Byla 2-2823-673/2014
Dėl skolos, delspinigių ir palūkanų priteisimo

1Kėdainių rajono apylinkės teismo teisėja Laima Šablevičienė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovo UAB „Mokilizingas“ ieškinį atsakovui P. I. dėl skolos, delspinigių ir palūkanų priteisimo,

Nustatė

2ieškovas UAB „Mokilizingas“ ieškiniu (b. l. 1-2) prašo priteisti iš atsakovo P. I. 845,20 Lt pagal sutartį likusių mokėjimų, 530,00 Lt delspinigių, 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 72,00 Lt žyminį mokestį ir kitas bylinėjimosi išlaidas. Atsakovui nepateikus atsiliepimo į pareikštą ieškinį, prašo priimti sprendimą už akių.

3Procesiniai dokumentai atsakovui įteikti tinkamai 2014-11-18 CPK 130 str. numatyta tvarka, viešo paskelbimo būdu. Per nustatytą 20 dienų nuo pranešimo paskelbimo specialiame interneto tinklalapyje dieną atsiliepimo į ieškinį atsakovas nepateikė, todėl, pasibaigus terminui atsiliepimui pateikti, esant ieškovo prašymui, priimtinas sprendimas už akių (CPK 142 str. 4 d.).

4Ieškinys tenkintinas iš dalies.

5Iš ieškovo pateiktų dokumentų matyti, kad ieškovas UAB „Mokilizingas“ (anksčiau – UAB „SNORO lizingas“) ir atsakovas P. I. 2011-01-04 sudarė paskolos (vartojimo kredito) sutartį Nr. VMM10104PYPA, remiantis kuria ieškovas suteikė atsakovui 1400,00 Lt paskolą, o atsakovas įsipareigojo pagal suderintą mokėjimų grafiką 48 mėnesius (iki 2015-01-11) kas mėnesį mokėti ieškovui nustatyto dydžio įmokas (paskolos dalį, palūkanas, sutarties sudarymo mokestį), iš viso 2181,20 Lt, taip pat mokėti 0,5 proc. dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą mokėjimo dieną (b. l. 3-4). Iš ieškinyje nurodytų aplinkybių ir pateiktos delspinigių paskaičiavimo lentelės (b. l. 10) matyti, kad atsakovas savo prievolių tinkamai nevykdė, įmokas ieškovui mokėjo nereguliariai, o nuo 2013-07-10 (paskutinės įmokos data), įmokų ieškovui nebemokėjo. Ieškovas siuntė atsakovui raginimus sumokėti susidariusią skolą, taip pat įspėjo, kad tęsiantis sutarties pažeidimams, sutartis bus nutraukta (b. l. 7, 8). 2013-09-23 pretenzija ieškovas pareikalavo atsakovą nedelsiant sumokėti susidariusį įsiskolinimą ir nurodė, kad priešingu atveju sutartis bus nutraukta ir delspinigiai bus skaičiuojami nuo visos negrąžinto kredito sumos (b. l. 6). Byloje nėra duomenų, kad atsakovas įvykdė ieškovo reikalavimą ir sumokėjo pradelstas mokėti įmokas. Ieškovo teigimu, atsakovas 2014-10-14 buvo skolingas 845,20 Lt pagal sutartį likusių mokėjimų, jam priskaičiuota 530,00 Lt delspinigių.

6Ištyrus byloje pateiktus įrodymus, darytina išvada, kad tarp ieškovo ir atsakovo susiklostė paskolos teisiniai santykiai (CK 6.870, 6.873, 6.881 straipsniai). Ieškovas tinkamai vykdė savo pareigą - suteikė atsakovui vartojimo kreditą, tačiau atsakovas savo sutartinius įsipareigojimus pažeidė, negrąžindamas gauto kredito ir nemokėdamas palūkanų sutartyje nustatytu laiku ir tvarka. Įstatymas nustato, jog sutartinės prievolės turi būti vykdomos sąžiningai ir tinkamai, bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus (CK 6.4 str., 6.38 str., 6.200 str.). Vadovaujantis CK 6.63 str. 1 d. 2 p., skolininkas laikomas pažeidusiu prievolę, jei jis praleidžia prievolės įvykdymo terminą. Jeigu paskolos sutartis numato paskolos grąžinimą dalimis ir eilinė paskolos sumos dalis laiku negrąžinama, paskolos davėjas turi teisę reikalauti grąžinti prieš terminą visą likusią paskolos sumą kartu su priklausančiomis mokėti palūkanomis (CK 6.874 str. 2 d.). Ieškovo pateikti įrodymai leidžia daryti išvadą, jog atsakovas sutartinių prievolių tinkamai neįvykdė, dėl ko ieškovas nutraukė sutartį ir pagrįstai reikalauja prievolių įvykdymo (paskolos sutarties bendrųjų sąlygų 5.4., 5.4.3., 5.5. p.), todėl ieškovui iš atsakovo priteistina 845,20 Lt pagal sutartį likusių mokėjimų.

7Pateiktu ieškiniu ieškovas taip pat prašo priteisti iš atsakovo 530,00 Lt delspinigių už piniginės prievolės įvykdymo termino praleidimą. Kaip minėta, šalių sudarytoje sutartyje buvo nustatyti 0,5 proc. dydžio delspinigiai nuo laiku nesumokėtos sumos už kiekvieną uždelstą atsiskaityti dieną (sutarties 3.9. p.), o po sutarties nutraukimo prieš terminą kredito gavėjui nesumokėjus visų nesumokėtų eilinių įmokų, delspinigiai skaičiuojami nuo visos nesumokėtų eilinių įmokų sumos (sutarties 5.7. p.). Iš ieškovo pateiktos delspinigių skaičiavimo lentelės matyti, kad paskaičiuoti delspinigiai už visą prievolės įvykdymo termino praleidimo laikotarpį sudaro 1567,17 Lt (b. l. 10). Ieškovas prašo priteisti mažesnę delspinigių sumą - 530,00 Lt.

8Šalių susitarimu nustatytų netesybų tikslas – kompensuoti kreditoriaus galimus praradimus neįvykdžius ar netinkamai įvykdžius sutartinius arba iki sutartinius įsipareigojimus (CK 6.71 str.). Šalių teisė iš anksto susitarti dėl netesybų reiškia tai, kad kreditoriui nereikia įrodinėti patirtų nuostolių dydžio, nes sutartimi sulygtos netesybos laikomos iš anksto nustatytais būsimais kreditoriaus nuostoliais. Tačiau teismų praktikoje pripažįstama, kad remdamasis CK 6.73 str. 2 d. nuostatomis teismas turi kontroliuoti netesybų dydį, kad nebūtų sudaryta pagrindo piktnaudžiauti teise ir nepagrįstai praturtėti. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra nurodęs, kad sąžiningumo ir protingumo principų sutartiniams santykiams taikymas, neleidžiant sutarties šaliai nepelnytai praturtėti dėl neprotingo dydžio netesybų, yra viešas interesas, kurį teismas turi įgyvendinti ex officio (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos nutartys: 2006 m. lapkričio 15 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-413/2006, 2005 m. birželio 6 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-316/2005, 2007-10-12 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-304/2007 ir kt.).

9Įvertinus tai, kad atsakovas yra vartotojas, paskolos sutartis buvo sudaryta prisijungimo būdu ir atsakovas turėjo ribotas galimybes derėtis dėl sutarties sąlygų, tai, jog 0,5 proc. dydžio delspinigiai sudaro net 182,50 proc. metinių palūkanų, sutartyje numatyti delspinigiai vertintini kaip aiškiai per dideli ir yra mažintini. Vartojimo kredito santykius reguliuojančio Vartojimo kredito įstatymo 11 str. 8 d. nustato, kad pavėluoto įmokų mokėjimo atvejais vartojimo kredito gavėjui taikomos netesybos negali būti didesnės kaip 0,05 procento pradelstos sumokėti sumos už kiekvieną pradelstą dieną. Nors ginčo santykiams šis įstatymas negali būti tiesiogiai taikomas, kadangi sutartis sudaryta iki 2011-04-01, tačiau teismas atsižvelgia į šiame įstatyme nustatytą maksimalų netesybų dydį kaip orientacinį kriterijų šioje sprendžiant delspinigių dydžio mažinimo klausimą. Teismo vertinimu, 0,05 proc. dydžio delspinigiai nebus mažesni už kreditoriaus patirtus nuostolius, atitiks teisingumo ir protingumo kriterijus. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, ieškovo paskaičiuoti delspinigiai mažintini nuo 0,5 proc. dydžio iki 0,05 proc. (dešimt kartų) ir ieškovui iš atsakovo priteistina 156,72 Lt delspinigių. Likusioje dalyje reikalavimas dėl delspinigių priteisimo atmestinas.

10Remiantis CK 6.37 str. 2 d., 6.210 str. 1 d. nuostatomis, ieškovui iš atsakovo taip pat priteistinos 5 procentų dydžio metinės palūkanos už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme 2014-10-20 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

11Šioje byloje ieškovas patyrė 72,00 Lt bylinėjimosi išlaidų (sumokėtas žyminis mokestis). Kadangi ieškovo sumokėtas žyminis mokestis yra minimalus turtiniuose ginčuose mokėtinas žyminis mokestis, ieškovui iš atsakovo priteistinas visas sumokėtas 72,00 Lt žyminis mokestis (CPK 93 str. 2 d., 4 d.).

12Bylinėjimosi išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, neviršija minimalios 10,00 Lt sumos, todėl jos iš atsakovo valstybei nepriteisiamos (CPK 96 str. 6 d.).

13Remdamasis tuo, kas išdėstyta, ir vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 142 str. 4 d., 262 str. 2 d., 279 str. 2 d., 285-286 str., 307 str. 1 d., teismas

Nutarė

14ieškinį tenkinti iš dalies.

15Priteisti iš atsakovo P. I., a. k. ( - ), 845,20 Lt (aštuonis šimtus keturiasdešimt penkis litus 20 ct) pagal sutartį likusių mokėjimų, 156,72 Lt (vieną šimtą penkiasdešimt šešis litus 72 ct) delspinigių, 5 (penkis) procentus metinių palūkanų už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme 2014-10-20 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 72,00 Lt (septyniasdešimt du litus) žyminio mokesčio ieškovui UAB „Mokilizingas“, į. k. 124926897.

16Kitoje dalyje ieškinį atmesti.

17Atsakovui apie priimtą sprendimą už akių pranešti ir viešo paskelbimo būdu specialiame interneto tinklalapyje paskelbiant tokio turinio pranešimą: „Kėdainių rajono apylinkės teismas 2014 m. gruodžio 10 d. civilinėje byloje Nr. 2-2823-673/2014 priėmė sprendimą už akių, kuriuo nusprendė priteisti iš atsakovo P. I., gim. ( - ), 845,20 Lt pagal sutartį likusių mokėjimų, 156,72 Lt delspinigių, 5 procentus metinių palūkanų už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme 2014-10-20 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 72,00 Lt žyminio mokesčio ieškovui UAB „Mokilizingas“, į. k. 124926897. Atsakovas negali šio sprendimo apskųsti apeliacine tvarka, tačiau turi teisę per 20 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos Kėdainių rajono apylinkės teismui paduoti pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.“

18Atsakovas negali šio sprendimo apskųsti apeliacine tvarka, tačiau turi teisę per 20 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos Kėdainių rajono apylinkės teismui paduoti pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

19Ieškovas turi teisę per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos skųsti jį apeliaciniu skundu Kauno apygardos teismui per Kėdainių rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai