Byla 2-1470/2009

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Konstantino Gurino, Kazio Kailiūno ir Viginto Višinskio (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas),

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovų uždarosios akcinės bendrovės „Terama“ ir uždarosios akcinės bendrovės „Art deco“ atskirąjį skundą dėl Kauno apygardos teismo 2009 m. rugsėjo 24 d. nutarties, kuria sustabdyta civilinė byla Nr. 2-654-436/2009 pagal ieškovo M. L. ieškinį atsakovams uždarajai akcinei bendrovei „Terama“ ir uždarajai akcinei bendrovei „Art deco“, dalyvaujant tretiesiems asmenims N. R. ir R. R. , dėl sandorių pripažinimo negaliojančiais ir restitucijos taikymo.

3Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi atskiruosius skundus,

Nustatė

4Ieškovas M. L. patikslintu ieškiniu prašo: 1) pripažinti negaliojančia 2007 m. lapkričio 9 d. akcijų pasirašymo sutartį dalyje, kuria UAB „Terama“ įsigijo iš UAB „Art deco“ 19000 vnt. paprastųjų vardinių 1 900 000 Lt nominalios vertės akcijų, už jas apmokant 49/100 dalimis pastato-parduotuvės ir kitų statinių (inžinierinių)-kiemo statinių, esančių Pramonės pr. 11, Kaune; 2) pripažinti negaliojančiu 2007 m. lapkričio 9 d. turto perdavimo priėmimo aktą; 3) taikyti restituciją. Nurodė, kad Kauno miesto apylinkės teismas 2004 m. kovo 8 d. sprendimu, priimtu civilinėje byloje Nr. SN2-4323/2004, nutraukė M. L. ir N. L. santuoką ir patvirtino 2004 m. vasario 24 d. sutartį dėl santuokos nutraukimo pasekmių, kuria N. L. asmeninės nuosavybės teise buvo paskirtos visos 125 paprastosios vardinės 12 500 Lt nominalios vertės UAB „Terama“ akcijos. M. L. 2007 m. birželio 5 d. kreipėsi į Kauno miesto apylinkės teismą su prašymu atnaujinti procesą civilinėje byloje Nr.SN2-4323/2004 dėl santuokos nutraukimo. Kauno miesto apylinkės teismas 2007 m. birželio 19 d. nutartimi sustabdė Kauno miesto apylinkės teismas 2004 m. kovo 8 d. sprendimo vykdymą iki bus išnagrinėta byla dėl proceso atnaujinimo. Sprendžiant laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimą santuokos nutraukimo byloje, paaiškėjo, kad N. L. 2007 m. sausio 8 d., t.y. iki pareiškimo dėl proceso byloje atnaujinimo priėmimo teisme, už 460 000 Lt pardavė R. R. 115 UAB „Terama“ akcijų, savo nuosavybėje pasilikdama tik 10 šios bendrovės akcijų. Kauno apygardos teisme pagal ieškovo M. L. ieškinį atsakovams N. L. ir R. R. yra iškelta civilinė byla dėl 2007 m. sausio 8 d. akcijų pirkimo-pardavimo sutarties pripažinimo negaliojančia, kurioje pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės – R. R. perleistų 115 UAB „Terama“ akcijų areštas. Ši civilinė byla sustabdyta iki bus išnagrinėta civilinė byla Nr.A2-587-775/2008 dėl santuokos nutraukimo, kurioje sprendžiamas proceso atnaujinimo klausimas. Civilinėje byloje dėl proceso atnaujinimo santuokos nutraukimo byloje Centrinė teismo psichiatrijos komisija Teismo psichiatrijos 2008-07-08/09-08 ekspertizės aktu nustatė, kad M. L. , sudarydamas Kauno miesto apylinkės teismo 2004 m. kovo 8 d. sprendimu patvirtintą 2004 m. vasario 24 d. sutartį dėl santuokos nutraukimo pasekmių, negalėjo suprasti savo veiksmų reikšmės ir jų valdyti. Po ekspertizės išvadų M. L. , siekdama užkirsti kelią proceso atnaujinimui santuokos nutraukimo byloje, sudarė naują santuoką su R. R. . Panašiu metu ieškovas M. L. pastebėjo, kad jo ir N. L. santuokos metu UAB „Terama“ priklausiusios 49/100 dalys pastato-parduotuvės ir kitų statinių (inžinierinių)-kiemo statinių, esančių Pramonės pr. 11, Kaune, Nekilnojamojo turto registre yra registruotos UAB „Art deco“ nuosavybe (įregistravimo pagrindas 2007 m. lapkričio 7 d. sprendimas ir 2007 m. lapkričio 9 d. priėmimo-perdavimo aktas). UAB „Art deco“ visų akcijų savininko 2007 m. lapkričio 7 d. sprendimu buvo nuspręsta padidinti šios bendrovės įstatinį kapitalą 2 018 000 Lt, naujai išleisti 2 018 000 Lt paprastųjų vardinių akcijų, netaikyti akcininkui pirmumo teisės įsigyjant naujai išleidžiamas bendrovės akcijas, o jas parduoti atsakovui UAB „Terama“, kuris 19 000 akcijų apmoka turtiniu įnašu (49/100 dalys pastato-parduotuvės ir kitų statinių (inžinierinių)-kiemo statinių, esančių Pramonės pr. 11, Kaune), o likusias 1180 akcijų piniginiu įnašu. Juridinių asmenų registre UAB „Art deco“ vadovu ir visų akcijų savininku registruotas N. L. sutuoktinis R. R. . Nekilnojamasis turtas UAB „Art deco“ buvo perleistas N. L. turint tikslą atimti M. L. galimybę valdyti šį turtą per UAB „Terama“, kurios akcijos atnaujinus procesą santuokos nutraukimo byloje sugrįš M. L. ir N. L. nuosavybėn. Be to, tokį nekilnojamojo turto perleidimo būdą sąlygojo UAB „Terama“ 115 (iš 125) akcijų areštas, pritaikytas Kauno apygardos teismo 2007 m. rugsėjo 18 d. nutartimi, civilinėje byloje pagal ieškovo M. L. ieškinį atsakovams N. L. ir R. R. dėl 2007 m. sausio 8 d. akcijų pirkimo-pardavimo sutarties pripažinimo negaliojančia. Joks notaras, esant UAB „Terama“ akcijų areštui, netvirtintų ginčo turto perleidimo sutarties iš UAB „Terama“ į UAB „Art deco“. UAB „Terama“ vertė po ginčo turto perleidimo iš esmės sumažėjo. UAB „Terama“ pardavusi nekilnojamąjį turtą prarado galimybę jį nuomoti, taip pat vykdyti veiklą, susijusią su šiuo turtu, ir gauti iš jos pajamas. Tokiu būdu buvo apribotas CK 2.34 straipsnio 3 dalyje įtvirtintas UAB „Terama“ veiklos tikslas – siekti pelno ir tenkinti privačius jos akcininkų interesus, taip pat pažeista Akcinių bendrovių įstatymo 15 straipsnyje įtvirtinta ieškovo M. L. , kaip šios bendrovės akcininko, teisė gauti bendrovės pelno dalį (dividendą), kurį jis galėtų gauti tuo atveju, jei ginčo turtas nebūtų perleistas. Todėl 2007 m. lapkričio 9 d. akcijų pasirašymo sutartis ir 2007 m. lapkričio 9 d. turto perdavimo-priėmimo aktas, kurias UAB „Terama“ perdavė ginčo nekilnojamąjį turtą atsakovui UAB „Art deco“, turėtų būti pripažinti negaliojančiais pagal CK 1.80 str. 1 d., kaip prieštaraujantys imperatyvioms įstatymo normoms, pagal CK 1.82 str., kaip prieštaraujantys UAB „Terama“ veiklos tikslams, ir pagal CK 1.91 str. 1 d., kaip sudaryti dėl UAB „Terama“ atstovės N. L. ir UAB „Art deco“ atstovo R. R. tarpusavio piktavališko susitarimo sumažinti UAB „Terama“ akcijų vertę, apriboti jos galimybes siekti pelno ir tenkinti privačius jos akcininko M. L. interesus, atimti M. L. galimybę valdyti ginčo turtą per UAB „Terama“.

5Atsakovų UAB „Art deco“ ir UAB „Terama“ atstovai su ieškiniu nesutinka. Nurodo, kad ieškovas neturi subjektinės reikalavimo teisės ginčyti atsakovų UAB „Art deco“ ir UAB „Terama“ sudarytų sandorių, nes nėra nei atsakovų akcininku, nei jų kreditoriumi. Prašydamas pripažinti atsakovų sudarytus sandorius prieštaraujančiais imperatyvioms įstatymo normoms, ieškovas nenurodo jokios konkrečios imperatyvios įstatymo normos, kuriai sandoriai prieštarauja. Pagal CK 1.82 straipsnio 3 dalį ieškinį dėl sandorio pripažinimo negaliojančiu, kaip prieštaraujančio juridinio asmens teisnumui, turi teisę pareikšti pats juridinis asmuo, jo steigėjas ar dalyvis, o ieškovas toks nėra. Pagal CK 1.91 straipsnio 1 dalį ieškinį dėl sandorio pripažinimo negaliojančiu dėl šalies atstovo piktavališko susitarimo su antrąja šalimi gali tik nukentėjusysis. Ieškovas, nebūdamas ginčo sandorių šalimi, sandoriai sudaryti ne dėl jo turto, ne per jo atstovą, negali būti laikomas nukentėjusiu CK 1.91 str. prasme. Dėl sandorių sudarymo UAB „Terama“ akcijų vertė nesumažėjo, nes apmokėjusi turtu ir pinigais UAB „Art deco“ naujų akcijų emisiją, UAB „Terama“ įsigijo tos pačios (perduoto turto) vertės UAB „Art deco“ akcijų (tapo akcininku). Tai yra įvyko lygiaverčiai mainai, kurie neprieštarauja UAB „Terama“ veiklos tikslams bei nepažeidžia ieškovo teisių ir interesų.

6Tretieji asmenys N. R. (buvusi – L.) ir R. R. su ieškiniu nesutinka iš esmės tais pačiais motyvais kaip ir atsakovai.

7Ieškovas ir jo atstovas teismo posėdyje pateikė prašymus bylos nagrinėjimą sustabdyti iki bus išnagrinėta Kauno m. apylinkės teisme civilinė byla Nr. 2-4323/2004 dėl proceso atnaujinimo (CPK 163 str. 3 p.) bei Kauno apygardos teisme civilinė byla Nr.2-390-42/2008 dėl UAB „Terama“ 2007 m. sausio 8 d. akcijų pirkimo-pardavimo sutarties pripažinimo negaliojančia.

8Kauno apygardos teismas 2009 m. rugsėjo 24 d. nutartimi sustabdė civilinę bylą iki bus išnagrinėta Kauno miesto apylinkės teisme nagrinėjama civilinė byla Nr. SN2-4323/2004 dėl proceso atnaujinimo pagal M. L. prašymą civilinėje byloje Nr. A2-10897-422/2007. Teismas, atsižvelgdamas į nagrinėjamoje byloje pareikšto ieškinio dalyką ir pagrindą, sprendė, kad, atnaujinus procesą santuokos nutraukimo byloje, joje gali būti priimtas kitoks teismo sprendimas turto padalinimo dalyje, kuris gali turėti prejudicinę reikšmę dabar nagrinėjamoje byloje. Todėl nagrinėjama civilinė byla turi būti sustabdyta iki bus išnagrinėta civilinė byla dėl proceso atnaujinimo (CPK 163 str. 3 p., 166 str.1 d. 6 p.)

9Atsakovai UAB „Terama“ ir UAB „Art deco“ atskiruoju skundu prašo Kauno apygardos teismo 2009 m. rugsėjo 24 d. nutartį panaikinti ir įpareigoti Kauno apygardos teismą civilinę bylą Nr. 2-654-436/2009 nagrinėti iš esmės. Atskirąjį skundą grindžia šiais argumentais:

101. Teismas klaidingai konstatavo, kad santuokos nutraukimo byloje procesas yra atnaujintas, kadangi šiuo metu toje byloje yra sprendžiamas prašymo atnaujinti procesą priėmimo klausimas. Be to, prašymo priėmimo bei proceso atnaujinimo santuokos nutraukimo civilinėje byloje klausimo išsprendimas sustabdytas.

112. Teismas, sustabdydamas civilinę bylą CPK 163 straipsnio 1 dalies 3 punkte numatytu pagrindu, turėjo nustatyti, kokie konkretūs civilinėje byloje Nr. A2-522-775/2009 nustatyti faktai turės įrodomąją, prejudicinę ar privalomąją galią sustabdytai bylai. Šios pareigos teismas neįvykdė.

123. Iki nagrinėjamoje byloje ginčijamų sandorių sudarymo buvo sudaryta 2007 m. sausio 8 d. akcijų pirkimo-pardavimo sutartis, kuria N. R. perleido 115 vienetų UAB „Terama“ akcijų R. R. . Pastarasis sandoris yra ginčijamas civilinėje byloje Nr. 2-390-42/2008, iškeltoje Kauno apygardos teisme pagal M. L. ieškinį. Ieškovui M. L. 2009 m. birželio 18 d. pateikus prašymą sustabdyti nagrinėjamą civilinę bylą, Kauno apygardos teismas 2009 m. birželio 18 d. protokoline nutartimi konstatavo teisinio ryšio tarp civilinių bylų Nr. 2-390-42/2008 ir Nr. 2-654-436/2009 nebuvimą ir atsisakė sustabdyti civilinės bylos Nr. 2-654-436/2009 nagrinėjimą iki bus išnagrinėta civilinė byla Nr. 2-390-42/2008. Nesant teisinio ryšio tarp šių civilinių bylų, negali būti teisinio ryšio tarp nagrinėjamos bylos ir civilinės bylos Nr. A2-522-775/2009. Net ir atnaujinus procesą santuokos nutraukimo byloje ir panaikinus teismo sprendimą, kuriuo buvo patvirtinta sutartis dėl santuokos nutraukimo pasekmių, akcijos negalėtų būti perskirstytos kitaip, kadangi jos yra perleistos trečiajam asmeniui – sąžiningam įgijėjui R. R. . Todėl, M. L. , nebūdamas UAB „Terama“ akcininku, nepriklausomai nuo civilinės bylos Nr. A2-522-775/2009 baigties neturėtų subjektinės teisės ginčyti UAB „Terama“ ir UAB „Art deco“ valdymo organų sprendimų teisėtumo, esančių šios civilinės bylos nagrinėjimo dalyku.

134. Ieškovas M. L. , nebūdamas atsakovo UAB „Terama“ ar UAB „Art deco“ akcininkas, kreditorius ar bendrovės valdymo organas, vadovaujantis CK 2.82 straipsnio 4 dalimi ir ABĮ 19 straipsnio 10 dalimi, neturi reikalavimo teisės pareikšti ieškinį dėl bendrovės organų sprendimų negaliojimo. Ieškovas savo reikalavimo teisę šiame procese grindžia vien tik prielaidomis. CPK normos nenumato sąlyginio ar preventyvaus kreipimosi į teismą, kad būtų apginta ieškovo materialinė subjektinė teisė, kurios ieškinio pareiškimo metu jis apskritai neturi. Todėl nagrinėjamu atveju ieškinys turėjo būti atmestas taikant CPK 5 straipsnio 1 dalį.

145. Ieškovas M. L. niekada nebuvo UAB „Terama“ akcininkas. Iki Kauno apygardos teismo 2004 m. kovo 8 d. sprendimo priėmimo, kuriuo buvo nutraukta ieškovo ir N. R. santuoka, visos UAB „Terama“ akcijos asmeninės nuosavybės teise priklausė tik N. R. . Tai patvirtina UAB „Terama“ akcininkų registravimo žurnalas bei akcijų pirkimo-pardavimo sutartys.

15Ieškovas M. L. atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo skundą atmesti, o Kauno apygardos teismo 2009 m. rugsėjo 24 d. nutartį palikti nepakeistą. Atsakovai nepagrįstai nurodo, kad proceso atnaujinimo santuokos nutraukimo civilinėje byloje klausimo išsprendimas yra sustabdytas, kadangi Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2009 m. spalio 15 d. nutartimi, priimta civilinėje byloje Nr.3K-3-418/2009, panaikino Kauno miesto apylinkės teismo 2009 m. kovo 18 d. nutartį sustabdyti civilinės bylos dėl proceso atnaujinimo nagrinėjimą. Pirmosios instancijos teismas, priimdamas skundžiamą nutartį, pagrįstai konstatavo, kad, atnaujinus procesą santuokos nutraukimo civilinėje byloje bei priėmus kitokį teismo sprendimą turto padalijimo dalyje, pastarasis teismo sprendimas gali turėti prejudicinę reikšmę šioje byloje. Teismo nutartyje nurodytų motyvų neišplėstumas nesudaro pagrindo naikinti iš esmės teisėtą ir pagrįstą teismo nutartį (CPK 328 str.). UAB „Terama“ akcijų priklausomybės klausimas nėra šios bylos nagrinėjimo dalykas, šis klausimas spręstinas Kauno miesto apylinkės teismo civilinėje byloje dėl proceso atnaujinimo. Į nagrinėjamoje byloje keliamus klausimus, ar ieškovas turi teisę ginčyti atsakovų sudarytus sandorius, ar buvo pažeistos ieškovo, kaip UAB „Terama“ akcininko, teisės galima atsakyti tik išnagrinėjus bylą dėl proceso atnaujinimo santuokos nutraukimo civilinėje byloje.

16Atskirasis skundas atmestinas.

17Byloje spręstinas klausimas, ar pirmosios instancijos teismo nutartis, kuria teismas sustabdė civilinę bylą iki bus išnagrinėta Kauno miesto apylinkės teisme civilinė byla Nr. SN2-4323/2004 dėl proceso atnaujinimo pagal M. L. prašymą civilinėje byloje Nr. A2-522-775/2009, yra pagrįsta ir teisėta. Šis klausimas sprendžiamas neperžengiant atskirtajame skunde nustatytų ribų – skundo faktinio ir teisinio pagrindo bei absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų patikrinimo (CPK 320 str. 1, 2 d., 338 str.).

18Šią civilinę bylą dėl sandorių pripažinimo negaliojančiai ir restitucijos taikymo teismas sustabdė CPK 163 straipsnio 3 punkto, t. y. privalomojo civilinės bylos sustabdymo, pagrindu. Pagal Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojamą teisės aiškinimo ir taikymo praktiką CPK 163 straipsnio 3 punkte įtvirtintas privalomojo civilinės bylos sustabdymo pagrindas taikomas tada, kai tarp nagrinėjamos civilinės bylos ir teisinio rezultato kitoje neišnagrinėtoje byloje yra prejudicinis ar kitas tiesioginis teisinis ryšys, t. y. kai kitoje byloje nustatyti faktai turės teisinę reikšmę priimant teismo sprendimą nagrinėjamoje byloje (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2004 m. vasario 4 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje UAB „NCC Statyba“ v. UAB DK „Lindra“, bylos Nr. 3K-3-99/2004; 2004 m. lapkričio 22 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje UAB draudimo bendrovė „Lavisos garantas“ v. V. B. prekybos įmonė, bylos Nr. 3K-3-620/2004; 2006 m. kovo 29 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje UAB „Vaivorykštė“ v. L. G., bylos Nr. 3K-3-238/2006; ir kt.). Kasacinio teismo išaiškinta, kad sustabdyti civilinę bylą tol, kol neišspręsta kita byla, nurodytu pagrindu galima tik tada, kai neišnagrinėtos bylos susijusios taip, jog kitoje byloje nustatyti faktai turės įrodomąją, prejudicinę ar privalomąją galią sustabdomai bylai (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2004 m. lapkričio 22 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje UAB draudimo bendrovė „Lavisos garantas“ v. V. B. prekybos įmonė, bylos Nr. 3K-3-620/2004; 2005 m. vasario 7 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje medžiotojų klubas „Pašušvys“ v. Šiaulių apskrities viršininko administracija, bylos Nr. 3K-3-74/2005; 2007 m. birželio 22 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje K. D. v. AB „Ukmergės gelžbetonis“, bylos Nr. 3K-3-261/2007; ir kt.). Be to, negalėjimas išnagrinėti civilinės bylos, kol nebus išnagrinėta kita byla, reiškia, kad teismui, siekiančiam išspręsti byloje pareikštą reikalavimą, reikalingi tam tikri faktai, kuriuos būtina nustatyti kitoje byloje, ir bylą nagrinėjantis teismas pats negali jų nustatyti. Jeigu teismas visus teisiškai reikšmingus faktus gali nustatyti nagrinėjamoje byloje, kai tarp bylų nėra tiesioginio teisinio ryšio, nėra pagrindo stabdyti bylos pagal CPK 163 straipsnio 3 punktą (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2005 m. gegužės 19 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje SIA „Parekss lizings“ v. UAB „Parex lizingas“, bylos Nr. 3K-7-260/2005; 2005 m. gegužės 25 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje pagal AB „Geonafta“ pareiškimą, bylos Nr. 3K-7-268/2005; ir kt.).

19Teisėjų kolegija atmeta kaip nepagrįstus atskirojo skundo argumentus, kad pirmosios instancijos teismas nenustatė, kokie faktai, nustatyti atnaujinus procesą civilinėje byloje dėl santuokos nutraukimo, turėtų įrodomąją, prejudicinę ar privalomąją galią sustabdomai bylai, t.y. nenustatė teisinio priežastinių ryšio tarp šių bylų. Iš skundžiamos teismo nutarties matyti, kad pirmosios instancijos teismas konstatavo, jog, atnaujinus procesą santuokos nutraukimo byloje, joje gali būti priimtas kitoks teismo sprendimas turto padalinimo dalyje, kuris gali turėti prejudicinę reikšmę nagrinėjamoje byloje. Ši pirmosios instancijos teismo išvada yra teisinga ir pagrįsta. Iš bylos matyti, jog ieškovas M. L. pareikštu ieškiniu ginčija atsakovų UAB „Terama“ ir UAB „Art deco“ sudarytus sandorius – 2007 m. lapkričio 9 d. akcijų pasirašymo sutartį, 2007 m. lapkričio 10 d. susitarimą dėl 2007 m. lapkričio 9 d. akcijų pasirašymo sutarties papildymo, 2007 m. lapkričio 9 d. turto perdavimo-priėmimo aktą bei prašo taikyti restituciją. Ieškinio pagrindą sudaro aplinkybės dėl šių sandorių negaliojimo, esant CK 1.85 straipsnio 1 dalyje, 1.91 straipsnio 1 dalyje, 1.80 straipsnio 1 dalyje ir ABĮ 45 straipsnio 12 dalyje įtvirtintiems sandorių negaliojimo pagrindams. Ieškovas reikalavimo teisę grindžia savo kaip UAB „Terama“ akcininko teisių pažeidimu, kadangi teismo patvirtinta 2004 m. vasario 19 d. sutartis dėl santuokos nutraukimo pasekmių, pagal kurią N. L. ir M. L. bendrosios jungtinės nuosavybės teise priklausiusios UAB „Terama“ akcijos po santuokos nutraukimo atiteko N. L. , yra negaliojanti, atsižvelgiant į tai, kad ją pasirašydamas M. L. buvo tokios būsenos, kad negalėjo suprasti savo veiksmų reikšmės ir jų valdyti. Nurodo, jog jis kreipėsi į Kauno miesto apylinkės teismą su prašymu atnaujinti procesą Kauno miesto apylinkės teismo civilinėje byloje Nr. 2-4333/2004 bei panaikinti Kauno miesto apylinkės teismo 2004 m. kovo 8 d. sprendimą, kuriuo nutraukta jo ir N. L. santuoka ir patvirtinta minėta sutartis dėl santuokos nutraukimo pasekmių. Panaikinus Kauno miesto apylinkės teismo 2004 m. kovo 8 d. sprendimą, patvirtinusį ieškovo ir N. L. 2004 m. vasario 19 d. sutartį dėl santuokos nutraukimo pasekmių, pagal kurią visos UAB „Terama“ akcijos nuosavybės teise atiteko N. L. , šios akcijos būtų sugrąžintos M. L. ir N. L. nuosavybėn, o N. L. būtų laikoma neįgijusia teisės valdyti jas asmeninės nuosavybės teise. Remiantis teismų informacinės sistemos LITEKO duomenimis, šiuo metu civilinėje byloje Nr. A2-522-775/2009 yra sprendžiamas proceso Kauno miesto apylinkės teismo civilinėje byloje Nr. SN2-4323/2004 atnaujinimo klausimas, t.y. procesas toje byloje dar nėra atnaujintas. Tačiau, nepriklausomai nuo to, tai nesudaro pagrindo skundžiamą nutartį pripažinti nepagrįsta ir neteisėta. Atsižvelgiant į ieškovo reikalavimus ir nagrinėjamoje byloje pareikšto ieškinio faktinį pagrindą, teisėjų kolegija pripažįsta, jog tik išsprendus proceso civilinėje byloje SN2-4323/2004 atnaujinimo klausimą ir tuo atveju, jeigu procesas būtų atnaujintas, pakartotinai išnagrinėjus bylą, būtų pagrindas nagrinėjamoje byloje spręsti dėl ieškovo M. L. kaip UAB „Terama“ akcininko materialinių subjektinių teisių pažeidimo ir jo teisės ginčyti UAB „Terama“ ir UAB „Art deco“ sudarytus sandorius.

20Teisėjų kolegija atmeta kaip nepagrįstus atskirojo skundo argumentus, jog proceso atnaujinimas santuokos nutraukimo byloje ir teismo sprendimo, kuriuo buvo patvirtinta sutartis dėl santuokos nutraukimo pasekmių, panaikinimas neturėtų teisinės reikšmės nagrinėjamoje byloje nustatytinoms aplinkybėms, kadangi 2007 m. sausio 8 d. akcijų pirkimo-pardavimo sutartimi N. L. 115 vienetų UAB „Terama“ akcijų perleido R. R. . Remiantis bylos medžiaga ir teismų informacinės sistemos LITEKO duomenimis, minėtas sandoris yra ginčijamas Kauno apygardos teisme nagrinėjamoje civilinėje byloje Nr. 2-174-413/2009. Ši civilinė byla Kauno apygardos teismo 2008 m. vasario 6 d. nutartimi buvo sustabdyta iki bus išnagrinėta Kauno miesto apylinkės teisme civilinė byla Nr. SN2-4323/2004 dėl proceso atnaujinimo pagal M. L. prašymą civilinėje byloje Nr. A2-10897-422/2007. Be to, 2007 m. sausio 8 d. akcijų pirkimo-pardavimo sutartimi N. L. R. R. pardavė 115 iš 125 jai po santuokos nutraukimo atitekusių paprastųjų vardinių UAB „Terama“ akcijų. Dėl to Kauno miesto apylinkės teismo 2004 m. kovo 8 d. sprendimo, patvirtinusio ieškovo ir N. L. 2004 m. vasario 19 d. sutartį dėl santuokos nutraukimo pasekmių, panaikinimo atveju teisinės pasekmės, nepriklausomai nuo Kauno apygardos teisme nagrinėjamos civilinės bylos Nr. 2-174-413/2009 baigties, atsirastų 10 paprastųjų vardinių UAB „Terama“ akcijų, kurios sudaro 8 proc. visų UAB „Terama“ akcijų, atžvilgiu (1 t., b.l. 161).

21Teisėjų kolegija nepasisako dėl atskirojo skundo argumentų, susijusių su UAB „Terama“ akcijų priklausymu iki Kauno apygardos teismo 2004 m. kovo 8 d. sprendimo priėmimo, kadangi tai nėra šios bylos nagrinėjimo dalykas ir turėtų būti nustatinėjama proceso atnaujinimo Kauno miesto apylinkės teismo civilinėje byloje Nr. SN2-4323/2004 atveju, pakartotinai ją nagrinėjant.

22Esant minėtoms aplinkybėms ir nenustačius absoliučių skundžiamos nutarties negaliojimo pagrindų, teisėjų kolegija sprendžia, kad skundžiama pirmosios instancijos teismo nutartis yra teisėta bei pagrįsta, dėl ko ją keisti ar naikinti atskirajame skunde nurodytais motyvais nėra pagrindo (LR CPK 329 str. 1 d., 263 str. 1 d.).

23Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 337 straipsnio 1 punktu,

Nutarė

24Kauno apygardos teismo 2009 m. rugsėjo 24 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovų... 3. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi atskiruosius skundus,... 4. Ieškovas M. L. patikslintu ieškiniu prašo: 1) pripažinti negaliojančia... 5. Atsakovų UAB „Art deco“ ir UAB „Terama“ atstovai su ieškiniu... 6. Tretieji asmenys N. R. (buvusi – L.) ir R. R. su ieškiniu nesutinka iš... 7. Ieškovas ir jo atstovas teismo posėdyje pateikė prašymus bylos... 8. Kauno apygardos teismas 2009 m. rugsėjo 24 d. nutartimi sustabdė civilinę... 9. Atsakovai UAB „Terama“ ir UAB „Art deco“ atskiruoju skundu prašo Kauno... 10. 1. Teismas klaidingai konstatavo, kad santuokos nutraukimo byloje procesas yra... 11. 2. Teismas, sustabdydamas civilinę bylą CPK 163 straipsnio 1 dalies 3 punkte... 12. 3. Iki nagrinėjamoje byloje ginčijamų sandorių sudarymo buvo sudaryta 2007... 13. 4. Ieškovas M. L. , nebūdamas atsakovo UAB „Terama“ ar UAB „Art deco“... 14. 5. Ieškovas M. L. niekada nebuvo UAB „Terama“ akcininkas. Iki Kauno... 15. Ieškovas M. L. atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo skundą atmesti, o... 16. Atskirasis skundas atmestinas.... 17. Byloje spręstinas klausimas, ar pirmosios instancijos teismo nutartis, kuria... 18. Šią civilinę bylą dėl sandorių pripažinimo negaliojančiai ir... 19. Teisėjų kolegija atmeta kaip nepagrįstus atskirojo skundo argumentus, kad... 20. Teisėjų kolegija atmeta kaip nepagrįstus atskirojo skundo argumentus, jog... 21. Teisėjų kolegija nepasisako dėl atskirojo skundo argumentų, susijusių su... 22. Esant minėtoms aplinkybėms ir nenustačius absoliučių skundžiamos... 23. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 337 straipsnio 1... 24. Kauno apygardos teismo 2009 m. rugsėjo 24 d. nutartį palikti nepakeistą....