Byla B2-2245-614/2020
Dėl įmonės pabaigos

1Vilniaus apygardos teismo teisėja Eglė Surgailienė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės (toliau BUAB) „G P. T.“ bankroto administratorės uždarosios akcinės bendrovės „Admivita“ prašymą priimti sprendimą dėl įmonės pabaigos,

Nustatė

2Vilniaus apygardos teismo 2014 m. rugsėjo 29 nutartimi UAB „G P. T.“ iškelta bankroto byla, Lietuvos apeliacinio teismo 2014 m. gruodžio 11 d. nutartimi administratore paskirta UAB „Admivita“, nutartis dėl bankroto bylos iškėlimo įsiteisėjo 2014 m. gruodžio 11 d.

32015 m. kovo 9 d. teismo nutartimi patvirtintas atsakovės UAB „G P. T.“ kreditorių ir jų finansinių reikalavimų sąrašas, kuris paskutinį kartą buvo patikslintas 2015 m. gruodžio 16 d.

42015 m. kovo 19 d. teismo nutartimi patvirtinta administravimo išlaidų sąmata iki pirmojo kreditorių susirinkimo.

52016 m. sausio 4 d. teismo nutartimi įmonė pripažinta bankrutavusia ir likviduojama dėl bankroto.

6Nemokumo administratorė prašo priimti sprendimą dėl įmonės pabaigos. Nurodė, kad atliktos visos įmonės bankroto procedūros, įmonė neturi jokio turto / piniginių lėšų skirtų kreditorių finansiniams reikalavimams tenkinti

7Prašymas tenkintinas.

8Nuo 2020 m. sausio 1 d. įsigaliojo Lietuvos Respublikos juridinių asmenų nemokumo įstatymas (toliau – JANĮ). Šio įstatymo 152, 155 straipsniuose nurodyta, kad iki 2019 m. gruodžio 31 d. pradėtiems juridinių asmenų nemokumo procesams šio įstatymo nuostatos taikomos toms asmenų teisėms ir pareigoms, kurios atsiranda arba yra įgyvendinamos jam įsigaliojus, taip pat toms nemokumo procedūroms, kurios pradedamos šiam įstatymui įsigaliojus, išskyrus šio įstatymo nuostatas, reguliuojančias: 1) atlygį nemokumo administratoriui; 2) kreditorių reikalavimų tenkinimo eilę ir tvarką; 3) reikalavimus restruktūrizavimo plano turiniui ir įgyvendinimo trukmei; 4) kreditorių balsavimą dėl restruktūrizavimo plano; 5) nemokumo administratoriaus skyrimą bankroto byloje. Sprendimas dėl įmonės pabaigos nenumatytas kaip išimtis, kuriai spręsti reikėtų taikyti iki 2019 m. gruodžio 31 d. galiojusias Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo nuostatas, todėl klausimui dėl įmonės pabaigos spręsti taikomos JANĮ nuostatos.

9JANĮ 100 straipsnio 1 dalyje nurodyta, kad sprendimą dėl juridinio asmens pabaigos priima teismas. Nemokumo administratorius ne vėliau kaip per 30 dienų nuo galutinės bankroto ataskaitos patvirtinimo dienos kreipiasi į teismą su prašymu priimti sprendimą dėl juridinio asmens pabaigos (JANĮ 100 straipsnio 2 dalis). Teismas, gavęs iš bankrutavusios įmonės bankroto administratoriaus dokumentus, gali priimti sprendimą dėl įmonės pabaigos tuo atveju, kada nelieka abejonių, jog visi įstatyme numatyti būtinieji bankroto proceso darbai atlikti ir bankroto procedūros baigtos tinkamai, išnaudotos visos galimybės kuo geriau patenkinti bankrutavusios įmonės kreditorių finansinius reikalavimus (Lietuvos apeliacinio teismo 2014 m. spalio 23 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-924/2014, kt.).

10Patikrinus nemokumo administratorės pateiktus duomenis, darytina išvada, kad įmonė turto ar lėšų, iš kurių būtų galima tenkinti kreditorių reikalavimus, neturi; informacinės teismų sistemos „Liteko“ duomenimis nustatyta, kad bylų, kurios kliudytų užbaigti įmonės veiklą, šalies teismuose nėra nagrinėjama. Bankrutavusios BUAB „G P. T.“ 2020 m. gegužės 28 d. Likvidavimo balanso duomenimis, nepatenkintų kreditorinių reikalavimų suma sprendimo dėl veiklos pabaigos priėmimo dienos duomenimis sudaro 2 692 838 Eur. Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos Vilniaus valdybos 2020 m. birželio 11 d. pažyma Nr.(18.1)-AD5-8961 patvirtina, kad bankrutavusioje įmonėje nėra sukauptos atliekos, užterštas dirvožemis ar gruntas, už aplinkos teršimą bausta nebuvo, kitų neįvykdytų aplinkosauginių įsipareigojimų neturi. Kadangi reikalavimai, numatyti JANĮ 100 straipsnyje, yra įvykdyti, priimamas sprendimas dėl bankrutavusios bei likviduojamos dėl bankroto UAB „G P. T.“ pabaigos.

11JANĮ 100 straipsnio 5 dalyje įtvirtinta, kad pranešimams apie juridinio asmens pabaigą mutatis mutandis taikomos šio įstatymo 27 straipsnio nuostatos. JANĮ 101 straipsnyje įtvirtinta, kad nemokumo administratorius ne vėliau kaip per 14 dienų nuo teismo sprendimo dėl juridinio asmens pabaigos įsiteisėjimo dienos kreipiasi į Juridinių asmenų registro tvarkytoją jo veiklą reglamentuojančių teisės aktų nustatyta tvarka dėl juridinio asmens išregistravimo. Atsižvelgiant į tai, nemokumo administratorius įpareigotinas atlikti šiuos JANĮ įtvirtintus veiksmus.

12Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos juridinių asmenų nemokumo įstatymo 100 straipsniu, Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 290-291 straipsniais,

Nutarė

13prašymą tenkinti.

14Pripažinti bankrutavusios ir likviduojamos dėl bankroto UAB „G P. T.“, juridinio asmens kodas 303013988, veiklą pasibaigusia ir išregistruoti ją iš Juridinių asmenų registro.

15Priimtą sprendimą išsiųsti Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybai prie Finansų ministerijos bei nemokumo administratorei.

16Įsiteisėjusį sprendimą išsiųsti Juridinių asmenų registro tvarkytojui, Garantinio fondo administratoriui – Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Alytaus skyriui, Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybai prie Finansų ministerijos.

17Įpareigoti nemokumo administratorių per 3 dienas nuo sprendimo kopijos gavimo dienos, informuoti kreditorius apie priimtą teismo sprendimą, pateikiant teismui tai patvirtinančius įrodymus.

18Sprendimas per trisdešimt dienų nuo sprendimo priėmimo dienos apeliaciniu skundu gali būti skundžiamas Lietuvos apeliaciniam teismui, apeliacinį skundą paduodant per Vilniaus apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai