Byla 2S-2341-431/2016
Dėl baudos skyrimo uždarosios akcinės bendrovės „Jono statyba“ vadovui J. D., suinteresuotieji asmenys byloje – uždaroji akcinė bendrovė „Layher Baltic“, uždaroji akcinė bendrovė „Jono statyba“

1Vilniaus apygardos teismo civilinių bylų skyriaus teisėja Laima Gerasičkinienė,

2teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo suinteresuotojo asmens J. D. atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2016 m. rugpjūčio 4 d. nutarties civilinėje byloje pagal antstolio A. N. pareiškimą dėl baudos skyrimo uždarosios akcinės bendrovės „Jono statyba“ vadovui J. D., suinteresuotieji asmenys byloje – uždaroji akcinė bendrovė „Layher Baltic“, uždaroji akcinė bendrovė „Jono statyba“.

3Teismas, išnagrinėjęs atskirąjį skundą,

Nustatė

4I.Ginčo esmė

5Antstolis prašė skirti 579 Eur baudą UAB „Jono statyba“ vadovui už antstolio 2016 m. vasario 24 d. patvarkymo pateikti informaciją apie turimą turtą bei 2016 m. kovo 9 d. patvarkymo dėl įpareigojimo pateikti informaciją nevykdymą. Nurodė, jog vykdo Vilniaus apygardos teismo nutartį Nr. e2-3995-603/2013 dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo UAB „Jono statyba“ turtui išieškotojos UAB „Layher Baltic“ reikalavimui užtikrinti. Skolininkei 2016 m. vasario 24 d. buvo išsiųstas patvarkymas pateikti informaciją apie turimą turtą bei priverstinio poveikio priemonių taikymą, įpareigojant pateikti visą informaciją apie įmonei priklausantį turtą. Skolininkė pateikė informaciją apie jai priklausantį turtą, tačiau nurodė išsamios informacijos apie trečiuosius asmenis, kurie turi skolininkei priklausančių lėšų, taip pat iš trečiųjų asmenų gautinų lėšų ar turto. Todėl antstolio 2016 m. kovo 9 d. patvarkymu skolininkė buvo pakartotinai įpareigota pateikti informaciją apie jai priklausančias lėšas, esančias pas trečiuosius asmenis, debitorius, pateikiant debitorių sąrašą, taip pat nurodyti trečiuosius asmenis su kuriais skolininkę sieja prievoliniai santykiai, pateikiant prievoles liudijančius dokumentus. Ši informacija antstoliui nebuvo pateikta. Vilniaus miesto apylinkės teismo 2016 m. balandžio 26 d. nutartimi Nr. 2VP-17820-155/2016 UAB „Jono statyba“ vadovui buvo skirta 100 Eur bauda už antstolio įpareigojimų nevykdymą. Antstolis 2016 m. gegužės 12 d. pakartotinai įpareigojo skolininkę pateikti informaciją apie jai priklausančias pinigines lėšas, esančias pas trečiuosius asmenis, debitorius, pateikiant debitorių sąrašą, taip pat trečiuosius asmenis su kuriais skolininkę sieja prievoliniai santykiai. Šis patvarkymas buvo įteiktas 2016 m. gegužės 14 d., tačiau informacija nebuvo pateikta.

6Suinteresuotas asmuo, UAB “Jono statyba” vadovas nesutiko su pareiškimu, prašė jį atmesti. Nurodė, jog antstolio padėjėjas buvo nurodęs, kad visą informaciją galima pateikti elektroniniu paštu, į antstolio kontorą atvykti nebuvo būtina. Visa antstolio prašoma pateikti informacija buvo pateikta ir bendrovė buvo įsitikinusi, kad daugiau jokios papildomos informacijos antstoliui pateikti nereikia. Kai kurie antstolio patvarkyme nurodyti įpareigojimai buvo abstraktūs ir bendrovei nebuvo aišku kokio pobūdžio sutartis reikia pateikti, taip pat neaišku kokiu teisiniu pagrindu antstolis prašė pateikti visas UAB „Jono statyba“ sutartis, sudarytas su trečiaisiais asmenimis, nenurodant kokiam tikslui šie duomenys bus naudojami ir kaip bus užtikrintas konfidencialios informacijos apsaugojimas. Taikant atsakomybę už neteisėtus veiksmus pagal CPK 585 straipsnio 2 dalį, turi būti nustatyta asmens kaltė kaip atsakomybės pagrindas, o šiuo atveju asmuo negali būti pripažintas kaltu, jei atsisakė teikti informaciją dėl svarbių priežasčių. Suinteresuotasis asmuo prašė teismą atsižvelgti į tai, kad jo vidutinis darbo užmokestis buvo tik 254 Eur.

7II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

8Vilniaus miesto apylinkės teismas 2016 rugpjūčio 4 d. nutartimi antstolio pareiškimą tenkino visiškai ir paskyrė UAB „Jono statyba“ vadovui 200 Eur baudą už antstolio 2016 m. kovo 9 d. patvarkymo dėl įpareigojimo pateikti informaciją nevykdymą ir už antstolio 2016 m. vasario 24 d. patvarkymo pateikti informaciją apie turimą turtą nevykdymą.

9Teismas nustatė, kad Juridinių asmenų registro duomenimis UAB „Jono statyba“ vadovas yra J. D., kuris ir yra atsakingas už antstolio priimtų patvarkymų vykdymą. Teismas nurodė, jog neturi pagrindo abejoti pareiškime išdėstytais antstolio teiginiais, kad antstolio reikalavimai iki šiol neįvykdyti (CPK 185 straipsnio 1 dalis). Tai patvirtina ir bylos medžiaga, iš kurios matyti, kad skolininkė nėra įvykdžiusi antstolio reikalavimų – nepateikė prašomos informacijos, dėl šių aplinkybių skolininkės vadovas jau kartą buvo baustas, jam išaiškinta, jog jis netinkamai vykdo antstolio įpareigojimus, turi vykdyti antstolio įpareigojimus, tačiau išvadų nedaro ir nurodė teismui iš esmės analogiškas aplinkybes kaip civilinėje byloje Nr. 2VP-17820-155/2016 (t.y. nepateisinamas tokių antstolių reikalavimų nevykdymo priežastis). Todėl teismas padarė išvadą, jog UAB „Jono statyba“ vadovas antstolio reikalavimų nevykdo piktybiškai, neatsižvelgdamas į teismo 2016 m. balandžio 26 d. nutartyje Nr. 2VP-17820-155/2016 nurodytas aplinkybes ir išaiškinimą, jog baudos paskyrimas neatleidžia nuo pareigos vykdyti antstolio reikalavimus, atsiliepimą grindžia iš esmės analogiškais argumentais, dėl kurių jau yra pasisakęs teismas. Šioje byloje teismas nekartoja ankstesnio teismo argumentų, kurie yra tapatūs ir visiškai analogiški.

10Nagrinėjamos bylos ir civilinės bylos Nr. 2VP-17820-155/2016 duomenys patvirtina, jog skolininkė ne tik neįvykdė antstolio pakartotinio reikalavimo ir nepateikė antstolio reikalautų duomenų, bet ir nenurodė jokių svarbių aplinkybių, dėl ko negali pateikti antstolio prašomos informacijos ir iš esmės remiasi vis tais pačiais nepagrįstais argumentais, nieko nepasisako dėl ko nevykdo antstolio naujausio 2016 m. gegužės 12 d. patvarkymo įpareigojimų, nors esant rūpestingam (jau esant baustam teismo) turėjo domėtis ir padėti antstoliui įvykdyti vykdomąjį dokumentą. Kadangi duomenų apie minėtų antstolio patvarkymų įvykdymą byloje iki šiol nėra, todėl yra pagrindas asmeniui, kaltam už antstolio reikalavimų nevykdymą, skirti baudą (CPK 645 straipsnio 2 ir 3 dalys). Teismas, spręsdamas dėl skirtinos baudos dydžio, vadovavosi teisingumo, protingumo ir sąžiningumo kriterijais. Teismas, atsižvelgdamas į byloje nustatytas aplinkybes, į tai, jog skolininkės vadovas jau buvo baustas, išvadų nedaro, jam skyrė dvigubai didesnio dydžio negu, kad buvo anksčiau skirta, t.y. 200 Eur baudą. Teismas pažymėjo, kad didesnio dydžio bauda būtų per griežta, nes J. D. gauna nedidelio dydžio užmokestį.

11III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

12Atskiruoju skundu suinteresuotas asmuo J. D. prašo panaikinti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2016 m. rugpjūčio 4 d. nutartį ir išspręsti klausimą iš esmės – antstolio prašymą dėl baudos skyrimo atmesti arba paskirtą baudą sumažinti iki 100 Eur. Nurodo, jog antstolis, siekdamas gauti iš skolininkės informaciją, susijusią su trečiųjų asmenų finansiniais įsipareigojimais skolininkei bei skolininkės verslo partnerius identifikuojančią informaciją, grubiai viršijo savo veikimo ribas. Šie antstolio veiksmai turi būti teismo vertinami kaip antstolio veiklos teisėtumo principo pažeidimas. Todėl, skolininkės vadovas neturėjo jokio teisinio pagrindo atskleisti patvarkyme nurodytos informacijos, kadangi neteisėti antstolio veiksmai negali sukelti skolininkei vykdytinų teisinių pareigų. Pateikdama debitorių sąrašą, skolininkė iš esmės būtų įpareigota atskleisti informaciją, susijusią su trečiųjų asmenų finansiniais įsipareigojimais. Be to, įpareigojimas pateikti trečiųjų asmenų sąrąšą, su kuriais skolininkę sieja prievoliniai santykiai, pateikiant prievoles liudijančių dokumentų kopijas, yra susijęs su reikalavimu atskleisti antstoliui ir vykdomosios bylos dalyviams informaciją, kuri pagal savo pobūdį yra konfidenciali ir sudaro skolininkės komercinę paslaptį. Skolininkė 2016 m. kovo 14 d. antstoliui nurodė, kad neturi debitorių, kurie turėtų įvykdyti pinigines prievoles ir kurių mokėjimo terminai yra pradelsti. Skolininkė pateikė visą turėtą informaciją ir iš esmės atsakė į visus jai pateiktus klausimus. Teismui nusprendus netenkinti atskirojo skundo, suinteresuotasis asmuo prašo įvertinti jo atlyginimo ir paskirtos baudos dydžių santykį bei baudą mažinti ik masimalios 100 Eur dydžio baudos.

13Atsiliepimu į atskirąjį skundą suinteresuotasis asmuo UAB „Layher Baltc“ nesutinka su skundu, prašo jį atmesti ir palikti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2016 m. rugpjūčio 4 d. nutartį nepakeistą. Nurodo, jog antstolis patvarkymuose teisėtai ir teisingai įpareigojo skolininę pateikti duomenis apie jos turtinę padėtį, o skolininkės vadovo teiginiai, kad antstolis veikė viršijo savo įgaliojimus, yra nepagrįsti. Skolininkės vadovas nutyli, kad jo pateiktame 2016 m. kovo 14 d. rašte nebuvo nurodyta išsami informacija apie trečiuosius asmenis, kurie turi skolininkei priklausančių lėšų, taip pat iš trečiųjų asmenų gautinos lėšos ar turtas.

14IV. Apeliacinio teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

15Atskirasis skundas netenkintinas, pirmosios instancijos teismo nutartis paliktina nepakeista (CPK 337 straipsnio 1 dalies 1 punktas).

16Byloje ginčas kilo dėl pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria suinteresuotajam asmeniui pagal CPK 585 straipsnį buvo paskirta 200,00 Lt bauda už antstolio patvarkymo nevykdymą, teisėtumo ir pagrįstumo.

17Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių teismo nutarčių negaliojimo pagrindų (Civilinio proceso kodekso 329 straipsnis) patikrinimas. Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas atskirajame skunde numatytų ribų, išskyrus kai to reikalauja viešasis interesas ir neperžengus skundo ribų būtų pažeisti asmens, visuomenės ar valstybės teisės ir teisėti interesai (Civilinio proceso kodekso 320 straipsnio 1-2 dalys, 338 straipsnis).

18Nagrinėjamu atveju absoliučių teismo nutarties negaliojimo pagrindų (Civilinio proceso kodekso 329 straipsnio 2 ir 3 dalys, 338 straipsnis) nėra nustatyta, byloje paduodant atskirąjį skundą nėra ginamas viešasis interesas, taip pat nėra kitų aplinkybių, dėl kurių būtų pagrindas peržengti skundo ribas, todėl apeliacinės instancijos teismas, nagrinėdamas atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2016 m. rugpjūčio 4 d. nutarties, remiasi skundo teisiniais bei faktiniais pagrindais, neperžengdamas jų ribų.

19Apeliacinės instancijos teismas, išnagrinėjęs civilinės bylos medžiagą bei įvertinęs atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentus, pripažįsta, jog pirmosios instancijos teismas tinkamai taikė procesinės teisės normas, susijusias su baudos už antstolio reikalavimų nevykdymą skyrimu, priėmė teisėtą ir pagrįstą nutartį. Atskirojo skundo argumentai ir juos pagrindžiantys motyvai panaikinti skundžiamą teismo nutartį prielaidų nesudaro.

20Iš byloje esančių dokumentų nustatyta, jog antstolis vykdo Vilniaus apygardos teismo 2016 m. vasario 19 d. nutartį kuria pagal ieškovės UAB „Layher Baltic“ prašymą buvo pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės, tai yra areštuotas atsakovės UAB „Jono statyba“ 27 931,00 Eur vertės nekilnojamasis ir kilnojamasis turtas, o jo nesant areštuotos ir atsakovės turtinės teisės ir piniginės lėšos, esančios pas atsakovę bankų ir (ar) kitų kredito įstaigų sąskaitose, priklausančios atsakovei ir esančios pas ją ar pas trečiuosius asmenis (civilinė byla Nr. e2-3995-603/2016). Antstolis 2016 m. vasario 24 d. patvarkymu įpareigojo atsakovę pateikti visą informaciją apie jai priklausantį turtą. Antstolis 2016 m. kovo 9 d. patvarkymu įpareigojo skolininkę pateikti informaciją apie jai priklausančias pinigines lėšas, esančias pas trečiuosius asmenis, visus skolininko debitorius, išsamų debitorių sąrašą, trečiuosius asmenis, su kuriais skolininką sieja prievoliniai santykiai, pateikiant prievoles liudijančių dokumentų kopijas. Atsakovės vadovas 2016 m. kovo 14 d. raštu nurodė, jog antstolio reikalavimas yra labai abstraktus ir neaiškus, nes skolininkė turi daug galiojančių sutarčių, be to skolininkei neaišku, kokiu teisiniu pagrindu antstolis prašo pateikti skolininkės sutartis, sudarytas su trečiaisiais asmenimis, nes laikinosios apsaugos priemonės pritaikytos tik areštuojant skolininkei priklausantį kilnojamąjį ar nekilnojamąjį turtą, todėl šios informacijos skolininkė antstoliui neteikia. Dėl šių antstolio įpareigojimų nevykdymo skolininkės vadovas buvo nubaustas 100 Eur bauda Vilniaus miesto apylinkės teismo 2016 m. balandžio 26 d. nutartimi Nr. 2VP-17820-155/2016. Antstolis 2016 m. gegužės 12 d. patvarkymu pakartotinai įpareigojo skolininkės vadovą pateikti informaciją apie įmonei priklausančias pinigines lėšas, esančias pas trečiuosius asmenis, debitorius, pateikiant debitorių sąrašą, taip pat trečiuosius asmenis su kuriais skolininkę sieja prievoliniai santykiai. Tačiau atsakovės vadovas šios informacijos antstoliui nepateikė.

21Suinteresuotajam asmeniui išaiškintina, kad Vilniaus apygardos teismo 2016 m. vasario 19 d. nutartimi, kurią vykdo antstolis, buvo areštuotas ne tik atsakovei priklausantis 27 931 Eur vertės nekilnojamasis ir kilnojamasis turtas, bet, šio turto neužtenkant, ir jos turtines teisės ir piniginės lėšas, esančias pas atsakovę ar pas trečiuosius asmenis. Anstolio 2016 m. kovo 8 d. sudarytas turto aprašas patvirtina, kad atsakovė neturi 27 931 Eur vertės turto bei pinignių lėšų, todėl antstolis tokiu atveju turi areštą taikyti ir atsakovės turtinėms teisėms bei piniginėms lėšoms, esančioms pas trečiuosius asmenis. Taigi, suinteresuotojo asmens argumentas, jog antstolio patvarkymų reikalavimas yra perteklinis, yra nepagrįstas.

22Į suinteresuotojo asmens argumentą, jog antstolis prašo pateikti informaciją, kuri yra konfidenciali ir sudaro įmonės komercinę paslaptį, jau buvo atsakyta Vilniaus miesto apylinkės teismo 2016 m. balandžio 26 d. nutartimi, kurios suinteresuotasis asmuo neskundė (civilinė byla Nr. 2VP-17820-155/2016). Bendrovės vadovui buvo išaiškinta, jog pagal Antstolių įstatymo 3 straipsnio 1 dalį antstolis yra įstatymo įpareigotas saugoti komercines paslaptis ir neatskleisti jų kitiems asmenims. Todėl pripažintina, kad suinteresuotojo asmens atsisakymas antstoliui teikti informaciją apie trečiuosius asmenis, su kuriais atsakovę sieja prievoliniai santykiai, pateikiant prievoles patvirtinančius dokumentus, yra nepagrįstas.

23CPK 585 straipsnio 2 dalyje nustatyta, jog asmeniui, kuris nevykdo antstolio reikalavimo ar kitaip kliudo antstoliui vykdyti vykdomuosius dokumentus, teismas gali skirti iki 289 Eur baudą už kiekvieną nevykdymo ar kliudymo dieną. Šio straipsnio 3 d. nustatyta, kad antstolio reikalavimo nevykdant ar kitaip antstoliui vykdyti vykdomuosius dokumentus kliudant juridiniam asmiui, 2 dalyje numatytą baudą teismas gali skirti juridinio asmens vadovui arba kitam už sprendimo įvykdymą atsakingam asmeniui. CPK 645 straipsnyje numatyta, kad skolininkas privalo antstolio reikalavimu raštu pateikti duomenis apie turimą turtą ir jo buvimo vietą, pas trečiuosius asmenis esantį turtą, lėšas kredito įstaigose. Jeigu reikalavimas pateikti duomenis apie turimą turtą ir jo buvimo vietą pateikiamas juridiniam asmeniui, už tokio reikalavimo įvykdymą atsakingas juridinio asmens vadovas. Už šiame straipsnyje nurodytų reikalavimų neįvykdymą arba melagingų duomenų pateikimą teismas antstolio teikimu be svarbių priežasčių patvarkymo neįvykdžiusiam asmeniui gali skirti iki 579 Eur baudą arba nubausti areštu iki trisdešimt parų. Nurodyta formuluotė suteikia teismui diskrecijos teisę kiekvienu konkrečiu atveju nustatyti skiriamos baudos dydį, kuris ribojamas tik maksimalia suma. Tai reiškia, kad teismas, parinkdamas baudos dydį, nesaistomas jokiomis konkrečiomis įstatyme įtvirtintomis nuostatomis ar kriterijais. Tokiu atveju teismas privalo vadovautis bendraisiais CPK taikymo principais – aiškindamas ir taikydamas įstatymus ir kitus teisės aktus privalo vadovautis teisingumo, sąžiningumo ir protingumo principais (CPK 3 straipsnio 1 dalis). Teismas taip pat turi atsižvelgti į ginčo šalių teisinių santykių prigimtį, kilusius padarinius dėl antstolio reikalavimo neįvykdymo, jų poveikį išieškotojo ir visuomenės interesams, kokioms vertybėms ir kokiu mastu šie padariniai darė įtaką ir kaip tai paveikė skolininko ir išieškotojo turtinius interesus ir kt.

24Apeliacinės instancijos teismas sutinka su suinteresuotojo asmens argumentu, jog jam paskirta 200 Eur bauda, palyginti su juo gaunamu 234,84 Eur darbo užmokesčiu per mėnesį, yra didelė. Tačiau tai jau yra antra atsakovės vadovui už antstolio patvarkymo nevykdymą taikoma bauda. Be to, suinteresuotasis asmuo pateikė tik duomenis apie jo darbo užmokestį, tačiau nenurodė, kokio dydžio yra jo kitos pajamos ir nuosavybės teise turimas turtas. Todėl teismas neturi išsamios ir visapusiškos informacijos, kad galėtų spręsti, jog paskirtoji bauda įmonės vadovui yra akivaizdžiai per didelė. Byloje esantys duomenys patvirtina, jog nėra jokių kliūčių, dėl kurių suinteresuotasis asmuo negalėtų antstoliui pateikti jo prašomos informacijos.

25Remdamasis tuo, kas išdėstyta, teismas daro išvadą, jog pirmosios instancijos teismas tinkamai pritaikė procesinės teisės normas, todėl apskųstoji nutartis yra teisėta ir pagrįsta, o suinteresuotojo asmens atskirojo skundo argumentai nesudaro pagrindo ją panaikinti.

26Procesinių dokumentų siuntimo (pašto) apeliacinės instancijos teisme išlaidos sudaro mažesnę, nei 3,00 Eur sumą, todėl pagal CPK 92 straipsnį ir 96 straipsnio 6 dalį bei teisingumo ministro ir finansų ministro 2011-11-07 įsakymą Nr. 1R-261/1K-355, valstybei šios bylinėjimosi išlaidos nepriteistinos.

27Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 334-339 str., teismas

Nutarė

28Vilniaus miesto apylinkės teismo 2016 m. rugpjūčio 4 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo civilinių bylų skyriaus teisėja Laima... 2. teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo suinteresuotojo asmens... 3. Teismas, išnagrinėjęs atskirąjį skundą,... 4. I.Ginčo esmė... 5. Antstolis prašė skirti 579 Eur baudą UAB „Jono statyba“ vadovui už... 6. Suinteresuotas asmuo, UAB “Jono statyba” vadovas nesutiko su pareiškimu,... 7. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 8. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2016 rugpjūčio 4 d. nutartimi antstolio... 9. Teismas nustatė, kad Juridinių asmenų registro duomenimis UAB „Jono... 10. Nagrinėjamos bylos ir civilinės bylos Nr. 2VP-17820-155/2016 duomenys... 11. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 12. Atskiruoju skundu suinteresuotas asmuo J. D. prašo panaikinti Vilniaus miesto... 13. Atsiliepimu į atskirąjį skundą suinteresuotasis asmuo UAB „Layher... 14. IV. Apeliacinio teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados... 15. Atskirasis skundas netenkintinas, pirmosios instancijos teismo nutartis... 16. Byloje ginčas kilo dėl pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria... 17. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir... 18. Nagrinėjamu atveju absoliučių teismo nutarties negaliojimo pagrindų... 19. Apeliacinės instancijos teismas, išnagrinėjęs civilinės bylos medžiagą... 20. Iš byloje esančių dokumentų nustatyta, jog antstolis vykdo Vilniaus... 21. Suinteresuotajam asmeniui išaiškintina, kad Vilniaus apygardos teismo 2016 m.... 22. Į suinteresuotojo asmens argumentą, jog antstolis prašo pateikti... 23. CPK 585 straipsnio 2 dalyje nustatyta, jog asmeniui, kuris nevykdo antstolio... 24. Apeliacinės instancijos teismas sutinka su suinteresuotojo asmens argumentu,... 25. Remdamasis tuo, kas išdėstyta, teismas daro išvadą, jog pirmosios... 26. Procesinių dokumentų siuntimo (pašto) apeliacinės instancijos teisme... 27. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 334-339 str.,... 28. Vilniaus miesto apylinkės teismo 2016 m. rugpjūčio 4 d. nutartį palikti...