Byla 2-435/2008

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Alės Bukavinienės, Danutės Milašienės ir Viginto Višinskio (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas), teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal atsakovo uždarosios akcinės bendrovės „Unimodus“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2008 m. balandžio 7 d. nutarties, kuria pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės, priimtos civilinėje byloje Nr. 2-1793-30/2008 pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „BCO‘ prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo uždarajai akcinei bendrovei „Unimodus“.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3Ieškovas UAB „BCO“ kreipėsi į Vilniaus apygardos teismą su prašymu taikyti laikinąsias apsaugos priemones atsakovui UAB „Unimodus“. Nurodė, kad Vilniaus komercinio arbitražo teismo 2008 m. kovo 14 d. nutartimi pradėta arbitražinio nagrinėjimo procedūra pagal ieškovo UAB „BCO“ ieškinį atsakovui UAB „Unimodus“ dėl 500 000 Lt avanso grąžinimo bei 1 000 000 Lt baudos ir 12,83 procentų palūkanų priteisimo už laikotarpį nuo bylos iškėlimo arbitražo teisme iki visiško arbitražo sprendimo įvykdymo. Ieškovas prašė teismo ieškinio reikalavimams užtikrinti taikyti atsakovo atžvilgiu laikinąsias apsaugos priemones – areštuoti atsakovui nuosavybės teise priklausančias UAB „Mobilėja“ 100 procentų akcijų už 1 500 000 Lt, o nepakankant nurodyto turto, areštuoti UAB „Unimodus“ nekilnojamąjį ir kilnojamąjį turtą, pinigines lėšas bei turtines teises.

4Vilniaus apygardos teismas 2008 m. balandžio 7 d. nutartimi areštavo UAB „Unimodus“ priklausančių UAB „Mobilėja“ 100 procentų akcijų už 1 500 000 Lt. Minėto turto nepakankant, areštavo atsakovo UAB „Unimodus“ 1 500 000 Lt vertės nekilnojamąjį ar kilnojamąjį turtą, turtines teises, priklausančias atsakovui ar esančias pas atsakovą ir/ar trečiuosius asmenis, areštą, uždraudžiant jį perleisti, įkeisti kitiems asmenims ar apsunkinti kitomis daiktinėmis teisėmis. Nesant ar nepakankant ieškiniui užtikrinti atsakovo UAB „Unimodus“ nekilnojamojo ar kilnojamojo turto bei turtinių teisių, areštuoti atsakovo pinigines lėšas, esančias pas atsakovą arba trečiuosius asmenis, neviršijant ieškinio sumos, t.y. 1 500 000 Lt. Leido atsakovui UAB „Unimodus“ iš areštuotų piniginių lėšų, esančių pas atsakovą, atsakovo bankų ir kitų kredito įstaigų sąskaitose, išmokėti darbuotojams darbo užmokestį, mokesčius valstybei bei socialinio draudimo įmokas. Nurodė, kad pagal Komercinio arbitražo įstatymo nuostatas, teismams yra priskirtina kompetencija nagrinėti prašymus dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, kai byla yra nagrinėjama arbitražo teisme. Ieškovo pareikšto reikalavimo suma yra didelė, todėl yra reali grėsmė, kad ieškinio patenkinimo atveju sprendimo įvykdymas pasunkėtų arba pasidarytų neįmanomas.

5Atskiruoju skundu atsakovas UAB „Unimodus“ prašo Vilniaus apygardos teismo 2008 m. balandžio 7 d. nutartį panaikinti ir klausimą išspręsti iš esmės – ieškovo prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių atmesti. Nurodo, kad pirmosios instancijos teismas laikinąsias apsaugos priemones pritaikė dėl to, kad pareikšto ieškinio suma yra didelė ir tai pagal teismų formuojamą praktiką yra pagrindas laikinųjų apsaugos priemonių taikymui. Atsakovas pažymėjo, kad pagal teismų formuojamą praktiką, ar ieškinio suma yra didelė, turi būti vertinama atsižvelgiant į atsakovo valdomo nekilnojamojo turto vertę, įstatinį kapitalą, ūkinę veiklą, gaunamą pelną ir turimus įsipareigojimus. Pirmosios instancijos teismas šių aplinkybių nevertino, neatsižvelgė į tai, kad bendrovės valdomo turto vertė sudaro 81 470 137 Lt, nuosavybės teise valdomo turto vertė 58 146 373 Lt, bendrovės apyvarta už 2007 metus sudaro 12 973 995 Lt, nuosavas kapitalas – 28 994 094 Lt. Ieškovo pareikšto reikalavimo suma sudaro 1,8 proc. atsakovo valdomo turto balansinės vertės, o valdomo turto mastas užtikrina realią išieškojimo galimybę. Atsakovo finansinė padėtis paneigia teismo argumentus dėl Vilniaus komercinio arbitražo galimai ieškovui palankaus sprendimo įvykdymo. Kadangi nėra realios grėsmės dėl sprendimo įvykdymo, prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo turi būti atmestas.

6Atsiliepimu į atskirąjį skundą ieškovas UAB “BCO” prašo Vilniaus apygardos teismo 2008 m. balandžio 7 d. nutartį palikti nepakeistą. Nurodo, kad atsakovo pateikti įrodymai neatitinka atskirajame skunde išdėstytų teiginių. Atsakovo pateikta Pelno (nuostolių) ataskaita neatspindi faktinio turto, iš kurio gali būti išieškomos sumos pagal arbitražo sprendimą, nes atsakovo į kitas įmones investuotos lėšos ar suteiktos paskolos negali būti areštuotos ir į jas negali būti nukreiptas išieškojimas. Taigi negalima vienareikšmiška išvada, kad atsakovui pareikšto ieškinio suma nėra didelė. Atsakovo finansinio pajėgumo neįrodo ir nuosavybės teise valdomo turto vertė, kadangi nėra aišku, kokiu būdu šio turto vertė yra apskaičiuota. Be to, atsakovo beveik visas turtas yra įkeistas, įmonė turi 52 476 043 Lt skolą kredito įstaigoms. Realaus atsakovo turto neatspindi ir kiti jo nurodyti finansiniai rodikliai. Atsakovo finansinės atskaitomybės dokumentai patvirtina, kad įmonė tik 2007 metais pradėjo dirbti pelningai, bendrovės pelnas sudarė tik 84 394 Lt. Ieškovas taip pat nurodė, kad tuo atveju, jeigu atsakovo finansinė padėtis yra labai gera, jis prašomą priteisti 1 500 000 Lt sumą gali įmokėti į teismo specialią sąskaitą ir laikinosios apsaugos priemonės bus panaikintos. Panaikinus atsakovui pritaikytas laikinąsias apsaugos priemones, atsakovas galėtų perleisti turimą turtą ir taip apsunkinti būsimo teismo sprendimo įvykdymą.

7Atskirasis skundas netenkintinas.

8Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindai bei absoliučių skundžiamos nutarties negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 338 str., 320 str. 1 d.). Absoliučių skundžiamos teismo nutarties negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė (CPK 329 str. 2 d., 338 str.).

9CPK144 straipsnio 1 dalis nustato, kad teismas dalyvaujančių byloje ar kitų suinteresuotų asmenų prašymu gali imtis laikinųjų apsaugos priemonių, jeigu jų nesiėmus teismo, sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas. Laikinųjų apsaugos priemonių taikymas yra preliminari priemonė, kuria siekiama kaip įmanoma greičiau užkirsti kelią aplinkybėms, galinčioms apsunkinti ar padaryti nebeįmanomu būsimo teismo sprendimo įvykdymą. Apelianto argumentas, kad didelė ieškinio suma nesudaro pagrindo taikyti laikinąsias apsaugos priemones, yra nepagrįstas. Teismų praktikoje preziumuojama, jog būsimo galimai palankaus ieškovui teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas tuomet, kai pareikštas didelės sumos turtinis ginčas, nes didelė reikalavimo suma gali objektyviai padidinti būsimo teismo sprendimo neįvykdymo riziką (Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008 m. sausio 24 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-48/2008; Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008 m. sausio 31 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-51/2008). Kolegija sutinka su atsakovu, kad ši prezumpcija nėra absoliuti. Apeliantas teisingai nurodo, kad taikydamas šią prezumpciją, teismas turi įvertinti reikalavimo sumos dydį ne absoliučiu dydžiu, bet atsižvelgdamas į konkretaus atsakovo finansines galimybes, t. y., ar konkrečiam atsakovui yra didelė ieškinio reikalavimo suma, lyginant ją su šio asmens nuosavybės teise valdomo turto verte, ūkine veikla, gaunamu pelnu, o taip pat su atsakovo turimais įsipareigojimais. Nustačius, kad konkretaus atsakovo atžvilgiu ieškinio suma yra didelė, galima daryti išvadą, jog nesiėmus laikinųjų apsaugos priemonių būsimo teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti ar pasidaryti nebeįmanomas (CPK 144 straipsnis).

10Apeliantas atskirajame skunde nurodo, jog jo turtinė padėtis yra gera, todėl nėra pagrindo taikyti laikinąsias apsaugos priemones. Iš apelianto teismui pateikto balanso už 2007 metus matyti, kad įmonė turi turto už 81 470 137 Lt, tačiau mokėtinos sumos ir įsipareigojimai sudaro 52 476 043 Lt, iš jų 34 492 601 Lt po vienerių metų mokėtinos sumos, įmonės pelnas už 2007 metus sudaro 84 394 Lt. Be to, iš apeliaciniam teismui pateiktų Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašų matyti, kad daliai atsakovo turto yra nustatyta hipoteka, kitam turtui įregistruotas įsiskolinimas už įsigytą turtą. Esant šioms aplinkybėms, galima teigti, kad nagrinėjamu atveju tikėtina, kad reikalavimo suma – 1 500 000 Lt gali padidinti teismo sprendimo neįvykdymo riziką. Atsižvelgiant į tai, kad laikinųjų apsaugos priemonių taikymas turi būti savalaikis, t. y. jos taikomos kai iškyla grėsmė busimam teismo sprendimo įvykdymui, nes kitu atveju vėlesnis tokių priemonių taikymas gali būti bereikšmis, nagrinėjamu atveju buvo pagrindas taikyti laikinąsias apsaugos priemones (CPK 144 straipsnis).

11Teisėjų kolegija, remdamasi išdėstytais argumentais, daro išvadą, jog skundžiama pirmosios instancijos teismo nutartis, kuria teismas atsakovo turtui taikė laikinąsias apsaugos priemones, yra pagrįsta ir teisėta. Pagrindų, numatytų CPK 329, 330 straipsniuose, dėl kurių ši nutartis turėtų būti panaikinta atskirajame skunde nurodytais motyvais, o taip pat 329 straipsnio 2 dalyje išdėstytų absoliučių šios nutarties negaliojimo pagrindų, nėra.

12Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 punktu,

Nutarė

13Vilniaus apygardos teismo 2008 m. balandžio 7 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai