Byla e2-3328-960/2017
Dėl įsipareigojimų, kylančių iš paskolos sutarties nevykdymo

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėjas Dariuš Lučinski, sekretoriaujant Deimantei Mikelėnaitei,

2viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės UAB „4finance“ ieškinį atsakovei G. J. dėl įsipareigojimų, kylančių iš paskolos sutarties nevykdymo.

3Teismas

Nustatė

4Ieškovė kreipėsi į teismą su ieškiniu prašydama iš atsakovės priteisti 400,00 Eur negrąžintą paskolos sumą, 18,80 Eur palūkanų sumą iki kredito grąžinimo termino, 105,28 Eur palūkanų sumą po kredito grąžinimo termino, 5 proc. dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas. Ieškinyje nurodė, kad 2015 m. rugsėjo 23 d. tarp ieškovės ir atsakovės buvo sudaryta Vartojimo kredito sutartis, kuria šalys susitarė, jog ieškovė paskolins atsakovei 400,00 Eur sumą 30 dienų terminui su 114,37 proc. dydžio metine palūkanų norma. 2015 m. spalio 23 d. atsakovė turėjo grąžinti 400,00 Eur paskolą ir 18,80 Eur palūkanas, iš viso – 418,80 Eur sumą. Ieškovė savo įsipareigojimus įvykdė visiškai ir pervedė atsakovei 400,00 Eur, tačiau atsakovė savo įsipareigojimų neįvykdė ir nustatytu terminu negrąžino skolos ir palūkanų. Paaiškino, jog ieškovė yra didžiausia Lietuvoje vartojimo kreditų nuotoliniu būdu teikėja, dėl didelės ir nuolatinės šių kreditų paklausos iš esmės visas klientų grąžinamas kreditų sumas ieškovė iškarto perskolina naujiems pareiškėjams. Atitinkamai, atsakovei laiku grąžinus kreditą ir palūkanas, šios sumos būtų nedelsiant perskolintos kitiems asmenims su ne mažesne kaip 109,89 proc. metine palūkanų norma, taigi dėl atsakovės laiku neįvykdytos prievolės (t.y. neteisėtų veiksmų), ieškovė negavo realių pajamų, t.y. – patyrė nuostolių. Nurodė, jog pagal Vartojimo kredito sutarties 7.1. punktą nuo 2015 m. spalio 24 d. iki 2016 m. sausio 27 d. atsakovė privalo sumokėti ir sutartyje nustatytą metinę palūkanų normą (198,30 proc.), skaičiuotiną ne tik nuo negrąžintos paskolos sumos, bet ir nuo priskaičiuotų palūkanų, iš viso 105,28 Eur palūkanų sumą už tolesnį naudojimąsi pinigais po sutarties įvykdymo termino praleidimo. Paaiškino, kad pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – ir CK) 6.874 straipsnio 1 dalį ir sutarties 7.1.punktą apskaičiuota ir prašoma priteisti palūkanų suma iš esmės atitinka minimalius ieškovės nuostolius, patirtus dėl negalėjimo iš naujo paskolinti atsakovės negrąžinto kredito ir palūkanų sumos. Ši suma laikytina ir minimaliais ieškovės nuostoliais pagal CK 6.261 straipsnio nuostatas, kompensuojanti tuos praradimus, kuriuos ieškovė patyrė dėl neteisėtų atsakovės veiksmų. Taip pat vadovaujantis CK 6.37 straipsnio 2 dalimi ir Sutarties 4.4. punktu, prašė iš atsakovės priteisti procesines palūkanas – 5 proc. per metus už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, bei bylinėjimosi išlaidas.

5Atsakovė teismui pateikė atsiliepimą, kuriuo su pareikštu ieškiniu sutiko iš dalies. Nurodė, jog nesutinka su nepagrįstai didele 105,28 Eur palūkanų suma po kredito grąžinimo termino, taip pat nesutinka su 5 proc. dydžio metinėmis palūkanomis už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei bylinėjimosi išlaidomis (15,00 Eur žyminiu mokesčiu ir kitomis išlaidomis, kurios gali atsirasti iki bylos nagrinėjimo pabaigos). Nurodė, jog sutinka žyminį mokestį sumokėti lygiomis dalimis su ieškovu, taip pat sutinka grąžinti negrąžintą jai suteikto kredito dalį – 400,00 Eur, ir palūkanų sumą iki kredito grąžinimo termino – 18,80 Eur. Visą 426,30 Eur sumą sutinka grąžinti dalimis, kad visų jos turimų įsipareigojimų bendra suma neviršytų 30 proc. nuo jos gaunamų pajamų, nes ieškovė nėra jos vienintelis kreditorius, o gaunamos pajamos sudaro pusę minimalaus atlyginimo.

6Apie teismo posėdį, vykusį 2017 m. kovo 2 d. 16.00 val., šalys buvo informuotos tinkamai, Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 123, 175(1) straipsniuose nustatyta tvarka. Ieškovės UAB „4finance“ atstovas į teismo posėdį neatvyko, teisme gautas prašymas nagrinėti bylą ieškovo atstovui nedalyvaujant. Nenustačius kliūčių, nuspręsta nagrinėti bylą iš esmės šalims nedalyvaujant.

7Ieškinys tenkintinas iš dalies.

8Iš byloje esančių rašytinių įrodymų nustatyta, jog 2015 m. rugsėjo 23 d. tarp ieškovės ir atsakovės nuotoliniu būdu per sistemą www.smscredit.lt buvo sudaryta Vartojimo kredito sutartis Nr. 786568010 (toliau – Sutartis), kurios pagrindu ieškovė suteikė atsakovei 400,00 Eur vartojimo kreditą 30 dienų terminui, o atsakovė įsipareigojo grąžinti kredito sumą ir sumokėti palūkanas griežtai laikydamasi Sutarties specialiojoje dalyje nustatyto kredito grąžinimo grafiko (Sutarties bendrųjų sąlygų 2.17 punktas, 3.1 punktas). Sutarties specialiosiose sąlygose buvo numatyta 114,37 proc. vartojimo kredito metinė palūkanų norma, 198,30 proc. bendra kredito kainos metinė norma. Taip pat numatyta, jog bendra vartojimo kredito kaina surado 37,60 Eur, pritaikyta 18,80 Eur nuolaida, ir bendra vartojimo kredito gavėjo mokama suma sudarė 418,80 Eur. Sutartimi galutinė kredito grąžinimo data nustatyta 2015 m. spalio 23 d. Paskolos suteikimo faktą patvirtina į bylą pateiktas 2015 m. rugsėjo 23 d. ieškovės banko sąskaitos išrašas. Atsižvelgiant į nustatytas aplinkybes, darytina išvada, kad tarp šalių susiklostė vartojimo kredito teisiniai santykiai (CK 6.886 straipsnis). Ieškovė savo įsipareigojimus įvykdė tinkamai, tačiau atsakovė neįvykdė savo įsipareigojimų, Sutartyje nustatyta tvarka negrąžino 400,00 Eur kredito ir nesumokėjo Sutarties specialiojoje dalyje numatytų 18,80 Eur palūkanų nustatytų iki kredito grąžinimo termino. Atsakovė su ieškovės reikalavimu priteisti negrąžintą kredito sumą ir palūkanas iki kredito grąžinimo termino sutinka, šios savo skolos neginčija. Atsižvelgiant į nustatytas aplinkybes, ieškovės reikalavimas priteisti iš atsakovės 400,00 Eur negrąžintą kredito sumą ir 18,80 Eur palūkanas, nustatytas iki kredito grąžinimo termino, tenkintinas (CK 6.205 straipsnis, 6.213 straipsnio 1 dalis, 6.872 straipsnio 1 dalis).

9Ieškovė taip pat prašo, vadovaujantis Sutarties 7.1 punktu, priteisti iš atsakovės 105,28 Eur palūkanų sumą po kredito grąžinimo termino, apskaičiuotą už laikotarpį nuo 2015 m. spalio 24 d. iki 2016 m. sausio 27 d., taikant 198,30 proc. metinę palūkanų normą, skaičiuotą ne tik nuo negrąžintos paskolos sumos, bet ir nuo priskaičiuotų palūkanų. Šios palūkanos anot ieškovės iš esmės atitinka minimalius ieškovės nuostolius ir pagal CK 6.261 straipsnio nuostatas, kompensuoja tuos praradimus, kuriuos ieškovė patyrė dėl neteisėtų atsakovės veiksmų.

10Sutarties bendrųjų sąlygų 4.1. punkte buvo numatyta, jog už naudojimąsi kreditu, kredito gavėjas privalo mokėti fiksuotas palūkanas išreikštas bendra kredito kainos metine norma (toliau – Bendra norma) ir kurios procentinė išraiška yra pateikiama sutarties specialiosiose sąlygose. Sutarties bendrųjų sąlygų 7.1 punkte nustatyta, kad kredito gavėjui praleidus kredito ir/ar palūkanų mokėjimo terminą, 4.1. punkte nurodyta bendra norma yra skaičiuojama toliau nuo visos pradelstos sumokėti sumos už visą pradelsimo laiką. Nagrinėjamu atveju tarp ginčo šalių buvo sudaryta vartojimo kredito sutartis. Teismas, spręsdamas klausimą dėl tokių prašomų priteisti palūkanų, atsižvelgia į sutartinių teisinių santykių pobūdį, į tai, kad atsakovė yra vartotoja, sudarydama sutartį buvo silpnesnioji sutarties šalis, turėjo ribotas galimybes derėtis dėl sutarties sąlygų. Teismas turi pareigą vartojimo sutarčių sąlygų atitiktį sąžiningumo kriterijams vertinti ex officio (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2012 m. lapkričio 15 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-482/2012; 2008 m. vasario 29 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-211/2008; 2016 m. vasario 15 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. e3K-3-29-248/2016). Sutarties bendrųjų sąlygų 7.1. punkte numatytos palūkanos, pagal šalių susitarimą mokamos nuo visos pradelstos sumokėti sumos tik esant sutarties pažeidimui, atlieka ne mokesčio už pinigų skolinimą funkciją, o kompensuojamąją funkciją už prievolės įvykdymo termino praleidimą, kurios tikslas kompensuoti dėl prievolės neįvykdymo patirtus nuostolius. Vartojimo kredito įstatymo 1 straipsnio 2 dalyje numatyta, jog šio įstatymo nuostatos taip pat taikomos sutartims, kurių pobūdis arba tikslas suteiktų galimybę išvengti šio įstatymo nuostatų taikymo. Pavėluoto įmokų mokėjimo atvejais vartojimo kredito gavėjui taikomos netesybos negali būti didesnės kaip 0,05 procento pradelstos sumokėti sumos už kiekvieną pradelstą dieną. Jokios kitos netesybos ir mokesčiai už vartojimo kredito sutartyje numatytų finansinių įsipareigojimų nevykdymą vartojimo kredito gavėjui negali būti taikomi (Vartojimo kredito įstatymo 11 straipsnio 8 dalis, redakcija nuo 2012 m. sausio 1 d. iki 2016 m. vasario 1 d.). Dėl to darytina išvada, kad tokios ieškovės prašomos priteisti palūkanos nepagrįstai didelės, be to pažeidžia Vartojimo kredito įstatymo 11 straipsnio 8 dalies nuostatas, taikomas mokėjimams, kurie skirti nuostoliams, atsiradusiems dėl pavėluotų įmokų mokėjimo, kompensuoti, todėl atsižvelgiant į Vartojimo kredito įstatymo nuostatas palūkanos mažintinos iki 0,05 proc. per dieną arba iki 18,25 proc. metinių palūkanų (CK 6.37 straipsnio 3 dalis). Atsižvelgiant į nustatytas aplinkybes, ieškovei iš atsakovės priteisiama 20,10 Eur (418,80 Eur x 0,05 proc. x 96 d.) palūkanų suma, susidariusi po kredito gražinimo termino, apskaičiuota taikant 0,05 proc. per dieną nuo laiku negrąžintos kredito bei sutartinių palūkanų sumos (418,80 Eur) už ieškovo nurodytą laikotarpį nuo 2015 m. spalio 24 d. iki 2016 m. sausio 27 d. Tokia palūkanų suma, susidariusi po kredito gražinimo termino, atsižvelgiant į pačios ieškovės nurodomą palūkanų skaičiavimo laikotarpį, laikytina pagrįsta atlyginti ieškovės turėtus nuostolius dėl pavėluotų įmokų mokėjimo, o likusi ieškovės reikalavimo dalis dėl palūkanų, susidariusių po kredito gražinimo termino, priteisimo atmestina (CK 1.5 straipsnis, 6.37 straipsnio 1, 3 dalis, 6.258 straipsnio 3 dalis, Vartojimo kredito įstatymo 11 straipsnio 8 dalis).

11CK 6.37 straipsnio 2 dalyje numatyta, jog skolininkas taip pat privalo mokėti įstatymų nustatyto dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Procesinių palūkanų paskirtis – skatinti skolininką kuo greičiau įvykdyti prievolę <...> Šios palūkanos tampa skolininko vykdytinos prievolės dalimi ir turi būti sumokamos visais atvejais, kai yra pareikštas reikalavimas tokias palūkanas skaičiuoti. Pagrindas priteisti procesines palūkanas yra asmeninė skolininko atsakomybė už tai, kad jis prievolės nevykdė laiku, geruoju, todėl jo kreditorius dėl to kreipėsi į teismą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012 m. birželio 8 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-283/2012). Atsižvelgiant į tai, jog atsakovė nustatytu terminu negrąžino ieškovei kredito ir nesumokėjo palūkanų, dėl ko ieškovė buvo privesta kreiptis į teismą dėl skolos priteisimo, ieškovės reikalavimas dėl 5 proc. dydžio metinių palūkanų už priteistą sumą (t.y. 438,90 Eur) nuo bylos iškėlimo teisme, t. y. 2016 m. lapkričio 22 d., iki teismo sprendimo visiško įvykdymo priteisimo yra tenkintinas.

12Pagal CPK 93 straipsnio 2 dalies nuostatas, ieškinį patenkinus iš dalies, bylinėjimosi išlaidos priteisiamos ieškovui proporcingai teismo patenkintų reikalavimų daliai, o atsakovui – proporcingai teismo atmestų ieškinio reikalavimų daliai. Atsakovė teismui nepateikė jokių savo patirtas bylinėjimosi išlaidas pagrindžiančių dokumentų. Ieškovė už ieškinio pateikimą sumokėjo 15,00 Eur žyminį mokestį (CPK 80 straipsnio 1 dalies 1 punktas, 7 dalis), todėl proporcingai patenkintų ieškinio reikalavimų daliai (84 proc.), ieškovei iš atsakovės priteistinos bylinėjimosi išlaidos – 12,60 Eur žyminio mokesčio (93 straipsnio 2 dalis).

13Atsižvelgiant į tai, kad šioje byloje procesinių dokumentų siuntimo išlaidos neviršija Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir Lietuvos Respublikos finansų ministro 2011 m. lapkričio 7 d. įsakymu Nr. 1R-261/1K-355 nustatytos minimalios valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidų sumos – procesinių dokumentų siuntimo išlaidos iš atsakovės nepriteistinos (CPK 92 straipsnis, 96 straipsnio 6 dalis).

14Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259, 260, 263, 268 - 270 straipsniais, teismas

Nutarė

15Ieškovės UAB „4finance“ ieškinį tenkinti iš dalies.

16Priteisti iš atsakovės G. J., asmens kodas ( - ) 400,00 Eur (keturių šimtų eurų 00 ct) negrąžintą kredito sumą, 18,80 Eur (aštuoniolikos eurų 80 ct) palūkanų sumą iki kredito grąžinimo termino, 20,10 Eur (dvidešimties eurų 10 ct) palūkanų sumą po kredito gražinimo termino, 5 (penkių) proc. metines palūkanas už priteistą sumą (438,90 Eur) nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2016 m. lapkričio 22 d.) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei 12,60 Eur (dvylikos eurų 60 ct) bylinėjimosi išlaidas ieškovės UAB „4finance“, juridinio asmens kodas 301881644, naudai.

17Kitą ieškinio dalį atmesti.

18Sprendimas per 30 dienų nuo sprendimo priėmimo gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Vilniaus apygardos teismui per šį sprendimą priėmusį apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai