Byla 2-713-154/2011

1Šiaulių apygardos teismo civilinių bylų skyriaus teisėja Danutė Matiukienė,

2sekretoriaujant Ingai Sidorenkienei, dalyvaujant bendraieškio UAB „Snieginos transportas“ atstovams L. N. ir advokatei Dianai Oseckienei, atsakovo Šiaulių miesto savivaldybės administracijos atstovams Ž. R., A. A., S. V.,

3viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal bendraieškių: UAB „Snieginos transportas“ (į.k. 145642658), UAB „Biržų ranga“ (į.k. 154802275) ir UAB „Vikeba (į.k. 162526759, buvusi Individuali įmonė „P. B. projektavimo biuras) ieškinį ir patikslintą ieškinį atsakovui Šiaulių miesto savivaldybės administracijai, trečiajam asmeniui UAB „Limega“, byloje patraukus dalyvauti išvadą teikiančią instituciją - Viešųjų pirkimų tarnybą prie Lietuvos Respublikos vyriausybės, dėl supaprastinto atviro konkurso „Ž. S. gatvės, Šiaulių mieste, nutiesimo darbai" (pirkimo numeris 28679) procedūrų teisėtumo,

Nustatė

4Bendraieškiai: UAB „Snieginos transportas“, UAB „Biržų ranga“ ir UAB „Vikeba“ patikslintu ieškiniu prašė teismo:

  1. pripažinti neteisėtu ir panaikinti atsakovo Šiaulių miesto savivaldybės administracijos, vykdant supaprastinto atviro konkurso „Ž. S. gatvės, Šiaulių mieste, nutiesimo darbai" procedūras, priimtą sprendimą, kuriuo buvo nuspręsta atmesti UAB „Snieginos transportas" pasiūlymą;
  1. pripažinti neteisėtu ir panaikinti atsakovo Šiaulių miesto savivaldybės administracijos, vykdant supaprastinto atviro konkurso „Ž. S. gatvės, Šiaulių mieste, nutiesimo darbai" procedūras, priimtą sprendimą, kuriuo buvo nuspręsta nepatenkinti UAB „Snieginos transportas" pretenzijos reikalavimų;
  2. pripažinti neteisėtu ir panaikinti atsakovo Šiaulių miesto savivaldybės administracijos, vykdant supaprastinto atviro konkurso „Ž. S. gatvės, Šiaulių mieste, nutiesimo darbai" procedūras, priimtą sprendimą, kuriuo buvo nustatyta pasiūlymų eilė ir pripažinta, kad konkursą laimėjo UAB „Limega" pateiktas pasiūlymas;

54. įpareigoti atsakovą Šiaulių miesto savivaldybės administraciją sudaryti naują pasiūlymų eilę, įtraukiant į ją UAB „Snieginos transportas" pasiūlymą ir laikantis pirkimo dokumentų ir teisės aktų reikalavimų iš naujo objektyviai įvertinti jam pateiktus pasiūlymus bei priimti naują sprendimą dėl laimėjusio pasiūlymo;

65. iš atsakovo Šiaulių miesto savivaldybės administracijos bendraieškiui UAB „Snieginos transportas“ priteisti patirtas bylinėjimosi išlaidas.

7Nurodė, kad ieškovai UAB „Snieginos transportas", UAB „Biržų ranga", UAB "Vigeba" (buvusi Individuali įmonė „P. B. projektavimo biuras" 2011-01-20 pertvarkyta iš individualios įmonės į uždarąją akcinę bendrovę), atstovaujami UAB „Snieginos transportas" (remdamiesi 2010-11-25 Jungtinės veiklos sutarties 3.1 p.), pateikė pasiūlymą perkančiajai organizacijai Šiaulių miesto savivaldybės administracijai, norėdami dalyvauti supaprastintame atvirame konkurse „Ž. S. gatvės, Šiaulių mieste, nutiesimo darbai" (pirkimo numeris 28679).

82011-01-20 UAB „Snieginos transportas" gavo Šiaulių miesto savivaldybės administracijos raštą Nr. S-171 , kuriuo įmonė buvo informuota, jog UAB „Snieginos transportas" pateiktas pasiūlymas atitinka reikalavimus tiekėjų kvalifikacijai pagal konkurso sąlygų nuostatas, tačiau pateiktas pasiūlymas atmestas dėl šių priežasčių: jungtinės veiklos sutartyje numatyta tik dviejų partnerių (UAB „Snieginos transportas" ir UAB „Biržų ranga") solidari atsakomybė, t.y. kad UAB „Snieginos transportas" pateiktas pasiūlymas neatitinka LR Viešųjų pirkimų įstatymo (VPĮ) 39 str. 2 dalies 2 punkto reikalavimų ir Šiaulių miesto savivaldybės administracijos supaprastintų viešųjų pirkimų Taisyklių 71.3 punkto reikalavimų.

92011-01-19 raštu Nr. S-170 UAB „Snieginos transportas" buvo informuotas, jog yra nustatyta pasiūlymų eilė kainos didėjimo tvarka. Tiekėjai pasiskirstė taip: 1. UAB „Limega"; 2. UAB „Šiaulių plentas"; 3. UAB „Žiežmarių hidrostatyba". Laimėjusiu pasiūlymu pripažinta UAB „Limega".

10UAB „Snieginos transportas" su perkančiosios organizacijos priimtu sprendimu nesutiko, todėl, 2011-01-25 pateikė perkančiai organizacijai pretenziją. Šiaulių miesto savivaldybės administracija 2011-02-01 elektroniniu paštu atsiuntė ieškovui UAB „Snieginos transportas" nemotyvuotą atsakymą į pretenziją Nr. S-314, kuriuo nurodė, kad 2011-01-25 pateikta pretenzija yra nepagrįsta, tuo pažeisdama LR VPĮ 941 str. 3 dalį, kuris numato, kad perkančioji organizacija privalo išnagrinėti pretenziją ir priimti motyvuotą sprendimą.

11Vadovaudamasi LR VPĮ 93 str. 2 dalimi bendraieškiai perkančiosios organizacijos sprendimus skundžia teismui.

12UAB “Snieginos transportas”, atstovaudamas kitus bendraieškius, mano, kad atsakovas Šiaulių miesto savivaldybės administracija atmetė jų pasiūlymą, vadovaudamasis išimtinai formalaus pobūdžio motyvais, t.y., kad jungtinės veiklos sutartyje numatyta tik dviejų partnerių, t.y.UAB „Snieginos transportas" ir UAB „Biržų ranga", solidari atsakomybė; kad toks pažeidimas nepriskirtinas prie esminių konkurso sąlygų pažeidimų ir neturi reikšmės atsakovo galimybei sudaryti viešojo pirkimo sutartį su tiekėju, nes atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso nuostatas dėl jungtinės veiklos sutarties, jungtinės veiklos pagrindu veikiančių subjektų solidarioji atsakomybė kreditoriaus atžvilgiu yra preziumuojama (CK 6.6 straipsnio 3 dalis) ir tai yra imperatyvi nuostata. CK 6.975 straipsnio 3 dalyje taip pat nustatyta, kad jeigu jungtinės veiklos sutartis susijusi su ūkine - komercine partnerių veikla, visi partneriai pagal bendras prievoles atsako solidariai, nepaisant šių prievolių atsiradimo pagrindo. Jungtinės veiklos sutartis, kurioje nenustatyta partnerių atsakomybė kreditorių atžvilgiu, vistiek yra galiojanti bei privaloma šalims. Jungtinės veiklos sutartyje, sudarytoje 2010 m. lapkričio 25 d. tarp UAB „Snieginos transportas", UAB „Biržų ranga" ir IĮ „P. B. projektavimo biuras" (dabar - UAB “Vigeba”), kuri buvo parengta ir patvirtinta Šiaulių rajono I-jo notaro biuro notarės N. M., buvo padaryta techninė klaida: Sutarties 5.1. punkte nurodyta, kad „abu partneriai pagal bendras prievoles atsako solidariai", o turėjo būti įrašyta “partneriai pagal bendras prievoles atsako solidariai”. UAB “Snieginos transportas” nurodė atsakovui, kad Jungtinės veiklos sutartyje yra įsivėlusios kelios techninės klaidos ( 3.1 p., 3.6 p., 5.1 p., 7.6 p.). Kad sutartyje buvo padaryti rašymo apsirikimai, patvirtino ir sutartį rengusi Šiaulių rajono I-jo notaro biuro notarė N. M. savo pažymoje Nr. S-5 "Dėl techninės klaidos ištaisymo", kuri buvo atsakovui pateikta kartu su pretenzija. Mano, kad jungtinės veiklos sutarties partnerių valia dėl atsakomybės negali būti išreikšta kaip nors kitaip, nei numato LR Civilinis kodeksas ir Viešųjų pirkimų įstatymas, kad Jungtinės veiklos sutartyje buvo padaryta akivaizdi rašymo klaida, nedaranti įtakos jos turiniui ir kad šis suklydimas nedaro jungtinės veiklos sutarties negaliojančia.

13Teigia, kad perkančioji organizacija (atsakovas) iš esmės nesvarstė ieškovo pretenzijos, nesigilino į ieškovo pateiktą sutartį rengusios notarės pažymą, todėl atsakyme į pretenziją, t.y. 2011-02-01 rašte Nr. S-314 "Dėl pretenzijos", formaliai išvardijo LR VPĮ nuostatas, Konkurso sąlygų nuostatas ir formaliai nurodė, kad, neva, UAB „Snieginos transportas", pateikdamas pretenziją, "bando taisyti kompiuterinę techninę klaidą" ir taip "bando pakeisti pasiūlymo esmę".

14Bendraieškiai mano, kad dėl tokio formalaus sprendimo iš viešojo pirkimo procedūrų buvo eliminuotas konkurencingą pasiūlymą pateikęs tiekėjas. Perkančioji organizacija, turėjo galimybę pasitikrinti įstatymo nuostatas dėl jungtinės veiklos pagrindu veikiančių subjektų solidariosios atsakomybės kreditoriaus atžvilgiu, nes Lietuvos Aukščiausiasis Teismas ne kartą savo nutartyse yra pabrėžęs, kad teisės aktų reikalavimai yra nustatyti ne siekiant atlikti formalias procedūras, o tam, kad būtų įgyvendinti viešųjų pirkimų tikslai. Nurodo, kad atsakovas Šiaulių miesto savivaldybės administracija negalėjo atmesti ieškovų pateikto pasiūlymo, kadangi pasiūlymas visiškai atitiko minimalius kvalifikacijos reikalavimus tiekėjui (bendruosius tiekėjų kvalifikacinius reikalavimus bei ekonominės ir finansinės būklės, techninio ir profesinio pajėgumo reikalavimus) pagal supaprastinto atviro konkurso „Ž. S. gatvės, Šiaulių mieste, nutiesimo darbai" sąlygų nuostatas ir iš esmės atitiko Konkurso sąlygas, todėl jo atmetimas vien dėl išimtinai formalaus pažeidimo - rašymo apsirikimo, kai ieškovas yra konkurencingas rinkos dalyvis, yra neteisinga bei prieštarauja viešųjų pirkimų tikslų ir principų reikalavimams bei formuojamai teismų praktikai. Pagal Lietuvos teismų praktiką viešuosiuose pirkimuose privalu vadovautis viešųjų pirkimų tikslu, t. y. siekti sudaryti sutartį, leidžiančią įsigyti reikalingų prekių, paslaugų ar darbų, racionaliai panaudojant lėšas, ir dėl to negalima formaliai vertinti tiek Konkurse pateiktą pasiūlymą, tiek perkančiosios organizacijos sprendimų juos vertinant. Racionalaus lėšų panaudojimas sietinas su perkančiosios organizacijos įsigijimu jai reikalingų prekių, paslaugų ar darbų sudarant sutartį su tiekėju, pasiūliusiu mažiausią kainą. Perkančioji organizacija atmetė ieškovų pateiktą atitinkantį tiekėjų kvalifikacijai pagal konkurso sąlygų nuostatas keliamus reikalavimus pasiūlymą, nors šis pasiūlymas yra mažiausios kainos.

15Mano, kad perkančioji organizacija neteisingai ir nepagrįstai aiškino materialinės teisės normas dėl draudimo keisti pasiūlymo esmę (VPĮ 39 str. 1 d.). Pasiūlymo dalys, kurios visiems Konkurso dalyviams yra privalomos, kurios neturi įtakos pasiūlymo turiniui bei esmei, jo naudingumui perkančiajai organizacijai, kuriose tiesiog formaliai patvirtinama, kad tiekėjai laikysis Konkurso sąlygų reikalavimų, nėra esminės pasiūlymo dalys. Šis netikslumas neturi jokios įtakos viešųjų pirkimų principų laikymuisi (VPĮ 3 str. 1 d.). Priešingai, atsakovas, atmesdamas ieškovo pasiūlymą, neužtikrino maksimalios bei sąžiningos konkurencijos tarp tiekėjų, jų interesų apsaugos bei nepagrįstai pašalino iš Konkurso konkurencingą ieškovo pasiūlymą, radęs formalų neatitikimą Konkurso sąlygoms. Viešųjų pirkimų įstatymo 3 straipsnio 1, 2 dalimis perkančiajai organizacijai nustatyta imperatyvi pareiga užtikrinti, kad atliekant pirkimo procedūras ir nustatant laimėtoją būtų laikomasi lygiateisiškumo, nediskriminavirno, abipusio pripažinimo, proporcingumo ir skaidrumo principų bei kitų įstatymo reikalavimų įgyvendinant pirkimų tikslą - sudaryti viešojo pirkimo sutartį, leidžiančią įsigyti perkančiajai organizacijai ar tretiesiems asmenims reikalingų prekių, paslaugų ar darbų, racionaliai panaudojant lėšas.

16Atsakovas Šiaulių miesto savivaldybės administracija nepagrįstai, prieštaraujant viešųjų pirkimų principams ir tikslams, vadovaudamasi formalaus pobūdžio motyvais atmetė ieškovų pasiūlymą ir nepagrįstai bei neteisėtai priėmė sprendimą pripažinti UAB „Limega" pasiūlymą laimėjusiu. Sprendimas atmesti ieškovų pasiūlymą pažeidžia LR Viešųjų pirkimų įstatymo nuostatas, taip pat minėtame įstatyme įtvirtintus lygiateisiškumo, skaidraus viešojo pirkimo principus, o tai imperatyvių teisės normų pažeidimas, sudarantis pagrindą pripažinti negaliojančiu atsakovo sprendimą, kuriuo buvo atmestas ieškovo pateiktas pasiūlymas Konkursui. Pripažinus šį atsakovo Šiaulių miesto savivaldybės administracijos sprendimą prieštaraujančiu imperatyvioms teisės normoms, atitinkamai negali būti laikomas teisėtu ir atsakovo sprendimas, kuriuo, nepagrįstai atmetus ieškovo pasiūlymą buvo nustatyta preliminari pasiūlymų eilė, kurioje Konkurso laimėtoju buvo pripažintas UAB „Limega" pasiūlymas. Todėl prašoma pripažinti negaliojančiu ir atsakovo sprendimą, kuriuo buvo atmesta ieškovo pareikšta pretenzija dėl pasiūlymo atmetimo.

17Atsiliepimu į ieškinį atsakovas Šiaulių miesto savivaldybės administracija su ieškiniu nesutiko ir nurodė, kad „Ž. S. gatvės, Šiaulių mieste, nutiesimo darbai" supaprastintas atviras konkursas buvo vykdomas pagal Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2010 m. rugpjūčio 26 d. įsakymu Nr. A-991 sudarytos viešojo pirkimo komisijos 2010 m. spalio 14 d. posėdžio protokolu Nr. TVPP-368 patvirtintas Konkurso sąlygas ir LR Viešųjų pirkimų įstatymą.

18Konkurso sąlygų 16 punktas numatė, kad jei pirkimo procedūrose dalyvauja ūkio subjektų grupė, ji pateikia jungtinės veiklos sutartį arba tinkamai patvirtintą jos kopiją, kurioje turi būti nurodyti kiekvienos šios sutarties šalies įsipareigojimai vykdant numatomą su perkančiąja organizacija sudaryti pirkimo sutartį, šių įsipareigojimų vertės dalis, įeinanti į bendrą pirkimo sutarties vertę, ši sutartis taip pat turi numatyti solidarią visų šios sutarties šalių atsakomybę už prievolių perkančiai ai organizacijai nevykdymą.

19UAB „Snieginos transportas" pasiūlymą pateikė kartu su jungtinės veiklos partneriais: UAB „Biržų ranga" ir individualia įmone „P. B. projektavimo biuras", nurodydamas, kad, laimėjimo atveju, sutartį su perkančiąja organizacija pasirašantis asmuo būtų UAB „Snieginos transportas" direktorė, perkančiajai organizacijai pateikė Jungtinės veiklos sutartį, pasirašytą tarp UAB „Snieginos transportas", UAB „Biržų ranga" ir Individualios įmonės „P. B. projektavimo biuras", tačiau šios sutarties 5.1 punkte numatė, kad pagal bendras sutarties prievoles solidariai atsako du partneriai, nors jungtinės veiklos sutartis buvo pasirašyta tarp trijų juridinių asmenų ir Konkurso sąlygos numatė solidarią visų sutarties šalių atsakomybę. Todėl viešojo pirkimo komisija 2010-12-09 dienos posėdyje nusprendė dėl šios aplinkybės pasikonsultuoti su Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Teisės skyriaus specialistais. 2010-12-28 dienos Komisijos posėdyje , manant, kad jungtinės veiklos sutartyje padaryta gramatinė klaida, UAB „Snieginos transportas" paparašyta paaiškinti pateiktą pasiūlymą dėl šalių atsakomybės iki 2011 m. sausio 4 d. 10 val. Mano, kad Komisijos 2010-12-29 raštu Nr. S-3324 UAB „Snieginos transportas" buvo aiškiai suformuluotas klausimas, t.y.- nurodyti kiek ir kokie partneriai pagal pateiktą jungtinės veiklos sutartį atsako solidariai, bei paaiškinta, kad aiškindamas pasiūlymą, dalyvis neturi teisės pakeisti pasiūlymo esmės. UAB „Snieginos transportas" 2011-01-03, raštu Nr. 1101 pateikė perkančiajai organizacijai paaiškinimą, kuriame aiškiai nurodė, kad pagal 2010 m. lapkričio 25 d. Jungtinės veiklos sutarties 5.1. punktą pagal bendras prievoles solidariai atsakantys partneriai yra UAB „Snieginos transportas" ir UAB „Biržų ranga". Savo atsakyme UAB „Snieginos transportas" apie jokias technines rašybos klaidas nenurodė ir neužsiminė, o, priešingai, aiškiai raštu nurodė, kad solidariai atsakingi du partneriai ir juos rašte įvardijo. Todėl 2011-01-18 dienos Komisijos posėdyje buvo vertintas visas UAB „Snieginos transportas" pasiūlymas bei pasiūlymo paaiškinimas ir Komisija konstatavo, kad UAB „Snieginos transportas" pasiūlymas neatitinka Konkurso sąlygose nurodytų reikalavimų, t.y. sąlygų 16 punkto, nes pagal pateiktą jungtinės veiklos sutartį tik du partneriai pagal bendras prievoles atsakys solidariai, todėl vadovaujantis LR VPĮ 39 straipsnio 2 dalies 2 punktu ir Šiaulių miesto savivaldybės administracijos supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 71.3 punktu, buvo nuspręsta atmesti UAB „Snieginos transportas" pateiktą pasiūlymą. Tame pačiame Komisijos posėdyje buvo nuspręsta paskelbti pirkimo laimėtoju UAB „Limega", kaip dalyvį, atitinkantį pirkimo dokumentų reikalavimus ir pasiūliusį mažiausią kainą.

20LR VPĮ 39 straipsnio 2 dalies 2 punktas numato, kad perkančioji organizacija pasiūlymą turi atmesti, jeigu pasiūlymas neatitinka pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų. Todėl UAB „Snieginos transportas" pasiūlymas ir buvo atmestas šiuo pagrindu, 2011-01-19 raštu Nr. S-171 ieškovui nurodant, kad nors ir pasiūlymas atitinka reikalavimus tiekėjų kvalifikacijai pagal konkurso sąlygų nuostatas, tačiau pateiktas pasiūlymas neatitinka pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų. Tik pateiktoje pretenzijoje UAB „Snieginos transportas" pažymėjo, kad jungtinės veiklos sutartyje yra padaryta techninė klaida, t.y. 5.1 punkte turėjo būti įrašyta „partneriai pagal bendras prievoles atsako solidariai", o 2011-01-03 dienos paaiškinime nurodyta tik nuomonė.

21Į šią UAB „Snieginos transportas" pretenziją perkančioji organizacija atsakė 2011-02-01 raštu Nr. S-314 ir nurodė, kad viešojo pirkimo komisija prašė iki 2011 m. sausio 4 d. 10 val. pateikti pasiūlymo paaiškinimą, nurodant kiek ir kokie partneriai pagal jungtinės veiklos sutartį atsako solidariai. Į šį raštą 2011-01-03 buvo atsakyta, kad abu partneriai (UAB '"Snieginos transportas" ir UAB 'Biržų ranga") pagal bendras prievoles atsakys solidariai. Atsakydama į pretenziją, Komisija pažymėjo, kad ieškovas, pateikdamas pretenziją, bando taisyti „kompiuterinę techninę klaidą", todėl komisija mano, kad pateikiant pretenziją, bandoma pakeisti pasiūlymo esmę, kas prieštarauja LR VPĮ 39 straipsnio 1 daliai, kuri draudžia tiekėjui aiškinant savo pasiūlymą keisti pasiūlymo esmę, t. y. aiškinti taip arba daryti pakeitimus, kad pirkimo dokumentų reikalavimų neatitinkantis pasiūlymas taptų atitinkančiu pirkimo dokumentų reikalavimus.

22Mano, kad jeigu pateiktas UAB „Snieginos transportas" pasiūlymas nebūtų atmestas dėl šių atsiliepime nurodytų priežasčių, kaip tik tuomet perkančioji organizacija būtų pažeidusi LR VPĮ 3 str. 1 dalį ir neužtikrinusi viešųjų pirkimų principų laikymosi atliekant pirkimo procedūras. Perkančiosios organizacijos sprendimas atmesti UAB „Snieginos transportas" pasiūlymą, nepagrįstai vertinamas kaip formalus, kadangi Konkurso sąlygose buvo aiškiai formuluojami reikalavimai, ir būtent šio reikalavimo neatitiko UAB „Snieginos transportas", kas įpareigojo, o ne suteikė teisę, perkančiąją organizaciją laikytis LR VPĮ 39 straipsnio 2 dalies 2 punkto ir Šiaulių miesto savivaldybės administracijos supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 71.3 punkto reikalavimų ir atmesti jo pasiūlymą (t.2, b.l. 2-5).

23Trečiasis asmuo UAB „Limega“ konkrečios nuomonės dėl ieškinio nepareiškė. Nurodė, kad, buvo pateikę savo pasiūlymą dėl Šiaulių miesto savivaldybės administracijos skelbto viešojo konkurso „Ž. S. gatvės, Šiaulių mieste, nutiesimo darbai" ir jame dalyvavo. Prašė bylą nagrinėti UAB „Limega“ atstovui nedalyvaujant (t.1, b.l. 39).

24Viešųjų pirkimų tarnyba, byloje patraukta dalyvauti kaip valstybės institucija, duodanti išvadą, 2011 m. balandžio 21 d. pateikė išvadą, kurioje nurodė, kad atsižvelgiant į faktines bylos aplinkybes, Tarnybos nuomone, Atsakovas, siekdamas Viešųjų pirkimų įstatymo 3 straipsnio 2 dalyje įtvirtinto tikslo, - „vadovaujantis šio įstatymo reikalavimais sudaryti pirkimo sutartį, leidžiančią įsigyti perkančiajai organizacijai <...> reikalingų prekių paslaugų ar darbų, racionaliai tam naudojant skirtas lėšas" - ir objektyviai įvertinęs Ieškovo Pretenzijoje nurodytą aplinkybę, kad „<...> įvykusi techninė klaida - 5.1 punkte nurodyta, kad „abu partneriai pagal bendras prievoles atsako solidariai", turėjo būti įrašyta partneriai pagal bendras prievoles atsako solidariai <...>", ir pateiktą notarės, sudariusios ir patvirtinusios Sutartį, 2011 m. sausio 25 d. raštą Nr. S-5 „Dėl techninės klaidos ištaisymo", kuriuo patvirtino, kad Sutartyje įsivėlusios kompiuterinės techninės klaidos ir ištaisė Sutarties 5.1 punktą-„Partneriai pagal bendras prievoles atsako solidariai", turėjo Pretenziją pripažinti pagrįsta.

25Viešųjų pirkimų tarnyba atkreipė dėmesį, jog Civilinio kodekso 6.156 straipsnio 4 dalis nustato, jog „Sutarties sąlygas šalys nustato savo nuožiūra, išskyrus atvejus, kai tam tikras sutarties sąlygas nustato imperatyviosios teisės normos". Sutarties šalys negali savo susitarimu pakeisti, apriboti ar panaikinti imperatyviųjų teisės normų galiojimo ir taikymo, nepaisant to, kokia teisė - nacionalinė ar tarptautinė - šias normas nustato (Civilinio kodekso 6.157 straipsnio 1 dalis). Be to, Civilinio kodekso 6.975 straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad „Jeigu jungtinės veiklos sutartis susijusi su ūkine komercine partnerių veikla, visi partneriai pagal bendras prievoles atsako solidariai, nepaisant šių prievolių atsiradimo pagrindo". Pagal Civilinio kodekso 6.6 straipsnio 3 dalį solidarioji jungtinės veiklos sutarties pagrindu veikiančių asmenų atsakomybė preziumuojama (t.2, b.l. 91-92).

26Teismo posėdžio metu ieškovo UAB „Snieginos transportas", atstovaujantis bendraieškius UAB „Biržų ranga“ ir UAB „Vikeba“(buvusi IĮ „P. B. projektavimo biuras), atstovai L. N. ir adv. D. Oseckienė palaikė ieškinyje ir patikslintame ieškinyje išdėstytus reikalavimus ir nurodė, kad bendraieškių, kuriems atstovavo UAB „Snieginos transportas", pasiūlymas buvo atmestas visiškai formaliu pagrindu ir akivaizdžiai prieštaravo pirkimo tikslui – už mažiausią kainą gauti pigiausius darbus, nes būtent tokiu pagrindu buvo skelbiamas supaprastintas atviras konkursas. Įtaria, kad konkursas buvo vykdomas neskaidriai, nes laimėtojas UAB „Limega“, pateikęs 100000,- litų didesnę kainą, šiame objekte (S.gatvėje) jau buvo atlikęs kai kuriuos darbus.

27Bendraieškiai UAB „Biržų ranga“ ir UAB „Vikeba“(buvusi IĮ „P. B. projektavimo biuras) teismo posėdyje nedalyvavo, pagal pavedimą jiems atstovauja UAB „Snieginos transportas".

28Atsakovo Šiaulių miesto savivaldybės administracijos atstovai Ž. R., A. A. ir S. V. palaikė atsakovo atsiliepime išdėstytą poziciją, prašė ieškinį atmesti ir nurodė, kad atsakovui buvo suteiktas pakankamas laikas – 4 darbo dienos, t.y. nuo 2010-12-29 iki 2011-01-04, paaiškinti ir ištaisyti padarytą rašymo apsirikimą, tačiau ieškovas 2011-01-03 raštu Nr. 1101 dar kartą patvirtino, kad pagal 2010 m. lapkričio 25 d. Jungtinės veiklos sutarties 5.1. punktą pagal bendras prievoles solidariai atsakantys partneriai yra du - UAB „Snieginos transportas" ir UAB „Biržų ranga", o trečioji sutarties šalis - Individuali įmonė „P. B. projektavimo biuras" solidariai pagal sutarties prievoles su kitomis sutarties šalimis nėra atsakinga. Iki 2011-01-25 ieškovas nesiėmė jokių veiksmų klaidai ištaisyti, todėl mano, kad atsakovas, t.y. perkančioji organizacija, neturėjo pagrindo pasielgti kitaip ir pagrįstai atmetė bendraieškių pasiūlymą kaip neatitinkantį konkurso sąlygų reikalavimų. Mano, kad būtent priešingu atveju būtų pažeisti LR VPĮ įstatymo 3 str. nustatyti pagrindiniai viešųjų pirkimų principai.

29Trečiojo asmens UAB „Limega“ atstovas direktorius V. V. buvo atvykęs į teismo posėdį, tačiau prašė bylą nagrinėti jam nedalyvaujant, todėl šalių sutikimu ir teismo leidimu posėdyje nedalyvavo.

30Viešųjų pirkimų tarnyba teismui pranešė, kad yra pateikusi išvadą šioje civilinėje byloje, papildomų paaiškinimų neturi ir prašo civilinę byląNr. 2-713-154/2011 nagrinėti Tarnybai nedalyvaujant (t.2, b.l. 126).

31Teismas byloje nustatė šias faktines konkurso vykdymo aplinkybes.

32„Ž. S. gatvės, Šiaulių mieste, nutiesimo darbai“ viešasis pirkimas buvo vykdomas supaprastinto atviro konkurso būdu, vadovaujantis pasiūlytos mažiausios kainos principu.

33„Šiaulių miesto savivaldybės administracijos supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklės“ (nauja redakcija) patvirtinta 2010-05-31 Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. A-620 (t. 2, b. l. 7-38).

34„Supaprastinto atviro konkurso „Ž. S. gatvės, Šiaulių mieste, nutiesimo darbai“ sąlygos (toliau – Konkurso sąlygos) patvirtintos Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2010-10-14 įsakymu Nr. A-991 (t.1, b.l. 96 -107).

35Konkurso sąlygų IV dalies „Ūkio subjektų grupės dalyvavimas pirkimo procedūrose“ 16- ame punkte buvo nustatyta, kad „Jei pirkimo procedūrose dalyvauja ūkio subjektų grupė, ji pateikia jungtinės veiklos sutartį arba tinkamai patvirtintą jos kopiją <...>. Jungtinės veiklos sutartyje turi būti nurodyti kiekvienos šios sutarties šalies įsipareigojimai vykdant numatomą su perkančiąja organizacija sudaryti pirkimo sutartį, šių įsipareigojimų vertės dalis, įeinanti į bendrą pirkimo sutarties vertę. Jungtinės veiklos sutartis turi numatyti solidarią visų šios sutarties šalių atsakomybę už prievolių perkančiajai organizacijai nevykdymą <...>".

36Šiaulių miesto savivaldybės administracija 2010-10-22 leidinio „Valstybės žinios“ priede „Informaciniai pranešimai“ Nr. 80 paskelbė supaprastintą atvirą konkursą „Ž. S. gatvės, Šiaulių mieste, nutiesimo darbai“ (pirkimo Nr. 96053).

37UAB „Snieginos transportas“, jungtinės veiklos sutarties, sudarytos 2010 m. lapkričio 25 d. su UAB „Biržų ranga“ ir individualia įmone „P. B. projektavmo biuras“, pagrindu 2010 m. lapkričio 29 d. pateikė pasiūlymą Konkursui (t.1, b.l. 170-235).

38Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Viešojo Ž. S. gatvės,Šiaulių mieste, nutiesimo darbų (pirkimo Nr. 96053) pirkimų komisija (toliau-Pirkimų komisija) 2010 m. lapkričio 29 d. posėdyje konstatavo, kad pateikti ir užregistruoti 4 pasiūlymai: UAB „Žiežmarių hidrostatyba“, siūlomų darbų kaina – 1177746,76 Lt; UAB „Šiaulių plentas“, siūlomų darbų kaina – 1129723,67 Lt; UAB „Limega“, siūlomų darbų kaina – 497996,68 Lt; UAB „Snieginos transportas“, siūlomų darbų kaina – 391292,11 Lt (t., b.l. 236-237).

392010 m. gruodžio 9 d. posėdyje (protokolas Nr. TVPP-444) Pirkimų komisija konstatavo, kad UAB „Žiežmarių hidrostatyba“, UAB „Šiaulių plentas“ ir UAB „Limega“ pasiūlymuose pateikti dokumentai atitinka reikalavimus tiekėjų kvalifikacijai pagal konkurso sąlygų nuostatas ir pateikti pasiūlymai atitinka konkurso sąlygose nustatytus reikalavimus, o UAB „Snieginos transportas“ pasiūlyme, pateiktame kartu su UAB „Biržų ranga“ ir Individualia įmone „P. B. projektavimo biuras“ Jungtinės veiklos sutartyje numatyta, „kad pagal bendras prievoles solidariai atsako tik du partneriai“ ir nutarė pasikonsultuoti su Šiaulių miesto savivaldybės Teisės skyriaus specialistais dėl UAB „Snieginos transportas“ pateiktoje sutartyje numatytos šalių atsakomybės (t.1, b.l. 241-242).

402010 m. gruodžio 28 d. posėdyje (protokolas Nr. TVPP-464) Pirkimų komisija nusprendė įpareigoti UAB „Snieginos transportas“ pateikti pasiūlymo paaiškinimą iki 2011 m. sausio 4 d. 10 val. (t.1, b.l. 243). 2010 m. gruodžio 29 d. raštu Nr. S-3324 „Dėl konkurso pateikto pasiūlymo paaiškinimo“ paprašė UAB „Snieginos transportas“ nurodyti „kiek ir kokie partneriai pagal pateiktą jungtinės veiklos sutartį atsako solidariai“ (t.1, b.l. 244).

41UAB „Snieginos transportas“ 2011 m. sausio 3 d. raštu Nr. 1101 „Paaiškinimas“ perkančiajai organizacijai nurodė, kad „pagal 2010 m. lapkričio 25 d. Jungtinės veiklos sutartį, patvirtintą Šiaulių 1-ojo notarų biuro notarės N. M. (notarinio registro Nr. 4187) 5.1 punkte abu partneriai pagal bendras prievoles atsakantys solidariai yra UAB „Snieginos transportas“ ir UAB „Biržų ranga“ (t.1, b.l. 246).

422011 m. sausio 11 d. posėdyje (protokolas Nr. TVPP-13) Pirkimų komisija svarstė „Dėl UAB „Snieginos transportas“ kvalifikacijos vertinimo“ ir

Nutarė

43 „UAB „Snieginos transportas“ iki 2011 m. sausio 17 d. (imtinai) turi pateikti pasiūlymo patikslinimą“ (t.1, b.l. 247).

442011 m. sausio 18 d. posėdyje (protokolas Nr. TVPP-21) Pirkimų komisija svarstė: 1. Dėl UAB „Snieginos transportas“ pasiūlymo vertinimo; 2. Dėl neįprastai mažos kainos pagrindimo; 3. Dėl pasiūlymų eilės sudarymo; 4. Dėl nugalėtojo paskelbimo; 5. Dėl pranešimo tiekėjams apie supaprastinto atviro konkurso rezultatus. Įvertinusi UAB „Snieginos transportas“ 2011-01-03 rašte Nr. 1101 pateiktą pasiūlymo paaiškinimą, kad pagal pateiktą Jungtinės veiklos sutartį solidariai atsako tik du partneriai, vadovaudamasi LR VPĮ 39 str. 2 dalies 2 punktu bei Šiaulių miesto savivaldybės administracijos supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 71.3 punktu, Pirkimų komisija nusprendė atmesti UAB „Snieginos transportas“ pateiktą pasiūlymą. Pirkimų komisija sudarė pasiūlymų eilę: 1. UAB „Limega“; 2. UAB „Šiaulių plentas; 3. UAB „Žiežmarių hidrostatyba“ ir nugalėtoju, pateikusiu mažiausios kainos pasiūlymą, pripažino UAB „Limega“ (t.1, 252-254).

45Pirkimų komisija 2011 m. sausio 19 raštu Nr. S-171 „Pranešimas apie pasiūlymų atmetimo priežastis" informavo UAB „Snieginos transportas“ apie jo pasiūlymo atmetimą ir nurodė atmetimo priežastį, t.y., kad „Jungtinės veiklos sutartyje numatyta tik dviejų partnerių (UAB „Snieginos transportas" ir UAB „Biržų ranga") solidari atsakomybė (t.1, b.l. 256).

46UAB „Snieginos transportas“ 2010 m. sausio 25 d. pateikė Atsakovui pretenziją, kurioje nurodė, kad 2010 m. lapkričio 25 d. sudarytoje Jungtinės veiklos sutartyje yra „įvykusi techninė klaida - 5.1 punkte nurodyta, kad „abu partneriai pagal bendras prievoles atsako solidariai", o turėjo būti įrašyta partneriai pagal bendras prievoles atsako solidariai. Pateikė notarės, sudariusios ir patvirtinusios Jungtinės veiklos sutartį, 2011 m. sausio 25 d. raštą Nr. S-5, kuriuo notarė patvirtino, kad Jungtinės veiklos sutartyje buvo įsivėlusios kompiuterinės techninės klaidos ir ištaisė Sutarties 5.1 punktą- „Partneriai pagal bendras prievoles atsako solidariai" (t.1, b.l. 21-23, 24).

47Pirkimų komisija 2011m. sausio 31 d. posėdyje (protokolas Nr. TVPP-41), išnagrinėjusi UAB „Snieginos transportas“ pretenziją, nusprendė, kad pretenzija yra nepagrįsta ir 2011m. vasario 1 d. raštu Nr. S-314 apie tai informavo UAB „Snieginos transportas“ (t.1, b. l. 264-265, 266).

48UAB „Snieginos transportas“ ieškinys teisme gautas 2011 m. vasario 11d., patikslintas ieškinys, kuriame nurodyti visi trys bendraieškiai: UAB „Snieginos transportas“, UAB „Biržų ranga“ ir UAB „Vikeba (buvusi Individuali įmonė „P. B. projektavimo biuras) gautas 2011 m. balandžio 28 d. (t.1, b.l. 1-5, t.2, b.l. 98-102).

49Ieškinys tenkintinas

50LR Viešųjų pirkimų įstatymo (VPĮ) 3 straipsnio, įtvirtinančio pagrindinius pirkimų principus, 2 dalyje yra nustatyta, kad pirkimų tikslas yra vadovaujantis šio įstatymo reikalavimais sudaryti pirkimo sutartį, leidžiančią įsigyti perkančiajai organizacijai (atlikti pirkimą įgaliojusiai perkančiajai organizacijai) ar tretiesiems asmenims prekių, paslaugų ar darbų, racionaliai naudojant tam skirtas lėšas. To paties straipsnio pirmoji dalis nustato, kad perkančioji organizacija užtikrina, kad atliekant pirkimo procedūras ir nustatant laimėtoją būtų laikomasi lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo, proporcingumo ir skaidrumo principų.

51Taigi, iš šių įstatymo nuostatų matyti, kad viešuoju pirkimu siekiama užtikrinti kuo racionalesnį perkančiosios organizacijos lėšų panaudojimą bei garantuoti visų pirkime dalyvaujančių asmenų lygiateisiškumą, nediskriminavimą, paties pirkimo skaidrumą.

52Pagal formuojamą teismų praktiką Viešųjų pirkimų komisijos sprendimas gali būti panaikintas, jeigu nustatoma esminių Viešųjų pirkimų įstatymo pažeidimų, dėl kurių buvo pažeistos sąžiningos konkurencijos sąlygos ar neracionaliai panaudotos lėšos (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2005 m. rugsėjo 21 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-416/2005). Imperatyviųjų teisės normų pažeidimas vykdant viešuosius pirkimus gali reikšti esminių įstatyme nustatytų principų, dėl kurių buvo pažeistos sąžiningos konkurencijos sąlygos, pažeidimą. Taigi, sprendimas naikinamas tada, jei nustatomi imperatyvaus pobūdžio viešųjų pirkimų tvarkos pažeidimai, t. y. tiek konkrečių Viešųjų pirkimų įstatyme nustatytų taisyklių, tiek pirkimų, kuriais būtina laikytis Viešųjų pirkimų įstatyme įtvirtintų principų, esminiai pažeidimai.

53Atsakovas – perkančioji organizacija Šiaulių miesto savivaldybės administracija – UAB „Snieginos transportas“ ir kitų dviejų jungtinės veiklos dalyvių pasiūlymą atmetė, vadovaudamasi Viešųjų pirkimų įstatymo (VPĮ) 39 straipsnio 2 dalies 2 punktu. VPĮ 39 str. 2 dalies 2 punkte nustatyta, kad perkančioji organizacija pasiūlymą turi atmesti, jeigu pasiūlymas neatitinka pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų. Pirkimo dokumentų sąvoką apibrėžia VPĮ 2-asis straipsnis, kurio 20 dalimi nustatyta, kad pirkimo dokumentai – perkančios organizacijos skelbiami ar pateikiami tiekėjams dokumentai, apibūdinantys perkamą objektą ir pirkimo sąlygas: skelbimas, kvietimas, techninė specifikacija, aprašomieji dokumentai, pirkimo sutarties projektas, kiti dokumentai ir dokumentų paaiškinimai (patikslinimai).

54Iš bylos duomenų galima daryti išvadą, kad pagrindinis atsakovo - Šiaulių miesto savivaldybės administracijos paskelbto viešojo pirkimo Nr. 28679 dokumentas, dėl kurio vieno iš reikalavimų esmės ir UAB „Snieginos transportas“ pateikto pasiūlymo atitikimo šiam reikalavimui nagrinėjamas ginčas šioje byloje, yra „Supaprastinto atviro konkurso „Ž. S. gatvės, Šiaulių mieste, nutiesimo darbai“ sąlygų, patvirtintų Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2010-10-14 įsakymu Nr. A-991 (t.1, b. l. 96 -107), kuris, remiantis minėta VPĮ nuostata, iš esmės yra aprašomasis konkurso dokumentas.

55Iš Šiaulių miesto savivaldybės Viešųjų pirkimų komisijos 2011 m. sausio 18 d. posėdžio nutarimo (protokolas Nr. TVPP-21, t.1, b. l. 252-254) ir Pirkimų komisijos 2011 m. sausio 19 rašto Nr. S-171 (t.1, b.l. 256), kuriuo UAB „Snieginos transportas“ buvo informuotas apie sprendimą atmesti jo pasiūlymą, matyti, kad atsakovo sudaryta Viešųjų pirkimų komisija UAB „Snieginos transportas“ ir kitų dviejų jungtinės veiklos dalyvių pasiūlymą, pateiktą atsakovo paskelbtam supaprastintam atviram konkursui, atmetė, padariusi išvadą, kad UAB „Snieginos transportas“ pateiktas pasiūlymas neatitinka VPĮ 39 str. 2 dalies 2 punkto („Perkančioji organizacija pasiūlymą turi atmesti, jeigu: <...>; 2) pasiūlymas neatitinka pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų“) ir „Šiaulių miesto savivaldybės administracijos supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių“ 71.3 punkto („ 71. Perkančioji organizacija atmeta pasiūlymą, jeigu: „71.3. pasiūlymas neatitiko pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų“). Tik iš 2011 m. sausio 19 d. rašto Nr. S-171 motyvuojamosios dalies ir iš Viešųjų pirkimų komisijos 2011 m. sausio 18 d. posėdžio protokolo Nr. TVPP-21 turinio, kurio, beje, UAB „Snieginos transportas“ nebuvo gavęs, galima spręsti, kad pasiūlymas atmetamas kaip neatitinkantis „Supaprastinto atviro konkurso „Ž. S. gatvės, Šiaulių mieste, nutiesimo darbai“ sąlygų (t.1, b. l. 96 -107), IV skyriaus „Ūkio subjektų grupės dalyvavimas pirkimo procedūrose“ 16 - to punkto reikalavimo, kad „jungtinės veiklos sutartis turi numatyti solidarią visų šios sutarties šalių atsakomybę už prievolių su perkančiąjai organizacijai nevykdymą“. Tokią išvadą atsakovo Viešųjų pirkimų komisija padarė tuo pagrindu, kad tiekėjo UAB „Snieginos transportas“ su pasiūlymu pateiktos 2010 m. lapkričio 25 d. UAB „Snieginos transportas“, UAB „Biržų ranga“ ir Individualios įmonės (IĮ) „P. B. projektavimo biuras“ Jungtinės veiklos sutartyje numatyta, kad pagal bendras prievoles solidariai atsako tik du partneriai", t. y., nenumatyta, kad visi trys sutarties dalyviai ir jungtinės veiklos partneriai atsako solidariai.

56„Supaprastinto atviro konkurso „Ž. S. gatvės, Šiaulių mieste, nutiesimo darbai“ sąlygų (t.1, b. l. 96-107), IV skyriaus „Ūkio subjektų grupės dalyvavimas pirkimo procedūrose“ 16 - to punkte iš tiesų yra nurodyta, kad jeigu Konkurso pasiūlymą pateikia ūkio subjektų grupė, ji pateikia jungtinės veiklos sutartį arba tinkamai patvirtintą jos kopiją; jungtinės veiklos sutartyje turi būti nurodyti kiekvienos šios sutarties šalies įsipareigojimai vykdant bendrą pirkimo sutarties vertę; jungtinės veiklos sutartis turi numatyti solidarią visų šios sutarties šalių atsakomybę už prievolių su perkančiąjai organizacijai nevykdymą.

57Vertindamas Konkurso sąlygų 16 - to punkto nuostatą dėl solidariosios jungtinės veiklos dalyvių atsakomybės bei Jungtinės veiklos sutarties 5.1. punkto nuostatą („abu partneriai pagal bendras prievoles atsako solidariai“ (t.1, b. l. 26), atsakovas ir padarė išvadą, kad UAB „Snieginos transportas“ ir jo partnerių pasiūlymas neatitinka Konkurso sąlygų 16-to punkto reikalavimų.

58Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija 2008 m. gruodžio 23d. nutartyje civilinėje byloje Nr. 3K-3-583/2008 (panašioje pagal faktines aplinkybes į šią nagrinėjamą bylą) yra konstatavusi, kad pirmiausia reikėjo išsiaiškinti konkurso sąlygų reikalavimo – dėl jungtinės veiklos sutarties pagrindu veikiančių subjektų pareigų vykdymo atsakyti solidariai – prasmę ir tikslą, t. y. nustatyti, ar ši sąlyga yra viešojo pirkimo sutarties sudarymo ir vykdymo sąlyga, ar tik atitinkamas reikalavimas konkurso dalyviams. Nurodė, kad konkurso reikalavimai vertinami ir aiškinami ne tiekėjo sudarytos jungtinės veiklos sutarties, o Viešųjų pirkimų įstatymo prasme. Konstatavo, kad Viešųjų pirkimų įstatyme nustatytos kelios reikalavimų konkurso dalyviams rūšys: reikalavimai tiekėjo kvalifikacijai (ekonominis, techninis, profesinis pajėgumas, teisė verstis tam tikra veikla, tam tikri kokybės vadybos sistemos standartai ir pan.), negatyvaus pobūdžio reikalavimai, kurie riboja ar draudžia tiekėjų dalyvavimą konkurse (juridinių asmenų bankrotas, fizinių asmenų neišnykęs teistumas ir pan.), bei kiti reikalavimai. Reikalavimai, susiję su jungtinės veiklos sutartimi, priskirtini būtent šiems - kitiems reikalavimams. Pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 5 straipsnio 2 dalį kai pasiūlymą ar paraišką nori pateikti ūkio subjektų grupė, perkančioji organizacija iš šios grupės neturi teisės reikalauti, kad ji įgytų tam tikrą teisinę formą, tačiau perkančiajai organizacijai priėmus sprendimą su pasirinkta grupe sudaryti pirkimo sutartį, iš jos gali būti reikalaujama įgyti tam tikrą teisinę formą, jei tai yra būtina siekiant tinkamai įvykdyti pirkimo sutartį. Viešųjų pirkimų įstatymo 24 straipsnio 2 dalies 21 punkte nustatyta, kad pirkimo dokumentuose turi būti ir kiti viešųjų pirkimų tarnybos pagal šį įstatymą ir kitus teisės aktus nustatyti reikalavimai. Viešųjų pirkimų tarnybos prie Lietuvos Respublikos vyriausybės direktoriaus 2003 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1S-121 patvirtintų standartinių atviro konkurso sąlygų 4.1 punkte nustatyta, kad jungtinės veiklos sutartis turi numatyti solidariąją visų šios sutarties šalių atsakomybę už prievolių perkančiajai organizacijai nevykdymą. Tuo pačiu LR CK 6.975 straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad jeigu jungtinės veiklos sutartis susijusi su ūkine komercine partnerių veikla, visi partneriai pagal bendras prievoles atsako solidariai, nepaisant šių prievolių atsiradimo pagrindo. Pagal LR CK 6.6 straipsnio 3 dalį solidarioji jungtinės veiklos sutarties pagrindu veikiančių asmenų atsakomybė preziumuojama. Kasacinis teismas konstatavo, kad sutartiniai santykiai tarp jungtinės veiklos sutarties šalių yra reikšmingi tiek, kiek užtikrina antrąjį sutartinį santykį, kuris gali kilti ieškovui laimėjus konkursą tarp jungtinės veiklos sutarties pagrindu veikiančių partnerių ir perkančiosios organizacijos. Kol pagal jungtinės veiklos sutartį nevykdoma jokia ūkinė veikla, nėra pagrindo kilti sutartinei atsakomybei prieš kreditorių, tad sutartinė prievolė prieš perkančiąją organizaciją gali atsirasti tik laimėjus konkursą ir sudarius pirkimo-pardavimo sutartį. Jungtinės veiklos dalyviams teikiant pasiūlymą Konkursui, pareigų pasiskirstymas Jungtinės veiklos sutartyje išaiškinamas kaip nuostata, reguliuojanti partnerių vidaus santykius, o solidarioji jungtinės veiklos pagrindu veikiančių subjektų atsakomybė kreditoriaus atžvilgiu yra preziumuojama (CK 6.6 straipsnio 3 dalis) ir tai yra imperatyvi nuostata. Jungtinės veiklos sutartis, kurioje nenustatyta partnerių atsakomybė kreditorių atžvilgiu, vis tiek yra galiojanti bei privaloma šalims.

59Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus kolegija 2008 m. gruodžio 23 d. nutartyje civilinėje byloje Nr. 3K-3-583/2008 yra konstatavusi, kad Viešųjų pirkimų įstatyme ir kituose teisės aktuose nustatyti reikalavimai tiek perkančiajai organizacijai, tiek teikėjams yra nustatyti ne siekiant atlikti formalias procedūras tam, kad perkančiosios organizacijos ir tiekėjo veiksmai atitiktų teisės normas, o tam, jog šiomis procedūromis būtų įgyvendinti viešųjų pirkimų tikslai. Viešųjų pirkimų įstatyme nustatytos imperatyviosios nuostatos, reikalaujančios besąlygiško jų laikymosi, tik patvirtina tokį aiškinimą, nes viešųjų pirkimų procesas yra dinamiškas, preciziškai tiksliai nustatyti kiekvieną viešųjų pirkimų situacija sudėtinga, todėl šių imperatyvų laikymasis yra nukreiptas į tam tikrų tikslų pasiekimą, o pastarieji yra tokių imperatyvų taikymo matas. Viešųjų pirkimų principai yra tos imperatyviosios normos, kurių kontekste vertinama dauguma viešųjų pirkimų proceso elementų, taip pat kuriomis galima tiesiogiai remtis siekiant apginti tiekėjų pažeistas teises viešojo pirkimo srityje.

60Teismas sutinka su Viešųjų pirkimų komisijos pateikta išvada, kad UAB „Snieginos transportas“ pažeidimas dėl klaidos Jungtinės veiklos sutartyje nepriskirtinas prie esminių konkurso sąlygų neatitikimo ir neturėjo reikšmės atsakovo galimybei sudaryti viešojo pirkimo sutarties su tiekėju (t.2, b. l. 91-92). Taip pat sutinka su UAB „Snieginos transportas“, atstovaujančios bendraieškius UAB „Biržų ranga“ ir UAB „Vikeba (buvusi IĮ „P. B. projektavimo biuras) argumentais, kad atsakovas - perkančioji organizacija Šiaulių miesto savivaldybės administracija, formaliai įvertino pateiktą 2010 m. lapkričio 25 d. Jungtinės veiklos sutartį. Jau tai, kad sutartį sudarė trys juridiniai asmenys, o 5.1.-ame šios sutarties punkte buvo nurodyta, kad „abu partneriai pagal bendras prievoles atsako solidariai“ ir nenurodoma, kaip pagal prievoles atsako trečiasis jungtinės veiklos partneris, parodo aiškų rašymo apsirikimą. Be to, Sutarties 5.2. – ame punkte buvo nurodyta, kad „nuo jungtinės veiklos sutarties pabaigos momento jos dalyviai solidariai atsako tretiesiems asmenims pagal neįvykdytas bendras prievoles“, kas iš esmės patvirtina visų sutarties dalyvių solidariąją atsakomybę kaip tikrąją visų trijų sutarties dalyvių valią. Nors atsakovas teigė, kad Pirkimų komisija, Jungtinės veiklos sutartyje pastebėjusi šią galimą klaidą dėl dalyvių atsakomybės, suteikė ieškovui galimybę ją ištaisyti, ko UAB „Snieginos transportas“ net ir 2011-01-03 pateikdamas paaiškinimą, vis tiek neištaisė ir tinkamai nepaaiškino, tačiau teismas sutinka su ieškovo argumentais, kad tiekėjo UAB „Snieginos transportas“ 2011-01-03 Komisijai pateiktas raštas Nr. 1101 (t.1, b.l. 246), tebuvo Jungtinės veiklos sutarties paaiškinimas, nes 2010 m. gruodžio 29 d. Pirkimų komisijos rašte Nr. S-3324, siųstame UAB „Snieginos transportas“, buvo prašoma „nurodyti kiek ir kokie partneriai pagal pateiktą jungtinės veiklos sutartį atsako solidariai“ (t.1, b.l. 244). Taigi, iš esmės buvo prašoma paaiškinti tai, kas jau buvo parašyta Jungtinės veiklos sutartyje, o ne siekiama išsiaiškinti apskritai, kokia yra visų trijų jungtinės veiklos sutarties dalyvių, sudariusių minėtą sutartį, atsakomybė. Teismo manymu, toks Komisijos paklausimas jau pats savaime suklaidino ieškovą. Nors atsakovo atstovai teismo posėdyje teigė, kad UAB „Snieginos transportas“ ir vėliau, t.y. po 2011-01-03 pateikto paaiškinimo neskubėjo aiškinti ir taisyti, neva padaryto, rašymo apsirikimo, tačiau pati Pirkimų komisija, 2011 m. sausio 11 d. svarstydama klausimą „Dėl UAB „Snieginos transportas“ kvalifikacijos vertinimo“ (protokolas TVPP-13) ir jau turėdama UAB „Snieginos transportas“ 2011-01-03 paaiškinimą, kad solidarioji atsakomybė yra nustatyta tarp UAB „Snieginos transportas“ ir UAB „Biržų ranga“, realiai pripažino Individualią įmonę „P. B. projektavimo biuras“ kaip tinkamą jungtinės veiklos partnerį, nurodydama, kad Pasiūlyme nėra Individualios įmonės „P. B. projektavimo biuras“ kvalifikaciją pagrindžiančių dokumentų ir 2011-01-12 raštu Nr. S-95, adresuotu UAB „Snieginos transportas“, pareikalavo pateikti juos iki 2011-01-17, net neužsimindama apie Jungtinės veiklos sutarties neatitikimą Konkurso sąlygų 16 - to punkto nuostatai dėl solidariosios jungtinės veiklos dalyvių (tame tarpe IĮ „P. B. projektavimo biuras“) atsakomybės, tik nurodydama, kad nepateikus IĮ „P. B. projektavimo biuras“ kvalifikaciją pagrindžiančių dokumentų, pasiūlymas bus atmestas kaip neatitinkantis pirkimo dokumentuose nustatytų minimalių kvalifikacinių reikalavimų (t.1, b.l. 247, 248).

61Kaip matyti iš 2011-01-18 protokolo Nr. TVPP-21 (t.1, b.l. 252), įmonės „P. B. projektavimo biuras“ kvalifikaciją pagrindžiantys dokumentai Komisijai buvo pateikti laiku ir minėtame posėdyje tebuvo svarstomas klausimas, kad tiekėjų UAB „Snieginos transportas“ ir jos partnerių UAB „Biržų ranga“ bei IĮ „P. B. projektavimo biuras“ jungtinės veiklos sutartis neatitinka Konkurso sąlygose nurodytų reikalavimų, nes pagal pateiktą Jungtinės veiklos sutartį solidariai atsako tik du partneriai: UAB „Snieginos transportas“ ir UAB „Biržų ranga“. Beje, minėtame protokole nebuvo nurodyta net konkrečiai kurio Konkurso sąlygų punkto neatitinka tiekėjų pateikta Jungtinės veiklos sutartis.

62Remdamasis aukščiau išdėstytomis aplinkybėmis, teismas sprendžia, kad atsakovo Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Viešojo pirkimo komisija atmetė UAB „Snieginos transportas“ ir jo jungtinės veiklos partnerių pateiktą pasiūlymą atviram konkursui „Ž. S. gatvės, Šiaulių mieste, nutiesimo darbai“, pirkimo Nr. 28679, padariusi nepagrįstą išvadą, kad ieškovų pasiūlymas neatitinka konkurso dokumentų reikalavimų. Ši Pirkimų komisijos išvada prieštarauja byloje nustatytoms faktinėms aplinkybėms, padaryta netinkamai įvertinus paties atsakovo Konkurso dokumentus bei atsakovo pateiktą pasiūlymą, todėl sprendimas atmesti pasiūlymą pažeidžia Viešųjų pirkimų įstatymo nuostatas, nustatančias reikalavimą, kad perkančioji organizacija turi įvertinti pateiktus dalyvių pasiūlymus pagal pirkimo dokumentuose nustatytus vertinimo kriterijus ir tvarką, taip pat minėtame įstatyme įtvirtintus lygiateisiškumo ir abipusio pripažinimo principus (VPĮ 3 str. 1 d.), o tai yra imperatyvių teisės normų pažeidimas, sudarantis pagrindą pripažinti negaliojančiu atsakovo sprendimą, kuriuo buvo atmestas ieškovo pateiktas pasiūlymas Konkursui. Pripažinus šį atsakovo sprendimą prieštaraujančiu imperatyvioms teisės normoms, atitinkamai negali būti laikomas teisėtu ir atsakovo sprendimas, kuriuo, nepagrįstai atmetus ieškovų pasiūlymą, buvo nustatyta preliminari pasiūlymų eilė, kurioje Konkurso laimėtoju buvo pripažintas UAB „Limega“ pasiūlymas. Dėl tų pačių, šioje nutartyje išdėstytų priežasčių, pripažintinas negaliojančiu ir atsakovo sprendimas, kuriuo buvo atmesta UAB „Snieginos transportas“ pareikšta pretenzija dėl pasiūlymo atmetimo.

63Teismo posėdžio metu buvo nustatyta, kad sutartis su UAB „Limega“ nesudaryta, todėl ieškinio reikalavimas tenkintinas visa apimtimi.

64Dėl bylinėjimosi išlaidų

65Patenkinus bendraieškių: UAB „Snieginos transportas“, UAB „Biržų ranga“ ir UAB „Vikeba (buvusi Individuali įmonė „P. B. projektavimo biuras“) ieškinį, ieškovui UAB „Snieginos transportas“ iš atsakovo Šiaulių miesto savivaldybės administracijos priteistinos ieškovo turėtos bylinėjimosi išlaidos, kurias sudaro žyminis mokestis 135,- Lt (t. 1, b. l. 6), mokestis už dokumentų kopijavimą 17,75 Lt (t. 2, b. l. 45) ir advokato atstovavimo išlaidos 3000,- litų (t. 2, b. l. 137), kas sudaro 3152,75 litų. Atstovavimo išlaidos pripažintinos realiomis ir protingomis, nes buvo rašomas ieškinys, sprendžiami šalių ginčai dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, advokatė atstovavo keliuose teismo posėdžiuose (LR CPK 93 str. 1 d., 98 str. 1 d.).

66Ieškovo UAB „Snieginos transportas“ turėtos išlaidos antstoliui, susijusios su faktinių aplinkybių konstatavimu, nepriteistinos, nes į bylą pateiktos tik dvi PVM sąskaitos faktūros, t. y. reikalavimas apmokėti (t. 2, b. l. 138,139), tačiau nepateikti dokumentai, kad UAB „Snieginos transportas“ apmokėjo šias PVM sąskaitas faktūras, t. y., kad turėjo atitinkamas išlaidas.

67Iš atsakovo Šiaulių miesto savivaldybės administracijos priteistina Valstybei 57,35 Lt išlaidų (t. 1, b. l. 36), susijusių su procesinių dokumentų įteikimu (LR CPK 96 str. 2 d., 88 str. 1 d. 3 p.).

68Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259, 263, 265, 268-270 straipsniais, teismas

69n u s p r e n d ž i a :

70Ieškinį patenkinti.

71Pripažinti Šiaulių miesto savivaldybės supaprastinto atviro konkurso „Ž. S. gatvės, Šiaulių mieste, nutiesimo darbai“, pirkimo Nr. 28679, Viešojo pirkimo komisijos 2011 m. sausio 18 d. sprendimą, kuriuo atmestas ieškovo UAB „Snieginos transportas“ pasiūlymas konkursui, negaliojančiu.

72Pripažinti Šiaulių miesto savivaldybės supaprastinto atviro konkurso „Ž. S. gatvės, Šiaulių mieste, nutiesimo darbai“, pirkimo Nr. 28679, Viešojo pirkimo komisijos 2011 m. sausio 31 d. sprendimą, kuriuo atmesta ieškovo UAB „Snieginos transportas“ pretenzija dėl ieškovo pasiūlymo atmetimo, negaliojančiu.

73Pripažinti Šiaulių miesto savivaldybės supaprastinto atviro konkurso „Ž. S. gatvės, Šiaulių mieste, nutiesimo darbai“, pirkimo Nr. 28679, Viešojo pirkimo komisijos 2011 m. sausio 18 d. sprendimą, kuriuo ji nustatė preliminarią pasiūlymų eilę ir paskelbė nugalėtoju UAB „Limega“, negaliojančiu.

74Įpareigoti Šiaulių miesto savivaldybės supaprastinto atviro konkurso „Ž. S. gatvės, Šiaulių mieste, nutiesimo darbai“, pirkimo Nr. 28679, Viešojo pirkimo komisiją tęsti viešojo pirkimo procedūrą nuo pateiktų pasiūlymų vertinimo stadijos, laikantis pirkimo dokumentų ir teisės aktų reikalavimų bei priimti naują sprendimą dėl laimėjusio pasiūlymo.

75Priteisti iš atsakovo Šiaulių miesto savivaldybės administracijos (į. k. 188771865, buveinė –Vasario 16-osios g. 62, LT-76295 Šiauliai) ieškovui UAB „Snieginos transportas“ (į. k. 145642658, buveinė Plytinės g. 6A, Aleksandrijos kaimas, Šiaulių rajonas) 3152,75 Lt (tris tūkstančius vieną šimtą penkiasdešimt du litus 75 ct) bylinėjimosi išlaidų.

76Priteisti Valstybei iš atsakovo Šiaulių miesto savivaldybės administracijos 57,35 Lt (penkiasdešimt septynis litus 35 ct) išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu.

77Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas apeliacine tvarka Lietuvos apeliaciniam teismui per Šiaulių apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Šiaulių apygardos teismo civilinių bylų skyriaus teisėja Danutė... 2. sekretoriaujant Ingai Sidorenkienei, dalyvaujant bendraieškio UAB... 3. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą... 4. Bendraieškiai: UAB „Snieginos transportas“, UAB „Biržų ranga“ ir UAB... 5. 4. įpareigoti atsakovą Šiaulių miesto savivaldybės administraciją... 6. 5. iš atsakovo Šiaulių miesto savivaldybės administracijos bendraieškiui... 7. Nurodė, kad ieškovai UAB „Snieginos transportas", UAB „Biržų ranga",... 8. 2011-01-20 UAB „Snieginos transportas" gavo Šiaulių miesto savivaldybės... 9. 2011-01-19 raštu Nr. S-170 UAB „Snieginos transportas" buvo informuotas, jog... 10. UAB „Snieginos transportas" su perkančiosios organizacijos priimtu sprendimu... 11. Vadovaudamasi LR VPĮ 93 str. 2 dalimi bendraieškiai perkančiosios... 12. UAB “Snieginos transportas”, atstovaudamas kitus bendraieškius, mano, kad... 13. Teigia, kad perkančioji organizacija (atsakovas) iš esmės nesvarstė... 14. Bendraieškiai mano, kad dėl tokio formalaus sprendimo iš viešojo pirkimo... 15. Mano, kad perkančioji organizacija neteisingai ir nepagrįstai aiškino... 16. Atsakovas Šiaulių miesto savivaldybės administracija nepagrįstai,... 17. Atsiliepimu į ieškinį atsakovas Šiaulių miesto savivaldybės... 18. Konkurso sąlygų 16 punktas numatė, kad jei pirkimo procedūrose dalyvauja... 19. UAB „Snieginos transportas" pasiūlymą pateikė kartu su jungtinės veiklos... 20. LR VPĮ 39 straipsnio 2 dalies 2 punktas numato, kad perkančioji organizacija... 21. Į šią UAB „Snieginos transportas" pretenziją perkančioji organizacija... 22. Mano, kad jeigu pateiktas UAB „Snieginos transportas" pasiūlymas nebūtų... 23. Trečiasis asmuo UAB „Limega“ konkrečios nuomonės dėl ieškinio... 24. Viešųjų pirkimų tarnyba, byloje patraukta dalyvauti kaip valstybės... 25. Viešųjų pirkimų tarnyba atkreipė dėmesį, jog Civilinio kodekso 6.156... 26. Teismo posėdžio metu ieškovo UAB „Snieginos transportas", atstovaujantis... 27. Bendraieškiai UAB „Biržų ranga“ ir UAB „Vikeba“(buvusi IĮ „P. B.... 28. Atsakovo Šiaulių miesto savivaldybės administracijos atstovai Ž. R., A. A.... 29. Trečiojo asmens UAB „Limega“ atstovas direktorius V. V. buvo atvykęs į... 30. Viešųjų pirkimų tarnyba teismui pranešė, kad yra pateikusi išvadą... 31. Teismas byloje nustatė šias faktines konkurso vykdymo aplinkybes.... 32. „Ž. S. gatvės, Šiaulių mieste, nutiesimo darbai“ viešasis pirkimas... 33. „Šiaulių miesto savivaldybės administracijos supaprastintų viešųjų... 34. „Supaprastinto atviro konkurso „Ž. S. gatvės, Šiaulių mieste, nutiesimo... 35. Konkurso sąlygų IV dalies „Ūkio subjektų grupės dalyvavimas pirkimo... 36. Šiaulių miesto savivaldybės administracija 2010-10-22 leidinio „Valstybės... 37. UAB „Snieginos transportas“, jungtinės veiklos sutarties, sudarytos 2010... 38. Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Viešojo Ž. S.... 39. 2010 m. gruodžio 9 d. posėdyje (protokolas Nr. TVPP-444) Pirkimų komisija... 40. 2010 m. gruodžio 28 d. posėdyje (protokolas Nr. TVPP-464) Pirkimų komisija... 41. UAB „Snieginos transportas“ 2011 m. sausio 3 d. raštu Nr. 1101... 42. 2011 m. sausio 11 d. posėdyje (protokolas Nr. TVPP-13) Pirkimų komisija... 43. „UAB „Snieginos transportas“ iki 2011 m. sausio 17 d. (imtinai) turi... 44. 2011 m. sausio 18 d. posėdyje (protokolas Nr. TVPP-21) Pirkimų komisija... 45. Pirkimų komisija 2011 m. sausio 19 raštu Nr. S-171 „Pranešimas apie... 46. UAB „Snieginos transportas“ 2010 m. sausio 25 d. pateikė Atsakovui... 47. Pirkimų komisija 2011m. sausio 31 d. posėdyje (protokolas Nr. TVPP-41),... 48. UAB „Snieginos transportas“ ieškinys teisme gautas 2011 m. vasario 11d.,... 49. Ieškinys tenkintinas... 50. LR Viešųjų pirkimų įstatymo (VPĮ) 3 straipsnio, įtvirtinančio... 51. Taigi, iš šių įstatymo nuostatų matyti, kad viešuoju pirkimu siekiama... 52. Pagal formuojamą teismų praktiką Viešųjų pirkimų komisijos sprendimas... 53. Atsakovas – perkančioji organizacija Šiaulių miesto savivaldybės... 54. Iš bylos duomenų galima daryti išvadą, kad pagrindinis atsakovo - Šiaulių... 55. Iš Šiaulių miesto savivaldybės Viešųjų pirkimų komisijos 2011 m. sausio... 56. „Supaprastinto atviro konkurso „Ž. S. gatvės, Šiaulių mieste, nutiesimo... 57. Vertindamas Konkurso sąlygų 16 - to punkto nuostatą dėl solidariosios... 58. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija... 59. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus kolegija 2008 m.... 60. Teismas sutinka su Viešųjų pirkimų komisijos pateikta išvada, kad UAB... 61. Kaip matyti iš 2011-01-18 protokolo Nr. TVPP-21 (t.1, b.l. 252), įmonės... 62. Remdamasis aukščiau išdėstytomis aplinkybėmis, teismas sprendžia, kad... 63. Teismo posėdžio metu buvo nustatyta, kad sutartis su UAB „Limega“... 64. Dėl bylinėjimosi išlaidų... 65. Patenkinus bendraieškių: UAB „Snieginos transportas“, UAB „Biržų... 66. Ieškovo UAB „Snieginos transportas“ turėtos išlaidos antstoliui,... 67. Iš atsakovo Šiaulių miesto savivaldybės administracijos priteistina... 68. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259, 263, 265,... 69. n u s p r e n d ž i a :... 70. Ieškinį patenkinti.... 71. Pripažinti Šiaulių miesto savivaldybės supaprastinto atviro konkurso „Ž.... 72. Pripažinti Šiaulių miesto savivaldybės supaprastinto atviro konkurso „Ž.... 73. Pripažinti Šiaulių miesto savivaldybės supaprastinto atviro konkurso „Ž.... 74. Įpareigoti Šiaulių miesto savivaldybės supaprastinto atviro konkurso „Ž.... 75. Priteisti iš atsakovo Šiaulių miesto savivaldybės administracijos (į. k.... 76. Priteisti Valstybei iš atsakovo Šiaulių miesto savivaldybės administracijos... 77. Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas...