Byla N2-1299-127/2014
Dėl santuokos nutraukimo esant sutuoktinio kaltei, taip pat ieškovės K. D. ieškinį atsakovui D. B. A/S, veikiančiam per D. B. A/S Lietuvos filialą, dėl laidavimo sutarties pripažinimo negaliojančia ir trečiojo asmens, pareiškusio savarankiškus reikalavimus, D. B. A/S, veikiančio per D. B. A/S Lietuvos filialą, ieškinį atsakovams K. D., A. M., G. M. dėl skolos bei palūkanų priteisimo

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Jūratė Trinkūnienė, sekretoriaujant Ingridai Valickienei, dalyvaujant ieškovei K. D., ieškovės atstovui advokatui P. Č., trečiojo asmens, pareiškusio savarankiškus reikalavimus, D. B. A/S, veikiančio per D. B. A/S Lietuvos filialą, atstovei V. M., viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovės K. D. ieškinį atsakovui T. M. dėl santuokos nutraukimo esant sutuoktinio kaltei, taip pat ieškovės K. D. ieškinį atsakovui D. B. A/S, veikiančiam per D. B. A/S Lietuvos filialą, dėl laidavimo sutarties pripažinimo negaliojančia ir trečiojo asmens, pareiškusio savarankiškus reikalavimus, D. B. A/S, veikiančio per D. B. A/S Lietuvos filialą, ieškinį atsakovams K. D., A. M., G. M. dėl skolos bei palūkanų priteisimo ir

Nustatė

21995-11-25 Vilniaus miesto CM skyriuje įregistruota T. M. ir K. D. santuoka (įrašo Nr. 3339). Santuokoje 1996-05-01 sutuoktiniai susilaukė sūnaus A. M., kuris jau sulaukė pilnametystės.

3I. K. D. pareiškė ieškinį, kuriame nurodė, kad sutuoktinis dažnai išgėrinėdavo, būdamas neblaivus, triukšmaudavo namuose, smurtavo prieš ją ir sūnų tiek psichologiškai, tiek fiziškai. Atsakovas dažnai keisdavo darbovietes, neturėjo pajamų ir neišlaikė šeimos, visą santuokoje įgytą turtą įkeitė bankui paimto kredito grąžinimui užtikrinti. 2005 metų spalio mėnesį po eilinio atsakovo išprovokuoto konflikto ieškovė su sūnumi persikėlė gyventi pas savo tėvus, kur gyvena iki šiol. Ieškovė beveik devynerius metus gyvena be sutuoktinio, atnaujinti vedybio gyvenimo nebesitiki ir nenori. Patikslinusi ieškinio reikalavimus, ieškovė prašė teismo santuoką nutraukti dėl sutuoktinio T. M. kaltės; priteisti iš T. M. 5000 Lt neturtinei žalai atlyginti; po santuokos nutraukimo palikti ieškovei pavardę D.; priteisti iš T. M. 40300 Lt įsiskolinimą už sūnaus A. naudai įvykdytą išlaikymo prievolę; pripažinti, kad santuokos nutraukimas sutuoktinių turtinėms teisėms pasekmes sukėlė nuo 2005 metų spalio mėnesio, kai sutuoktiniai nustojo gyventi kartu; padalinti bendrąją jungtinę sutuoktinių nuosavybę lygiomis dalimis, priteisiant natūra T. M. visus nekilnojamuosius daiktus (butą ir du žemės sklypus), kurių vertė 437500 Lt, o ieškovei priteisiant iš atsakovo 218750 Lt kompensaciją už jos turto dalį; pripažinti skolinius įsipareigojimus D. B. A/S, veikiančiam per D. B. A/S Lietuvos filialą, asmenine T. M. prievole; pripažinti skolinius įsipareigojimus J. S. asmenine K. D. prievole (t.1 b.l. 2-12, t.2 b.l. 52-55, 169-171). A. T. M. atysiliepime į ieškinį nurodė, kad ieškovei buvo sudarytos visos sąlygos studijuoti, vėliau dirbti, nes šeimą visokeriopai rėmė atsakovo tėvai. Ieškovė niekada nepaisė sutuoktinio nuomonės ir interesų, nuolat jai buvo mažai pinigų, nes ieškovė tenkino savo užgaidas. Atsakovas nėra smurtavęs prieš ieškovę, nes visada ją gerbė kaip moterį ir savo sūnaus motiną. Atsakovas prašė teismo santuoką nutraukti dėl sutuoktinės K. D. kaltės arba dėl abiejų sutuoktinių kaltės; pripažinti, kad santuokos nutraukimas sutuoktinių turtinėms teisėms pasekmes sukėlė nuo 2005 metų spalio mėnesio, kai sutuoktiniai nustojo gyventi kartu; visus kitus ieškovės reikalavimus atmesti (t.1 b.l. 153-181). Teismo posėdžiuose dalyvauti T. M. atsisakė pateikdamas 2014-06-02 rašytinį pranešimą Nr. DOK-63187 (t.2 b.l. 152).

4I. K. D.pareiškė ieškinį atsakovui D. B. A/S, veikiančiam per D. B. A/S Lietuvos filialą, dėl 2005-11-09 laidavimo sutarties Nr. ( - ), kuria įsipareigojo solidariai atsakyti bankui, jeigu T. M. neįvykdys prievolių pagal kredito sutartį, pripažinimo negaliojančia. Ji nurodė, kad banke nebuvusi, laidavimo sutarties neskaičiusi, ją pasirašė T. M. brolio automobilyje prie savo darbovietės – Teisingumo ministerijos. Tiek kredito, tiek laidavimo sutartys buvę sudarytos ne šeimos interesais, nes faktiškai šeimos santykių tuo metu tarp sutuoktinių jau nebebuvo. Kreditas buvo imamas atsakovo tėvų A. ir G. M. interesais, ką patvirtina tas faktas, kad už kreditą įgytas nekilnojamasis turtas ( - ) Vilniaus m. sav. 2005-12-16 buvo perleistas neatlygintinai G. M.. Laidavimo sutartis sudaryta dėl esminio suklydimo, todėl turi būti pripažinta negaliojančia CK 1.90 straipsnio pagrindu (civ. bylos Nr. ( - )b.l. 1-6). A. D. Bank A/S, veikiantis per D. B. A/S Lietuvos filialą, paaiškino, kad teismui pateikti rašytiniai įrodymai, patvirtinantys, kad K. D. su sutuoktiniu T. M. siekė gauti kreditą banke. Jie pateikė kredito paraišką, nurodydami, kad abu gyvena bute S. Ž. g. 23-13 Vilniaus m. sav., teismo leidimą įkeisti šeimos būstą, ieškovė pateikė pažymą iš LR Teisingumo ministerijos apie gaunamo darbo užmokesčio dydį, tapatybę patvirtinančius dokumentus, pas notarą pasirašė hipotekos lakštą. Ieškovės amžius, išsilavinimas, užimamos pareigos, bei visa eilė veiksmų, atliktų kreditui gauti, rodo, kad ieškovė negalėjo suklysti ir nesuprasti, kokią sutartį ji pasirašo. Ieškovės reikalavimas pripažinti laidavimo sutartį negaliojančia yra nepagrįstas (t.2 b.l. 178-182). Vilniaus apygardos teismo 2014-03-17 nutartimi ieškinys dėl laidavimo sutarties pripažinimo negaliojančia prijungtas prie santuokos nutraukimo bylos ir perduotas nagrinėti Vilniaus miesto apylinkės teismui (civ. bylos Nr. ( - )b.l. 115-116).

5Tretysis asmuo D. B. A/S, veikiantis per D. B. A/S Lietuvos filialą, pareiškė reikalavimą pagal 2005-11-09 kredito sutartį Nr. ( - ) ir 2005-11-09 laidavimo sutartį Nr. ( - )-1 bei 2005-11-09 laidavimo sutartį Nr. ( - ) priteisti solidariai iš atsakovų T. M., A. M., G. M. ir K. D. 168 657,65 EUR bei 177,23 Lt skolą ir nuo šios sumos paskaičiuotas 11 (vienuolikos) procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (civ. byla Nr.2-( - )-553/2014 t.1 b.l. 1-11). Vilniaus apygardos teismo 2014-03-07 nutartimi išskirtas D. B. A/S, veikiančio per D. B. A/S Lietuvos filialą, šis reikalavimas atsakovams T. M., K. D., A. M. ir G. M. į atskirą bylą (civ. byla Nr.2-4059-553/2014 t.3 b.l. 50-51) ir Vilniaus apygardos teismo 2014-03-20 nutartimi prijungtas prie santuokos nutraukimo bylos, perduodant nagrinėti Vilniaus miesto apylinkės teismui (civ. bylos Nr. 2-( - )t.3 b.l. 52-53). Posėdžio metu banko atstovė pareiškė, kad palaiko patikslintą ieškinio dalyko reikalavimą priteisti solidariai iš atsakovų A. M., G. M. ir K. D. 168 657,65 EUR bei 177,23 Lt skolos ir nuo šios sumos paskaičiuotas 11 (vienuolikos) procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, eliminuodama iš atsakovų T. M. (t.3 b.l. 19-20). K. D. su šiuo reikalavimu nesutiko. Teismo posėdžiuose dalyvauti T. M. atsisakė pateikdamas 2014-06-02 rašytinį pranešimą Nr. DOK-63187 (t.2 b.l. 152). A. M. ir G. M. apie posėdžio laiką bei vietą pranešta tinkamai (t.2 b.l. 207-208), į teismo posėdį atsakovai neatvyko, byla nagrinėjama atsakovams nedalyvaujant (( - ) str. 2 d.).

6I. K. D. ir trečiojo asmens, pareiškusio savarankiškus reikalavimus, D. B. A/S, veikiančio per D. B. A/S Lietuvos filialą, ieškiniai tenkinami iš dalies šiais motyvais.

7Dėl santuokos nutraukimo, sutuoktinių kaltės, neturtinės žalos atlyginimo

8Teismų praktikoje suformuota nuostata, kad santuoka laikoma faktiškai iširusia, jeigu daugiau nei metus sutuoktiniai gyvena skyrium, netvarko bendrai ūkio ir negyvena santuokinio gyvenimo. Byloje nustatyta, kad beveik devynerius metus sutuoktiniai kartu negyvena. I. K. D.su sūnumi persikėlė gyventi į tėvų butą ( - )Vilniaus m. sav., atsakovas T. M. liko gyventi šeimos bute S. Ž. g. 23-13 Vilniaus m. sav. Atnaujinti vedybinio gyvenimo nenori nei vienas iš sutuoktinių. Formaliai besitęsiantis buvimas santuokoje neturi prasmės, todėl šalių santuoka turi būti nutraukta (CK 3.49 str. 2 d.).

9Dėl susiklosčiusios padėties sutuoktiniai kaltino vienas kitą, tačiau išanalizavęs ir įvertinęs surinktus įrodymus teismas daro išvadą, kad santuoka iširo dėl T. M. kaltės, nes jis žiauriai elgėsi su sutuoktine (CK 3.60 str. 3 d.). Iš teismo medicinos specialisto išvados Nr. 6680 matyti, kad 1999-11-25 atsakovas kumščiais sumušė ieškovę, padarydamas jai kūno sužalojimus (t.1 b.l. 16-17). Teismo posėdyje išklausytos liudytojos E. D. ir J. J. patvirtino, kad atsakovui būdingi smurto protrūkiai, liudytojos matė ieškovę kruviną, su „mėlynėm“, apdraskytą (t.2 b.l. 30). Smurtas šeimoje netoleruotinas ir nepateisinamas, todėl įrodžius smurto faktą pripažįstama, kad atsakovas yra kaltas dėl santuokos iširimo. Tuo tarpu atsakovas nepateikė teismui įrodymų, kad ieškovė tenkino vien savo asmeninius poreikius, nepaisė jo interesų, nesistengė išsaugoti šeimos ir visaip kitaip nevykdė sutuoktinės pareigų (( - ) str.).

10Įstatymas suteikia kitam sutuoktiniui iš kalto dėl santuokos iširimo sutuoktinio reikalauti atlyginti neturtinę žalą. Neturtinę žalą, susijusią su santuokos nutraukimuu, sudaro dvasiniai sutuoktinio išgyvenimai, jo patirtas fizinis ir emocinis skausmas dėl neteisėtų sutuoktinių veiksmų (CK 6.250 str.). Teismas atkreipia dėmesį, kad dėl patiriamo fizinio smurto ieškovė nesikreipė į teisėsaugos institucijas, delsė santuoką nutraukti, todėl ieškovės dvasinius išgyvenimus, susijusius su atsakovo elgesiu, vertina priteisdamas iš atsakovo 1500 Lt neturtinės žalos atlyginimą (CK 3.70 str. 2 d.).

11Ieškovės pasirinkimu po santuokos nutraukimo jai paliekama iki santuokos turėta pavardė D. (CK 3.69 str.1 d.).

12Dėl nepilnamečių vaikų gyvenamosios vietos, tėvo bendravimo su vaikais tvarkos nustatymo, išlaikymo bei išlaikymo įsiskolinimo priteisimo

13Priimdamas sprendimą santuoką nutraukti, teismas privalo išspręsti nepilnamečių vaikų gyvenamosios vietos nustatymo, jų išlaikymo klausimus (( - ) str. 1 d.). Nagrinėjamoje byloje šalių sūnus A. M., gimęs 1996-05-01, sulaukė pilnametystės. Ieškovės atsisakymas reikalavimų nustatyti sūnaus gyvenamąją vietą su motina K. D., priteisti iš tėvo T. M. sūnaus išlaikymui po 900 Lt kas mėnesį mokamomis periodinėmis išmokomis, pripažinti K. D. asmenine prievole pagal 2012-04-19 Vartojimo kredito sutartį su UAB „( - )“, kuriam skola grąžinta (t.2 b.l. 172) priimamas, byla šiose dalyse nutraukiama (CPK 42 str. 2 d., 140 str. 1 d., 293 str. 4 p.).

14Reikalavimas priteisti iš T. M. 40300 Lt įsiskolinimą K. D. už sūnaus naudai įvykdytą išlaikymo prievolę netenkinamas. Lietuvos A. T., pasisakydamas dėl išlaikymo nepilnamečiams vaikams įsiskolinimo priteisimo, yra konstatavęs, kad išlaikymo įsiskolinimas, kaip ir pats išlaikymas, nustatomas remiantis CK 3.192 straipsnyje įtvirtintomis nuostatomis. Išlaikymo įsiskolinimas priteisiamas vaikui ir yra jo nuosavybė (CK 3.203 str. 1 d.). Tėvams draudžiama įgyti reikalavimo teisę į vaiko turtą ar jo teises, todėl tik pats šalių sūnus A., tapęs pilnamečiu, turi nuspręsti, ar tėvas T. M. įvykdė savo pareigą išlaikyti sūnų. Be to byloje yra mokėjimų duomenys, kad, sutuoktiniams gyvenant skyrium, pats atsakovas bei jo tėvai G. ir A. M., brolis G. M. nuolatos materialiai rėmė K. D. šeimą (t.1 b.l. 37-38, 213-267). Ar ta parama buvo pakankama, ar patenkino būtiniausius nepilnamečio šalių sūnaus A. poreikius, turėtų aiškintis pats sulaukęs pilnametystės sūnus, pareikšdamas savarankišką ieškinį (CK 2.5 str. 1 d.).

15Dėl laidavimo sutarties pripažinimo negaliojančia, skolos ir palūkanų priteisimo

16Tretysis asmuo D. B. A/S, veikiantis per D. B. A/S Lietuvos filialą, patikslintu ieškiniu (civ. bylos Nr. ( - ) t.3 b.l. 19-20), kurį palaikė posėdžio metu, prašė priteisti solidariai iš atsakovų K. D., A. M. ir G. M. 168 657,65 EUR bei 177,23 Lt skolą ir 11 (vienuolikos) procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Ieškinyje tretysis asmuo nurodė, kad 2005-11-09 su atsakovu T. M. sudaryta kredito sutartis Nr.KVR0116051146, pagal kurią bankas suteikė 177 247 EUR kreditą, o T. M. įsipareigojo grąžinti paskolintas lėšas, mokėti palūkanas ir vykdyti kitus įsipareigojimus. Tinkamas prievolių pagal kreditavimo sutartį vykdymas buvo užtikrintas 2005-11-09 hipotekos lakštu, kuriuo skolininkas ir jo sutuoktinė K. D. įkeitė jiems nuosavybės teise priklausantį turtą (t.2 b.l. 190-193). Taip pat kreditavimo sutarties įvykdymas buvo užtikrintas atsakovų K. D., A. M. ir G. M. laidavimu pagal 2005-11-09 laidavimo sutartis Nr. ( - )ir Nr. ( - )-2. Laiduotojai įsipareigojo solidariai atsakyti bankui, jeigu kredito gavėjas T. M. neįvykdys savo prievolės ar jos dalies. Skolininkui nustojus vykdyti įsipareigojimus, kreditavimo sutartis vienašališkai nutraukta. Tretysis asmuo reikalauja iš visų laiduotojų solidariai priteisti 168 657,65 EUR bei 177,23 Lt skolą ir 11 (vienuolikos) procentų dydžio metines palūkanas.

17A. K. D. pareiškė ieškinį, kuriuo prašė pripažinti 2005-11-09 laidavimo sutartį Nr. FA- ( - )negaliojančia CK 1.90 straipsnio pagrindu. Ji nurodė, kad laidavimo sutartį sudarė iš esmės suklydusi, nes kreditas buvo paimtas ne savo šeimos, kuri jau faktiškai neegzistavo, o sutuoktinio tėvų A. ir G. M. interesais, ką patvirtina tas faktas, kad už kredito lėšas nupirktas turtas ( - )Vilniaus m. sav. neatlygintinai perleistas sutuoktinio motinai G. M.. Bankas nederino su K. D. laidavimo sutarties sąlygų, neįvertino jos mokumo, sutartis buvo pasirašyta sutuoktinio brolio G. M. automobilyje, akivaizdžiai neatitiko jos interesų, ji buvusi įsitikinusi, kad perleidus įgytą turtą G. M., baigiasi jos laidavimas. K. D. negalėjusi teisingai įvertinti laidavimo ir jo pasekmių esmės, o tai yra pagrindas laidavimo sutartį pripažinti negaliojančia.

18Teismas pažymi, kad ginčijamos laidavimo sutarties (civ. bylos Nr. ( - )t.1 b.l. 47-49) 1 punkte yra išdėstytos T. M. prievolės, už kurias laiduotoja K. D. prisiėmė atsakomybę, sutarties 2 punkte patvirtinama, kad kredito ir laidavimo sutartys sudarytos šeimos poreikių tenkinimui, sutarties 5 punkte išdėstyti detalūs laiduotojo įsipareigojimai, sutarties 20.3 punkte patvirtinama, kad laiduotojui buvo įteiktas sutarties projektas ir kredito sutarties kopija ir laiduotojas yra susipažinęs su šių sutarčių sąlygomis ir pan. Laidavimo sutarties turinys nesukelia jokių abejonių, dviprasmybių ar neaiškumų, kad laiduotoja K. D. solidariai atsako bankui, jeigu T. M. neįvykdys visos savo prievolės ar jos dalies pagal kredito sutartį su visais jos papildymais ir pakeitimais. K. D. teigdama, jog buvo įsitikinusi, kad laidavimo sutartis galios tol, kol turtas bus perduotas sutuoktinio motinai G. M., nepateikė jokių šį teiginį pagrindžiančių įrodymų, nes sutartyje aiškiai suformuluotas laiduotojo įsipareigojimų pasibaigimo momentas. Teismo vertinimu tai, kad laidavimo sutartį K. D. pasirašė sutuoktinio brolio G. M. automobilyje prie darbovietės – Teisingumo ministerijos, neapribojo jos galimybių ir pareigos susipažinti su laidavimo sutarties turiniu, esant neaiškumams, juos išsiaiškinti su banku, pasikonsultuoti su specialistais ir pan. Atkreiptinas dėmesys, kad prieš pasirašant laidavimo sutartį K. D. atliko visą eilę veiksmų siekdama, kad sutuoktiniui T. M. bankas suteiktų kreditą. 2005-10-13 paėmė pažymą apie darbo užmokestį (t.2 b.l. 189), 2005-10-25 pasirašė paraišką kreditui gauti (t.2 b.l. 183-187), 2005-10-29 kreipėsi į teismą dėl leidimo įkeisti šeimos gyvenamąją patalpą bankui išdavimo (civ. byla Nr. S2-02683-566/2005), 2005-11-09 pas notarą pasirašė hipotekos lakštą (t.2 b.l. 190193). Šie K. D. veiksmai patvirtina, kad ji teisingai suvokė sudaromo sandorio esmę ir jo siekė. Pagaliau, K. D. turi aukštąjį ekonominį išsilavinimą, dirba Teisingumo ministerijos finansų skyriuje, žinojo apie sutuoktinio pajamas ir galimybes grąžinti bankui kreditą. Jeigu šalis teisingai suvokė sandorio sudarymo metu esančias aplinkybes, bet klydo dėl šio sandorio perspektyvų, t.y. tikėjosi, kad kreditą grąžins ir kitas įmokas sumokės sutuoktinio tėvai A. ir G. M., nėra pagrindo pripažinti sandorį negaliojančiu, kaip sudarytą suklydimo įtakoje.

19Netenkinęs K. D. reikalavimo pripažinti laidavimo sutartį negaliojančia ir nustatęs, kad laidavimo sutarties 4 punkte laiduotojai atsisakė teisės reikalauti, kad D. B. A/S, veikiantis per D. B. A/S Lietuvos filialą, pirmiausia nukreiptų išieškojimą į kredito gavėjo T. M. turtą, teismas solidariai iš atsakovų K. D., A. M. ir G. M. priteisia 168 657,65 EUR bei 177,23 Lt skolą (CK 6.38 str., 6.81, 6.200, 6.205). Teismas netenkina D. B. A/S, veikiančio per D. B. A/S Lietuvos filialą, reikalavimo priteisti iš atsakovų 11 (vienuolikos) procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, nes laidavimo sutartyse tokių palūkanų mokėjimas nenumatytas, procesinių palūkanų dydis mažinamas iki 5 (penkių) procentų (CK 6.37 str. 2 d., 6.210 str. 1 d.).

20Tarp šalių nėra ginčo, kad skolą kreditorei J. S. (t.1 b.l. 47-48) grąžina K. D. iš savo asmeninių lėšų (CK 3.112 str.).

21Dėl teisinių pasekmių sutuoktinių turtinėms teisėms, santuokoje įgyto turto padalijimo

22Dalijant sutuoktinių bendrąją jungtinę nuosavybę, pirmiausiai nustatomas bendras sutuoktinių turtas, vieno ir kito asmeninis turtas (CK 3.118 str. 1 d.). Pagal byloje esančią medžiagą nustatyta, kad ieškovei K. D. dovanotas keleivinis automobilis VW PASSAT valstybinis Nr. ( - ) priklauso asmeninės nuosavybės teise (t.1 b.l. 27, 276), o atsakovui T. M. dovanotas 1.6700 ha žemės sklypas (unikalus Nr. ( - )) ( - ). priklauso asmeninės nuosavybės teise (t.2 b.l. 67-68). Abi šalys pripažino, kad keleivinio automobilio VW GOLF valstybinis Nr. ( - ) natūroje nėra, todėl jis neįtraukiamas į dalintino turto sąrašą.

23Turtas, priklausantis sutuoktiniams T. M. ir K. D. bendrosios jungtinės nuosavybės teise:

  1. Butas/patalpa-butas (unikalus Nr. ( - )) S. Ž. g. 23-13 Vilniaus m. sav., kurio vertė 379 000 Lt.
  2. 4.6000 ha žemės sklypas (unikalus Nr. ( - )) ( - )., kurio vertė 33100 Lt.
  3. 4.1600 ha žemės sklypas (unikalus Nr. ( - )) ( - )., kurio vertė 25400 Lt.

24Kaip jau buvo nurodyta, neįvykdyti solidarieji sutuoktinių įsipareigojimai pagal 2005-11-09 kredito sutartį Nr. ( - ) ir 2005-11-09 laidavimo sutartį Nr. ( - ) yra 582 341,13 Lt (168 657,65 EUR x 3,4528 Lt) ir 177,23 Lt. Tokiu būdu, iš bendro sutuoktinių turto vykdytinų solidariųjų prievolių bendra suma yra 582 518,36 Lt, o bendro sutuoktinių turto, įkeisto D. B. A/S, veikiančiam per D. B. A/S Lietuvos filialą, iš kurio turi būti vykdomos šios prievolės dydis – 437 500 Lt, todėl laikoma, kad sutuoktiniai dalintino turto neturi. Šalių turimo turto vertė yra mažesnė nei jų įsipareigojimai bankui, todėl ieškovės reikalavimai dėl turto padalijimo ir 218 750 Lt kompensacijos iš atsakovo priteisimo netenkinami.

25Sutuoktinis, išskyrus tą, kuris buvo pripažintas kaltu dėl santuokos iširimo, gali prašyti, kad teismas nustatytų, jog santuokos nutraukimas sutuoktinių turtinėms teisėms teisines pasekmes sukėlė nuo tos dienos, kai jie faktiškai nustojo gyventi kartu (CK 3.67 str. 2 d.). Nagrinėjamuoju atveju ieškovė nurodo, kad nuo 2005 metų spalio mėnesio sutuoktiniai nustojo gyventi kartu, paaiškėjus, kad T. M. turi kreditorinių įsipareigojimų, šie įsipareigojimai turėtų būti pripažinti asmeninėmis jo prievolėmis. Iš byloje esančių rašytinių įrodymų matyti, kad, netgi sutuoktiniams nustojus gyventi kartu, santykiai, kurių objektas yra turtas ir turtinės teisės (prievolės), išliko. 2005-10-25 sutuoktiniai abu pateikė kredito paraišką bankui, kurioje nurodo, kad gyvena kartu S. Ž. g. 23-13 Vilniaus m. sav. (t.2 b.l. 183-187), 2005-11-07 gauna teismo leidimą įkeisti šeimos gyvenamąją patalpą, nes ketina įsigyti namą (t.2 b.l. 194), 2005-11-09 abu įkeičia turimą nekilnojamąjį turtą (t.2 b.l. 190-193), 2011-05-05 T. M. dovanoja K. D. keleivinį automobilį (t.1 b.l.276). Tokiu būdu nėra teisinio pagrindo tenkinti ieškovės reikalavimą ir nustatyti, kad santuokos nutraukimas turtinėms teisėms teisines pasekmes sukėlė nuo 2010 metų spalio mėnesio.

26Sutuoktiniai vienas iš kito sau išlaikymo nereikalauja (CK 3.72str.), todėl šis klausimas priimant sprendimą santuoką nutraukti nesprendžiamas (( - ) str. 1 d.).

27Dėl bylinėjimosi išlaidų

28Santuoką nutraukus dėl atsakovo kaltės ir priteisus 1500 Lt neturtinės žalos, ieškovei K. D. iš atsakovo T. M. priteisiamas sumokėtas 189 Lt žyminis mokestis (t.1 b.l. 50, 57, t.2 b.l. 173), 290,40 Lt už antstolio paslaugas (t.1 b.l. 84, t.2 b.l. 25-26) ir 3500 Lt už advokato paslaugas (t.2 b.l. 21-24), viso – 3979,40 Lt bylinėjimosi išlaidų (CPK 88 str., 93 str. 2 d., 98 str. 1 d.).

29Atmetus reikalavimą pripažinti laidavimo sutartį negaliojančia, iš ieškovės K. D. į valstybės biudžetą priteisiamas 3910 Lt žyminis mokestis, kurio mokėjimas buvo atidėtas Vilniaus apygardos teismo 2014-02-24 nutartimi (civ. bylos Nr.2-3055-781/2014 b.l. 109-110).

30Patenkinus trečiojo asmens, pareiškusio savarankiškus reikalavimus, D. B. A/S, veikiančio per D. B. A/S Lietuvos filialą, jam iš atsakovų K. D., A. M. ir G. M. priteisiamas 9825,18 Lt žyminis mokestis (civ. b. Nr. 2-4059-553/2014 t.1 b.l. 77), t.y. iš kiekvieno atsakovo lygiomis dalimis po 3275,06 Lt (CPK 93 str. 1 d.).

31Patenkinus ieškinius iš dalies, į valstybės biudžetą priteisiamos 46 Lt išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, iš K. D. ir 43 Lt išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, iš T. M. (CPK 88 str. 1 d. 3 p., 92 str.).

32Taikytos laikinosios apsaugos priemonės panaikinamos (CK 3.65 str., ( - ) str.).

33Vadovaudamasis ( - ) 260, 263-270, 293, 384-385 straipsniais, teismas

Nutarė

34ieškovės K. D. a.k( - ) ir trečiojo asmens, pareiškusio savarankiškus reikalavimus, D. B. A/S, veikiančio per D. B. A/S Lietuvos filialą, kodas 301694694, ieškinius patenkinti iš dalies.

35Santuoką, įregistruotą 1995-11-25 tarp T. M. a.k( - ) ir K. D. a.k( - ) Vilniaus miesto CM skyriuje (įrašo Nr. ( - )), nutraukti.

36Pripažinti kaltu dėl santuokos iširimo T. M. a.k( - ).

37Priteisti iš T. M. a.k( - ) neturtinės žalos 1500 Lt (vieno tūkstančio penkių šimtų litų) atlyginimą K. D. a.k( - ).

38Po santuokos nutraukimo palikti buvusiems sutuoktiniams pavardes M. ir D.

39Priimti K. D. a.k( - ) atsisakymą reikalavimų nustatyti sūnaus gyvenamąją vietą su motina K. D. a.k( - ), priteisti iš tėvo T. M. a.k( - ) sūnaus išlaikymui po 900 Lt (devynis šimtus litų) kas mėnesį mokamomis periodinėmis išmokomis, pripažinti K. D. a.k( - ) asmenine prievole pagal 2012-04-19 Vartojimo kredito sutartį su UAB „Ūkio banko lizingu“ ir bylą šiose dalyse nutraukti.

40Pripažinti prievoles D. B. A/S, veikiančiam per D. B. A/S Lietuvos filialą, pagal 2005-11-09 kredito sutartį Nr. ( - ) ir 2005-11-09 laidavimo sutartį Nr. ( - ) solidariomis T. M. a.k( - ) ir K. D. a.k( - ) prievolėmis.

41Pripažinti prievolę kreditorei J. S., gim. 1973-04-03, (a.k. nežinomas) asmenine K. D. a.k( - ) prievole.

42Likusioje dalyje K. D. a.k( - ) ieškinį atmesti.

43Priteisti solidariai iš laiduotojų K. D. a.k( - ), A. M. a.k( - ) G. M. a.k( - ) D. B. A/S, veikiančiam per D. B. a/S Lietuvos filialą, (kodas 301694694) 168 657,65 EUR ( vieno šimto šešiasdešimt aštuonių tūkstančių šešių šimtų penkiasdešimt septynių eurų 65 eurocentų) bei 177,23 Lt (vieno šimto septyniasdešimt septynių litų 23 centų) skolą ir 5 (penkių) procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos, t.y. 2010-01-08, iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

44Priteisti iš T. M. a.k( - ) turėtas 3979,40 Lt (trijų tūkstančių devynių šimtų septyniasdešimt devynių litų 40 centų) bylinėjimosi išlaidas K. D. a.k( - ).

45Priteisti iš K. D. a.k( - ) į valstybės biudžetą 3910 Lt (trijų tūkstančių devynių šimtų dešimties litų) atidėtą žyminį mokestį, sumokant jį į Vilniaus apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos surenkamąją sąskaitą (įmokos kodas 5660).

46Priteisti iš K. D. a.k( - ), A. M. a.k( - ) G. M. a.k( - ) po 3275,06 Lt (tris tūkstančius du šimtus septyniasdešimt penkis litus 06 centus) iš kiekvieno žyminį mokestį D. B. A/S, veikiančiam per D. B. a/S Lietuvos filialą (kodas 301694694).

47Priteisti iš K. D. a.k( - ) į valstybės biudžetą 46 Lt (keturiasdešimt šešių litų) išlaidas, susijusias su procesinių dokumentų įteikimu, sumokant jas į Vilniaus apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos surenkamąją sąskaitą (įmokos kodas 5660).

48Priteisti iš T. M. a.k( - ) į valstybės biudžetą 43 Lt (keturiasdešimt trijų litų) išlaidas, susijusias su procesinių dokumentų įteikimu, sumokant jas į Vilniaus apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos surenkamąją sąskaitą (įmokos kodas 5660).

49Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013-06-25 nutartimi taikytas laikinąsias apsaugos priemones dėl laikino išlaikymo priteisimo panaikinti.

50Sprendimas per trisdešimt dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas apeliacine tvarka Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

51Per tris darbo dienas po teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos išsiųsti sprendimo patvirtintą kopiją Vilniaus miesto Civilinės metrikacijos skyriui, kad šis įregistruotų santuokos nutraukimo faktą.

52Per tris darbo dienas po teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos išsiųsti sprendimo patvirtintą kopiją VĮ Registrų centro Vilniaus filialui, kad šis įregistruotų nekilnojamųjų daiktų šiuo teismo sprendimu nustatytą teisinę padėtį.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Jūratė... 2. 1995-11-25 Vilniaus miesto CM skyriuje įregistruota T. M. ir K. D. santuoka... 3. I. K. D. pareiškė ieškinį, kuriame nurodė, kad sutuoktinis dažnai... 4. I. K. D.pareiškė ieškinį atsakovui D. B. A/S, veikiančiam per D. B. A/S... 5. Tretysis asmuo D. B. A/S, veikiantis per D. B. A/S Lietuvos filialą,... 6. I. K. D. ir trečiojo asmens, pareiškusio savarankiškus reikalavimus, D. B.... 7. Dėl santuokos nutraukimo, sutuoktinių kaltės, neturtinės žalos atlyginimo... 8. Teismų praktikoje suformuota nuostata, kad santuoka laikoma faktiškai... 9. Dėl susiklosčiusios padėties sutuoktiniai kaltino vienas kitą, tačiau... 10. Įstatymas suteikia kitam sutuoktiniui iš kalto dėl santuokos iširimo... 11. Ieškovės pasirinkimu po santuokos nutraukimo jai paliekama iki santuokos... 12. Dėl nepilnamečių vaikų gyvenamosios vietos, tėvo bendravimo su vaikais... 13. Priimdamas sprendimą santuoką nutraukti, teismas privalo išspręsti... 14. Reikalavimas priteisti iš T. M. 40300 Lt įsiskolinimą K. D. už sūnaus... 15. Dėl laidavimo sutarties pripažinimo negaliojančia, skolos ir palūkanų... 16. Tretysis asmuo D. B. A/S, veikiantis per D. B. A/S Lietuvos filialą,... 17. A. K. D. pareiškė ieškinį, kuriuo prašė pripažinti 2005-11-09 laidavimo... 18. Teismas pažymi, kad ginčijamos laidavimo sutarties (civ. bylos Nr. ( - )t.1... 19. Netenkinęs K. D. reikalavimo pripažinti laidavimo sutartį negaliojančia ir... 20. Tarp šalių nėra ginčo, kad skolą kreditorei J. S. (t.1 b.l. 47-48)... 21. Dėl teisinių pasekmių sutuoktinių turtinėms teisėms, santuokoje įgyto... 22. Dalijant sutuoktinių bendrąją jungtinę nuosavybę, pirmiausiai nustatomas... 23. Turtas, priklausantis sutuoktiniams T. M. ir K. D. bendrosios jungtinės... 24. Kaip jau buvo nurodyta, neįvykdyti solidarieji sutuoktinių įsipareigojimai... 25. Sutuoktinis, išskyrus tą, kuris buvo pripažintas kaltu dėl santuokos... 26. Sutuoktiniai vienas iš kito sau išlaikymo nereikalauja (CK 3.72str.), todėl... 27. Dėl bylinėjimosi išlaidų... 28. Santuoką nutraukus dėl atsakovo kaltės ir priteisus 1500 Lt neturtinės... 29. Atmetus reikalavimą pripažinti laidavimo sutartį negaliojančia, iš... 30. Patenkinus trečiojo asmens, pareiškusio savarankiškus reikalavimus, D. B.... 31. Patenkinus ieškinius iš dalies, į valstybės biudžetą priteisiamos 46 Lt... 32. Taikytos laikinosios apsaugos priemonės panaikinamos (CK 3.65 str., ( - )... 33. Vadovaudamasis ( - ) 260, 263-270, 293, 384-385 straipsniais, teismas... 34. ieškovės K. D. a.k( - ) ir trečiojo asmens, pareiškusio savarankiškus... 35. Santuoką, įregistruotą 1995-11-25 tarp T. M. a.k( - ) ir K. D. a.k( - )... 36. Pripažinti kaltu dėl santuokos iširimo T. M. a.k( - ).... 37. Priteisti iš T. M. a.k( - ) neturtinės žalos 1500 Lt (vieno tūkstančio... 38. Po santuokos nutraukimo palikti buvusiems sutuoktiniams pavardes M. ir D.... 39. Priimti K. D. a.k( - ) atsisakymą reikalavimų nustatyti sūnaus gyvenamąją... 40. Pripažinti prievoles D. B. A/S, veikiančiam per D. B. A/S Lietuvos filialą,... 41. Pripažinti prievolę kreditorei J. S., gim. 1973-04-03, (a.k. nežinomas)... 42. Likusioje dalyje K. D. a.k( - ) ieškinį atmesti.... 43. Priteisti solidariai iš laiduotojų K. D. a.k( - ), A. M. a.k( - ) G. M. a.k(... 44. Priteisti iš T. M. a.k( - ) turėtas 3979,40 Lt (trijų tūkstančių devynių... 45. Priteisti iš K. D. a.k( - ) į valstybės biudžetą 3910 Lt (trijų... 46. Priteisti iš K. D. a.k( - ), A. M. a.k( - ) G. M. a.k( - ) po 3275,06 Lt (tris... 47. Priteisti iš K. D. a.k( - ) į valstybės biudžetą 46 Lt (keturiasdešimt... 48. Priteisti iš T. M. a.k( - ) į valstybės biudžetą 43 Lt (keturiasdešimt... 49. Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013-06-25 nutartimi taikytas laikinąsias... 50. Sprendimas per trisdešimt dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti... 51. Per tris darbo dienas po teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos išsiųsti... 52. Per tris darbo dienas po teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos išsiųsti...