Byla 2-464-769/2013
Dėl skolos, delspinigių, palūkanų ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo

1Klaipėdos miesto apylinkės teismo teisėja Rasa Augustė, sekretoriaujant Kristinai Mečinskienei, dalyvaujant ieškovės atstovui advokatui Raimondui Mažuliui, viešame teismo posėdyje išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovės AB „Klaipėdos energija“ ieškinį atsakovui R. A., trečiasis asmuo Klaipėdos miesto savivaldybė, dėl skolos, delspinigių, palūkanų ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo,

Nustatė

2ieškovė kreipėsi į teismą prašydama priteisti iš atsakovo 985,09 Lt skolą, 71,27 Lt delspinigių, 5 procentus metinių palūkanų nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas. Teismo posėdyje ieškovės atstovas ieškinį palaikė. Nurodė, kad atsakovas neatsiskaitė už laikotarpyje nuo 2010 m. sausio mėn. iki 2010 m. rugpjūčio mėn. tiektą šilumos energiją butui, esančiam adresu ( - ), kuris nuosavybės teise priklauso Klaipėdos miesto savivaldybei ir kuriame nuomos teisės pagrindu gyveno atsakovas. Paaiškino, kad rašytinė sutartis su nuomininku nebuvo sudaryta, jis nuo 2007 metų buvo įkalinimo įstaigoje, atsakovas iš šio buto buvo iškeldintas, butas buvo tuščias, bet ieškovui nebuvo pranešta ir sąskaita buvo išrašoma ankstesniam gyventojui, kol vyko bylos nagrinėjimas. Ieškovo atstovo nuomone, tokią atsakovas nebūtų jokių veiksmų vykdęs ( skundęs sprendimą dėl iškeldinimo), tai būtų kitaip, nes kol vyko bylos nagrinėjimas patalpos nebuvo niekam kitam išnuomotos.

3Atsakovui procesiniai dokumentai ir pranešimai apie teismo posėdžius įteikti tinkamai (viešu paskelbimu specialiame interneto puslapyje), tačiau per teismo nustatytą terminą atsakovas atsiliepimo į ieškinį nepateikė, į teismo posėdį neatvyko, prašymo atidėti bylos nagrinėjimą nepateikė.

4Trečiasis asmuo Klaipėdos miesto savivaldybė atsiliepime į ieškinį nurodė, kad ieškovės ieškinys pagrįstas ir tenkintinas. Nurodė, kad butas, esantis adresu ( - ), nuosavybės teise priklauso Klaipėdos miesto savivaldybei. Su atsakovu 2004-05-10 sudaryta gyvenamosios patalpos nuomos sutartis Nr. 15-620 ir pastarasis butas neterminuotam laikui buvo išnuomotas atsakovui. 2010-08-13 atsakovas iš buto iškeldintas priverstinai vykdant Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2009-08-25 vykdomąjį raštą Nr. 2-8232-730. Prašė bylą nagrinėti trečiojo asmens atstovui nedalyvaujant.

5 Ieškinys atmestinas.

6Bylos duomenimis nustatyta, kad vieno kambario butas, esantis adresu ( - ), nuosavybės teise priklauso Klaipėdos miesto savivaldybei (b. l. 16). Tarp Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos ir atsakovo R. A. 2004-05-10 buvo sudaryta gyvenamosios patalpos nuomos sutartis Nr. 15-620, pagal kurią Klaipėdos miesto savivaldybės taryba išnuomojo atsakovui už mokestį gyvenamąją patalpą, esančią ( - ), laikinai valdyti ir joje gyventi, o atsakovas R. A. įsipareigojo naudotis šia patalpa pagal paskirtį ir mokėti nuomos mokestį (b. l. 17-18). Klaipėdos miesto apylinkės teismas 2009-07-17 civilinėje byloje Nr. 2-8232-730/2009 priėmė sprendimą už akių, kuriuo nusprendė nutraukti 2004-05-10 gyvenamosios patalpos, esančios ( - ), nuomos sutartį Nr. 15-620, sudarytą tarp Klaipėdos miesto savivaldybės ir R. A., R. A. su visais jam priklausančiais daiktais iškeldinti iš minėtos gyvenamosios patalpos, nesuteikiant kitos gyvenamosios patalpos, priteisti iš R. A. 2418,42 Lt nesumokėto nuomos mokesčio Klaipėdos miesto savivaldybės naudai (prij. c. b. Nr. 2-14815-730/2010, b. l. 42-43). Sprendimas įsiteisėjo 2009-08-17, 2009-08-25 buvo išduotas vykdomasis raštas, pagal kurį buvo vykdomas atsakovo iškeldinimas iš Klaipėdos miesto savivaldybei priklausančių patalpų ( 73-74 b.l. prijungtos bylos Nr. 2-14815-730/2010). Atsakovas R. A. nuo 2004-06-20 iki 2006-06-20, nuo 2007-04-23 iki 2010-10-23 atliko laisvės atėmimo bausmę Marijampolės pataisos namuose ( 78, 81 l.prijungtos bylos)

7Įrodinėjimo civilinėje byloje tikslas – teismo įsitikinimas, pagrįstas byloje esančių įrodymų tyrimu ir vertinimu, kad tam tikros aplinkybės, susijusios su ginčo dalyku, egzistuoja arba neegzistuoja (CPK 176 straipsnio 1 dalis). Formuodamas teismų praktiką dėl CPK normų, reglamentuojančių įrodinėjimą ir įrodymų vertinimą, aiškinimo ir taikymo, kasacinis teismas yra ne kartą pažymėjęs, kad įrodymų vertinimas pagal CPK 185 straipsnį reiškia, jog bet kokios ginčui išspręsti reikšmingos informacijos įrodomąją vertę nustato teismas pagal vidinį savo įsitikinimą, pagrįstą visapusišku ir objektyviu aplinkybių, kurios buvo įrodinėjamos proceso metu, išnagrinėjimu, vadovaudamasis įstatymais. Teismas gali daryti išvadą apie tam tikrų aplinkybių buvimą tada, kai tai leidžia byloje esančių įrodymų visuma (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2006 m. kovo 6 d. nutartis, priimta civilinėje byloje I. I. V. v. Kauno apskrities viršininko administracija, bylos Nr. 3K-3-177/2006; 2006 m. birželio 7 d. nutartis, priimta civilinėje byloje N. Š. v. Kauno miesto savivaldybė, bylos Nr. 3K-3-398/2006; 2007 m. spalio 19 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Klaipėdos regiono aplinkos apsaugos departamentas v. UAB „Marių žvejys“, bylos Nr. 3K-3-416/2007; 2008 m. rugsėjo 19 d. nutartis, priimta civilinėje byloje AB „Liteksas“ ir kt. v. VĮ Registrų centras ir kt., bylos Nr. 3K-3-427/2008).

8Asmens teisė į savivaldybei priklausančių ar patikėjimo teise valdomų gyvenamųjų patalpų nuomą turi specifinę socialinę prigimtį, nes tai yra valstybės paramos mažas pajamas turinčioms asmenims (šeimoms) forma. Lietuvos Respublikos valstybės paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti ir daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti) įstatymo (toliau – Įstatymas) 2 straipsnio 8 punkte nustatyta, kad socialinis būstas – nekomerciniu pagrindu, pagal Vyriausybės nustatytą nuomos mokesčio apskaičiavimo tvarką nuomojamos savivaldybės gyvenamosios patalpos, skirtos mažas pajamas turintiems asmenims ir šeimoms apgyvendinti pagal šio Įstatymo nustatytas sąlygas. Kaip matyti iš bylos duomenų, atsakovas gyvenamosios patalpos nuomos mokesčio Klaipėdos miesto savivaldybei nemokėjo beveik penkerius metus (nuo 2004 m. birželio mėnesio iki 2009 m. kovo mėnesio), nuo 2005-06-22 AB „Klaipėdos vanduo“ atjungė šiam butui vandenį, nupjovė ir užaklino vamzdžius, tačiau buto savininkė ir nuomotoja Klaipėdos miesto savivaldybė, dėl nežinomų priežasčių, tik 2008-04-15 įspėjo atsakovą dėl įsiskolinimo už buto nuomą padengimo ir galimo atsakovo iškeldinimo iš gyvenamosios patalpos, ieškinys dėl nuomos sutarties nutraukimo, atsakovo iškeldinimo iš gyvenamosios patalpos ir nesumokėto nuomos mokesčio priteisimo Klaipėdos miesto apylinkės teismui pateiktas tik 2009-05-15. Tokiu būdu didėjo ne tik atsakovo skola už nemokamą nuomos mokestį, bet ir įsiskolinimams kitiems kreditoriams už teikiamus komunalinius patarnavimus.

9Teismų praktikoje bylose dėl skolų už suvartotą šilumos energiją priteisimo CK 6.584 str. normos, Šilumos ūkio įstatymo normos, šilumos pirkimo-pardavimo sutarčių standartinės sąlygos, kitos specialiosios teisės normos, aiškinamos taip, kad nepaisant to, kas naudojasi pastatu ar patalpomis, kuriems tiekiama šilumos energija, šilumos pirkimo-pardavimo teisinių santykių dalyvis yra pastato ar pastato patalpų savininkas. Šilumos energijos vartojimo teisinių santykių dalyvis gali būti ne tik patalpų savininkas (nuomotojas), bet ir šių patalpų nuomininkas. Šilumos tiekėjas ir patalpų savininkas (nuomotojas) bei nuomininkas gali susitarti dėl to, kad nuomininkas taps šilumos energijos pirkimo-pardavimo sutarties šalimi; tačiau jeigu tokio susitarimo nėra, šilumos energijos sutarties šalis (pirkėjas) yra patalpų, į kurias tiekiama šiluma, savininkas. Taigi teismų praktika neatleidžia socialinio būsto nuomininkų nuo atsakomybės už skolas, bet įpareigoja socialinio būsto savininkus atsakingai įvertinti socialinio būsto nuomos bei šilumos energijos pirkimo-pardavimo sutarčių sudarymo reikšmę ir užtikrinti, kad šilumos tiekėjo, patalpų savininko ir nuomininko susitarimai būtų konkretūs ir apibrėžti. Byloje nėra duomenų apie sudarytą tarp nuomininko ir ieškovo sutartį dėl šilumos energijos pirkimo- pardavimo

10Ieškovė prašo priteisti iš atsakovo 985,09 Lt skolą už laikotarpyje nuo 2010 m. sausio mėn. iki 2010 m. rugpjūčio mėn. tiektą šilumos energiją butui, esančiam adresu ( - ), motyvuodama tuo, kad nors sprendimas dėl iškeldinimo buvo priimtas 2009 metais, tačiau atsakovas teikė skundus ir kol vyko bylinėjimasis atsakovas turėjo teisę naudotis butu. Civilinėje byloje Nr.2-1043-618/2012 pagal AB „Klaipėdos energija“ ieškinį R. A. dėl skolos priteisimo, iš R. A. buvo priteista AB „Klaipėdos energija“ skola už laikotarpį nuo 2008 metų spalio mėnesio iki 2009 metų gruodžio mėnesio tiektą šilumos energiją butui ( - ) ( prijungta civilinė byla 61 b.l.). Sprendime konstatuota, kad nors atsakovas (R. A. ) teigė bute nebegyvenantis nuo 2009-07-17, kai buvo priimtas Klaipėdos miesto apylinkės teismo sprendimas už akių dėl iškeldinimo iš buto, tačiau buto savininkė Klaipėdos miesto savivaldybė iki 2010-12-10 teismo sprendimo priėmimo negalėjo išnuomoti buto kitam asmeniui, todėl ieškovės ( AB „Klaipėdos energija) reikalavimas priteisti įsiskolinimą tik iki 2009 metų gruodžio mėnesio, „atitinka sąžiningumo, teisingumo, proporcingumo kriterijus ir gerina atsakovo padėtį“. Iš aukščiau išdėstyto matyti, kad atsakovas laikė nuomos sutarties pabaiga sprendimo už akių priėmimo datą,- 2009-07-17, nurodydamas teismui, kad nuo tada jis bute nebegyveno ir prašydamas nebeskaičiuoti jam skolos už šilumos energiją nuo 2009-07-17, pripažindamas visą kitą skolą. Iš bylos duomenų matyti, jog priimant 2009-07-17 sprendimą už akių dėl R. A. iškeldinimo, jis faktiškai bute nebegyveno daugiau kaip du metus, tačiau sutartiniai santykiai nebuvo nutrūkę. 2009-08-17 įsiteisėjus sprendimui dėl jo iškeldinimo jis nebeteko teisės naudotis nuomojama patalpa, nes 2004-05-10 gyvenamosios patalpos nuomos sutartis Nr.15-620, sudaryta tarp jo ir Klaipėdos miesto savivaldybės buvo nutraukta. Nutraukus nuomos sutartį atsakovo prievolė mokėti nuomos mokestį ir mokesčius už šildymą, komunalinius mokesčius baigėsi. Įsiteisėjęs teismo sprendimas šalims įgyja res judicata galią, jis yra visiems privalomas (CPK 14 str. 1 d.). Todėl teismas negali sutikti su ieškovo atstovo teiginiais, kad dėl atsakovo veiksmų,- jo teiktų skundų, prašymų byloje dėl iškeldinimo, užsitęsusio bylinėjimosi, R. A. iš nuomojamų patalpų nebuvo iškeldintas, jis turėjo teisę jomis naudotis, todėl ir turi pareigą mokėti už butui tiektą šilumos energiją. Priešingai nei sako ieškovės atstovas, atsakovas teisės į nuomojamą butą neteko įsiteisėjus sprendimui dėl iškeldinimo ( 2009-08-17), būtent pagal šį sprendimą ir buvo išduotas vykdomasis raštas. R. A. skundų, prašymų pateikimas teismui vykdymo veiksmų nesustabdė,- iš prijungtos civilinės bylos Nr.2-14815-730/2010 matyti, kad pirmas atsakovo skundas byloje dėl iškeldinimo buvo gautas 2010-06-04, jau visiškai įvykdžius 2009-07-17 sprendimą, Klaipėdos miesto apylinkės teismas 2010-10-13 atnaujino bylos dėl iškeldinimo nagrinėjimą iš esmės. T.y., atsakovo veiksmai, jo skundo, prašymo padavimas įtakos 2009-07-17 sprendimo už akių įsiteisėjimui neturėjo. Tai, kad įsiteisėjęs teismo sprendimas buvo faktiškai įvykdytas tik po metų, formaliai surašant 2010-08-13 iškeldinimo protokolą, atsakovui tuo metu būnant laisvės atėmimo vietoje, negali sukurti atsakovui prievolės už 2010 metus mokėti ieškovui mokesčius už tiektą Klaipėdos miesto savivaldybės butui šilumos energiją. Tai neatitiktų sąžiningumo, teisingumo, proporcingumo kriterijų, prieštarautų teisės normoms.

11Ieškinį atmetus išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, valstybei priteistinos iš ieškovės.

12Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 259 str., 260 str., 270 str., teismas

Nutarė

14ieškinį atmesti.

15Priteisti iš ieškovės AB „Klaipėdos energija“, buveinė – Danės g. 8, Klaipėda, į. k. 140249252, a. s. Nr. ( - ), banke AB SEB bankas, valstybei 31,58 Lt (trisdešimt vieną litą ir 58 ct) išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu (sumokant į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie LR FM, į.k. 188659752, sąskaitą Nr. LT247300010112394300, AB „Swedbank“, banko kodas 73000, įmokos kodas 5660.

16Sprendimas per 30 dienų nuo jo paskelbimo gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Klaipėdos apygardos teismui per šį teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai