Byla 2A-1426-513/2012

1Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininkės teisėjos Irmos Čuchraj, kolegijos teisėjų Danguolės Martinavičienės ir Alvydo Žerlausko, rašytinio proceso apeliacine tvarka išnagrinėjusi ieškovo Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Klaipėdos regiono aplinkos apsaugos departamento apeliacinį skundą dėl Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2012 m. kovo 14 d. sprendimo civilinėje byloje pagal ieškovo Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Klaipėdos regiono aplinkos apsaugos departamento ieškinį atsakovei A. Venckienės individualiai įmonei, tretiesiems asmenims A. V., Neringos savivaldybei, Nacionalinei žemės tarnybai prie Žemės ūkio ministerijos, Kuršių Nerijos nacionalinio parko direkcijai, Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos dėl žalos atlyginimo,

Nustatė

2ieškovas prašė priteisti iš atsakovės 10 016,83 Lt žalos atlyginimo valstybei. Nurodė, jog Kuršių Nerijos nacionalinio parko teritorijoje, Juodkrantėje buvo neteisėtai pastatytas kilnojamasis namelis su įranga, priklausantis A. Venckienės individualiai įmonei. Nacionaliniame parke draudžiama statyti, laikyti ir naudoti vagonėlius ir kilnojamuosius objektus/įrenginius, išskyrus Statybos įstatyme, kituose teisės aktuose numatytus atvejus ir teisės aktų nustatyta tvarka masiniams renginiams naudojamus laikinus statinius, objektus ir įrenginius. Namelis buvo pastatytas valstybiniame žemės sklype. Ieškovas, aplinkos ministro pavedimu, ėmėsi visų būtinų priemonių, kad neteisėtai pastatytas namelis valstybinės žemės sklype nedelsiant būtų pašalintas, jo išgabenimas ir saugojimas valstybei kainavo 10 016,83 Lt, šia suma padaryta žala ir valstybė patyrė nuostolius. Atsakovė padarytos žalos valstybei geranoriškai neatlygino

3Klaipėdos miesto apylinkės teismas 2012-03-14 sprendimu ieškinį atmetė. Nurodė, kad atsižvelgiant į tai, kad atsakovei buvo išduotas leidimas vykdyti statybos darbus – pastato, esančio Miško g. 11, Juodkrantė, rekonstrukciją, atsakovė turėjo teisę Miško g. 11, Juodkrantė, pastatyti (įrengti) rekonstrukcijos darbams reikalingas buities, sanitarinės ir higienos patalpas (Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. sausio 15 d. įsakymu Nr.A1-22/D1-34 patvirtintų Darboviečių įrengimo statybvietėse nuostatų 4 priedo Būtiniausių darbuotojų saugos ir sveikatos apsaugos reikalavimų 17 p.). Teismas atsižvelgęs į tai, kad ieškovas nepateikė įrodymų, jog atsakovei priklausantis namelis Torino 34 negalėjo būti naudojamas kaip buities, sanitarinės ir higienos patalpos, padarė išvadą, kad atsakovė Miško g.11, Juodkrantė, atlikdama pastato rekonstrukcijos darbus pagal išduotą leidimą galėjo pastatyti kilnojamąjį namelį Torino 34. Nuo 2009-02-20 įsigaliojus Kuršių Nerijos nacionalinio parko apsaugos reglamento 321 straipsnio naujai redakcijai, tam buvo reikalingas jau žemės valdytojo sutikimas. Teismas pažymėjo, kad esant ginčui tarp ieškovo ir atsakovės dėl ginčo namelio iškeldinimo iš ginčo teritorijos, ieškovas, vykdydamas gautą pavedimą iš Lietuvos Respublikos aplinkos ministro, atlikti tyrimą dėl Miško g. 11, Juodkrantė stovinčio namelio teisėtumo ir nustatęs pažeidimą (atsakovės neteisėtus veiksmus) turėjo pasinaudoti CK 1.138 straipsnyje nustatytais būdais apginti pažeistą teisę, tačiau šių veiksmų neatliko. Ieškovo atlikti veiksmai, dėl kurių susidarė ieškovo išlaidos ir kurias jis prašo priteisti iš atsakovės, atlikti ne įstatymų nustatyta tvarka, juos negalima įvardinti teisėtais, todėl ieškovo turėtos išlaidos net ir nustačius atsakovės veiksmų neteisėtumą ieškinyje nurodytais pagrindais ir motyvais negali būti priteistos iš atsakovės, nes iš neteisėtų veiksmų negali atsirasti teisė.

4Apeliaciniu skundu ieškovas Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Klaipėdos regiono aplinkos apsaugos departamentas prašo panaikinti Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2012-03-14 sprendimą ir priimti naują sprendimą – ieškinį tenkinti. Nurodo, kad teismas netinkamai vertino CK 6.623 str., Aplinkos apsaugos įstatymo, aplinkos apsaugos valstybės kontrolės įstatymo, Kuršių nerijos nacionalinio parko apsaugos reglamento nuostatas. Teismas neatsižvelgė į faktą, kad statybos leidimas atsakovei buvo pratęstas po leidime nurodytos galiojimo datos ir kad apie statybos leidimo pratęsimą nebuvo pranešta tai kontroliuojančiai Klaipėdos apskrities viršininko administracijos Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros departamento Statybos valstybinės priežiūros skyriui. Akivaizdu, kad atsakovei priklausantis namelis Torino 34 valstybinėje žemėje stovėjo neteisėtai. Be to dėl kilnojamojo namelio laikymo nebuvo gautas Neringos savivaldybės administracijos leidimas, o pagal galiojančius teisės aktus, kilnojamieji nameliai – vagonėliai yra draudžiami laikyti valstybinėje žemėje, šiuo atveju – Kuršių nerijos nacionalinio parko teritorijoje. Atsakovei buvo išsiųstas reikalavimas nusikelti vagonėlį, tačiau teismas neatsižvelgė į tai, kad jokiuose galiojančiuose teisės aktuose nėra numatytas kokiu būdu turi būti išsiųstas minėtas reikalavimas, taip pat nėra numatytas reikalavimo įteikiamas asmeniškai. Atsakovė pažeidė Kuršių nerijos nacionalinio parko apsaugos reglamento 321 punktą, kuriame nustatyta, kad nacionaliniame parke draudžiama statyti, laikyti ir naudoti vagonėlius ir kilnojamuosius objektus. Apeliantas teigia, kad nepagrįsti teismo teiginiai apie tai, jog ieškovo atlikti veiksmai dėl kurių susidarė ieškovo išlaidos atlikti ne įstatymo nustatyta tvarka. Pagal Kuršių nerijos nacionalinio parko nuostatų 6.7 punktą vienas iš nacionalinio parko steigimo tikslų yra iškelti iš Kuršių nerijos nacionalinio parko objektus, teršiančius aplinką ar nesusijusius su nacionalinio parko steigimo tikslais ir gyventojų interesais. Vienas iš objektų, kuris niekai nėra susijęs su parko steigimo tikslais yra minėtas atsakovei priklausantis kilnojamasis namelis. Ieškovas vykdydamas įstatymų pavestas jam funkcijas, veikė įstatymų nustatyta tvarka, tuo tarpu atsakovė, žinodama, jog namelio pastatymas valstybinės žemės sklype yra draudžiamas, piktybiškai vengė vykdyti reikalavimą pašalinti jai priklausantį namelį iš valstybinės žemės sklypo.

5Apeliacinis skundas netenkintinas.

6Byloje nustatyta, jog 1999-06-21 tarp Neringos miesto žemėtvarkos skyriaus ir trečiojo asmens Alantos Venckienės buvo pasirašyta valstybinės žemės nuomos ne žemės ūkio veiklai sutartis, kuria trečiajam asmeniui iki 2098-06-21 buvo išnuomotas 0,2209 ha žemės sklypas, esantis Miško g. 11, Juodkrantė. 2007-11-20 susitarimu dėl 1999-06-21 valstybinės žemės nuomos sutarties pakeitimo, pasirašytu tarp Klaipėdos apskrities viršininko ir A. Venckienės individualios įmonės, Miško g.11, Neringa esantis žemės sklypas buvo išnuomotas A. Venckienės individualiai įmonei iki 2016-12-25. 2002-02-04 A. Venskienės individualiai įmonei buvo išduotas statybos leidimas rekonstruoti pastatą Miško g. 11, Juodkrantė iki 2004-02-04, pratęstas iki 2014-02-04. 2008-02-14 raštu Klaipėdos apskrities viršininko administracija kreipėsi į atsakovę dėl mobilaus vagonėlio pašalinimo iš Kuršių Nerijos nacionalinio parko per 3 mėnesius. Įrodymų, patvirtinančių, kad šis raštas buvo įteiktas atsakovei, nėra. 2009-02-04 Lietuvos Respublikos aplinkos ministras pavedimu Nr.(3-4)-D8-1030 pavedė Klaipėdos regiono aplinkos apsaugos departamento direktorių imtis visų būtinų priemonių, kad neteisėtai pastatyti nameliai – vagonėliai valstybinės žemės sklype Miško g.11, Juodkrantė, nedelsiant būtų pašalinti. Ieškovas viešo konkurso mažos vertės pirkimų tiekėjų apklausos būdu, tinkamiausiu dviejų mobiliųjų namelių nukėlimo paslaugos tiekėju pripažino UAB „Autorola“ bei namelių saugojimo paslaugos tiekėju pripažino A. V. prekybos įmonę. Dviejų namelių, tarp kurių ir atsakovei priklausančio namelio išgabenimo darbus

72009-02-06 atliko UAB „Autorola“ pagal 2009-02-05 Paslaugų teikimo sutartį, atliktų darbų suma – 13 250,65 Lt. Pagal 2009-02-05 paslaugų teikimo sutartį, priedą Nr.1 prie 2009-02-05 sutarties antstolis atliko atsakovei priklausančio namelio iškeldinimo nuvežimo bei atvežimo į saugojimo aikštelę bei perdavimo saugoti turto saugotojui A. V. PĮ, faktinių aplinkybių konstatavimą, už paslaugas ieškovas įsipareigojo sumokėti po 833 Lt, paslaugų atlikimą patvirtina faktinių aplinkybių konstatavimo protokolai. Iš pateikto 2009-12-29 mokėjimo nurodymo Nr. 1163 matyti, jog ieškovas už faktinių aplinkybių konstatavimą sumokėjo 2 499 Lt. 2009-02-05 tarp ieškovo ir A. V. individualios įmonės buvo pasirašyta paslaugų teikimo sutartis dėl dviejų mobiliųjų namelių saugojimo, buvo apmokėtos 2009-03-31 sąskaitomis faktūromis. 2009-05-18 atsakovei buvo gražintas mobilus namelis TORINO 34. 2009-02-18 ir 2009-05-18 raštais ieškovas kreipėsi į atsakovę dėl mobilaus kilnojamojo namelio ir pretenzijos dėl 8 678,83 Lt žalos atlyginimo.

82010-12-10 Klaipėdos miesto apylinkės prokuratūroje buvo nutrauktas ikiteisminis tyrimas pagal BK 294 straipsnio 1 dalies (savavaldžiavimas) dėl neteisėto priekabinio namelio TORINO nuvežimo iš Miško g.11, Juodkrantė.

9Remiantis bylos duomenimis nustatyta, jog ieškovas kreipėsi į teismą prašydamas priteisti iš atsakovės 10 016,83 Lt žalos atlyginimo. Tokį savo reikalavimą grindė tuo, jog žalą patyrė dėl neteisėtai pastatyto namelio – vagonėlio išgabenimo iš valstybinės žemės sklypo, esančio Miško g. 11, Juodkrantė. Pirmosios instancijos teismas atmetė ieškovo ieškinį konstatuodamas, jog ieškovo atlikti veiksmai, dėl kurių susidarė išlaidos, atlikti ne įstatymų nustatyta tvarka.

10Pirmosios instancijos teismas sprendė, kad atsakovei buvo išduotas leidimas Nr. 04, vykdyti statybos darbus – pastato, esančio Miško g.11, Juodkrantė, rekonstrukciją, atsakovė turėjo teisę Miško g.11, Juodkrantė, pastatyti (įrengti) rekonstrukcijos darbams reikalingas buities, sanitarinės ir higienos patalpas. Teismas konstatavo, kad ieškovas nepateikė įrodymų, kad atsakovei priklausantis namelis Torino 34 negalėjo būti naudojamas kaip buities, sanitarinės ir higienos patalpos. Pagal bendrąją įrodinėjimo naštos paskirstymo taisyklę dalyvaujantys civiliniame teisiniame ginče asmenys turi įstatyminę pareigą įrodyti aplinkybes, kuriomis remiasi kaip savo reikalavimų ar atsikirtimų pagrindu (CPK 178 straipsnis). Įrodinėjimo tikslas, kurio turi siekti civilinės bylos dalyviai ir bylą nagrinėjantis teismas – teismo įsitikinimas, kad tam tikros aplinkybės, susijusios su ginčo dalyku, egzistuoja arba neegzistuoja (CPK 176 straipsnio 1 dalis). Teismas turi vertinti įrodymus pagal vidinį savo įsitikinimą, pagrįstą visapusišku ir objektyviu įrodinėjamų aplinkybių išnagrinėjimu, pagal įstatymą, neteikiant išankstinės galios jokiems įrodymams, išskyrus įstatymo pripažintus turinčiais didesnę įrodomąją reikšmę (CPK 185 straipsnis).

11Apeliacinės instancijos teisėjų kolegija sutinka su pirmosios instancijos teismo išvadomis bei atkreipia dėmesį, kad nors byloje nustatyta, kad atsakovė nevykdė duotų privalomų nurodymų pašalinti iš Kuršių nerijos nacionalinio parko teritorijos atsakovei priklausantį namelį, tačiau pažymėtina, kad ieškovui teisės aktais tik pavesta užtikrinti teisėtumą ir teisėtvarką aplinkos apsaugos srityje ir vykdyti aplinkos apsaugos valstybinę kontrolę, kontroliuoti, ar fiziniai ir juridiniai asmenys vykdo aplinkos apsaugą reglamentuojančiuose įstatymuose ir kituose teisės aktuose nustatytus reikalavimus. Byloje nenustatyta, kad ieškovui buvo suteikti įgaliojimai imtis veiksmų pačiam iškelti savavališkai pastatytą namelį – vagonėlį, esantį Miško g.11, Juodkrantė. Kaip matyti iš bylos duomenų, ieškovas tokių veiksmų – namelio išvežimo – ėmėsi vadovaudamasis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009-02-04 pavedimu Nr. (3-4)-D8-1030 „Dėl aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės vykdymo Kuršių nerijos nacionaliniame parke“. Iš 2009-02-04 ministro pavedimo matyti, kad Klaipėdos regiono aplinkos apsaugos departamento direktoriui buvo pavesta imtis visų būtinų priemonių, kad neteisėtai pastatytas namelis – vagonėlis valstybė žemės sklype, adresu Miško g.11, Juodkrantė, nedelsiant būtų pašalintas (t. 1, b. l. 5). Teisėjų kolegija sprendžia, kad šis ministro pavedimas nereiškia, jog departamentas namelio – vagonėlio iškeldinimą turėjo atlikti nesilaikydamas įstatymo nustatytos tvarkos. Atkreiptinas dėmesys į tai, kad Klaipėdos apskrities viršininko administracijos Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros departamento Statybos valstybinės priežiūros skyrius 2008-02-14 raštu trečiajam asmeniui nurodė per 3 mėnesius pašalinti esamus pažeidimus – išgabenti vagonėlį už Kuršių Nerijos nacionalinio parko ribų, priešingu atveju gresia administracinė atsakomybė. Šis raštas patvirtina, kad atsakovė nebuvo įspėta, kad namelis – vagonėlis, adresu Miško g.11, Juodkrantė, bus išgabentas, nėra duomenų, jog atsakovė buvo bausta administracine tvarka, taip pat nėra duomenų, kad šis 2008-02-14 raginimas buvo įteiktas atsakovei. Pažymėtina, jog Civilines teises įstatymų nustatyta tvarka gina teismas, kiekvienas suinteresuotas asmuo turi teisę įstatymų nustatyta tvarka kreiptis į teismą, kad būtų apginta pažeista ar ginčijama jo teisė arba įstatymų saugomas interesas (CPK 5 straipsnio 1 dalis, CK 1.138 straipsnis). Savininkas savo teises gali ginti reikalaudamas pašalinti bet kuriuos jo teisės pažeidimus, nors ir nesusijusius su valdymo netekimu (CK 4.98 straipsnis), taip pat ir kitais CK reglamentuotais savininko teisių gynimo būdais. Kai savininkas siekia pašalinti nuosavybės teisės pažeidimą, nesusijusį su valdymo netekimu, pareiškia negatorinį ieškinį. Šiuo atveju iš nagrinėjamos bylos duomenų nustatyta, jog ieškovas įstatymo nustatyta tvarka nesiėmė priemonių pašalinti nuosavybės teisės pažeidimą, todėl apeliacinės instancijos teisėjų kolegija sutinka su pirmosios instancijos teismo išvadomis, jog negali būti priteisiamos išlaidos, kilusios iš neteisėtų veiksmų (CK 1.138 straipsnis CPK 5 straipsnio 1 dalis, 185 straipsnis).

12Atsižvelgiant į minėtas aplinkybes, konstatuotina, kad pirmosios instancijos teismas tinkamai aiškino materialinės ir procesinės teisės normas, priėmė teisėtą ir pagrįstą sprendimą ir jį naikinti arba keisti apeliacinio skundo motyvais nėra teisinio pagrindo (CPK 326 straipsnio 1 dalies 1 punktas).

13Vadovaudamasi CPK 324–331 straipsniais, teisėjų kolegija

Nutarė

14Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2012 m. kovo 14 d. sprendimą palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai