Byla 2-2186-921/2014
Dėl skolos priteisimo priėmimo klausimą

1Utenos rajono apylinkės teismo teisėja Jurgita Čiginskaitė, rašytinio proceso tvarka, išnagrinėjusi ieškovo BUAB „Bleiras“, atstovaujamo administratoriaus UAB ,,Bankroto valdymas“, ieškinio atsakovui OOO „Avtovozov“ dėl skolos priteisimo priėmimo klausimą,

Nustatė

2Ieškovas prašo priteisti iš atsakovo 11 912,16 Lt dydžio skolos ir 6 proc. procesinių palūkanų. Nurodė, jog ieškinys yra teismingas Utenos rajono apylinkės teismui, kadangi ieškovas yra BUAB „Bleiras“, kurio buveinės vieta yra Utenos mieste, o Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo (toliau - ĮBĮ) 14 straipsnis numato, jog ieškiniai dėl sandorių pripažinimo negaliojančiais ir kiti administratoriaus reikalavimai bankrutuojančios ir bankrutavusios įmonės skolininkams nagrinėjami teisme pagal bankrutuojančios įmonės buveinės vietą.

3Ieškinį atsisakytina priimti (CPK 137 str. 2 d. 2 p.).

4Civilinės bylos teismingumas konkrečiam teismui yra tinkamo teisės kreiptis į teismą įgyvendinimo sąlyga. Teisėjas, spręsdamas ieškinio priėmimo klausimą, patikrina, ar ieškinys teismingas tam teismui; tai reiškia, kad teisėjas turi įvertinti civilinės bylos teismingumo požiūriu reikšmingas aplinkybes. Teismingumo nustatymo kriterijus reglamentuoja ne tik nacionalinės, bet ir tarptautinės teisės normos. Pastarosios taikomos tuomet, kai ginčas turi užsienio elementą.

5Šiuo atveju taip pat pažymėtina, kad Lietuvos teisėje tiesiogiai įtvirtintas tarptautinės teisės viršenybės principas. Lietuvos Respublikos tarptautinių sutarčių įstatymo 11 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad jei įsigaliojusi ratifikuota Lietuvos Respublikos tarptautinė sutartis nustato kitokias normas negu Lietuvos Respublikos įstatymai, kiti teisės aktai, galiojantys šios sutarties sudarymo metu ar įsigalioję po šios sutarties įsigaliojimo, taikomos Lietuvos Respublikos tarptautinės sutarties nuostatos. Tarptautinės teisės viršenybės principas visa apimtimi galioja ir civilinio proceso teisėje. CPK 780 straipsnyje numatyta, kad nacionalinės tarptautinį civilinį procesą reglamentuojančios normos taikomos tiek, kiek tarptautinės sutartys, kurių dalyvė yra Lietuvos Respublika, atitinkamų santykių nereglamentuoja kitaip. CPK 1 straipsnio 3 dalis numato, jog tuo atveju, jeigu Lietuvos Respublikos tarptautinėse sutartyse nustatytos kitokios normos, negu tos, kurias numato CPK ir kiti Lietuvos Respublikos įstatymai, taikomos Lietuvos Respublikos tarptautinių sutarčių normos.

6Taigi, tarptautinė sutartis, kurią ratifikavo Lietuvos Respublikos Seimas, yra civilinio proceso teisės šaltinis, kuris turi didesnę teisinę galią už nacionalinį civilinio proceso įstatymą.

7Pažymėtina ir tai, jog Lietuvos Aukščiausias Teismas yra išaiškinęs, jog ĮBĮ 14 straipsnio 3 dalis, numatanti, jog ieškiniai dėl sandorių pripažinimo negaliojančiais ir kiti administratoriaus reikalavimai bankrutuojančios ir bankrutavusios įmonės skolininkams nagrinėjami teisme pagal bankrutuojančios įmonės buveinės vietą, taikytina sprendžiant tik dėl teritorinio bylos teismingumo Lietuvos Respublikoje, bet ne tarptautinio teismingumo klausimus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2014 m. lapkričio 5 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-214/2014).

8Nagrinėjamu atveju nustatyta, kad atsakovas yra Rusijos Federacijoje registruotas juridinis asmuo, todėl bylos teismingumo taisykles nustato Lietuvos Respublikos su Rusijos Federacija 1992 m. liepos 21 d. pasirašyta dvišalė sutartis ,,Dėl teisinės pagalbos ir teisinių santykių civilinėse, šeimos ir baudžiamosiose bylose“ (ratifikuota 1992 m. liepos 30 d. įstatymu Nr. I-2816 ir įsigaliojo 1995 m. sausio 21 d.) (toliau – Tarptautinė sutartis).

9Šios Tarptautinės sutarties 21 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad kiekvienos susitariančios šalies teismai kompetentingi nagrinėti civilines ir šeimos bylas, jeigu atsakovas turi jos teritorijoje gyvenamąją vietą ir jei ši sutartis nenumato kitaip. Jie kompetentingi nagrinėti ieškinius, pareikštus juridiniams asmenims, jeigu šios Šalies teritorijoje yra juridinio asmens valdymo įstaiga, atstovybė arba filialas. Tarptautinės sutarties 21 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad susitariančiųjų Šalių teismai nagrinėja bylas ir kitais atvejais, esant raštiškam šalių susitarimui. Kai yra toks susitarimas, teismas pagal atsakovo pareiškimą nutraukia bylos nagrinėjimą, jeigu šis pareiškimas gautas iki pateikiant atsikirtimus dėl ieškinio esmės. Šalys savo susitarimu negali pakeisti išimtinės teismų kompetencijos.

10Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, į tai, kad ginčas kilęs iš sutartinių prievolių nevykdymo, į tai, kad atsakovas yra Rusijos Federacijoje registruotas juridinis asmuo, į tai, kad ieškovas nepateikė duomenų, jog šalys būtų sudarę rašytinį susitarimą dėl ginčo nagrinėjimo Lietuvos Respublikos teismuose, ieškinį atsisakyti priimti kaip neteismingą Utenos rajono apylinkės teismui (Tarptautinės sutarties 21 straipsnis, CPK 137 straipsnio 2 dalies 2 punktas, 780 straipsnis).

11Ieškovui išaiškintina, kad su ieškiniu jis turi teisę kreiptis į Rusijos Federacijos kompetentingą teismą.

12Vadovaudamasis CPK 137 straipsnio 2 dalies 2 punktas, 290-291 straipsniai, teismas

Nutarė

13Atsisakyti priimti ieškovo BUAB „Bleiras“, atstovaujamo administratoriaus UAB ,,Bankroto valdymas“, ieškinį atsakovui OOO „Avtovozov“ dėl skolos priteisimo.

14Išaiškinti ieškovui BUAB „Bleiras“, kad su ieškiniu jis turi teisę kreiptis į Rusijos Federacijos kompetentingą teismą.

15Nutarties kopiją išsiųsti ieškovui (per administratorių UAB ,,Bankroto valdymas“).

16Nutartis per septynias dienas nuo nutarties kopijos gavimo dienos gali būti skundžiama Panevėžio apygardos teismui per Utenos rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai