Byla 2-759-514/2011
Dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo suinteresuotam asmeniui (duomenys neskelbtini) priėmimo klausimą

1Plungės rajono apylinkės teismo teisėja Aušra Volskytė, rašytinio proceso tvarka spręsdama pareiškėjos I. Š. pareiškimo dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo suinteresuotam asmeniui ( - ) priėmimo klausimą,

Nustatė

2pareiškėja prašo nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad ji nuo 1987-04-16 iki

31990-12-01 dirbo dažytoja Plungės kooperatyve „( - )“ (nuo 1990 m. gruodžio mėn. įmonė pakeitė statusą bei pavadinimą ir tapo V. S. TŪB „( - )“). Nurodo, kad kreipėsi į Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos (toliau – ( - )) Plungės skyrių dėl valstybinio socialinio draudimo senatvės pensijos paskyrimo, tačiau pagal turimus dokumentus jos darbo stažas iki 1994-01-01 yra tik daugiau negu 9 metai, po 1994-01-01 – daugiau negu 1 metai, todėl pareiškėjai atsisakyta skirti valstybinę socialinio draudimo senatvės pensiją, kaip neturinčiai minimalaus 15 metų valstybinio socialinio pensijų draudimo stažo. Pareiškėjos teigimu, ji iki 1994-01-01 dirbo visą laiką, tačiau į jos darbo stažą nebuvo įskaičiuotas laikotarpis nuo 1987-04-16 iki 1990-12-01, kai ji dirbo aukščiau nurodytame kooperatyve, o dokumentai apie šio laikotarpio darbo pajamas bei darbo faktą neišlikę. Nurodo, kad kreipėsi į Plungės rajono savivaldybės administraciją, kurios išduotose pažymose nurodoma, kad „( - )“ dokumentai Plungės rajono savivaldybės archyvui neperduoti (V. S. TŪB „( - )“ dokumentai archyvui perduoti tik nuo 1990 metų), todėl išduoti pažymų apie pareiškėjos darbą ar darbo užmokestį šiose darbovietėse nėra galimybės. Kadangi pareiškėja dokumentais negali įrodyti valstybinio socialinio draudimo pensijų įstatyme stažui prilygintų darbo laikotarpių, dirbtų iki 1993 m. gruodžio 31 d., dėl to, kad įmonės dokumentai neišsaugoti, tai jos darbo stažo faktas laikotarpiu nuo 1987-04-16 iki 1990-12-01 nustatytinas teismine tvarka.

4Pareiškimą atsisakytina priimti.

5Pagal LR CPK 444 straipsnio 2 dalies 9 punktą teismas nenustato juridinę reikšmę turinčių faktų, kuriems nustatyti įstatymai nustato kitokią tvarką ir sąlygas. Būtent materialinis teisinis reglamentavimas lemia tai, kad tam tikras faktas turi teisinę reikšmę. Tokiu atveju, kai asmuo siekia atitinkamos teisės įgijimo, o institucija, įstatymo įgaliota spręsti dėl tos teisės suteikimo asmeniui, priima jam nepalankų sprendimą būtent dėl tam tikrų teisiškai reikšmingų faktų neįrodytumo ir įstatymas nustato tokio sprendimo apskundimo tvarką bei sąlygas, tai tie teisiškai reikšmingi faktai teisme gali būti nustatomi ne kaip juridinę reikšmę turintys faktai atskiroje byloje CPK 444-448 straipsnių nustatyta tvarka, o kaip įrodomieji faktai (faktinės aplinkybės, sudarančios ieškinio arba kito procesinio dokumento pagrindą) byloje, kurioje asmuo ginčija (skundžia) jo netenkinantį įstatymo įgaliotos institucijos sprendimą. Teisiškai reikšmingų faktų nustatymas – sudėtinė institucijos sprendimo ginčijimo (skundimo) proceso dalis. Po tokių faktų konstatavimo, sprendžiama dėl apskųsto institucijos sprendimo pagrįstumo ir teisėtumo. Teisinė padėtis, kai dėl teisiškai reikšmingo fakto, kurį nustačiusi įstatymų įgaliota institucija priėmė atitinkamą sprendimą, teismine tvarka, neginčijant tokio institucijos sprendimo, būtų nustatinėjamas juridinę reikšmę turintis faktas, neatitinka įstatymuose įtvirtintos įstatymų leidėjo valios. Asmuo, pasirinkdamas savo teisių gynimo būdą, privalo laikytis įstatymų reikalavimų. Remdamasis išdėstytais argumentais bei atsižvelgdamas į nagrinėjamos bylos duomenis, kad pareiškėja įstatymų nustatyta tvarka neskundė ( - ) Plungės skyriaus direktoriaus 2009 m. vasario 27 d. sprendimo Nr. ( - ) administracine tvarka, teismas pareiškėjos pateiktą pareiškimą dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo atsisako priimti kaip nenagrinėtiną teisme, nurodant, kad pareiškėja turi teisę ginčyti ( - ) teritorinio skyriaus sprendimą įstatymų nustatyta tvarka, o ne ypatingosios teisenos tvarka nustatinėti juridinę reikšmę turintį faktą (Lietuvos Respublikos CPK 137 str. 2 d. 1 p., 3 d.).

6Pareiškėjai grąžintinas sumokėtas žyminis mokestis (Lietuvos Respublikos CPK 87 str. 1 d. 3 p.).

7Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 290, 291 straipsniais,

Nutarė

8atsisakyti priimti pareiškėjos I. Š. prašymą dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo suinteresuotam asmeniui ( - ).

9Grąžinti I. Š., a.k. ( - ) 30 Lt (trisdešimties litų) žyminį mokestį, sumokėtą 2011-04-15 AB „Swedbank“.

10Pasiūlyti pareiškėjai suinteresuoto asmens Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Plungės skyriaus sprendimą dėl atsisakymo skirti valstybinę socialinio draudimo senatvės pensiją ginčyti įstatymų nustatyta tvarka.

11Nutartis atskiruoju skundu per 7 dienas nuo nutarties nuorašo įteikimo dienos gali būti skundžiama Klaipėdos apygardos teismui per Plungės rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai