Byla 2-2943-639/2013
Dėl įpareigojimo panaikinti savavališkos statybos padarinius

1Klaipėdos miesto apylinkės teismo teisėjas Saulius Zajarskas, sekretoriaujant E. K., dalyvaujant ieškovo atstovei R. K. atsakovui J. Ž., teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie aplinkos ministerijos ieškinį atsakovui J. Ž., dėl įpareigojimo panaikinti savavališkos statybos padarinius, ir

Nustatė

2ieškovas kreipėsi į teismą ir nurodė, kad Klaipėdos apskrities viršininko administracijos Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros departamento vyriausioji specialistė 2009 m. balandžio 29 d. atliko statybos patikrinimą adresu ( - ). Patikrinimo metu nustatyta, kad J. Ž., neturėdamas privalomo statybą leidžiančio dokumento, žemės sklype ( - ) atliko gyvenamojo namo rekonstrukciją - pastatė du priestatus prie gyvenamojo namo: vakarinėje pusėje - apie 9 m2 ploto vieno aukšto priestatą (plotas), rytinėje -apie 3 m2 ploto priestatą. Specialistas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 28 straipsniu, nustatęs savavališkos statybos faktą, 2009 m. balandžio 29 d. statytojui surašė savavališkos statybos aktą Nr. 20. Minėtais veiksmais statytojas (atsakovas) pažeidė tuo metu galiojusio Statybos įstatymo 12 straipsnio l dalies 4 punktą ir 23 straipsnio 24 dalį. 2009 m. gegužės lld. Klaipėdos apskrities viršininko administracija raštu Nr. 2-1442-(2.20) įpareigojo (atsakovą) statytoją savo lėšomis likviduoti savavališkos statybos padarinius, užfiksuotus 2009 m. balandžio 29 d. savavališkos statybos akte Nr. 20, pertvarkyti statinį, esantį adresu ( - ), pagal reikalavimus pertvarkyti statinį (nugriauti prie gyvenamojo namo pristatytus du priestatus) ir sutvarkyti statybvietę per 6 mėn. nuo šio reikalavimo gavimo. Tačiau 2013 m. sausio 24 d. I. S. statybos valstybinės priežiūros poskyrio vedėja atliko statybvietės patikrinimą ir surašė reikalavimo pašalinti savavališkos statybos padarinius įvykdymo patikrinimo aktą Nr. RPA-30-130124-0002, kuriuo užfiksavo, kad reikalavimas - pertvarkyti statinį, esantį adresu ( - ), pagal reikalavimus (nugriauti prie gyvenamojo namo pristatytus du priestatus) ir sutvarkyti statybvietę, neįvykdytas. Pažymėjo, kad pagal šiuo metu galiojančio Statybos įstatymo 28 str. 7 d. l p., teismas savo sprendimu gali įpareigoti statytoją (užsakovą) savo lėšomis per nustatytą terminą leisti teisės aktų nustatyta tvarka parengti projektinę dokumentaciją ir gauti statybą leidžiantį dokumentą išskyrus įstatymo 23 str. l d. 5 p. nurodytą statybą leidžiantį dokumentą, tais atvejais, kai žemės sklype (teritorijoje), kuriame nustatyta savavališka statyba, tokios paskirties naujo statinio statyba yra galima arba tokie šio statinio rekonstravimo ar kapitalinio remonto darbai yra galimi pagal galiojančius detaliuosius teritorijų planavimo ar kitus įstatymais jiems prilygintus teritorijų planavimo dokumentus (jeigu jie privalomi), taip pat bendruosius ar specialiuosius teritorijų planavimo dokumentus ir tokia statyba neprieštarauja imperatyviems aplinkos apsaugos, paveldosaugos, saugomų teritorijų apsaugos teisės aktų reikalavimams. Dėl išdėstyto ieškovas prašė įpareigoti atsakovą J. Ž. per 3 mėnesius nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos pašalinti savavališkos statybos padarinius, užfiksuotus 2009 m. balandžio 29 d. savavališkos statybos akte Nr. 20, parengiant projektinę dokumentaciją ir gaunant statybą leidžiantį dokumentą, statybą leidžiančio dokumento kopiją pateikiant Inspekcijai, o per nustatytą terminą neįvykdžius šio reikalavimo, įpareigoti atsakovą savo lėšomis per l mėnesį likviduoti savavališkos statybos padarinius - išardyti savavališkai prie gyvenamojo namo, esančio adresu ( - ), rytinio ir vakarinio fasado pastatytus priestatus, ir sutvarkyti statybvietę. Jei atsakovas J. Ž. per ieškinio l punkte nustatytą terminą neįvykdys nustatytų reikalavimų, įpareigoti atsakovą mokėti 100 Lt (vieno šimto litų) baudą už kiekvieną uždelstą reikalavimo neįvykdymo dieną, skaičiuojant nuo termino, per kurį turės būti išardytos savavališkai pastatytos statinio dalys, pasibaigimo, į ieškovės sąskaitą.

3Teismo posėdžio metu ieškovės atstovė ieškinį palaikė ieškinyje nurodytais pagrindais ir motyvais. Taip pat pažymėjo, kad administraciniai teismai išnagrinėjo atsakovo skundą dėl 2009 m. gegužės lld. rašto Nr. 2-1442-(2.20) įpareigojimo pagal reikalavimus pertvarkyti statinį (nugriauti prie gyvenamojo namo pristatytus du priestatus) ir sutvarkyti statybvietę per 6 mėn. nuo šio reikalavimo gavimo ir minėtą skundą atmetė kaip nepagrįstą.

4Atsakovas su ieškiniu sutiko iš dalies. Paaiškino, kad per 12 mėnesių galės parengti projektą ir gauti statybos leidimą. Šiuo metu remontui trukdo per arti esantis pastatas. Taip pat teigė, kad jos kaimynė J. M. atliko savavališką statybą, dėl ko jis kreipėsi į teismą, tačiau teismas jo ieškinį atmetė. Taigi atsakovas su ieškiniu sutiko, bet prašė nustatyti ilgesnį terminą - 12 mėnesių per tą laiką gautų leidimą ir projektą.

5Ieškinys tenkintinas iš dalies.

6Ieškovo atstovės ir atsakovo paaiškinimais byloje pateiktais rašytiniais įrodymais nustatyta, kad atsakovas J. Ž., neturėdamas privalomo statybą leidžiančio dokumento, žemės sklype ( - ) atliko gyvenamojo namo rekonstrukciją - pastatė du priestatus prie gyvenamojo namo: vakarinėje pusėje - apie 9 m2 ploto vieno aukšto priestatą (plotas), rytinėje -apie 3 m2 ploto priestatą. Dėl ko Klaipėdos apskrities viršininko administracijos Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros departamento vyriausioji specialistė 2009 m. balandžio 29 d. statytojui (atsakovui) surašė savavališkos statybos aktą Nr. 20 ( b.l. 9-10). Vėliau, t.y. 2009 m. gegužės lld. Klaipėdos apskrities viršininko administracija raštu Nr. 2-1442-(2.20) įpareigojo (atsakovą) statytoją savo lėšomis likviduoti savavališkos statybos padarinius, užfiksuotus 2009 m. balandžio 29 d. savavališkos statybos akte Nr. 20, pertvarkyti statinį, esantį adresu ( - ), pagal reikalavimus pertvarkyti statinį (nugriauti prie gyvenamojo namo pristatytus du priestatus) ir sutvarkyti statybvietę per 6 mėn. nuo šio reikalavimo gavimo (b.l. 8). Nustatytą, kad dėl minėto įpareigojimo atsakovas J. Ž. administraciniam teismui pateikė skundą. Tačiau Klaipėdos apygardos administracinis teismas 2012 m. birželio 22 d. sprendimu administracinėje byloje Nr. 1-303-342/2012 pareiškėjo J. Ž. skundą atsakovui Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Klaipėdos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriui, trečiajam suinteresuotam asmeniui Klaipėdos miesto savivaldybės administracijai dėl 2009 m. gegužės lld. rašto Nr. 2-1442-(2.20) įpareigojimo pagal reikalavimus pertvarkyti statinį (nugriauti prie gyvenamojo namo pristatytus du priestatus) ir sutvarkyti statybvietę per 6 mėn. nuo šio reikalavimo gavimo (toliau - Įpareigojimas) atmetė kaip nepagrįstą. Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas administracinėje byloje Nr. A662-3113/2012 2012 m. gruodžio 10 d. priėmė nutartį, kuria apelianto J. Ž. apeliacinio skundo dėl Įpareigojimo panaikinimo taip pat netenkino ir Klaipėdos apygardos administracinio teismo 2012 m. birželio 22 d. sprendimą paliko nepakeistą ( b.l. 172-178).

7Taigi minėtais teismų sprendimais nustatyta, kad 2009 m. balandžio 29 d. statytojui (atsakovui) surašytas savavališkos statybos aktą Nr. 20 yra pagrįstas ir teisėtas. To savo paaiškinimais teismo posėdžio metu neginčijo ir atsakovas. Atsakovas taip pat nurodė (atsiliepime į ieškinį), kad jo pastato esančio ( - ), vienintelė kliūtis rekonstruoti gyvenamą namą, rekonstruoti vieno a. garažą, nugriaunant rytinę garažo dalį, padidinant atstumą tarp statinių yra gretimais esančio ( - ) žemės sklype pastatytas dviejų aukštu su mansarda gyvenamas namas - viešbutis, kuris pietiniu galu „kerta" gretimo Kretingos g. 129 šiaurinę žemės sklypo ribą ir sublokuotas su jame esančiu vieno a. garažo siena, ant vieno a. garažo pamato. Teigė, kad pastatas su garažu neregistruoti, statybos leidimas neišduotas.

8Vienok byloje nustatyta, kad atsakovo kaimynės J. M. statinių teisėtumo klausimą jau nagrinėjo Klaipėdos miesto apylinkės teismas civilinėje byloje Nr. 2-85-794/2011m. pagal J. Ž. ieškinį atsakovei J. M., Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie Aplinkos ministerijos, trečiajam asmeniui Klaipėdos miesto savivaldybės administracijai dėl įpareigojimo nugriauti dalį pastato ir administracinio akto panaikinimo ir 2011 m. birželio 16 d. sprendimu J. Ž. ieškinį atmetė. Teismas pažymėjo, kad byloje nebuvo įrodyta, kad ūkinis pastatas, (priklausantis J. M.), esantis ( - ). yra pastatytas pažeidžiant teisės aktų reikalavimų ir pažeidžia ieškovo ( J. Ž. ) interesus. Teismas taip pat pažymėjo, kad eksperto išvadą ir daugelis kitų byloje esančių ir ištirtų įrodymų patvirtina, kad atsakovei J. M. priklausantis ūkinis pastatas, esantis ( - ) yra pastatytas laikantis visų teisės aktų reikalavimų ir nepažeidžia kitų savininkų teisių ir interesų. Tai taip pat patvirtina – 1991 m. liepos 18 d. statybos leidimas Nr. 17/91 leidimas, suteikiantis teisę rekonstruoti garažą į ūkinį pastatą, esantį ( - ), gretimų žemės sklypų savininkų sutikimai, Klaipėdos apskrities viršininko administracijos Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos tarnybos Klaipėdos miesto skyriaus 2000-08-30 išduota pažyma Nr. VSI-P523, kurioje nurodyta, jog V. M. garažo ir ūkio pastato rekonstrukcija ( - ) vykdoma be esminių nukrypimų nuo suderinto projekto. Nekilnojamojo turto ir registro duomenų išrašai apie ieškovo ir atsakovės įregistruotas nuosavybės teises ir kitus juridinius faktus, atsakovės Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos atstovės paaiškinimai, kuriuose nurodė, jog atsakovė J. M. statinys atitinka visus teisės aktų reikalavimus. Minėtą Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2011 m. birželio 16 d. sprendimą, Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija 2012 m. kovo 9 d. nutartimi paliko galioti ( b.l. 166-171). Pagal LR CPK 18 straipsnį įsiteisėjęs teismo sprendimas yra privalomas visiems asmenims ir turi būti vykdomas. Tai kartu reiškia, kad jis įgyja res judicata galią ir šalys netenka teises, kitoje byloje ginčyti jau teismo patvirtintas ir nustatytas aplinkybes. Taigi atsakovo argumentai, kad jam jo pastato esančio ( - ), įteisinimui kliudo gretimas pastatas esantis ( - ) yra nepagrįstas.

9Lietuvos Respublikos Statybos įstatymo 2 straipsnio 71 dalyje nustatyta, kad savavališka statyba - tai statinio ar jo dalies statyba be galiojančio statybą leidžiančio dokumento arba turint galiojantį statybą leidžiantį dokumentą, tačiau pažeidžiant esminius statinio projekto sprendinius. Pagal Statybos įstatymo 12 straipsnio l dalies 4 punktą, statytojas (užsakovas) privalo Įstatymo nustatyta tvarka gauti statybą leidžiantį dokumentą. Statyba be galiojančio statybą leidžiančio dokumento, kai jis yra privalomas, draudžiama (Statybos įstatymo 23 straipsnio 28 dalis).

10Atliekant neypatingo statinio rekonstrukcijos darbus, rengiamas rekonstravimo projektas bei privaloma gauti leidimą rekonstruoti statinį (Statybos įstatymo 20 straipsnio l dalies 2 punktas ir 23 straipsnio l dalies 2 punktas). Statybos techninio reglamento STR 1.01.08:2002 „Statinio statybos rūšys", patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. gruodžio 5 d. įsakymu Nr. 622 9 punkte apibrėžiama, jog statinio rekonstravimo tikslas - perstatyti esamo statinio laikančiąsias konstrukcijas ir tuo pakeičiant (padidinant, sumažinant) bet kuriuos statinio išorės matmenis - ilgį, plotį, aukštį, skersmenį ir pan. Laikoma, kad laikančiosios konstrukcijos perstatomos, kai: pastatomi nauji aukštai; įrengiamas naujas rūsys, praplečiamas esamas; nugriaunama dalis esamų aukštų; prie statinio pristatomas (ar pastatomas tarp gretimų statinių) priestatas, jei dėl šio priestato pristatymo keičiamos, silpninamos, stiprinamos ir pan. esamo statinio laikančiosios konstrukcijos; pakeičiamos bet kurios laikančiosios konstrukcijos kitomis laikančiosiomis konstrukcijomis, įrengiamos naujos laikančiosios konstrukcijos, pašalinama dalis esančių laikančiųjų konstrukcijų.

11Lietuvos Respublikos Statybos įstatymo 28 str. 7 d. l p., nustato, kad teismas savo sprendimu gali įpareigoti statytoją (užsakovą) savo lėšomis per nustatytą terminą leisti teisės aktų nustatyta tvarka parengti projektinę dokumentaciją ir gauti statybą leidžiantį dokumentą išskyrus įstatymo 23 str. l d. 5 p. nurodytą statybą leidžiantį dokumentą, tais atvejais, kai žemės sklype (teritorijoje), kuriame nustatyta savavališka statyba, tokios paskirties naujo statinio statyba yra galima arba tokie šio statinio rekonstravimo ar kapitalinio remonto darbai yra galimi pagal galiojančius detaliuosius teritorijų planavimo ar kitus įstatymais jiems prilygintus teritorijų planavimo dokumentus (jeigu jie privalomi), taip pat bendruosius ar specialiuosius teritorijų planavimo dokumentus ir tokia statyba neprieštarauja imperatyviems aplinkos apsaugos, paveldosaugos, saugomų teritorijų apsaugos teisės aktų reikalavimams.

12Atsakovas pripažino, kad statybą leidžiančio dokumento dar nėra gavęs. Nustatyta, kad atsakovo atlikta savavališka statyba yra galima, tačiau būtina parengti projektinę dokumentaciją teisės aktų nustatyta tvarka ir gauti statybą leidžiantį dokumentą. Remiantis nustatytomis aplinkybėmis, ieškinys turi būti tenkintinas. Tačiau įvertinus atsakovo amžių (84 metai) bei atsižvelgiant į turimos parengti dokumentacijos apimti teismas mano, kad ieškovo prašomas terminas 3 mėnesiai nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos pašalinti savavališkos statybos padarinius ir parengti projektinę dokumentaciją bei gauti statybą leidžiantį dokumentą yra per trumpas, todėl ieškinys tenkintinas iš dalies ir nustatytinas devynių mėnesių terminas.

13Bylinėjimosi išlaidos, nuo kurių mokėjimo ieškovas atleistas, išieškomos iš atsakovo į valstybės biudžetą proporcingai patenkintų ieškinio reikalavimų daliai (CPK 96 str. 1 d.). Remiantis CPK 83 straipsnio 1 dalies 5 punktu, ieškovas šioje byloje yra atleistas nuo žyminio mokesčio mokėjimo, todėl nors ir iš dalies patenkinus ieškinį, valstybei iš atsakovo priteistinas 143 Lt žyminis mokestis, mokėtinas už ieškovo pareikštą neturtinio pobūdžio reikalavimą (CPK 80 str. 1 d. 5 p., 82 str.).

14Vadovaudamasis LR civilinio proceso kodekso 259, 260, 268, 270 straipsniais, teismas

Nutarė

15ieškinį tenkinti iš dalies.

16Įpareigoti atsakovą J. Ž. per devynis mėnesius nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos pašalinti savavališkos statybos padarinius, užfiksuotus 2009 m. balandžio 29 d. savavališkos statybos akte Nr. 20, parengiant projektinę dokumentaciją ir gaunant statybą leidžiantį dokumentą, statybą leidžiančio dokumento kopiją pateikiant Inspekcijai, o per nustatytą terminą neįvykdžius šio reikalavimo, įpareigoti atsakovą J. Ž. savo lėšomis per vieną mėnesį likviduoti savavališkos statybos padarinius - išardyti savavališkai prie gyvenamojo namo, esančio adresu ( - ), rytinio ir vakarinio fasado pastatytus priestatus, ir sutvarkyti statybvietę. Jei atsakovas J. Ž. per teismo nustatytą terminą neįvykdys nustatyto reikalavimo, skirti atsakovui J. Ž. 100 Lt (vieno šimto litų) baudą už kiekvieną uždelstą reikalavimo neįvykdymo dieną, skaičiuojant nuo termino, per kurį turės būti išardytos savavališkai pastatytos statinio dalys, pasibaigimo, į ieškovės sąskaitą Ieškovės sąskaitą Nr. ( - ), esančią AB „Swedbank", banko kodas 73000, įmokos kodas 5445.

17Priteisti valstybei iš atsakovo J. Ž. 143 Lt žyminį mokestį.

18Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos apeliaciniu skundu gali būti skundžiamas Klaipėdos apygardos teismui per Klaipėdos miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai