Byla e2-954-1027/2017
Dėl skolos priteisimo

1Visagino miesto apylinkės teismo teisėja Jurgita Šimonėlytė, sekretoriaujant Anželikai Čirkovai, dalyvaujant vertėjai Jolantai Turienei, ieškovės J. V. atstovui advokatui Nikolajui Semionovui, atsakovei I. V., jos atstovei advokatei Nataljai Kucharevai,

2viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjusi ieškovės J. V. ieškinį atsakovei I. V. dėl skolos priteisimo,

Nustatė

3Ieškovė J. V. pateiktu ieškiniu prašė priteisti iš atsakovės 6608,35 Eur skolos, 149 Eur žyminio mokesčio bei 650 Eur bylinėjimosi išlaidų advokato pagalbai apmokėti.

4Ieškinyje nurodė, jog skolindavo atsakovei pinigus, visų paskolos sandorių sudarymą ir pinigų perdavimą patvirtina atsakovės pasirašytas 2010 m. sausio 17 d. paskolos raštelis bei įrašai sąsiuvinyje. Kai atsakovė grąžindavo pasiskolintus pinigus, apie tai buvo atžymima įrašais tame pačiame sąsiuvinyje. Bendra atsakovei paskolintų lėšų suma yra 10 476,98 Eur, atsakovės grąžintų lėšų suma yra 3868,63 Eur, negrąžinta paskolų suma – 6608,35 Eur, kurią ieškovė ir prašo priteisti iš atsakovės. 2017 m. kovo 15 d. ieškovė raštu prašė atsakovės grąžinti skolą, tačiau atsakovė skolos negrąžino.

5Ieškovės atstovas teismo posėdžio metu palaikė ieškinio reikalavimus ieškinyje išdėstytais motyvais. Papildomai paaiškino, kad nesutinka su tuo, kad teismo sprendimo įvykdymas būtų išdėstytas. Ieškovė yra neįgali, jai reikalinga visa suma iš karto. Ieškovė J. V., dalyvavusi parengiamajame posėdyje 2017 m. liepos 4 d., paaiškino, kad ieškinį palaiko pilnai, taikos sutarties sudaryti ir išdėstyti skolos mokėjimą nepageidauja, jie su vyru yra neįgalūs, jai reikalinga visa suma iš karto.

6Atsakovė I. V. pateikė atsiliepimą į ieškinį, nurodė, kad su ieškiniu sutinka iš dalies. Susipažinusi su paskolos raštelių originalais nurodys, su kokia skolos dalimi sutinka, siūlė sudaryti taikos sutartį. Nurodė, kad jos materialinė padėtis sunki, iš karto grąžinti visą sumą negali.

7Atsakovė ir jos atstovė teismo posėdžio metu nurodė, kad atsakovė su ieškiniu sutinka, tačiau dėl sunkios turtinės padėties (dėl to, kad nedirba, turi sveikatos problemų, išlaiko nepilnametį vaiką) prašo teismo sprendimo įvykdymą išdėstyti dalimis, nes visos sumos iš karto neturi – iki 2017-07-31 gali sumokėti 1000 Eur, iki 2017-08-30 – 500 Eur, skolos likutį gali mokėti po 214,40 Eur kas mėnesį iki visiško skolos grąžinimo.

8Ieškinys tenkinamas visiškai.

9Bylos duomenys patvirtina, kad pagal 2010 m. sausio 17 d. paskolos raštelį ieškovė atsakovei paskolino 2000 Eur, pagal 2010 m. balandžio 28 d., 2010 m. rugsėjo 20 d., 2010 m. rugsėjo 26 d., 2010 m. spalio 21 d., 2010 m. lapkričio 1 d., 2010 m. lapkričio 19 d., 2010 m. gruodžio 8 d., 2011 m. sausio 10 d., 2011 m. sausio 11 d., 2011 m. balandžio 21 d., 2011 m. rugpjūčio 6 d., 2011 m. rugsėjo 19 d., 2011 m. lapkričio 25 d., 2011 m. lapkričio 30 d., 2011 m. gruodžio 16 d., 2012 m. spalio 18 d., 2013 m. gegužės 3 d. paskolos raštelius (įrašus sąsiuvinyje Nr. 1, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 19, 20, 22, 23, 26, 31, 40, 42, 43, 48, 50, 51) ieškovė atsakovei paskolino 8476,98 Eur. Iš viso pagal paskolos raštelius ieškovė atsakovei paskolino 10 476,98 Eur, paskolų grąžinimo terminas nebuvo nustatytas.

10Atsakovė ieškovei 2010 m. balandžio 29 d., 2010 m. lapkričio 20 d., 2011 m. rugsėjo 2 d., 2011 m. spalio 9 d., 2011 m. spalio 14 d., 2011 m. spalio 27 d., 2011 m. lapkričio 14 d., 2011 m. lapkričio 25 d., 2012 m. sausio 3 d., 2012 m. vasario 1 d., 2012 m. vasario 6 d., 2012 m. balandžio 12 d., 2012 m. spalio 24 d., 2013 m. kovo 18 d. grąžino 3868,63 Eur paskolintų lėšų.

112017 m. kovo 15 d. ieškovė kreipėsi į atsakovę prašydama iki 2017-04-20 grąžinti likusią skolos dalį – 6608,35 Eur, tačiau atsakovė skolos negrąžino.

12Bylos duomenys patvirtina, kad tarp šalių buvo susiklostę sutartiniai paskolos teisiniai santykiai. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.38 straipsniu, prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų bei sutarties nurodymus. Pagal CK 6.59 straipsnį draudžiama vienašališkai atsisakyti įvykdyti prievolę. CK 6.873 straipsnio 1 dalis nustato, kad paskolos gavėjas privalo grąžinti gautą paskolą paskolos davėjui sutartyje nustatytu laiku ir tvarka. Jeigu paskolos sumos grąžinimo terminas sutartyje nenustatytas arba paskola turi būti grąžinta pagal pareikalavimą, tai paskolos sumą paskolos gavėjas privalo grąžinti per trisdešimt dienų nuo tos dienos, kai paskolos davėjas pareiškė reikalavimą įvykdyti sutartį, jeigu sutartis nenustato ko kita (CK 6.873 straipsnio 2 dalis).

13Paskolos davėjai (ieškovei) pareiškus reikalavimą 6608,35 Eur paskolos dalį grąžinti iki 2017-04-20, byloje nesant šios atsakovės prievolės tinkamą įvykdymą patvirtinančių duomenų, ieškovei iš atsakovės priteisiama 6608,35 Eur negrąžintų paskolų suma.

14Dėl sprendimo įvykdymo atidėjimo/išdėstymo

15Atsakovė, prašydama skolos sumokėjimą, nurodė, kad iki galėtų sumokėti iki 2017-07-31 gali sumokėti 1000 Eur, iki 2017-08-30 – 500 Eur, skolos likutį gali mokėti po 214,40 Eur kas mėnesį iki visiško skolos grąžinimo.

16Ieškovė parengiamojo teismo posėdžio metu nurodė, kad tiek ji, tiek jos vyras yra neįgalūs, jiems iš karto reikalinga visa prašoma priteisti suma. Ieškovės atstovas teismo posėdžio metu papildomai nurodė, kad ieškovė nesutinka su teismo sprendimo išdėstymu.

17Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 284 straipsnio 1 dalyje nurodyta, jog teismas turi teisę dalyvaujančių byloje asmenų prašymu ar savo iniciatyva, atsižvelgdamas į turtinę abiejų šalių padėtį ar kitas aplinkybes, sprendimo įvykdymą atidėti ar išdėstyti, taip pat pakeisti sprendimo vykdymo tvarką. Teismo teisė išdėstyti ar atidėti sprendimo įvykdymą vertinama kaip teismo prerogatyva nustatyti skolininkui lengvatinį terminą įvykdyti prievolę, kurią skolininkas įpareigotas vykdyti įsiteisėjusiu teismo sprendimu. Sprendimo įvykdymas gali būti atidedamas arba išdėstomas tik išimtiniais atvejais. Sprendžiant klausimą aktualūs ir CK 1.2 straipsnio 1 dalyje įtvirtinti civilinių santykių subjektų lygiateisiškumo, teisinio apibrėžtumo, proporcingumo ir teisėtų lūkesčių principai, kurių taikymas reikalauja, kad, nagrinėjant teismo sprendimo įvykdymo išdėstymo ar atidėjimo klausimą, būtų atsižvelgta į abiejų bylos šalių interesus, į tai, ar atidėjus (išdėsčius) teismo sprendimo įvykdymą, bus užtikrintas tinkamas jo įvykdymas, ar nebus iš esmės paneigtas pats teismo sprendimas ir ar nebus pažeisti šalies, kurios naudai jis priimtas, lūkesčiai, pagal kuriuos privalu pripažinti teisėtai įgytas civilines teises. Lengvatinio termino teismo sprendimui įvykdyti nustatymu siekiama socialiai reikšmingų tikslų – užtikrinti socialinį teisingumą, todėl atidėti ar išdėstyti sprendimo vykdymą galima tik tada, kai to reikia dėl konkrečių socialiai reikšmingų aplinkybių bei tik išimtinais atvejais. Nors sunki skolininko turtinė padėtis yra viena iš reikšmingų aplinkybių sprendžiant sprendimo įvykdymo išdėstymo klausimą, ji pati savaime nėra pakankamas pagrindas išdėstyti sprendimo vykdymą. Sprendimo vykdymo išdėstymo ir (ar) atidėjimo institutas negali būti taikomas kaip bet kokių sunkumų skolininko veikloje, vykdant teismo sprendimą, išvengimo instrumentas, nes bet kuris teisminis ginčo nagrinėjimas ir teismo sprendimo vykdymas susijęs su tam tikrais neigiamais padariniais (dažniausiai finansiniais) skolininkui, pralaimėjusiam bylą, atsiradimu ir skolininkas negali tikėtis jam patogiausių sprendimo vykdymo sąlygų sudarymo jau ir taip nukentėjusio nuo skolininko veiksmų ir (ar) neveikimo kreditoriaus sąskaita. Priešingas šio instituto aiškinimas ir taikymas reikštų ne tik teisėtų kreditoriaus ir išieškotojo interesų pažeidimą, bet ir teisingumo vykdymo esmės iškreipimą (Lietuvos Apeliacinio Teismo 2016 m. spalio 18 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. e2A-733-823/2016).

18Nagrinėjamu atveju tiek ieškovė, tiek atsakovė yra fiziniai asmenys. Ieškovė nedirba, yra neįgali, gali judėti tik neįgaliojo vežimėlyje. Atsakovė taip pat nedirba, nuo 2017-01-19 yra registruota darbo biržoje kaip darbo siekiantis asmuo, tačiau nėra duomenų, kad būtų nedarbinga, tai patvirtino ir teismo posėdžio metu, tuo tarpu ieškovės galimybės susirasti darbą yra apribotos jos nedarbingumo. Atsakovė prašymą dėl teismo sprendimo įvykdymo išdėstymo argumentuoja tuo, kad augina nepilnametį vaiką, privalo jį išlaikyti, tačiau atsakovės paaiškinimais nustatyta, kad nepilnamečio vaiko tėvas teikia išlaikymą vaikui, kuris pervedamas į vaiko sąskaitą Rusijos Federacijoje, tačiau šios sumos yra neišleidžiamos, nes kaupiamos vaiko mokslams. Į bylą pateikti duomenys, kad ieškovei ir atsakovei paveldėjimo teisės liudijimo pagrindu lygiomis dalimis priklauso dviejų kambarių butas ( - )

19Nagrinėjamu atveju abi šalys yra socialiai jautrios ir pažeidžiamos, tačiau, vadovaujantis teismų praktika, bet kuris teisminis ginčo nagrinėjimas ir teismo sprendimo vykdymas susijęs su tam tikrais neigiamais padariniais (dažniausiai finansiniais) skolininkui, pralaimėjusiam bylą, atsiradimu ir skolininkas negali tikėtis jam patogiausių sprendimo vykdymo sąlygų sudarymo jau ir taip nukentėjusio nuo skolininko veiksmų ir (ar) neveikimo kreditoriaus sąskaita. Atsakovei paskutinė paskola suteikta 2013 m. gegužės 3 d., paskutinį mokėjimą atsakovė ieškovei yra atlikusi 2013 m. kovo 18 d., nuo to laiko jokių mokėjimų neatliko. Kad ieškovė teismine tvarka siekia susigrąžinti paskolintas lėšas sužinojo dar 2016 m. gruodžio mėn., kai jai buvo įteiktas 2016 m. gruodžio 15 d. įsakymas dėl skolos išieškojimo, nuo to laiko net dalinių mokėjimų nebuvo atlikta.

20Vadovaujantis išdėstytais motyvais, nagrinėjamoje byloje teismo sprendimo įvykdymo išdėstymas neatitiktų šalių lygiateisiškumo ir teisėtų lūkesčių principų, pažeistų socialinį teisingumą, teismo sprendimo privalomumą, todėl atsakovės prašymas dėl teismo sprendimo įvykdymo išdėstymo netenkinamas.

21Dėl bylinėjimosi išlaidų

22Vadovaujantis CPK 93 str. 1 d., šaliai, kurios naudai yra priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies (CPK 79, 93 str.).

23Ieškovė byloje patyrė 650 Eur išlaidų advokato pagalbai apmokėti bei 149 Eur žyminio mokesčio, mokėtino paduodant ieškinį. Ieškovės patirtos išlaidos advokato pagalbai apmokėti neviršija Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. 1R-85 ir Lietuvos advokatų tarybos 2004 m. kovo 26 d. nutarimu patvirtintų maksimalių už advokato teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) dydžių, išlaidų dydį patvirtina 2017 m. balandžio 21 d. sąskaita faktūra už teisines paslaugas bei pinigų priėmimo kvitas, ieškovės atstovas dalyvavo parengiamajame teismo posėdyje (trukmė 26 min.) bei nagrinėjant bylą iš esmės (trukmė 49 min.).

24Tenkinant ieškinį, iš atsakovės ieškovės naudai priteistinas 149 Eur žyminis mokestis bei 650 Eur išlaidų advokato pagalbai apmokėti (CPK 79 str., 93 str.)

25Procesinių dokumentų įteikimo išlaidos šioje byloje neviršytų minimalios valstybei priteistinų bylinėjimosi išlaidų sumos (3 Eur), todėl nepriteistinos (CPK 92, 96 str.).

26Teismas, vadovaudamasis CPK 259 – 260, 270 straipsniais,

Nutarė

27ieškinį tenkinti visiškai.

28Priteisti iš atsakovės I. V. (a. k. ( - ) 6608,35 Eur (šešis tūkstančius šešis šimtus aštuonis eurus 35 ct) skolos, 149 Eur (vieną šimtą keturiasdešimt devynis eurus) žyminio mokesčio bei 650 Eur (šešis šimtus penkiasdešimt eurų) bylinėjimosi išlaidų advokato pagalbai apmokėti ieškovei J. V. (a. k. ( - )

29Atmesti atsakovės I. V. prašymą dėl teismo sprendimo įvykdymo išdėstymo.

30Šis sprendimas per 30 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti apskųstas Panevėžio apygardos teismui, apeliacinį skundą paduodant per Visagino miesto apylinkės teismą.

Ryšiai
1. Visagino miesto apylinkės teismo teisėja Jurgita... 2. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjusi ieškovės J.... 3. Ieškovė J. V. pateiktu ieškiniu prašė priteisti iš atsakovės 6608,35 Eur... 4. Ieškinyje nurodė, jog skolindavo atsakovei pinigus, visų paskolos sandorių... 5. Ieškovės atstovas teismo posėdžio metu palaikė ieškinio reikalavimus... 6. Atsakovė I. V. pateikė atsiliepimą į ieškinį, nurodė, kad su ieškiniu... 7. Atsakovė ir jos atstovė teismo posėdžio metu nurodė, kad atsakovė su... 8. Ieškinys tenkinamas visiškai.... 9. Bylos duomenys patvirtina, kad pagal 2010 m. sausio 17 d. paskolos raštelį... 10. Atsakovė ieškovei 2010 m. balandžio 29 d., 2010 m. lapkričio 20 d., 2011 m.... 11. 2017 m. kovo 15 d. ieškovė kreipėsi į atsakovę prašydama iki 2017-04-20... 12. Bylos duomenys patvirtina, kad tarp šalių buvo susiklostę sutartiniai... 13. Paskolos davėjai (ieškovei) pareiškus reikalavimą 6608,35 Eur paskolos... 14. Dėl sprendimo įvykdymo atidėjimo/išdėstymo... 15. Atsakovė, prašydama skolos sumokėjimą, nurodė, kad iki galėtų sumokėti... 16. Ieškovė parengiamojo teismo posėdžio metu nurodė, kad tiek ji, tiek jos... 17. Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 284 straipsnio... 18. Nagrinėjamu atveju tiek ieškovė, tiek atsakovė yra fiziniai asmenys.... 19. Nagrinėjamu atveju abi šalys yra socialiai jautrios ir pažeidžiamos,... 20. Vadovaujantis išdėstytais motyvais, nagrinėjamoje byloje teismo sprendimo... 21. Dėl bylinėjimosi išlaidų... 22. Vadovaujantis CPK 93 str. 1 d., šaliai, kurios naudai yra priimtas sprendimas,... 23. Ieškovė byloje patyrė 650 Eur išlaidų advokato pagalbai apmokėti bei 149... 24. Tenkinant ieškinį, iš atsakovės ieškovės naudai priteistinas 149 Eur... 25. Procesinių dokumentų įteikimo išlaidos šioje byloje neviršytų minimalios... 26. Teismas, vadovaudamasis CPK 259 – 260, 270 straipsniais,... 27. ieškinį tenkinti visiškai.... 28. Priteisti iš atsakovės I. V. (a. k. ( - ) 6608,35 Eur (šešis tūkstančius... 29. Atmesti atsakovės I. V. prašymą dėl teismo sprendimo įvykdymo išdėstymo.... 30. Šis sprendimas per 30 dienų nuo jo paskelbimo dienos gali būti apskųstas...