Byla B2-993-267/2012
Dėl bankroto bylos individualiai įmonei (toliau – ir IĮ) „Vildruva“ iškėlimo

1Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Danutė Burbulienė,

2rašytinio proceso tvarka nagrinėjo civilinę bylą pagal uždarosios akcinės bendrovės (toliau – ir UAB) „REIKALAVIMAS.LT“ ir Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Mažeikių skyriaus pareiškimus dėl bankroto bylos individualiai įmonei (toliau – ir IĮ) „Vildruva“ iškėlimo ir

Nustatė

3Pareiškėjai UAB „REIKALAVIMAS.LT“ ir Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Mažeikių skyrius pateikė teismui pareiškimus, kuriuose prašoma iškelti bankroto bylą IĮ „Vildruva“.

4Pareiškėja UAB „REIKALAVIMAS.LT“ nurodė, kad UAB „Saulės spektras“ perleidus reikalavimo teisę pareiškėjai, pastaroji įgijo 1362,90 Lt skolos reikalavimo teisę į atsakovę. Taip pat nurodė, kad atsakovei 2012-05-11 įteikė pranešima-reikalavimą, kuriame įspėjo atsakovę, jog nepadengus viso įsiskolinimo, pareiškėja pateiks teismui pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo. Atsakovė su pareiškėja UAB „REIKALAVIMAS.LT“ iki šiol neatsiskaitė. Siūlė bankroto administratoriumi šioje byloje skirti UAB „Genora”, įmonės kodas 302330708, registracijos adresas Kosmonautų g. 17, Nemenčinė, Vilniaus r., Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos išduoto leidimo teikti įmonių bankroto administravimo paslaugas Nr. 144.

5Pareiškėjas Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Mažeikių skyrius nurodė, kad 2012-07-01 IĮ „Vildruva“ įsiskolinimas VSDFV biudžetui siekia 2887,29 Lt. Įmonė nuo 2008 m. balandžio mėn. pradėjo pažeidinėti valstybinio socialinio draudimo įmokų tvarką, į pareiškėjo raginimus nereagavo. Pareiškėjas kreipėsi į antstolį, tačiau IĮ „Vildruva“ registruoto turto nėra, įmonės savininkui priklausantis žemės sklypas ir pastatai įkeisti hipoteka ir areštuoti. Įmonė 2012‑05-30 buvo įspėta dėl kreipimosi į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo, tačiau į šį įspėjimą nereagavo. Siūlė bankroto administratoriumi šioje byloje skirti UAB „Atveika”, įmonės kodas 4545229, registracijos adresas Tilžės g. 156-306, Šiauliai, Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos išduoto leidimo teikti įmonių bankroto administravimo paslaugas Nr. 15a.

6Valstybinė mokesčių inspekcija pateikė atsiliepimą dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovei, kuriame nurodė, kad IĮ „Vildruva“ mokestinė nepriemoka yra 18646,27 Lt, įmonei suteiktas likviduojamos įmonės statusas. Prašė iškelti bankroto bylą IĮ „Vildruva“ ir siūlė bankroto administratoriumi paskirti UAB „Atveika“.

7V. V., kuris nurodė esantis IĮ „Vildruva“ vadovo E. V. tėvas, rašte teismui nurodė, kad E. V. yra laikinai išvykęs į užsienį, įmonė veiklos nevykdo jau keturi metai, yra likvidavimo stadijoje, o esanti 1362,90 Lt skola bus padengta E. V. užsienyje uždirbus pingių.

8Prašymai iškelti bankroto bylą tenkintini.

9LR Įmonių bankroto įstatymo 4 str. 2 p. nustatyta, kad kreditoriai gali pateikti pareiškimą teismui dėl bankroto bylos įmonei iškėlimo, jeigu įmonė laiku nemoka už gautas prekes, atliktus darbus (paslaugas), negrąžina kreditų ir nevykdo kitų sandoriais prisiimtų turtinių įsipareigojimų, o 3 p. atveju, kai įmonė laiku nemoka įstatymų nustatytų mokesčių, kitų privalomųjų įmokų ir (arba) priteistų sumų.

10LR bankroto įstatymo 9 str. 5 d. 1 p. nurodo, kad bankroto byla iškeliama, jeigu teismas nustatė, kad įmonė yra nemoki arba įmonė vėluoja išmokėti darbuotojui (darbuotojams) atlyginimą.

11Prie byloje pateiktų pareiškimų dėl bankroto bylos iškėlimo pridėtos dokumentų kopijos, kuriose nurodomi IĮ „Vildruva“ skolos atsiradimo pagrindai pareiškėjoms (6–8, 74–76 b. l.). Byloje taip pat yra pareiškėjų reikalavimai IĮ „Vildruva“ sumokėti skolas ir įspėjimai dėl kreipimosi į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo (9–10, 73 b. l.).

12Nagrinėjamoje byloje matyti, kad IĮ „Vildruva“ veiklos nebevykdo, įmonei suteiktas likviduojamos įmonės statusas. Įmonė nuo 2008 metų laiku nemoka įmokų į valstybės biudžetą, mokestinė nepriemoka siekia net 18646,27 Lt, skola VSDFV - 2887,29 Lt.

13Šiaulių apygardos teismas 2012-07-11 nutartimi įpareigojo IĮ „Vildruva“ administracijos vadovą per 5 dienas nuo nutarties gavimo pateikti teismui kreditorių ir skolininkų sąrašus, kuriuose nurodyti jų adresai, įsipareigojimų ir skolų sumos, atsiskaitymo terminai, praėjusių finansinių metų ir ataskaitinių finansinių metų laikotarpio iki kreditoriaus pareiškimo pateikimo teismui dienos finansinių ataskaitų rinkinį, informaciją apie teismuose iškeltas bylas bei išieškojimus ne ginčo tvarka, įkeistą turtą ir kitus įsipareigojimus (27 b. l.). Tačiau atsakovė nepateikė jokių teismo nutartimi įpareigotų pateikti duomenų apie įmonės finansinę būklę ir įsipareigojimus, pareiškėjai nepateikė duomenų, kad atsakovė būtų įvykdžiusi savo įsipareigojimus. V. V. pateikė teismui raštą, kad negali sūnui E. V. įteikti teismo nutarties, nes sūnus yra užsienyje. Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes, teismas konstatuoja, kad IĮ „Vildruva“ keltina bankroto byla. Šiuo atveju pagrindų, įpareigojančių teismą atsisakyti kelti bankroto bylą, nėra (LR Įmonių bankroto įstatymo 10 str. 3 d.).

14Pagal LR Įmonių bankroto įstatymo 11 str. 1 d. įmonės administratorius – tai teismo paskirtas fizinis ar juridinis asmuo, turintis teisę teikti bankroto administravimo paslaugas.

15Teisė skirti bankrutuojančiai įmonei administratorių priklauso teismui (LR Įmonių bankroto įstatymo 10 str. 4 d. 1 p.). Sprendžiant dėl administratoriaus kandidatūros paskyrimo teismas vadovaujasi tiek pačių administruoti pretenduojančių asmenų pateikta teismui informacija apie save, tiek viešai skelbiama Įmonių bankroto valdymo departamento prie Ūkio ministerijos informacija internetiniame tinklalapyje.

16Byloje gauti siūlymai bankroto administratoriumi skirti UAB „Atveika” ir UAB „Genora”. Kadangi buvo nurodytos skirtingos administratorių kandidatūros, teismui privalu jas įvertinti. Lietuvos apeliacinio teismo praktikoje laikomasi pozicijos, kad parenkant asmenį, kuris vykdys įmonės bankroto procedūras, svarbiausia yra jo nešališkumas ir nesuinteresuotumas bylos baigtimi. Spręsdamas šį klausimą, teismas turi išsiaiškinti, ar siūlomi bankroto administratoriai sutinka administruoti įmonę, ar Įmonių bankroto valdymo departamentas pritarė šių bankroto administratorių skyrimui. Kiti kriterijai, kaip antai, bankroto administratoriaus patirtis, bankrutuojančios įmonės veiklos ypatumai ir pan. yra fakultatyviniai. Tuo atveju, kai keli asmenys gali administruoti bankrutuojančią įmonę, teismas parenka tokį administratorių, dėl kurio nešališkumo byloje kyla mažiausiai abejonių, o jeigu nėra abejonių dėl jų nešališkumo, parenka bet kurį iš šių asmenų (Lietuvos apeliacinio teismo 2012 m. vasario 23 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-571/2012). Be to, teismas privalo įvertinti ir tai, kad bankroto bylų nagrinėjimas yra susijęs su viešojo intereso tenkinimu, kas įpareigoja teismą imtis visų įmanomų priemonių, jog jau bankroto bylos iškėlimo stadijoje būtų ginami visų potencialių kreditorių bei pačios bankrutuojančios įmonės interesai, bankroto procedūros būtų pradėtos vykdyti laiku, vyktų sklandžiai bei operatyviai, o dėl teismo paskirto administratoriaus nešališkumo, objektyvumo bei sąžiningumo nekiltų abejonių nei vienam byloje dalyvaujančiam asmeniui. Šioje byloje teismas nustatė, kad abu bankroto administratoriai sutinka administruoti įmonę (18, 85 b. l.), jų kandidatūroms pritarė Įmonių bankroto valdymo departamentas prie Ūkio ministerijos (29, 93 b. l.). Administratorių kvalifikacija abejoti taip pat negalima. Įvertinus tai, kad abu administratoriai yra tinkami, tačiau IĮ „Vildruva“ buveinė yra registruota Telšių rajone, siekiant, kad bankroto procedūros būtų pradėtos vykdyti laiku, vyktų sklandžiai bei operatyviai, administratoriumi skirtina pareiškėjo VSDFV Mažeikių skyriaus siūloma UAB „Atveika“ (turinti leidimą teikti įmonių bankroto administravimo paslaugas – leidimo Nr. 15a), kurios buveinė registruota Šiauliuose (LR Įmonių bankroto įstatymo 10 str. 4 d. 1 p., 11 str. 4 d.).

17Teismas pažymi, kad bankrutuojančios įmonės kreditorių susirinkimas turi teisę kreiptis į teismą dėl įmonės administratoriaus pakeitimo, jeigu iškyla pagrįstos abejonės dėl administratoriaus tinkamumo, jo neatitikimo šiam subjektui įstatymo keliamiems reikalavimams (LR Įmonių bankroto įstatymo 11 str. 8 d., 23 str. 13 p.).

18Vadovaudamasis CPK 290 str., 291 str., LR Įmonių bankroto įstatymo 2 str. 8 d., 4 str. 2 p., 5 str. 1 d. 1 p., 10 str., teismas

Nutarė

19Iškelti bankroto bylą IĮ „Vildruva“ (įmonės kodas 300153038, buveinė – Telšių r. sav. Nevarėnų mstl. Šermukšnių g. 2).

20Bankrutuojančios IĮ „Vildruva“ administratoriumi paskirti UAB „Atveika“ (turintį leidimą teikti įmonių bankroto administravimo paslaugas – leidimo Nr. 15a).

21Areštuoti IĮ „Vildruva“ (įmonės kodas 300153038) nekilnojamąjį ir kitą ilgalaikį materialųjį turtą iki nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos.

22Uždrausti IĮ „Vildruva“ vykdyti visas finansines prievoles, neįvykdytas iki bankroto bylos iškėlimo, ir be teismo leidimo parduoti, išnuomoti, įkeisti, laiduoti įmonės turtą ar kitokiais būdais perleisti įmonei priklausantį turtą.

23Nustatyti IĮ „Vildruva“ kreditorių finansiniams reikalavimams pareikšti 45 dienų terminą nuo teismo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos.

24Pirmąjį kreditorių susirinkimą sušaukti ne vėliau kaip per 30 dienų nuo teismo nutarties patvirtinti kreditorių reikalavimus įsiteisėjimo dienos.

25Pavesti administratoriui atlikti veiksmus, numatytus Lietuvos Respublikos Įmonių bankroto įstatymo 10 str. 4 d. 3 p., bei per 20 darbo dienų nuo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos pateikti teismui sąmatą bendrovės lėšų sumai, kurią jis turės teisę naudoti administravimo išlaidoms apmokėti.

26IĮ „Vildruva“ valdymo organams nustatyti 15 dienų laikotarpį nuo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos perduoti bendrovės administratoriui įmonės turtą pagal finansinę atskaitomybę, sudarytą nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos duomenimis, taip pat visus įmonės dokumentus.

27Nustatyti, kad nuo nutarties įsiteisėjimo dienos IĮ „Vildruva“ įgyja bankrutuojančios įmonės statusą.

28Nutartis per 10 dienų nuo jos priėmimo dienos gali būti skundžiama Lietuvos apeliaciniam teismui per Šiaulių apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Danutė... 2. rašytinio proceso tvarka nagrinėjo civilinę bylą pagal uždarosios akcinės... 3. Pareiškėjai UAB „REIKALAVIMAS.LT“ ir Valstybinio socialinio draudimo... 4. Pareiškėja UAB „REIKALAVIMAS.LT“ nurodė, kad UAB „Saulės spektras“... 5. Pareiškėjas Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Mažeikių skyrius... 6. Valstybinė mokesčių inspekcija pateikė atsiliepimą dėl bankroto bylos... 7. V. V., kuris nurodė esantis IĮ „Vildruva“ vadovo E. V. tėvas, rašte... 8. Prašymai iškelti bankroto bylą tenkintini.... 9. LR Įmonių bankroto įstatymo 4 str. 2 p. nustatyta, kad kreditoriai gali... 10. LR bankroto įstatymo 9 str. 5 d. 1 p. nurodo, kad bankroto byla iškeliama,... 11. Prie byloje pateiktų pareiškimų dėl bankroto bylos iškėlimo pridėtos... 12. Nagrinėjamoje byloje matyti, kad IĮ „Vildruva“ veiklos nebevykdo, įmonei... 13. Šiaulių apygardos teismas 2012-07-11 nutartimi įpareigojo IĮ „Vildruva“... 14. Pagal LR Įmonių bankroto įstatymo 11 str. 1 d. įmonės administratorius –... 15. Teisė skirti bankrutuojančiai įmonei administratorių priklauso teismui (LR... 16. Byloje gauti siūlymai bankroto administratoriumi skirti UAB „Atveika” ir... 17. Teismas pažymi, kad bankrutuojančios įmonės kreditorių susirinkimas turi... 18. Vadovaudamasis CPK 290 str., 291 str., LR Įmonių bankroto įstatymo 2 str. 8... 19. Iškelti bankroto bylą IĮ „Vildruva“ (įmonės kodas 300153038, buveinė... 20. Bankrutuojančios IĮ „Vildruva“ administratoriumi paskirti UAB... 21. Areštuoti IĮ „Vildruva“ (įmonės kodas 300153038) nekilnojamąjį ir... 22. Uždrausti IĮ „Vildruva“ vykdyti visas finansines prievoles, neįvykdytas... 23. Nustatyti IĮ „Vildruva“ kreditorių finansiniams reikalavimams pareikšti... 24. Pirmąjį kreditorių susirinkimą sušaukti ne vėliau kaip per 30 dienų nuo... 25. Pavesti administratoriui atlikti veiksmus, numatytus Lietuvos Respublikos... 26. IĮ „Vildruva“ valdymo organams nustatyti 15 dienų laikotarpį nuo... 27. Nustatyti, kad nuo nutarties įsiteisėjimo dienos IĮ „Vildruva“ įgyja... 28. Nutartis per 10 dienų nuo jos priėmimo dienos gali būti skundžiama Lietuvos...