą,... 3. Ieškovas „Swedbank lizingas“, UAB pateikė ieškinį, prašydamas iš UAB... 4. - 210920,04 Lt dydžio nuostolį dėl turto pardavimo,... 5. - 7896,50 Lt dydžio papildomas išlaidas,... 6. - 45228,05 Lt palūkanų įmokų po sutarčių nutraukimo, iš viso 264044,59... 7. - 5 proc. metinių palūkanų nuo bylos iškėlimo teisme iki sprendimo... 8. - lygiomis dalimis priteisti 6281 Lt žyminį mokestį. Nurodė, kad ieškovas... 9. Atsakovai UAB „Kauzida“ ir Z. B. atsiliepimų į ieškinį nepateikė.... 10. Ieškinys tenkintinas visiškai.... 11. Lizingo (finansinės nuomos) sutartimi lizingo davėjas įsipareigoja įgyti... 12. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos CK 6.574 straipsniu, kai lizingo gavėjas... 13. Byloje nustatytos reikšmingos ginčui išspręsti aplinkybės... 14. 2007-02-23 UAB „Kauzida“ ir UAB Hansa lizingas (dabar „Swedbank... 15. 2007-04-13 UAB „Kauzida“ ir UAB Hansa lizingas (dabar „Swedbank... 16. -Lizingo sutartį Nr. LT050247 dėl savivartės priekabės Menci, 2007 m. (b.l.... 17. - Pirkimo –pardavimo sutartį Nr. LT050247/PPS dėl savivartės puspriekabės... 18. - Turto perdavimo aktą dėl savivartės puspriekabės Menci, 2007 m. (b.l.... 19. 2007-05-05 UAB „Kauzida“ ir UAB Hansa lizingas (dabar „Swedbank... 20. - Lizingo sutartį Nr. LT 051732 dėl priekabos Kempf SKM 34/3, 2001 m. (b.l.... 21. - Pirkimo - pardavimo sutartį Nr. LT051732/PPS dėl priekabos Kempf SKM 34/3,... 22. - Turto perdavimo aktą dėl priekabos Kempf SKM 34/3, 2001 m. (b.l. 38).... 23. 2007-05-15 UAB „Kauzida“ ir UAB Hansa lizingas (dabar „Swedbank... 24. - Pirkimo –pardavimo sutartį Nr. LT052337/PPS dėl vilkiko Man TGA 18.410,... 25. - Turto perdavimo aktą dėl vilkiko Man TGA 18.410, 2002 m. (b.l. 49).... 26. 2007-12-03 UAB „Kauzida“ ir UAB Hansa lizingas (dabar „Swedbank... 27. - Lizingo sutartį Nr. LT065131-32 dėl vilkiko Man 19.464, 2001 m. (b.l.... 28. - Lizingo sutartį Nr. LT065132 dėl puspriekabės Viberti S06RP, 2006 m. (b.l.... 29. - Pirkimo –pardavimo sutartį Nr. LT065131/PPS dėl vilkiko Man 19.464, 2001... 30. - Turto perdavimo aktą dėl vilkiko Man 19.464, 2001 m. (b.l. 65);... 31. - Turto perdavimo aktą dėl puspriekabės Viberti S06RP, 2006 m. (b.l. 66).... 32. 2008-05-21 UAB „Kauzida“ ir UAB Hansa lizingas (dabar „Swedbank... 33. - Lizingo sutartį Nr. LT074398 dėl sunkvežimio Man 33.414, 2001 m. (b.l.... 34. - Pirkimo –pardavimo sutartį Nr. LT074398/PPS dėl sunkvežimio Man 33.414,... 35. 2008-05-22 UAB Hansa lizingas (dabar „Swedbank lizingas“, UAB) ir UAB... 36. 2009-03-13 Z. B. ir UAB Hansa lizingas (dabar „Swedbank lizingas“, UAB)... 37. - Laidavimo sutartį Nr.LT051732/L (b.l. 34-35).... 38. - Laidavimo sutartį Nr. LT052337/L (b.l. 45-46).... 39. - Laidavimo sutartį Nr. LT065131/L (b.l. 58-59).... 40. - Laidavimo sutartį Nr. LT065132/L (b.l. 60-61).... 41. - Laidavimo sutartį Nr. LT074398/L (b.l. 73-74).... 42. 2009-08-04 „Swedbank lizingas“, UAB kreipėsi į UAB „Kauzida“ su... 43. 2009-09-02 „Swedbank lizingas“, UAB kreipėsi į UAB „Kauzida“ su... 44. 2010-03-02 „Swedbank lizingas“, UAB ir CMR Niderlandų BV sudarė... 45. 2010-03-22 UAB „Baltijos realizacijos centras“ išrašytos PVM sąskaitos... 46. 2010-04-28 UAB „Baltijos realizacijos centras“ PVM sąskaitos-faktūros... 47. 2010-04-29 „Swedbank lizingas“, UAB ir UAB „Baltijos realizacijos... 48. 2010-04-29 „Swedbank lizingas“ ir UAB „Baltijos realizacijos centras“... 49. 2010-05-18 „Swedbank lizingas“ ir BAS Truck B. V sudarė Pirkimo -... 50. 2010-05-25 UAB „Baltijos realizacijos centras“ PVM sąskaitos-faktūros... 51. 2011-03-07 „Swedbank lizingas“, UAB pateikė Z. B. reikalavimą Nr.... 52. 2011-03-07 „Swedbank lizingas“, UAB kreipėsi į UAB „Kauzida“ su... 53. 2011-09-21 „Swedbank lizingas“, UAB pažymoje dėl nuostolio dėl turto... 54. LR CK 6.70 straipsnyje nustatytas pavyzdinis prievolių įvykdymo užtikrinimo... 55. Laidavimas yra vienas iš įstatyme numatytų prievolių įvykdymo užtikrinimo... 56. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas formuoja praktiką, kad kai laiduotojas ir... 57. 2009-03-13 ieškovas ir Z. B. sudarė laidavimo sutartis Nr. LT047144/L,... 58. Kiekvieno lizingo gavėjo esminė pareiga yra mokėti lizingo įmoką.... 59. Teismas konstatuoja, kad byloje nėra įrodymų, kad ieškovas nebendradarbiavo... 60. Byloje nėra duomenų, kad ieškovas neteisėtu būdu padidino nuostolių... 61. Atsakovai neįrodė, kad ieškovas neteisingai paskaičiavo nuostolių dydį.... 62. - 210920,04 Lt dydžio nuostolio dėl turto pardavimo (b.l. 151-205),... 63. - 7896,50 Lt dydžio papildomų išlaidų (b.l. 142-146),... 64. - 45228,05 Lt palūkanų įmokų po sutarčių nutraukimo (b.l. 141).... 65. Atsižvelgiant į tai, kad ieškovas pateikė teismui įrodymus,... 66. 1) CK 6.574 straipsniu, nustatančiu, kad nutraukus lizingo sutartį, lizingo... 67. 2) Lizingo sutarčių bendrųjų sąlygų 11.2.2 punktus, pagal kuriuos lizingo... 68. 3) Lizingo sutarčių bendrųjų sąlygų 11.2.3 punktu, pagal kurį lizingo... 69. 4) Laidavimo sutartimis (11 p. ir 13 p., 20 p.), numatančiomis, kad... 70. Atsakovas Z. B., kaip laiduotojas, pagal atskiras sutartis privalo ieškovui... 71. Nagrinėjamu atveju pagrindinės sutartys yra konkrečios lizingo sutartys,... 72. Byloje nėra duomenų, kad ieškovas, vykdydamas turto realizavimą,... 73. Atsakovai neįrodė, kad ieškovas neteisingai paskaičiavo nesumokėtas... 74. Ieškovas prašo priteisti 7896,50 Lt papildomų išlaidų. Pagal lizingo... 75. Pažymėtina, jog UAB „Kauzida“ sumokėjo ieškovui „Swedbank... 76. Teismas pažymi, kad pagrindas priteisti palūkanas iki bylos iškėlimo ir... 77. Nagrinėjamu atveju atsakovų prievolė mokėti palūkanas, kaip civilinė... 78. Ieškovas pagal LR CK 6.37 str. 2 d. ir CK 6.210 str. 1 d. pareiškė... 79. Dėl laikinųjų apsaugos priemonių ir bylinėjimosi išlaidų... 80. 2011-10-04 nutartimi (b.l. 109-111) pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės... 81. Dėl taikos sutarties sudarymo galimybių... 82. Teismas išaiškina, kad pagal CPK 87 str. 2 d, 140 str. 4 d. per 30 dienų nuo... 83. Teismas, vadovaudamasis LR CPK 259 str., 263 str., 270 str.,... 84. Patenkinti ieškinį visiškai.... 85. Priteisti solidariai iš atsakovų UAB „Kauzida“ (j.a.k. 300543166) ir Z.... 86. Priteisti iš atsakovų UAB „Kauzida“ ir Z. B. po 3140,50 Lt žyminio... 87. Priteisti iš atsakovų UAB „Kauzida“ ir Z. B. po 21,52 Lt bylinėjimosi... 88. Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti apskųstas...