Byla 2-683-880/2012
Dėl nuosavybės teisės įgijimo pagal įgyjamąją senatį fakto nustatymo, suinteresuotam asmeniui VĮ „Registrų centras“ Vilniaus filialo Ukmergės ir Širvintų skyriams

1Širvintų rajono apylinkės teismo teisėjas Linas Zinkevičius rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjų Č. B. ir J. B. pareiškimą dėl nuosavybės teisės įgijimo pagal įgyjamąją senatį fakto nustatymo, suinteresuotam asmeniui VĮ „Registrų centras“ Vilniaus filialo Ukmergės ir Širvintų skyriams ir

Nustatė

2Pareiškėjai Č. B. ir J. B. kreipėsi į teismą su pareiškimu prašydami nustatyti faktą, jog jie įgyjamosios senaties pagrindu įgijo nuosavybės teisę į butą, unikalus Nr. ( - ), esantį ( - ). Pareiškėjai nurodė, kad 1992 m. buvo įsteigtas gyvenamojo namo, esančio ( - ), statybos kooperatyvas „Viltis“, kurio nariais buvo pareiškėjai. 1992 m. spalio 26 d. Širvintų miesto meras išdavė pareiškėjui Č. B. orderį, suteikiantį teisę jo šeimai apsigyventi bute, esančiame ( - ). Pareiškėjai minėtame bute nuo 1993 m. liepos 8 d. yra deklaravę savo gyvenamąją vietą. Pareiškėjai yra sąžiningi ir teisėti buto, esančio ( - ), valdytojai, nes 1992 metais įgijo šį turtą ir nuo to laiko teisėtai, sąžiningai, atvirai ir nepertraukiamai jį valdo kaip savą. Kitų asmenų pretenduojančių į šį butą nėra. Pareiškėjai nėra ir nebuvo įgiję nuosavybės teisės į minėtą butą jokiu LR CK 4.47 str. numatytu būdu. Daiktinės teisės į butą nėra įregistruotos ir VĮ Registrų centras atsisakė tai daryti, nes buvusio gyvenamojo namo statybos kooperatyvo „Viltis“ pažyma nepatvirtina prašomų įregistruoti nuosavybės teisių.

3Suinteresuoto asmens VĮ „Registrų centras“ Vilniaus filialo Ukmergės ir Širvintų skyriai valdymo sąžiningumo, teisėtumo, atvirumo ir nepertraukiamumo neginčijo.

4Pareiškimas tenkintinas.

5Pareiškimu prašoma nustatyti faktą, jog pareiškėjai nuosavybės teises į butą įgijo pagal įgyjamąją senatį.

6Įgyjamoji senatis yra savarankiškas, pirminis nuosavybės teisės įgijimo būdas (CK 4.47 straipsnio 11 punktas), galimas įvykdžius tam tikrus įstatyme įtvirtintus reikalavimus. Šis būdas taikomas, kai pareiškėjas nėra ir nebuvo įgijęs nuosavybės teisės į daiktą iki CK 4.68 straipsnio 1 dalyje nustatytų terminų suėjimo ir prašo teismą konstatuoti, kad yra visos CK 4.68–4.71 straipsniuose nustatytos įgyjamosios senaties taikymo sąlygos. Įgyjamąja senatimi nuosavybės teisę į nekilnojamąjį daiktą gali įgyti asmuo, sąžiningai įgijęs daiktą bei sąžiningai, teisėtai, atvirai, nepertraukiamai ir kaip savą valdęs tokį daiktą ne mažiau kaip dešimt metų, kai per visą valdymo laikotarpį daikto savininkas turėjo teisinę galimybę įgyvendinti savo teisę į daiktą, bet nė karto nepasinaudojo ja.

7Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje ne kartą išskirtos nuosavybės teisės įgijimo pagal įgyjamąją senatį sąlygos bei atskleistas jų turinys (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009 m. rugsėjo 22 d. nutartis civilinėje byloje UAB „Narėpų metaliniai garažai“ v. Kauno apskrities viršininko administracija ir kt., bylos Nr. 3K-3-327/2009;2010 m. kovo 15 d. nutartis civilinėje byloje pagal pareiškėjos S. U. pareiškimą, bylos Nr. 3K-3-113/2010; 2010 m. balandžio 6 d. nutartis civilinėje byloje pagal UAB „Terekas“ pareiškimą, bylos Nr. 3K-3-156/2010; kt.). Taigi nuosavybės teisės įgijimo įgyjamąja senatimi faktas konstatuojamas, jeigu yra šių sąlygų visuma:

81. Pareiškėjas nėra ir nebuvo įgijęs nuosavybės teisės į daiktą kitokiu CK 4.47 straipsnyje nurodytu būdu, t. y. asmuo nėra daikto savininkas.

92. Daiktas nėra valstybės ar savivaldybės nuosavybė; nėra įregistruotas viešame registre kito asmens (ne valdytojo) vardu (CK 4.69 straipsnio 3 dalis).

103. Asmuo, sąžiningai įgijęs daiktą, jį sąžiningai valdo visą valdymo laiką. Tai reiškia, kad valdytojas, tiek užvaldydamas daiktą, tiek visą įgyjamosios senaties laiką ir net įgydamas daiktą nuosavybėn įgyjamąja senatimi, turi būti įsitikinęs, jog niekas neturi daugiau už jį teisių į daiktą, nežinoti apie kliūtis, trukdančias įgyti jam tą daiktą nuosavybėn, jeigu tokių kliūčių būtų (CK 4.26 straipsnio 3 dalis, 4.70 straipsnio 1 dalis).

114. Visą valdymo laiką daiktas buvo valdomas teisėtai. Teisėtas yra daikto valdymas, įgytas tais pačiais pagrindais kaip ir nuosavybės teisė, o per prievartą, slaptai ar kitaip pažeidžiant teisės aktus įgyto daikto valdymas yra neteisėtas (CK 4.23 straipsnio 2, 3 dalys). Teisėtas valdymas atsiranda tais pačiais pagrindais kaip ir nuosavybės teisė, kai dėl tam tikrų priežasčių nuosavybės teisės neatsirado, pavyzdžiui, atvejai, kai daiktą sandoriu (teisėtu pagrindu) perleidžiantis asmuo pats nebuvo daikto savininkas.

125. Visą valdymo laiką daiktas buvo valdomas atvirai (CK 4.68 straipsnis). Daikto atviro valdymo sąlyga reiškia, kad asmuo valdo daiktą kaip savą nesislapstydamas.

136. Daiktas valdomas nepertraukiamai.

147. Visą valdymo laiką daiktas buvo valdomas kaip savas, t. y. pareiškėjas elgėsi kaip daikto savininkas ir suvokė, kad kiti asmenys neturi daugiau teisių už jį į valdomą daiktą (asmuo turi būti įsitikinęs, kad nėra kito asmens, kuris yra daikto savininkas).

158. Valdymas tęsėsi CK 4.68 straipsnio 1 dalyje nustatytą terminą.

16Iš byloje pateiktų ir ištirtų rašytinių įrodymų nustatyta, kad pareiškėjai Č. B. ir J. B. 1990 m. rugsėjo 22 d. sudarė santuoką (b.l. 9). Santuokos metu Širvintų miesto mero 1992 m. spalio 26 d. išduotas orderis (serija K Nr. 1174) suteikė teisę pareiškėjui Č. B. ir jo šeimai apsigyventi dviejų kambarių bute, esančiame ( - ) (b.l. 7). Pagrindas orderiui išduoti buvo gyvenamojo namo kooperatyvo „Viltis“ gyventojų sąrašas. Iš buvusio gyvenamojo namo kooperatyvo „Viltis“ pirmininko G. U. pažymos matyti, kad minėtas butas, esantis adresu ( - ), priklauso Č. B., ir kad Č. B. kooperatyvui „Viltis“ neskolingas. Taigi nekilnojamąjį turtą pareiškėjai įgijo sąžiningai ir teisėtai. Pareiškėjai visą laiką nepertraukiamai (daugiau kaip 10 metų) valdė butą. Pareiškėjai nuo 1993 m. liepos 8 d. bute yra deklaravę savo gyvenamąją vietą. Be to, pareiškėjų vardu yra sudarytos visos sutartys su komunalines paslaugas teikiančiomis įmonėmis (b.l. 13-18). Pastatas yra identifikuotas, tačiau VĮ Registrų centras prašymo įregistruoti daiktines teise į butą netenkino, kadangi buvo pateiktas negaliojančio juridinio asmens dokumentas (b.l. 19). Daiktinės teisės į butą, esantį ( - ), neįregistruotos (b.l. 29). Nurodytas butas gali būti nuosavybės teisės objektu. Apie šios bylos nagrinėjimą buvo paskelbta specialiame interneto tinklalapyje CPK 532 str. nustatyta tvarka (b.l. 25). Teisme nėra gauta pareiškimų su prašymu įtraukti suinteresuotus asmenis, kurie pretenduotų į pareiškėjų nurodytą turtą, neginčijamas valdymo sąžiningumas, teisėtumas, atvirumas ir nepertraukiamumas.

17Pareiškėjai sąžiningai įgijo nurodytą butą bei teisėtai, sąžiningai, atvirai ir nepertraukiamai nuo 1992 m., t.y. ne mažiau negu dešimt metų valdo kaip savo. Byloje nėra duomenų, leidžiančių manyti, kad pareiškėjai būtų įgiję turtą kitais CK 4.47 straipsnyje numatytais būdais. Nurodytos aplinkybės sudaro pagrindą pagal CK 4.68–4.71 straipsnius konstatuoti, jog pareiškėjų valdymo teisė transformavosi į nuosavybės teisę, t. y. nustatyti, kad pareiškėjai pagal įgyjamąją senatį įgijo nuosavybės teisę į butą, esantį ( - ).

18Vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259, 270, 530–533 straipsniais, teismas

Nutarė

19Nustatyti faktą, kad Č. B., a. k. ( - ) ir J. B., a. k. ( - ) pagal įgyjamąją senatį įgijo nuosavybės teise butą, unikalus Nr. ( - ), esantį ( - ).

20Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Vilniaus apygardos teismui per šį teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Širvintų rajono apylinkės teismo teisėjas Linas Zinkevičius rašytinio... 2. Pareiškėjai Č. B. ir J. B. kreipėsi į teismą su pareiškimu prašydami... 3. Suinteresuoto asmens VĮ „Registrų centras“ Vilniaus filialo Ukmergės ir... 4. Pareiškimas tenkintinas.... 5. Pareiškimu prašoma nustatyti faktą, jog pareiškėjai nuosavybės teises į... 6. Įgyjamoji senatis yra savarankiškas, pirminis nuosavybės teisės įgijimo... 7. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje ne kartą išskirtos nuosavybės... 8. 1. Pareiškėjas nėra ir nebuvo įgijęs nuosavybės teisės į daiktą... 9. 2. Daiktas nėra valstybės ar savivaldybės nuosavybė; nėra įregistruotas... 10. 3. Asmuo, sąžiningai įgijęs daiktą, jį sąžiningai valdo visą valdymo... 11. 4. Visą valdymo laiką daiktas buvo valdomas teisėtai. Teisėtas yra daikto... 12. 5. Visą valdymo laiką daiktas buvo valdomas atvirai (CK 4.68 straipsnis).... 13. 6. Daiktas valdomas nepertraukiamai.... 14. 7. Visą valdymo laiką daiktas buvo valdomas kaip savas, t. y. pareiškėjas... 15. 8. Valdymas tęsėsi CK 4.68 straipsnio 1 dalyje nustatytą terminą.... 16. Iš byloje pateiktų ir ištirtų rašytinių įrodymų nustatyta, kad... 17. Pareiškėjai sąžiningai įgijo nurodytą butą bei teisėtai, sąžiningai,... 18. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259, 270,... 19. Nustatyti faktą, kad Č. B., a. k. ( - ) ir J. B., a. k. ( - ) pagal... 20. Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas...