Byla e2-4854-433/2017
Dėl skolos priteisimo

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėjas Edvardas Juozėnas, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjęs civilinę bylą pagal ieškovo UAB „Bendras finansavimas“ ieškinį atsakovui D. M. dėl skolos priteisimo,

Nustatė

2ieškovas kreipėsi į teismą, ieškiniu prašydamas priteisti iš atsakovo 499,86 Eur negrąžintos paskolos, 152,19 Eur palūkanų, 32,16 Eur administravimo mokesčio, 37,41 Eur delspinigių, 34,21 Eur vėlavimo palūkanų, 5 proc. dydžio procesines palūkanas ir bylinėjimosi išlaidas.

3Atsakovui adresuoti ieškinio, jo priedų patvirtintos kopijos ir teismo pranešimas įteikti Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 123 straipsnio 1 dalyje nustatyta tvarka (įteikta asmeniškai atsakovui). Per teismo nustatytą 20 dienų laikotarpį atsakovas atsiliepimo į ieškinį nepateikė, priežasčių nenurodė, todėl vadovaujantis CPK 142 straipsnio 4 dalimi, esant ieškovo prašymui, teismas priima sprendimą už akių, bylą nagrinėjant rašytinio proceso tvarka, neinformavus šalių apie rašytinį procesą (CPK 142 straipsnio 4 dalis, 153 straipsnio 2 dalis, 285 straipsnis, 286 straipsnis).

4Ieškinys tenkintinas iš dalies.

5Priimdamas sprendimą už akių, teismas atlieka formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą, t.y. įsitikina, kad pasitvirtinus šių įrodymų turiniui būtų pagrindas priimti tokį sprendimą (CPK 285 straipsnio 2 dalis).

6Bylos duomenimis nustatyta, kad atsakovas 2015-10-01 ieškovo administruojamame portale www.gosavy.lt elektroniniu būdu pateikė Vartojimo kredito paraišką (ofertą) Nr. oferta_47420 dėl vartojimo kredito sutarties sudarymo su portale registruotu (-ais) skolintoju (-ais) 500,00 Eur sumai; vartojimo kredito grąžinimo terminas – 24 mėnesiai; vartojimo kredito metinės palūkanos – 27 procentų. Minėto portalo registruoti skolintojai finansavo atsakovo kredito sumos suteikimą, todėl tarp atsakovo, skolintojų ir ieškovo (organizatoriaus) buvo sudaryta Vartojimo kredito sutartis Nr. 47420, kurios pagrindu atsakovui buvo suteiktas 500,00 Eur kreditas, kurį, mokėdamas kartu su palūkanomis (bendra vartojimo kredito kaina), jis turėjo grąžinti dalimis pagal grafiką iki 2017-10-15. Atsakovas sutartinių įsipareigojimų pagal sutartį laiku ir tinkamai nevykdė, skolintojams laiku nepervedė lėšų, todėl ieškovas, įgijęs skolintojų vardu teisę nutraukti sutartį, 2016-12-06 pateikė atsakovui pranešimą, kuriuo informavo apie sutarties nutraukimą nuo pranešimo dienos, taip pat apie reikalavimo teisių automatinį perėmimą Sutartyje, nuo pranešimo dienos Sutarties kreditoriumi esant UAB „Bendras finansavimas“.

7Vartojimo kredito sutartimi kredito davėjas suteikia arba įsipareigoja suteikti kredito gavėjui vartojimo kreditą atidėto mokėjimo, paskolos forma arba kitokiu panašiu finansiniu būdu, išskyrus sutartis dėl nuolatinio tos pačios rūšies paslaugų teikimo ar tos pačios rūšies prekių tiekimo, kai kredito gavėjas už teikiamas paslaugas ar tiekiamas prekes moka dalimis jų teikimo ar tiekimo metu (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.886 straipsnio 1 dalis). CK 6.870 straipsnio 1 dalis numato, kad paskolos sutartimi viena šalis (paskolos davėjas) perduoda kitos šalies (paskolos gavėjo) nuosavybėn pinigus arba rūšies požymiais apibūdintus suvartojamuosius daiktus, o paskolos gavėjas įsipareigoja grąžinti paskolos davėjui tokią pat pinigų sumą (paskolos sumą) arba tokį pat kiekį tokios pat rūšies ir kokybės kitų daiktų bei mokėti palūkanas, jeigu sutartis nenumato ko kita. CK 6.38 straipsnis numato, jog prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų arba sutarties nurodymus, o kai tokių nurodymų nėra, - vadovaujantis protingumo kriterijais. Sutarties neįvykdymu laikomos bet kokios iš sutarties atsiradusios prievolės neįvykdymas, įskaitant netinkamą įvykdymą ir įvykdymo termino praleidimą (CK 6.205 straipsnis). Byloje nėra įrodymų, kad atsakovas būtų visiškai atsiskaitęs su ieškovu (CPK 178 straipsnis), todėl ieškovui iš atsakovo priteistina 499,86 Eur negrąžinta dalis kredito ir 152,19 Eur palūkanos (nesumokėta dalis bendros vartojimo kredito kainos) (CK 6.38 straipsnis, 6.59 straipsnis, 6.205 straipsnis, 6.256 straipsnio 1 dalis, 6.886 straipsnio 1 dalis, sutarties bendrosios sąlygos).

8Ieškovas taip pat prašo priteisti iš atsakovo 34,21 Eur vėlavimo palūkanas ir 37,41 Eur delspinigius už termino mokėti mėnesines įmokas pagal grafiką praleidimą. Kaip matyti iš ieškovo pateiktos paskaičiavimo lentelės, palūkanos ir delspinigiai paskaičiuoti už atsakovo pagal grafiką nesumokėtas sumas. Tarp šalių sudarytos sutarties bendrosiose sąlygose numatyta, kad už naudojimąsi kreditu mokamos palūkanos, kurios skaičiuojamos nuo kredito išmokėjimo kredito gavėjui dienos iki dienos, kuomet visas kreditas yra faktiškai sugrąžinamas (5.1, 5.4 punktai), taip pat numatyta, kad kredito gavėjui laiku nepervedus lėšų pagal grafiką, jis papildomai privalo mokėti delspinigius už kiekvieną pradelstą dieną (8.1.1, 8.1.2 punktai). Teismas pažymi, kad palūkanos, pagal šalių susitarimą mokamos esant sutarties pažeidimui, atlieka ne mokesčio už pinigų skolinimą funkciją, o kompensuojamąją funkciją už prievolės įvykdymo termino praleidimą, todėl savo esme yra sutartinės netesybos (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012-08-14 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-392/2012). Tiek kompensuojamųjų palūkanų, tiek netesybų (delspinigių) tikslas yra kompensuoti dėl prievolės neįvykdymo patirtus nuostolius, tai abu kartu šie institutai negali būti taikomi, nes tai reikštų dvigubą skolininko nubaudimą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2014-12- 19 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-560/2014). Sprendžiant palūkanų ir netesybų santykį jų išieškojimo atveju, vadovaujamasi bendrąja nuostata, jog neteisinga reikalauti priteisti ir palūkanas, ir netesybas, nes tai reikštų dvigubos atsakomybės taikymą skolininkui, o kreditorius nepagrįstai praturtėtų. Kasacinio teismo praktikoje suformuota taisyklė, kad kai palūkanos atlieka ne atlyginimo (mokėjimo, pelno) funkciją, o nuostolių kompensavimo, ir tampa skolininko atsakomybės forma, iš skolininko negalima papildomai priteisti netesybų. Nuostoliai, kuriuos jau kompensuoja palūkanos, apima netesybas, t. y. netesybos įskaitomos į nuostolius, šiuo atveju – į kompensuojamųjų palūkanų dydį (CK 6.73 straipsnio 1 dalis, 6.258 straipsnio 2 dalis) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2003-09-22 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-830/2003). Taigi, jeigu prievolės įvykdymo termino praleidimo atveju šalys susitaria ir dėl netesybų, ir dėl kompensuojamųjų palūkanų, priteisiant pagal tokius reikalavimus, mažesnioji suma įskaitoma į didesniąją. Kai kreditorius iš skolininko reikalauja ir kompensuojamųjų palūkanų, ir netesybų, ir kitų nuostolių, palūkanos ir netesybos, priklausomai nuo to, kuri suma didesnė, įskaitomos viena į kitą, o likusių nuostolių dydį turi įrodyti kreditorius. Nagrinėjamu atveju ieškovo prašomi priteisti delspinigiai yra didesni, todėl ieškovo apskaičiuotos palūkanos įskaitytinos į delspinigių dydį, kuris atitinka protingumo, sąžiningumo principus bei prievolės šalių interesų pusiausvyrą. Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes, ieškovui iš atsakovo priteistini 37,41 Eur delspinigiai, o ieškovo reikalavimas dėl 34,21 Eur palūkanų priteisimo atmestinas.

9Sutartimi atsakovas įsipareigojo ieškovui kas mėnesį mokėti sutarties administravimo mokestį (ofertos 2.4 p., sutarties bendrųjų sąlygų 2.1.4 p.), todėl ieškovo reikalavimas dėl 32,16 Eur administravimo mokesčio priteisimo laikytinas pagrįstu ir tenkintinas.

10Ieškovui iš atsakovo priteistinos 5 proc. dydžio metinės procesinės palūkanos už priteistą sumą (721,62 Eur) nuo bylos iškėlimo teisme (2016-12-20) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 straipsnio 1 dalis, 6.210 straipsnio 1 dalis).

11Vadovaujantis CPK 93 straipsnio 2 dalimi, proporcingai patenkintų ieškinio reikalavimų daliai (95,47 proc.), ieškovui iš atsakovo priteisiama 16,23 Eur žyminio mokesčio ir 262,54 Eur advokato pagalbos išlaidų, iš viso – 278,77 Eur bylinėjimosi išlaidų.

12Išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, neviršija 3,00 Eur ir valstybei iš atsakovo nepriteistinos, vadovaujantis CPK 96 straipsnio 6 dalimi bei Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir Lietuvos Respublikos finansų ministro 2011 m. lapkričio 7 d. įsakymu Nr. 1R-261/1K-355 „Dėl minimalios valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidų sumos nustatymo“ (2014 m. rugsėjo 23 d. įsakymo Nr. 1R-298/1K-290 redakcija).

13Teismas, vadovaudamasis CPK 142 straipsnio 4 dalimi, 279 straipsnio 2 dalimi, 285-286 straipsniais,

Nutarė

14ieškinį tenkinti iš dalies.

15Priteisti iš atsakovo D. M., asmens kodas ( - ) 499,86 Eur (keturis šimtus devyniasdešimt devynis eurus, 86 euro ct) skolos, 152,19 Eur (vieną šimtą penkiasdešimt du eurus, 19 euro ct) palūkanų, 32,16 Eur (trisdešimt du eurus, 16 euro ct) administravimo mokesčio, 37,41 Eur (trisdešimt septynis eurus, 41 euro ct) delspinigių, 5 (penkių) procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą (721,62 Eur) nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2016-12-20) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 278,77 Eur (du šimtus septyniasdešimt aštuonis eurus, 77 euro ct) bylinėjimosi išlaidas ieškovo UAB „Bendras finansavimas“, juridinio asmens kodas 303259527, naudai.

16Kitą ieškinio dalį atmesti.

17Išaiškinti, kad per 20 dienų nuo sprendimo priėmimo dienos atsakovas turi teisę paduoti pareiškimą sprendimą priėmusiam teismui dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo. Pareiškimas dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo turi atitikti CPK 287 straipsnio reikalavimus.

18Atsakovas negali sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka.

19Ieškovas turi teisę per 30 dienų nuo sprendimo priėmimo dienos apskųsti sprendimą apeliaciniu skundu Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai