Byla e2S-1025-259/2015
Dėl žalos atlyginimo

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Arvydas Žibas, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjęs atsakovo A. N. atskirąjį skundą dėl Kauno apylinkės teismo 2015 m. sausio 21 d. nutarties, kuria pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės civilinėje byloje Nr. e2-4428-638/2015 pagal ieškovės restruktūrizuojamos žemės ūkio bendrovės „Agrowill Lankesa“ ieškinį atsakovui A. N. dėl žalos atlyginimo,

Nustatė

2I. Ginčo esmė

3Ieškovė RŽŪB Agrowill Lankesa pareikštu ieškiniu prašė priteisti iš atsakovo A. N. 32 481,43 Eur nuostoliams atlyginti bei 5 proc. metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki visiško teismo sprendimo įvykdymo. Siekiant užtikrinti reikalavimų įvykdymą, ieškovė prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones - areštuoti atsakovo nuosavybės teise priklausantį kilnojamąjį ir nekilnojamąjį turtą, uždraudžiant šiuo turtu disponuoti, turto nesant ar jo nepakankant, areštuoti turtines teises ir pinigines lėšas, esančias atsakovo vardu atidarytose sąskaitose bankuose ir kitose kredito įstaigose, bendrai ieškinio sumai. Nurodė, kad ieškinio suma fiziniam asmeniui yra didelė. Toks skolos dydis savaime didina sprendimo neįvykdymo riziką. Atsakovas gali be jokių suvaržymų perleisti jam nuosavybės teise priklausantį kilnojamąjį ir/ar nekilnojamąjį turtą ir/ar pinigines lėšas tretiesiems asmenims, dėl ko neliktų sprendimo įvykdymui įgyvendinti reikalingo atsakovo turto ir teismo sprendimo įvykdymas šioje byloje taptų neįmanomas. Ieškovė taip pat nurodė, kad teismui pritaikius laikinąsias apsaugos priemones bus tinkamai įgyvendintos civilinio proceso normos ir užtikrintas šalių pusiausvyros principas.

4II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

5Kauno apylinkės teismas 2015 m. sausio 21 d. nutartimi ieškovės prašymą patenkino ir ieškinio reikalavimų užtikrinimui taikė laikinąsias apsaugos priemones - areštavo atsakovui A. N. priklausančius kilnojamuosius ir nekilnojamuosius daiktus ir pinigines lėšas, esančias bankuose ir kitose kredito įstaigose ar pas trečiuosius asmenis, taip pat turtines teises 32 481,43 Eur sumai, uždraudžiant juo disponuoti (perleisti kitiems asmenims, įkeisti ar kitaip suvaržyti teises į jį). Piniginių lėšų areštą teismas nutarė taikyti esant nepakankamai kito turto. Areštavus pinigines lėšas, teismas leido atsakovui naudotis Vyriausybės nustatyto vieno minimalaus mėnesinio atlyginimo suma, taip pat leido areštuotomis piniginėmis lėšomis atsiskaityti su ieškove. Teismas pažymėjo, kad taikant laikinąsias apsaugos priemones, ieškovo (kreditoriaus) pareikštų reikalavimų pagrįstumas nėra nagrinėjamas. Teismas, vertindamas tai, kad atsakovas yra fizinis asmuo ir atsižvelgdamas į tai, kad byloje pareikštas reikalavimas yra turtinio pobūdžio, jo suma – 32481,43 Eur – yra ženkli, o tai, teismo vertinimu, remiantis formuojama teismų praktika laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimu laikytina pakankama aplinkybe šių priemonių taikymui, nes sukelia galimo teismo sprendimo neįvykdymo riziką, sprendė, kad ieškovės prašymas pagrįstas, todėl civilinėje byloje taikė laikinąsias apsaugos priemones - areštą atsakovui priklausančiam turtui bei piniginėms lėšoms, pareikšto reikalavimo sumai (CPK 145 str. 1 d. 1 p. ir 3 p.).

6III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai

7Atskiruoju skundu atsakovas prašo Kauno apylinkės teismo 2015 m. sausio 21 d. nutartį panaikinti ir klausimą išspręsti iš esmės – ieškovės prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atmesti. Nurodo šiuos argumentus:

81. Ieškovės ieškinys yra nepagrįstas, o teismas, spręsdamas klausimą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, privalėjo įsitikinti ieškinio prima facie pagrįstumu, kas šiuo atveju nebuvo padaryta. Kadangi pareikštas ieškinys turi būti atmestas, tai ir taikytos laikinosios apsaugos priemonės turi būti panaikintos.

92. Apelianto nuomone, teismo pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės yra ne tik nepagrįstos, tačiau ir prieštaraujančios laikinųjų apsaugos priemonių taikymui galiojantiems proporcingumo ir ekonomiškumo principams. Šiuo atveju teismas areštavo atsakovui priklausantį turtą bei pinigines lėšas, pareikšto reikalavimo sumai (CPK 145 str. 1 d. 1 p. ir 3 p.), nors atsakovui nuosavybės teise priklauso net 13 nekilnojamojo turto objektų. Todėl akivaizdu, kad nekilnojamojo turto areštas būtų kur kas mažiau suvaržęs atsakovo teises, kadangi areštavus jo pinigines lėšas ir uždraudus jomis disponuoti, atsakovui kyla sunkumų ne tik pasirūpinti tinkamu atstovavimu civilinėje byloje, tačiau ir pasirūpinti savimi.

10Atsiliepimu į atskirąjį skundą ieškovė prašo Kauno apylinkės teismo 2015 m. sausio 21 d. nutartį palikti nepakeistą. Nurodo šiuos argumentus:

111. Ieškovė ieškinyje nurodė faktines aplinkybes, teisinius argumentus bei juos pagrindžiančius dokumentus, kurie, jos manymu, patvirtina ieškinio reikalavimo pagrįstumą, o teismas preliminariai įvertino ieškinio pagrįstumą procesine teisine prasme ir jam nekilo abejonių dėl to, kad ieškovei palankaus teismo sprendimo tikimybė egzistuoja. Todėl šioje stadijoje konstatuoti, kad ieškovės ieškinys nėra net tikėtinai pagrįstas, nėra pagrindo.

122. Teismas, remdamasis CPK 147 straipsnio 6 dalyje įvirtinta norma ir pritaikęs laikinąsias apsaugos priemones, priėmė teisėtą ir pagrįstą nutartį, o atsakovui pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės atitinka proporcingumo ir ekonomiškumo reikalavimus, yra pritaikytos siekiant užtikrinti ieškovei, palankaus teismo sprendimo įvykdymą, susijusios su pareikštais reikalavimais. Nepaisant to, kad atsakovui nuosavybės teise priklauso 11 nekilnojamojo turto objektų (pagal 2015 m. sausio 30 d. turto aprašą), antstolis pagrįstai areštavo ir atsakovui priklausančias lėšas banko sąskaitose, kadangi atsakovo turimo nekilnojamojo turto vertė yra labai maža, todėl piniginių lėšų areštas yra pagrįstas ir proporcingas ieškovės reikalavimų užtikrinimui.

13IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

14Apeliacijos objektą sudaro pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria taikytos laikinosios apsaugos priemonės, teisėtumo ir pagrįstumo patikrinimas.

15Vadovaujantis CPK 144 straipsnio 1 dalimi, teismas dalyvaujančių byloje asmenų ar kitų suinteresuotų asmenų prašymu gali imtis laikinųjų apsaugos priemonių, jeigu šie asmenys tikėtinai pagrindžia savo ieškinio reikalavimą ir nesiėmus šių priemonių teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti ar pasidaryti nebeįmanomas. Laikinųjų apsaugos priemonių taikymu siekiama garantuoti teismo priimto galimo ieškovui palankaus sprendimo realų ir tinkamą įvykdymą, todėl tokių priemonių taikymo pagrindas gali būti tik pagrįstos prielaidos, kad nesiėmus šių priemonių, būsimo galimo ieškovui palankaus teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas . Teismas, spręsdamas procesinį laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimą, visų pirma, turi preliminariai (lot. „prima facie“) įvertinti pareikštus reikalavimus ir pateiktus įrodymus. Tokio vertinimo tikslas – teismo įsitikinimas, ar išnagrinėjus bylą iš esmės, galėtų būti priimtas ieškovui palankus teismo sprendimas. Jeigu preliminariai įvertinęs pareikštus turtinius reikalavimus ir pateiktus juos pagrindžiančius įrodymus teismas susidaro nuomonę, kad yra pagrįstų abejonių, jog ieškovui palankus teismo sprendimas galės būti priimtas, laikinųjų apsaugos priemonių – turto arešto taikymas atsakovo atžvilgiu negalimas. Tuo tarpu, jeigu preliminarus bylos duomenų vertinimas leidžia manyti, jog ieškovui palankus sprendimas galėtų būti priimtas, turėtų būti sprendžiama, ar egzistuoja kitos sąlygos, būtinos laikinųjų apsaugos priemonių taikymui. Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad gali būti taikomos tik su pareikštais ieškinio reikalavimais susijusios laikinosios apsaugos priemonės, tik esant grėsmei, kad jų netaikius teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti bei laikantis ekonomiškumo ir proporcingumo principų.

16Nagrinėjamu atveju ieškovė pareiškė ieškinį atsakovui dėl 32481,43 Eur nuostolių priteisimo bei prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones - areštuoti atsakovo nuosavybės teise priklausantį kilnojamąjį ir nekilnojamąjį turtą, o šio turto nesant ar jo nepakankant, areštuoti turtines teises ir pinigines lėšas, esančias atsakovo vardu atidarytose sąskaitose bankuose ir kitose kredito įstaigose, bendrai ieškinio sumai. Pirmosios instancijos teismas ieškovės prašymą tenkino. Apeliantas, kvestionuodamas pirmosios instancijos teismo nutartį, iš esmės vadovaujasi aplinkybe, kad teismas prima facie neįvertino ieškinio pagrįstumo, t.y. kad atsakovui pareikšti reikalavimai dėl nuostolių atlyginimo yra nepagrįsti. Kaip minėta, tuo atveju, jei ieškovas tikėtinai nepagrindžia pareikšto ieškinio reikalavimo, laikinosios apsaugos priemonės iš esmės negali būti taikomos. Pažymėtina, kad teismas tik preliminariai vertina ieškovo pareikšto ieškinio pagrįstumą, t.y. pats ieškinys (ginčas) (jo reikalavimų pagrįstumas) nėra nagrinėjamas iš esmės ir teismas netiria bei nevertina ieškinio teisinių argumentų ir juos patvirtinančių įrodymų pagrįstumo bei teisėtumo, nes jie tirtini ir vertintini tik nagrinėjant ginčą iš esmės, o ne sprendžiant klausimą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo. Nagrinėjamu atveju vertinamas tik tikėtinas ieškinio pagrįstumas, t.y. preliminarus ieškinio pagrįstumas procesine, bet ne materialiąja teisine prasme. Ieškovė nurodė ieškinyje savo argumentus, pateikė prie ieškinio atitinkamus dokumentus, kurie, jo manymu, patvirtina kiekvienos iš pareikšto reikalavimo sudėtinių dalių pagrįstumą. Nagrinėjamu atveju nėra akivaizdžių duomenų, kad pagal ieškovės pareikštą reikalavimą negalėtų būti priimtas jai palankus teismo sprendimas. Todėl šioje stadijoje konstatuoti, kad ieškinys nėra net tikėtinai pagrįstas, nėra pagrindo. Kita vertus, apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad preliminarus ieškinio įvertinimas nėra ieškiniu pareikštų materialiųjų reikalavimų pagrįstumo vertinimas, kaip minėta, tai atliekama bylos nagrinėjimo iš esmės metu, todėl preliminarus ieškinio pagrįstumo vertinimas neturi jokios prejudicinės galios bylą nagrinėjant iš esmės ir jos rezultatui, kadangi iš esmės išnagrinėjus bylą ieškinys gali būti atmestas arba ieškovas bylos nagrinėjimo metu gali pasinaudoti savo teise pakeisti ieškinio pagrindą ar dalyką, padidinti/sumažinti ieškinio reikalavimus, pateikti naujus įrodymus ir t.t. Todėl nesant aplinkybių, iš kurių jau šioje stadijoje būtų akivaizdžiai matyti, kad pareikštas ieškinys negalėtų būti tenkinamas, nėra pagrindo daryti išvadą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo negalimumo (Lietuvos apeliacinio teismo 2013 m. balandžio 11 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1186/2013, 2014 m. lapkričio 6 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-2171/2014).

17Nepagrįstas ir apelianto argumentas, jog teismo pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės prieštarauja laikinųjų apsaugos priemonių taikymui galiojantiems proporcingumo ir ekonomiškumo principams. Kaip minėta, nagrinėjamu atveju pirmosios instancijos teismas skundžiama nutartimi areštavo ginčo sumai atsakovo nekilnojamąjį bei kilnojamąjį turtą ir tik nesant tokio turto nurodė areštuoti atsakovo pinigines lėšas. Apeliacinės instancijos teismas sprendžia, jog būtent toks minėtų priemonių taikymo eiliškumas nepažeidžia ekonomiškumo bei šalių interesų pusiausvyros principo, nes areštas į pinigines lėšas nukreipiamas tik nesant kitokio turto, o tai leidžia atsakovui patirti mažiausiai suvaržymų. Skundžiamoje nutartyje teismas taip pat išaiškino, jog išsamūs areštuotino turto duomenys nenurodyti ir nutarties priėmimo dieną teismui nėra žinoma, kiek ir kokio turto turi atsakovas, todėl ieškovas dėl atsakovo turto suradimo ir aprašymo turi kreiptis į antstolį. Tokia teismo teisė įtvirtinta CPK 147 straipsnio 6 dalyje, kurioje numatyta, kai taikomos laikinosios apsaugos priemonės susijusios su turtu, išsamūs turto duomenys nutartyje gali būti nenurodomi, jeigu areštuojamas turto registre neregistruojamas kilnojamasis daiktas arba nutarties priėmimo dieną teismui nėra žinoma, kiek ir kokio turto turi atsakovas. Šiais atvejais asmuo, kurio prašymu taikomos laikinosios apsaugos priemonės, dėl atsakovo turto suradimo ir aprašymo turi kreiptis į antstolį. Atsižvelgiant į tai, akivaizdu, jog skundžiama nutartimi nebuvo areštuotas konkretus atsakovui priklausantis turtas, teismas tik išaiškino ieškovei teisę kreiptis į antstolį dėl atsakovo turto suradimo ir aprašymo neviršijant ieškinyje nurodytos sumos. Centrinės hipotekos įstaigos Turto arešto aktų registro išrašo duomenimis nustatyta, kad vykdant minėtą pirmosios instancijos teismo nutartį konkretus atsakovo turtas buvo areštuotas antstolio 2015 m. sausio 30 d. sudarytu turto aprašu. Iš pastarojo matyti, jog nepaisant to, jog atsakovui nuosavybės teise priklauso 13 nekilnojamojo turto objektų (atsakovui nuosavybės teise priklauso ½ dalis septynių žemės sklypų ir ¼ dalys penkių pagalbinių ūkio pastatų bei vieno gyvenamojo namo), šio turto vertė nėra didelė, todėl jo nepakankant ieškovės reikalavimų sumai užtikrinti, atsakovo piniginių lėšų areštas yra pagrįsta ir proporcinga laikinoji apsaugos priemonė ieškinio reikalavimams užtikrinti. Apeliantas, nesutikdamas su pirmosios instancijos teismo nutartimi ir siekdamas eliminuoti abejones dėl jo galimybių įvykdyti teismo sprendimą ieškinio patenkinimo atveju, nepateikė kitų įrodymų, leidžiančių daryti išvadą, kad ieškinio suma atsakovui pagal jo turimo turto vertę, gaunamas pajamas, turimo kapitalo dydį nėra didelė, t. y. atsakovas nepaneigė objektyvios grėsmės (dėl didelės ieškinio sumos) būsimo teismo sprendimo įvykdymui egzistavimą. Todėl vien deklaratyvaus pobūdžio apelianto teiginiai, kad pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės prieštarauja proporcingumo ir ekonomiškumo principams, savaime nesudaro pagrindo skundžiamą nutartį panaikinti.

18Atsižvelgiant į šias aplinkybes darytina išvada, kad pirmosios instancijos teismo taikytos laikinosios apsaugos priemonės yra proporcingos siekiamiems tikslams ir užtikrina ieškovės bei atsakovo teisių ir įstatymo saugomų interesų pusiausvyrą, o apelianto atskirajame skunde nurodyti argumentai nepaneigia teismo sprendimo neįvykdymo riziką (CPK 178, 185 str.).

19Pažymėtina, kad jeigu apelianto nuomone šiuo atveju taikomos laikinosios apsaugos priemonės neproporcingai suvaržo jo teises, atsakovas turi teisę prašyti pakeisti laikinąsias apsaugos priemones (CPK 148 str. 1 d.). Be to, atsakovas, jei jo finansinė padėtis iš tikrųjų yra gera ir prašoma priteisti suma jam nėra didelė, gali pasinaudoti įstatymo suteikta teise sumokėti reikalaujamą sumą į teismo depozitinę sąskaitą ir taip išvengti laikinųjų apsaugos priemonių taikymo (CPK 148 str. 2 d.) .

20Atsižvelgiant į aukščiau išdėstytas aplinkybes, apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad byloje pritaikytų laikinųjų apsaugos priemonių mastas nepažeidžia ekonomiškumo ir proporcingumo principų, o jų netaikius galimai ieškovei palankaus teismo sprendimo įvykdymas galėtų pasunkėti ar pasidarytų nebeįmanomas (CPK 144 str. 1 d., 145 str. 2 d.). Keisti ar naikinti teisėtą ir pagrįstą nutartį atskirojo skundo argumentais nėra pagrindo, todėl pirmosios instancijos teismo nutartis paliktina nepakeista (CPK 337 str. 1 d. 1 p.).

21Kauno apygardos teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 338, 339 straipsniais,

Nutarė

22Kauno apylinkės teismo 2015 m. sausio 21 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Arvydas Žibas,... 2. I. Ginčo esmė... 3. Ieškovė RŽŪB Agrowill Lankesa pareikštu ieškiniu prašė priteisti iš... 4. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 5. Kauno apylinkės teismas 2015 m. sausio 21 d. nutartimi ieškovės prašymą... 6. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai... 7. Atskiruoju skundu atsakovas prašo Kauno apylinkės teismo 2015 m. sausio 21 d.... 8. 1. Ieškovės ieškinys yra nepagrįstas, o teismas, spręsdamas klausimą dėl... 9. 2. Apelianto nuomone, teismo pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės yra ne... 10. Atsiliepimu į atskirąjį skundą ieškovė prašo Kauno apylinkės teismo... 11. 1. Ieškovė ieškinyje nurodė faktines aplinkybes, teisinius argumentus bei... 12. 2. Teismas, remdamasis CPK 147 straipsnio 6 dalyje įvirtinta norma ir... 13. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 14. Apeliacijos objektą sudaro pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria... 15. Vadovaujantis CPK 144 straipsnio 1 dalimi, teismas dalyvaujančių byloje... 16. Nagrinėjamu atveju ieškovė pareiškė ieškinį atsakovui dėl 32481,43 Eur... 17. Nepagrįstas ir apelianto argumentas, jog teismo pritaikytos laikinosios... 18. Atsižvelgiant į šias aplinkybes darytina išvada, kad pirmosios instancijos... 19. Pažymėtina, kad jeigu apelianto nuomone šiuo atveju taikomos laikinosios... 20. Atsižvelgiant į aukščiau išdėstytas aplinkybes, apeliacinės instancijos... 21. Kauno apygardos teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 22. Kauno apylinkės teismo 2015 m. sausio 21 d. nutartį palikti nepakeistą....