Byla e2-123-636/2019
Dėl pinigų grąžinimo už sumokėtą lėktuvo bilietą ir žalos atlyginimo

1Telšių apylinkės teismo Mažeikių rūmų teisėja Silva Gerybienė, sekretoriaujant teismo posėdžių sekretorei A. K., dalyvaujant ieškovės MB „Skruzdėliuko kelionės“ atstovui advokato padėjėjui L. M., atsakovui V. K.,

2viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės MB „Skruzdėliuko kelionės“ patikslintą ieškinį atsakovui V. K., išvadą teisme duodančiai institucijai Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai, dėl pinigų grąžinimo už sumokėtą lėktuvo bilietą ir žalos atlyginimo.

3Teismas

Nustatė

4ieškovė MB „Skruzdėliuko kelionės“ kreipėsi į teismą su ieškiniu ir patikslintu ieškiniu prašydama išnagrinėti kilusį ginčą tarp atsakovo V. K. ir ieškovės MB „Skruzdėliuko kelionės“ iš esmės ir pripažinti, kad atsakovo V. K. prašymas grąžinti pinigus už sumokėtą lėktuvo bilietą ir atlyginti žalą yra nepagrįstas, nes MB „Skruzdėliuko kelionės“ suteiktos paslaugos buvo tinkamos ir kokybiškos. Ieškovė ieškinyje nurodė, kad 2017 m. lapkričio 1 d. atsakovas įsigijo iš ieškovės administruojamo internetinio tinklalapio www.ryanairbilietai.com (toliau – ir tinklalapis) savo nepilnametei dukrai A. K. lėktuvo bilietą iš Rygos oro uosto į Didžiosios Britanijos Rytų Midlanso oro uostą. Skrydžio data – 2018 sausio 24 d. Atsakovas 2018 m. sausio 29 d. pateikė pretenziją ieškovei, kurioje nurodė, kad 2018 m. sausio 24 d. oro transporto bendrovė „Ryanair“ tarptautiniame Rygos oro uoste atsisakė įlaipinti nepilnametę A. K. į lėktuvą, nes jos ir ją lydinčio asmens lėktuvų rezervacijos nebuvo susietos, t. y. bilietai techniškai nesujungti (nepilnametis asmuo turi būti lydimas suaugusio asmens ir šių asmenų bilietų rezervacijos turi būti sujungtos). Atsakovas nurodė, kad šios aplinkybės ieškovė neinformavo. Ieškovė paaiškino, jog A. K. ir ją lydėjusio asmens lėktuvo bilietai buvo įsigyti iš skirtingų internetinių tinklalapių, priklausančių skirtingiems pardavėjams / tarpininkams, todėl jų bilietai, rezervacijos, nebuvo susietos, t. y bilietai nebuvo sujungti. Atsakovui buvo pateiktos ieškovės sąlygos ir taisyklės bei oro transporto bendrovės „Ryanair“ taisyklės, kuriose aiškiai ir nedviprasmiškai buvo nurodyta, jog nepilnametis asmuo gali skristi tik su jį lydinčiu suaugusiu asmeniu, t. y. tik susiejus registracijas, kad būtų matomas lydintysis suaugęs asmuo.

5Teismo posėdžio metu ieškovės MB „Skruzdėliuko kelionės“ atstovas advokato padėjėjas L. M. palaikė procesiniuose dokumentuose išdėstytą poziciją. Papildomai nurodė, kad tinkamai suteikė paslaugas. Atsakovas bilietą įsigijo iš tarpininko, su taisyklėmis susipažino, o taisyklės yra tokios pačios, kaip ir oro vežėjo. Ieškovė nėra įgaliota teikti daugiau sąlygų, nei oro vežėjas. Atsakovas atliko registraciją į skrydį, bilietas buvo tinkamas. Atsakovas nebandė susisiekti su ieškove dėl susidariusios situacijos. Ieškovė per penkias minutes būtų atlikusi bilietų sujungimą.

6Teismo posėdžio metu atsakovas V. K. nurodė, kad ieškovė nesuteikė visapusiškos informacijos ir nežinojo, kad reikia bilietus sujungti. Dukra į oro uostą atvyko apie 9 val., atliko patikras ir prie išvykimo vartų laukė skrydžio. Pradėjus laipinti į lėktuvą keleivius, dukrai buvo pranešta, kad negalės skristi, nes bilietai nėra susieti.

7Teismo posėdžio metu liudytoja K. K. parodė, kad sesuo R. A. nusipirko bilietą į Didžiąją Britaniją ir pasiūlė nupirkti bilietą ir dukrai A. K.. Nupirko bilietą dukrai A. K.. Kadangi dukra yra nepilnametė, todėl sesei parašė notarinį įgaliojimą dėl dukros kelionės. Liudytoja išvykimo dieną nuvežė į oro uostą dukrą ir seserį. Grįžus į Mažeikius, sesuo paskambino ir pasakė, kad jų bilietai nėra sujungti, todėl jos dukra negali išskristi. Sesuo sužinojusi, kad nėra sujungti bilietai, darbuotojų prašė sujungti bilietus ir leisti išskristi, bet nepavyko to padaryti. Nežinojo, kad reikia sujungti bilietus, nes taisyklėse nebuvo parašyta.

8Teismo posėdžio metu liudytoja R. A. parodė, kad tądien atvyko į oro uostą. Tik prieš lipant į lėktuvą, darbuotojos pasakė, kad vaikas turi suaugusiojo bilietą, o tokiu atveju, bilietai turi būti sujungti. Sujungti negalėjo, nes buvo likę mažai laiko ir oro uoste niekas neaiškino: kokius veiksmus reikia atlikti. Pasakė, kad bilietas yra netinkamas. Liudytoja pirko bilietą tiesiogiai iš oro vežėjo, o atsakovo dukra iš tarpininko. Liudytoja nežinojo, kad reikia sujungti tuos bilietus. Vaikas patyrė daug streso ir verkė.

9Patikslintas ieškinys atmestinas.

10Teismo nustatytos faktinės aplinkybės

112017 m. lapkričio 1 d. atsakovas įsigijo iš ieškovės administruojamo internetinio tinklalapio www.ryanairbilietai.com savo nepilnametei dukrai A. K. lėktuvo bilietą iš Rygos oro uosto į Didžiosios Britanijos Rytų Midlanso oro uostą. Skrydžio data – 2018 m. sausio 24 d. Atsakovas 2018 m. sausio 29 d. pateikė pretenziją ieškovei, kad 2018 m. sausio 24 d. oro vežėjas „Ryanair“ tarptautiniame Rygos oro uoste atsisakė įlaipinti nepilnametę A. K. į lėktuvą, nes jos ir ją lydinčio asmens lėktuvų rezervacijos nebuvo susietos, t. y. techniškai nesujungti bilietai (nepilnametis asmuo turi būti lydimas suaugusio asmens ir šių asmenų bilietų rezervacijos turi būti sujungtos). 2018 m. vasario 15 d. ieškovė pateikė atsakovui atsakymą į pretenziją, kuriame paaiškino, jog A. K. ir ją lydėjusio asmens lėktuvo bilietai buvo įsigyti iš skirtingų internetinių tinklalapių, todėl jų bilietai, rezervacijos, nebuvo susietos, t. y bilietai nebuvo sujungti. Atsakovui buvo pateiktos ieškovės sąlygos ir taisyklės bei oro transporto bendrovės „Ryanair“ taisyklės, kuriose aiškiai ir nedviprasmiškai buvo nurodyta, jog nepilnametis asmuo gali skristi tik su jį lydinčiu suaugusiu asmeniu, t. y. tik susiejus registracijas, kad būtų matomas lydintysis suaugęs asmuo. Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba 2018 m. rugpjūčio 31 d. nutarimu Nr. 10-1205 nutarė iš dalies patenkinti atsakovo prašymą, t. y. grąžinti V. K. 88,94 Eur sumą. Nurodoma, jog ieškovė turėjo pareigą suteikti vartotojui (atsakovui), informaciją apie būtiną sąlygą – susieti rezervacijas / bilietus, jeigu skrydžio bilietas jaunesniam nei 16 metų asmeniui yra perkamas atskirai, t. y. ne viena rezervacija su jį lydinčio vyresnio nei 16 metų asmens ar jį lydinčiam vyresniam nei 16 metų asmeniui perkant bilietą iš kito bilietų platintojo. Be to, pažymima ir tai, jog ieškovės sąlygose ir taisyklėse yra numatyta sąlyga, kad asmenys iki 14 metų gali keliauti tik su jį lydinčiu asmeniu yra klaidinanti. Tarnyba nurodė, jog oro transporto bendrovės „Ryanair“ sąlygose numatyta, jog būtent asmenys iki 16 metų privalo turėti vyresnį nei 16 metų lydintį asmenį. Ieškovės Sąlygose ir taisyklėse nėra informacijos apie asmens, kurio amžius yra jaunesnis nei 14 metų privalomą rezervacijos / bilietų sujungimą su jį lydinčiu asmeniu, o tik informacijos pateikimas apie privalomumą turėti lydintį asmenį nepilnamečiui asmeniui iki 14 metų, laikytina nepakankamu informacijos suteikimu. Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba 2018 m. lapkričio 12 d. raštu dėl išvados civilinėje byloje pateikimo Nr. 4E-1468 nurodė, kad argumentai ir įrodymai, kuriais remiantis priimtas Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos sprendimas, yra išdėstyti nutarime.

12Dėl šalių santykių kvalifikavimo

13Teismų praktikoje nuosekliai pažymima, kad tam, jog asmens, kuris kreipėsi į teismą pažeistos teisės ar teisėto intereso gynybos, reikalavimas būtų patenkintas, turi būti identifikuotas materialusis teisinis santykis, kuris sieja ginčo šalis, ir iš jo kylanti ieškovo reikalavimo teisė (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2016 m. vasario 26 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-117-687/2016; 2015 m. spalio 2 d. nutartį civilinėje byloje Nr. e3K-3-492-313/2015; 2012 m. kovo 20 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-105/2012).

14Byloje nustatyta, kad ieškovė teikė paslaugas, susijusias su lėktuvų bilietų pardavimu, t. y. organizavo, kontroliavo šių bilietų pardavimą, teikė informaciją apie skrydžius, atliko kitus veiksmus. Atsakovas ieškovės administruojamoje interneto svetainėje www.ryanairbilietai.com pirko skrydžio bilietą. Teismas šalių santykius kvalifikuoja kaip atlygintinų paslaugų teikimo teisinius santykius.

15Paslaugų sutartimi viena šalis (paslaugų teikėjas) įsipareigoja pagal kitos šalies (kliento) užsakymą suteikti klientui tam tikras nematerialaus pobūdžio (intelektines) ar kitokias paslaugas, nesusijusias su materialaus objekto sukūrimu (atlikti tam tikrus veiksmus arba vykdyti tam tikrą veiklą), o klientas įsipareigoja už suteiktas paslaugas sumokėti ( Civilinio Kodekso, toliau-CK 6.716 straipsnio 1 dalis). Pažymėtina, kad kasacinis teismas, pasisakydamas dėl analogiškų santykių kvalifikavimo, jau yra nurodęs, jog oro vežėjų teikiamų paslaugų jų pageidaujantiems klientams pardavimas, atsiskaitymo už jas kontrolė ir organizavimas, bilietų išdavimas, keitimas, informacijos teikimas apie skrydžius ir kt. yra atlygintinų paslaugų teikimas (CK 6.716 straipsnio 1 dalis) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2015 m. gegužės 15 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-289-421/2015). Bilietų pardavimo paslaugų teikimas yra susijęs su vežimo sutartimi, tačiau ieškovė nėra vežėja CK 6.809 straipsnio 1 dalies prasme, t. y. į jos teikiamų paslaugų ratą nepatenka įsipareigojimas nuvežti keleivį į paskirties punktą. Išdėstytų argumentų pagrindu teismas kvalifikuoja šalių santykius kaip paslaugų teikimo.

16Vadovaujantis CK 6.716 straipsnio 4 dalimi, atlygintinų paslaugų teikimo sutartis taip pat gali būti priskiriama vartojimo sutarčių kategorijai (CK 6.2281 straipsnis). CK 6.2281 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta, kad vartojimo sutartimi verslininkas įsipareigoja perduoti vartotojui prekes nuosavybės teise arba suteikti paslaugas vartotojui, o vartotojas įsipareigoja priimti prekes ar paslaugas ir sumokėti jų kainą. Šio straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad vartotojas – fizinis asmuo, su savo verslu, prekyba, amatu ar profesija nesusijusiais tikslais (vartojimo tikslais) siekiantis sudaryti ar sudarantis sutartis. Nurodyto straipsnio 3 dalyje apibrėžta, kad verslininkas – fizinis asmuo arba juridinis asmuo ar kita organizacija, ar jų padalinys, savo prekybos, verslo, amato arba profesijos tikslais siekiantys sudaryti ar sudarantys sutartis, įskaitant asmenis, veikiančius verslininko vardu arba jo naudai. Juridinis asmuo gali būti laikomas verslininku neatsižvelgiant į jo dalyvių teisinę formą.

17Byloje nustatytos faktinės aplinkybės, kad atsakovas yra fizinis asmuo, pirkęs lėktuvo bilietą asmeniniam naudojimui (dukrai), nesusijusiam su verslu, prekyba, amatu ar profesija, t. y. vartojimo tikslui. Atsakovas pirko bilietą per ieškovę, vykdančią verslo veiklą, susijusią su keleivių vežimo bilietų platinimu ir kt. tarpininkavimo paslaugų teikimu. Nurodytos aplinkybės leidžia daryti išvadą, kad atsakovas – vartotojas, o ieškovė – verslininkė, todėl šalis siejusi atlygintinų paslaugų sutartis pripažintina ir vartojimo sutartimi (CK 6.2281 straipsnis).

18Dėl vartotojų informavimo pareigos vykdymo

19CK 6.719 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta, kad, prieš sudarant paslaugų sutartį, paslaugų teikėjas privalo suteikti klientui išsamią informaciją, susijusią su teikiamų paslaugų prigimtimi, jų teikimo sąlygomis, paslaugų kaina, paslaugų teikimo terminais, galimomis pasekmėmis, bei kitokią informaciją, turinčią įtakos kliento apsisprendimui sudaryti sutartį. CK 6.718 straipsnio 1–3 dalyse nustatyta, jog teikdamas paslaugas paslaugų teikėjas privalo veikti sąžiningai ir protingai, kad tai labiausiai atitiktų kliento interesus; atsižvelgiant į paslaugų rūšį, paslaugų teikėjas, teikdamas paslaugas, turi veikti laikydamasis nusistovėjusios praktikos ir atitinkamos profesijos standartų; paslaugų teikėjas privalo teikti paslaugas pagal sutarties sąlygas ir kliento nurodymus. CK 6.716 straipsnio 5 dalyje nurodyta, kad atskirų rūšių atlygintinoms paslaugoms kiti įstatymai gali nustatyti papildomus reikalavimus, nenumatytus šiame skyriuje.

20Be CK nuostatų, ginčo santykiams taikytinas specialusis teisės aktas – Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2006 m. balandžio 20 d. įsakymu Nr. 3-147 patvirtintos Keleivių, bagažo, pašto ir krovinių vežimo orlaiviais taisyklės, nustatančios, be kita ko, bilietų pardavėjų teises, pareigas bei atsakomybę. Ieškovė nagrinėjamu atveju atitinka bilietų pardavėjo apibrėžtį, pateiktą Taisyklių 3 punkte: bilietų pardavėjas – oro transporto bilietų pardavėjas, kuris nėra oro vežėjas ar kelionių organizatorius ir kuris tarpininkauja, kad būtų sudaryta keleivio vežimo sutartis dėl atskiro ar į organizuotą turistinę kelionę įeinančio skrydžio. Pagal Taisyklių 9 punktą bilieto rezervavimo metu oro vežėjas, kelionių organizatorius ar bilietų pardavėjas privalo užtikrinti, kad keleivis turės galimybę susipažinti su oro vežėjo taisyklėmis. Keleiviui prieš įsigyjant bilietą turi būti raštu ar elektroninėje laikmenoje pateikiamos pagrindinės vežimo sąlygos. Pagrindinės vežimo sąlygos apima ir informaciją apie būtinus keleivio kelionės dokumentus (Taisyklių 3 punktas). Jeigu keleivio vežimo sutartis sudaroma elektroninėmis ryšio priemonėmis, oro vežėjas, kelionių organizatorius ar bilietų pardavėjas turi užtikrinti, kad keleivis, prieš įsigydamas bilietą, galėtų susipažinti su pagrindinėmis vežimo sąlygomis. Prievolė pateikti informaciją apie pagrindines vežimo sąlygas galioja visiems Lietuvos Respublikoje veikiantiems oro vežėjams, kelionių organizatoriams ir bilietų pardavėjams (Taisyklių 9 punktas). Tos pačios nuostatos dėl informacijos turinio ir teikimo tvarkos pakartotos ir aptariant keleivio teises (Taisyklių 13.1 punktas), kur nurodyta, kad keleivis turi teisę gauti teisingą, tikslią ir aiškią informaciją apie vežimo sąlygas ir tvarką, nustatytą oro vežėjo taisyklėse, visose bilietų pardavimo vietose (ši nuostata galioja ir bilietų platinimui elektroninėmis priemonėmis).

21Pripažinus, kad šiuo atveju šalis siejusi atlygintinų paslaugų sutartis kvalifikuotina ir vartojimo sutartimi, sprendžiant ginčą taikytini taip pat vartotojų teisės į informaciją reikalavimai. CK 6.2286 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta verslininko pareiga ne tik suteikti vartotojui būtiną, teisingą, išsamią ir neklaidinančią informaciją, bet ir nustatyta, kad informacija privalo būti suteikta aiškiai ir suprantamai. Itin detalūs reikalavimai dėl vartotojui pateikiamos informacijos turinio nustatyti sudarant nuotolines sutartis, ji privalo būti suteikiama aiškiai ir suprantamai (CK 6.2287 straipsnis).

22Atsakovas nurodo, kad įsigyjant bilietus jam nebuvo suteikta teisinga ir išsami informacija apie bilietų sujungimą. Byloje nustatyta, kad ieškovės (bilietų pardavėjos) interneto svetainėje teikiama informacija apie pagrindines vežimo sąlygas, su ja privalo susipažinti bilietą įsigyjantis asmuo. Teismas konstatuoja, jog ieškovė tinkamai neįgyvendino savo pareigos informuoti atsakovą apie skrydžio sąlygas, tarp jų – bilietų sujungimą. Ieškovė pateikia oro vežėjo skrydžio sąlygas, tačiau oro vežėjo tinklalapyje nėra suteikiama galimybė atskirai, t. y. kartu neįsigyjant skrydžio bilieto vyresniam nei 16 metų amžiaus asmeniui, įsigyti skrydžio bilietą jaunesniam nei 16 metų amžiaus asmeniui, kaip priešingai daro ieškovė (Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos 2018 m. rugpjūčio 31 d. nutarimas Nr. 10-1205). Todėl ieškovė neįvykdė jai tenkančios informavimo pareigos, teikiama informacija nebuvo aiški, suprantama, išsami. Informacija buvo esminė, turinti įtakos apsisprendimui pasirinkti atitinkamą skrydį ir sudaryti vežimo sutartį, todėl iškreipė atsakovo elgesį.

23Kasacinio teismo praktikoje ne kartą pažymėta, kad vartotojas, kaip sutarties šalis, dėl objektyvių priežasčių – disponavimo informacija galimybių, patirties, laiko stokos ir kitų panašių aplinkybių – yra nelygiavertėje padėtyje su kita sutarties šalimi – pardavėju ar paslaugų teikėju, todėl vartojimo sutarties institutas yra grindžiamas silpnesniosios sutarties šalies (vartotojo) teisinės apsaugos doktrina (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. kovo 28 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-137/2011). Teismas bylos kontekste pažymi, kad pranašesnė vartojimo santykių šalis – ieškovė, tinkamai nevykdė savo pareigas vartotojui (atsakovui). Pažymėtina, jog pareiga įrodyti, kad prieš sudarant sutartį vartotojui buvo tinkamai suteikta reikalinga informacija, tenka verslininkui (CK 6.2286 straipsnio 4 dalis, 6.2287 straipsnio 5 dalis). Minėta, pagal teisinį reglamentavimą užtikrinti, kad būtų aiškiai ir suprantamai suteikta visa informacija apie vežimo sąlygas, yra ieškovės pareiga, todėl priteistina suma už skrydžio maršrutu Ryga – Rytų Midlansas (Didžioji Britanija) bilietą (68,82 Eur). Atsižvelgiant į tai, kad atsakovo gyvenamoji vieta yra nurodyta Mažeikių r. sav., Tirkšlių mstl., vadovaujantis teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principais bei tikėtinumo taisykle, atsakovo dukrą reikėjo nuvežti iš gyvenamosios vietos į Rygos oro uostą, tikėtina, kad atsakovo žmona vežė iš savo gyvenamosios vietos, t. y. Mažeikių r. sav., Tirkšlių mstl., atsakovui – vyrui – V. K. priklausančiu automobiliu „FORD MONDEO“. Nepaisant to, jog atsakovas neišsaugojo kuro kvito, tačiau visais atvejais įveikti tam tikrus atstumus automobiliu yra reikalingas kuras, todėl atsakovui nepateikus kuro kvito kopijos, yra preziumuojama, jog kelionei į Rygos oro uostą buvo reikalingas kuras. Atstumas tarp Mažeikių r. sav., Tirkšlių mstl. ir Rygos oro uosto sudaro 164 km. Atsakovo žmona vežė ne tik savo dukrą A. K., tačiau ir R. A., kuri iš Rygos oro uosto išskrido. Atsakovo žmona grįžusi namo, turėjo vėl grįžti į oro uostą, pasiimti dukros ir grįžti atgal. Taigi, žala dėl kuro išlaidų apskaičiuojama 164 km x 2 = 328 km. Automobilio gamintojo duomenimis kuro sąnaudos yra 5,9 l/100 km. Vadinasi, automobiliu „FORD MONDEO“ įveikti 328 km apytiksliai prireikė 19,35 litrų dyzelino. Vidutinė dyzelinio kuro kaina 2018 m. sausio 23 d. (diena prieš kelionę) – 1,04 Eur. Taigi nuvažiavus 328 km, kuro sąnaudos buvo lygios 19,35 l, o kuro išlaidos lygios 20,12 Eur. Faktiškai patirtų nuostolių suma yra lygi 20,12 Eur, todėl ši suma priteistina, iš ieškovės. Iš ieškovės atsakovo naudai priteistina iš viso 88,94 Eur suma.

24Dėl bylinėjimosi išlaidų

25Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies (CPK 93 straipsnio 1 dalis). Ieškinį atmetus iš atsakovo nepriteistinos ieškovės patirtos bylinėjimosi išlaidos. Atsakovas nepateikė teismui duomenų apie turėtas bylinėjimosi išlaidas, todėl jos nepaskirstomos.

26Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259–268, 270, 385 straipsniais, teismas

Nutarė

27patikslintą ieškinį atmesti.

28Priimti ieškinio atsisakymą ir toje dalyje bylą nutraukti.

29Iš ieškovės MB „Skruzdėliuko kelionės“, j. a. k. 304375011, atsakovo V. K., a. k. ( - ) naudai priteisti 88,94 Eur (aštuoniasdešimt aštuonis eurus 94 ct).

30Teismo sprendimas per trisdešimt dienų nuo sprendimo priėmimo dienos gali būti skundžiamas Šiaulių apygardos teismui, paduodant apeliacinį skundą per sprendimą priėmusį teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Telšių apylinkės teismo Mažeikių rūmų teisėja Silva... 2. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą... 3. Teismas... 4. ieškovė MB „Skruzdėliuko kelionės“ kreipėsi į teismą su ieškiniu ir... 5. Teismo posėdžio metu ieškovės MB „Skruzdėliuko kelionės“ atstovas... 6. Teismo posėdžio metu atsakovas V. K. nurodė, kad ieškovė nesuteikė... 7. Teismo posėdžio metu liudytoja K. K. parodė, kad sesuo R. A. nusipirko... 8. Teismo posėdžio metu liudytoja R. A. parodė, kad tądien atvyko į oro... 9. Patikslintas ieškinys atmestinas.... 10. Teismo nustatytos faktinės aplinkybės... 11. 2017 m. lapkričio 1 d. atsakovas įsigijo iš ieškovės administruojamo... 12. Dėl šalių santykių kvalifikavimo ... 13. Teismų praktikoje nuosekliai pažymima, kad tam, jog asmens, kuris kreipėsi... 14. Byloje nustatyta, kad ieškovė teikė paslaugas, susijusias su lėktuvų... 15. Paslaugų sutartimi viena šalis (paslaugų teikėjas) įsipareigoja pagal... 16. Vadovaujantis CK 6.716 straipsnio 4 dalimi, atlygintinų paslaugų teikimo... 17. Byloje nustatytos faktinės aplinkybės, kad atsakovas yra fizinis asmuo,... 18. Dėl vartotojų informavimo pareigos vykdymo ... 19. CK 6.719 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta, kad, prieš sudarant paslaugų... 20. Be CK nuostatų, ginčo santykiams taikytinas specialusis teisės aktas –... 21. Pripažinus, kad šiuo atveju šalis siejusi atlygintinų paslaugų sutartis... 22. Atsakovas nurodo, kad įsigyjant bilietus jam nebuvo suteikta teisinga ir... 23. Kasacinio teismo praktikoje ne kartą pažymėta, kad vartotojas, kaip... 24. Dėl bylinėjimosi išlaidų ... 25. Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi... 26. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259–268, 270,... 27. patikslintą ieškinį atmesti.... 28. Priimti ieškinio atsisakymą ir toje dalyje bylą nutraukti.... 29. Iš ieškovės MB „Skruzdėliuko kelionės“, j. a. k. 304375011, atsakovo... 30. Teismo sprendimas per trisdešimt dienų nuo sprendimo priėmimo dienos gali...