Byla 2A-2153-273/2011

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininkės Izoldos Nėnienės, kolegijos teisėjų Galinos Blaževič, Neringos Venckienės, sekretoriaujant Miglei Lukoševičiūtei, dalyvaujant atsakovo UAB „Kraustykis lengvai“ atstovui V. K.

2viešame teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjusi atsakovo UAB „Kraustykis lengvai“ apeliacinį skundą dėl Kauno miesto apylinkės teismo 2011 m. liepos 5 d. sprendimo civilinėje byloje pagal ieškovo „BTA“ apdrošinašanas akciju sabiedriba ieškinį atsakovui UAB „Kraustykis lengvai“ skolos priteisimo,

Nustatė

3Ieškovas ieškiniu prašė priteisti iš atsakovės 950,00 Lt skolos, 67,00 Lt žyminio mokesčio, 6 % metinių palūkanų nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Ieškovas nurodė, jog UAB "BTA DRAUDIMAS" ir UAB „Kraustykis lengvai“ sudarė Bendrosios civilinės atsakomybės draudimo sutartį Nr. BC005201. UAB „Kraustykis lengvai“ nesumokėjus draudimo įmokų pagal aukščiau nurodytą draudimo sutartį, draudimo sutartis buvo nutraukta. Už laikotarpį, kai galiojo draudimo apsauga draudėjas - atsakovas liko skolingas 950,00 Lt.

4Kauno miesto apylinkės teismas 2011 m. liepos 5 d. sprendimu ieškinį tenkino iš dalies. Priteisė iš atsakovo UAB Kraustykis lengvai, ieškovui „BTA“ apdrošinašanas akciju sabiedriba veikiančiam per „BTA“ akcinės draudimo bendrovės filialą Lietuvoje 390,41 Lt skolos, 6,00 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos ( nuo 390,41 Lt) nuo bylos iškėlimo teisme (2011-02-21) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 27,53 Lt žyminio mokesčio. Kitoje dalyje ieškinį atmetė.

5Teismas nustatė, kad ginčo šalių sudarytame draudimo polise ir 1 Priedo 13.1 p. nustatyta jų sudarytos draudimo sutarties, kartu ir draudiminės apsaugos, įsigaliojimo data – 2009-06-19 00:00 val., pirmos draudimo įmokos įmokėjimo data – 2009-06-19. Draudimo polise draudimo laikotarpio ir draudimo apsaugos įsigaliojimo data nustatyta be papildomų sąlygų. Tai reiškia, kad ginčo šalys jų sudarytoje draudimo sutartyje susitarė dėl konkrečios šios sutarties įsigaliojimo datos, nesiedamos jos su pirmos draudimo įmokos sumokėjimu. Tokią išvadą patvirtina ir ta faktinė aplinkybė, kad atsakovas po ieškovo įspėjimo gavimo jokių prieštaravimų ieškovui nepateikė dėl draudimo sutarties galiojimo. Teismas įvertinęs nustatytas aplinkybes konstatavo, kad tarp šalių susiformavo draudimo sutartiniai santykiai ir draudimo apsauga įsigaliojo sutartyje nustatytomis individualiai aptartomis sąlygomis – 2009-06-19, 00:00 val. Todėl sprendė, kad byloje nėra pagrindo taikyti CK 6.996 str. ir konstatuoti draudimo sutarties nutrūkimą. Ieškovas reikalauja priteisti iš atsakovo visą draudimo įmoką – 950,00 Lt. Tačiau priteisiant draudimo įmoką už visą sutarties galiojimo laikotarpį, ieškovas galėtų nepagrįstai praturtėti, kadangi draudimo apsauga atsakovui šiuo atveju galiojo tik du mėnesius. Draudimo sutartis įsigaliojo 2009-06-19, pranešimas dėl nesumokėtų draudimo įmokų, kuriame nustatytas 15 kalendorinių dienų terminas įmokos sumokėjimui priimtas 2009-07-28, protingu terminu pranešimo gavimui laikytinos 5 kalendorinės dienos, todėl draudiminė apsauga galiojo 60 dienų. Ieškovas draudimo sutarties nenutraukė nors tokia ieškovo teisė numatyta Draudimo įstatymo 80 str. 3 d. Vertinant laikotarpį už kurį turėtų būti priteista draudimo įmoka, prie 60 dienų per kurias galiojo draudiminė apsauga pridėtinas 3 mėnesių (90 dienų laikotarpis) kuriam pasibaigus ieškovas įgijo teisę nutraukti draudimo sutartį.

6Apeliaciniu skundu atsakovas UAB „Kraustykis lengvai“ prašo Kauno miesto apylinkės teismo 2011-07-05 sprendimą panaikinti ir ieškovo ieškinį atmesti.

7Apeliaciniame skunde nurodo, kad Draudimo sutartis pagal CK 6.996 str. nutrūko neįsigaliojusi, nes draudimo liudijime (polise) nėra numatyta papildomų sąlygų dėl kitokios įmokos tvarkos ir terminų, nei numatyta draudimo liudijime (polise), t.y. sutartis įsigalioja tik tuomet jei yra sumokama numatyta 950 Lt suma. Draudimo sutarties galiojimo pradžia sutampa su pirmosios įmokos data - 2009-06-19, t.y. susieta betarpiškai, taigi draudimo sutarties įsigaliojimas siejamas su draudimo įmokos ar jos dalies sumokėjimu. Ieškovo pranešimas dėl nesumokėtų įmokų atsakovui pareikštas tik 2009 m. liepos 28 dieną, nors draudimo liudijime (polise) pirmoji draudimo įmokos data ir draudimo liudijimo (poliso) įsigaliojimo pradžia numatyta 2009 m. birželio 19 d., o pats polisas išduotas 2009 m. birželio 11 d. Šis faktas dar kartą patvirtina, jog ieškovas nori pasipelnyti iš niekada neįsigaliojusios ir negaliojusios draudimo sutarties su atsakovu. Teismo nustatyta faktinė aplinkybė dėl atsakovo ieškovui nepateiktų prieštaravimų į 2009 m. liepos 28 d. raštišką įspėjimą dėl nesumokėtų draudimo įmokų negali būti šalių draudimo sutartinių santykių pagrindu, kuriais remiantis konstatuojama, jog sutartis įsigaliojo, kadangi „spėjami" santykiai ar ketinimai, atsakovo nuomone, negali būti priežastimi nesilaikyti įstatymų ar norminių teisės aktų. Vertinant laikotarpį dėl draudiminės apsaugos priteisimo ieškovas, pagal Draudimo įstatymo 80 str. 3 d. draudimo sutarties nenutraukė - tokį faktą atsakovas vertina kaip siekimą pasipelnyti ir nepagrįstai praturtėti.

8Atsiliepime į apeliacinį skundą ieškovas prašo apeliacinį skundą atmesti ir pirmosios instancijos teismo sprendimą palikti nepakeistą. Nurodo, kad su apeliaciniu skundu nesutinka. Apeliantas reikšdamas apeliacinį skundą privalo nurodyti bylos aplinkybes, įrodymus ir teisinius argumentus, kuriais pagrindžiamas sprendimo ar jo dalies neteisėtumas ar nepagrįstumas. Apeliantas pripažįsta, kad sudarė draudimo sutartį ir turėjo sumokėti 950 lt draudimo įmoką, tačiau nurodo, kad įsigaliojo nesumokėjus pirmos draudimo įmokos. Šis aiškinimas prieštarauja Teismų suformuotai praktikai dėl draudimo sutarties įsigaliojimo Pagal Lietuvos Aukščiausiojo Teismo suformuotą praktiką (3K-3-263/2009), CK 6.996 str. nuostata siejanti draudimo nutarties įsigaliojimą su pirmos įmokos sumokėjimu, yra netaikoma, jeigu draudimo sutarties liudijime (polise) -individualiame draudimo šalių dokumente - nėra numatyta draudimo sutarties įsigaliojimo sąlyga - įmokos sumokėjimas. Polisas turi pirmenybę visų kitų dokumentų atžvilgiu, todėl įvykus draudžiamajam įvykiui, draudikas negalėtų remtis įmokos nesumokėjimu bei tvirtinti draudimo sutartį esant neįsigaliojusią.

9Apeliacinis skundas atmestinas.

10Apeliacinės instancijos teismas, neperžengdamas apeliacinio skundo ribų, patikrino pirmosios instancijos teismo sprendimo teisėtumą ir pagrįstumą. Neatsižvelgdamas į apeliacinio skundo ribas, apeliacinės instancijos teismas taip pat patikrino ar nėra absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų (( - ) str.). Absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų, numatytų ( - ) straipsnio 2 dalyje, apeliacinės instancijos teismas nenustatė.

11Byloje nustatyta, kad šalys 2009 06 11 sudarė bendrosios civilinės atsakomybės draudimo sutartį, pagal kurią ieškovas draudimo liudijime (polise) nurodytomis sąlygomis apdraudė atsakovo kraustymo ir krovinių gabenimo darbus. Transporto priemonių draudimo liudijime (polise) ir 1 priede prie poliso nustatyta draudimo laikotarpio pradžia 2009 06 19 00:00 val. ir draudimo laikotarpio pabaiga 2010 06 18 00:00 val. Pirmos draudimo įmokos sumokėjimo data – iki 2009 06 19.

12Byloje kilo ginčas dėl draudimo sutarties sąlygų ir draudimo apsaugos įsigaliojimo. Tarp šalių sudarytame draudimo polise ir 1 Priedo 13.1 p. nustatyta sudarytos draudimo sutarties, kartu ir draudiminės apsaugos, įsigaliojimo data – 2009 06 19 00:00, pirmos įmokos įmokėjimo data – 2009 06 19 . Draudimo polise draudimo laikotarpio ir draudimo apsaugos įsigaliojimo data nustatyta be papildomų sąlygų. Pirmosios instancijos teismas pagrįstai aiškino, kad ginčo šalys jų sudarytoje draudimo sutartyje susitarė dėl konkrečios šios sutarties įsigaliojimo datos, nesiedamos jos su pirmos draudimo įmokos sumokėjimu, todėl atmestinas apeliacinio skundo argumentas, kad draudimo sutarties įsigaliojimas siejamas su draudimo įmokos ar jos dalies sumokėjimu. Tarp šalių susiformavo draudimo sutartiniai santykiai ir draudimo apsauga įsigaliojo sutartyje nustatytomis individualiai aptartomis sąlygomis – 2009 06 19, 00:00 val. Esant šiems duomenims teismas pagrįstai sprendė, kad byloje nėra pagrindo taikyti LR CK 6.996 str. ir konstatuoti draudimo sutarties nutrūkimą, todėl atmestinas apeliacinio skundo argumentas, kad draudimo sutartis nutrūko neįsigaliojusi.

13Be to, teismas nustatė, kad ieškovas raštu 2009 07 28 pranešė atsakovui apie nesumokėtą 950 Lt dydžio draudimo įmoką pagal minėtą sutartį, taip pat įspėjo, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos draudimo įstatymo 80 str. sustabdys draudiminę apsaugą, atsakovui per 15 dienų po pranešimo gavimo dienos nesumokėjus minėtos draudimo įmokos. Atsakovas po ieškovo įspėjimo gavimo jokių prieštaravimų ieškovui nepateikė dėl draudimo sutarties galiojimo. Šios aplinkybės taip pat patvirtina, kad tarp šalių buvo susiformavę draudimo sutartiniai santykiai. Atsakovas apeliaciniame skunde patvirtino, kad pranešimas jam dėl nesumokėtų įmokų pareikštas tik 2009 m. liepos 28 d. ir nenurodė jokių duomenų ir priežasčių, dėl kurių neatsakė ieškovui į jam pateiktą raštą, todėl atmestinas apeliacinio skundo argumentas, kad draudimo sutarties nenutraukimas pagal Draudimo įstatymo 80 str. 3 d. vertintinas kaip ieškovo siekimas pasipelnyti ir nepagrįstai praturtėti.

14Atsakovas apeliaciniame skunde neginčija konkrečios iš jo priteistos ieškovui sumos dydžio, nurodo apeliacinio skundo argumentais, kad jis neprivalo mokėti iš jo reikalaujamos draudimo įmokos. Tačiau teisėjų kolegija sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas pagrįstai įvertino visas byloje nustatytas aplinkybes ir priteisė iš atsakovo 390,41 Lt. Teismas motyvavo tuo, kad Draudimo sutartis įsigaliojo 2009 06 19, pranešimas dėl nesumokėtų draudimo įmokų, kuriame nustatytas 15 dienų kalendorinių dienų terminas įmokos sumokėjimui priimtas 2009 07 28, todėl draudiminė apsauga galiojo 60 dienų. Pirmosios instancijos teismas įvertino laikotarpį, už kurį turėtų būti priteista draudimo įmoka, prie 60 dienų, per kurią galiojo draudiminė apsauga pridėjo 3 mėnesius, t.y. laikotarpį, kuriam pasibaigus ieškovas įgijo teisę nutraukti draudimo sutartį. Be to, teismas atsižvelgė į teisingumo ir protingumo kriterijus (LR CK 1.5 str). ir pagrįstai priteisė iš atsakovo 390,41 Lt.

15Iš aukščiau išdėstytų duomenų darytina išvada, kad pirmosios instancijos teismas išnagrinėjo civilinę bylą ir tinkamai taikė materialinės bei procesinės teisės normas, todėl naikinti sprendimą apeliacinio skundo argumentais nėra pagrindo, apeliacinis skundas atmestinas, kaip nepagrįstas.

16Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos ( - ) straipsnio 1 dalies 1 punktu

Nutarė

17Apeliacinį skundą atmesti.

18Kauno miesto apylinkės teismo 2011 m. liepos 5 d. sprendimą palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai