Byla 2S-1123-623/2010

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininko ir pranešėjo Marijono Greičiaus, teisėjų Neringos Švedienės, Dalios Višinskienės, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovo UAB ,,Vakarų medienos grupė“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo 2010 m. kovo 3 d. nutarties, kuria atsisakyta taikyti laikinąsias apsaugos priemones, civilinėje byloje pagal ieškovo UAB ,,Vakarų medienos grupė“ ieškinį atsakovui UAB ,,Alna Business Solutions“ dėl sumokėtos kainos grąžinimo ir žalos atlyginimo, pardavus netinkamos kokybės daiktą.

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,

Nustatė

3ieškovas kreipėsi į teismą, prašydamas priteisti jam iš atsakovo nuostolių atlyginimą - 56 066 Lt 85 ct, delspinigius- 546 Lt 99 ct, atsakovui sumokėtas netesybas ir bylinėjimosi išlaidas- 3 327 Lt 30 ct, 6 % dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas. Taip pat ieškovas prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones – areštuoti atsakovui priklausantį kilnojamąjį ir nekilnojamąjį turtą, pinigines lėšas bei turtines teises.

4Vilniaus miesto 2 apylinkės teismas 2010 m. kovo 3 d. nutartimi (b.l. 53) ieškovo prašymą atmetė nurodydamas, jog ieškovas nepateikė faktų ir įrodymų, patvirtinančių, kad nesiėmus laikinųjų apsaugos priemonių, teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti neįmanomas. Teismas sprendė, kad iš ieškovo pateiktos medžiagos nėra pagrindo daryti išvados, kad atsakovas slepia turtą ar lėšas, perleidžia ar ketina perleisti turtą kitiems asmenims, kitokiais veiksmais siekia apsunkinti ar padaryti neįmanomą teismo sprendimo įvykdymą. Teismas nurodė, kad aplinkybė, jog atsakovas geruoju nesumoka ieškovo reikalaujamos sumos, yra pagrindas kreiptis į teismą, o ne taikyti laikinąsias apsaugos priemones. Reikalavimų dydis, nesant atsakovo veiksmų, kuriais būtų siekiama slėpti turtą ar lėšas, nėra grėsmės teismo sprendimo įvykdymui įrodymas.

5Atskiruoju skundu (b.l. 64-67) ieškovas UAB ,,Vakarų medienos grupė“ prašo panaikinti Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo 2010-03-03 nutartį ir išspręsti laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimą iš esmės – patenkinti ieškovo prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo. Apeliantas nurodo, kad atsakovas, sužinojęs apie ieškovo rengiamą ar pareikštą ieškinį, gali imtis nesąžiningų veiksmų, sunkinančių ar darančių visai neįmanomą realų jam nepalankaus teismo sprendimo įvykdymą. Teismo sprendimas, kuriuo tik patvirtinamas ieškovo reikalavimų pagrįstumas, neužtikrina tinkamos jo pažeistų teisių ar teisėtų interesų gynybos teismo tvarka. Apelianto žiniomis, atsakovas neturi nekilnojamojo turto, o turi tik transporto priemones ir programinę įrangą kaip prekines atsargas, tačiau šis turtas nėra likvidus. Pažymi ir tai, kad turtinė padėtis bylos nagrinėjimo metu gali pasikeisti, atsakovas jam priklausantį turtą gali perleisti kitiems asmenims, todėl netaikius laikinųjų apsaugos priemonių, teismo sprendimas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas. Be to, ieškinio suma yra didelė.

6Atsakovas UAB ,,Alna Business Solutions“ prašo atskirąjį skundą atmesti kaip nepagrįstą nurodydamas, jog atsakovui ieškinio suma (59 000 Lt) nėra didelė, atsakovo metinė apyvarta 2009 metais sudarė 17 974 593 Lt, atsakovas turi pakankamai lėšų bankuose ir sąskaitose, todėl net teismui priėmus sprendimą tenkinti ieškinį jo įvykdymas nesudarys atsakovui jokių problemų bei nebus kitaip apsunkintas. Atsakovo turtas viršija 10 000 000 Lt, todėl ieškovo teiginiai, kad atsakovas galėtų greitai perleisti visą turtą kitiems asmenims, yra nepgrįsti.

7Atskirasis skundas netenkinamas, pirmosios instancijos teismo nutartis paliekama nepakeista (CPK 337 str. 1 p.).

8Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio ar atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių procesinio sprendimo negaliojimo pagrindų nebuvimo patikrinimas (CPK 320 str. 1 d.). Nagrinėjant atskiruosius skundus taikomos taisyklės, reglamentuojančios civilinį procesą apeliacinės instancijos teisme (CPK 338 str.).

9Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau - CPK) 144 straipsnio 1 dalis numato galimybę teismui dalyvaujančių byloje ar kitų suinteresuotų asmenų prašymu imtis laikinųjų apsaugos priemonių būsimo teismo sprendimo įvykdymui užtikrinti. Civilinio proceso teisės normos, įtvirtindamos laikinųjų apsaugos priemonių taikymo galimybę, kartu nustato šių priemonių taikymo sąlygą ir esminį apribojimą – laikinosios apsaugos priemonės gali būti taikomos tik tuo atveju, jei yra pagrindas manyti, kad nesiėmus šių priemonių būsimo teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti neįmanomas. CPK 144 straipsnio pagrindu teismas, nenagrinėdamas ir nespręsdamas ieškinio pagrįstumo, atsižvelgdamas į teismo sprendimo vykdymo ypatumus, taip pat abiejų bylos šalių interesų pusiausvyrą, sprendžia, ar yra poreikis užtikrinti ieškinį, t.y. ar ieškinio tenkinimo atveju teismo sprendimo įvykdymas galės būti realiai įvykdytas, ar jo įvykdymui užtikrinti būtina imtis laikinųjų apsaugos priemonių.

10Teisėjų kolegija pažymi, jog teismų praktikoje aplinkybė, jog nepritaikius laikinųjų apsaugos priemonių teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas, preziumuojama tuomet, kai kilęs turtinis ginčas dėl didelės sumos, kadangi didelė reikalavimo suma gali objektyviai padidinti būsimo teismo sprendimo neįvykdymo riziką (Lietuvos apeliacinio teismo 2008-05-08 nutartis c.b. Nr. 2-307/08 ir kt.). Tačiau atkreiptinas dėmesys į tai, jog ši prezumpcija nėra absoliuti (Lietuvos apeliacinio teismo 2008-06-26 nutartis c. b. Nr. 2-435/2008) ir taikoma tik įvertinus reikalavimo sumos dydį ne absoliučiu dydžiu, bet atsižvelgus į konkretaus atsakovo, šiuo atveju juridinio asmens, finansines galimybes, t.y. ar konkrečiam atsakovui yra didelė ieškinio reikalavimo suma, lyginant ją su šios įmonės nuosavybės teise valdomo turto verte, juridinio asmens įstatiniu kapitalu, ūkine veikla, gaunamu pelnu bei apyvarta, o taip pat jos įsipareigojimais. Tik įvertinus šias aplinkybes galima spręsti, ar didelė ieškinio suma sudaro pagrindą išvadai, jog nesiėmus laikinųjų apsaugos priemonių, būsimo teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti ar pasidaryti nebeįmanomas (CPK 144 str.). Ieškinio suma sudaro 59 941 Lt 14 ct. Kaip matyti iš atsakovo UAB ,,Alna Business Solutions“ balanso, jo turimas turtas sudaro 10 130 968 Lt (b.l. 68), o pelno (nuostolių) ataskaita tvirtina, jog atsakovo pelnas 2009 metais sudarė 399 928 Lt, taigi teisėjų kolegija konstatuoja, jog pareikšto reikalavimo suma būtent atsakovui nėra didelė.

11Nors teismas, taikydamas CPK 145 str. numatytas laikinąsias apsaugos priemones, neprivalo turėti įrodymų, jog ateityje neabejotinai atsiras grėsmė teismo sprendimui įvykdyti, tačiau privalo įsitikinti tuo, kad konkrečioje situacijoje egzistuoja tokio pobūdžio grėsmės atsiradimo tikimybė. Taikydamas laikinąsias apsaugos priemones, teismas privalo griežtai laikytis įstatymo reikalavimų ir taikyti tik tokias priemones, kurios padėtų užtikrinti galimo teismo sprendimo įvykdymą, todėl pagrindas taikyti laikinąsias apsaugos priemones yra faktiniai duomenys, leidžiantys teismui manyti, kad nesiėmus laikinųjų apsaugos priemonių, atsiras įstatymo numatytos pasekmės – nebus įvykdytas ar bus netinkamai įvykdytas galimas teismo sprendimas reikalavimo patenkinimo atveju. Tokie faktiniai duomenys gali būti susiję tiek su atsakovo asmeniu ir jo veiksmais, tiek su atsakovo prievolės ypatybėmis (apimtimi, pobūdžiu, vykdymo būdu ir kt.). Tačiau pats savaime atsakovo prievolės nustatytais terminais nevykdymas nesudaro pagrindo daryti prielaidą, kad atsakovas vengia įvykdyti prievolę bei kad dėl to teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti, nes priešingu atveju bet kuriuo atveju ieškovui kreipiantis į teismą, galėtų būti taikomos laikinosios apsaugos priemonės, kas prieštarautų tokių laikinųjų apsaugos priemonių paskirčiai ir tikslui. Laikinųjų apsaugos priemonių taikymas yra išimtis iš bendros taisyklės ir jų taikymas turėtų būti išimtis, o ne taisyklė. Pažymėtina, jog CPK 144 str. 1 d. esanti teisės norma, jog dalyvaujančių byloje ar kitų suinteresuotų asmenų prašymu teismas gali imtis laikinųjų apsaugos priemonių, įtvirtina šalių įrodinėjimo pareigą, kuri teismui nekeltų abejonių dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo pagrįstumo. Ieškovas nepateikė įrodymų, pagrindžiančių atskirajame skunde nurodytas aplinkybes, jog atsakovas jam priklausantį turtą gali perleisti kitiems asmenims.

12Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylos medžiagą ir įvertinusi atskirojo skundo argumentus, pripažįsta, jog pirmosios instancijos teismas teisingai taikė procesines teisės normas, susijusias su laikinųjų apsaugos priemonių institutu, priėmė teisėtą bei pagrįstą nutartį, kurią panaikinti ar pakeisti remiantis atskirojo skundo motyvais įstatyminių pagrindų nėra.

13Pažymėtina ir tai, jog pasikeitus aplinkybėms ar atsiradus naujiems įrodymams, apeliantas nepraranda galimybės pakartotinai kreiptis į teismą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo.

14Netenkinus atskirojo skundo iš apelianto priteistinos išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, į valstybės pajamas (CPK 88 str. 1 d. 3 p., 92 str.).

15Vadovaudamasi CPK 336 str., 337 str. 1 p., kolegija

Nutarė

16Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo 2010 m. kovo 3 d. nutartį palikti nepakeistą.

17Priteisti iš ieškovo UAB ,,Vakarų medienos grupė“ 5 Lt (penkis litus) 80 ct išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, į valstybės pajamas.

Proceso dalyviai
Ryšiai