Byla 1A-372-282-2013
Dėl Kelmės rajono apylinkės teismo 2013 m. vasario 6 d. nuosprendžio, kuriuo B. P. pripažinta kalta ir nuteista:

1Šiaulių apygardos teismo baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininkės Virginijos Žindulienės, teisėjų Irenos Ivanovienės, Nijolės Matuzevičienės, sekretoriaujant Renatai Guruškinienei, dalyvaujant nuteistajai B. P.,

2teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo baudžiamąją bylą pagal nuteistosios B. P. apeliacinį skundą dėl Kelmės rajono apylinkės teismo 2013 m. vasario 6 d. nuosprendžio, kuriuo B. P. pripažinta kalta ir nuteista:

3- pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (toliau – BK) 155 straipsnio 1 dalį (dėl 2011-11-09 įvykio) laisvės apribojimu 3 mėnesiams;

4- pagal BK 155 straipsnio 1 dalį (dėl 2012-01-10 14 val. įvykio) laisvės apribojimu 3 mėnesiams;

5- pagal BK 155 straipsnio 1 dalį (dėl 2012-01-10 1430 val. įvykio) laisvės apribojimu 3 mėnesiams;

6- pagal BK 154 straipsnio 1 dalį laisvės apribojimu 3 mėnesiams.

7Vadovaujantis BK 63 str. 1, 4 dalimis, bausmes subendrinus iš dalies sudedant, B. P. paskirta galutinė bausmė – laisvės apribojimas 6 mėnesiams.

8Priteista I. Č. iš B. P. 1000 Lt neturtinės žalos atlyginimo ir 800 Lt išlaidų advokato paslaugoms apmokėti.

9Kolegija

Nustatė

10B. P. nuteista už tai, kad ji 2011 m. lapkričio 9 d. apie 14 val. ( - ) gatvėje, prie K. parduotuvės, girdint pašaliniams asmenims, išvadino I. Č. necenzūriniais, taip pat įžeidžiančiais žodžiais „valkata“, „jonaitiene“, „žmogžude“, taip ją viešai žodžiu užgauliai pažemino.

11Be to, B. P. nuteista už tai, kad 2012 m. sausio 10 d., apie 14 val. ( - ) g., prie įėjimo į parduotuvę „( - )“, girdint daugeliui pašalinių asmenų, išvadino I. Č. necenzūriniais, taip pat įžeidžiančiais žodžiais „valkata“, „jonaitiene“, „žmogžude“, taip ją viešai žodžiu užgauliai pažemino.

12Be to, B. P. nuteista už tai, kad 2012 m. sausio 10 d. apie 14 val. 30 min. ( - ) g., ties kirpykla, girdint pašalinimas asmenims, išvadino B. P. necenzūriniais žodžiais, įžeidžiančiais žodžiais „valkata“, „jonaitiene“, „žmogžude“, taip viešai žodžiu ją užgauliai pažemino.

13Be to, B. P. nuteista už tai, kad 2012 m. sausio 10 d. apie 14 val. 30 min. ( - ) gatvėje, ( - ), prie kirpyklos, šmeižė I. Č. viešai, šaukdama „tu nužudei V.“, paskleidė apie I. Č. tikrovės neatitinkančią informaciją, galinčią paniekinti ir pažeminti I. Č., pakirsti pasitikėjimą ja, neva, I. Č. padarė nusikaltimą.

14Apeliaciniu skundu nuteistoji B. P. prašo panaikinti Kelmės rajono apylinkės teismo 2013 m. vasario 6 d. nuosprendį, ją išteisinti ir bylą nutraukti. Nurodo, kad nuosprendyje nurodytų įvykių metu ji buvo ( - ) ligoninėje, tuo metu ji dėl sveikatos būklės pati be ramentų negalėjo vaikščioti, ir tai patvirtina jos medicininiai dokumentai bei liudytojas S. J.. Tvirtina, jog liudytojų R. V. ir I. M. parodymai yra nenuoseklūs ir melagingi. Be to, nurodo, kad I. Č. ją šmeižia, persekioja, rašo melagingus skundus policijai, ir tai patvirtina ta aplinkybė, jog skunde dėl privataus kaltinimo bylos iškėlimo I. Č. nurodė įvykio datą 2011-11-11, o kai ji (apeliantė) pateikė įrodymus, patvirtinančius, kad tą dieną buvo Kaune, I. Č. įvykio datą pakeitė, nurodydama, jog įvykis buvo ne 2011-11-11, o 2011-11-09. Teigia, kad pirmosios instancijos teismas šių aplinkybių tinkamai neįvertino, neargumentavo, kodėl nesirėmė S. J. parodymais, ir nuteisė ją neteisingai dėl faktiškai nebuvusių įvykių.

15Teismo posėdyje nuteistoji prašė jos apeliacinį skundą tenkinti.

16Apeliacinis skundas atmestinas, pirmosios instancijos teismo nuosprendis keistinas dėl netinkamai pritaikyto baudžiamojo įstatymo (Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso (toliau – BPK) 328 straipsnio 1 punktas).

17Iš apeliacinio skundo matyti, jog nuteistoji ginčija kaltę padarius jai inkriminuotas nusikalstamas veikas, todėl apeliacinės instancijos teismas patikrina bylą tiek, kiek to prašoma apeliaciniu skundu (BPK 320 straipsnio 3 dalis).

18Pagal suformuotą teismų praktiką nuosprendis yra pagrįstas, kai jame padarytos išvados dėl nusikalstamo įvykio, nusikalstamos veikos sudėties, kaltinamojo kaltumo arba nekaltumo ir kitų nuosprendyje sprendžiamų klausimų pagrįstos išsamiai ir nešališkai ištirtais ir teisingai įvertintais įrodymais. BPK 20 straipsnio 5 dalyje numatyta, kad teisėjai įrodymus įvertina pagal savo vidinį įsitikinimą, pagrįstą išsamiu ir nešališku visų bylos aplinkybių išnagrinėjimu, vadovaudamiesi įstatymu. Teismo vidinis įsitikinimas vertinant įrodymus turi remtis visų byloje esančių duomenų patikrinimu, palyginimu, prieštaravimų pašalinimu ir savo sprendimų argumentavimu. Byloje įrodymai turi būti vertinami išsamiai, nešališkai, vertinant ne tik atskirus duomenis, bet ir jų visetą, ir tai leistų konstatuoti neabejotinų, prieštaravimų nekeliančių bylos faktinių aplinkybių nustatymą ir tinkamą baudžiamojo įstatymo pritaikymą (2007-06-28 Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus ,,Baudžiamojo proceso kodekso normų, reglamentuojančių įrodinėjimą, taikymo teismų praktikoje apžvalga“). Taigi, duomenų pripažinimas įrodymais ir įrodymų vertinimas yra teismo prerogatyva. Kiti proceso dalyviai, tarp jų ir nuteistoji, gali teismui tik teikti pasiūlymus dėl duomenų pripažinimo ar nepripažinimo įrodymais ir dėl išvadų, darytinų vertinant įrodymus (kasacinė byla Nr. 2K-7-137/2008).

19Apeliantė neigia šmeižusi ir įžeidusi nukentėjusiąją I. Č., nes kaltinimuose nurodytu laiku I. Č. nebuvo net sutikusi, teigia, kad jos parodymus patvirtina jos pateikti medicininiai dokumentai, liudytojas S. J.. Nors nuteistoji pateikė medicininius dokumentus, patvirtinančius, jog ji nuo 2012-01-03 iki 2012-01-10 (12–13 b. l.) lankė kinezeterapijos procedūras, tačiau juose nurodyta, kad kinezeterapijos užsiėmimai jai buvo atliekami nuo 11.30 val. ir truko 30 minučių. Šiuose dokumentuose nenurodyta, kad kinezeterapijos užsiėmimai B. P. buvo atliekami kitu, vėlesniu laiku, ar, kad minėtu laikotarpiu jai buvo paskirtos ir jos nurodytu laiku atliekamos kitos medicininės procedūros. Liudytojas S. J. pirmosios instancijos teisme patvirtino, kad jis B. P. nuo 2012-01-04 iki 2012-01-10 vežiojo į ligoninę reabilitacijos procedūroms apie 12.30 val. ir parveždavo namo apie 15–16 val., kad tuo metu B. P. buvo po sąnario operacijos, vaikščiojo su ramentais. Be to, liudytojas S. J. parodė, jog jis yra artimas B. P. draugas ir pripažino, kad jis kartu su ja ligoninėje nebūdavo. Šio liudytojo parodymus paneigia pačios nuteistosios pateikti medicininiai dokumentai, jog minėtu laikotarpiu ji procedūras lankė ne dėl klubo sąnario operacijos, o dėl rankos, ir kaip pati nuteistoji apeliacinės instancijos posėdyje nurodė, jai klubų sąnariai buvo operuoti 2009 metais ir 2011 m. gegužės 3 d. (151 b. l.). Taigi, įvertinus šias paminėtas aplinkybes ir atsižvelgus į tai, kad nuteistąją ir liudytoją sieja artimi ryšiai, daroma išvada, kad nei nuteistosios pateikti medicininiai dokumentai, nei liudytojo S. J. parodymai nepatvirtina B. P. parodymų, jog ji 2012-01-10 negalėjo būti kaltinimuose nurodytu laiku ir vietoje. Be to, apeliacinės instancijos teisme pagal nuteistosios prašymą apklausta liudytoja V. J. parodė, kad ji 2012-01-10 su B. P. susitiko apie 11-11.30 val. ligoninėje, kur nuteistajai buvo atliekamos kažkokios procedūros, pabuvo apie valandą ir apie 12.30-13 val. išsiskyrė, ji pasivaikščiodama namo parėjo apie 14 val. Nors nuteistoji teigė, kad liudytoja supainiojo jų susitikimo laiką, tačiau, atsižvelgiant į tai, kad byloje nėra duomenų, patvirtinančių, jog 12–14 val. nuteistajai buvo atliekamos medicininės procedūros, teisėjų kolegija neturi pagrindo netikėti liudytojos V. J. parodymais, jog ji su nuteistąja ligoninėje išsiskyrė apie 13 val. Taigi, visuma šių paminėtų nuteistosios B. P. pateiktų įrodymų nepatvirtina nuteistosios versijos, jog ji 2012-01-10 apie 14 ir 14.30 val. nebuvo įvykio vietoje.

20Nors nuteistoji teigia, kad ji 2011-11-09 taip pat nebuvo kaltinime nurodytoje vietoje nurodytu laiku, tačiau ji nepateikė jokių tokį jos teiginį patvirtinančių duomenų, nenurodė asmenų, kurie galėtų patvirtinti, jog nurodytoje vietoje – prie K. parduotuvės – nurodytu laiku – apie 14 val., ji ten tikrai nebuvo. Taigi, byloje nėra jokių objektyvių duomenų, paneigiančių nukentėjusiosios B. P. pareikštus kaltinimus, priešingai, tiek pati nukentėjusioji tvirtino, tiek ir liudytoja R. V. parodė, kad prie K. parduotuvės B. P. išvadino I. Č. žodžiais „valkata“, „jonaitiene“, „žmogžude“.

21Be to, liudytojos R. V., I. M. parodė girdėjusios, kad B. P. 2012-01-10 ( - ) g., prie įėjimo į parduotuvę „( - )“, ir ( - ) gatvėje, prie kirpyklos, iškoneveikė I. Č., ją pavadino „žmogžude“. Nukentėjusioji ir šios liudytojos tokias pat aplinkybes nurodė ir apklausiamos teisme nagrinėjant B. P. skundą administracinėje byloje (administracinė byla Nr. II-3-322/2012 43–44 b. l.). Nors skunde nuteistoji nurodė, kad šių liudytojų parodymai yra nenuoseklūs, tačiau nekonkretizavo, dėl ko mano, kad liudytojų parodymai yra nenuoseklūs. Teisėjų kolegija, patikrinusi šių liudytojų parodymus, duotus administracinėje ir baudžiamojoje privataus kaltinimo byloje, nenustatė, kad liudytojų R. V. ar I. M. parodymai nenuoseklūs, nes jos vienodai nurodė esmines įvykių aplinkybes. Dėl to daroma išvada, kad apylinkės teismas šių liudytojų parodymus įvertino teisingai. Atsižvelgiant į tai, kad I. Č. pateikė B. P. kaltinimą dėl 2011-11-09 įvykio (įžeidimo) praėjus dviem mėnesiams, tikslią įvykio datą galėjo supainioti, ir dėl to nėra pagrindo manyti, jog I. Č. pramanytai kaltina B. P. išgalvotais dalykais.

22Įžeidimas, numatytas BK 155 straipsnio 1 dalyje, yra viešas užgaulus kito žmogaus pažeminimas, padarytas veiksmu, žodžiu ar raštu. Taigi, įžeidimas yra neigiamas, nepadorus žmogaus įvertinimas, žeminantis žmogų jo paties ar kitų žmonių akyse, kito žmogaus prestižo paniekinimas. Įžeidimo atveju neigiamai, nepadoriai, užgauliai formuojamas atsiliepimas apie žmogaus asmenybę, jo savybes. Ar veiksmas, įvertinimas yra įžeidžiantys, sprendžia pats nukentėjusysis. Pats užgaulumas suprantamas kaip veiksmai ar vertinimai, akivaizdžiai prieštaraujantys įprastoms elgesio taisyklėms, bendražmogiškos moralės reikalavimams. Užgauliu laikomas toks elgesys, kuriuo šiurkščiai pažeidžiamas kito žmogaus orumas. Taigi, įžeidimas siejamas su užgauliu žmogaus, jo garbės ir orumo pažeminimu, t. y. siekiu paniekinti asmenį, pakirsti pasitikėjimą jo reputacija. BK 154 straipsnio 1 dalyje numatyta baudžiamoji atsakomybė tam, kuris paskleidė apie kitą žmogų tikrovės neatitinkančią informaciją, galinčią paniekinti ar pažeminti tą asmenį arba pakirsti pasitikėjimą juo. Šmeižimas objektyviai pasireiškia aktyviais veiksmais paskleidžiant apie kitą žmogų melagingą informaciją, galinčią padaryti žalos jo garbei ir orumui. Teismų praktikoje aiškinama, kad garbė – tai viešoji teigiama nuomonė apie asmenį, asmens geras vardas, orumas – tai asmens savęs vertinimas, kurį lemia visuomenės įvertinimas. Šmeižimu laikoma tikrovės neatitinkančios informacijos skleidimas, t. y. tik melagingos informacijos skleidimas. Skleidžiama informacija turi neatitikti tikrovės bei turi būti žeminanti. Šmeižiant skleidžiama tokia informacija, kuri gali pakirsti žmogaus reputaciją, sumenkinti kito žmogaus ar žmonių pasitikėjimą juo. Tiek įžeidimui, tiek ir asmens šmeižimui būtina tiesioginė tyčia.

23B. P. kaltinama viešai įžeidusi nukentėjusiąją I. Č., ją pavadindama „valkata“, „jonaitiene“, „žmogžude“. Pagal Lietuvių kalbos žodyną žodis valkata reiškia benamį, bastūną, perėjūną, tinginį, plevėsą, palaidūną, nerimtą žmogų, o žodis žmogžudys apibūdina kitą žmogų nužudžiusį asmenį. Atsižvelgiant į tai, kad spaudoje bei televizijoje viešai buvo skelbiama garsios baudžiamosios bylos, kurioje A. J. buvo kaltinama savo vaikų nužudymu, aplinkybės, daroma išvada, kad asmens, kurio pavardė nėra susijusi su minėtoje byloje nuteistosios A. J. (B.) pavarde, pavadinimas „jonaitiene“ reiškia neigiamą nuomonę apie tą asmenį, taip pat ir kaltinimą nužudymu. Kadangi šie nukentėjusiajai I. Č. išsakyti žodžiai „valkata“, „žmogžudė“, „jonaitienė“ neigiamai apibūdina asmenį, ir nesant duomenų, kad I. Č. buvo kaltinama kito asmens nužudymu ar, kad ji būtų benamė ir pan., yra įžeidžiantys. Nekyla abejonių, kad pasakant tokius žodžius ne vieną kartą bei girdint pašaliniams asmenims, nukentėjusioji buvo įžeidinėjama. Be to, girdint pašaliniams asmenims nukentėjusioji buvo kaltinama nužudžiusi Valentiną, tačiau duomenų, kad ši informacija atitiktų tikrovę nebuvo pateikta, todėl daroma išvada, kad pasakant „tu nužudei V.“ nukentėjusioji buvo šmeižiama. Taigi, visuma byloje esančių ir teisiamajame posėdyje ištirtų įrodymų patvirtina B. P. kaltę padarius BK 154 straipsnio 1 dalyje ir 155 straipsnio 1 dalyje numatytas nusikalstamas veikas, todėl skundžiamas nuosprendis iš esmės yra teisėtas ir pagrįstas, teismo padarytos išvados dėl nuteistosios kaltės yra motyvuotos, nusikalstamos veikos teisingai kvalifikuotos. Dėl to nėra pagrindo naikinti skundžiamą nuosprendį ir B. P. išteisinti pagal BK 154 straipsnio 1 dalį bei BK 155 straipsnio 1 dalį.

24Byloje nustatyta, jog nuteistoji B. P. tris kartus viešai įžeidė nukentėjusiąją I. Č. ir vieną kartą ją šmeižė ir tokius nuteistosios veiksmus apylinkės teismas kvalifikavo kaip keturias atskiras nusikalstamas veikas. Apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija su tokiu nusikalstamos veikos vertinimu nesutinka ir konstatuoja, kad B. P. 2012-01-10 14.00 val. ir 14.30 val. viešai įžeisdama nukentėjusiąją padarė tęstinę nusikalstamą veiką.

25Teismų praktikoje tęstiniu nusikaltimu pripažįstama tokia veika, kuri susideda iš dviejų ar daugiau tapačių ar vienarūšių veiksmų, iš kurių kiekvienas, vertinamas atskirai, atitinka to paties BK specialiosios dalies straipsnyje numatyto nusikaltimo ar baudžiamojo nusižengimo objektyviuosius požymius, tačiau jie visi yra jungiami vieno sumanymo (vieningos tyčios). Tęstiniu nusikaltimu pripažįstami keli tapatūs, laiko požiūriu vienas nuo kito nenutolę veiksmai, padaryti analogišku būdu, analogiškomis aplinkybėmis, įgyvendinant vieną sumanymą dėl to paties dalyko. Tęstinės nusikalstamos veikos esminė aplinkybė yra ta, kad atskirais nusikalstamos veikos epizodais įgyvendinamas vienas kaltininko sumanymas, tęstinę veiką sudarantys nusikalstami veiksmai pažeidžia tą patį nusikalstamos veikos objektą ir kvalifikuojami pagal vieną ir tą patį BK specialiosios dalies straipsnį (kasacinė nutartis Nr. 2K-743/2007, Nr. 2K-P-412/2007, 2K-307/2007, 2K-319/2008, 2K-232/2010, 2K-474/2010, 2K-650/2010 ir kt.).

26Iš bylos matyti, kad B. P. Kelmės mieste girdint pašaliniams asmenims du kartus atliko analogiškus veiksmus – nukentėjusiąją išvadino necenzūriniais, taip pat įžeidžiančiais žodžiais „valkata“, „žmogžude“, „jonaitiene“, ir tarp šių analogiškų veiksmų tebuvo labai trumpas laiko tarpas (apie pusvalandį). Tokie nuteistosios veiksmai rodo, kad ji turėjo vieningą tyčią įžeisti nukentėjusiąją ir to tikslo siekė, todėl tokie jos nusikalstami veiksmai turėjo būti kvalifikuoti kaip viena tęstinė nusikalstama veika pagal BK 155 straipsnio 1 dalį. Dėl to nuosprendis keičiamas dėl netinkamai pritaikyto baudžiamojo įstatymo (BPK 328 straipsnio 1 punktas).

27Skundžiamas nuosprendis taip pat keičiamas ir dėl neteisingai subendrintų bausmių, nes toje pačioje vietoje ir tuo pačiu laiku nuteistoji B. P. ne tik įžeidė nukentėjusiąją I. Č., bet ją ir šmeižė. Taigi, šias dvi atskiras nusikalstamas veikas, kvalifikuotas pagal BK 154 straipsnio 1 dalį ir 155 straipsnio 1 dalį padarė esant idealiai nusikalstamų veikų sutapčiai, dėl to už šias nusikalstamas veikas paskirtos bausmės turėjo būti subendrintos taikant bausmių apėmimą (BK 63 straipsnio 5 dalies 1 punktas).

28Be to, nuosprendis tikslinamas, nes B. P. suformuluotame kaltinime dėl 2012-01-10 apie 14.30 val. padarytos nusikalstamos veikos, apylinkės teismas skundžiamame nuosprendyje padarė rašybos klaidą – nurodė, kad B. P. išvadino „B. P. necenzūriniais žodžiais ir įžeidžiančiais žodžiais „valkata“, „jonaitiene“, „žmogžude“, taip viešai ją užgauliai pažemino“, nors tokius žodžius B. P. išsakė ne pati sau, o nukentėjusiajai I. Č.. Ši nuosprendyje padaryta klaida ištaisytina.

29Pripažinus B. P. kalta pagal BK 155 straipsnio 1 dalį ir BK 154 straipsnio 1 dalį, pagrįstai nukentėjusiajai priteistas neturtinės žalos atlyginimas bei turėtos išlaidos advokato paslaugoms apmokėti. Apeliaciniu skundu nuosprendžio dalis dėl civilinio ieškinio neskundžiama, todėl išsamiau šio klausimo kolegija neanalizuoja.

30Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 2 dalies 2 punktu,

Nutarė

31Kelmės rajono apylinkės teismo 2013 m. vasario 6 d. nuosprendį pakeisti:

32pagal BK 155 straipsnio 1 dalį kvalifikuotas dvi B. P. veikas (2012-01-10 14.00 val. ir 2012-01-10 14.30 val.) kvalifikuoti kaip vieną tęstinę veiką ir už šią veiką B. P. paskirti laisvės apribojimą 3 mėnesiams.

33Vadovaujantis BK 63 straipsnio 1 dalimi, 4 dalimi, 5 dalies 1 punktu, 6 dalimi, B. P. šiuo ir skundžiamais nuosprendžiais paskirtas bausmes subendrinti ir B. P. paskirti galutinę subendrintą bausmę – laisvės apribojimą 4 mėnesiams.

34Nuosprendį patikslinti ir ištaisyti nuosprendyje padarytą rašybos klaidą: B. P. suformuluotame kaltinime padarius BK 155 straipsnio 1 dalyje numatytą veiką vietoj „išvadino „B. P. necenzūriniais žodžiais ir įžeidžiančiais žodžiais“ nurodyti „išvadino I. Č. necenzūriniais žodžiais ir įžeidžiančiais žodžiais“.

35Kitą nuosprendžio dalį palikti nepakeistą.

36Šis nuosprendis įsiteisėja nuo jo paskelbimo dienos ir kasacine tvarka neskundžiamas.

1. Šiaulių apygardos teismo baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo baudžiamąją bylą pagal... 3. - pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (toliau – BK) 155... 4. - pagal BK 155 straipsnio 1 dalį (dėl 2012-01-10 14 val. įvykio) laisvės... 5. - pagal BK 155 straipsnio 1 dalį (dėl 2012-01-10 1430 val. įvykio) laisvės... 6. - pagal BK 154 straipsnio 1 dalį laisvės apribojimu 3 mėnesiams.... 7. Vadovaujantis BK 63 str. 1, 4 dalimis, bausmes subendrinus iš dalies sudedant,... 8. Priteista I. Č. iš B. P. 1000 Lt neturtinės žalos atlyginimo ir 800 Lt... 9. Kolegija... 10. B. P. nuteista už tai, kad ji 2011 m. lapkričio 9 d. apie 14 val. ( - )... 11. Be to, B. P. nuteista už tai, kad 2012 m. sausio 10 d., apie 14 val. ( - ) g.,... 12. Be to, B. P. nuteista už tai, kad 2012 m. sausio 10 d. apie 14 val. 30 min. (... 13. Be to, B. P. nuteista už tai, kad 2012 m. sausio 10 d. apie 14 val. 30 min. (... 14. Apeliaciniu skundu nuteistoji B. P. prašo panaikinti Kelmės rajono apylinkės... 15. Teismo posėdyje nuteistoji prašė jos apeliacinį skundą tenkinti.... 16. Apeliacinis skundas atmestinas, pirmosios instancijos teismo nuosprendis... 17. Iš apeliacinio skundo matyti, jog nuteistoji ginčija kaltę padarius jai... 18. Pagal suformuotą teismų praktiką nuosprendis yra pagrįstas, kai jame... 19. Apeliantė neigia šmeižusi ir įžeidusi nukentėjusiąją I. Č., nes... 20. Nors nuteistoji teigia, kad ji 2011-11-09 taip pat nebuvo kaltinime nurodytoje... 21. Be to, liudytojos R. V., I. M. parodė girdėjusios, kad B. P. 2012-01-10 ( - )... 22. Įžeidimas, numatytas BK 155 straipsnio 1 dalyje, yra viešas užgaulus kito... 23. B. P. kaltinama viešai įžeidusi nukentėjusiąją I. Č., ją pavadindama... 24. Byloje nustatyta, jog nuteistoji B. P. tris kartus viešai įžeidė... 25. Teismų praktikoje tęstiniu nusikaltimu pripažįstama tokia veika, kuri... 26. Iš bylos matyti, kad B. P. Kelmės mieste girdint pašaliniams asmenims du... 27. Skundžiamas nuosprendis taip pat keičiamas ir dėl neteisingai subendrintų... 28. Be to, nuosprendis tikslinamas, nes B. P. suformuluotame kaltinime dėl... 29. Pripažinus B. P. kalta pagal BK 155 straipsnio 1 dalį ir BK 154 straipsnio 1... 30. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso... 31. Kelmės rajono apylinkės teismo 2013 m. vasario 6 d. nuosprendį pakeisti:... 32. pagal BK 155 straipsnio 1 dalį kvalifikuotas dvi B. P. veikas (2012-01-10... 33. Vadovaujantis BK 63 straipsnio 1 dalimi, 4 dalimi, 5 dalies 1 punktu, 6 dalimi,... 34. Nuosprendį patikslinti ir ištaisyti nuosprendyje padarytą rašybos klaidą:... 35. Kitą nuosprendžio dalį palikti nepakeistą.... 36. Šis nuosprendis įsiteisėja nuo jo paskelbimo dienos ir kasacine tvarka...