Byla 2A-312-227/2015

1Panevėžio apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininkės ir pranešėjos Margaritos Dzelzienės, kolegijos teisėjų: Ramunės Čeknienės, Nijolės Danguolės Smetonienės,

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo UAB „Statva“ apeliacinį skundą dėl Ignalinos rajono apylinkės teismo 2014 m. gruodžio 19 d. sprendimo civilinėje byloje Nr. 2-60-286/2014 pagal ieškovo UAB „Statva“ ieškinį atsakovui Aukštaitijos nacionalinio parko ir Labanoro regioninio parko direkcijai dėl apmokėjimo už papildomai atliktus darbus bei nuostolių atlyginimo, ir atsakovo Aukštaitijos nacionalinio parko ir Labanoro regioninio parko direkcijos priešieškinį ieškovui UAB „Statva“ dėl nuostolių atlyginimo ir skolos priteisimo, tretiesiems asmenims UAB „SDG“, UAB „Projektavimo ir restauravimo institutas“, Valstybinė saugomų teritorijų tarnybai prie Aplinkos ministerijos,

3Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą,

Nustatė

4Ieškovas UAB „Statva“ ieškiniu prašė priteisti iš atsakovo 57.824,94 Lt už atliktus darbus bei 2275,78 Lt delspinigių, 6 procentus metinių palūkanų už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas. Ieškinyje nurodė, kad 2011-07-12 šalys sudarė rangos sutartį Nr. S-3l (toliau - Sutartis) pagal kurią ieškovas įsipareigojo atlikti Palūšės turizmo centro rekonstrukcijos darbus. Ieškovas atliko Sutartyje numatytus bei papildomus darbus (vėdinimo sistemos darbus) 57824,94 Lt sumai, tačiau atsakovas už juos neatsiskaitė, todėl ieškovas informavo atsakovą, kad Sutartis nuo 2013-10-04 nutraukiama dėl atsakovo kaltės. Visi atlikti darbai, tame tarpe ir papildomi, su atsakovu, projektuotojais bei statybos techniniu prižiūrėtoju buvo suderinti. Sudarant Rangos sutartį, papildomi darbai (vėdinimo sistemos darbai), kurie buvo būtini tinkamam Sutarties vykdymui, dėl techninio projekto klaidų nebuvo numatyti. Papildomų darbų atlikimo būtinumą 2013-06-04 rašte Nr. R4-6374 (13.3.25-22) patvirtino ir VšĮ „Lietuvos verslo paramos agentūra“ (toliau - LVPA), tačiau atsakovas vis tiek savo Sutartinių įsipareigojimų nevykdė ir už tinkamai atliktus darbus (tame tarpe ir papildomus) su ieškovu neatsiskaitė. Ieškovas tinkamai informavo atsakovą apie papildomų darbų būtinumą ir apie statybos darbų kainos padidėjimą (CK 6.659, 6.684 straipsniai). Kadangi atsakovas už atliktus darbus neatsiskaitė ir jo kompetencijai priskirtų klausimų laiku nesprendė, ieškovas visų prisiimtų sutartinių įsipareigojimų negalėjo įvykdyti, todėl, vadovaudamasis CK 6.46, 6.661, 6.684 straipsniais, buvo sustabdęs jų vykdymą ir informavo atsakovą, kad neprisiima jokios atsakomybės už sutartinių terminų pažeidimą. Atsakovas pripažino techninio projekto klaidas ir neatitikimus, dėl kurių reikėjo atlikti papildomus darbus ir patirti papildomas išlaidas, kurių ieškovas, pateikdamas pasiūlymą konkursui, negalėjo numatyti, todėl privalėjo imtis veiksmų, kad techninio projekto klaidos būtų ištaisytos ir kad būtų gautas papildomas finansavimas bei būtų atlygintos visos dėl techninio projekto klaidų atsiradusios papildomos išlaidos. Sutarties 5.4.1. punkte nustatyta, kad užsakovas privalo atsiskaityti už faktiškai atliktus ir užaktuotus statybos darbus, tačiau atsakovas neatsiskaitė ne tik už papildomus darbus, kurių vertė 16828,95 Lt, bet ir nesumokėjo 40994,99 Lt už Sutartyje numatytus darbus, kuriuos priėmė ir dėl kurių jokių pretenzijų nepareiškė. Pagal Sutarties 12.5. punktą visos rangovui mokėtinos sumos nurodomos PVM sąskaitose faktūros ir sumokamos į Sutartyje nurodytą rangovo sąskaitą banke per 45 dienas nuo PVM sąskaitų faktūrų bei pažymos apie atliktus darbus pateikimo dienos. Už kiekvieną uždelsta mokėjimo dieną užsakovas privalo mokėti rangovui 0,02 procento dydžio delspinigius nuo laiku nesumokėtos sumos (Sutarties 17.5. punktas). Iki ieškinio padavimo dienos delspinigiai sudaro 2275,48 Lt.

5Atsakovas patikslintu priešieškiniu prašė priteisti iš ieškovo 111204,47 Lt nuostolių dėl nekokybiškai atliktų statybos darbų, 15 776,30 Lt delspinigių už Sutarties vykdymo terminų pažeidimą, 3 897,09 Lt įsiskolinimą už elektros energiją, 6 procentus metinių palūkanų už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Priešieškinyje nurodė, kad, vadovaujantis viešojo pirkimo „Turizmo centro centrinio pastato rekonstrukcijos bei įrengimo darbai, lauko tinklų bei teritorijos tvarkymo darbai“, vykdyto supaprastinto atviro konkurso būdu, rezultatais, 2011-07-12 su ieškovu sudarė Sutartį. Sutartimi ieškovas įsipareigojo kokybiškai atlikti, užbaigti ir perduoti atsakovui visus Sutartyje bei jos prieduose nurodytus statybos darbus, o atsakovas įsipareigojo sumokėti už tinkamai, kokybiškai ir laiku atliktus statybos darbus (Sutarties 5.3.l.1., 12.6. punktai). Techninės priežiūros paslaugas teikiančios UAB „SDG“ pateikti defektų aktai, atsakovo raštai ieškovui, Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Utenos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriaus faktinių duomenų patikrinimo vietoje aktas, susitikimų protokoluose už?ksuoti pažeidimai įrodo, kad statybos darbai buvo atliekami nekokybiškai, ieškovas per atsakovo nurodytą terminą defektų neištaisė, pastatas yra neužbaigtas, juo neįmanoma naudotis. Pripažinęs, kad tai yra esminis Sutarties pažeidimas (CK 6.217 straipsnis), atsakovas 2013-10-11 Sutartį nutraukė. 2014-10-13 įvykusio susitikimo, kuriame dalyvavo šalių atstovai, metu buvo aptarti ir iš dalies suderinti defektinių darbų kiekiai. Ieškovo atstovas pripažino nekokybiškai atliktus darbus bei defektus 74001,06 Lt sumai. Atsakovas, atsižvelgdamas į tai, kad dalį nekokybiškai atliktų rangos darbų bei defektų ištaisė pats savo lėšomis, bei žinodamas sunkią ieškovo finansinę padėtį, kai kurių nekokybiškai atliktų darbų atsisako, pretenzijų dėl jų nereiškia ir sumažina priešieškinio reikalavimą dėl nuostolių, atsiradusių dėl nekokybiškai atliktų statybos darbų, priteisimo nuo 216940,47 Lt iki 111204,47 Lt. Be to, ieškovas iki šiol nesumokėjo atsakovui 3897,09 Lt įsiskolinimo už sunaudotą elektros energiją bei 15776,30 Lt delspinigių už Sutarties vykdymo terminų pažeidimą.

6Ignalinos rajono apylinkės teismas 2014 m. gruodžio 19 d. sprendimu ieškovo ieškinį tenkino iš dalies, priteisė ieškovui UAB „Statva“ iš atsakovės Aukštaitijos nacionalinio parko ir Labanoro regioninio parko direkcijos 57824,94 Lt (16747,26 Eur) už atliktus darbus, šešis procentus metinių palūkanų už priteistą 57824,94 Lt (16747,26 Eur) sumą, skaičiuojant nuo 2013-12-27 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, kitoje dalyje ieškinį atmetė. Taip pat atsakovės priešieškinį tenkino iš dalies, priteisti atsakovei Aukštaitijos nacionalinio parko ir Labanoro regioninio parko direkcijai iš ieškovės UAB „Statva“ 74001,06 Lt (21432,19 Eur) nuostoliams dėl nekokybiškai atliktų darbų atlyginti, 3897,09 Lt (1128,68 Eur) skolą už elektros energiją, 6 procentus metinių palūkanų už priteistą 77898,15 Lt (22560,87 Eur) sumą, skaičiuojant nuo 2013-12-27 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, likusioje dalyje priešieškinį atmetė. Taip pat valstybės naudai iš ieškovo UAB „Statva“ priteisė 2405 Lt (696,54 Eur) žyminio mokesčio ir 57,74 Lt (16,72 Eur) pašto išlaidų, o iš Aukštaitijos nacionalinio parko ir Labanoro regioninio parko direkcijos - 57,74 Lt (16,72 Eur) pašto išlaidų.

7Nustatė, kad šalys 2011-07-12, remiantis viešojo pirkimo “Turizmo centro centrinio pastato rekonstrukcijos bei įrengimo darbai, lauko tinklų bei teritorijos tvarkymo darbai“, organizuoto supaprastinto atviro konkurso būdu, rezultatais, sudarė Sutartį dėl Turizmo centro centrinio pastato rekonstrukcijos bei įrengimo darbų, lauko tinklų bei teritorijos tvarkymo darbų, įgyvendinant Projektą „Palūšės turizmo centro rekonstrukcija, pritaikant šiuolaikiškam turistų srautų aptarnavimui ir kompleksine? veiklai“ (toliau -Statybos darbai) (1 t., 5-18 b. l.). Pagal sutarties 2.3 p. Rangovas (ieškovas) įsipareigojo tinkamai, kokybiškai ir laiku atlikti Statybos darbus, o Užsakovas (atsakovas) priimti ir apmokėti už tinkamai, kokybiškai ir laiku atliktus Statybos darbus pagal Sutartyje ir jos prieduose nustatytus reikalavimus ir techninį projektą, Užsakovo pateiktą Sutarties 5.2.1.l. punkte nustatyta tvarka. Statybos darbai turėjo būti atlikti per 12 mėnesių nuo Sutarties įsigaliojimo dienos (Sutarties 13.2. punktas). Susitarimu N. 1 šalys susitarė, kad Statybos darbai turi būti atlikti per 18 mėnesių nuo Sutarties įsigaliojimo dienos (1 t., 37 b. l.). Teismas ieškovo prašymą priteisti iš atsakovo 16829,95 Lt skolą už papildomus vėdinimo sistemos darbus, kurių dėl techninio projekto netikslumų Sutarties pasirašymo metu negalėjo numatyti, pripažino pagrįstu įvertinęs byloje esančius rašytinius įrodymus, tame tarpe šalių susirašinėjimą, iš kurio matyti, kad iki teisminio ginčo atsakovas nekvestionavo savo pareigos sumokėti ieškovui už papildomus darbus, nurodytus lokalinėje sąmatoje „Vėdinimas“, ir nesakė ieškovui, kad šis juos turi atlikti savo sąskaita. Pripažino, kad šalys numatė papildomų darbų pirkimo ir atlikimo galimybę Sutarties 15.3. punkte. Iš šalių susirašinėjimo, šalių bei trečiųjų asmenų paaiškinimų nustatė, kad atlikus dalį Sutartyje numatytų Statybos darbų, buvo nustatyta eilė neatitikimų tarp atsakovo ruošto techninio projekto ir esamos faktinės padėties statybos objekte, todėl tam, kad objektas būtų tinkamas naudoti pagal paskirtį, reikėjo skubiai atlikti papildomus, sutartyje nenumatytus darbus ir apie tai ieškovas informavo atsakovą, trečiąjį asmenį UAB „Projektavimo ir restauravimo institutas“ apie tai, kad cokolinio aukšto patalpose Nr. 15-16-17-18 nesuprojektuotas šildymas bei vėdinimas ir paprašė skubiai ištaisyti techninio projekto sprendinių trūkumus (1 t., 38-39 b. l.). UAB „Projektavimo ir restauravimo institutas“ parengė projektą dėl nurodytų trūkumų, o ieškovas sudarė papildomų darbų sąmatą (2 t., 78, 93-96 b. l.). Šalys 2013-02-11 susitarė, kad atsakovas, gavęs šią sąmatą, kreipsis į LVPA dėl lėšų papildomų darbų pirkimui (2 t., 55-56 b. l.). Atsakymas iš LVPA, kad ji neprieštarauja papildomiems darbams pagal ieškovo pateiktą lokalinę sąmatą „Vėdinimas“, buvo gautas tik 2013-06-04, t. y. tik tada, kai ieškovas tuos darbus jau buvo atlikęs. Teismas pripažino, kad darbų atlikimo būtinumą patvirtina papildomų darbų orderis, pasirašytas visų suinteresuotų šalių (2 t., 77 b. l.), o jų atlikimą patvirtina nuotraukos (2 t., 80-92 b. l.). Pažymėjo, kad nei atsakovas, nei techninis prižiūrėtojas tų darbų nestabdė, iš ko seka, kad papildomi statybos darbai vykdyti ne rangovo rizika, o abiejų šalių suderinta valia, taip pat atsakovas papildomų darbų būtinumo, jų atlikimo kokybės bei darbų kainos neginčija. Teismas pripažino, kad ieškovas 2013-06-18 rašte visiškai pagrįstai prašė atsakovo, kad šis inicijuotų ir pradėtų vykdyti papildomų darbų neskelbiamo pirkimo procedūrą VPĮ 92 straipsnio 7 dalies 1 punkte nustatyta tvarka, pagal kurią užsakovas paslaugas ir darbus galėjo pirkti neskelbiant apie supaprastintą pirkimą, kai dėl aplinkybių, kurių nebuvo galima numatyti, paaiškėja, kad reikia papildomų darbų arba paslaugų, neįrašytų į sudarytą pirkimo sutartį, tačiau be kurių negalima užbaigti sutarties vykdymo. Įvertino, kad atsakovas, neskelbdamas apie pirkimą, galėjo pirkti papildomų darbų už 16826,95 Lt sumą, kuri tesudarė 0,63 procento pradinės pirkimo sutarties kainos, ir jam kilo piniginė prievolė ieškovui dėl papildomų darbų atlikimo sumokėti už šiuos darbus 16829,95 Lt. Pagrįstu pripažino ir ieškovo reikalavimą priteisti iš atsakovo 40994,99 Lt skolą už Sutartyje numatytus darbus, kuriuos atsakovas priėmė be išlygų ir dėl kurių jokių pretenzijų nepareiškė (CK 6.687 straipsnis). Įvertino, kad ir atsakovas šioje dalyje savo pareigą sumokėti ieškovui 40994,99 Lt už atliktus užaktuotus darbus pripažino.

8Pasisakydamas dėl priešieškinio reikalavimų pirmosios instancijos teismas vadovavosi CK 6.697 straipsnio 3 dalies, CK 6.698 straipsnio 1 dalies, CK 6.665 straipsnio 1 dalies nuostatomis. Įvertino, kad ieškovas nutraukė Sutartį ir atsisakė šalinti nustatytus savo darbų defektus, remdamasis tuo, kad atsakovas nesumokėjo jam už atliktus ir užaktuotus darbus. Tuo atveju, kai skolininkas neįvykdo prievolės atlikti tam tikrą darbą ir kreditorius pasinaudoja teise atlikti tą darbą skolininko sąskaita, kreditorius turi teisę kreiptis į teismą ir reikalauti, kad skolininkas avansu sumokėtų darbui atlikti reikalingas sumas (CK 6.61 straipsnio 1 dalis). Nustatė, kad 2013-04-22 šalių ir trečiųjų asmenų atstovai sudarė rekonstruojamo Centrinio pastato defektinių darbų aktą (1 t., 123 b. l.), ieškovo teigimu, du trečdalius šių defektų jo ištaisyti. Nutraukus Sutartį, 2013-10-11 objekto perdavimo-priėmimo metu buvo sudarytas defektų ir nebaigtų darbų sąrašo juodraštis (1 t., 149-151 b. l.), kurio pagrindu 2014-10-13 šalys ir trečiųjų šalių atstovai sudarė Palūšės turizmo centro rekonstrukcijos, pritaikant šiuolaikiškam turistų srautų aptarnavimui ir kompleksinei veiklai, defektinių darbų kiekių suderinimo lentelę, kurią ieškovo atstovas pasirašė su keliomis pastabomis (4 t., 45-47 b. l.). Atsižvelgė į tai, kad trečiojo asmens – Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos – atstovė R. R., kuri sudarinėjo prie priešieškinio pridedamas defektinių darbų lokalines sąmatas, su ieškovo pastabomis sutiko ir pripažino, kad ieškovo 2014-10-15 sudarytoje defektinių darbų lokalinėje sąmatoje 25759,62 Lt sumai (4 t., 61-67 b. l.) defektiniai darbai ir jų kiekiai nurodyti teisingai, tačiau nesutiko su jų kaina. Teismas vadovavosi Aplinkos ministro 2005-06-27 įsakymu Nr. D1-323 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004-12-30 įsakymo Nr. D1-708 „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.05.06:2005 „Statinio projektavimas“ patvirtinimo pakeitimo“ patvirtintais statinių statybos skaičiuojamųjų kainų nustatymo principais, kurie taikomi vykdant ir rangos darbus. UAB „Sistela“ parengta programa skirta statybos darbų kainų sąmatiniams apskaičiavimams, statinių atkuriamosios vertės nustatymui, atsiskaitymų už atliktus darbus kontrolei ir kt. Atmetė kaip neįrodytą ieškovo, nevykdžiusio pareigos šalinti defektus, argumentą, kad šiandien jis defektų akte nurodytus darbus atliktų už 2008 metų kainas, todėl šių darbų sąmatos negalima skaičiuoti remiantis UAB „Sistela“ sudarytu rinkos kainų rinkiniu. Teismas atsakovo sudarytą defektinių darbų lokalinę sąmatą 74001,06 Lt sumai (4 t., 42-43 b. l.), į kurią įtraukti tik tarpusavyje suderinti defektų ištaisymo darbai bei jų kiekiai, laikė pagrįsta skaičiavimo metodika, kuri yra nustatyta rekomendacijomis, sudarytomis UAB Sistela“, todėl pilnai atitinkančia protingumo, sąžiningumo, teisingumo principams, kadangi defektų ištaisymo darbai turi būti perkami ir atliekami šiandien, o ne 2008 metais. Pripažino, kad atsakovas įrodė 74001,06 Lt išlaidų būtinumą ir pagrįstumą šalinant statinio defektus, todėl priteisė šią sumą iš ieškovo atsakovo naudai defektų šalinimo darbams apmokėti (CK 6.665 straipsnio 2 dalis). Teismas įvertino, kad ieškovas priešieškinį dalyje dėl 3897,09 Lt įsiskolinimo už elektros energiją pripažino, iš 2011-10-29 elektros energijos pirkimo-pardavimo sutarties Nr. 12/5-58 ir 2013-05-10 PVM sąskaitos-faktūros Nr. 00666 seka, kad ieškovas skolingas atsakovui 3897,09 Lt už sunaudotą elektros energiją (1 t., 165, 167 b. l.), todėl vadovaudamasis CK 6.38, 6.63, 6.205, 6.258, 6.383 straipsniais iš ieškovo atsakovo naudai priteisė 3897,09 Lt dydžio skola.

9Teismas pripažino, kad šalys neretai tik imitavo tinkamo bendradarbiavimo, kooperavimosi ir sąžiningumo principus, ieškovas Sutartį nutraukė 2013-10-04, o atsakovas – 2013-10-11, nors Sutarties nutraukimas neatitiko šalių interesų, protingumo ir sąžiningumo reikalavimų, abi šalys nevykdė savo sutartinių įsipareigojimų, abi šalys elgėsi nerūpestingai, nesivadovavo tinkamo bendradarbiavimo, kooperavimosi ir sąžiningumo principais, todėl šalių reikalavimų atitinkamai dėl 2275,48 Lt ir 15776,30 Lt delspinigių priteisimo netenkino. Vadovaudamasis CK 6.37 straipsnio 2 dalimi, 6.210 straipsniu iš ieškovo ir atsakovo priteisė 6 procentų dydžio metinės palūkanos už priteistą sumą, skaičiuojant nuo bylos iškėlimo teisme dienos, t. y. nuo 2013-12-27, iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Patenkinus dalį ieškinio ir priešieškinio, bylinėjimosi išlaidas paskirstė CPK 93, 96 str. pagrindu, taip pat priteisė bylinėjimosi išlaidas valstybei (CPK 92 str.).

10Apeliaciniu skundu ieškovas UAB „Statva“ prašo Ignalinos rajono apylinkės teismo 2014 m. gruodžio 19 d. sprendimą dalyje dėl 74001,06 Lt (21 423,19 Eur) priteisimo iš RUAB „Statva“ atsakovo naudai, panaikinti, priteisti iš atsakovo bylinėjimosi išlaidas.

11Nurodo, kad pirmosios instancijos teismas netinkamai pritaikė materialinės ir procesinės teisės normas, netinkamai įvertino byloje esančius įrodymus, neatskleidė bylos esmės. Teismas neatsižvelgė į tas aplinkybes, kad ieškovas sutinka tik su 25 759,62 Lt reikalaujama priteisti suma, šiai sumai ieškovas pateikė savo sudarytą defektų taisymo sąmatą, kurio teismas neįvertino. Ieškovo nurodoma suma paskaičiuota atsižvelgiant į 2014-10-13 sudarytame defektiniame akte nurodytus kiekius, su kurių dalimi RUAB „Statva“ sutiko, tačiau ieškovas nesutiko su atsakovo pritaikytais ir teismo sprendime patvirtintais įkainiais bei kai kuriais nustatytais defektais, kurie atsirado dėl paties atsakovo kaltės, kadangi atsirado dėl netinkamų techninio projekto sprendinių (vėdinimas, smėlio užpylimas, lietaus vandens nuvedimas/surinkimas, dėl kurio buvo nuplautas šlaitas). Teismas, priteisdamas 74 001,06 Lt nuostolių atsakovui, neatsižvelgė į tai, kad atsakovo pateiktose lokalinėse sąmatose nepagrįstai papildomai priskaičiuojami priskaitymai, kas patvirtina, kad rengdamas sąmatą ir naudodamasis Sistela įkainiais atsakovas galėjo taikyti ir kitus įkainius, mažesnius, o ne maksimalius įkainius, įvertindamas, jog ieškovas yra restruktūrizuojama įmonė, susidūrusi su finansiniais sunkumais, o pats atsakovas yra kaltas dėl sutarties nutraukimo, atsiradusių defektų. Atsakovas skaičiuodamas nuostolius vadovaujasi Sistela nustatytais įkainiais, nors teikiant pasiūlymą ir sudarant Rangos sutartį sutarties kaina buvo apskaičiuota pagal mažesnius įkainius. 2013-12-09 RUAB „Statva“ rašte pateikta defektų taisymo lokalinė sąmata 9688.99 Lt sumai, joje nurodyta, su kuriais defektais ieškovas sutinka. Atsakovo pateiktose lokalinėse sąmatose remiasi Sistela maksimaliais įkainiais, kurie taikomi skaičiuojant objekto kaina, bet ne darbų vertę, kada įvertinama medžiagų, mechanizmų, statybos išlaidų faktinė vertė, bet ne skaičiuojama kaina, kuri reikalinga finansavimui gauti ir skelbti viešąjį pirkimą ar taisant defektus. Atsakovas jokių pretenzijų nei dėl Sutarties terminų pažeidimo, nei dėl atliktų darbų kokybės nereiškė, visus atliktus darbus priėmė įsirašydamas atliktų darbų aktus (CK 6.691 str.), kuriuose nėra nurodyta jokių trūkumų, nepareikšta jokių pretenzijų dėl netinkamai atliktų darbų ar netinkamai nurodytų kiekių, nors trūkumai atliktų darbų aktuose turėtų būti nurodomi vadovaujantis CK 6.662 str. Kadangi visi atliktų darbų aktai priimti ir patvirtinti tiek užsakovo, tiek ir techninio prižiūrėtojo parašu, todėl atsakovui kyla pareiga atsiskaityti už priimtus ir tinkamai atliktus darbus (CK 6.676 str.). Vadovaujantis CK 6.253, 6.259 str. ieškovui turėtų būti netaikoma arba mažinama civilinė atsakomybė dėl paties atsakovo veiksmų ar abiejų šalių kaltės.

12Atsakovas Aukštaitijos nacionalinio parko ir Labanoro regioninio parko direkcija atsiliepimu į apeliacinį skundą prašo pirmosios instancijos teismo sprendimą skundžiamoje dalyje palikti nepakeistą, priteisti atsakovo turėtas bylinėjimosi išlaidas. Nurodo, kad prie patikslinto priešieškinio buvo pateikti du 2014 m. lapkričio 11 d. sudaryti faktinių darbų objekto statybos defektams ištaisyti lokalinių ir objektinių sąmatų variantai: viena lokalinė ir objektinė sąmata - 74001,06 Lt (kuria ir rėmėsi pirmosios instancijos teismas), kita - 111 204,47 Lt sumoms, kurios parengtos po 2014-10-13 įvykusio šalių ir trečiųjų šalių atstovų susitikimo. Šio susitikimo metu šalys, atsižvelgdamos į 2013-10-11 objekto perdavimo-priėmimo metu sudarytą defektų ir nebaigtų darbų sąrašo juodraštį, sudarė Palūšės turizmo centro rekonstrukcijos, pritaikant šiuolaikiškam turistų srautų aptarnavimui ir kompleksinei veiklai, defektinių darbų kiekių suderinimo lentelę, kuria rangovo atstovas pasirašė su keliomis pastabomis. Teismas pagrįstai rėmėsi atsakovo defektinių darbų lokaline sąmata 74001,06 Lt sumai, į kurią įtraukti šalių tarpusavyje suderinti defektų ištaisymo darbai bei jų kiekiai, jokių priskaitymų nėra padaryta, sąmata pagrįsta skaičiavimo metodika, kuri nustatyta rekomendacijomis, sudarytomis UAB „Sistela“. Kadangi defektų ištaisymo darbai yra perkami ir atliekami šiandien, darbų sąmata skaičiuotina pagal dabartinius įkainius, o ne pagal ieškovo siūlomus 2008 m. statybos įkainius, kas atitinka CK 6.249 str. 5 d. nuostatas. Atsakovas, vykdydamas sutarties 5.2.1.2. p. kontroliavo ir prižiūrėjo atliekamų Statybos darbų eigą ir kokybę sudaręs projekto vykdymo priežiūros paslaugų bei projekto techninės priežiūros paslaugų pirkimo-pardavimo sutartis su UAB „Projektavimo ir restauravimo institutas" ir UAB „SDG", kurios kontroliavo, ar rangovas tinkamai, kokybiškai ir laiku vykdo Statybos darbus. UAB „SDG" statinio statybos apžiūros aktai, teikti rangovui laikotarpyje nuo 2012 m. liepos mėn. iki 2013 m. birželio mėn., šalių pasirašytas 2013-04-22 defektinių darbų aktas patvirtina, kad sutarties vykdymo metu ieškovas darbus atliko nekokybiškai, su trūkumais ir nesilaikė sutartyje numatyto darbų įvykdymo termino, ką patvirtina 2013-04-23 defektinių darbų ištaisymo grafikas, Direkcijos 2013-01-04, 2013-07-25, 2013-08-21 raštai, 2013-04-16 susitikimo protokolas, Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Utenos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriaus 2013-09-18 faktinių duomenų patikrinimo vietoje aktas. Po sutarties nutraukimo 2013-10-11 ir 2013-10-17 komisija rekonstruojamame turizmo centro centriniame pastate įvykdė inventorizaciją, kurios metu buvo atliktas atliktų/neatliktų darbų įvertinimas, dokumentacijos perdavimas, inventorizacijos metu nustatyti statybos darbų trūkumai bei defektai. 2013-10-13 objekto perdavimo - priėmimo metu buvo sudarytas defektų nebaigtų darbų sąrašo juodraštis, kas patvirtina, kad pats rangovas pripažino, jog dalį rangos darbu atliko nekokybiškai ir su defektais. 2013-10-11 nutraukus Statybos rangos sutartį atsakovas ieškovui pateikė 2013-11-29 pretenziją dėl Rangovo nekokybiškai atliktų statybos darbų bei jų trūkumų. Todėl teiginys, kad atsakovas nereiškė pretenzijų dėl darbų kokybės nepagrįstas. Ieškovas neįrodė, kad defektai atsirado dėl užsakovo kaltės, neįrodinėja CK 6.697 str. 3 d. nurodytų jo civilinę atsakomybę šalinančių defektų atsiradimo priežasčių, todėl nėra pagrindo ieškovo civilinės atsakomybės apimties mažinimui ar netaikymui.

13Tretysis asmuo Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos atsiliepimu į apeliacinį skundą prašo pirmosios instancijos teismo sprendimą skundžiamoje dalyje palikti nepakeistą. Nurodo, kad nutraukus sutartį 2013-10-11 objekto perdavimo - priėmimo metu buvo sudarytas defektų ir nebaigtų darbų sąrašo juodraštis, kurio pagrindu 2014-10-13 šalys ir trečiųjų šalių atstovai pasiekė susitarimą, sudarė defektinių darbų kiekių suderinimo lentelę, kurią ieškovo atstovas pasirašė su keliomis pastabomis. Tuo tarpu skunde apeliantas nepagrįstai nurodo, kad sutiko tik su kai kuriais defektų kiekiais, pateikė savo sudarytą defektų taisymo sąmatą 25 759, 62 Lt sumai. Teismas pasisakė dėl defektinio akto faktiniams darbų defektams ištaisyti, pažymėjo, kad sudaryta defektinių darbų lokalinė sąmata 74001,06 Lt sumai, į kurią įtraukti tik tarpusavio suderinti defektų ištaisymo darbai bei jų kiekiai, sąmata yra pagrįsta skaičiavimo metodika, kuri nustatyta rekomendacijomis, sudarytomis UAB „Sistela“, todėl pilnai atitinka protingumo, sąžiningumo, teisingumo principams, kadangi defektų ištaisymo darbai turi būti perkami ir atliekami šiandien, o ne 2008 m. pagal tuo metu buvusius statybos įkainius, kas atitinka CK 6.249 str. 5 d. nuostatas. Atsakovas, vykdydamas sutarties 5.2.1.2. p. kontroliavo ir prižiūrėjo atliekamų Statybos darbų eigą ir kokybę sudaręs projekto vykdymo priežiūros paslaugų bei projekto techninės priežiūros paslaugų pirkimo-pardavimo sutartis su UAB „Projektavimo ir restauravimo institutas" ir UAB „SDG", kurios kontroliavo, ar rangovas tinkamai, kokybiškai ir laiku vykdo Statybos darbus. UAB „SDG" statinio statybos apžiūros aktai, teikti rangovui laikotarpyje nuo 2012 m. liepos mėn. iki 2013 m. birželio mėn., šalių pasirašytas 2013-04-22 defektinių darbų aktas patvirtina, kad sutarties vykdymo metu ieškovas darbus atliko nekokybiškai, su trūkumais ir nesilaikė sutartyje numatyto darbų įvykdymo termino, ką patvirtina 2013-04-23 defektinių darbų ištaisymo grafikas, Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Utenos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriaus 2013-09-18 faktinių duomenų patikrinimo vietoje aktas, atsakovo siųsti raštai, 2013-11-29 pretenzija. Po sutarties nutraukimo 2013-10-11 ir 2013-10-17 komisija rekonstruojamame turizmo centro centriniame pastate įvykdė inventorizaciją, kurios metu buvo atliktas atliktų/neatliktų darbų įvertinimas, dokumentacijos perdavimas, inventorizacijos metu nustatyti statybos darbų trūkumai bei defektai, 2013-10-11 objekto perdavimo - priėmimo metu buvo sudarytas defektų nebaigtų darbų sąrašo juodraštis, kurio pagrindu 2013-10-13 šalys ir trečiųjų asmenų atstovai sudarė defektinių darbų kiekių suderinimo lentelę, kas patvirtina, kad šalys susitarė. Teiginys, kad atsakovas nereiškė pretenzijų dėl darbų kokybės nepagrįstas. Ieškovas neįrodė, kad defektai atsirado dėl užsakovo kaltės, neįrodinėja CK 6.697 str. 3 d. nurodytų jo civilinę atsakomybę šalinančių defektų atsiradimo priežasčių, todėl nėra pagrindo ieškovo civilinės atsakomybės apimties mažinimui ar netaikymui.

14Apeliacinis skundas atmestinas, Ignalinos rajono apylinkės teismo 2014-12-19 sprendimas paliktinas nepakeistas (CPK 326 str. 1 d. 1 p.). Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų, nurodytų CPK 329 str. patikrinimas (CPK 320 str.). Teisėjų kolegija konstatuoja, kad CPK 329 str. nurodytų absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų nėra.

15Šioje byloje teisminio nagrinėjimo dalyką sudarė dvi grupės reikalavimų ir jas pagrindžiančių aplinkybių, t. y. apelianto reikalavimas priteisti iš atsakovo skolą už atliktus ir jam perduotus darbus bei atsakovo priešinis reikalavimas priteisti iš ieškovo jo veiksmais sukeltus nuostolius dėl nekokybiškai atliktų statybos darbų, įsiskolinimą už elektros energiją. Apeliantas nesutinka su pirmosios instancijos teismo sprendimu dalyje, kuria atsakovo priešieškinys iš dalies buvo patenkintas ir iš ieškovo priteista 74001,06 Lt nuostolių dėl nekokybiškai atliktų darbų.

16Apeliacinės instancijos teismas sutinka su pirmosios instancijos teismo nustatytomis faktinėmis aplinkybėmis bei motyvais, todėl jų išsamiai nebekartoja.

17Apeliantas teigia, kad pirmosios instancijos teismas nepagrįstai pripažino, jog ieškovas sutiko su defektais ir pripažino nekokybiškai atliktus darbus bei defektus 74001,06 Lt sumai. Nurodo, kad sutiko tik su 25759,62 Lt suma, paskaičiuota atsižvelgiant į 2014-10-13 sudarytame defektiniame akte nurodytus kiekius, dėl kurių RUAB „Statva“ su tam tikromis išimtimis sutiko. Savo nesutikimą argumentuoja tuo, kad nuostoliai paskaičiuoti taikant netinkamus įkainius, kai kurie defektai atsirado dėl paties atsakovo kaltės priėmus netinkamus techninio projekto sprendinius.

18Atsakovas, patikslinęs priešieškinio reikalavimus pateikė du 2014 m. lapkričio 11 d. sudarytus faktinių darbų objekto statybos defektams ištaisyti lokalinių ir objektinių sąmatų variantus: lokalinę ir objektinę sąmata - 74001,06 Lt sumai, kuria ir rėmėsi pirmosios instancijos teismas, kita - 111 204,47 Lt sumoms, kurios parengtos po 2014-10-13 įvykusio šalių ir trečiųjų šalių atstovų susitikimo. Pirmosios instancijos teismas vertino, kad nutraukus Sutartį, 2013-10-11 objekto perdavimo-priėmimo metu buvo sudarytas defektų ir nebaigtų darbų sąrašo juodraštis (1 t., 149-151 b. l.), kurio pagrindu 2014-10-13 šalys ir trečiųjų šalių atstovai sudarė Palūšės turizmo centro rekonstrukcijos, pritaikant šiuolaikiškam turistų srautų aptarnavimui ir kompleksinei veiklai, defektinių darbų kiekių suderinimo lentelę, kurią ieškovo atstovas pasirašė su keliomis pastabomis (4 t., 45-47 b. l.). Pirmosios instancijos teismas atsižvelgė į tai, kad trečiojo asmens – Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos – atstovė R. R., kuri sudarinėjo prie priešieškinio pridedamas defektinių darbų lokalines sąmatas, su ieškovo pastabomis sutiko ir pripažino, kad ieškovo 2014-10-15 sudarytoje defektinių darbų lokalinėje sąmatoje 25759,62 Lt sumai (4 t., 61-67 b. l.) defektiniai darbai ir jų kiekiai nurodyti teisingai, tačiau nesutiko su jų kaina. Apeliantas neneigia to fakto, kad 2014-10-13 Palūšės turizmo centro rekonstrukcijos, pritaikant šiuolaikiškam turistų srautų aptarnavimui ir kompleksinei veiklai, defektinių darbų kiekių suderinimo lentelėje išreiškė sutikimą su dauguma nurodytu defektų su keliomis išimtimis.

19Atkreiptinas dėmesys, kad į defektinių darbų lokalinę sąmatą 74001,06 Lt sumai (4 t., 42-43 b. l.), iš esmės įtraukti tarpusavyje suderinti defektų ištaisymo darbai bei jų kiekiai, be to, minėtoje sąmatoje nėra nurodyti jokie papildomai priskaičiuoti priskaitymai, kaip nepagrįstai teigia apeliantas. Atsižvelgiant į UAB „Statva“ statybos direktoriaus A. P. pastabas į minėtą lokalinę sąmatą nebuvo įtraukti vidaus sienų dažymo darbai, drėgno pagrindo džiovinimo mechanizuotu būdu darbai, sumažinti grindų pagrindo išlyginimo bei keramikinių plytelių grindų dangos įrengimo ant išlyginto pagrindo darbų kiekiai. Nors į lokalinę sąmatą buvo įtraukti tranšėjų ir duobių užpylimo rankiniu būdu darbai 528,90 Lt sumai bei 589,20 Lt išlaidos, gamtinio smėlio įsigijimui, su kuo UAB „Statva“ statybos direktorius A. P. nesutiko įrašydamas pastabas 2014-10-13 Palūšės turizmo centro rekonstrukcijos, pritaikant šiuolaikiškam turistų srautų aptarnavimui ir kompleksinei veiklai, defektinių darbų kiekių suderinimo lentelėje, šias aplinkybes jis patvirtino ir pirmosios instancijos teismui duodamas paaiškinimus, tačiau apeliacinės instancijos teismas pripažįsta, kad bylos nagrinėjimo metu nebuvo įrodyta, jog dėl atsakovo kaltės buvo patirti nuostoliai dėl tranšėjos išplovimo.

20Ieškovo atstovas A. P. teismo posėdžio metu paaiškino, kad vanduo šlaitą nuplovė dėl klaidos techniniame projekte, kuriame nebuvo numatyta lietaus kanalizacija, tuo tarpu atsakovo atstovas E. L. nurodė, kad iki statybų lietaus vanduo susigerdavo į gruntą ir jokių problemų nebuvo, darant aikštelę buvo pažeistas gruntas, todėl vanduo išplovė griovį, dėl ko užsakovas padarė užtvarėlę, šulinį. Iš trečiojo asmens Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos atstovės R. R. paaiškinimo nustatyta, kad tranšėja, kurią išplovė lietus, yra aikštelėje, kurią pagal projektą padarė ieškovas ir iki kurios įrengimo nebuvo kilę problemų dėl grunto nuplovimo. Tam, kad gruntas nebūtų nuplaunamas, buvo užsakytas projektas ir padarytas šulinys, kurio pirminiame projekte nebuvo. Iš UAB „Statva“ 2013-07-10 rašto matyti, jog ieškovas nurodė, kad techniniame projekte su tokiais nuolydžiais sprendimas dėl lietaus surinkimo ir nuvedimo yra netinkamas ir reikalingas naujas sprendimas, finansavimas dėl lietaus nuo aikštelių surinkimo ir nuvedimo (t.1, b.l.34). Iš direkcijos 2013-07-25 rašto matyti, kad po smarkaus lietaus nuo pastato vakarinės pusės nušliaužė didelis smėlio kiekis, kurio nemaža dalis pateko į UAB „Namų fabrikas“ teritoriją. Atsakovas minėtame rašte nurodė, kad ieškovas turi sutvarkyti minėtą teritoriją, o kadangi statybvietė perduota ieškovui, dėl smėlio užpylimų, kurie po liūčių galimai kartosis, UAB „Statva“ turėtų kreiptis į projektuotojus ir aiškintis dėl vandens nubėgimo sukoregavimo sprendinių (t.1, b.l. 33). Į šį raštą UAB „Statva“ 2013-07-30 atsakė, kad vykdė darbus pagal techniniame projekte pateiktus sprendimus, o projekte nuo aikštelės (asfaltuotos) nėra suprojektuota lietaus kanalizacija ir neišspręstas vandens nuvedimas nuo jos, išspręsti šį klausimą yra užsakovo reikalas, nes techniniame projekte to nėra (t.1, b.l. 36).

21Teisėjų kolegija pažymi, kad pagal CK 6.684 straipsnio normas, rangovas privalo vykdyti statybos darbus pagal normatyvinių statybos dokumentų nustatytus reikalavimus ir sutartį (sutarties dokumentus), kurioje nustatyta darbų kaina bei statinio (darbų) kokybės reikalavimai; normatyviniai statybos dokumentai turi būti nurodyti statybos rangos sutartyje. Reikalavimus statybos rangos sutarties dalykui ir rangovo pareigų apimtį lemia ne tik užsakovo poreikiai ir šalių susitarimo sąlygos, bet ir imperatyvūs statybos santykius reglamentuojančių viešosios teisės aktų reikalavimai. Rangovas laikytinas tinkamai įvykdžiusiu statybos rangos sutartį, jeigu atlikti darbai ar šių darbų rezultatas atitinka sutartyje nustatytus statinio (darbų) kokybės reikalavimus ir normatyvinius statybos dokumentus. Užsakovo valią sudaryti statybos rangos sutartį nulemia jo poreikis atitinkamam darbui ar jo rezultatui, tuo tarpu rangovas statybos rangos sutartyje paprastai veikia kaip profesionalas, vykdydamas savo verslą, todėl įstatymo jam nustatyta didesnė atsakomybė už tinkamą statybos rangos sutarties rezultatą negu užsakovui. Tuo atveju, jeigu statybos darbų atlikimas yra rangovo verslas, tai jo atsakomybė už sutartinių įsipareigojimų nevykdymą yra be kaltės (CK 6.256 str. 4 d.). Rangovas atsako užsakovui už nukrypimus nuo normatyvinių statybos dokumentų reikalavimų, taip pat už tai, kad nepasiekė šiuose dokumentuose ar sutartyje numatytų statybos darbų rodiklių, išskyrus smulkius nukrypimus nuo normatyvinių statybos dokumentų reikalavimų, padarytus užsakovo sutikimu, jeigu įrodo, kad tie nukrypimai neturėjo įtakos statybos objekto kokybei ir nesukels neigiamų pasekmių (CPK 6.695 str.); be to, rangovas negali apsiriboti normatyvinių statybos dokumentų, sutarties dokumentų ir užsakovo reikalavimais ir jais remdamasis pateisinti statybos darbų ar statinio trūkumus - pagal CK 6.659 straipsnyje įtvirtintas bendrąsias rangos sutarčių taisykles, rangovas privalo nedelsdamas įspėti užsakovą dėl netinkamų dokumentų, medžiagų, darbų atlikimo būdo ar kitų aplinkybių, sudarančių grėsmę atliekamo darbo tinkamumui, tvirtumui ar saugumui; pagal CPK 6.684 straipsnio 4 dalį rangovas, statybos metu padaręs išvadą, kad reikalingi normatyviniuose statybos dokumentuose nenumatyti darbai, dėl kurių būtina atlikti papildomus statybos darbus ir atitinkamai padidinti statybos kainą, privalo apie tai pranešti užsakovui; rangovas privalo vykdyti statybos metu gautus užsakovo nurodymus, tik jeigu jie neprieštarauja statybos rangos sutarties sąlygoms ir normatyviniams statybos dokumentams (CPK 6.689 str.). CK 6.684 str. 4 d. numatyta, kad rangovas, statybos metu padaręs išvadą, kad reikalingi normatyviniuose statybos dokumentuose nenumatyti darbai, dėl kurių būtina atlikti papildomus statybos darbus ir atitinkamai padidinti sutarties kainą, privalo apie tai pranešti užsakovui, o jeigu rangovas negauna užsakovo atsakymo į savo pranešimą per sutartyje nustatytą terminą, o jeigu terminas sutartyje nenustatytas, – per protingą terminą, tai rangovas turi teisę sustabdyti tų darbų atlikimą. Ieškovas šalių sudarytos sutarties 5.3.1.3 p., 5.3.1.4 p. įsipareigojo prieš pradedant darbą parengti darbo projektą bei vykdyti statybos darbus, vadovaudamasis LR galiojančiais įstatymais, Vyriausybės nutarimais, teritorijų planavimo dokumentais ir kitais teisės aktais, sutartimi, atlikti statybos darbus savo rizika ir sąskaita kaip įmanoma rūpestingiau bei efektyviai, įskaitant, bet neapsiribojant, pagal geriausius visuotinai pripažįstamus profesinius, techninius standartus ir praktika, panaudodamas visus reikiamus įgūdžius, žinias.

22Byloje nustatyta, kad normatyvinius statybos dokumentus ieškovui teikė atsakovas, byloje dalyvaujantys asmenys pripažino, kad techniniame projekte nebuvo numatytas lietaus vandens surinkimas asfaltuotoje aikštelėje, dėl ko, galimai lietaus metu buvo nuplautas smėlis. Taip pat atsakovo atstovas nurodė, kad smėlis nuplautas galimai statybininkams pažeidus gruntą. Teisėjų kolegija pažymi, jog ieškovas, kaip statybų srities profesionalas, turėdamas pareigą norminių teisės aktų statiniams keliamus reikalavimus žinoti bei jų laikytis, taip pat būdamas atsakingas už darbo projekto parengimą, turėjo pareigą pranešti atsakovui apie būtinybę atlikti papildomus darbus (CK 6.653 str. 4 d.). Pastebėtina, kad ieškovas ne kartą kreipėsi į atsakovą dėl papildomų vėdinimo sistemos darbų, tačiau ne dėl lietaus vandens surinkimo sistemos įrengimo būtinybės. Bylos nagrinėjimo metu buvo nustatyta, kad šalys numatė papildomų darbų pirkimo ir atlikimo galimybę, sutarties 15.3. punkte įtvirtinus, kad jeigu, siekiant laiku ir tinkamai įvykdyti sutartį, reikia atlikti papildomus darbus, kurių rangovas nenumatė sudarant šią Sutartį dėl aiškiai įrodomų praleidimų ir netikslumų parengtuose dokumentuose, tačiau jie yra būtini šiai sutarčiai tinkamai įvykdyti, šie darbai perkami apklausos būdu.

23Teisėjų kolegija sprendžia, kad nors atsakovo valia techniniame projekte užtvarėlės, šulinio įrengimas nebuvo numatytas, tačiau tai nesudaro pagrindo daryti išvadą, jog ieškovui nekyla atsakomybė dėl aikštelės įrengimo darbų defektų. Negali būti atmesta ir galimybė, jog gruntas galėjo būti išjudintas pačiam rangovui vykdant rangos darbus pagal ginčo sutartį ir smėlis pradėjo slinkti dėl gamtinių priežasčių smarkiau palijus, taip pat ir nesant kur nubėgti vandeniui dėl neįrengtos vandens surinkimo sistemos. Ieškovas, būdamas statybos verslo specialistas, sutiko pagal atsakovo techninį projektą įrengti pageidautą aikštelę, pats ruošė darbo projektą ir neteikė atsakovui pastabų dėl pateikto techninio projekto trūkumų, nors privalėjo tai daryti, būdamas savo srities specialistu, laiku neinformavo atsakovo apie būtinybę įrengti lietaus vandens surinkimo sistemą. Taip pat atkreiptinas dėmesys į tai, kad pradėjus slinkti smėliui, ieškovui, kaip savo srities profesionalui, atsirado pareiga atkurti šlaito būklę, tokiu būdu užtikrinant aikštelės saugumą, tuo tarpu iš direkcijos 2013-07-25 rašto nustatyta, kad nuo 2013-07-17 objekte ieškovo darbininkai nedirbo, nors atsakovas dėl darbų nutraukimo nebuvo informuotas, smėlis nuslinko į kitos įmonės teritoriją (t.1, b.l. 33). Manytina, kad ieškovui nesirūpinant statybos objektu bei palikus jį be priežiūros, atsirado didesni nuostoliai dėl smėlio nuslinkimo. Pastebėtina, kad ieškovui buvo žinoma apie besikartojančius smėlio nuslinkimus, tą jis buvo nurodęs 2013-07-10 rašte (t.1, b.l.34), tačiau iki žalos atsiradimo nesiėmė priemonių dėl papildomų darbų inicijavimo siekiant išspręsti susidariusią problemą dėl lietaus vandens surinkimo. Esant nurodytoms aplinkybėms pripažintina, kad ieškovas, tinkamai neužtikrinęs statomos aikštelės saugumo, privalo atlyginti defektų šalinimo išlaidas, patirtas dėl tranšėjų ir duobių užpylimo rankiniu būdu bei gamtinio smėlio pirkimo, dėl kurių UAB „Statva“ statybos direktorius A. P. nesutiko įrašydamas pastabas 2014-10-13 Palūšės turizmo centro rekonstrukcijos, pritaikant šiuolaikiškam turistų srautų aptarnavimui ir kompleksinei veiklai, defektinių darbų kiekių suderinimo lentelėje.

24Apeliantas teigia, kad pirmosios instancijos teismas nevertino ieškovo pateiktos defektų taisymo sąmatos 25 759,62 Lt sumai. Pastebėtina, kad ieškovas laikėsi pozicijos, jog defektų šalinimo darbai turi būti skaičiuojami tomis kainomis, su kuriomis ieškovas dalyvavo konkurse, todėl, sudarydamas defektinių darbų lokalinę sąmatą ieškovas naudojo 2008 metų spalio mėnesio kainas. Su tokiais teiginiais nesutiko pirmosios instancijos teismas pripažinęs, kad defektų ištaisymo darbai turi būti perkami ir atliekami šiandien, o ne 2008 metais. Todėl pripažintina, jog nors tiesiogiai teismas nepasisakė, kad ieškovo pateiktą darbų lokalinę sąmatą laiko netinkamu įrodymu, tačiau tokią išvadą galima daryti, kadangi minėtoje sąmatoje darbų įkainiai yra numatyti pagal 2008 metų kainas. Vadovaujantis CK 6.249 str. 5 d. žala yra apskaičiuojama pagal kainas, galiojančias teismo sprendimo priėmimo dieną, jeigu įstatymai ar prievolės esmė nereikalauja taikyti kainų, buvusių žalos padarymo ar ieškinio pareiškimo dieną, todėl teismas pagrįstai rėmėsi atsakovo pateikta defektinių darbų lokalinė sąmata, sudaryta pagal 2014 metų kovo mėnesio kainas, 74001,06 Lt sumai (4 t., 42-43 b. l.). Šią sąmatą teismas laikė pagrįsta skaičiavimo metodika, nustatyta rekomendacijomis, sudarytomis UAB Sistela“, atitinkančią protingumo, sąžiningumo, teisingumo principus. Pažymėjo, kad Aplinkos ministro 2005-06-27 įsakymu Nr. D1-323 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004-12-30 įsakymo Nr. D1-708 „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.05.06:2005 „Statinio projektavimas“ patvirtinimo pakeitimo“ yra patvirtinti statinių statybos skaičiuojamųjų kainų nustatymo principai, kurie taikomi vykdant ir rangos darbus, todėl UAB „Sistela“ pagal šiuos principus nustato statybos skaičiuojamąsias kainas. Nėra pagrindo abejoti šios atestuotos įmonės, kuriai suteikta teisė atlikti statinio dalies projektavimo ir ekspertizės darbus statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo, ekonominės bei sąnaudų kiekių žiniaraščių rengimo srityse, parengta programa atliktais skaičiavimais. Tuo pačiu įvertintina, kad ieškovas nepateikė teismui įrodymų, kokia būtų defektinių darbų kaina dabartiniu metu, nors teigė, kad šiandien jis defektų akte nurodytus darbus atliktų už 2008 metų kainas, tačiau tokio argumento įrodymais nepagrindė. Nors apeliantas nurodo, kad teismui buvo pateikęs defektų taisymo lokalinę sąmatą, kurios suma 9688,99 Lt (t.1, b.l. 168-172), iš jos matyti, kad minėta sąmata buvo sudaryta pagal 2008 metų spalio mėnesio kainas, be to paruošta pagal 2013-11-17 defektinių darbų aktą. Tuo tarpu atsakovo pateikta defektinių darbų lokalinė sąmata sudaryta ne tik pagal 2014 metų kovo mėnesio kainas, tačiau ir įvertinus 2014-10-13 dienai buvusius defektinių darbų kiekius. Esant nurodytoms aplinkybėms spręstina, kad pagrįstai pirmosios instancijos teismas, nustatydamas nuostolių dydį, vadovavosi 74001,06 Lt sumai parengta lokaline sąmata.

25Apeliantas, vadovaudamasis CK 6.676, 6.662, 6.691 straipsnių nuostatomis, teigia, kad atsakovas visus atliktus darbus priėmė pasirašydamas atliktų darbų aktus, jokių pretenzijų dėl netinkamai atliktų darbų nepareiškė, todėl neturi teisės remtis darbo trūkumų faktu. Teisėjų kolegija pažymi, kad nagrinėjamu atveju sprendžiamas ginčas dėl darbų defektų, atsiradusių per garantinį terminą, pašalinimo, o ne dėl trūkumų, buvusių ieškovui perduodant darbus atsakovui, todėl aukščiau minėtos įstatymo nuostatos netaikytinos. Pagrįstai pirmosios instancijos teismas vadovavosi CK 6.697 straipsnio 3 dalimi, kurioje nurodyta, kad rangovas atsako už defektus, nustatytus per garantinį terminą, jeigu neįrodo, kad jie atsirado dėl objekto ar jo dalių normalaus susidėvėjimo, jo netinkamo naudojimo ar užsakovo arba jo pasamdytų asmenų netinkamai atlikto remonto arba dėl užsakovo ar jo pasamdytų asmenų kitokių kaltų veiksmų. Tarp ginčo šalių 2011-07-12 pasirašytos Sutarties 5.3.1.18. punkte įtvirtinta, kad rangovas prisiima visišką atsakomybę už statinių sugriuvimą ar defektus, kilusius dėl jo kaltės, jeigu statiniai sugriuvo ar defektai buvo nustatyti per garantinį terminą – 5 metus, paslėptų statinio elementų – 10 metų, o jei buvo nustatyta šiuose elementuose tyčia paslėptų defektų – 20 metų. Atkreiptinas dėmesys, kad tokie garantiniai terminai įtvirtinti ir CK 6.698 straipsnio 1 dalyje. Sutarties 7.10 p. šalys susitarė, kad nustačius trūkumus rangovas turi juos pašalinti savo lėšomis, užsakovas turi teisę pareikšti rangovui pretenzijas dėl išaiškėjusių atliktų darbų trūkumų, jeigu būtų nustatyta, kad jie atsirado dėl rangovo kaltės, taip pat ir pasibaigus sutarties vykdymo laikui, tačiau tebegaliojant šia sutartimi nustatytiems atliktų darbų garantiniams laikotarpiams, nurodytiems sutarties 5.3.1.18. punkte. Tokiu atveju užsakovas turi teisę reikalauti, kad rangovas ištaisytų nustatytus trūkumus savo sąskaita arba kompensuotų užsakovo patirtus nuostolius. Kadangi sutartis nutraukta šalims neįvykdžius įsipareigojimų, statybos darbai neužbaigti, pripažintina, kad garantiniai terminai nėra pasibaigę, todėl vadovaujantis CK 6.665 straipsnio 1 dalimi atsakovas garantiniu laikotarpiu nustatęs statinio defektus ar trūkumus turi teisę reikalauti iš rangovo atlyginti trūkumų šalinimo išlaidas. Pirmosios instancijos teismas nustatė, kad ieškovas nutraukė Sutartį ir atsisakė šalinti nustatytus savo darbų defektus, remdamasis tuo, kad atsakovas nesumokėjo jam už atliktus ir užaktuotus darbus, todėl atsakovas turi teisę kreiptis į teismą ir reikalauti, kad ieškovas avansu sumokėtų darbui atlikti reikalingas sumas (CK 6.61 straipsnio 1 dalis). Atsižvelgus į šalių susitarimą ir įstatymo nuostatas, spręstina, kad nors darbų priėmimo metu atsakovas nenurodė jų trūkumų, tačiau nustatė šiuos per garantinį terminą, todėl neprarado teisės jais remtis (CK 6.662 str.).

26Taip pat nėra pagrindo sutikti su apeliantu, kad atsakovas jam nereiškė pretenzijų dėl sutarties terminų pažeidimo ar atliktų darbų kokybės, kadangi tai paneigia byloje esantys įrodymai: UAB „SDG“ statinio statybos apžiūros aktai, teikti rangovui laikotarpyje nuo 2012 m. liepos mėn. iki 2013 m. birželio mėn. (t.1, b.l. 115-122), šalių pasirašytas 2013-04-22 defektinių darbų aktas (t.1, b.l. 123) patvirtinantis, kad sutarties vykdymo metu ieškovas darbus atliko nekokybiškai, su trūkumais ir nesilaikė sutartyje numatyto darbų įvykdymo termino, 2013-04-23 defektinių darbų ištaisymo grafikas (t.1, b.l. 135), Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Utenos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyriaus 2013-09-18 faktinių duomenų patikrinimo vietoje aktas (t.1, b.l. 135), atsakovo siųsti 2013-01-04, 2013-07-25, 2013-08-21 raštai (t.1, b.l. 124-130), 2013-11-29 pretenzija (t.1, b.l. 163). Įvertintina, kad po sutarties nutraukimo 2013-10-11 ir 2013-10-17 komisija rekonstruojamame turizmo centro centriniame pastate įvykdė inventorizaciją, kurios metu buvo atliktas atliktų/neatliktų darbų įvertinimas, dokumentacijos perdavimas, inventorizacijos metu nustatyti statybos darbų trūkumai bei defektai, 2013-10-11 objekto perdavimo - priėmimo metu buvo sudarytas defektų nebaigtų darbų sąrašo juodraštis (t.1, b.l. 149), kurio pagrindu 2013-10-13 šalys ir trečiųjų asmenų atstovai sudarė defektinių darbų kiekių suderinimo lentelę (t.4, b.l. 45-47), kuria remiantis buvo sudaryta lokalinė sąmata 74001,06 Lt sumai. Minėtos aplinkybės patvirtina, kad ieškovui dėl atliktų darbų trūkumų bei darbų vėlavimų nuolatos buvo teikiamos pretenzijos, dėl to vyko šalių susitikimai bei derybos, sudarant defektinių darbų kiekių suderinimo lentelę ieškovas išreiškė savo sutikimą dėl daugumos įvardintų trūkumų.

27Nors apeliantas, vadovaudamasis CK 6.253, 6.259 str. nuostatomis, teigia, kad nukentėjusiojo asmens veiksmai arba abiejų šalių kaltė yra pagrindas spręsti dėl ieškovo civilinės atsakomybės apimties mažinimo ar netaikymo, tačiau šio savo teiginio nekonkretizuoja bei nenurodo, kaip pasireiškė atsakovo kaltė ar kokiais veiksmais jis įtakojo nuostolių atsiradimą ar padidėjimą. Ginčuose dėl statybos rangos sutarties garantiniu laikotarpiu kilusių defektų užsakovas neprivalo įrodinėti defektų atsiradimo priežasčių. Rangovas atsako už defektus, nustatytus per garantinį terminą, jeigu neįrodo, kad jie atsirado dėl objekto ar jo dalių normalaus susidėvėjimo, jo netinkamo naudojimo ar užsakovo arba jo pasamdytų asmenų netinkamai atlikto remonto arba dėl užsakovo ar jo pasamdytų asmenų kitokių kaltų veiksmų (CK 6.697 straipsnio 1, 3 dalys). Byloje nėra ginčo dėl to, kad darbų defektai išryškėjo galiojant darbų kokybės garantiniam terminui. Kasacinio teismo praktikoje akcentuojama, kad tokio ginčo atveju netaikomos bendrosios procesinės įrodinėjimo naštos paskirstymo taisyklės, užsakovas privalo įrodyti tik defektų faktą ir neprivalo įrodinėti rangovo neteisėtų veiksmų ir priežastinio ryšio tarp neteisėtų veiksmų ir žalos, o rangovas, siekdamas išvengti atsakomybės, turi įrodyti CPK 6.697 straipsnio 3 dalyje nurodytas jo atsakomybę šalinančias defektų atsiradimo priežastis (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2004 m. lapkričio 29 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-652/2004; 2005 m. liepos 11 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-371//2005). Nagrinėjamu atveju ieškovas pirmosios instancijos teisme neįrodinėjo CK 6.697 str. 3 d. nurodytų jo civilinę atsakomybę šalinančių defektų atsiradimo priežasčių, todėl nėra pagrindo ieškovo civilinės atsakomybės apimties mažinimui ar netaikymui. Taip pat apeliacinės instancijos teismas pažymėjo, kad ieškovas neįrodė, kad jam nekyla atsakomybė dėl aikštelės įrengimo darbų defektų.

28Teisėjų kolegijos nuomone, pirmosios instancijos teismas ištyrė teisingam klausimo išsprendimui svarbias aplinkybes, visapusiškai, pilnai ir objektyviai pagal įrodymų vertinimo taisykles įvertino įrodymus, iš esmės tinkamai išaiškino ir taikė materialinės ir procesinės teisės normas, todėl priėmė teisėtą ir pagrįstą sprendimą dalyje, kuria atsakovo priešieškinys patenkintas iš dalies, ir kurios naikinti ar keisti apeliacinio skundo motyvais nėra pagrindo (CPK 185 str., 263 str. 1 d.).

29Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

30Ignalinos rajono apylinkės teismo 2014m. gruodžio 19 d. sprendimą palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Panevėžio apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę... 3. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą,... 4. Ieškovas UAB „Statva“ ieškiniu prašė priteisti iš atsakovo 57.824,94... 5. Atsakovas patikslintu priešieškiniu prašė priteisti iš ieškovo 111204,47... 6. Ignalinos rajono apylinkės teismas 2014 m. gruodžio 19 d. sprendimu ieškovo... 7. Nustatė, kad šalys 2011-07-12, remiantis viešojo pirkimo “Turizmo centro... 8. Pasisakydamas dėl priešieškinio reikalavimų pirmosios instancijos teismas... 9. Teismas pripažino, kad šalys neretai tik imitavo tinkamo bendradarbiavimo,... 10. Apeliaciniu skundu ieškovas UAB „Statva“ prašo Ignalinos rajono... 11. Nurodo, kad pirmosios instancijos teismas netinkamai pritaikė materialinės ir... 12. Atsakovas Aukštaitijos nacionalinio parko ir Labanoro regioninio parko... 13. Tretysis asmuo Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos... 14. Apeliacinis skundas atmestinas, Ignalinos rajono apylinkės teismo 2014-12-19... 15. Šioje byloje teisminio nagrinėjimo dalyką sudarė dvi grupės reikalavimų... 16. Apeliacinės instancijos teismas sutinka su pirmosios instancijos teismo... 17. Apeliantas teigia, kad pirmosios instancijos teismas nepagrįstai pripažino,... 18. Atsakovas, patikslinęs priešieškinio reikalavimus pateikė du 2014 m.... 19. Atkreiptinas dėmesys, kad į defektinių darbų lokalinę sąmatą 74001,06 Lt... 20. Ieškovo atstovas A. P. teismo posėdžio metu paaiškino, kad vanduo šlaitą... 21. Teisėjų kolegija pažymi, kad pagal CK 6.684 straipsnio normas, rangovas... 22. Byloje nustatyta, kad normatyvinius statybos dokumentus ieškovui teikė... 23. Teisėjų kolegija sprendžia, kad nors atsakovo valia techniniame projekte... 24. Apeliantas teigia, kad pirmosios instancijos teismas nevertino ieškovo... 25. Apeliantas, vadovaudamasis CK 6.676, 6.662, 6.691 straipsnių nuostatomis,... 26. Taip pat nėra pagrindo sutikti su apeliantu, kad atsakovas jam nereiškė... 27. Nors apeliantas, vadovaudamasis CK 6.253, 6.259 str. nuostatomis, teigia, kad... 28. Teisėjų kolegijos nuomone, pirmosios instancijos teismas ištyrė teisingam... 29. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 30. Ignalinos rajono apylinkės teismo 2014m. gruodžio 19 d. sprendimą palikti...