Byla e2A-679-236/2017
Dėl perkančiosios organizacijos sprendimo įtraukti ieškovę į nepatikimų tiekėjų sąrašą pripažinimo neteisėtu, išvadą teikianti institucija – Viešųjų pirkimų tarnyba

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Kazio Kailiūno (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas), Nijolės Piškinaitės ir Antano Rudzinsko,

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės Jokūbausko įmonės „JONAS“ apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2017 m. sausio 27 d. sprendimo civilinėje byloje pagal ieškovės Jokūbausko įmonės „JONAS“ ieškinį atsakovei viešajai įstaigai Vilniaus universitetui dėl perkančiosios organizacijos sprendimo įtraukti ieškovę į nepatikimų tiekėjų sąrašą pripažinimo neteisėtu, išvadą teikianti institucija – Viešųjų pirkimų tarnyba.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4I. Ginčo esmė

5

 1. Ieškovė Jokūbausko įmonė „JONAS“ kreipėsi į teismą su ieškiniu, kuriuo prašė pripažinti atsakovės VšĮ Vilniaus universiteto 2016 m. rugpjūčio 26 d. sprendimą įtraukti ieškovę į nepatikimų tiekėjų sąrašą neteisėtu ir jį panaikinti, priteisti bylinėjimosi išlaidas.
 2. Ieškovė nurodė, jog laimėjo atsakovės organizuotą viešąjį pirkimą ir 2014 m. lapkričio 19 d. sudarė su atsakove 5 rangos sutartis dėl Vilniaus universiteto bendrabučių, esančių Didlaukio g. 59, Vilniuje, ir Saulėtekio al. 4, 6, 8 ir 12, Vilniuje, modernizavimo darbų kartu su projektavimu (toliau – Sutartys). Šalims nepavyko sutartu laiku suderinti darbų projektų, ir pradėti juos įgyvendinti. Suėjus Sutartyse nustatytam darbų atlikimo terminui šalys susitiko aptarti tolimesnių darbų eigos, atsakovės atstovai aiškiai nurodė, kad neturi intencijos nutraukti Sutarčių, atsakovė pati kreipėsi į Viešųjų pirkimų tarnybą su prašymu pakeisti Sutarčių sąlygas ir pratęsti darbų atlikimo terminus. Nors atsakovė ne kartą nurodė ieškovei, kad statybos darbų atlikimo terminai yra pradelsti ir ji už tai ieškovei taiko sankcijas – skaičiuoja delspinigius, niekada neminėjo, kad ketina nutraukti Sutartis. Darbų atlikimo terminai dar kartą buvo pratęsti 2016 m. balandžio 28 d., net ir pasibaigus šiems terminams atsakovė nesikreipė į ieškovę dėl Sutarčių nutraukimo, susijusio su terminų nesilaikymu. Atsakovė nustatė galutinį darbų atlikimo terminą – 2016 m. liepos 30 d., tačiau dar 2016 m. liepos 5 d. raštu informavo ieškovę, jog vadovaujantis Sutarčių 11.1.3 punktu nutraukia 4 iš 5 sutarčių prieš terminą. 2016 m. liepos 15 d. ieškovė pateikė paklausimą dėl Sutarčių nutraukimo priežasčių, tačiau atsakovė, atsakydama į paklausimą 2016 m. liepos 19 d. raštu jų nepatikslino, tik dar kartą patvirtino, kad Sutartys nutrauktos nuo 2016 m. liepos 20 d. 2016 m. rugpjūčio 26 d. raštu atsakovė informavo, jog Sutartys buvo nutrauktos dėl esminio pažeidimo, o kadangi ieškovė Sutarčių nutraukimo neskundė, atsakovė įtraukė ją į nepatikimų tiekėjų sąrašą.
 3. Ieškovės teigimu, atsakovė Sutartis nutraukė ne dėl esminio pažeidimo, kadangi šalys Sutartyse nenustatė, jog 11.1.3 p. numatyti Sutarčių nutraukimo pagrindai laikytini esminiais. Tokios išvados nesąlygoja ir atsakovės veiksmais. Dėl šios priežasties nebuvo pagrindo įtraukti ieškovę į nepatikimų tiekėjų sąrašą.

6II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

7

 1. Vilniaus apygardos teismas 2017 m. sausio 27 d. sprendimu ieškinį atmetė.
 2. Įvertinęs byloje nustatytas faktines aplinkybes pirmosios instancijos teismas padarė išvadą, kad Sutarčių 11.1.3.p. nustatytas Sutarčių nutraukimo pagrindas šalių laikytas esminiu. Teismas nustatė, jog keturios iš penių Sutarčių iki jų galiojimo pabaigos nebuvo įvykdytos. Vertindamas šalių elgesį po Sutarčių sudarymo ir kitas reikšmingas aplinkybes, teismas nustatė, jog tarp šalių vyko nuolatiniai susirašinėjimai, gamybiniai pasitarimai, dalyvaujant šalių atstovams, kurių metu buvo sprendžiami su Sutarčių vykdymu susiję klausimai, kadangi nuo pat Sutarčių sudarymo momento ieškovė nesilaikė Sutartyse prisiimtų įsipareigojimų. Iš gamybinių pasitarimų protokolų matyti, kad ieškovė techninius darbo projektus rengė nesavalaikiai, su trūkumais, ieškovė buvo nuolat raginama nustatytu terminu taisyti, papildyti techninių projektų neatitikimus, atnaujinti laidavimo draudimo galiojimo terminus. Laiku neparengus projektų, atsakovė buvo priversta nukelti rangos darbus šaltuoju žiemos laikotarpiu, nuolat ragino ieškovę padidinti darbininkų skaičių tam, kad darbai būtų atliekami sparčiau ir laiku. Be to, aplinkybę, kad darbų atlikimo terminas yra viena iš esminių Sutarčių sąlygų, taip pat patvirtina, ir tai, kad Sutartyse nurodyti darbai yra finansuojami UAB „Viešųjų investicijų plėtros agentūros“ suteiktos paskolos lėšomis, kurių panaudojimo terminas yra 2016 m. liepos 30 d., o vėlesni darbai nebus finansuojami ir atsakovė juos privalės vykdyti savo lėšomis. Teismas sutiko su atsakove, kad VPĮ 181 straipsnio 1 dalies 18 punkte nėra įtvirtinto ribojimo, jog esminis pirkimo sutarties pažeidimas turi būti suprantamas tik pagal CK 6.217 straipsnio 2 dalies kriterijus, ir padarė išadą, kad nuolatinis darbų įvykdymo terminų praleidimas yra esminis Sutarčių pažeidimas, kuris ginčo atveju sudarė pagrindą perkančiajai organizacijai vienašališkai nutraukti Sutartis ir atitinkamai atsakovė teisėtai bei pagrįstai paskelbė informaciją apie ieškovės įtraukimą į nepatikimų tiekėjų sąrašą.
 3. Teismas sprendė, kad VPĮ 181 straipsnio 1 dalyje nurodytas terminas, per kurį turi būti paskelbiama apie sutartis neįvykdžiusius tiekėjus, nelaikytinas naikinamuoju ir šio termino praleidimas vis tiek sukuria prielaidas kaltam asmeniui taikyti administracinę atsakomybę už viešųjų pirkimų tvarkos pažeidimą.
 4. Teismas netenkino atsakovės prašymo skirti ieškovei baudą už teismo nutartimi įpareigotų pateikti rašytinių įrodymų nepateikimą teismo nustatytu terminu.

8III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

9

 1. Ieškovė Jokūbausko įmonė „JONAS“ apeliaciniu skundu prašo Vilniaus apygardos teismo 2017 m. sausio 27 d. sprendimą panaikinti ir priimti naują sprendimą – ieškinį tenkinti, priteisti bylinėjimosi išlaidas. Pateikia šiuos esminius nesutikimo su pirmosios instancijos teismo sprendimu argumentus:
  1. Iki 2016 m. rugpjūčio 26 d. pranešimo ieškovė nebuvo informuota apie tai, kad 2016 m. liepos 5 d. atsakovė nutraukė Sutartis dėl esminio pažeidimo. Tokiu būdu jos įtraukimas į nepatikimų tiekėjų sąrašą, apribojus jos teisę skųsti šį Sutarčių nutraukimo pagrindą, yra neteisėtas.
  2. Sutarčių 11.1.3 punktas šalių nebuvo įvardintas kaip pagrindas nutraukti sutartį dėl esminio pažeidimo, todėl ir negali būti tokiu laikomas. Pirmosios instancijos teismas visiškai nepagrįstai laikė, jog tai esminis pažeidimas.
  3. Atsakovė visą laiką deklaravo, kad Sutartys nutraukiamos jose numatytais vienašališkais nutraukimo pagrindais (11.1.3 p.), todėl ieškovė net neturėjo pagrindo manyti, kad nutraukimas jos laikomas kaip esminis.
 2. Atsakovė VšĮ Vilniaus universitetas atsiliepime su pateiktu apeliaciniu skundu nesutinka, prašo skundžiamą sprendimą palikti nepakeistą bei priteisti patirtas bylinėjimosi išlaidas. Nurodo, šiuos pagrindinius nesutikimo su apeliaciniu skundu argumentus:
  1. Nors šalys Sutartyse tiesiogiai nenurodė, kad sutarčių 11.1.3 punktuose minimi pažeidimai laikytini esminiais, iš jų tarpusavio susirašinėjimų matyti, jog atsakovė darbų atlikimo terminus laikė esmine sutarčių sąlyga. Ieškovė visą laiką sistemingai vėlavo atlikti Sutartyse nustatytus darbus, o Sutartys buvo nutrauktos tik tuomet, kai darbų atlikimo terminai buvo pratęsti net keletą kartų.
  2. Apeliantei sprendimu nėra apribota teisė skųsti perkančiosios organizacijos sprendimą nutraukti Sutartis dėl esminio jų pažeidimo. Tokią teisę ji de facto įgyvendina šioje civilinėje byloje.
  3. Šalys sutartyje neprivalo tiesiogiai įvardinti, jog tam tikras jų sulygtas sutarčių nutraukimo pagrindas laikytinas esminiu. Aiškinant sutartis reikia laikytis jų aiškinimo taisyklių.

10Teisėjų kolegija

konstatuoja:

11IV. Apeliacinės instancijos teismo teisiniai argumentai ir išvados

12

 1. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindai bei absoliučių teismo sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d.). Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų, išskyrus atvejus, kai to reikalauja viešasis interesas ir neperžengus skundo ribų būtų pažeistos asmens, visuomenės ar valstybės teisės ir teisėti interesai (CPK 320 str. 2 d.). Apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija nenustatė absoliučių šioje byloje apskųsto sprendimo negaliojimo pagrindų bei aplinkybių, dėl kurių turėtų būti peržengtos ieškovės apeliaciniame skunde nustatytos ribos dėl to, kad to reikalauja viešasis interesas ir neperžengus skundo ribų būtų pažeistos asmens, visuomenės ar valstybės teisės ir teisėti interesai (CPK 320 str. 2 d., 329 str. 2 d.). Taigi, teisėjų kolegija apeliacine tvarka peržiūri pirmosios instancijos teismo sprendimo teisėtumą ir pagrįstumą, atsižvelgdama į apeliaciniame skunde išdėstytus faktinius bei teisinius aspektus.

13Faktinės aplinkybės

 1. Bylos duomenimis nustatyta, kad atsakovė vykdė viešąjį pirkimą bendrabučių renovavimo paslaugoms pirkti. Ieškovei laimėjus viešąjį pirkimą, 2014 m. lapkričio 19 d. sudarytos penkios rangos sutartys Nr. RANS-50000-2662, RANS-50000-2663, RANS-50000-2664, RANS-50000-2665, RANS-50000-2666, kuriose nustatytomis sąlygomis ir tvarka ieškovė įsipareigojo atlikti atsakovo bendrabučių, esančių Didlaukio g. 59, Vilnius ir Saulėtekio al. 4,6,8,12, Vilnius modernizavimo (kartu su projektavimu) rangos darbus, o atsakovė priimti darbų rezultatą bei sumokėti už atliktus darbus. Modernizavimo rangos darbai nebuvo atliekami Sutartyse nustatytais terminais, todėl atsakovė 2016 m. liepos 20 d. vienašališkai nutraukė keturias iš penkių Sutarčių. Po Sutarčių nutraukimo atsakovė, vadovaudamasi VPĮ 181 straipsniu, 2016 m. rugpjūčio 26 d. sprendimu įtraukė ieškovę į nepatikimų tiekėjų sąrašą.
 2. Ieškovė, nesutikdama su atsakovės sprendimu įtraukti ją į nepatikimų tiekėjų sąrašą, kreipėsi į teismą su ieškiniu. Pirmosios instancijos teismas ieškinį atmetė.

14Dėl vienašališko sutarties nutraukimo vertinimo

 1. Ieškovė Jokūbausko įmonė „JONAS“ byloje iš esmės neginčija atsakovės atlikto vienašališko sutarties nutraukimo kaip tokio, tačiau nesutinka su atsakovės pozicija, jog šis nutraukimas buvo įvykdytas dėl esminio jų pažeidimo. Pažymi, jog Sutarčių 11.1.3 punktuose nėra numatyta, kad ši aplinkybė laikytina esminiu Sutarties pažeidimu. Įvertinęs byloje esančius rašytinius įrodymus, šalių paaiškinimus, skundžiamą pirmosios instancijos teismo sprendimą, apeliacinės instancijos teismas su tokia ieškovės pozicija nesutinka.
 2. CK 6.217 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta, kad šalis gali nutraukti sutartį, jeigu kita šalis sutarties neįvykdo ar netinkamai įvykdo ir tai yra esminis sutarties pažeidimas. Kasacinis teismas yra pasisakęs, kad pagal CK 6.217 straipsnį sutarties pažeidimas gali būti laikomas esminiu dviem pagrindais: pirma, pažeidimas gali būti laikomas esminiu pagal įstatymą; antra, šalys gali pačios susitarti, ką jos laikys esminiu pažeidimu. (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2012 m. birželio mėn. 26 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-7-297/2012, 2013 m. balandžio 19 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-244/2013, 2014 m. sausio 3 d. nutartis priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-114/2014 ir kt.).
 3. Kaip matyti iš aptariamų Sutarčių turinio, šalys jose iš tiesų tiesiogiai nenurodė, kad 11.1.3 punkte, numatytas Sutarties nutraukimo pagrindas laikytinas esminiu sutarties pažeidimu, tačiau, apeliacinės instancijos teismo vertinimu, ši aplinkybė nepanaikina galimybės juos pripažinti esminiais, atsižvelgiant į Sutarčių turinį ir šalių veiksmus.
 4. CK 6.217 straipsnio 2 dalyje įtvirtinti pagrindai, kurie vertinami siekiant pripažinti pažeidimą esminiu: 1) ar nukentėjusi šalis iš esmės negauna to, ko tikėjosi iš sutarties, išskyrus atvejus, kai kita šalis nenumatė ir negalėjo protingai numatyti tokio rezultato; 2) ar pagal sutarties esmę griežtas prievolės sąlygų laikymasis turi esminės reikšmės; 3) ar prievolė neįvykdyta tyčia ar dėl didelio neatsargumo; 4) ar neįvykdymas duoda pagrindą nukentėjusiai šaliai nesitikėti, kad sutartis bus įvykdyta ateityje; 5) ar sutarties neįvykdžiusi šalis, kuri rengėsi įvykdyti ar vykdė sutartį, patirtų labai didelių nuostolių, jeigu sutartis būtų nutraukta.
 5. Nagrinėjamu atveju pirmosios instancijos teismas skundžiamame sprendime išsamiai aptarė aplinkybes, kurios leidžia Sutarčių 11.1.3 punkte įtvirtintą atvejį laikyti esminiu Sutarties pažeidimu. Apeliacinės instancijos teismas šiai pozicijai pritaria, todėl pakartotinai šių aplinkybių neaptaria, tačiau pažymi, kad jau vien ta aplinkybė, jog Sutartys sudarytos ieškovei laimėjus atsakovės vykdytą viešąjį pirkimą, leidžia pagrįstai manyti, jog perkančiajai organizacijai (atsakovei) Sutarčių vykdymo terminai buvo viena iš esminių sutarties sąlygų. Bylos duomenys patvirtina, jog ieškovė visą Sutarčių galiojimo terminą pažeidinėjo jose nustatytus terminus atskiriems darbams atlikti. Ta aplinkybė, kad atsakovė net du kartus kreipėsi į Viešųjų pirkimų tarnybą, prašydama pratęsti Sutarčių vykdymo terminus, nereiškia, jog jai terminas nebuvo ypatingai svarbus. Akivaizdu, jog naujo viešojo pirkimo procedūros būtų vykdomos ilgą laiką, todėl minėti atsakovės veiksmai, ieškovei nesugebant laiku vykdyti prisiimtų įsipareigojimų, pripažintini pagrįstais.
 6. Atsižvelgiant į aptartas aplinkybes, darytina išvada, kad pirmosios instancijos teismas skundžiamame sprendime pagrįstai konstatavo, jog aptariamos šalių sudarytos Sutartys buvo nutrauktos dėl esminio pažeidimo.

15Dėl sprendimo įtraukti tiekėją į nepatikimų tiekėjų sąrašą teisėtumo

 1. VPĮ 181 straipsnio 1 dalies 1 punkte nustatyta, jog perkančioji organizacija ne vėliau kaip per 10 dienų Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje skelbia informaciją apie pirkimo sutarties neįvykdžiusius ar netinkamai ją įvykdžiusius tiekėjus, kai pirkimo sutartis nutraukta dėl esminio pirkimo sutarties pažeidimo.
 2. Aukščiau šioje nutartyje konstatavus, kad ieškovė pagrįstai vienašališkai nutraukė su ieškove sudarytas Sutartis laikydama, jog ieškovės veiksmai sąlygojo esminius Sutarčių pažeidimus, pritartina pirmosios instancijos teismui, kad ieškovės įtraukimas į nepatikimų teikėjų sąrašus taip pat buvo teisėtas.
 3. Apeliaciniame skunde ieškovė nurodo, kad atsakovė netinkamai informavo ją apie Sutarčių nutraukimo pagrindus ir taip ji prarado teisę juos ginčyti. Su tokia ieškovės pozicija apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija nesutinka.
 4. Nors pripažintina, jog atsakovės 2016 m. liepos 5 d. pranešime apie ketinimą nutraukti Sutartis bei 2016 m. liepos 19 d. atsakyme į paklausimą nebuvo aiškiai nurodyta, kad ieškovės pažeidimai laikytini esminiais, faktiškai galimybė ginčyti Sutarčių nutraukimo pagrindus ieškovei nebuvo užkirsta. Tokia išvada darytina iš to, jog teismas šioje byloje nagrinėdamas ieškovės reikalavimą pripažinti atsakovės sprendimą įtraukti ieškovę į nepatikimų tiekėjų sąrašą, iš esmės nagrinėjo ir pasisakė dėl Sutarčių nutraukimo pagrindo.

16Dėl kitų apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį argumentų

 1. Kiti apeliaciniame skunde ir atsiliepime į jį nurodyti argumentai neturi teisinės reikšmės teisingam bylos išsprendimui, pirmosios instancijos teismo sprendimo teisėtumui bei pagrįstumui, todėl apeliacinės instancijos teismas dėl jų nepasisako.

17Dėl procesinės bylos baigties

 1. Esant nurodytoms aplinkybėms konstatuojama, kad pirmosios instancijos teismas tinkamai taikė materialiosios teisės normas, reglamentuojančias vienašališką sutarčių nutraukimą, sutarčių aiškinimą, viešųjų pirkimų teisinius santykius, ir priėmė teisėtą bei pagrįstą sprendimą, kurį naikinti ar keisti apeliacinio skundų motyvais nėra pagrindo. Dėl nurodytų aplinkybių ir motyvų teisėjų kolegija sprendžia, jog apeliacinis skundas atmetamas, o pirmosios instancijos teismo sprendimas paliekamas nepakeistas.

18Dėl bylinėjimosi išlaidų

 1. Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies, nors ši ir būtų atleista nuo bylinėjimosi išlaidų mokėjimo į valstybės biudžetą (CPK93).
 2. Atsižvelgiant į priimamą procesinį sprendimą, ieškovės Jokūbausko įmonės „JONAS“ patirtos bylinėjimosi išlaidos neatlyginamos.
 3. Atsakovė VšĮ Vilniaus universitetas įrodymų apie patirtas bylinėjimosi išlaidas apeliacinės instancijos teismui nepateikė.

19Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

20Vilniaus apygardos teismo 2017 m. sausio 27 d. sprendimą palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai